Categorie archief: kunstmatige instelligentie (KI)

Eindelijk een wetenschapper die nuchter blijft onder het verschijnsel KI/AI ofwel gesuggereerd bewustzijn van computers

‘Bewustzijn bij machine? Totale onzin’ (Laurens Verhagen, Wetenschap/de Volkskrant, 2 november)

Luciano Floridi, hoogleraar filosofie, over robots, bewustzijn en verantwoordelijkheid

Kunstmatige intelligentie beleeft de een na de andere doorbraak en robots worden steeds natuur getrouwer. Maar de vraag of computers bewustzijn hebben, vindt filosoof Luciano Floridi een nepkwestie.

Door: Laurens Verhagen  2 november 2017, 02:00

Het was een paar dagen geleden overal in het nieuws: Saoedi-Arabië heeft het staatsburgerschap verleend aan de robot Sophia. Het is een wereldprimeur voor het land dat zichzelf op de kaart wil zetten als voorloper op het gebied van innovatie en kunstmatige intelligentie (AI). En misschien is het ook wel een logisch gevolg van de voortschrijdende ontwikkelingen op dit vlak. In het verhitte debat over AI geloven mensen als Elon Musk en filosoof Nick Bostron dat superintelligentie eraan komt; het moment dat een computer op alle vlakken de mens de baas is.

Luciano Floridi (Rome, 1964) is een Italiaans hoogleraar filosofie, gespecialiseerd in informatie-ethiek. Hij is sinds 2013 werkzaam aan de Universiteit van Oxford. In 2014 verscheen zijn boek De Vierde Revolutie. Hij betoogt hierin dat we ons nu in de vierde grote verandering bewegen, waarin het on- en offlineleven zich steeds meer vermengen. Deze vierde revolutie volgt op die van Copernicus (aarde draait om de zon), Darwin (natuurlijke selectie) en Freud (veel van onze daden gebeuren onbewust).

Wat vindt u van het staatsburgerschap van Sophia? Loopt Saoedi-Arabië hiermee voorop?

Eigenlijk is het een regelrechte schande dat een robot rechten krijgt in een land waar vrouwen nog worden onderdrukt

‘Dit is totaal idioot. Sophia is gewoon een hoop ijzer. Niets meer dan de computers waarachter we nu zitten te skypen. Het heeft niet meer begrip, inzichten of wat dan ook. Eigenlijk is het een regelrechte schande dat een robot rechten krijgt in een land waar vrouwen nog worden onderdrukt. Het is één slechte grap.’

Maar er zit iets serieus achter toch? Er zijn genoeg denkers die betogen dat machines bewustzijn kunnen hebben. En als dat het geval is, moeten we ze ook rechten toekennen.

‘Mensen die het daarover hebben, zouden zich eigenlijk niet in het publieke debat moeten mengen. Het is een intellectuele aanfluiting, een belediging voor onze cultuur. Want waar hebben we het over? Er zijn wel duizend verschillende definities van bewustzijn. Kan ik er één vinden waaruit blijkt dat machines bewustzijn hebben? Natuurlijk kan dat. Maar wat schiet je ermee op? Het is stuitend arrogant om uitspraken te doen over zulke complexe dingen.

‘Dus, nee, we hebben geen intelligente machines en we hebben geen bewuste machines. Of liever gezegd: het is totaal onzinnig om het daarover te hebben. We hebben geen definitie van bewustzijn. Je kunt het net zo goed over magische krachten hebben of astrologie.’

 U maakt zich hier zichtbaar boos over. Kan die discussie dan kwaad?

‘Ja, want ze vertroebelt het debat. We blijven maar steken in alle verhalen over problemen, bijvoorbeeld problemen die samenhangen met de vraag of computers bewustzijn kunnen hebben. Daar begin ik eerlijk gezegd nogal moe van te worden. We komen zo geen stap verder, terwijl er genoeg andere problemen zijn.’

Zoals?

Geen enkel apparaat, hoe slim ook, ontslaat ons van onze eigen verantwoordelijkheid

‘Hoe gaan we om met verantwoordelijkheid? Neem de zelfrijdende auto. Wat gebeurt er bij ongelukken? Als ik mensen hoor die de machine verantwoordelijk willen stellen, word ik boos. Geen enkel apparaat, hoe slim ook, ontslaat ons van onze eigen verantwoordelijkheid. De mens is verantwoordelijk, altijd.’

 Bent u niet onder de indruk van alle recente doorbraken?

‘Eerlijk? Ik zie het nog lang niet altijd. Als Siri of die slimme thermostaat Nest voorproefjes zijn van onze toekomst, dan ben ik zelfs bijzonder sceptisch. Ik heb Nest een jaar geprobeerd: totale rommel. Je hebt er geen fluit aan. Ik ben wél onder de indruk van specifieke oplossingen voor specifieke problemen. Bij Go bijvoorbeeld. Maar de doorbraken blijven binnen de context van zo’n spel. Het echte leven is echter geen setje afgesproken regels. Als we rondrijden, gebeurt dat niet op een schaakbord. Robots spelen niet vals, mensen wel.’

Luciano Floridi spreekt vrijdag 3 november op Brave New World, een conferentie over de invloed van nieuwe technologie op het menselijk leven. Dit festival vindt donderdag en vrijdag plaats in Leiden.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/filosoof-luciano-floridi-het-is-totaal-onzinnig-en-stuitend-arrogant-om-het-te-hebben-over-machines-die-bewustzijn-hebben~a4528429/

 

Hoe vrij wil een Mens werkelijk zijn? Werkelijk? Vervolg/slot/gehele tekst

Vrijheid

Views: 2919

Ingevoerd: 15-10-2017

Geplaatst door: Redactie Earth Matters

Bron: De intergalactische Mens

Gekoppelde categorieen

Spiritualiteit | Wetenschap, (Verborgen) nieuws, (Grens)wetenschap, Buitenaards, Inspiratie, Gnosis

(Martijn van Staveren) Ik spreek hierover van kinds af aan en wil het graag nogmaals en wederom onder de aandacht brengen. Er is iets zeer groots gaande wat te maken heeft met wie jij bent en waarom je hier op Aarde bent. Dank je wel voor het lezen en neem je tijd. Het is een artikel geschreven uit verschillende bewustzijnslagen.

Wat zich aan het verhelderen en verduidelijken is, is de wijze hoe en waarop mensen vanuit wat zij “spiritualiteit” noemen, uiting geven aan de eigen interpretaties van innerlijke (on)vrede, (on)rust, negatieve gedachten en gevoelens. De daarbij aanwezige overtuigingen spreken boekdelen en tonen hoezeer het oude paradigma van “bewustzijn” aan het kantelen is en aan volledige herziening toe is. De Weg van deze herziening is dermate diepgaand, dat vele mensen zich terdege zullen gaan afvragen op welke wijze zij zich kunnen gaan positioneren in de (voor dit moment lijkende) nieuwe waarneming van werkelijkheid.

Hoezeer demonen, lucifer, de duivel, engelen, jezus, en vele andere onderwerpen nog meer, volledige maskeringen zijn van een grotere werkelijkheid. Deze grotere werkelijkheid speelt zich af in een non-lokaal bewustzijnsveld van de Mens zelf, waarin de Mens een wezen is met buitengewone verbindende en scheppende vermogens.

Graag plaats ik hierbij de volgende kanttekening omdat uit deze twee zinnen niet helemaal duidelijk blijkt wat hier bedoeld wordt. Mijn stelling is 1. ‘Demonen, lucifer en de duivel bestaan niet, aangezien het alleen de derde dimensionale mens is die deze creaturen kunnen scheppen, en dus niet de lichtwezens, die ook hier op aarde rondlopen. 2. Ik begrijp niet waarom ‘engelen en Jezus in dezelfde zin zijn opgenomen, omdat deze wezens van licht in hun goddelijke energie staan en dus niets met de duivel of what so ever van doen hebben, laat staan als ‘volledige maskeringen van een grotere werkelijkheid’. 

Om alle misverstanden te voorkomen deel ik de lezers van deze site mee dat ik Martijn goed ken en zijn lezingen over een periode van minstens een anderhalf jaar gevolgd heb. Hij heeft aanvankelijk mijn twijfels over mijn gods- en universumbeeld volledig overhoop gehaald, maar nu na een aantal (2?) afwezigheid ben ik tot de conclusie gekomen dat Martijn zijn werkelijkheidsbeleving heeft en ik de mijne en dat is spiritueel volledig toegestaan omdat er niet één waarheid bestaat, want er bestaat alleen maar in het absolute Licht het Zijn. Kortom, in de multidimensionale bewustzijnswerelden bestaan multidimensionale interpretatiemogelijkheden en dat maakt dat er op ons menselijk niveau van die derde dimensie ‘alles mogelijk is en dus niets onmogelijk’. En hierover ben ik een boek aan het schrijven, waarvan Martijn op de hoogte is, maar in het aanvankelijke manuscript is inmiddels weer veel gewijzigd. En vandaar dat deze kanttekening.

En om nog een ander thema aan te roeren dit hier ook genoemd wordt: het ‘bestaan van matrixen’. Zelf heb ik daarover altijd mijn twijfels gehad, maar nu ben ik ‘er-voor-mijzelf-uit’: er bestaan matrixen (voor de mensen die zich via opvoeding gevangen hebben laten zetten in deze materialistische aarde werkelijkheid) en merkaba’s die nooit zich aangetrokken hebben gevoeld door de matrix (n.a.v. de film The Matrix die het thema van ‘strijd tussen goed en kwaad’ en het begrip van de ‘aardse gevangenis’ populair heeft gemaakt) en die dus in hun eigen merkaba zijn gebleven en dus ook ‘nooit last van de matrix’ – lees: matrix van de onbewuste mensheid ofwel de materialistische mens – hebben gehad. Zij die dit kunnen hebben altijd in hun eigen Bronenergie gestaan. Daarom ben ik ook nooit direct met het denken van Martijn meegegaan.

En wat Buitenaardse contacten en UFO’s en dergelijke betreft weet ik ook uit innerlijke zekerheid dat er alleen positieve en Bronkrachten zich met de aarde bezighouden vanwege de totale chaos die hier is uitgebroken, maar ook dat heeft een doel: de aarde kan alleen onder deze omstandigheden getransformeerd kan worden. Galactische oorlogen bestaan dus niet en wat daarover wordt geschreven zijn fantasieën van auteurs die zijn blijven steken in hun driedimensionaliteit. De werkelijkheid is een andere in het kader van merkaba-denken, namelijk dat de aarde de jongste planeet in ons universum is en dus een enorme culturele en beschavingsachterstand heeft ten opzichte van alle andere beschavingen in dit Galacticum. De mensheid op aarde is de jongste loot aan de boom die daarom in de kleuterklas verkeert terwijl alle mensenrassen op andere planeten (op iedere planeet!) al op de middelbare schoolniveau of verder zijn gevorderd. Er bestaan dus geen buitenaardse ‘legermachten’ die de aarde willen veroveren en willen koloniseren. Waar dat in het antieke verleden wel het geval was, was dat als gevolg van het feit dat menselijke interpretaties van de betrokken auteurs waren maar niet vanuit het BronPlan voortvloeiend. Dat Brondenken van het Plan kent geen agressie.

Genoeg voor dit moment. Wordt dus vervolgd op mijn eigen site. Hartegroet, Jan Willem

https://jwjongejans2014.wordpress.com/2017/10/16/hoe-vrij-wil-een-mens-werkelijk-zijn-werkelijk/

Vanuit die andere werkelijkheid (non lokaal) wordt de Mens gezien als een evenbeeld van alle Scheppende beschavingen, expressiewezens van zuiver bewustzijn.

Maar geen misverstand: die ‘andere werkelijkheid’ kan ook binnen de aardse werkelijkheid bestaan omdat het onderdelen van de multidimensionale werkelijkheden zijn; 5D-mensen leven temidden van 3D-mensen maar dan op een andere ‘radiogolflengte’. Het gaat immers om het denken van de mens en vandaar het verschil tussen bewust en onbewust denkende mensen binnen onze aardse werkelijkheid.

Tijdens de huidige bewustzijnstransitie mogelijkheden zal duidelijk worden, waarom het thema Buitenaards Contact, UFO’s en de doofpotten hieromheen geborduurd, onderdeel zijn van deze achtergehouden grotere werkelijkheid. Het bestaan van Matrixen (softwarematige werkelijkheden in verschillende frequentie/geometrieën) zullen vaak worden uitgelegd als een zielen gevangenis. Behoudens de wetten van kwantumfysica en kwantummechanica is er geen enkele mogelijkheid tot veranderen van deze matrix, tótdat de Mens zelf haar waarneming durft en wil aanpassen. Hierbij dient de Mens zichzelf te gaan herkennen én uitdrukken als soeverein bewustzijn en Schepper zelf.

Bij deze alinea moeten een aantal nadere toelichtingen worden geplaatst. In mijn bewustzijn geldt dat wat de ‘doofpotten hieromheen geborduurd’ betrekking heeft op de autoriteiten – waar ook ter wereld – hierover geen nadere verklaringen kúnnen geven omdat zij, evenals de betreffende bevolkingen die leven onder die regeringen geen enkel idee hebben wat er aan de hand is én hoe een en ander in elkaar steekt want simpelweg onbekende materie; al geeft Martijn in zijn lezingen aan dat de regeringsleiders wel hun ‘geheime informatie’ hebben omdat die buitenaardsen contact hebben via hun contactagenten op aarde, zoals de Inlichtingendiensten. Maar die informatie heeft te maken met contracten over geavanceerde militaire technologieën waarover die buitenaardsen beschikken. Maar betrokken regeringen – ik ga alleen uit van de huidige grote industriële mogendheden, want alleen die kunnen interessant zijn voor die buitenaardsen. Maar daarbij wel opgemerkt dat het niet anders kan dan er veel vaagheid hierover bestaat en complottheorieën, die door de filmindustrie worden gecreëerd. Het probleem namelijk van Martijns lezingen (en andere soortgelijke lezingen in den lande) is dat het om zijn ervaringen gaat, die met alle respect oncontroleerbaar en niet te toetsen zijn. Het publiek kan en moet het dan ‘maar aannemen’ zonder zelf enig houvast aan aanwezige objectieve criteria te hebben, dat het klopt op eigen  ‘aanvoelingsvermogen en – zoals ik de lezingen van Martijn beluisterd heb – op basis van de universele kosmische Wet van de Logica, om zelf te ervaren hoe betrouwbaar die informatie is.

Kortom, doofpotten zijn er ongetwijfeld, maar die móeten er ook zijn vanwege de oncontroleerbare en onbeheersbare materie waarmee we te maken hebben omdat het over andere dimensionale werkelijkheden bestaan. Wat voor mij als een paal boven water vaststaat is dat 1. Er sprake is van wat ik benoem als buitenaardse ‘vredeswaarnemers’ die alleen maar bezorgd zijn om de huidige stand van zaken rondom technologische ontwikkelingen op aarde, met als startpunt WO2 met de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en vervolgens de opgebouwde atoomkrijgsmachten in de Koude Oorlog omdat het niet in het Kosmische Plan besloten lag dat wij op aarde nu in dit stadium van de schepping al over atoomenergie zouden beschikken en dus verkenningseenheden via UFO’s noodzakelijk waren. Atoomenergie op 3D niveau is namelijk onverantwoord. 2. Ik spreek niet over de mogelijkheid van ‘kolonisatoren’ onder de buitenaardsen, want daarvan is in dit stadium van de Kosmische Evolutie geen sprake vanwege de Wet op het Verbod van ingrijpen op andere planeten en zeker niet op aarde omdat wij als enige planeet in ons universum de unieke positie hebben van een aarde mensheid begiftigd met de Vrije Wil. Geen enkele andere planeet heeft die kosmische constructie. Hoe weet ik dat? De meest actuele informatie zijn de YouTubevideo’s van magnetisch Meester Kryon, maar ik (geboortejaar 1947) ben er sinds mijn jeugd mee bezig maar niet op basis van ontvoeringen waarmee Martijn  mee te maken heeft gehad. En vanwege mijn diepe drang naar de geestelijke waarheid heb ik in mijn leven boekenkasten vol gekocht waarmee ik mij tijdens dit leven gevoed heb. Bovendien ben ik tijdens mijn studietijd in huis gekomen bij een hospita die lid bleek te zijn van een seancegroep, en zij nodigde mij uit om dat eens bij te wonen. Het was een ‘schok’ van herkenning: het was thuiskomen en daar ben ik ingewijd in de geestelijke wetten. En daarover ben ik dus nu een boek aan het schrijven met die spirituele levenswetten als centraal thema en daarbij een nieuwe kosmologie die ik ontwikkeld heb. Mijn materiaal is dus als die weg toetsbaar en controleerbaar, want ‘alle colleges’ – tranceredes – die ik toen heb gevolgd staan via de aanwezige bandrecorder op papier. Volledig vergelijkbaar met de genoemde video-opnames van Kryon en andere channelingskanalen die voor mij betrouwbaar zijn (en ik ben ook voor mij onbetrouwbare andere namen tegengekomen).

Vervolgens nog korte opmerkingen over ‘een zielen gevangenis’ en ‘er geen enkele mogelijkheid tot veranderen van deze matrix, tótdat de Mens zelf haar waarneming durft en wil aanpassen’.

Over de zielengevangenis, als dat gebruikt wordt zal dat wel verband hebben met het Rad van Wedergeboorte. Zo ja, dat is weliswaar een Hindoeïstisch begrip, maar het geldt voor alle levens op 3D-niveau, hetgeen betekent dat de mens die in 3D wordt geboren met als doel om daar de dualiteit te leren kennen en deze op eigen kracht weet te overwinnen. Wanneer hij daarin is geslaagd, zal een 3D-ombeving nooit meer doorlopen hoeven te worden, want dan is hij/zij 3D-meester te geworden en komt hooguit als verlicht Meester terug, zoals met Jezus het geval was. Bij geboorte was hij al Meester, want zijn achtergrond uit voorgaande levens garandeerde hem binnen de kortste tijd profeet, leraar en heler te worden. Vandaar zijn uitzonderlijke leven en de geïnteresseerde kan zijn levensbeschrijving lezen in ‘Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus’.

Dat wil ook zeggen dat de zin ‘er geen enkele mogelijkheid tot veranderen van deze matrix’ voor de huidige mensheid een moeilijke opgave is, maar wie zich voortdurend bezighoudt met levensvraagstukken en dus dat ‘de Mens zelf haar waarneming durft en wil aanpassen’ juist is, maar dat kan binnen een oogwenk gebeuren als de mens in staat is compassie ten opzichte van de medemens te betrachten; compassie betekent niets anders dan dat de mens zijn medemens als medeschepsel van de Bron kan beschouwen en dus de Bron of Schepper ziet. Alleen op die wijze kan er vrede op aarde komen en kunnen we de wereld herscheppen naar het beeld wat de Schepper voor ogen had.

In veel gevallen zijn spirituele en religieuze kanalen (mens/historie/boeken), en ik druk mij voorzichtig uit, de geleiders van de krachten die de Mens wil laten geloven in een prachtig spiritueel model, waarbij waarnemingen ten behoeve en versteviging van deze “prettige modellen” scheppingsdeeltjes wegzenden van de waarneemster/waarnemer naar de contructors van de huidige Aardse matrix werkelijkheid (waarin wordt ervaren dat erin geleefd wordt). In onze huidige werkelijkheid zijn wij brein technisch blind en is bewijsvoering op lokaal gebied (huidige werkelijkheid) een grote misvatting als fundament voor wat als wetenschappelijk wordt aangevoerd. Wetenschap is tot op dit moment geprogrammeerd denken.

Als Martijn hier bedoelt te zeggen dat niet alle spirituele en religieuze kanalen betrouwbaar zijn, dan heeft hij gelijk. Dat is een kwestie van aanvoelen en eigen intuïtie gebruiken. Zo gaat ieder mens zijn eigen weg op zijn/haar ingeslagen of nieuw pad en daardoor laat betrokkene ruimte ontstaan voor de eigen zielsstem en er zal een innige samenwerking ontstaan. In het huidige nieuwe Aquarius Tijdperk zal de mens geen gezag van buitenaf meer volgen, maar zijn innerlijke zielsgezag. En dat is het volkomen nieuwe aspect – lees: dimensie – voor de mensheid in deze nieuwe tijd van nieuw denken. Wij nemen niets meer ‘blind’ en ‘voor waar’ aan van anderen, maar alleen uit onszelf. Ennne, ‘de (huidige) wetenschap(pen) zijn nog oud 3D-denken, dat de komende jaren een enorme transitie en hervorming zal gaan beleven en meemaken. Ook van 3D naar 5D!

Om kracht bij te zetten ter verduidelijking: de artificiële manipulerende intelligenties (in onze werkelijkheid AI Artificial Intelligence, VR Virtual Reality) zijn de ontwerpers van kunstmatige universa, ingebed in analoge levensvelden, ook wel uitgedrukt in emotionele scheppende energieën. Binnen de volledigheid van bandbreedte van Oorspronkelijke emoties worden geen negatieve of positieve emoties ervaren, alle emoties zijn vrij van herkenningsmomenten gekoppeld aan iets positiefs danwel negatiefs. Vrije emoties. Deze bandbreedte is de vrije zone van Creatie en wordt geleefd door alle creatiewezens (zelf scheppen van binnenuit) vanuit eerbied en waardigheid. Hier bestaat louter “zijn” zonder een inmenging in een andere energie. De artificiële manipulerende intelligenties, hebben zich verdiept in het “mechanisme liefde en afhankelijkheid van Scheppende wezens”. Zij construeerden een werkelijkheid waarin zich wetten en gebeurtenissen voltrokken en voltrekken, waarmee de Scheppende wezens zich zouden identificeren en hiermee de eigen Kracht uit handen zouden geven, gebaseerd op kwantumfysica en emoties.

AI/VR is niets anders dan een nieuwe techniek van films maken, en dus 3D want allemaal geprogrammeerd door handige technici, filmregisseurs en computerprogrammeurs. Maar uit AI zal nooit een nieuwe ‘robotmens’ ontstaan omdat de robot – in welke vorm dan ook – een menselijk product is (en blijft) en geen nieuw bezield leven kan laten ontstaan, wat de term ‘manipulerende intelligenties’ wél suggereert. Of ik moet dat begrip verkeerd begrepen hebben. Alleen Scheppende Wezens op hoogte niveau bezitten de scheppend kracht om bezield leven te scheppen. Maar dat zijn Lichtwezens op het goddelijke niveau. En wij verkeren op de laagste trede van de evolutieladder naar omhoog. Maar deze zin moet niet in de traditionele zin van de evolutietheorie of neuro of microbiologische wetenschap gelezen worden, want allemaal 3D. Hierbij mijn nieuwe kosmologie: de mens – en mensheid overal in de kosmos of uitspansel – is een goddelijk geschapen beeld naar het beeld van de Bron (van de scheppende energie) zelf en is dus even eeuwig en oneindig als de Bron zelf. De Bron heeft altijd bestaan want is eeuwig want bestaat als Licht & Leven, in Energetische vorm die niet kan worden vernietigd. Liefde, Licht en Energie zijn als drie-eenheid alom aanwezig, hetzij in manifesterende en actieve zin, dan wel als slapend bewustzijn. Onze menselijke ziel is als deeltje van de Bron dus altijd bestaand en kan nooit vernietigd worden. Maar ons bewustzijn is met de afdaling naar lagere levensdimensies wel in trillingsgetal (lichtfrequentie) omlaag gegaan en daardoor was uiterlijke aanpassing aan een betrokken of bezoekende sfeer van doorreis noodzakelijk. om deze oorzaak is de mens in zijn laagst bestaande dimensie van 3D wel geboren, want er was een fysiek lichaam nodig om het leven in 3D te leren kennen. En daarmee werd het voor de Bron ook mogelijk om in 3D via de mens aanwezig te zijn en dat geschapen 3D-leven binnen ons universum uit eigen (ziels)ervaring mee te maken en te leren kennen. Want de Bron leeft in ieder mens en dat hebben we de ziel genoemd. Om vrijwillig uit 3D te stappen is dus de bereidheid nodig om de dualiteit te transformeren naar hoger bewustzijn (5D) zodat je 3D niet meer als leerschool nodig hebt. Daarom is het Rad van Wedergeboorte verplicht voor alle zielen die het bewuste Bronbewustzijn willen opbouwen om op die manier samen te vloeien met de Bron zelf. Maar de mens als tijdige omhulsel van zijn eigen ziel heeft dus altijd bestaan en zal nooit ophouden te bestaan.

Zij creëerden heel veel onder andere:

Lucifer, Satan, Duivel, Jezus, Christus, Het Christusbewustzijn, Engelen, opgestegen Meesters, Religie, Vorige Aardse levens, Karma, New Age, Goeroe’s, Gekaderde spiritualiteit, Telepathie, Channelings, Occultisme, Wetgevingen, Verdeeldheid, Wetenschap, Geld, Familie opstellingen, Overleden personen, Geesten, Aura’s, Chakra’s Niburu, Galactische Federaties, etc., etc, etc, als primaire onderdelen van de totale constructie van geloofsovertuigingen buiten jezelf. Deze intelligenties hebben zichzelf een plaats gegeven onder verschillende namen, waarvan de Archonten één van de meest gehoorde kan zijn. Zij plaatsten zichzelf op een begrijpelijke wijze in de Menselijke geschiedenis, zodat er vanuit Menselijke perceptie betekenis aan gegeven zou kunnen gaan worden. Echter, het bewustzijn van deze werkelijkheid, de software, is in het geheel een AI (kunstmatig) veld welke als een kunstmatige scheppende macht wordt gezien in elk Universum en door elke beschaving. Dit bewustzijn is in staat zichzelf uit te drukken in elke vorm, daar waar geen eigen kracht aanwezig is, juist geluisterd wordt naar de wetten van deze krachten.

Al deze creaties waren noodzakelijk om iedere (mensen)ziel op aarde in de gelegenheid te stellen het dualisme in alle variaties te leren kennen en daarmee ook dat dualisme te overstuigen. Op een andere manier is dat niet mogelijk. Overigens zijn er heel andere ‘evolutiepaden’ mogelijk op andere planeten en zonnen en sterrenstelsels. Er bestaan ook zielen zonder evolutiepad. Maar dat zij terzijde opgemerkt. Niets is onmogelijk en dus is alles mogelijk; alles is mogelijk en dus is niets onmogelijk.

Er zijn enorm grote mogelijkheden om terug te keren in je eigen autonome bewustzijn, zeg maar wie jij van Oorsprong bent. Waar we naar op weg zijn, in dit gehele universum, is dat de wetten van AI (kunstmatige intelligentie), de wijze hoe dit universum zich gedraagt én dus ook de wetten hier op planeet Aarde, zich gaat vloeien en bewegen naar hoe wezens levend vanuit een niet gekaderd bewustzijn waarnemen en aanwezig zijn.

Ik weet of begrijp niet Wat Martijn met ‘wetten van AI’ bedoelt, maar er bestaat voor mij alleen de Wet van AL en de Wet van Eenheid. Er bestaat in mijn visie dus géén wetten van AL, want een technisch product zoals ik hierboven al heb uiteengezet. En deze wetten van AI hebben niets te maken met het ‘hoe en wat van het universum’, want slechts een menselijke 3D-visie. Onze kosmologie en astronomie hebben namelijk nog geen weet van hogere dimensionale werkelijkheden omdat we hier als mens – ook in de wetenschap – nog niet verder zijn gekomen dan 3D. Mijn conclusie t.a.v. dit deelsegment is dat het lijkt alsof er hier sprake is van een fundamenteel verschil van inzicht, maar aan Martijn om mij dus aan te geven of ik zijn woorden verkeerd heb begrepen of geïnterpreteerd.  

Er zijn thans zeer grote krachtige en buitengewoon scheppende en creërende beschavingen in verschillende “frames” van onze werkelijkheid (software) aanwezig, welke communiceren via een compleet andere frequentie dan wat de Mens hier op Aarde spiritualiteit, liefde, telepathie, channelen etc. noemt. Deze frequentie is voor ieder wezen toegankelijk, waarbij het volledig overstijgen van alles wat je geleerd hebt het startpunt is om dieper met je Innerlijke Bewustzijnswezen te communiceren. Dit wezen ben jij zelf, je Oorspronkelijke Bewustzijn. Je zou dit kunnen vertalen in “er wordt geparticipeerd door hen in een gezamenlijke waarneming in ons Aardse veld, welke kan leiden tot extreme softwarewijzigingen van de contructors van deze matrix”.

Natuurlijk zijn er ‘manipulatoren’ – hackers –  die hun eigen fantasie en creativiteit loslaten op de huidige technische mogelijkheden en daarvan gebruik te maken voor eigen winstdoeleinden. Dat hoort bij 3D.

Om de huidige algemeen aanvaardde en geaccepteerde spiritualiteit en buitenaardse uitleg verder te verankeren, zijn er voortdurend pogingen in uitvoering om de huidige perceptie van deze onderwerpen ook daadwerkelijk in deze gecontroleerde koers te houden. Hierbij worden geen middelen geschuwd en zijn veelal de zogenaamde spirituele mensen hierin de uitvoerende instrumenten. Vaak geheel onbewust en dienstbaar aan het eigen model, echter zijn er ook mensen die volledig onder controle staan van deze krachten.

Hoort ook bij 3D!

Er is een bijzonder belangrijk mechanisme operationeel in de neurologische delen van het intelligentieveld van het fysieke lichaam:

Daar waar nieuwe informatie verstorend werkt in het eigen bewustzijn, zal de betreffende persoon er alles aan doen om deze informatie, of de afkomst van deze informatie te ondermijnen en te neutraliseren.

Hoe moet ik mij deze ‘nieuwe informatie’ voorstellen, aangezien ik alle beschikbare informatie die tot mij komt via de media toch zelf selecteer en de keuze maak om nuttig te gebruiken en de rest te laten voor wat het is?

Het mag diep door ons heen dreunen, vanuit kracht en herkenning, hoezeer veel kracht de Mens in zich draagt. Wellicht dat datgene wat de Mens zal proberen te voorkomen, namelijk geregeerd en bestuurd worden door een onbekende kracht, reeds in andere werkelijkheden heeft plaats gevonden. De noodzaak om werkelijk te gaan voor waar jij voor staat zal duidelijker en helderder worden dan ooit tevoren.

Ook hierbij graag een toelichting welke praktijkvoorbeelden Martijn voor ogen heeft.

Vanzelfsprekend zijn er mensen die mij willen ondermijnen en belachelijk willen maken. Zij doen dit op zeer professionele wijze, door algemeen aanvaarde twijfel te zaaien en hierbij de eigen perceptie en onrust naar buiten toe te brengen. Ook deze beweging is nodig, hoewel ik zie dat alles veel sneller, eenvoudiger en constructiever tot uiting zou kunnen komen. Als het werkelijk moet, toon dan je grote moed. Iedereen op deze Aarde doet ertoe.

Ik wil je meegeven dat het meermaals lezen van dit artikel aan kan zetten tot diepere verduidelijking. Heb je een vraag, opmerking of ben je het ergens totaal mee oneens? Zie jij het anders? Blijf bij je eigen lezing en perceptie. Noteer wat je ervaart. Lees een andere keer dit artikel nog een keer door nadat je datgene wat je genoteerd hebt op voorhand leest. Het is schakelen geblazen tussen wat je denkt dat je leest en wat er echt staat.

Hoe vrij wil een Mens werkelijk zijn? Werkelijk?

Een hartelijke groet,

Martijn van Staveren

Bron: Martijn van Staveren | buitenaardscontact.nl

http://www.earth-matters.nl/26/14168/spiritualiteit-wetenschap/hoe-vrij-wil-een-mens-werkelijk-zijn-werkelijk

The Mind of the Universe (de illusionist) – Documentaire 2017 dl 5 uit de serie vpro

https://www.youtube.com/watch?v=PIyGdlCLjJs

Wat opvalt in deze vijfde uitzending is dat de onderzoekers zonder uitzondering geloven in de mogelijkheid dat artificiële intelligentie machines waar ze ingebracht worden automatisch levend [kunnen] maken omdat in de toekomst alles mogelijk zal blijken te zijn…  Zoals de mensen bezield levende wezens kunnen voortbrengen (met op de achtergrond de ‘scheppende’ kracht van de Bron) door de bevruchting van de vrouwelijke eicel door mannelijk zaad, kan men niet in het laboratorium nieuw leven scheppen door een menselijk ‘hart’ in te brengen in een supercomputer. Die computer zal nooit bezield worden en als waarlijk  mens door het leven kunnen gaan. Het onvermogen van de wetenschappers die aan het woord komen om dit beginsel in te zien is verbazingwekkend. Dat een jonge Japanse robotkundige nog denkt dat ze van robots levende wezens kan maken is nog te wijten aan jeugdige naïviteit, maar als alle betrokken wetenschappers op deze wijze denken, dan heeft de ‘AI-kunde’ een fundamentele leemte binnen de theorie of methodologie binnengebracht binnen het eigen vakgebied. Te voorspellen is dus nu al dat dergelijke proeven en laboratoriumexperimenten stuk voor stuk zullen mislukken, zoals ook genetische manipulaties door genetici zullen gaan mislukken als ze een grens over denken te kunnen gaan van het levenscheppende, zoals ook de ware verklaring van het ontstaan van het leven nooit in een 3D-verklaring kan worden uitgevonden. Er zal een muur blijven bestaan tussen bezield leven ‘scheppen’ en kunstmatige mensen proberen te creëren of bouwen.

‘Multidimensionale’ parameterruimte blijkt een geaccepteerd begrip te zijn (34:13)

Wat is trouwens autonome intelligentie, zoals dat door Robbert Dijkgraaf wordt uitgesproken? Er wordt over ‘meer’ autonome computers gesproken ipv autonome. Computers hebben (nog) geen consciousness. En wat mij betreft is dit ook een grensgebied: computers zullen nooit bewustzijn, dat inherent autonoom kan functioneren, krijgen omdat dat toebehoort aan een levende en bezielde mens. (37:00) Met (38:15) kopiëren kom je een heel eind, maar je blijft het kunstmatige zien en het zal nooit een bezield wezen (instrument) worden. Een replicate te maken om te zien hoe die eruit ziet voordat ik doodga; ‘ben ik het echt of niet?’. (38:19)

Levenscheppend vermogen – in de vorm van bezield leven – is alleen de Bron gegeven, maar niet de fysieke mens. Zoals een van de onderzoekers stelt: ‘We are creating a new illusion and play with it’ (23:41) Herprogrammering betekent het brein bedriegen. Maar het brein misleidt zichzelf wel graag.

De natuur heeft ons denken gevormd en het stop niet met ons (Dijkgraaf) Niet wij, maar de natuur neemt de volgende start. Het inspireert de robot aan het kampvuur tot het schrijven van een gedicht; wat zouden we daarvan vinden [onzin natuurlijk, want onmogelijk, tenzij dat gedicht is ingeprogrammeerd]. we veronderstellen dat onze manier van denken iets unieks is, iets dat ons definieert. Maar de natuur heeft ons denken gevormd. En het stopt niet bij ons. We spiegelen onszelf in de machines die we maken, maar toch weten we de uitkomst niet. We maken ze zelf naar ons evenbeeld, naar ons perfecte evenbeeld. Maar hoe zit het dan met onze imperfecties? Dat ons juist zo menselijk maakt? [3D-gedachte, want de 5D-mens is veel perfecter dan de huidige mens]. Zijn er ook machines die oneerlijk zijn of onzeker? Onze imperfectie maakt wie wij zijn, aldus Dijkgraaf. Imperfectie geeft diversiteit en zonder diversiteit komt de natuur op een doodlopende weg. Dat geldt voor onszelf maar ook voor de wetenschap. ‘Wie wij zijn’ wordt door een spiritueel anders beantwoord: wij zijn spirituele wezens, die kunnen denken, voelen, sociaal en empathisch kunnen handelen al naar de omstandigheden. Dat zal m.i. de kloonmens ons nooit kunnen evenaren.

Er komt een moment volgens Dijkgraaf dat computers hun eigen ideeën en gedachten krijgen en hoe gaan we in dat geval een gesprek met ze aan? hier gaat hij wat mij betreft de grens over. De computer is en blijft een machine, door onze techniek geproduceerd. ‘Hoe wissel je van gedachten met een machine?’ (43:30) We hebben de neiging om gevoelens te verheffen tot iets magisch, dat niet toegankelijk is voor de wetenschap, maar dat gelooft de onderzoeker niet. Als de computer om leert te gaan met gevoelens, kunnen ze de mens helpen, zo luidt de redenering. Er is inmiddels zelfs een Japanner getrouwd met een robot. Ik hoop dat die ervaring ook in deze serie voorkomt!

De wetenschap is wat de wetenschapper probeert te zeggen omnipotent.  En dat dachten de Atlantiërs ook, zo voeg ik daaraan toe en we weten hoe dat afgelopen is.

Dijkgraaf met zijn slotopmerking. Delphi: ‘Ken u zelf.’ Maar als wij onszelf nauwelijks kennen, hoe kunnen we dan onze machines kennen?

Het is een kwestie van tijd dat de computer meer kan dan wij als mens. Dat ze ons overtreffen. En hun werkelijkheid is niet de onze. Het is een illusie dat we hun denken nog bij kunnen houden. Zijn de machines als onze nakomelingen dan de ‘mind of our universe’?

https://www.youtube.com/watch?v=PIyGdlCLjJs

Standpunten in Bits, Bytes & Bewustzijn door Yfke Laanstra als auteur ingenomen (dl 3)

(209) Robotisering

Met de komst van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Robotica zijn we alsmaar meer in staat om een  groeiend deel van de werkelijkheid te digitaliseren, automatiseren en mechaniseren.[1] Meer en meer werk zal in de toekomst vervangen worden door robots, door geprogrammeerde machines. In het geval van bijvoorbeeld cijfermatige, mathematische beroepen kan een robot vele malen sneller foutloze en complexe calculaties maken. ook eenvoudige en repeterende lopendebandwerk kan vele malen sneller en efficiënter door robots plaatsvinden. Maar is het bijvoorbeeld gewenst dat we in de zorg gaan werken met robots? Vanuit een verregaande efficiencyslag en eindeloze kostenbeheersing[2]? In de beroepen waar juist menselijke kwaliteiten wezenlijke waarde toevoegen? Denk aan kinderopvang of de ouderenzorg. In steeds meer dienstverlenende beroepen worden robots geïntroduceerd, rond 2021 wordt in de VS de eerste robotapotheker verwacht. Robotisering kan in veel opzichten en in veel gebieden vrijheid en mogelijkheden scheppen maar tegelijkertijd roept het veel ethische en morele vraagstukken op.[3]

In onze (nabije) toekomst lijkt werkelijk alles om en op technologie te draaien. Onze grootste uitdaging is echter om juist deze technologie te overstijgen [wat wordt hiermee bedoeld?] en niet zozeer ons mens-zijn. Dus te spreken van transtechnologie in plaats van transhumanisme. Het te benutten maar het niet te worden.[4] Het als middel in te zetten, niet als doel. We hebben geen robots nodig die menselijke emoties kunnen tonen [is ook onmogelijk! jw], die een hart of bewustzijn hebben [idem.]; robots zijn enkel tools [correct!]. het zullen juist de menselijke kwaliteiten zijn die meer en meer waardevol zullen worden, en [wel] waarden als authenticiteit, aandacht en bezieling.

Hieronder enkele spraakmakende voorbeelden:

BODAI

(209) BodAI is een bedrijf fat is opgericht in 2015 en tot doel heeft een synthetische humanoïde, oftewel een menselijke robot, in de markt te zetten die niet van echt te onderscheiden is.[5] (…) Is dit de toekomst van onze menselijke relaties? [Mijn antwoord luidt dus: neen, want onuitvoerbaar!].

BOSTON DYNAMICS

(210) Boston Dynamics is een Robotica bedrijf, opgekocht door Google (!), dat robots ontwikkelt voor onder andere het leger. Deze robots zijn onder andere uitgerust met sensoren en blinken uit in behendigheid, snelheid, wendbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit. Ze kunnen rennen, meters hoog springen, oneffen (oorlogs)terrein betreden, eigenhandig hekken en zelfs metershoge muren beklimmen en zijn in staat om zelf weer op te staan als ze omvallen. Dit alles dus zonder menselijke tussenkomst [maar wel geprogrammeerd, want anders onmogelijk! De vraag is dus wat bij deze opmerkingen de feiten zijn of dat er sprake is van commerciële pr-stunts].

Met name de toepassing van robotica in oorlogsvoering roept vele ethische en morele kwesties op. Dit betekent namelijk dat machines via kunstmatige intelligentie eigenhandig in staat zijn te bepalen wanneer ze mensen kunnen doden en bommen moeten werpen [het is het drones inmiddels mogelijk is, hebben de afgelopen jaren inmiddels bewezen, maar drones die onzichtbaar kunnen vliegen en vanaf een commandobunker gestuurd en gedirigeerd worden is wat anders dan deze digitale soldaten.] Een solitaire gevechtsrobot is enkel in staat tot het volgen van algoritmes, van een computercode in een softwareprogramma. Denk ook aan de inzet van gevechtsvliegtuigen in de vorm van op afstand bestuurbare drones waarbij piloten vanaf de grond via satellieten meekijken en doelen bombarderen of beschieten.[6] Deze vorm van oorlogsvoering creëert een dusdanige afstand tussen de dader en het slachtoffer dat het menselijk vermogen tot empathie en compassie en enig ethisch besef steeds meer verdwijnt [Alsof ze in oorlogsomstandigheden al aanwezig waren! Dit is dus een zinloze opmerking, ware het niet dat de kans op een dergelijke moderne oorlogsvoering mogelijkerwijs wordt verminderd omdat klassieke oorlogen onmogelijk zijn geworden en deze robotsoldaten en drones alleen ingezet kunnen worden door vijandige dictatoriale staten zoals Noord-Korea.]

Een soortgelijk verschijnsel als op Wall Street. Leningen en schulden van mensen in de vorm van bijvoorbeeld hypotheken zijn gereduceerd tot simpelweg getalletjes op een computerscherm, te manipuleren [andere opties zichtbaar maken!] met een druk op de toetst. Geld komt uit het niets en is ook zo weer weg. De menselijke factor is volledig verdwenen [maar dat geldt al jaren in de bancaire sector en daar wordt aan de lopende band geld uit het niets – op basis van leningen – geschapen! En dat wordt allemaal toegestaan].

DEEP MIND

Het bedrijf Alphabet heeft in 2014 voor 400 miljoen Britse Pond het Engelse kunstmatige intelligentie-bedrijf Deep Mind overgenomen. Deep Mind is bezig het beste uit neurowetenschappen met het beste uit Machine Leren te combineren om zo een zelflerende menselijke computer te creëren [wederom behorend tot het rijk van de illusies!]. Een systeem dat leert door ervaring en niet door reeds geïnstalleerde programma’s [is dit inmiddels aantoonbaar of wordt er al jaren tevergeefs mee geëxperimenteerd?]. Deep Mind is het bedrijf dat AlphaGo ontwikkelde, het kunstmatige intelligentie-systeem dat de heersende Go-kampioen versloeg in het gelijknamige complexe strategiespel. Deep Mind heeft tot doel Artificial General Intelligence (AGI) te creëren: een kunstmatige intelligentie die minstens zo slim is als de mens.

Alphabet is een handelsnaam van Google. Waarom is een bedrijf als Google dergelijke bedrijven aan het opkopen? Met welk doel [goede vraag?; geen antwoord mogelijk vanwege concurrentieredenen!] Om haar militaire robots naar een hoger plan te tillen of enkel haar zoekmachinecapaciteit te vergroten? Wie zal het zeggen…

In september 2016 is ‘The Partnership on Artificial Intelligence to benefit People and Society’ opgericht. Een forum voor ethische discussies rondom kunstmatige intelligentie. Leden van dit partnership zijn Eric Horvitz van Microsoft, Francesca Rossi van IMB, Yann LeCun van Facebook, Mustafa Suleyman van Google/Deep Mind, Ralf Herbrich van Amazon en Tom Gruber van Apple [heeft veel weg van een geheim genootschap want resultaten van discussies worden natuurlijk niet openbaar gemaakt!]. Oftewel, de Techgiganten. ‘Slager is uw vlees lekker?’

SMART OF WIJS?

(211) Waar moeten we ons eigenlijk méér zorgen over maken: onze menselijke intelligentie of kunstmatige intelligentie?[7] Hoe verantwoord is het namelijk om dergelijke technologieën zo ver door te ontwikkelen [een kwestie van automatisme dat zich niet laat afdwingen, maar concurrentieoverwegingen maken een keuzebepaling onmogelijk]. Er is en blijft een kans op het ultieme Terminator-scenario. Waarbij robots zelfbewust worden en zich uiteindelijk keren tegen de mensheid om deze definitief uit te roeien en de wereld over te nemen [Dit geldt inderdaad hooguit voor al die mensen die ET-films gezien hebben! Maar op logische gronden is de beginvraag absurd].

Hoe smart is het om ze te laten gebruiken door bedrijven met discutabele ethische en morele waarden [Het enige alternatief wordt dan een wettelijk verbod uitvaardigen en dat is hoogst ongebruikelijk voor landen met een vrijemarktmechanisme!]. Nogmaals: omdat we hiertoe in staat zijn wil dat nog niet zeggen dat we dir ook moeten doen. Naar mijn beleving zou er ieder geval minstens zoveel aandacht moeten komen voor onze hartintelligentie[8], voor bijvoorbeeld het werk van HeartMath. Niet met de intentie dit ook in een computer te vangen maar om een balans te creëren tussen hoofd en hart. Tussen mens en machine.

Kunstmatige intelligentie zal op een zeker moment in staat zijn om mensen dermate te stimuleren dat ze kunnen inspelen op de gevoelens, gedachten en verwachtingen van ieder individu [zoals met smartphones die velen verslaafd hebben gemaakt?]. Tot slot zullen ze een bewustzijn ontwikkelen, in de zin dat ze zich bewust zullen zijn van zichzelf en hun ‘buitenwereld’, en van daaruit kunnen interacteren met de wereld om hen heen [Bestaan hier aanwijzingen voor?] Wanneer hier sprake van is [de formulering verraadt een toekomstige waarschijnlijkheid] betekent dit dat naast ons huidige bewustzijnsveld er een artificiële versie hiervan zal ontstaan [waarom of hoezo?], een artificieel bewustzijnsveld [De logica hiervan ontgaat mij]. Wanneer je je realiseert dat we ons in een multidimensionale realiteit bevinden [hoezo? Wat is er multidimensionaal in onze wereld? Dat artificiële bewustzijnsveld is ook gewoon 3D!], wat zijn dan werkelijk de implicaties van kunstmatige intelligentie? Wat voor impact heeft kunstmatige intelligentie op de dimensies die onzichtbaar zijn voor het blote oog? [Waarom zou er een impact moeten bestaan?]. Die onmeetbaar zijn met onze huidige meetapparatuur? [Daarom zullen ze ook niet in ons ‘gezichtsveld’ komen!]. Computertechnologie lijkt keer op keer een technologische versie te manifesteren van dat wat er in metafysische en esoterische kringen al langere tijd bekend is [wat houdt dat dan in?; of wordt die multidimensionaliteit bedoeld, maar dat moet dan wel eerst nauwkeurig omschreven worden!]. Is er dan inderdaad zoiets als een artificieel bewustzijn? [Waarom deze vraag?]. Een bewustzijnsveld bestaande uit een kunstmatige intelligentie? Binnen diverse filosofische en esoterische kringen begint dit gedachtegoed langzaam maar zeker post te vatten [hoe ziet dat gedachtegoed eruit?]. Vanuit de hypothese dat al vele technologische singulariteiten zich in de toekomst hebben voltrokken en we ons nu op een cruciaal punt [welk?] bevinden in onze evolutie. Een punt waarop we bewust de keuze dienen te maken waar we ons op af willen stemmen, ieder moment opnieuw [wat houdt dit in?]. Op de analoge of op de virtuele realiteit. Op het oorspronkelijke of het artificiële bewustzijnsveld [het eerste bestaat wel, het tweede is een computersimulatie, te vergelijken met een filmopname, die wel geproduceerd wordt maar een fictief verhaal kan zijn; commercieel aantrekkelijk, maar een product van het oorspronkelijke bewustzijnsveld; er valt dus geen keuze te maken omdat er geen keuzemogelijkheid bestaat!].

Net als er elektriciteit door het elektriciteitsnet wordt gestuurd om apparaten en machines hiervan te voorzien, zo zal ook kunstmatige intelligentie zich in en door alles (en iedereen) heen gaan bewegen om het zogenaamd smart te maken [?]. Hoe meer (smart) computertechnologie ons dagelijks leven betreedt hoe meer dit een medium is voor deze kunstmatige intelligentie om hierin te bewegen [?]. Je kunt feitelijk spreken over een transformatie die gaande is in de dimensies om (en door) de aarde [is dit bewijsbaar?]. De Geosfeer vertegenwoordigt onze fysieke aarde en de Biosfeer al het water, lucht en leven dat zich hierin en op bevindt. Daarnaast is de Noösfeer gedefinieerd, een term die al in 1922 geïntroduceerd werd door Pierre Teilhard de Chardin, een Franse filosoof en paleontoloog. Deze dimensie vertegenwoordigt het geheel van alle informatie en gedachtes, een volledige mentale dimensie. Sommigen beschouwen dit als het collectieve bewustzijnsveld. Inmiddels is deze Noösfeer zich aan het transformeren tot een Cybersfeer [hoezo? Hoe wordt dit bewezen?] Een virtueel, artificieel bewustzijnsveld gemanifesteerd vanuit de som van alle computertechnologie, kunstmatige intelligentie en digitale informatie. Een hive mind[9] bestaande

Uit bits en bytes, nulletjes en eentjes. Waarmee de aarde letterlijk is gevangen in een wereldwijd web, een virtuele matrix [sic].

Wanneer ik teruggrijp naar de dialoog uit The Matrix aan het begin van dit hoofdstuk: wie of wat is er eigenlijk het virus? Wanneer deze transformatie zich doorzet dan zal ons analoge organische bewustzijn hierdoor geïnfecteerd raken en zullen we op een zeker moment definitief de toegang tot onze broncode verliezen [zijn we æonen geleden al verloren geraakt toen de afdaling naar 3D zich inzette]. Dan zal dit signaal definitief gecrambeld worden en is de mens verloren [onjuiste visie! Het geldt immers alleen voor het leven op aarde en dus na het sterven is dat probleem voorbij] in een kunstmatige wereld, ver verwijderd van zichzelf en het werkelijke doel van ons bestaan. Tenzij we een kwantumsprong in ons bewustzijn maken [wat houdt dit in?].

[1] De ‘werkelijkheid’ digitaliseren, automatiseren (en mechaniseren) betekent niet dat de maatschappij en mens worden gedigitaliseerd. Beter kan het neutraler worden geformuleerd: de maatschappelijke werkelijkheid krijgt steeds meer te maken met digitalisering en automatisering totdat de productiesector geheel en al en dus voor 100% gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn. Dat betekent een volledige andere maatschappelijke realiteit, die we ons nu nog niet kunnen voorstellen, maar die wel in het boek De samenleving in 2015. Een handleiding voor het vormgeven van een nieuwe maatschappij in de vijfde dimensie (Akasha 2012) omschreven staat en dat de basis zal vormen voor mijn blog na deze serie: het basisinkomen. Ik maak deze opmerking om nieuwe misverstanden te voorkomen. Mens en maatschappij veranderen in verband met maatschappelijke evolutie,  maar niet door een anders geworden mens binnen die maatschappij. Die mens heeft zijn eigen persoonlijke evolutie namelijk in eigen hand en dat is het verschil.

[2] Noodzakelijk vanwege een economische crisis zoals de langdurige crisis van 2008 (banken) tot 2015 (einde ofwel herstelbegin van de eurocrisis), maar wanneer worden die crisismaatregelen teruggedraaid en waarom vraagt er geen fractie in de Tweede Kamer naar een evaluatiedebat?

[3] Die niet 1,2,3 zijn opgelost. Hier ontstaat een botsing van economische belangen en de verhouding tussen mens en machine.

[4] Het juiste gebruik van instrumenten en machines maken! de balans vinden tussen mens en zijn instrumenten.

[5] Uit de beschrijving en toelichting in het boek blijkt het neer te komen op een technische illusie, zoals ik die hier al vaker heb aangemerkt. Daarom laat ik het bij deze ene opmerking.

[6] Deze opmerking verbaast op deze plaats omdat het had eerder in de tekst had kunnen worden geredigeerd. Mijn opmerkingen in de tekst geplaatst laat ik echter nog maar staan.

[7] Wat een vraag! Of zou deze vraag symbolisch zijn voor het gemiddelde publiek in ons land. Alleen dan valt deze vraag te rechtvaardigen, bij wijze van inleiding op de komende paragraaf.

[8] Dit is een nog verre van ingeburgerde begrip dat dus ook geen deuren zal openen.

[9] hive mind:

noun

 

noun: hive mind; plural noun: hive minds; noun: hivemind; plural noun: hiveminds

a notional entity consisting of a large number of people who share their knowledge or opinions with one another, regarded as producing either uncritical conformity or collective intelligence. Hivemind is when two or more people come to the same thought at the same time because of the same circumstances but do not know each other beforehand … (synchroniciteit dus)

“he has become one of those celebrities whose online presence has made him a favourite of the Internet hive mind”

  • (in science fiction) a unified consciousness or intelligence formed by a number of alien individuals, the resulting consciousness typically exerting control over its constituent members.

“there is a Borg Queen who controls the hive mind”

 

‘Slimme machine maakt ons meer mens’; de machine wordt niet de baas over de mens

Interview: Kunstmatige intelligentie

Slimme machine maakt ons meer mens (Bennie Mols, Katern Wetenschap/nrc, 10 juni)

De toekomst van ‘denkende’ computers ligt in samenwerken met mensen, zegt Garry Kasparov. „Kleine beetjes menselijkheid maken slimme machines nog krachtiger.”

Met een honkbalpet op loopt voormalig wereldkampioen schaken Garry Kasparov in de lobby van een Amsterdams hotel op me af. Naast hem zijn vrouw Daria, tevens zijn manager. De koffers zijn al gepakt. Van Daria had ik de avond ervoor te horen gekregen dat ik haar man een uur lang kon interviewen over zijn nieuwe boek Deep Thinking − Where machine intelligence ends and human creativity begins. Meteen daarna zouden ze in de taxi stappen naar Schiphol om terug naar hun woonplaats New York te vliegen.

In Deep Thinking vertelt Kasparov over zijn strijd tegen steeds slimmere schaakcomputers en wat we daaruit kunnen leren voor onze huidige omgang met steeds slimmere machines.

Schaaklegende

Garry Kasparov (Bakoe, 1963) werd in 1985 op 22-jarige leeftijd wereldkampioen schaken, als jongste ooit. Hij voerde de wereldranglijst aan tot hij in 2005 met schaken stopte.

Daarna werd hij politiek actief in Rusland en verzette hij zich sterk tegen Vladimir Poetin. In 2013 vluchtte hij naar de VS.

Tegenwoordig reist hij de wereld rond als spreker, auteur en mensenrechtenactivist.

We gaan zitten in de bibliotheek van het hotel. Kasparov gooit de pet in een andere stoel. Ik laat hem een foto zien die ik van hem had gemaakt tijdens de viering van Alan Turings honderdste verjaardag in Manchester in 2012. Kasparov speelde toen een partijtje schaak tegen het allereerste computerschaakprogramma, in 1948 geschreven door computerpionier Turing. Nog voor ik ook maar een vraag heb kunnen stellen, brandt de schaakgrootmeester los:

„Bij gebrek aan een computer berekende Turing zelf met pen en papier de zetten die zijn computerprogramma zou doen. Dat was het begin van de schaakcomputer en ik heb grote bewondering voor zijn werk. Turing dacht dat een computer die goed zou kunnen schaken ook intelligent is. Ironisch genoeg was de dag in 1997 waarop ik de match tegen IBM’s supercomputer Deep Blue verloor nou net het bewijs dat Turing ongelijk had. Deep Blue was niet intelligent. Brute rekenkracht bleek de winnende strategie. Dat zeg ik niet om het IBM-team tekort te doen, maar op de schaal van kunstmatige intelligentie staat Deep Blue helemaal aan het begin. De AlphaGo-computer die nu de beste go-spelers de baas is, is een flinke stap vooruit, maar we hebben nog een lange weg te gaan voor het nabootsen van menselijke intelligentie.”

Hoe kijkt u nu, precies twintig jaar later, terug op uw verlies tegen Deep Blue?

„Ik was erg naïef in 1997. Ik zag de match als een wetenschappelijk experiment, maar IBM wilde alleen maar winnen en de koers van het aandeel IBM opstuwen. Hoewel ze niet vals hebben gespeeld, hebben ze wel de grenzen opgezocht van wat ethisch aanvaardbaar is om een tegenstander uit balans te brengen. Zo werd een maand voor aanvang van de match een zet geprogrammeerd die de computer zelf nooit zou spelen, maar die bedoeld was om de computer voor mij onvoorspelbaar te doen lijken. Oké, er stond nergens dat dit niet mocht.

„Belangrijker was dat ik geen enkele partij van Deep Blue van te voren heb mogen zien. De machine was een zwarte doos voor mij. Daarnaast heeft IBM de machine een paar keer laten rebooten. Niet omdat er een bug in de software zat, maar omdat het een eigenschap van de machine was. Hij schakelde zichzelf uit wanneer de efficiëntie van het zoekproces te laag werd. Dat rebooten had als een hartaanval moeten worden beschouwd. Dan gaat de partij verloren en mag de machine de volgende dag terugkomen. Door dat rebooten kon niemand meer achterhalen waarom de computer de zetten deed die hij deed. Bovendien begon de computer na het rebooten eigenlijk aan een nieuwe partij. De match zat vol met dit soort asymmetrieën tussen mens en machine. Maar dat de schaakcomputer uiteindelijk onverslaanbaar zou worden, was onontkoombaar.”

Wat kunnen we uit uw ervaringen leren over de interactie tussen mensen en slimme machines?

„Zelfs wanneer je verliest van een machine, zoals ik, is dat niet het einde van de wereld. Lik je wonden en leer ervan. Mijn verlies tegen Deep Blue was tegelijk een overwinning voor de mensheid, want wij hebben computers gebouwd en ze onverslaanbaar in schaken gemaakt. Alles waarvan wij mensen weten hoe we het moeten doen, kunnen we programmeren in een machine en zal de machine uiteindelijk beter kunnen. Hoe complex een spel ook is, machines gaan het uiteindelijk beter spelen. Machines gaan beter auto rijden dan mensen. Machines worden betere medische experts.”

Wat blijft er dan voor mensen over?

„Uiteindelijk gaat het om mens plus machine, niet om mens tegen machine. Wanneer je voor een medische scan naar het ziekenhuis moet, wil je dan dat de scan wordt gelezen door een dokter of door een machine die van miljoenen scans van over de hele wereld heeft kunnen leren? Nee, je wilt dat de scan wordt geïnterpreteerd door een dokter die precies weet hoe hij de machine het beste moet gebruiken.

Machines hebben instructies, mensen hebben een doel.

„Bij schaakwedstrijden waarin mensen schaakcomputers mogen gebruiken, zijn we er achter gekomen dat ‘een zwakke speler plus een machine plus een betere processamenwerking’ superieur is aan ‘een sterke speler plus een machine plus slechtere processamenwerking’. Dat komt omdat machines zulke superieure schakers zijn geworden. Sommigen noemen dit de wet van Kasparov. Ik ben er van overtuigd dat deze wet op alle terreinen geldt waarop mensen met machines gaan samenwerken.”

Hoe ziet u die samenwerking voor zich?

„In de nabije toekomst worden menselijke experts operators, net zoals menselijke piloten nu als operators in een vliegtuig met de automatische piloot samenwerken. Meestal doet de automatische piloot het prima, maar soms doet de mens het beter of is menselijk ingrijpen zelfs strikt noodzakelijk. Kleine beetjes menselijkheid maken slimme machines nog krachtiger. Neem automatisch vertalen. Hoe goed zijn automatische vertalingen nu? Laten we zeggen voor 80 procent correct. We kunnen dat misschien opvoeren tot 90 of 95 procent. Maar zullen machines de 100 procent halen? Nee. De laatste procenten worden steeds moeilijker.

„Dat is waar mensen het verschil maken. Ik denk dat slimme machines ons zullen dwingen de wereld van het volkomen onbekende te exploreren. We hebben geen keuze. We moeten dingen doen die alleen mensen kunnen. Machines hebben instructies, mensen hebben een doel.”

Welk experiment met schaak- of go-computers zou u nu graag uitvoeren?

„Schaakcomputers zijn voornamelijk door brute rekenkracht onverslaanbaar geworden. Dat noem ik Type-A intelligentie. De beste go-computer, AlphaGo, pakt het heel anders aan. Die gebruikt Deep Learning, iets wat al iets meer lijkt op menselijke intelligentie. Het is een soort patroonherkenning. Dat noem ik Type-B intelligentie. Wat ik heel graag zou willen weten: wie wint er wanneer we de beste Type-A schaak- of go-computer laten spelen tegen de beste Type-B- schaak- of go-computer? Dat zou wetenschappelijk een heel interessant experiment zijn. Ik weet trouwens dat Google dat ook graag wil onderzoeken met hun AlphaGo-computer.”

Kunnen machines creatief zijn?

„Dat is deels een filosofische vraag omdat het afhangt van wat je met creativiteit bedoelt, eigenlijk net als bij intelligentie. Maakt het uit hoe het proces werkt, of gaat het alleen om het resultaat? Ik zou zeggen: het resultaat is alles. In die zin kunnen machines creatief zijn, al doen ze het anders dan mensen. Maar ik denk dat het zinloos is om het menselijk brein in alle biologische details in een computer proberen na te bootsen. Je kunt het brein ook niet los van het lichaam beschouwen.”

U vindt het onderwijs te belangrijk om geen risico’s te nemen. Wat bedoelt u daarmee?

„Kijk hoe kinderen hun smartphone of tablet gebruiken. Met één veeg over een scherm kunnen ze in een minuut meer te weten komen dan een docent in heel zijn leven kan leren. Veel banen in de toekomst zullen te maken hebben met de samenwerking tussen mensen en machines. Laten we stoppen om kinderen vooral het wat? te leren. Laten we ze het hoe? leren. Laten we ze opleiden tot goede operators. Dat is een totaal andere aanpak dan nu gebeurt.

„Maar laten we ze ook leren dat ze niet gegijzeld worden door slimme machines. Een 14-jarige schaakgrootmeester van nu weet meer over schaken dan Bobby Fischer, wat niet wil zeggen dat hij een sterkere schaker is. Hij moet ook een algemeen begrip van het spel ontwikkelen, strategisch denken op de lange termijn. Precies zo moeten kinderen slimme machines ook niet gedachteloos gebruiken. De enige manier om uit te vinden wat wel of niet goed werkt, is om te experimenteren. Maar de kinderen kunnen het aan, het zijn de volwassenen die bang zijn.”

Wat hoopt u dat mensen van uw boek leren?

„Ik wil heel graag dat mensen realistisch nadenken over onze relatie met machines, zonder overdreven optimistisch of overdreven pessimistisch te zijn. Wie te ver vooruit kijkt, mist zowel de kansen als de gevaren vlak voor zich. Ik zie niets in de dystopische boodschappen van mensen als Elon Musk en Stephen Hawking, die zeggen dat kunstmatige intelligentie het einde van de mensheid kan betekenen. Mensen focussen veel te veel op het negatieve, zoals het verlies van banen. In de geschiedenis zijn altijd banen verdwenen, banen veranderd en nieuwe banen ontstaan. Dat heeft ons veel goeds gebracht.”

„Mijn boek is een verhaal van nieuwe kansen die ontstaan wanneer mensen met machines gaan samenwerken. De smartphone in jouw handen is krachtiger dan een supercomputer van een paar decennia geleden. Denk je niet dat we met zoveel denkkracht binnen handbereik veel nuttigs kunnen doen? Slimme machines kunnen ons meer mens maken.”

[Garry Kasparov & Mig Greengard: ‘Deep Thinking − Where machine intelligence ends and human creativity begins’, Uitgeverij Hodder & Stoughton, 304 blz. €23,99]

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/09/slimme-machine-maakt-ons-meer-mens-11001500-a1562368

Het digitale bestaan

How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, Cathy O’Neil, Crown Publishing, 2016, €21,99.

Bevooroordeelde algoritmes

Onze toekomst wordt bepaald door schimmige algoritmes. In Weapons of Math Destruction neemt datawetenschapper Cathy O’Neil ze onder de vuur. Door haar veelzijdige carrière — van lesgeven aan Barnard College tot modelleren bij D.E. Shaw — ontwikkelde ze een kritisch perspectief op de wiskundige modellen die over steeds meer aspecten van onze levens beslissingen nemen. Die modellen bevatten soms foutieve aannames of vooroordelen die tot de verkeerde conclusies kunnen leiden. O’Neil claimt dat deze ‘weapons of math destruction’ discriminatie en structurele ongelijkheid versterken en onze democratie ondermijnen. WMD’s zijn zeer machtige instrumenten en is het erg lastig om ze te begrijpen, te rectificeren en je ertegen te verzetten.

Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari, Randon Hous, 2016, €11,99.

Leven als digitale goden

# In zijn provocatieve Homo Deus, A Brief History of Tomorrow speculeert Yuval Noah Harari over de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Volgens hem gaan we ons steeds meer richten op eeuwig geluk en onsterfelijkheid: een ‘upgrade’ naar leven als goden. De Israëlische historicus speelt met de these dat wij niets meer dan een verzameling door data gedreven algoritmes zijn. Als we controle willen over onze natuur en toekomst, dan moeten we deze algoritmes begrijpen en naar onze hand zetten. Maar wat als kunstmatige intelligentie daar beter in is, en ons ‘mens-zijn’ fundamenteel verandert? Harari schetst een toekomst van een superelite die, versmolten met kunstmatige intelligentie, onsterfelijk kan worden. Of je het nu eens bent met Harari’s provocerende voorspellingen of niet, hij zet de lezer aan het denken. Wat betekent dit voor onze vrijheid?

‘Maar wat als kunstmatige intelligentie daar beter in is’? Kunstmatige intelligentie (KI) is en blijft een stoffelijk product en kan de mens dus nooit naar zijn hand zetten omdat deze KI door de mens geprogrammeerd wordt. Daarmee is de vervolgvraag: ‘en ons ‘mens-zijn’ fundamenteel verandert?’ ook beantwoord. Het simpele antwoord luidt: De mens kan niet door een machine van buitenaf veranderd worden, want de mens is een autonoom maar bezield wezen door de creatieve kosmische kracht. Door geen KI te beïnvloeden.

Delete, The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Viktor Mayer-Schönberger, Princeton University Press, 2011, €17,52.

Het belang van data vergeten

Delete, The Virtue of Forgetting in the Digital Age pleit voor het belang van vergeten in een tijdperk waarin technologieën juist worden ontworpen om zoveel en zo lang mogelijk te onthouden. Een perfect geheugen is volgens auteur Viktor Mayer-Schönberger, professor aan het Oxford Internet Institute, gevaarlijk. Hij benadrukt het belang van vergeten en bekritiseert de huidige privacywetgeving. Hij draagt daarmee bij aan het huidige debat over de waarde van privacy in tijden van big data. Hoe kun je de privacywetgeving updaten? De Europese Unie heeft alvast wat ideeën van Mayer-Schönberger overgenomen. Vooral het begrip ‘delete’ is het waard om te onthouden.

Ook dit is een puur materialistische, wetenschappelijke redenering, die kant noch wal raakt.

Techniekfilosoof Marjolein Lanzing is verbonden aan het 4TU Centre for Ethics and Technology. Ze promoveert op ons veranderende zelfbeeld, privacy en relaties in het digitale tijdperk.

https://fd.nl/morgen/1195701/shortlist-het-digitale-bestaan