Categorie archief: Multidimensionaaldenken

Allegorie (in een spirituele of geestelijke betekenis)

‘Tekst waarin alle belangrijke elementen (personen, begrippen, gebeurtenissen) beelden zijn voor iets anders. De tekst heeft dus een oppervlaktebetekenis en een dieptebetekenis, waarbij de laatste de werkelijke betekenis is. Heel veel allegorieën zijn ook satiren. De beroemdste allegorie uit de wereldliteratuur is waarschijnlijk Animal farm (1945) van George Orwell. Hierin wordt verteld hoe op een boerderij de dieren in opstand komen tegen de wrede boer en een nieuwe samenleving stichten waarin…’

De eerste twee zinnen hebben mij nu duidelijk gemaakt dat wat hier een oppervlaktebetekenis en een dieptebetekenis wordt genoemd, ofwel ‘beelden zijn voor iets anders’, dat nu voor mij betekent een onderscheid tussen het ons bekende driedimensionale denken en woordgebruik tegenover de multidimensionale wereld van 5D. die wereld van 5D valt niet uit te leggen aan 3D-mensen, want alle materie die hier overheersend en zelfs bepalend is, bestaat in 5D niet. In het Heelal of universa bestaan geen dag en nacht. En dag en nacht zijn dus uit typische 3D-termen, want wij hebben een zon nodig en een om de zon draaiende of wentelende aarde nodig om ‘dag en nacht’ te scheppen. Maar een energetische ruimte van 5D kent alleen maar licht (en energie).

Allegorieën zijn dus beelden uit 5D.

https://www.ensie.nl/literatuur/allegorie

De vele namen van de schepper

Het is jammer dat de wereldberoemde wetenschapper én spiritueel onderzoeker Gregg Braden in zijn ‘The god code’ (2005, 2e dr.) geen verband legt tussen het mysterieuze feit dat de schepper vele namen wordt toegedicht, wordt genoemd in alle oudste bestaande mythen op aarde, en vooral zonder geslacht is ofwel geslachtsloos, naamloos en zich manifesteert door wonderen als natuur en leven, niet koppelt aan een 5e dimensionale energetische entiteit.

Maar dat is te verklaren door de nog steeds onbekendheid van de multidimensionale werkelijkheid buiten de aarde, ofwel de kwantumfysica, die ook voor de gemiddelde fysicus een raadsel is, juist vanwege de onbestaanbare aanwezigheid van één stoffelijk voorwerp tegelijkertijd op meerdere plakken. Dat is dus met onze fysieke meetapparatuur onmogelijk vast te stellen.

Daarom zal de nieuwe tijd volgend jaar ook worden ingeluid door een nieuwe wetenschap die gaat verschijnen en al het oude omver gooit of zelfs kegelt. Zo wordt erover geschreven tenminste. De mens gaat dan ook ervaren wat het wezen van energie is, die ook omni-aanwezig is en dus overal bestaat en gebruikt kan worden, zoals de afschaduwing van die kosmische energie in aardse vormen als elektriciteit.

De schepper is vanwege de kwaliteit van overal aanwezig te zijn – het is soms een sport om die scheppende bron zonder lidwoord ‘hij’ of ‘zij’ te schrijven, maar met het onzijdige ‘het’ – niet voor te stellen in het menselijke brein en via zijn denkcapaciteit daarover te communiceren. Je kunt ‘het’ alleen maar voelen en alleen maar vanuit gedachtenkracht benaderen en om hulp vragen en zelfs vragen aanwezig te zijn, terwijl je weet dat het aanwezig is. In de nieuwe tijd leren wij ons contact met ‘het’ te versterken en te verbeteren, en dat gebeurt via onze medemens die ook die aanwezigheid van ‘het’ in zich meedraagt, zoals bij ons allemaal.

Trefwoorden in de spiritualiteit: ‘multidimensionaliteit’

‘Multidimensionaal bewustzijn: Het vermogen om bewust gelijktijdig deel te hebben aan meer dan één bestaansdimensies of tijdkader.’

Het gaat dus om de werkelijkheid of realiteit van het NU, dat verleden, heden en toekomst samenvoegt, tegelijkertijd laat samenvallen.

[Murry Hope, De Sirius connectie. Onthullende feiten over het oude Egypte. Ankh-Hermes Deventer 1997, p 267]

Interdimensionale Communicatie

De Arcturianen via Suzanne Lie, / 22 maart 2018
Posted: 24 Mar 2018 03:25 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 25-3-18]
Inter-dimensionale Communicatie

De Arcturianen via Suzanne Lie,

22 maart 2018

Driedimensionale Communicatie doet zich voor binnen de Fysieke Wereld van polariteiten, afscheiding, tijd en ruimte. Het wordt het beste waargenomen met jullie fysieke kwaliteiten van horen, zien en ruiken.

Driedimensionale Communicatie wordt het beste bereikt door te luisteren naar wat jullie zeggen evenals naar wat de persoon die tegen jullie spreekt, zegt.

***

Vierdimensionale Communicatie doet zich voor binnen de Astrale Wereld gedurende jullie je voorbereiden voor geboorte/dood en/of transmutatie van jullie bewustzijn en/of fysieke vorm.

Vierdimensionale Communicatie wordt het beste geactiveerd door creativiteit, tijdens dromen, meditaties en/of bijna doodervaringen.
Vierdimensionale Communicatie wordt het beste bereikt door het activeren van jullie creatieve energieveld en het houden van jullie driedimensionale werkelijkheid.

***

Vijfdimensionale Communicatie doet zich voor binnen het “NU van de ENE” van de vijfde dimensie via het overgeven van jullie bewustzijn aan jullie Vijfdimensionale Zelf, welke de taal spreekt van:

Helderziendheid, het zien van Hogere Dimensies,
Helderhorendheid, het horen van Hogere Dimensies
Heldervoelendheid. Het aanvoelen van de Hogere Dimensionale werkelijkheden.

***

Inter-dimensionale Communicatie doet zich voor terwijl jullie zijn in een hogere staat van bewustzijn en jullie Hogere Zelf toestaand om te communiceren met jullie via:

Het overgeven van jullie fysieke vorm met de ervaring van meditatie,
Het ervaren en herinneren van jullie hogere dimensionale dromen,
Het herinneren van jullie multidimensionale communicatie door:
Het transmuteren van jullie 3D communicatie van tijd en ruimte naar jullie 5D communicatieconcepten van het HIER en NU van Lichttaal.

Samenvatting vanuit jullie Hogere ZELF,Lief Hogere Zelf,
Hoe gaat het vandaag met ons, of eigenlijk, hoe gaat het met mij?
Ben ik mij aan het verbinden met jou binnen dit NU of is het gewoon mijn verbeelding?

Geliefde,

Jouw imaginatie is vijfdimensionale gedachte. Daarom wanneer jij je verbindt met imaginatie, verbindt je je met jouw vijfdimensionale ZELF.

Ja, het is goed om uit je dagelijkse leven te gaan zodat je kan ontdekken dat wat je mist, in tegenstelling tot dat waar je klaar mee bent, maar de tijd niet kunt vinden om het te los te laten.

Je hebt misschien ontdekt dat wanneer je ervan houdt om het proces te delen met anderen door ermee te praten, te schrijven naar en door tekeningen te maken die zijn opgeroepen door jouw meditaties, jij je verbindt met jouw vijfdimensionale ZELF.

Het is ook nuttig om uit je dagelijkse leven te gaan zodat je kan ontdekken wat je mist, in tegenstelling tot dat waar je klaar mee bent, maar je kan de tijd niet vinden om het los te laten.

Geliefde, herinner alstublieft dat jouw imaginatie jouw vijfdimensionale gedachte is. Daarvoor wanneer je je verbindt met jouw imaginatie, ben jij je aan het verbinden met jouw vijfdimensionale ZELF.

Je kan ontdekken dat je ervan houdt jouw proces te delen met anderen, evenals het te aarden in het lichaam van Gaia.

Jouw Hogere Dimensionale vrienden, evenals Gaia, zijn er ook klaar voor om dit NU van transmutatie te delen met jou.

Aangezien je steeds meer en meer ontwaakt voor jouw vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF, zal jouw waarneming van de werkelijkheid totaal veranderen. Enerzijds, “afscheiding” is heel verschillend zodra je begonnen bent met het zien de aura van iedereen en alles.

Voor al jullie driedimensionale incarnaties hebben jullie de uitersten gezien van al het leven dat jullie het gevoel gegeven heeft van afscheiding van alle werkelijkheid. Het is dit “gevoel van afscheiding” van elkaar, van Gaia en van de hogere dimensies van jouw werkelijkheid.

Wanneer jullie in toenemende mate vijfdimensionaal wordt in jullie bewustzijn, zullen jullie beginnen jullie uiterlijke wereld waar te nemen als zijnde een component van jullie innerlijke wereld.

Dan, wanneer jullie vijfdimensionale bewustzijn en waarnemingen beginnen “meer en meer online te komen met jullie dagelijkse leven”, zullen jullie beginnen componenten waar te nemen van werkelijkheid die jullie nog nooit eerder hebt ervaren.

Bijvoorbeeld, aura’s zullen een natuurlijk deel zijn van jullie waarnemingsveld op dezelfde manier dat jullie schaduw kunnen waarnemen in jullie huidige waarnemingsveld. Wanneer jullie vijfdimensionale waarneming zogezegd “on line” komt met jullie mentale verwachtingen, zullen jullie het licht beginnen te zien van ieder deel van jullie fysieke wereld.

Net zoals mensen iedere dag beetje bij beetje veranderen op een exponentiële manier, is ook het leven op de planeet Aarde zich aan het veranderen naar een hogere frequentie.

Aanvankelijk is dit proces verwarrend voor degenen die ontwaken omdat het “hogere licht” het veel gemakkelijker maakt om de duisternis waar te nemen.
Daarom vragen wij aan onze ontwakenden om alle oordeel, beoordeling, vergelijking te laten gaan, totdat jullie een diepgaand begrip hebben over wat er aan het gebeuren is in jullie werkelijkheid, evenals de manier waarop jullie je aanpast aan deze veranderingen.

Wij herinneren jullie eraan dat wanneer jullie wachten voor/op een zekere of enige tijd voor dingen om te gebeuren, alstublieft herinner dat TIJD IS EEN ILLUSIE VAN DE DERDE DIMENSIE.

Vandaar, in plaats van “het wachten voor een zekere/enige tijd” waarin dingen zich voor gaan doen, herinner dat jullie niet op Gaia zijn voor jullie persoonlijke ascentie.

Herinner dat jullie geen persoonlijke ascentie hebben waarin jullie buiten de grenzen van de fysieke wereld kunt vliegen. In plaats daarvan is de fysieke wereld HIER en Nieuwe Aarde is NU.

Net zoals mensen beetje bij beetje aan het veranderen zijn op een exponentiële manier, is de gehele werkelijkheid van de Aarde even goed aan het veranderen.
Als jullie 5D waarnemingen “on line”komen zullen jullie het licht zien van ieder fysiek wezen, evenals van de duisternis.

Er zullen geen intenties meer verborgen zijn omdat ze voor iedereen gemakkelijk bij de hand zullen zijn.

Voorts, wanneer jullie vijfdimensionale bewustzijn en waarnemingen “on line” komen in jullie menselijke bewustzijn, zullen jullie componenten van werkelijkheid waarnemen die jullie eerder ervaren hebben, zoals bijvoorbeeld de Galactische Sterrenschepen en Galactische Wezens die het aura van Gaia zijn binnengegaan om een ieder van Gaia Haar wezens bij te staan met hun transmutaties.

De elementen Aarde, Lucht, Water en Vuur zijn bij deze transmutatie betrokken.
Nogmaals; Begrijp alstublieft dat dit proces is niet waar jullie op aan het wachten zijn om op een bepaalde tijd te laten gebeuren, want TIJD is een illusie van de derde/vierde dimensies.

In plaats daarvan, jullie wachten op een ‘zekere frequentie van werkelijkheid” voor deze belangrijke veranderingen om plaats te laten vinden.
Onthoud ook alstublieft dat jullie geen haast hebt met jullie persoonlijke ascentie waarin jullie jezelf zien “wegvliegen” voorbij aan de grenzen van jullie fysieke wereld.

In plaats daarvan is de gehele fysieke wereld HIER en Nieuwe Aarde is NU! Net zoals de mensen zich beetje bij beetje aan het veranderen zijn op een exponentiële manier. Aangezien de mensheid verandert, verandert de werkelijkheid omdat de waarnemingen veranderingen zijn – omdat de staat van bewustzijn aan het veranderen is.

Alstublieft herinner dat jullie werkelijkheid aan het veranderen is omdat jullie frequentie van werkelijkheid aan het veranderen is.

Jullie persoonlijke veranderingen vinden echter plaats binnen het gericht zijn op de frequentie van werkelijkheid waar jullie voor gekozen hebben of aanvoelt dat jullie er aan “vastzitten”.

Als jullie denken/geloven dat jullie de frequentie van werkelijkheid hebt gekozen die jullie wensen te ervaren door jullie bewustzijn naar die werkelijkheid juist pas te maken, zullen jullie WETEN dat JIJ/JULLIE de schepper bent van jouw/jullie werkelijkheid.

Aan de andere kant, wanneer jullie denken dat jullie vast zitten aan een bepaalde frequentie en dat iemand anders jullie moet redden, dan ben/zijn JIJ/JULLIE een slachtoffer van deze werkelijkheid.

Met andere woorden, als jullie kunnen vergeten “wie deed wat aan wie” en jullie richten op Ik ben de schepper van mijn werkelijkheid en Ik ben op de Aarde om Gaia te assisteren met de Planetaire Ascentie.

WIE jij/jullie bent/zijn wordt weloverwogen door WAT jij/jullie weggeven aan anderen en aan Gaia. Aangezien het vijfdimensionale bewustzijn en waarnemingen steeds meer “on- line” komen met het Menselijke Bewustzijn, zullen jullie uiteraard aanvoelen, waarnemen en jullie aandacht toewijden aan het assisteren van Gaia met Haar proces van de Planetaire Ascentie.

“Het zien van aura’s zal een natuurlijk deel worden van jullie veld van waarnemingsvermogen, op dezelfde wijze dat jullie “schaduwen kunnen zien” zijnde in jullie driedimensionale staat van bewustzijn.

Alstublieft herinneren dat verwachting een enorm component is van waarneming. Daarvoor zullen mensen zien “waar ze naar op zoek zijn/wat ze willen zien.”
Of jullie kunnen op zoek zijn naar “slecht nieuws”, jullie zullen het makkelijk vinden.

Echter, wanneer jullie uitkijken naar goede oplossingen voor moeilijke situaties, zullen jullie dat vinden. Het kan minder makkelijk te vinden zijn dan het vinden van “slecht nieuws,” aangezien de mensheid nog steeds neerkijkt op het probleem liever dan opleeft/opkijkt voor de oplossingen.

Wij herinneren jullie eraan om neer te kijken op de oorzaak en kern van de vele problemen van Gaia, evenals de vele diepe verwondingen aan Haar planetaire lichaam. Maar om de oplossingen te vinden voor de noodzaken van Gaia, alstublieft denk eraan om OMHOOG te kijken naar/in jullie hogere staten van bewustzijn.

Het is binnen jullie hogere vierde en vijfde staat van bewustzijn dat jullie je zullen herinneren de frequentie van jullie eigen ZELF die ervoor koos om een menselijk aarde voertuig aan te nemen om de lieve planeet Aarde te helpen.
Moeder Gaia, niet omdat jullie iets voor jullie zelf willen, maar omdat jullie Gaia wil helpen met Haar proces van Planetaire Ascentie.

Wanneer jullie ↓ kijken in angst en tweedracht, dan is dat wat jullie zal vinden.

Echter wanneer jullie ↑ kijken in het Multidimensionale en Inter-dimensionale Licht zullen jullie het doel vinden voor de Incarnatie!
Herinner de ‘JIJ’ (Ik Ben) die jouw eigen Missie Verklaring schreef om Gaia te assisteren.

Herinner jullie alstublieft wat jullie hebben geschreven op deze Missie Verklaring.

Plaats NU “het deelnemen aan jullie inter-dimensionale ZELF met Gaia om te assisteren met de Planetaire Ascentie.” Dan sluit jullie aan met jullie inter-dimensionale ZELF (verenig) met al de andere wezens op Gaia, die in contact gekomen zijn met, eveneens om te dienen, hun EIGEN hogere dimensionale Missie Verklaring om Gaia te assisteren.

Wat hebben jullie geschreven op jullie Missie Verklaring aan de Aarde?
Hebben jullie de verklaring bijgehouden en jullie best gedaan om het te vervullen?

Of zijn jullie verloren geraakt in de verwarde massa van de derde dimensie?
Als dit jouw/jullie situatie is, veroordeel jezelf/ jullie zelf niet.
Jullie zijn maar tijdelijk in het donker verdwaald omdat jullie de moed hadden om ermee geconfronteerd te worden.

Blijf bij jullie proces, aangezien “de donkerste nacht net voor de dageraad is.” Leg het contact aan met jullie eigen Hogere dimensionale ZELF als topprioriteit in jullie leven! Ontmoet dagelijks jullie hogere dimensionale vrienden en geliefd Gaia.

Zoals jullie steeds meer ontwaken naar jullie vijfdimensionale ZELF, zal jullie vijfdimensionale wil meer en meer ‘on line’ komen.

Zoals jullie steeds meer en meer ontwaken voor jullie vijfdimensionale ZELF, zal jullie vijfdimensionale wil meer ‘ on line’ komen.

Zoals jullie doorgaan met het ontwaken voor jullie vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF, zullen jullie waarnemingen verschuiven om meer en meer waarnemingen op te nemen:
– Vijfdimensionaal denken
– Vijfdimensionale gevoelens
– Vijfdimensionale herinneringen

En de Vijfdimensionale Missie Verklaring die JIJ/JULLIE hebben gecreëerd voor jouw ZELF/ jullie ZELF voordat jullie dit huidige aarde voertuig binnengingen.

Des te meer dat jullie WAAR zijn aan/voor jullie ZELF, des te meer zullen jullie je ZELF herinneren.

Des te meer jullie je herinneren jullie vijfdimensionale ZELF welke verblijft in de Vijfde Dimensie, des te meer zullen JULLIE >JIJ worden het vijfdimensionale Wezen

Die jij en jullie ALTIJD BENT/ZIJN GEWEEST ……
maar vergat
HERINNER JOUW HOGERE ZELF
HERINNER JOUW HOGERE DIMENSIONALE ZELF – NU

Zegeningen,

Wij zijn de Arcturianen, de Pleiadianen en AL de leden van jullie Galactische Familie.

Roep ons AAN! Wij zijn HIER NU om jullie te helpen om Gaia te helpen

http://suzanneliephd.blogspot.nl
suelie@me.com
http://www.multidimensions.com
Vertaald voor wakkeremensen door Anja

Update: The Mind of Universe (de veroveraar) deel 2 vpro

https://www.youtube.com/results?search_query=https%3A%2F%2Fwww.vpro.nl%2Fprogrammas%2Fthe-mind-of-the-universe%2Fkijk%2Fafleveringen%2F2017%2Fveroveraar.html

Deze uitzending gaat over de wetenschappelijke uitdagingen in het onderzoek naar onbekende natuurkundige processen, zoals mutatie van DNA bij virussen, planten, dieren en menselijke ziekten die via genenonderzoek genezen kunnen worden.

Er komt in deze aflevering ook prehistorisch en paleontologisch onderzoek aan de orde met als uitkomst de vraag waarom er van de vele soorten mensheid die in de loop van de menselijke evolutie zijn ontstaan alle soorten, behalve de huidige moderne mens overleefd heeft. Wij hebben in ieder geval de Neanderthalers ‘weggedrukt’. Maar wetenschappelijke uitkomsten worden niet duidelijk gemaakt.

Virus- en bacterieonderzoek blijkt veel gemakkelijker te gaan dan bij planten en dieren en zodoende zijn er al vele resultaten geboekt rondom de vogelpest of –griep. Hiermee wordt ook de titel van deze afdeling duidelijk: de mens als de veroveraar van de natuur, in dit geval de laboratoriumuitkomsten van mondiale uitbraken van vogelpest.

Maar het meest boeiende (hoofd)bestanddeel is wat mij betreft de computerontwikkeling richting quantumcomputertechnologie (zo wordt de spelling bij de vertaling gepresenteerd). Quantummechanica onderwerpt zich aan quantumwetten, waarbij quantumcellen – lichtdeeltjes – een essentiële rol spelen. Deze computertechniek kunnen extreem veel sneller worden dan de bestaande generaties computers. Zelfs de supercomputer is primitief vergeleken bij de quantumcomputer, die overigens nog niet bestaat (maar in ontwikkeling is in China dat op dit terrein leidinggevend is vanwege een mondiale voorsprong op alle andere grootmachten) en waarvan nog niemand weet hoe die eruit zien; in ieder geval ‘niet vast’, ‘niet vloeibaar’ en ‘aan constante verandering onderhevig’ is. In een droom zag de grootste Chinese specialist op dit terrein, dat het om een ‘hoopje materie’ gaat, dat blauw licht uitstraalt. Dijkgraaf legt uit dat het om het sleutelbegrip ‘verstrengeling van deeltjes’ gaat en wel op grote afstand van elkaar en zelfs op afstanden binnen ons universum. Erg groot dus. Hoe dit dus zichtbaar moet worden ‘gedacht’ is dus nog een groot raadsel.

Het grote geheim van deze nieuwe technologie is dat quantumcomputers niet te hacken zijn omdat die deeltjes alleen verplaatst (en niet gemuteerd kunnen worden) kunnen worden door teleportatie, dus via teleporteren (‘onzichtbare verplaatsing’, zoals bij onverklaarbare spiritistische seances van de 19 eeuw aan de orde waren). En dat kennelijke ‘gegeven’ maakt dat ik mij minder zorgen maak om deze toekomstige supercomputer, waar je alles en dus ook negatieve zaken mee kunt regelen. Hoezo? Vanwege de eigenschap waarvan de Chinezen nog niet mee bekend (kunnen) zijn: teleportatie is een 5D-eigenschap bij multidimensionale mensen die op gelijk niveau staat als helderziendheid (in de toekomst en verleden kunnen kijken), heldervoelen, helderweten (multidimensionaal weten en in de tijd en ruimte – hoewel niet bestaand in multidimensionaliteit – vooruit kunnen denken) dus en helderhoren (gesprekken op afstand kunnen volgen).

Op dit thema verwacht ik dat de Chinese wetenschappers zullen vastlopen, want weliswaar is teleportatie een klaarblijkelijk erkend begrip, maar hoe daarmee te werken in hun wetenschappelijk onderzoek is mij onbekend. Maar er bestaat een garantie dat er geen misbruik van gemaakt zal (kunnen) worden omdat onze aarde ‘onder surveillance’ staat van buitenaardsen op hoger niveau (6D), die overal onzichtbaar aanwezig kunnen zijn en van alles op de hoogte zijn. Wat de wetenschappers immers als 3D-mensen niet weten is dat er door buitenaardsen ingegrepen kan worden als (áls) de vernietiging van de aarde aan de orde zou zijn door bijv. een WO3. Maar ook als buitenaardsen zullen ingrijpen als bij landingen van hun ruimtevoertuigen raketten vanaf de aarde of die buitenaardsen zullen worden afgevuurd in de veronderstelling dat het hier om buitenaardse invasies gaat (hetgeen niet het geval is; de aarde krijgt hulp bij de voorbereiding op de ascentie naar 5D). De aardse regeringen weten niet dat dit 6D-voertuigen zijn (normaal onzichtbaar in 3D, die zichtbaar worden gemaakt voor het menselijk oog en dus projecties, maar feitelijk..) die door aardse wapens en raketten niet kunnen worden geraakt. Hoezo niet zichtbaar maar wel zichtbaar worden gemaakt door projectie? De buitenaardse beschermers zijn hogere, 6D-wezens, die altijd toegang hebben tot lagere dimensionale omgevingen en dus ook planeten, zoals de 3D-aarde, maar omgekeerd geldt dat niet: 3D-wezens hebben nooit toegang tot 6D of hoger. Dit is dus een soort kosmische veiligheidsklep. Maar de gemiddelde wereldburger en regering is hiermee onbekend en dus wordt de verwarring enorm als er misverstanden en verwarring ontstaat. De schuld van de buitenaardsen? Neen, het is hier het menselijk ego dat nog gevangen zit in de dualiteit en niet zoekt naar de Bron, waarmee ieder aardse mens contact mee kan opnemen. Die moeite wordt niet genomen, want … God bestaat toch niet??? God als persoon bestaat inderdaad niet, maar de Bron als onzichtbare energetische Aanwezigheid bestaat wel.

Kortom, de huidige generatie lichtwezens op aarde (oude zielen die al duizenden levens op aarde hebben meegemaakt) zullen als intermediairs moeten gaan optreden, om misverstanden onder de mensheid tegen te gaan. Op deze manier geredeneerd is deze aflevering een uiterst interessante!

Een overtuigend en genadeloos bewijs dat wetenschappers nooit iets van DNA zullen begrijpen want dat is alleen aan 5D’ers of de 5D-wereld voorbehouden

In het vervolg op de blog van gisteren The Mind of the Universe over DNA-onderzoek in de laboratoria van deze wereld, beluister ik deze ochtend Kryon over ‘Hidden DNA’. Beluister deze channel en huiver. Er is geen reden voor angst! https://youtu.be/kD2bqQGy5fo : ‘Kryon 2017 Hidden DNA’

The Mind of Universe (de veroveraar) deel 2 vpro

https://www.youtube.com/results?search_query=https%3A%2F%2Fwww.vpro.nl%2Fprogrammas%2Fthe-mind-of-the-universe%2Fkijk%2Fafleveringen%2F2017%2Fveroveraar.html

Deze uitzending gaat over de wetenschappelijke uitdagingen in het onderzoek naar onbekende natuurkundige processen, zoals mutatie van DNA bij virussen, planten, dieren en menselijke ziekten die via genenonderzoek genezen kunnen worden.

Er komt in deze aflevering ook prehistorisch en paleontologisch onderzoek aan de orde met als uitkomst de vraag waarom er van de vele soorten mensheid die in de loop van de menselijke evolutie zijn ontstaan alle soorten, behalve de huidige moderne mens overleefd heeft. Wij hebben in ieder geval de Neanderthalers ‘weggedrukt’. Maar wetenschappelijke uitkomsten worden niet duidelijk gemaakt.

Virus- en bacterieonderzoek blijkt veel gemakkelijker te gaan dan bij planten en dieren en zodoende zijn er al vele resultaten geboekt rondom de vogelpest of –griep. Hiermee wordt ook de titel van deze afdeling duidelijk: de mens als de veroveraar van de natuur, in dit geval de laboratoriumuitkomsten van mondiale uitbraken van vogelpest.

Maar het meest boeiende (hoofd)bestanddeel is wat mij betreft de computerontwikkeling richting quantumcomputertechnologie (zo wordt de spelling bij de vertaling gepresenteerd). Quantummechanica onderwerpt zich aan quantumwetten, waarbij quantumcellen – lichtdeeltjes – een essentiële rol spelen. Deze computertechniek kunnen extreem veel sneller worden dan de bestaande generaties computers. Zelfs de supercomputer is primitief vergeleken bij de quantumcomputer, die overigens nog niet bestaat (maar in ontwikkeling is in China dat op dit terrein leidinggevend is vanwege een mondiale voorsprong op alle andere grootmachten) en waarvan nog niemand weet hoe die eruit zien; in ieder geval ‘niet vast’, ‘niet vloeibaar’ en ‘aan constante verandering onderhevig’ is. In een droom zag de grootste Chinese specialist op dit terrein, dat het om een ‘hoopje materie’ gaat, dat blauw licht uitstraalt. Dijkgraaf legt uit dat het om het sleutelbegrip ‘verstrengeling van deeltjes’ gaat en wel op grote afstand van elkaar en zelfs op afstanden binnen ons universum. Erg groot dus. Hoe dit dus zichtbaar moet worden ‘gedacht’ is dus nog een groot raadsel.

Het grote geheim van deze nieuwe technologie is dat quantumcomputers niet te hacken zijn omdat die deeltjes alleen verplaatst (en niet gemuteerd kunnen worden) kunnen worden door teleportatie, dus via teleporteren (‘onzichtbare verplaatsing’, zoals bij onverklaarbare spiritistische seances van de 19 eeuw aan de orde waren). En dat kennelijke ‘gegeven’ maakt dat ik mij minder zorgen maak om deze toekomstige supercomputer, waar je alles en dus ook negatieve zaken mee kunt regelen. Hoezo? Vanwege de eigenschap waarvan de Chinezen nog niet mee bekend (kunnen) zijn: teleportatie is een 5D-eigenschap van multidimensionale mensen die op gelijk niveau staat als helderziendheid (in de toekomst en verleden kunnen kijken), heldervoelen, helderweten (multidimensionaal weten en in de tijd en ruimte – hoewel niet bestaand in multidimensionaliteit – vooruit kunnen denken) dus en helderhoren (gesprekken op afstand kunnen volgen).

Op dit thema verwacht ik dat de Chinese wetenschappers zullen vastlopen, want weliswaar is teleportatie een klaarblijkelijk erkend begrip, maar hoe daarmee te werken in hun wetenschappelijk onderzoek is mij onbekend. Maar er bestaat een garantie dat er geen misbruik van gemaakt zal (kunnen) worden omdat onze aarde ‘onder surveillance’ staat van buitenaardsen op hoger niveau (6D), die overal onzichtbaar aanwezig kunnen zijn en van alles op de hoogte zijn. Wat de wetenschappers immers als 3D-mensen niet weten is dat er door buitenaardsen ingegrepen kan worden als (áls) de vernietiging van de aarde aan de orde zou zijn door bijv. een WO3. Maar ook als buitenaardsen zullen ingrijpen als bij landingen van hun ruimtevoertuigen raketten vanaf de aarde of die buitenaardsen zullen worden afgevuurd in de veronderstelling dat het hier om buitenaardse invasies gaat (hetgeen niet het geval is; de aarde krijgt hulp bij de voorbereiding op de ascentie naar 5D). De aardse regeringen weten niet dat dit 6D-voertuigen zijn (normaal onzichtbaar in 3D, die zichtbaar worden gemaakt voor het menselijk oog en dus projecties, maar feitelijk..) die door aardse wapens en raketten niet kunnen worden geraakt. Hoezo niet zichtbaar maar wel zichtbaar worden gemaakt door projectie? De buitenaardse beschermers zijn hogere, 6D-wezens, die altijd toegang hebben tot lagere dimensionale omgevingen en dus ook planeten, zoals de 3D-aarde, maar omgekeerd geldt dat niet: 3D-wezens hebben nooit toegang tot 6D of hoger. Dit is dus een soort kosmische veiligheidsklep. Maar de gemiddelde wereldburger en regering is hiermee onbekend en dus wordt de verwarring enorm als er misverstanden en verwarring ontstaat. De schuld van de buitenaardsen? Neen, het is hier het menselijk ego dat nog gevangen zit in de dualiteit en niet zoekt naar de Bron, waarmee ieder aardse mens contact mee kan opnemen. Die moeite wordt niet genomen, want … God bestaat toch niet??? God als persoon bestaat inderdaad niet, maar de Bron als onzichtbare energetische Aanwezigheid bestaat wel.

Kortom, de huidige generatie lichtwezens op aarde (oude zielen die al duizenden levens op aarde hebben meegemaakt) zullen als intermediairs moeten gaan optreden, om misverstanden onder de mensheid tegen te gaan. Op deze manier geredeneerd is deze aflevering een uiterst interessante!

https://www.youtube.com/results?search_query=https%3A%2F%2Fwww.vpro.nl%2Fprogrammas%2Fthe-mind-of-the-universe%2Fkijk%2Fafleveringen%2F2017%2Fveroveraar.html

 

update Een multidimensionaal mens- en godsbeeld

De Nieuwe Tijd[1] vraagt om nieuwetijdsbeelden en dus om een nieuw mens-, wereld- en godsbeeld.

Het opzetten van een dergelijk nieuw mens- en godsbeeld vraagt om lef, inzicht in de Kosmische Wet[2], alsmede spirituele levenswetten en creativiteit, maar bovenal lef om buiten alle platgetreden paden te bewegen.

En het aspect multidimensionaal (MD) uit de titel betekent de eis dat een dergelijke operatie buiten onze 3D-denkwereld (verder: 3D) treedt, dus buiten het traditionele denken in lengte, breedte en hoogte (of diepte). Treden we vervolgens buiten tijd en ruimte, want dat heet binnen de esoterische en spirituele literatuur het collectief van niet-fysieke, multidimensionale sferen. Onze 3D-wereld wordt immers gekenmerkt door deze 3D-kenmerken van lengte/breedte/hoogte, maar de voor ons moeilijk voorstelbare tijd- en ruimteloosheid (MD) is veel lastiger op papier uit te werken want wat betekent ‘zonder tijd en ruimte’? Overigens is dit collectief van niet-fysieke multidimensionale vergelijkbaar met het overeenkomstige collectieve karakter van het onbewuste dat door de psychiater C.G. Jung is ontdekt (en ontwikkeld) en dat het ‘onbekende’ van de archetypische beelden uit het menselijk onbewuste inhoudt. Later in deze tekst kom ik daarop terug.

Zonder ‘tijd’ betekent dus zonder geschiedenis en toekomst en dus bestaat er alleen het NU. Maar op school wordt ons in de geschiedenisles aangeleerd dat de oermens stamde van de aapachtigen en tijdens de moderne geschiedenis (vanaf de Verlichtingsperiode) komen de ontdekkingsreizen waarin eerst de VOC en later de WIC ons land aan zijn rijkdom hielp en waaruit herkenningspunten in het heden bekend zijn, zoals de Nederlanders ‘die zowel de koopman als dominee zijn’; de handelaar en de ethicus.

Maar ook ontstaat een probleem met ‘ruimte’, omdat we niet buiten onze eigen aardse ruimte om kunnen ‘denken’. Ik ga dit toch proberen.

Uitvoering

In een multidimensionale universum (en universa of multiversa) bestaat onze bekende driedimensionale wereld niet als afzonderlijke eenheid, maar lopen 1-, 2-, 3-, 4-, 5D en meer door elkaar heen, maar wel als centrale kenmerk 3D: het gemiddelde – van beginners op aarde in hun eerste leven hier, tot gevorderden die al tientallen of honderden levens door alle eeuwen heen op aarde hebben doorgebracht en tussendoor in de sferen, om daarna te verhuizen naar andere niet-fysieke sferen, de zogenoemde middel- en hogere hemelen. Deze verschillende dimensionale sferen zijn hier op deze site uitgelegd. Evenals 6, 7, 8 en 9D gaat het om de samenhang tussen aarde en alle planeten, sterren, universa en galactica tezamen.

Nu terug naar de mens. Wij leren op school via de moderne Darwinistische evolutietheorie dat de mens is ontstaan uit de mensaap, en door een speling van het lot tot een apart ras is uitgegroeid. Ik geloof daar zelf niets van, maar ben nog niet tegen boeken of specialisten zoals evolutionisten aangelopen die mij het geheim daarvan kunnen vertellen. Afgezien van de vraag of het technisch mogelijk zal zijn om dat uit te leggen aangezien onze wetenschappen en wetenschapsontwikkeling nog 3D zijn, dus alleen gaat over het meetbare en toetsbare feiten of waarnemingen.

Maar als ik nu teruggrijp op de ontstaansgeschiedenis van de mens die in het Genesisboek van de bijbel staat beschreven als een aparte scheppingssoort, de Adam (onzijdig dus mogelijk androgyn) die als eerste mens werd geschapen en even later uit zijn rib werd Eva als zijn wederhelft gecreëerd. En ‘toen’, na verdrijving uit het Paradijs waren ze beide man en vrouw uit vlees en bloed. Maar bleven wel geschapen naar ‘beeld en gelijkenis’ van de Vader-schepper. Wat betekent dat?

Voor mij bestaat de ‘gelijkenis’ eruit dat de geschapen mens beschikte over de goddelijke eigenschappen als denkvermogen en gevoelsbeleving, want met name het denkvermogen en reflectief denken onderscheidt de mens van alle diersoorten en daarmee is mens een ander scheppingsras dan het dier of de verschillende diersoorten.

Het ‘naar Gods beeld’ geschapen zijn, betekent dan logischerwijs dat behalve denk- en gevoelsleven de tijd- en ruimteloosheid bedoeld worden: de menselijke ziel is eeuwig en oneindig levend en dus ook zonder begin (‘pre-existentieel’ of ‘potentieel of manifest bestaand’) en zonder einde, want als je eeuwig leeft bestaat er geen dood of einde. Dit is voor de mens op aarde niet voor te stellen van wege het noodzaak tot begraven of cremeren van overleden personen, en dus ook niet ‘bespreekbaar’. Ik doe een poging.

De mens heeft dus – op grond van bovenstaande logische redenering – evenals zijn scheppende Bron altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. Maar het verschil tussen god (in de beperkte – niet te bevatten vanuit zijn brein – menselijke betekenis met een kleine g) en mens is dat de mens gedacht kan worden als de leerling-god/schepper, omdat een aardse baby ook wordt geboren zonder een ‘ontwikkeld’ hersenstelsel, maar met een ‘banco’ stel hersenen, die zoals een nieuwe lege computer gevuld moet gaan worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van ‘groei, ontwikkeling en beweging’, zoals God ook diezelfde kenmerken bezit: eeuwig groeiend in BewustZijn, expanderend, evoluerend en veranderend/aanpassend (vanwege andere uitkomsten van het Kosmische Plan in de fysieke werelden), bewegend. Alleen moet dat ‘groeiend in BewustZijn nader worden toegelicht. Tussen haakjes: BewustZijn is dus gelijk aan Leven.

God of de scheppende Bron – omdat ik God in zijn christelijk benaming of annotatie liever niet gebruik – als Alom Aanwezige is volkomen, volmaakt kosmisch BewustZijn, schrijf ik het identieke begrip van Bewustzijn als de Schepper, met een hoofdletter B, en ook hoofdletter Z (al kan die ‘truc’ in het Engels niet worden omgezet omdat je dan zoiets krijgt als Consciousness of Conscious Being; Mind (hersenen) of Spirit (geestkracht) zijn naar mijn gevoel iets anders hoewel de indianen en sjamanen wel werken met ‘Big Spirit’).

Maar vanwege het eerder genoemde collectieve onbewuste wordt hiermee duidelijk dat de mens een lang evolutiepad[3] moet afleggen om ondermeer dat onbewuste geheel bewust te maken. er bestaat immers geen God mét een (collectief) onbewuste. Ook niet met een onderbewuste dat over tijdlijnen van aardse herinneringen gaat en daarom Akasha-kronieken heet of simpelweg Akash als het om individueel verleden van afgelopen levens op aarde gaat. Al die levens spelen mee om een complete persoonlijkheid op te bouwen die in 5D kunnen samengaan met de aanvullende ziel of tweelingziel, de eenheid waarmee je als zielenkern of –vlam gemanifesteerd werd toen de ‘afdaling’ (vanwege de hoogste dimensie van de Bron) door de verschillende dimensies is begonnen, æonen geleden. Nog een tweetal bijbehorende opvattingen hierover.

In de eerste plaats bestaan er de opvatting dat op hoger niveau een seconde genoeg is om van dimensie te wisselen en om giga- want kosmische afstanden af te leggen, maar wat dan wel vergeten wordt is dat daarbij het persoonlijk trillingsgetal bepalend is. Die moet op minstens op 7 of 8D staan om de chemische omzettingen van het organisme te bewerkstelligen. Dat is dus ook de reden en oorzaak dat de evolutieweg op aarde absoluut noodzakelijk is. Het leven op aarde en in de hedendaagse drukbevolkte levenscentra is zo complex en ingewikkeld dat het geen beginnende ziel lukt om binnen één leven de verlichting te bereiken die de Boeddha realiseerde.

In de tweede plaats de zogenoemde ‘Val van Meesters en Engelen’, als een gegeven feit dat in de literatuur genoemd wordt. Los van de verschillen die bestaan in scheppingssoorten Mens en Engelen (waarvoor ik verwijs naar pastor Hans Stolp) waarvan de kern eruit bestaat of is dat engelen nooit een fysiek lichaam hebben gekend en dus nooit op aarde hebben geleefd, omdat ze de functie van goddelijke boodschappers hadden/hebben, en het ook de vraag is of er werkelijk sprake is geweest van ‘gevallen’ engelen, kan voor gevallen Meesters als hypothese geponeerd worden dat ‘niet volmaakte’ zielen of geesten natuurlijk nog tot op hoge graad van geestelijke gevorderdheid kunnen worstelen met het drietal centrale begrippen ‘zielenplan’ of ‘zielencontract’ (waarmee ieder mens op aarde komt), het collectieve onbewuste en half collectief, half persoonlijke onderbewuste (beide thema’s oorspronkelijk afkomstig van Jung). Waarmee tot ver boven 5D moeilijke levenssituaties opgelost moeten worden. Een volmaakt inzicht is dan nog niet aanwezig om moeilijke besluiten perfect of succesvol te kunnen nemen. In die gevallen kunnen zelfs Meesters nog voor allerlei verleidingen bezwijken. Met als consequentie via de Wet van Karma dat zij terug worden gezet in persoonlijke trillingsfrequentie (-getal) en blokkades ondervinden via hun zintuigen. Afhankelijk van de ernst van de val kan sprake zijn van een terugval van 6- of 5D naar 3D. Dan zullen er weer levens in de fysieke wereld worden overgedaan om deze terugval weer ongedaan te maken. Want de hogere hemelen zijn niet toegankelijk voor ‘onvoltooide’ of ‘onafgeronde’ trajectwegen, dus niet-volmaakte zielen.

De ‘evolutionaire revolutie’ die ik wil voorstellen en mijns inziens zal moeten worden ingevoerd om dichter bij de realistische werkelijkheid van een menselijk paradijs op aarde te komen (wat beslist mogelijk is!), is dat de mens wel voor ‘tijdelijk’ leven op aarde geboren wordt vanwege het fysieke karakter van dit stoffelijke leven dat per definitie tijdelijk van aard is met als kenmerken ‘geboorte en dood’[4] , maar dat de mens voorafgaande aan deze geboorte al een oneindig leven achter de rug heeft in andere dimensies en in andere bestaansvormen en dat is het fundamentele nieuwe in dit voorstel.

Omdat dit nieuwe mensbeeld direct gekoppeld is aan het ideale, want volmaakte Godsbeeld, verandert de mens in deze nieuwe ‘verschijning’ op slag in een heel ander wezen. Dit mensbeeld dat, indien ingevoerd in ons dagelijks bestaan en bewustzijn, ook een eeuwigdurend wezen wordt en niet meer angstig hoeft te zijn om ‘dood te gaan’, want dat blijft slechts een aardse noodzakelijkheid om het oude lichaam te kunnen afleggen om vervolgens in een nieuw leven te kunnen binnenstappen of -treden in een nieuw ‘omhulsel’, om daar een nieuwe vervolgleven te kunnen beginnen. Dit mensbeeld is dus een multidimensionaal mensbeeld, want voordat dit leven op aarde begon, waren er levens mogelijk in hogere dimensies en niet eens in fysieke vorm, en ook na dit leven volgt automatisch een nieuw leven in een andere omgeving. In beginsel is de ‘verkiezing’ van een fysieke levensvorm op aarde of een andere stoffelijke planeet via een levenscontract (samen met je adviseurs, zoals gidsen en Meesters opgesteld) voor dat aanstaande leven ook gewenst om een nieuwe ervaring op te doen in een nieuw tijdskader, dat nieuwe ervaringen mogelijk maakt, zeker als dit leven intensief is zoals in de huidige wereld, ‘hectischer dan ooit’, met beide handen wordt aangepakt.

Op deze wijze wordt aan ander type mens zichtbaar, die niet meer ‘enkelvoudig’ aardgebonden (‘het leven is eenmalig’) is zoals de huidige versie van het mensbeeld leert – of anders uitgedrukt: de overtuiging aangeeft -, maar een multidimensionaal wezen dat in de loop der fysieke levenstijden overal kan worden geplaatst op materiële planeten of sterren, en wel in een opklimmende reeks van ervaringswerelden en ondertussen afgewisseld in de geestelijke sferen waar weer wordt geleerd en getraind voor een volgend leven in een nieuwe fysieke werkelijkheid en daarmee zijn eigen evolutiepad volgt. Zo klimt de mens op van lagere hemelen naar de hogere, om uiteindelijk op te gaan in, of samen te smelten met het hoogste BewustZijn, waarover eerder sprake was, de scheppende Kracht of Bron zelf. Hier verliest de mensenziel ook zijn individuele kern en gaat op in het hoogste Wezen dat de hoogste Energie is. Zonder persoonlijkheid, want Het IS.

Ik haak ook nog in op een zin in een artikel dat ik tegenkwam: ‘Het nieuwe Aquarius tijdperk zal de huidige evoluties op Aarde weer een unieke kans bieden het Leven vanuit het hoogste spirituele en materiële niveau te beleven.’[5]

Voor de een zal deze laatste zin wonderlijk klinken, voor de ander juist niet, want voor die categorie is het ofwel het één (materialisme, welvaart en rijkdom), of het ander (spiritualiteit). Toch gaat het in het leven om de juiste balans tussen deze hoofdingredentien op aarde, die allebei noodzakelijk zijn: de mens heeft een balans nodig tussen beide elementen nodig vanwege zijn fysieke leefomstandigheden die vragen om goed gevoed (‘maak er wel het juiste gebruik van’ en ‘verzuip niet in het materialisme of rijkdom’) te worden, maar anderzijds is de mens ook ‘per definitie’ een spiritueel wezen[6], dat in dit leven leegte zal ervaren als de mens niet bezig is met zingevingsvraagstukken. De mens, zo staat in de bijbel is bestemd om ‘als priester’ door het leven te gaan[7], dat dan niet letterlijk maar wel figuurlijk en dus symbolisch bedoeld is. Alleen als aan de randvoorwaarden van een ‘gezond’ leven is voldaan, kan aan de geestelijke mens worden gewerkt en kan men op zoek gaan naar het waarom van het leven.

Wordt vervolgd

[1] Zie noot 2.

[2] ‘De Mens zal echter weldra de mogelijkheid hebben zich nogmaals de fysica van de kosmische Wet eigen te maken en de kracht van Metatrons Licht te begrijpen dat de uitwendige Verlossingscyclus van de Liefde van de Vader bestuurt, uitgedrukt door de Christus. Dit zal gebeuren door het uitbrengen van nieuwe leringen die de heilige zegels op de oude geschriften verbreken en de mens in de Nieuwe Tijd zullen brengen. Dat is de reden waarom het Boek van Kennis is gegeven.’ [107: 51]

‘Deze Tussenstations bevatten de genealogische gegevens en juridische besluiten voor alle intelligentieniveaus binnen de lokale invloedsfeer van hun nabije sterren. Zij bevatten ook de maten en gewichten van de Kosmische Wet die de astronomische balans voorschrijft. Deze maten en gewichten worden bijvoorbeeld gebruikt om de doorgang van het ene sterrensysteem door een andere te leiden, ter voorkoming van de vernietiging van talrijke leefsystemen.’ [201: 3]

‘Deze mogelijkheid om nieuwe erfelijkheidsmechanismen te gebruiken moet met volstrekte verantwoording aan de Kosmische Wet worden uitgevoerd. Elk Vaderuniversum vereist van iedere soort in de vele rijken van ons Zoonuniversum – vrede, liefde en niet-inmenging in de biologische rijken buiten een gegeven beeld en gelijkenis, tenzij dit rechtstreeks wordt toegestaan door de Raden.’ [203: 22]

[3] Vanaf de oercivilisatie van Lemurië ofwel ‘Het Moederland’ of ‘Het Land van Mu’ was een land uit de oertijd, waar perfectie, harmonie, liefde, vrede en broederschap in de menselijke samenleving de basis voor de materiële evolutie vormde. [ http://www.spiritueleweg.com/pages/2997/lemuria.html ] Bij deze tekst is mogelijkerwijs sprake van de omgekeerde richting van beweging: van hoog naar laag bewustzijn, vanuit perfectie, harmonie en vrede naar de worsteling met materie, duisternis en duivel.

[4] Er zijn via de bijbel maar twee voorbeelden bekend van directe hemelvaart zonder dood: Enoch en Elia.

[5] http://www.spiritueleweg.com/pages/2931/aquarius_tijdperk.html

[6] ‘De spirituele mensheid wordt verwijderd van de Koine (algemene) levenscodes door de Hogere Evolutie, die het Vaders Nartoomid gebruikt om de mensheid tot een staat van wederopstanding op te roepen. [306: 15]

‘Zij die liefde hebben gestraald in het “Licht der Levenden” in een groter universum zullen verder leven door de kracht van het ‘Beeld van de Luminaren’, omdat zij geleerd hebben in continuïteiten en verandering de pulsaties van Liefde te delen. [306: 16]

‘Zij die geen liefde pulseren in het groetere beeld dat continuïteit en verandering binnen continuüm vestigt, ontkennen het ‘Verlossende Licht’ en de ordening van vooruitgang die bestaat in ontelbare drempels die de ‘Liefde van de Levenden’ verbinden met het leven, voorbij de maat van het vlees. Zij die het Licht ontkennen, zullen terugkeren naar hun bewustzijnsbegin in de vorm van vlees (of zelfs lagere vormen van metamaterie) want het vlees kan niet getransformeerd worden in het Licht van de Levenden’. [306: 17]

‘Met andere woorden, als aan het einde van een evolutionair programma de genetische code van een individuele ziel niet waardig wordt bevonden voort een volgende stapfunctie van soortregeneratie “in het Licht” wordt de ziel een of meerdere biologische stapfuncties teruggeplaatst, waar zij door haar negatieve karma moet leren hoe in harmonie te komen met Licht en Liefde. [306: 18]

‘Zo wordt ons verteld dat de Omegaminusfunctie een nieuw begin aangeeft, een nieuwe Alfa en Omega van een nieuw levensstadium in het Huis der Vele Woningen. Om echter een grotere levensstructuur opnieuw samen te stellen moet er een groter lichaam van Lichtbewustzijnsinstellingen bestaan dat een deel van het “Leven van de Levenden” is. [306: 19]

‘In wezen besta je in “bewustzijnsdood” totdat je je bewust bent van de kracht van Liefde die het visuele pad van ascentie opent naar onbeschrijfelijke niveaus van Lichtessentie. Elke daad in het leven maakt deel uit van de materie-energiecentrifuge die de bewustzijnsenergie eenheden opbouwt om sterk genoeg te zijn voor het laten herrijzen van het levensstof in nieuwe golffactoren van licht. [306: 20]

‘Een ontkenning van deze energiecentrifuge betekent dat de vortexspiraal en de netvormige spiraal van de epikinetische eenheden verstoken blijven van de spirituele lichtcodering. Daarom valt het licht van het ongerealiseerde zelf eenvoudig uiteen in lichtdeeltjesladingen die degenereren en de basisenergiecombinaties vormen die worden gebruikt om nieuwe wezens te ontwikkelen. [306: 20]

[7] Ondermeer in Exodus 19: 6

update Een multidimensionaal mens- en godsbeeld

De Nieuwe Tijd[1] vraagt om nieuwetijdsbeelden en dus om een nieuw mens-, wereld- en godsbeeld.

Het opzetten van een dergelijk nieuw mens- en godsbeeld vraagt om lef, inzicht in de Kosmische Wet[2], alsmede spirituele levenswetten en creativiteit, maar bovenal lef om buiten alle platgetreden paden te bewegen.

En het aspect multidimensionaal (MD) uit de titel betekent de eis dat een dergelijke operatie buiten onze 3D-denkwereld (verder: 3D) treedt, dus buiten het traditionele denken in lengte, breedte en hoogte (of diepte). Treden we vervolgens buiten tijd en ruimte, want dat heet binnen de esoterische en spirituele literatuur het collectief van niet-fysieke, multidimensionale sferen. Onze 3D-wereld wordt immers gekenmerkt door deze 3D-kenmerken van lengte/breedte/hoogte, maar de voor ons moeilijk voorstelbare tijd- en ruimteloosheid (MD) is veel lastiger op papier uit te werken want wat betekent ‘zonder tijd en ruimte’? Overigens is dit collectief van niet-fysieke multidimensionale vergelijkbaar met het overeens collectieve karakter van het onbewuste dat door de psychiater C.G. Jung is ontdekt en ontwikkeld en dat het ‘onbekende’ van de archetypische beelden uit het menselijk onbewuste inhoudt. Later in deze tekst kom ik daarop terug.

Zonder ‘tijd’ betekent dus zonder geschiedenis en toekomst en dus bestaat er alleen het NU. Maar op school wordt ons in de geschiedenisles aangeleerd dat de oermens stamde van de aapachtigen en tijdens de moderne geschiedenis (vanaf de Verlichtingsperiode) komen de ontdekkingsreizen waarin eerst de VOC en later de WIC ons land aan zijn rijkdom hielp en waaruit herkenningspunten in het heden bekend zijn, zoals de Nederlanders ‘die zowel de koopman als dominee zijn’; de handelaar en de ethicus.

Maar ook ontstaat een probleem met ‘ruimte’, omdat we niet buiten onze eigen aardse ruimte om kunnen ‘denken’. Ik ga dit toch proberen.

Uitvoering

In een multidimensionale universum (en universa of multiversa) bestaan onze bekende driedimensionale wereld niet als afzonderlijke eenheid, maar lopen 1-, 2-, 3-, 4-, 5D en meer door elkaar heen, maar wel als centrale kenmerk 3D: het gemiddelde – van beginners op aarde in hun eerste leven hier, tot gevorderden die al tientallen of honderden levens door alle eeuwen heen op aarde hebben doorgebracht en geleefd en tussendoor in de sferen, om daarna te verhuizen naar andere planeten. Deze verschillende dimensionale sferen zijn hier op deze site uitgelegd. Evenals 6, 7, 8 en 9D gaat het om de samenhang tussen aarde en alle planeten, sterren, universa en galactica tezamen.

Nu terug naar de mens. Wij leren op school via de moderne Darwinistische evolutietheorie dat de mens is ontstaan uit de mensaap, en door een speling van het lot tot een apart ras is uitgegroeid. Ik geloof daar zelf niets van, maar ben nog niet tegen boeken of specialisten zoals evolutionisten aangelopen die mij het geheim daarvan kunnen vertellen. Afgezien van de vraag of het technisch mogelijk zal zijn om dat uit te leggen aangezien onze wetenschappen en wetenschapsontwikkeling nog 3D zijn, dus alleen gaat over het meetbare en toetsbare feiten of waarnemingen.

Maar als ik nu teruggrijp op de ontstaansgeschiedenis van de mens die in het Genesisboek van de bijbel staat beschreven als een aparte scheppingssoort, de Adam (onzijdig dus mogelijk androgyn) die werd geschapen en even later uit zijn rib werd Eva als zijn wederhelft geschapen. En ‘toen’, na verdrijving uit het Paradijs waren ze beide man en vrouw uit vlees en bloed. Maar bleven wel geschapen naar ‘beeld en gelijkenis’ van de Vader-schepper. Wat betekent dat?

Voor mij bestaat de ‘gelijkenis’ eruit dat de geschapen mens beschikte over de goddelijke eigenschappen als denkvermogen en gevoelsbeleving, want met name het denkvermogen en reflectief denken onderscheidt de mens van alle diersoorten en daarmee is mens een ander scheppingsras dan het dier of de verschillende diersoorten.

Het ‘naar Gods beeld’ geschapen zijn, betekent dan logischerwijs dat behalve denk- en gevoelsleven de tijd- en ruimteloosheid bedoeld worden: de menselijke ziel is eeuwig en oneindig levend en dus ook zonder begin (‘pre-existentieel’ of ‘potentieel of manifest bestaand’) en zonder einde, want als je eeuwig leeft bestaat er geen dood of einde. Dit is voor de mens op aarde niet voor te stellen van wege het noodzaak tot begraven of cremeren van overleden personen, en dus ook niet ‘bespreekbaar’. Ik doe een poging.

De mens heeft dus – op grond van bovenstaande logische redenering – evenals zijn scheppende Bron altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. Maar het verschil tussen god (in de beperkte – niet te bevatten vanuit zijn brein – menselijke betekenis met een kleine g) en mens is dat de mens gedacht kan worden als de leerling-god, omdat een aardse baby ook wordt geboren zonder een ‘ontwikkeld’ hersenstelsel, maar met een ‘banco’ stel hersenen, die zoals een nieuwe lege computer gevuld moet gaan worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van ‘groei, ontwikkeling en beweging’, zoals God ook diezelfde kenmerken bezit: eeuwig groeiend in BewustZijn, expanderend, evoluerend en veranderend, bewegend. Alleen moet dat ‘groeiend in BewustZijn nader worden toegelicht. Tussen haakjes: BewustZijn is dus gelijk aan Leven.

God of de scheppende Bron – omdat ik God in zijn christelijk benaming of annotatie liever niet gebruik – als Alom Aanwezige is volkomen, volmaakt kosmisch BewustZijn is, schrijf ik het identieke begrip van Bewustzijn als de Schepper, met een hoofdletter B, en ook hoofdletter Z (al kan die ‘truc’ in het Engels niet worden omgezet omdat je dan zoiets krijgt als Consciousness of Conscious Being; Mind (hersenen) of Spirit (geestkracht) zijn naar mijn gevoel iets anders hoewel de indianen en sjamanen wel werken met ‘Big Spirit’).

Maar vanwege het eerder genoemde collectieve onbewuste wordt hiermee duidelijk dat de mens een lang evolutiepad[3] moet afleggen om ondermeer dat onbewuste geheel bewust te maken. er bestaat immers geen God mét een (collectief) onbewuste. Ook niet met een onderbewuste dat over tijdlijnen van aardse herinneringen gaat en daarom Akasha-kronieken heet of simpelweg Akash als het om individueel verleden van afgelopen levens op aarde gaat. Al die levens spelen mee om een complete persoonlijkheid op te bouwen die in 5D kunnen samengaan met de aanvullende ziel of tweelingziel, de eenheid waarmee je als zielenkern of –vlam gemanifesteerd bent toen de afdaling door de verschillende dimensies is begonnen, aeonen gelegen. Nog een tweetal bijbehorende opvattingen hierover.

In de eerste plaats bestaan er de opvatting dat op hoger niveau een seconde genoeg is om van dimensie te wisselen, maar wat dan wel vergeten wordt is dat daarbij het persoonlijk trillingsgetal bepalend is. Die moet op minstens op 7 of 8D staan om de chemische omzettingen van het organisme te bewerkstelligen. Dat is dus ook de reden en oorzaak dat de evolutieweg op aarde absoluut noodzakelijk is. Het leven op aarde en in de hedendaagse drukbevolkte levenscentra is zo complex en ingewikkeld dat het geen beginnende ziel lukt om binnen één leven de verlichting te bereiken die de Boeddha realiseerde.

In de tweede plaats de zogenoemde ‘Val van Meesters en Engelen’, als een gegeven feit dat in de literatuur genoemd wordt. Los van de verschillen die bestaan in scheppingssoorten Mens en Engelen (waarvoor ik verwijs naar pastor Hans Stolp) waarvan de kern is dat engelen nooit een fysiek lichaam hebben gekend en dus nooit op aarde hebben geleefd, omdat ze de functie van goddelijke boodschappers hadden/hebben, en het ook de vraag is of er werkelijk sprake is geweest van ‘gevallen’ engelen, kan voor gevallen Meesters als hypothese geponeerd worden dat ‘niet volmaakte’ zielen of geesten natuurlijk nog tot op hoge graad van geestelijke gevorderdheid kunnen worstelen met het drietal centrale begrippen ‘zielenplan’ of ‘zielencontract’ (waarmee ieder mens op aarde komt), het collectieve onbewuste en half collectief, half persoonlijke onderbewuste (beide thema’s oorspronkelijk afkomstig van Jung). waarmee tot ver boven 5D moeilijke levenssituaties opgelost moeten worden. Een volmaakt inzicht is dan nog niet aanwezig om moeilijke besluiten perfect of succesvol te kunnen nemen. In die gevallen kunnen zelfs Meesters nog voor allerlei verleidingen bezwijken. Met als consequentie via de Wet van Karma dat zij terug worden gezet in persoonlijke trillingsfrequentie (-getal) en blokkades ondervinden via hun zintuigen. Afhankelijk van de ernst van de val kan sprake zijn van een terugval van 6- of 5D naar 3D. Dan zullen er weer levens in de fysieke wereld worden overgedaan om deze terugval weer ongedaan te maken. Want de hogere hemelen zijn niet toegankelijk voor ‘onvoltooide’ of ‘onafgeronde’, niet-volmaakte zielen.

De ‘evolutionaire revolutie’ die ik wil voorstellen en mijns inziens zal moeten worden ingevoerd om dichter bij de realistische werkelijkheid van een menselijk paradijs op aarde te komen (wat beslist mogelijk is!), is dat de mens wel voor ‘tijdelijk’ leven op aarde geboren wordt vanwege het fysieke karakter van dit stoffelijke leven dat per definitie tijdelijk van aard is met als kenmerken ‘geboorte en dood’[4] , maar dat de mens voorafgaande aan deze geboorte al een oneindig leven achter de rug heeft in andere dimensies en in andere bestaansvormen en dat is het fundamentele nieuwe in dit voorstel.

Omdat dit nieuwe mensbeeld direct gekoppeld is aan het ideale, want volmaakte Godsbeeld, verandert de mens in deze nieuwe ‘verschijning’ op slag in een heel ander wezen. Dit mensbeeld dat, indien ingevoerd in ons dagelijks bestaan en bewustzijn, ook een eeuwig durend wezen wordt en niet meer angstig hoeft te zijn om ‘dood te gaan’, want dat blijft slechts een aardse noodzakelijkheid om het oude lichaam te kunnen afleggen om vervolgens in een nieuw leven te kunnen binnenstappen of -treden in een nieuw ‘omhulsel’, om daar een nieuwe vervolgleven te kunnen beginnen. Dit mensbeeld is dus een multidimensionaal mensbeeld, want voordat dit leven op aarde begon, waren er levens mogelijk in hogere dimensies en niet eens in fysieke vorm, en ook na dit leven volgt automatisch een nieuw leven in een andere omgeving. In beginsel is de ‘verkiezing’ van een fysieke levensvorm op aarde of een andere stoffelijke planeet via een levenscontract (samen met je adviseurs, zoals gidsen en Meesters opgesteld) voor dat aanstaande leven ook gewenst om een nieuwe ervaring op te doen in een nieuw tijdkader, dat nieuwe ervaringen mogelijk maakt, zeker als dit leven intensief is zoals in de huidige wereld, ‘hectischer dan ooit’, met beide handen wordt aangepakt.

Op deze wijze wordt aan ander type mens zichtbaar, die niet meer ‘enkelvoudig’ aardgebonden (‘het leven is eenmalig’) is zoals de huidige versie van het mensbeeld leert, maar een multidimensionaal wezen dat in de loop der fysieke levenstijden overal kan worden geplaatst op materiële planeten of sterren, en wel in een opklimmende reeks van ervaringswerelden en ondertussen afgewisseld in de geestelijke sferen waar weer wordt geleerd en getraind voor een volgend leven in een nieuwe fysieke werkelijkheid en daarmee zijn eigen evolutiepad volgt. Zo klimt de mens op van lagere hemelen naar de hogere, om uiteindelijk op te gaan in het hoogste BewustZijn, waarover eerder sprake was, de scheppende Kracht of Bron zelf. Hier verliest de mensenziel ook zijn individuele kern en gaat op in het hoogste Wezen dat de hoogste Energie is. zonder persoonlijkheid, want Het IS.

Ik haak ook nog in op een zin in een artikel dat ik tegenkwam: ‘Het nieuwe Aquarius tijdperk zal de huidige evoluties op Aarde weer een unieke kans bieden het Leven vanuit het hoogste spirituele en materiële niveau te beleven.’[5]

Voor de een zal deze laatste zin wonderlijk klinken, voor de ander juist niet, want voor die categorie is het ofwel het één (materialisme, welvaart en rijkdom), of het ander (spiritualiteit). Toch gaat het in het leven om de juiste balans tussen deze hoofdingredentien op aarde: de mens heeft een balans nodig tussen beide elementen nodig vanwege zijn fysieke leefomstandigheden die vragen om goed gevoed te worden, maar anderzijds is de mens ook ‘per definitie’ een spiritueel wezen, dat in dit leven leegte zal ervaren zonder bezig te zijn met zingevingsvraagstukken. De mens, zo staat in de bijbel is bestemd om ‘als priester’ door het leven te gaan[6], dat dan niet letterlijk maar wel figuurlijk en dus symbolisch bedoeld is. Alleen als aan de randvoorwaarden van een ‘gezond’ leven is voldaan, kan aan de geestelijke mens worden gewerkt en kan men op zoek gaan naar het waarom van het leven.

Wordt vervolgd

[1] Zie noot 2.

[2] ‘De Mens zal echter weldra de mogelijkheid hebben zich nogmaals de fysica van de kosmische Wet eigen te maken en de kracht van Metatrons Licht te begrijpen dat de uitwendige Verlossingscyclus van de Liefde van de Vader bestuurt, uitgedrukt door de Christus. Dit zal gebeuren door het uitbrengen van nieuwe leringen die de heilige zegels op de oude geschriften verbreken en de mens in de Nieuwe Tijd zullen brengen. Dat is de reden waarom het Boek van Kennis is gegeven.’ [107: 51]

‘Deze Tussenstations bevatten de genealogische gegevens en juridische besluiten voor alle intelligentieniveaus binnen de lokale invloedsfeer van hun nabije sterren. Zij bevatten ook de maten en gewichten van de Kosmische Wet die de astronomische balans voorschrijft. Deze maten en gewichten worden bijvoorbeeld gebruikt om de doorgang van het ene sterrensysteem door een andere te leiden, ter voorkoming van de vernietiging van talrijke leefsystemen.’ [201: 3]

‘Deze mogelijkheid om nieuwe erfelijkheidsmechanismen te gebruiken moet met volstrekte verantwoording aan de Kosmische Wet worden uitgevoerd. Elk Vaderuniversum vereist van iedere soort in de vele rijken van ons Zoonuniversum – vrede, liefde en niet-inmenging in de biologische rijken buiten een gegeven beeld en gelijkenis, tenzij dit rechtstreeks wordt toegestaan door de Raden.’[203: 22]

[3] Vanaf de oercivilisatie van Lemurië ofwel ‘Het Moederland’ of ‘Het Land van Mu’ was een land uit de oertijd, waar perfectie, harmonie, liefde, vrede en broederschap in de menselijke samenleving de basis voor de materiële evolutie vormde. [ http://www.spiritueleweg.com/pages/2997/lemuria.html ]

[4] Er zijn via de bijbel maar twee voorbeelden bekend van directe hemelvaart zonder dood: Enoch en Elia.

[5] http://www.spiritueleweg.com/pages/2931/aquarius_tijdperk.html

[6] Ondermeer in Exodus 19: 6

Op Facebook kwam ik de volgende vragen tegen: Leven we a In een samenleving? b In een open inrichting? c De derde dimensie? d De vierde dimensie? e De vijfde dimensie? f Een andere, nl.….

Hierop heb ik mijn eigen antwoorden gegeven die ik met jullie wil delen:

Zag er geen echte antwoorden bij degenen die reageerden, behalve van A. en B.: ‘Alles tegelijk!’ en ‘we live in a matrix, a simulation of a “fucked up” programmer’.

Dat laatste antwoord (van B.) ken ik van lezingen over buitenaardse wezens, maar van dat matrix-model heb ik inmiddels afscheid genomen. In plaats van de matrix volg ik de opvatting van de Meester van het Magnetisme (‘Magnetic service’) Kryon, dat zowel aarde als mens een ‘merkabah-veld’ om zich heen hebben, waarin ons spirituele DNA en ‘Akash-code/templat opgeslagen liggen, maar dat wij ook allemaal een ‘buitenaardse’ afkomst hebben (omdat de Darwin-evolutietheorie niet bestaat, althans onbewijsbaar is; laat staan het scheppingsverhaal in de Bijbel) en van ‘buiten’ (de meesten van ons van de Pleiaden) hier op aarde aangekomen zijn om hier ‘eindexamen’ ofwel het laatste (vaak langdurige) traject (waar eindeloos vele levens op aarde overheen kunnen gaan) te doen. Omdat de mens evenals de bron eeuwig en een oneindig bestaan kent, is de mens ook ouder dan deze stoffelijke planeet aarde.

En ik ben het met A. eens dat er sprake is van ‘alles tegelijk’; wij leven (naar mijn bronnen) in een ‘gemengde orde’ op aarde, met alle mogelijke geestelijke ontwikkelingsfasen door elkaar. Ik licht dat op mijn manier toe, want iedereen kan dat op een andere manier beschouwen en invullen.

Leven we a In een samenleving? b In een open inrichting? c de derde dimensie? d De vierde dimensie? e De vijfde dimensie? f een andere, nl…

  1. Natuurlijk leven we in een samenleving en dat kan niet anders met zoveel mensen op een klein aardoppervlakte. Daarom is de mens genoodzaakt tot samen-leven in een samen-leving, in kleine plaatselijke groepsverbanden of in mondiaal verband.
  2. Wij leven in een ‘open maatschappij’ en dat past bij de aarde als ‘gemengde orde’ – dat wil zeggen mensen met verschillende geestelijke ontwikkelinsgfasen die hier door elkaar heen leven – en enige planeet in ons universum (galaxy) met een vrije wil. Dat bestaat elders niet, hetgeen niet wil zeggen dat elders levende mensen niet met de vrije wil in aanraking komen, maar daarvoor komen ze naar de aarde en worden hier geboren. Waarom? Omdat de aarde een extreem moeilijke levenssfeer is (en daar kunnen wij allemaal ook meepraten). Wij zijn mensen die ervoor kiezen (vanuit hun ziel, dus de godsvonk) om de goddelijke volmaaktheid te bereiken, en moeten daarom alles door zelfondervinding hebben meegemaakt om te weten hoe het leven in elkaar zit en wat er allemaal mogelijk is.
  3. De 3de dimensie (3D) is de ‘gemiddelde’ dimensie op aarde (1D: rechtlijnig of lineair denkende fundamentalisten en orthodoxen zonder ruimte voor nuanceringen; 2D op weg naar de creativiteit, nuance of bijzonderheden in hun denken; 3D kenmerkend voor ruimtelijk en creatief denken; 4D in aanraking komen met enkele geestelijke zintuigen via onze stoffelijke zintuigen: met je ogen ook beelden uit andere werelden en sferen kunnen zien: helderziendheid, of andere heldere zintuigen ontwikkelen; 5D: alle geestelijke zintuigen zijn geopend en geactiveerd, maar dat kan alleen als je geheel in balans bent en dat zijn maar enkelingen op aarde. Dan is namelijk de persoonlijke ‘verlichting’ aangebroken en ben je de dualiteit overstegen; na 5D heb je alleen nog maar multidimensionaliteit vanwege je eigen hoge trillingsgetal en dan kom je permanent in geestelijke sferen te leven die tijd- en ruimteloos(heid) zijn. Dan kom je ook steeds daar terecht waar je nodig bent om boodschapper te zijn namens de bron van Leven.) Zo beschreven lijkt het erop dat 5D het paradijs is, maar dat is een misverstand. 5D is moeilijker dan 3D omdat het ontwikkelingsstadium van 5D ook betekent dat je je aanvullende of tweelingziel bent tegengekomen en omdat je als eenheid geboren bent, blijf je sinds de ‘ontmoeting’ ook samen. Maar dat samen-blijven is voor velen een loodzware opdracht als ze nog niet 100% in balans met zichzelf zijn. Daarom wordt 5D als een moeilijker levenssfeer erkend dan 3D.
  4. De huidige 3D-mens, die dit schema nog niet kent, zal nog een grote aanpassing moeten doormaken, vergelijkbaar met de overgang van de dood als de overledene volkomen overtuigd was dat de dood ook de feitelijk dood betekende. Hij komt er dan kortom achter dat het een fictie was om dat te geloven.

Die multidimensionaliteit is eindeloos, eeuwig en zonder begin of einde. Daarom zijn wij als mensheid ook ‘familie’ van de scheppende bron want het enige verschil is dat de bron zelf volmaakt is en dat wij in de ‘kinder’fase leven van ‘bescheiden’, beginnende volmaaktheid, ‘leerling-goden’. Maar er bestaat geen geestelijke hiërarchie omdat je gelijkwaardig aan elkaar bent. Er bestaan ook geen ouder-kind-banden omdat het geboren worden zoals op aarde niet meer voorkomt of bestaat. Wij als mensen zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van de bron, zoals dat in Genesis staat omschreven en dat betekent dat wij het eeuwige leven hebben, maar dat er maar één kenmerkend verschil bestaat tussen alle mensen onderling: als ziel is iedereen even oud, want je hebt altijd bestaan in een tijdloos ‘Alles’. Maar ‘oude’ zielen waarover vaak wordt gesproken hebben veel meer levens op aarde meegemaakt dan de gemiddelde mens en zijn dus rijk aan ‘levenservaring’ die hun intuïtie beter kunnen inzetten dan minder ervaren mensen, maar die noodzakelijk is om het meesterschap te bereiken en om behalve eigen verlichting ook de bron de gelegenheid te geven om zich uit te breiden, als bron te evolueren en te expanderen (als kosmos).

Ik hoop dat ik de vragen heb kunnen beantwoorden. Natuurlijk is dit mijn persoonlijke visie en het is best mogelijk een andere visie erop na te houden. Absolute waarheid op aarde bestaat immers niet. Maar dit is eigenlijk wel een gepaste tekst voor de Goede Vrijdag, de symbolische dag dat bewezen werd dat de mens Jezus die aan het kruis werd opgehangen (Romeinse doodstraf) om daarna te tonen en dus te ‘bewijzen’ dat hij de dood had overwonnen door eruit op te staan en zich te tonen aan de mensheid door in zijn geestelijke kleed te verschijnen. De dood bestaat namelijk niet, alleen in de (grof- en fijn)stoffelijke werelden en dus als een tijdelijk bestaan, want nogmaals: de bron leeft in ieder mens zelf. En is daarom is de bron zelf getuige van alles wat er op deze aarde (en overal elders) gebeurt.

Prettig Pasen!