Categorie archief: Alomaanwezigheid

Wat is leven? Trilling (Stanza 3; Blavatsky)

2. De trilling snelt voort, rakende met haar snelle vleugel (gelijktijdig) het gehele heelal en de kiem, die in duisternis toeft, de duisternis, die adem (beweegt) boven de sluimerende wateren des levens. (a)

Waarom deze uitspraak? De symboliek treft mij. Leven is Trilling en een of iedere Trilling die op een of andere manier in beweging komt, doorklieft het heelal, het hele uitspansel. De Kiem is een andere oorspronkelijke manifestatie van het Leven, en waar een kiem een broncode in zichzelf draagt om iets te worden, verblijft het wegens gebrek aan enig bewustzijn, in duisternis, maar dat later wel uitgroeit tot beginnend en uiteindelijk volledig bewustzijn, bewust van gedachten en bronkennis. Dit zijn dus elementaire bouwstoffen in het Leven dat eeuwig en oneindig is.

Een andere interessante en boeiende uitspraak is de volgende:

‘Wetenschap is slechts de tijdelijke weerkaatsing, de schaduw van het eeuwige, ideële oerbeeld in de Goddelijke Gedachte; let wel, dat het woord “Eeuwig” hier alleen in de betekenis van “Aeoon” staat, als blijvend gedurende de schijnbaar eindeloze, maar niettemin beperkte tijdkring van werkzaamheid die wij Manvantara noemen. Want wat is de werkelijke esoterische betekenis van de Manvantara, of beter een Manoe-Antara? Het betekent esoterisch “Tussen twee Manoe’s , waarvan er veertien zijn in elke Dag van Brahma”, terwijl zo’n “Dag” bestaat uit 1000 delen van vier tijdperken, of 1000 “Grote Tijdperken”, Mahayoegas. (…)