Categorie archief: BerryVincenta

Wat doet het vegetarisch zijn met de mens?

Ontvangen door Berry Vincenta, 23 maart om 13:44

Verschillende mensen op uw aarde zijn mensen, die een heel gevoelig stoffelijk niveau hebben. Een heel gevoelig stoffelijk lichaam. Dit lichaam verdraagt niet altijd alles wat een ander mens, die niet zo gevoelig in het lichaam is, wel verdraagt.

Wanneer een mens geen vlees verdraagt, wanneer een mens de energieën vooral van vlees niet verdraagt, is dit iets wat innerlijk heel duidelijk traceerbaar is.

Het is belangrijk dat juist een mens, die daar ook innerlijk weerstand tegen voelt, zijn hart en gevoel daarin volgt. Want de trilling die dan anders tot zich wordt genomen, is dan niet in overeenstemming met dat wat dat lichaam nodig heeft. Een mens die vegetarisch is, is een mens die kiest om dat niet in zijn lichaam te brengen, omdat die energieën niet in overeenstemming zijn en die mens daar alleen maar ziek van zou kunnen worden.

Daarin zit een enorme drang tot een soort van schoon worden in dat lichaam. En dat kan een onderdeel zijn van het leven wat die mens dan leidt. Dus is het voor ieder mens zijn eigen innerlijke ervaring hoe hij of zij reageert op het voedsel wat in de incarnatie van dat leven tot hem komt.

Dat voedsel, of het verdragen wordt of niet, zal daarin door het lichaam heel duidelijk worden gevoeld. Het is belangrijk voor een ieder die juist vanuit het vegetarisch zijn in het leven is, die vanuit een enorme sensitiviteit ook onder zoveel prikkels vaak gebukt gaat in het leven, dat die mensen extra aandacht hebben voor allerlei extra’s, die zij zich anders dan aan het lichaam aan gaan bieden. Het is belangrijk omdat er anders toch tekorten zouden kunnen ontstaan, die heel veel energie dan weghalen van dat wat een mens in zijn levensenergie van overdag nodig heeft. Dus altijd zal daar een soort van extra aan toegevoegd dienen te worden.

Het is belangrijk voor u allen om te weten, dat u daarin ook zuinig dient te zijn op uw eigen stoffelijke lichaam. Maar ieder lichaam is anders en zal ook anders reageren. Een mens die wel of geen vleesproducten eet, een mens die wel of niet vegetarisch is, zijn mensen die het allemaal vanuit en andere belevingswereld kiezen. Deze keuzes kunnen alleen maar in respect worden bekeken. Een ieder heeft nodig voor zijn lichaam wat nodig is in dit leven. Daarin is een mens vrij en vooral ook is een mens heel erg verbonden en ook heel sterk verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarin, die toch de tempel is van zijn eigen ziel in dit leven.

Dit leven wat bezield wil worden door u allen. Dit leven wat nu in deze nieuwe tijd op een hele nieuwe manier bezield kan gaan worden als u bereid bent te kijken naar dat wat ik u bijvoorbeeld allemaal heb aangereikt.

Juist deze bezieling is een bezieling, die zo rechtstreeks uit het hart komt dat deze bezieling direct ook wortel zal schieten in de Aarde. De Aarde waar u deel van uitmaakt. De Aarde waar u deel aan hebt. Waar u op loopt en waar u ook steeds opnieuw weer de energie van aangeboden krijgt om aan te groeien. Dat is de bezieling, die op dit moment vanuit een enorm lichtveld in uw leven kan zijn.

Een lichtveld die ook maakt dat de zwaarte uit het leven kan verdwijnen.

Dat u opnieuw weer terug durft te keren naar de onbevangenheid in uzelf.

Dat de onbevangenheid, dat wat u ooit heeft gekend in uw leven, weer een rol mag gaan spelen.

Dat u vanuit die onbevangenheid weer impulsief durft te zijn in het leven. In de keuzes die er worden gemaakt. Daarin zal er dan zo’n lichtvoetigheid ontstaan, dat juist de blijdschap, de blijheid, in het leven weer een enorme hoofdrol krijgt. En deze blijdschap, die zo’n contact maakt met uw eigen autonome wezenskracht, zal dan werkelijk zijn plek gaan vinden op deze nieuwe Aarde.

Mijn zegen.

berryvincenta.com

Welkom bij Berry Vincenta ~ voor Kosmische Teksten en Kunst

Het doel in mijn leven is  mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit mijn grote liefde voor de Mens en de Schepping inspireer ik een ieder die dit wil…Om te groeien in  het eigen leven en de levenskracht . Ik heb me ontwikkeld als medium , alsook doorgever van leerzame Kosmische tek… \lsdloc

“Verbonden Leven aan de vooravond van de Grote Transitie”

Een gechannelde Lezing: “Verbonden Leven aan de vooravond van de Grote Transitie” op Zondagmiddag 16 December 2018 / door Berry Vincenta

Posted: 10 Nov 2018 01:55 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 10-11-18]

Uitnodiging voor een gechannelde Lezing met als onderwerp

“Verbonden Leven aan de vooravond van de Grote Transitie”

op  Zondagmiddag 16 December 2018

door Berry Vincenta

Deze zomer kreeg ik kosmisch beelden en tekst aangereikt over de Grote Transitie (zie mijn blog) en werd mij gevraagd om hierover een lezing/channeling te geven in deze decembermaand.

Wat betekent: Leven in (bewuste of onbewuste) verbinding, terwijl er zoveel gaande is?

Wat gebeurt er dan innerlijk met ons mensen en…. hoe diep kunnen we ons bewust worden van onszelf daarin en wat we als mens doen of juist laten?

“Veelal denkt de mens er niet bewust aan, maar de energetische verbindingsdraden gaan ZOVEEL VERDER dan u kunt benoemen..

Deze verbondenheid brengt u op zoveel meer levensvelden dan u zich realiseert, u bent vaak onbewust veel werkzamer, energetisch gesproken….

Bewustwording over dit onderwerp is cruciaal aan de vooravond van de grote Transitie…

Hoe kun je als mens dit enorme energieveld bewust gebruiken en ons realiseren wat we zijn en welk een Krachtveld en vermogen we vertegenwoordigen? Als co-creators .. wat betekent dat dan??

Berry Vincenta zal, net als in de voorgaande jaren, hierover een diepgaande, inspirerende Channeling  geven…. waarin we weer diep met elkaar aanwezig zullen zijn en samenwerken vanuit een bewust Hart …

Tevens zal ze na de pauze jullie persoonlijke vragen graag  beantwoorden!

We hopen jullie weer in grote getale te mogen ontvangen, Welkom!

WAAR?: “HET ZWARTE KERKJE”,ZUIDERVAART 20-22, 1846 LJ ZUIDSCHERMER ( VLAKBIJ ALKMAAR)

Tijd: Zondag 16 December 13.30-16.00 uur

Aanmelding: Verplicht  ivm beperkte ruimte  via email:

mail@berryvincenta.com

Kosten: Donatie is zeer welkom

In diepe Liefdevolle  Hartverbinding ,

Berry Vincenta  en Jenny

Gevangen in Vrijheid / Eibergen 5 november 2017 / door Berry Vincenta / Geplaatst 16 januari 2018

Posted: 17 Jan 2018 01:45 AM PST

Gevangen in Vrijheid

Live Ontvangen in Eibergen 5 november 2017 door Berry Vincenta

Geplaatst 16 januari 2918

GEVANGEN IN VRIJHEID

Laten we eerst kijken naar dat wat werkelijke Vrijheid in zich draagt. Vrijheid is een natuurlijke staat van zijn, In het leven, en is op een natuurlijke manier in het leven kunnen zijn vanuit de binnenwereld vanuit wie U werkelijk bent. Datgene wat werkelijk vrijheid betekent nu ook in deze tijd voor heel veel mensen zijn veelal verworven vrijheden.

Vele landen die in oorlog zijn, om in vrijheid uiteindelijk verder te kunnen leven.

Maar die vrijheid, waar heeft die nou ten diepste mee te maken?

Eerst neem ik U weer mee terug naar de waarheid van dat alles energie is.

Wanneer we opnieuw ons weer realiseren dat alles uit energie bestaat, op verschillende niveaus op verschillende frequenties, dan weten we ook dat wij energie zijn. En energie is een veld, zijn velden, die zich altijd tot elkaar willen verhouden.

Met andere woorden, datgene wat in uw leven plaats vindt, wat vanuit Uw trillingsveld wordt ervaren, vanuit uw binnenwereld wordt gevoeld, daarin maakt U verbinding met een veld wat U opzoekt. U heeft dit nodig, nodig om u zelf te zien in de werkelijkheid en de waarheid van wie u bent. Werkelijke vrijheid bestaat vooral uit het gegeven dat we gaan zien dat vrijheid niet zozeer verworven hoeft te worden, maar dat het een nieuwe realisatie van een andere werkelijkheid betekent. Een andere realisatie van die andere werkelijkheid is een weg die wij nu aan het gaan zijn.

Het is een weg die vooral vanuit de kosmos op dit moment zeer duidelijk wordt geleid. Want er is een enorme instroom van nieuw Kosmisch Licht gaande en wanneer dit Kosmische Licht ook zijn plaats zal vinden op al die verschillende lagen op Uw Aarde dan zult u ook weten dat daarin alles uitvergroot wordt, dat alles extra zichtbaar gaat worden en dat U ook uzelf op een andere manier zult gaan leren waarnemen.

Er is heel veel wat als realiteit in het leven wordt gezien, wat als een soort vrijheid wordt gezien. Maar vrijheid is verkleurd geraakt, Vrijheid is misvormd geraakt. Ik kom hier zoveel dieper op terug.

Werkelijke vrijheid die van binnen zo vaak verlangd wordt door mensen, is een vrijheid die uiteindelijk alleen maar met één ding te maken heeft. Zich zelf in het leven volkomen neer te zetten, de werkelijkheid van zichzelf aan zichzelf te tonen en de kracht vanuit die energie zodanig gestalte te doen dat het niet meer in een onvrijheid hoeft te zijn vanuit angst maar vanuit kracht.

Met kracht in de werkelijkheid van Uzelf durven te staan en daardoor ook in het leven en daardoor zo zichtbaar te zijn voor de wereld, in de wereld van NU.

Hoe is onvrijheid ontstaan?

Veelal door het denken ieder mens kent iedere dag op ieder moment in het dagbewustzijn al die gedachten die steeds opnieuw afwegingen maken. Die innerlijk steeds opnieuw weer de vraag stellen kan dit niet of kan dit wel? Het heeft dus altijd te maken met die afweging vanuit dualiteit.

En die dualiteit is hetgene wat die breuk innerlijk veroorzaakt.

Want wanneer U werkelijk zou kijken naar dat wat U dan Werkelijk wilt dan zal daar een andere energie voelbaar gaan worden maar nu is het, juist vanuit die dualiteit, de onzekerheid om steeds opnieuw weer in het aangepaste gedrag te willen leven. maar dit aangepaste gedrag is aangeleerd gedrag die ten diepste onvrij maakt, onvrij in Uw eigen Heilige Ruimte. Onvrij in uw eigen diepste Zelf. En daar zit vaak de crux in het menselijk Leven.

Ieder levend mens zoekt en zoekt en kijkt vaak vol wanhoop om zich heen en zoekt naar wat? Uiteindelijk naar Zichzelf. Om zichzelf te zien. Niet in dat wat gedacht of geweten werd vanuit een Veld in het zelf waarin het aangeleerd gedrag betrof maar nu vanuit een hele andere manier van leren kijken. En dit is een schok, een schok in het menselijk bewustzijn want dat heeft vooral ten diepste de grondslag van de non-realiteiten die op dit moment in Uw leven en in de wereld zo zichtbaar worden.

De non-realiteit; ik zal U dit uitleggen:

De realiteit zoals het vaak door de mens wordt ervaren is een soort van creatie, geworden door alles wat momenteel plaatsvindt en wat alles wat beïnvloedt . Het denken van de mens wordt beïnvloedt , de reacties van mensen worden beïnvloedt, vanuit media, vanuit alles wat op de wereld plaats vindt, vanuit alle trillingen die mensen innerlijk herkennen. Alles binnen de eenheid, daarin bent u verbonden en alles wat daar plaatsvindt aan verandering zal ook U raken want niemand zal uitgezonderd zijn.

Het zal u innerlijk onrustig maken en het zal u ook steeds weer laten zien waar u op dit moment in het leven staat en of dat ook de plek is waar U wilt staan, vanuit die innerlijke vrijheid.

En dan kom ik terug opnieuw op bevrijding.

Bevrijding is datgene wat soms als een last wordt ervaren. De onvrijheid in het leven, steeds opnieuw weer mee te willen stromen vanuit onmacht, in al die patronen, in al die wegen die niet meer aansluiting kunnen vinden op uw eigen Hart, maar waarin u nog geen verandering kunt aanbrengen omdat daar nog niks tegenover kan staan vanuit uw eigen bewustzijn.

En dat is wat ik U nu wil Laten zien.

Er Is Een Andere Weg.

Er is een andere weg om te willen gaan en dat is niet de platgetreden paden die al eeuwen worden gelopen door U allen. Het zijn de paden die nu door het nieuwe Kosmische Licht zichtbaar gaan worden. Het zijn nieuwe wegen die u allen getoond krijgt en waarin het van u vraagt te kijken; waar zit mijn onvrijheid in mijn leven? Wat is mijn diepste verbinding met mijzelf? En waar heb ik de verbinding losgelaten en ook op basis van wat? Want daar op basis van wat, zal u wakker schudden en u laten zien waar u steeds opnieuw in die oude Energieën de verbindingen hebt gezocht.

De energieën die niet meer een soort van toegevoegde waarde zijn aan uw bewustzijn maar die vooral een herhaling bevatten in dat wat u allemaal al heeft gelopen op al die platgetreden paden.

Innerlijk is daar een oproepende kracht. Innerlijk wordt U allen ook op geroepen te kijken naar de plaats in Uw leven en wellicht bent u bevrijdt, wellicht heeft U zichzelf ontdaan van al die kapselvorming in het leven die U zo klein hebben gehouden en klein hebben gemaakt maar waarin u niet wist hoe U uw eigen innerlijke bevrijding moest laten plaatsvinden.

Wellicht is dit voor een aantal van u al zo, maar toch, maar toch, vraag ik U nog dieper af te willen dalen in uw eigen onderbewustzijn en te weten vanuit welke energie en vanuit welke verbinding u in het leven staat. Durft u daarin volkomen autonoom te zijn in de vrijheid van uw eigen bewustzijn te staan. Durft u daarin ook anders te zijn? En dat anders zijn vraagt kracht, maar vraagt vooral ook met eerlijke ,oprechte ogen te willen kijken naar wie u bent en of de werkelijkheid, zoals U naar zichzelf keek, in overeenstemming is met dat wat van binnen in uzelf leeft. Want die werkelijkheid die nu zo wordt belicht door die nieuwe Kosmische instroom zal zo duidelijk voor u staan dat u weet dat deze nieuwe wegen die nu gegaan worden niets anders zullen zijn dan steeds in iedere stap u bewust te worden van Uzelf, en te weten dat U daarin ook vanuit uw bewustzijn voor anderen belangrijk zult zijn wanneer u andere keuzes leert te maken vanuit bevrijding.

Bevrijding van de last die soms zo op de schouders van mensen kan duwen, bevrijding van over –verantwoordelijkheden, bevrijding van het steeds opnieuw weer oude tradities willen volgen die ontstaan zijn in al die eeuwen en niet alleen in uw leven maar ook op wereldniveau. Oude tradities die gevolgd worden vanuit een gevoel van onmacht, klein zijn, en vooral niet te zien dat er verandering op komst is en dat de verandering alleen maar plaats kan vinden vanuit U Allen.

Omdat er anders geen verandering zal zijn.

Deze traditionele vasthoudendheid vraagt ook een breekpunt te creëren. Een breekpunt die ook in de diepte van oude tradities laat kijken en daaruit mee kan nemen dat wat O zo waardevol is en was.

En al datgene wat het uiteindelijk heeft misvormd, leren te transformeren en los te laten. Want de transformatie van heel veel zaken op dit moment, maken ook dat het leven zoveel chaos kent. Maakt ook dat zoveel op de spits wordt gedreven en dat er zoveel onvrijheid in het leven van mensen zichtbaar wordt. Vandaar dat ik voor U zit en dit een heel klein stukje aan u toe kan lichten.

Het is belangrijk om steeds opnieuw de waarde van uw eigen vrijheid te herkennen, te herzien en te weten dat het in uw eigen persoonlijke leven van het grootste belang is dat u de ruimte die u daar inneemt ,vanuit die vrijheid, een bezield leven kan betekenen. Een leven die wordt aangestuurd vanuit die binnenwereld vanuit dat wat U bent. Vanuit de bezieling in uw eigen veld en wanneer de bezieling in Uw leven werkelijk gestalte krijgt, zult U ook dit pad bewandelen. U zult daarin ontdekken dat er hele andere velden in Uzelf leven waar U nog geen weet van had en deze velden zullen belangrijk voor u gaan zijn. U zult nieuwe talenten gaan ontdekken. Wellicht zult U hele andere kanten opgaan in het leven dan dat u ooit van uzelf had bedacht en toch zal dit de toekomst blijken te zijn. Maar dit vraagt van U ALLES.

Dit vraagt van U los te durven laten dat waarin U innerlijk tot de erkenning durft te komen waar u zichzelf Onvrij heeft gemaakt. Er is een enorme over- verantwoordelijkheid, ook in deze groep, zo zichtbaar. De over- verantwoordelijkheid vooral naar de binnenring van Uw eigen leven. En daarmee bedoel ik, mensen die dicht om u heen staan.

Natuurlijk is het zo dat er verantwoordelijkheid is en dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft te dragen maar u bent ook allen verantwoordelijk individueel voor uw eigen ontwikkeling, uw eigen groei, uw eigen leven en vooral uw eigen bezieling.

En dat heeft te maken met ruimte te nemen in het leven.

Ruimte te willen creëren in uw eigen leven om te voelen waar u los zou willen van al die zaken die er eigenlijk op dit moment niet meer zo toe doen.

Durft u zichzelf daar in te herkennen? Durft u dit ook aan te geven?

Het is het aan durven geven aan de wereld in uw eigen bestaan, de wereld zo vlak om u heen waarin het van U wordt gevraagd. Met alle respect en moed dit toch te communiceren, waardoor er ruimte ontstaat, begrip ontstaat, maar vooral ook waardoor het leven een nieuwe impuls gaat krijgen, een nieuwe beweging gaat maken.

Groepskracht……….

Ook heeft de Groepsdrang, de Groepskracht vaak een enorme invloed op het persoonlijke leven. Dat wat een groep doet is ook vaak een Groepsbewustzijn die op dat moment elkaar inspireert maar elkaar soms ook wat tegenhoudt en kan beperken. Ook daarin ligt het steeds weer in de lijn van verwachting dat u zich dan even op een anderen plek moet gaan begeven en moet gaan kijken; wat is mijn werkelijke plaats daarin en neem ik die daar ook in vanuit Mijn Vrijheid, vanuit Mijn Rijkdom, vanuit mijn Wijsheid. Want ook daarin Uzelf neer te zetten maakt dat de vrijheid werkelijk uiteindelijk zijn plek gaat krijgen omdat dat gekoppeld en verbonden is met uw eigen bezielde Leven. Dat bezielde leven zal zo veel gaan betekenen voor ieder mens op deze aarde. Ik sprak u net over de groepskracht en de drang die soms achter de groep kan zitten die ook heel fanatiek kan zijn zoals u dat ook weet en dat fanatisme dat zo zichtbaar is en waarin er zo enorm veel beïnvloeding ontstaat is niet alleen in dat wat u ziet in andere landen, maar speelt zeker ook in Nederland. Speelt zeker ook in uw eigen leven, want ook familie is een groep, ook mensen met wie u spirituele zaken deelt zijn groepen en al deze zaken, al deze verschillende groepen hebben allemaal hun eigen energie en hun eigen draagkracht, maar ook hun eigen beïnvloeding.

Wat ik u daarmee wil zeggen is het volgende; het is altijd belangrijk om goed te blijven kijken wat U van zaken vindt, wat U daarover voelt wat Uw eigen Ziel u daarover aanreikt en dat u daarin ook gaat geloven en vertrouwen. Dat vanuit die energie uw eigen visie zo duidelijk gaat zijn, niet vanuit een nieuwe starheid, niet vanuit oude patronen en oude starheid, maar vanuit Ruimte. Zo’n open Hart daarin te willen creëren, dat dit open hart dan ook de anderen op een andere laag toe kan laten. Niet mee te willen blijven bewegen op de groep, op de groepsstroom. Want dat maakt dat u dan vergeet zelf daarin na te kijken, na te voelen in het Hart of het voor U ook zo is en dat helpt u om zichzelf opnieuw te zien. Dat helpt om Uzelf te bevrijden van Uw eigen beeld over Uzelf wat u wellicht heeft en waarin het niet altijd overeenstemt met de werkelijkheid.

Wie bent U werkelijk? Vraag aan U zelf: Wie ben ik dan in het diepste in het hoogste van Mij Zelf?

Hoe sta ik, wanneer ik dit voor een klein stukje in mijzelf dat realiseer? Hoe sta ik dan in mijn leven? Hoe sta ik in dit persoonlijke leven en laat ik daarin alles ook zien wat van mij is? Of hou ik dingen nog in de schaduw omdat ik bang ben mijzelf te tonen, omdat ik bang ben in die vrijheid van mijn eigen bezielde stroom te communiceren met de wereld, zodanig dat ik mijn angst voorbij ben gegaan en dat ik dan vrij ben. Vrij in mijn woorden. Vrij in mijn keuzes. vrij in de manier waarop ik in het leven wil staan. En wellicht wordt dat een leven die volkomen anders gaat zijn en die daardoor zoveel nieuwe energie gaat dragen dat die nieuwe energie zich ook kan verbinden met dat wat nu op evolutie niveau zich aan het afspelen is.

Ik heb u gezegd; U maakt op alle lagen vanuit Uzelf verbinding en vanuit die energie omdat U die energie velden draagt en bent. Vanuit al die energievelden is daar een verbinding met u als mens. En u realiseert zich dit niet iedere dag en dit hoeft ook niet maar u realiseert zich nu wel op dit moment in uw leven dat dit een waarheid is die U mee kunt nemen. Weet dus als u zich dit realiseert dat u niet dat beeld vast hoeft te houden dat u wellicht over uzelf had en wat een misvormd beeld is geworden op basis van aangeleerd gedrag en alles wat hier plaats heeft gevonden in dit leven en levens hiervoor. Maar waarin u vrij kunt zijn. Vrij vanuit ook een Innerlijke verbinding te maken met hele nieuwe insteek in het leven, waarin u daardoor de ander anders ziet, waarin er ook een andere energie kan ontstaan in uw eigen Lichts besef.

Lichtdrager…………Hartverbinding

En ik zal U daarover nog iets meer gaan vertellen:

U bent een Lichtdrager, U allen bent Lichtdrager, U bent vanuit licht gekomen en naar Licht zult u terugkeren. En dit Licht wordt nu enorm innerlijk aangeraakt door die nieuwe Kosmische beïnvloeding uit dat enorme veld van Licht wat nu de aarde nadert. Het zal u dus steeds helderder leren kijken zoals ik u eerder zei. Maar het zal u ook innerlijk schokken, het zal u laten zien waar illusies zijn ontstaan. Waar Non –Realiteit is en dat realiteiten zoals ze nu worden aangehangen voor een heel groot deel Illusies blijken te zijn, omdat ze in het denken zijn ontstaan en niet in het Hart. Daar zit het verschil. Natuurlijk, het denken is een heel groot goed en ieder mens heeft het denken nodig om voor te geven van dat wat het leven is.
Maar er wordt heel vaak niet meer ten diepste in het hart verbonden met dat wat gedacht wordt. En wanneer die koppeling wordt gemaakt dan zal er ook een nieuwe energie ontstaan in het besef hoe dingen werkelijk in elkaar zitten.

Stel U voor dat datgene wat u al zolang als realiteit heeft gezien uiteindelijk iets anders zal blijken te zijn, iets anders zal blijken te zijn dan dat wat u altijd als veilig had ervaren. Daar zijn allerlei zaken gaande waar u zich innerlijk op voor kunt bereiden en dit kan vanuit de kracht in uzelf. Uzelf te bevrijden vanuit al die oude patronen en niet meer mee te willen bewegen op dat wat geen dienst meer doet aan uw eigen Bewustwording, maar te voelen wat goed is voor U en daar ook volkomen voor te durven gaan staan en uw eigen individuele kracht zodanig te ontwikkelen en uw eigen visie daar zo vanuit bezieldheid neer te zetten, te creëren in de vorm zoals u dat wilt dat U op die manier dan weer terug kunt stappen in een groep met een enorm nieuw veld van bezieling. En wanneer ieder in de groep deze nieuwe bezieling in zichzelf gestalte gaat doen dan zal ook de groepsdynamiek enorm gaan liften het zal naar een hoger plan worden getild. Er zal een groter bewustzijn komen over dat wat nu zo belangrijk gaat zijn omdat de creatie van alles wat illusie is uiteindelijk om zal vallen. Het zal doorzien worden want u wordt beïnvloedt door allerlei zaken, op al die energie velden in uzelf, vanuit heel veel verschillende velden. U wordt niet alleen beïnvloed door uw naaste omgeving of door allerlei spirituele modellen, u wordt ook beïnvloed door de wereld, door de maatschappij en ook door de Wereld in het groot. U maakt overal contact mee en alles druppelt langzamerhand in uw eigen bewustzijn binnen en dit zal niet altijd direct begrepen worden.

Maar dit is een weg die werkelijk zo is en wanneer U beseft dat U steeds daarin beïnvloedt wordt, waarin u dacht dat u het zelf had bedacht, dan weet u ook dat niet alles van Uzelf is en dat alles wat u innerlijk ervaart ook niet altijd van Uzelf hoeft te zijn. En de enige manier om dit te ontdekken is te mediteren, stil te worden in uzelf en in contact te komen met uw eigen Ziel in uw hart en daar uw vragen te stellen aan uzelf en te vertrouwen op wat daar dan gebeurt. Te vertrouwen op de wijsheid die in U is en te vertrouwen op dat wat u bent. En al deze verschillende manieren van het Uzelf opnieuw leren ontdekken maken ook dat u kritischer gaat zijn en het kritisch van geest worden maakt dat de komende tijd heel belangrijk is. Hoe kritischer u leert kijken naar wat maya oftewel illusie betekent en dat wat voor U werkelijkheid is, hoe belangrijker het zal zijn dat u steeds daar alert in bent. Alert in wat er gebeurt, of u daar uw keuzes ook vanaf laat hangen, of u zich aan bepaalde zaken nog wilt verbinden of u daar toch iets anders voor wilt gaan doen?

Het is belangrijk om dit tegen U te zeggen, omdat daardoor uiteindelijk een nieuwe gezamenlijke wereld gecreëerd gaat worden, vanuit een nieuw soortig denken. Dit denken is een denken vanuit die veelal met het ego nog te maken heeft, die veelal ook dienstbaar nog is aan de persoonlijkheidsbelangen maar nu gaat juist die Ziele energie een steeds grotere rol opeisen. En het vraagt van u niet mee te willen stromen in alles wat dat op een bepaalde manier omfloerst houdt, wat U ook omfloerst doet kijken waarin u vanuit een soort van Non-bewustzijn naar het leven zult kijken, als u zich zó laat beïnvloeden door allerlei zaken die niet bij u horen maar waarin u helder en wakker verbonden met uw hart in het leven kunt staan. En ziet wat daar gebeurt en ook in durft te grijpen, als het niet meer is wat U wenst te doen en waar u zich niet meer aan wilt verbinden. Verbinding vanuit het hart is verbinding vanuit onvoorwaardelijke Liefde voor het Leven en deze Schepping. En u bent onderdeel van deze schepping. U bent allemaal een stukje Goddelijke creator en u creëert. Ja, U creëert ook datgene wat in uw persoonlijke leven aanwezig is, omdat u als ziel in die ervaring wilt als mens. Maar nu staat u op een ander punt en U heeft een vrijheid van keuze want ook daarin ligt een vrijheid van keuze.

De weg zal er zijn, de nieuwe weg zoals ik u heb geschetst, deze nieuwe weg is een weg die natuurlijk vrij kan worden gekozen maar uiteindelijk zal ook dat geen vrijheid blijken te zijn omdat de massa deze weg zal kiezen. En deze weg kan alleen maar worden gekozen als u steeds opnieuw dicht bij Uzelf blijft en Uzelf in de werkelijkheid blijft zien. Laat dus los al die onvrijheden, laat los alles wat op u drukt en wat u niet meer wenselijk vindt, want ook vrijheid bestaat op heel veel verschillende manieren vrijheid wordt soms ervaren in het denken bij mensen die het minder hebben in het leven dan anderen die het financieel bijvoorbeeld goed zouden hebben dat die dan vrij zouden zijn. Zelf hele rijke mensen zijn vaak onvrij, omdat zij niet meer vervuld worden in hun geestelijke ontwikkeling. Ook daar zit onvrijheid.

Dus vrijheid heeft niets te maken met materie, heeft niets te maken met welke vorm van materie dan ook. Natuurlijk geeft het wat rust en ondersteuning, maar het is niet de ultieme vrijheid.

Ultieme Vrijheid begint bij het Hart.

Begint bij de oprechtheid van de werkelijke U.

Wie bent U?

Waar staat U?

En wat wilt u in dit leven zijn? Want juist vanuit die energie ontstaat er een nieuwe creatie vanuit uw eigen denken. Er zal dan een ander soort van Zelfbewustzijn zijn. Er zal ook een werkelijke bevrijding komen. Bevrijding die zelfs lichamelijk gevoeld kan worden als U de moed heeft om los te willen laten dat wat u niet meer wilt en ook datgene te gaan doen waar u innerlijk nog zo tegenaan kijkt.

Doe datgene wat u in uw Hart al lang weet en wat u al lang is gezegd.

Doe datgene waarvan u innerlijk voelt dat U daartoe bent opgeroepen. Volg de weg van die Onvoorwaardelijke Liefde die u dit leven werkelijk in die vrijheid neer gaat zetten en laat iedere schijn van onvrijheid in het leven geëlimineerd worden door uw eigen herkenning.

Herken dus dat wat op U wordt geprojecteerd vanuit de wereld. Herken datgene waarin u innerlijk steeds opnieuw weer wordt beïnvloedt door allerlei onzichtbare draden. Voel wat het met u doet, voel waar de onrust ontstaat en wees dan stil van binnen weet dan, wat gebeurde daar. Zodat u de volgende keer bent voorbereid vanuit uw eigen bewustzijn, vanuit uw eigen Bewustzijn, waarin u niet meer vanuit een onmacht of machtspositie hoeft te staan maar waarin u vanuit het midden staat niet meer vanuit die innerlijke gebrokenheid die soms zo veel verdriet kan geven in het menselijke onderbewustzijn, maar waarin u tot een nieuwe heelheid kunt komen, met Uzelf, met uw omgeving met uw diepste, diepste levensverlangens en ook met alles wat u verwacht van u zelf in dit leven.

Volg de verwachting van het Hart en stem U er iedere dag op af op deze diepe innerlijke verbinding met Uw Onvoorwaardelijke Liefde die altijd verbonden is met Uw eigen Kosmische bron, de Bron van het Licht, daar waar U uit ontstond en waar u uiteindelijk naar terug zult keren.

Mijn Zegen.

https://www.berryvincenta.com

Kracht en Tegenkracht door Berry Vincenta

Na een week afwezigheid wegens technische problemen (kon niet online komen) ben ik weer aanwezig.

21 augustus 2017 / Berry Vincenta  [via wakkeremensen.blogspot.nl, 24-8-17]

Kunnen we dat wat nu als ‘rampspoed’ plaatsvindt als tegenkrachten beschouwen (o.a. oorlog, moord, zelfmoordaanslagen, machtsdenken verpakt als sociale en economische noodzaak, onderdrukking van de vrouw)? Als dit zo is, wat is dan hun functie? 

Tegenkracht is een benaming die de mens daaraan heeft gegeven. Het is een wrijvingspunt. Wanneer er iets wrijft in het menselijke leven op welk gebied dan ook, dan vindt er altijd een interactie plaats en is dit altijd een reactie op een actie, innerlijk of uiterlijk. Een wrijvingspunt maakt altijd zichtbaar. Dat wat zichtbaar is of zichtbaar wordt gemaakt wordt niet altijd door de mens begrepen en wordt ook niet altijd door de mens geaccepteerd als zijnde deel uitmakend van hem of haar zelf. Dit is iets waar de mens innerlijk tegen ageert en door het ageren tegen dat wat zichtbaar wordt gemaakt wat uiteindelijk ten diepste ook te maken heeft met zichzelf zal dat deel wat op dat moment opgelost en getransformeerd zou kunnen worden, wat een plaats zou kunnen krijgen in het totaal, worden afgewezen. Dat wat afgewezen wordt, is iets wat teruggeplaatst wordt op een plaats die  ‘oud’ is. Zo oud als de mensheid is deze kracht altijd werkzaam geweest, maar deze werkzaamheid van deze kracht in deze tijd heeft een andere functie. 

De evolutie van de mens op dit moment staat op een nieuw punt en het is juist in deze trechtervormige punt die de kracht van de ‘tegenkracht’ – zoals u dat noemt – veel groter maakt en ook nog veel zichtbaarder maakt. En de gevoelsbeleving van de mens die dat ondergaat, is ook veel dieper ontwikkeld. Dus dat wat zichtbaar wordt gemaakt en ook op gevoelsniveau zo diep wordt gemaakt, is voor deze mens een heel diepe ervaring. Het gaat echter juist om deze wereldwijde ervaring. Het is de wereldwijde ervaring waar de mens naar kan kijken. Wanneer tegenkracht niet meer als zodanig wordt benoemd – want waar tegenkracht is, wordt er tegen gewerkt – wordt het afgesloten. 

Dat wat geopend kan worden echter maakt iets veel duidelijker voor die mens, is inzichtelijker en dat wat inzicht geeft, kan een plaats krijgen. Het kan een andere plaats krijgen dan wat de mens altijd gewend is geweest. Dat wat in deze wereld onder een bepaalde noemer is geplaatst en wat niet bij ‘positieve’ kracht hoort zoals de mens dit althans ervaart, zal altijd opzij worden geschoven. Want de mens accepteert nog steeds niet zijn eigen duisternis. Wanneer dit begrepen wordt, zal deze duisternis – zoals de mens dat van zichzelf zo goed kent – uiteindelijk doorlichtgaan worden door bewustzijn. Het is een andere trilling die op dit moment over uw wereld gaat. Het is een trilling die vanuit een veel dieper niveau in de mens voelbaar gaat worden. Dit brengt de mens innerlijk in een totale chaos, brengt de mens  in paniek. En daar waar de mens in chaos en paniek verkeert, zal deze vanuit zijn eigen gesteldheid willen vluchten voor dat wat zo levensgroot voor hem staat. Wanneer er begrip over kan komen dat hij daar deel van uitmaakt en daar ook deel aan heeft, vooral ook op gedachteniveau, dan zal deze mens vanuit bewustzijn een andere plaats kunnen bieden. 

Wat wordt bedoeld met ‘de mens accepteert zijn eigen duisternis niet’? 

Ieder mens die in zichzelf iets tegenkomt wat niet in evenwicht is en wat in zijn eigen vooraannames niet tot positieve energie behoort, schuift iets opzij. Dat wat opzij geschoven wordt, staat in een soort wachtkamer geplaatst, wachtend tot het moment waarop het ook toegelaten kan worden. 

De mens is een mens in de dualiteit in deze wereld en wanneer zijn eigen dualiteit niet wordt geaccepteerd – wanneer de mens altijd vanuit een soort maia-denken alleen maar in het licht wil verkeren – zal deze duisternis steeds dieper op zijn bewustzijn gaan drukken en harder aan de deur van zijn hart gaan duwen. Want deze duisternis wacht erop verbinding te maken met datgene wat u in uw wereld ‘lichtenergie’ noemt. Maar beide zijden van deze kracht kunnen uiteindelijk in evenwicht gebracht worden. Het zijn de twee polen waarop de mens zich beweegt. De mens gaat echter liever vanuit de lichtende kracht in zichzelf op de lichtpool staan en weigert zijn eigen duisternis in het gezicht te zien. 

Is kracht en tegenkracht een kosmisch gegeven als noodzakelijke mogelijkheid tot evolutie? Anders gezegd: is het überhaupt mogelijk om deze beide krachten “zich uit te laten werken zodat er geen strijd meer zal zijn”? 

Dit is juist. Het is een kosmisch gegeven omdat het niet iets is wat alleen maar op uw wereld plaatsvindt. Het vindt ook plaats in dit zonnestelsel. Er is altijd de wrijving nodig om iets te laten groeien, om iets in beweging te krijgen, om iets helder te maken, om iets op te roepen in het Zelf. Daar waar geen wrijving is, is geen beweging en is geen groei. Dit is altijd de enige weg waarop dingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Wanneer de mens niet deze wrijving in zijn leven toestaat dan zal er een slapend bewustzijn in stand worden gehouden. Het is het bewustzijn dat wakker wordt geroepen omdat het de acceptatie zal moeten zijn van het eigen duister. 

Begrijp ik het dan goed dat kracht en tegenkracht er altijd zullen zijn, maar dat als we er bewuster mee omgaan dit geen strijd meer hoeft op te leveren? 

Dit is juist. De strijd die geleverd wordt, is de strijd tegen het Zelf, is de strijd tegen dat wat de mens niet van zichzelf wil toelaten. Als deze strijd eenmaal geen strijd meer is, maar werkelijk bewustzijn is geworden, dan zal dit losgelaten worden en zal ook de aandacht en de innerlijke houding op iets ander gericht gaan zijn. Dan zal de mens vanuit een ander bewustzijnsniveau in zichzelf in het leven staan. 

Hoe kun je je individueel echt vanuit je hart verbinden met moord, verkrachting, overheersing, oorlog, terreurdaden enz.? Je hebt gauw de neiging om je hiervan af te keren i.p.v. je ermee te verbinden. 

Door te zien dat wat zichtbaar is een kosmisch spel is van macht- en onmachtprincipes. Dat het ook vooral te maken heeft met heel grote groepen mensen die zich willen vrijmaken van bepaalde banden, van bepaalde knellende beperkingen die zijn opgelegd in dit leven in de plaats of het land waar ze zich op dat moment hebben geworteld. Deze wortels hebben natuurlijk wereldwijd hun invloed, alles is daarin verbonden, zoals u weet. 

Wanneer u mij vraagt ‘wanneer ik mij individueel verbind’, zal dat in eerste instantie toch terecht komen op uw eigen emotionele beleving. Binnen deze emotionele beleving die de mens zo diep heeft uitgewerkt in al deze eeuwen is dat het eerste verankerpunt en deze verankering doet ook de mens zo reageren vanuit deze grote emotionele beladenheid. 

Wanneer u uw emoties daarvan af zou kunnen halen en vanuit een ander bewustzijnsniveau vanuit uw hart, vanuit een grotere context, naar het geheel zou kunnen kijken dan zou u daar de bedoeling achter kunnen zien. Het is de beweging die daarachter zichtbaar wil worden. Het is een golf die duwt en duwt totdat hij in de breker komt, totdat hij het breekpunt vindt waarin hij alles voor de mens zichtbaar uit elkaar doet vallen. Dat wat uit elkaar valt, zal door de mens vanuit zijn oude structuur weer bij elkaar gepakt willen worden in een oude manier, in een oude structuur. Maar deze oude structuur past niet meer bij dat wat in dit moment zichtbaar móet en wil worden vanuit de kosmische drang tot deze nieuwe stap in de menselijke evolutie. 

Wanneer u dit begrijpt, zult u zich moeten realiseren dat er alleen maar, alleen maar, vanuit bewustzijn naar gekeken kan worden, maar altijd zal daar de draad van emotie bij zijn omdat dit iets is wat een mens zo diep heeft verankerd in zijn leven. Maar wanneer deze emotionele draad alleen maar een vernauwing in zich draagt waardoor er vanuit een bepaalde tunnelvisie naar gekeken zal worden, dan zal daar nooit de helderheid over ontstaan. Het zijn maar van die kleine heldere momenten in een mensenleven waarin hij/zij vanuit een helder bewustzijn heel voorzichtig aan kan voelen wat daar werkelijk zichtbaar wil worden. Offers zullen er steeds gebracht blijven worden: het zijn de offers die gebracht worden voor deze totale nieuwe evolutiesprong. 

 “Het is belangrijk om uzelf innerlijk op te schonen, om bereid te zijn al uw persoonlijke moeilijkheden in een zo moeilijke tijd als deze toch in een wat sneller tempo vanuit de diepe bewogenheid met het leven zelf in te willen lossen”. Hoe doe je dat? En hoe maak je dat aan elkaar duidelijk? 

Een ‘sneller tempo’ is vanaf onze kant bedoeld als meer doorgang maken in het bewustzijnsproces dat de mens collectief zo diep raakt en ervaart. Wanneer de mens in zijn eigen beleving maar steeds in een vorm van benauwdheid blijft leven, van beperking, van zelfveroordeling, van afbraak, vanuit zijn eigen zicht op zichzelf als menselijke persoonlijkheid dan zal de voortgang stagneren door de denkvorming van die mens over zichzelf. M.a.w. wanneer de mens op een andere manier met zichzelf om zou willen gaan, wanneer de mens vanuit een vergevend aspect, vanuit een innerlijk weten datgene wat deze mens zolang heeft herhaald en in stand gehouden dat deze mens niet beter wist dan het zo te doen, maar wanneer er ook maar een glimpje bewustzijn oplicht in deze mens daar dan ook werkelijk tijd voor te gaan maken en dit ook concreet in zijn leven toe te gaan passen. Niet meer te blijven hangen in zaken die niet meer relevant zijn, niet meer vast te blijven haken aan zaken die met het verleden te maken hebben. 

Mensen van nu zullen zichzelf moeten leren aanwezig te zijn in hun leven van nu; te weten dat de weg die ze nu gaan een weg is die veel van hen vraagt. Deze weg die nu veel van hen vraagt, zal ook een enorme druk op het zenuwgestel geven en daardoor ook op hun emotievelden. Dit maakt dat de mens zich innerlijk vaak zeer beperkt en bedrukt voelt. Oud verdriet en oude zaken die nu naar boven komen omdat het bewustzijn deze naar boven duwt vanuit een innerlijke duwkracht die vanuit dat onderbewustzijn een soort beklemming maakt en het naar boven doet stuwen en stuwen en stuwen zodat die mens het wel moet zien. Dit vraagt van die mens: neem daar nu dan ook de tijd voor en vervul uw onvrede! Niet met allerlei zaken – randverschijnselen – van deze wereld, maar neem uzelf serieus op het moment dat daar zaken naar boven komen die u werkelijk uw hart in uw eigen handen doen leggen. Hierdoor kunt u kijken wie u bent, hierdoor kunt u zien wie u kunt worden. En hierdoor kunt u vooral weten wie u wilt worden vanuit uw eigen basisenergie! M.a.w. deze stappen zullen stappen zijn naar het Zelf terugkerend. Het zullen niet de geijkte stappen zijn die al eeuwen gezet zijn. 

Het zal níet het principe zijn – zoals Ik al vaker tegen u heb gezegd – van de slang die in zijn eigen staart bijt, maar het zal een slang zijn die zich op wil richten, op wil richten, op wil richten en dat wat gezien wordt mee wil nemen in juist dat onderbewustzijn, zodat het onderbewustzijn bewustzijn kan worden. 

Dit opschonen gaat gepaard met verdrietgevoelens die naar mijn eigen gevoel niet alleen met het huidige leven te maken hebben. Ze kunnen sterk aanwezig zijn en toch van een onbestemde verte komen. Kun je hier nog iets over zeggen? 

Er is verdriet en verdriet in het menselijke zijn. Er is verdriet en verdriet in de menselijke structuur. Het is het oude verdriet vanuit de levenslange ervaringen, zaken die nog niet helemaal in evenwicht zijn gebracht, zaken die dan a.h.w. vanuit de mens zelf soms als falen worden bezien. 

Maar er is ook een ander verdriet. Er is een stil verdriet van dat weten van die eenheid, van dat weten van dat evenwicht, van dat weten uit de strijd van het leven te zijn. Dat is het grootste verdriet dat velen in uw wereld momenteel raakt in uw hart. Het is het verdriet van heimee, van heimwee naar die plaats die de mens innerlijk zo goed kent vanuit zijn eigen oorsprong: de plaats waar het evenwicht steeds is geweest in zijn eigen beleving. Deze draad wordt steeds helderder en naarmate deze draad naar die oorsprong van deze mens helderder belevendigd wordt, zal ook dat verdriet steeds voelbaarder worden. Tegelijkertijd echter hoeft de mens daar niet aan ten onder te gaan. Het gaat erom dat juist deze prikkeling, deze kracht wordt gezien als een aansporing in het opschoonproces, een aansporing om de duistere velden in zichzelf te belichten vanuit dit punt waardoor deze duistere velden opgeschoond gaan worden tot werkelijk bewust te zíjn in dat wat deze mens vertegenwoordigt. Dit verdriet dat Ik het kosmische verdriet noem, zal de mens de aansturing geven om te weten waarnaar gestreefd kan worden in het leven. Dat zal een andere plaats in het leven bieden. Dat zal ook een andere levenshouding bieden. Dat zal vooral ook een heel ander gevoelsniveau bieden. 

https://www.berryvincenta.com/

 

Van slapend bewustzijn naar onderbewustzijn naar het volle, werkelijke of heldere bewustzijn

Kracht en Tegenkracht door Berry Vincenta

Kunnen we dat wat nu als ‘rampspoed’ plaatsvindt als tegenkrachten beschouwen (o.a. oorlog, moord, zelfmoordaanslagen, machtsdenken verpakt als sociale en economische noodzaak, onderdrukking van de vrouw)? Als dit zo is, wat is dan hun functie?

Tegenkracht is een benaming die de mens daaraan heeft gegeven. Het is een wrijvingspunt. Wanneer er iets wrijft in het menselijke leven op welk gebied dan ook, dan vindt er altijd een interactie plaats en is dit altijd een reactie op een actie, innerlijk of uiterlijk. Een wrijvingspunt maakt altijd zichtbaar. Dat wat zichtbaar is of zichtbaar wordt gemaakt wordt niet altijd door de mens begrepen en wordt ook niet altijd door de mens geaccepteerd als zijnde deel uitmakend van hem of haar zelf. Dit is iets waar de mens innerlijk tegen ageert en door het ageren tegen dat wat zichtbaar wordt gemaakt wat uiteindelijk ten diepste ook te maken heeft met zichzelf zal dat deel wat op dat moment opgelost en getransformeerd zou kunnen worden, wat een plaats zou kunnen krijgen in het totaal, worden afgewezen. Dat wat afgewezen wordt, is iets wat teruggeplaatst wordt op een plaats die  ‘oud’ is. Zo oud als de mensheid is deze kracht altijd werkzaam geweest, maar deze werkzaamheid van deze kracht in deze tijd heeft een andere functie.

De evolutie van de mens op dit moment staat op een nieuw punt en het is juist in deze trechtervormige punt die de kracht van de ‘tegenkracht’ – zoals u dat noemt – veel groter maakt en ook nog veel zichtbaarder maakt. En de gevoelsbeleving van de mens die dat ondergaat, is ook veel dieper ontwikkeld. Dus dat wat zichtbaar wordt gemaakt en ook op gevoelsniveau zo diep wordt gemaakt, is voor deze mens een heel diepe ervaring. Het gaat echter juist om deze wereldwijde ervaring. Het is de wereldwijde ervaring waar de mens naar kan kijken. Wanneer tegenkracht niet meer als zodanig wordt benoemd – want waar tegenkracht is, wordt ertegen gewerkt – wordt het afgesloten.

Dat wat geopend kan worden echter maakt iets veel duidelijker voor die mens, is inzichtelijker en dat wat inzicht geeft, kan een plaats krijgen. Het kan een andere plaats krijgen dan wat de mens altijd gewend is geweest. Dat wat in deze wereld onder een bepaalde noemer is geplaatst en wat niet bij ‘positieve’ kracht hoort zoals de mens dit althans ervaart, zal altijd opzij worden geschoven. Want de mens accepteert nog steeds niet zijn eigen duisternis. Wanneer dit begrepen wordt, zal deze duisternis – zoals de mens dat van zichzelf zo goed kent – uiteindelijk doorlicht gaan worden door bewustzijn. Het is een andere trilling die op dit moment over uw wereld gaat. Het is een trilling die vanuit een veel dieper niveau in de mens voelbaar gaat worden. Dit brengt de mens innerlijk in een totale chaos, brengt de mens  in paniek. En daar waar de mens in chaos en paniek verkeert, zal deze vanuit zijn eigen gesteldheid willen vluchten voor dat wat zo levensgroot voor hem staat. Wanneer er begrip over kan komen dat hij daar deel van uitmaakt en daar ook deel aan heeft, vooral ook op gedachteniveau, dan zal deze mens vanuit bewustzijn een andere plaats kunnen bieden.

Wat wordt bedoeld met ‘de mens accepteert zijn eigen duisternis niet’?

Ieder mens die in zichzelf iets tegenkomt wat niet in evenwicht is en wat in zijn eigen vooraannames niet tot positieve energie behoort, schuift iets opzij. Dat wat opzij geschoven wordt, staat in een soort wachtkamer geplaatst, wachtend tot het moment waarop het ook toegelaten kan worden.

De mens is een mens in de dualiteit in deze wereld en wanneer zijn eigen dualiteit niet wordt geaccepteerd – wanneer de mens altijd vanuit een soort maia-denken alleen maar in het licht wil verkeren – zal deze duisternis steeds dieper op zijn bewustzijn gaan drukken en harder aan de deur van zijn hart gaan duwen. Want deze duisternis wacht erop verbinding te maken met datgene wat u in uw wereld ‘lichtenergie’ noemt. Maar beide zijden van deze kracht kunnen uiteindelijk in evenwicht gebracht worden. Het zijn de twee polen waarop de mens zich beweegt. De mens gaat echter liever vanuit de lichtende kracht in zichzelf op de lichtpool staan en weigert zijn eigen duisternis in het gezicht te zien.

Is kracht en tegenkracht een kosmisch gegeven als noodzakelijke mogelijkheid tot evolutie? Anders gezegd: is het überhaupt mogelijk om deze beide krachten “zich uit te laten werken zodat er geen strijd meer zal zijn”?

Dit is juist. Het is een kosmisch gegeven omdat het niet iets is wat alleen maar op uw wereld plaatsvindt. Het vindt ook plaats in dit zonnestelsel. Er is altijd de wrijving nodig om iets te laten groeien, om iets in beweging te krijgen, om iets helder te maken, om iets op te roepen in het Zelf. Daar waar geen wrijving is, is geen beweging en is geen groei. Dit is altijd de enige weg waarop dingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Wanneer de mens niet deze wrijving in zijn leven toestaat dan zal er een slapend bewustzijn in stand worden gehouden. Het is het bewustzijn dat wakker wordt geroepen omdat het de acceptatie zal moeten zijn van het eigen duister.

Begrijp ik het dan goed dat kracht en tegenkracht er altijd zullen zijn, maar dat als we er bewuster mee omgaan dit geen strijd meer hoeft op te leveren?

Dit is juist. De strijd die geleverd wordt, is de strijd tegen het Zelf, is de strijd tegen dat wat de mens niet van zichzelf wil toelaten. Als deze strijd eenmaal geen strijd meer is, maar werkelijk bewustzijn is geworden, dan zal dit losgelaten worden en zal ook de aandacht en de innerlijke houding op iets ander gericht gaan zijn. Dan zal de mens vanuit een ander bewustzijnsniveau in zichzelf in het leven staan.

Hoe kun je je individueel echt vanuit je hart verbinden met moord, verkrachting, overheersing, oorlog, terreurdaden enz.? Je hebt gauw de neiging om je hiervan af te keren i.p.v. je ermee te verbinden.

Door te zien dat wat zichtbaar is een kosmisch spel is van macht- en onmachtprincipes. Dat het ook vooral te maken heeft met heel grote groepen mensen die zich willen vrijmaken van bepaalde banden, van bepaalde knellende beperkingen die zijn opgelegd in dit leven in de plaats of het land waar ze zich op dat moment hebben geworteld. Deze wortels hebben natuurlijk wereldwijd hun invloed, alles is daarin verbonden, zoals u weet.

Wanneer u mij vraagt ‘wanneer ik mij individueel verbind’, zal dat in eerste instantie toch terecht komen op uw eigen emotionele beleving. Binnen deze emotionele beleving die de mens zo diep heeft uitgewerkt in al deze eeuwen is dat het eerste verankerpunt en deze verankering doet ook de mens zo reageren vanuit deze grote emotionele beladenheid. Wanneer u uw emoties daarvan af zou kunnen halen en vanuit een ander bewustzijnsniveau vanuit uw hart, vanuit een grotere context, naar het geheel zou kunnen kijken dan zou u daar de bedoeling achter kunnen zien. Het is de beweging die daarachter zichtbaar wil worden. Het is een golf die duwt en duwt totdat hij in de breker komt, totdat hij het breekpunt vindt waarin hij alles voor de mens zichtbaar uit elkaar doet vallen. Dat wat uit elkaar valt, zal door de mens vanuit zijn oude structuur weer bij elkaar gepakt willen worden in een oude manier, in een oude structuur. Maar deze oude structuur past niet meer bij dat wat in dit moment zichtbaar móet en wil worden vanuit de kosmische drang tot deze nieuwe stap in de menselijke evolutie.

Wanneer u dit begrijpt, zult u zich moeten realiseren dat er alleen maar, alleen maar, vanuit bewustzijn naar gekeken kan worden, maar altijd zal daar de draad van emotie bij zijn omdat dit iets is wat een mens zo diep heeft verankerd in zijn leven. Maar wanneer deze emotionele draad alleen maar een vernauwing in zich draagt waardoor er vanuit een bepaalde tunnelvisie naar gekeken zal worden, dan zal daar nooit de helderheid over ontstaan. Het zijn maar van die kleine heldere momenten in een mensenleven waarin hij/zij vanuit een helder bewustzijn heel voorzichtig aan kan voelen wat daar werkelijk zichtbaar wil worden. Offers zullen er steeds gebracht blijven worden: het zijn de offers die gebracht worden voor deze totale nieuwe evolutiesprong.

“Het is belangrijk om uzelf innerlijk op te schonen, om bereid te zijn al uw persoonlijke moeilijkheden in een zo moeilijke tijd als deze toch in een wat sneller tempo vanuit de diepe bewogenheid met het leven zelf in te willen lossen”. Hoe doe je dat? En hoe maak je dat aan elkaar duidelijk?

Een ‘sneller tempo’ is vanaf onze kant bedoeld als meer doorgang maken in het bewustzijnsproces dat de mens collectief zo diep raakt en ervaart. Wanneer de mens in zijn eigen beleving maar steeds in een vorm van benauwdheid blijft leven, van beperking, van zelfveroordeling, van afbraak, vanuit zijn eigen zicht op zichzelf als menselijke persoonlijkheid dan zal de voortgang stagneren door de denkvorming van die mens over zichzelf. M.a.w. wanneer de mens op een andere manier met zichzelf om zou willen gaan, wanneer de mens vanuit een vergevend aspect, vanuit een innerlijk weten datgene wat deze mens zolang heeft herhaald en in stand gehouden dat deze mens niet beter wist dan het zo te doen, maar wanneer er ook maar een glimpje bewustzijn oplicht in deze mens daar dan ook werkelijk tijd voor te gaan maken en dit ook concreet in zijn leven toe te gaan passen. Niet meer te blijven hangen in zaken die niet meer relevant zijn, niet meer vast te blijven haken aan zaken die met het verleden te maken hebben.

Mensen van nu zullen zichzelf moeten leren aanwezig te zijn in hun leven van nu; te weten dat de weg die ze nu gaan een weg is die veel van hen vraagt. Deze weg die nu veel van hen vraagt, zal ook een enorme druk op het zenuwgestel geven en daardoor ook op hun emotievelden. Dit maakt dat de mens zich innerlijk vaak zeer beperkt en bedrukt voelt. Oud verdriet en oude zaken die nu naar boven komen omdat het bewustzijn deze naar boven duwt vanuit een innerlijke duwkracht die vanuit dat onderbewustzijn een soort beklemming maakt en het naar boven doet stuwen en stuwen en stuwen zodat die mens het wel moet zien. Dit vraagt van die mens: neem daar nu dan ook de tijd voor en vervul uw onvrede! Niet met allerlei zaken – randverschijnselen – van deze wereld, maar neem uzelf serieus op het moment dat daar zaken naar boven komen die u werkelijk uw hart in uw eigen handen doen leggen. Hierdoor kunt u kijken wie u bent, hierdoor kunt u zien wie u kunt worden. En hierdoor kunt u vooral weten wie u wilt worden vanuit uw eigen basisenergie! M.a.w. deze stappen zullen stappen zijn naar het Zelf terugkerend. Het zullen niet de geijkte stappen zijn die al eeuwen gezet zijn.

Het zal níet het principe zijn – zoals Ik al vaker tegen u heb gezegd – van de slang die in zijn eigen staart bijt, maar het zal een slang zijn die zich op wil richten, op wil richten, op wil richten en dat wat gezien wordt mee wil nemen in juist dat onderbewustzijn, zodat het onderbewustzijn bewustzijn kan worden.

Dit opschonen gaat gepaard met verdrietgevoelens die naar mijn eigen gevoel niet alleen met het huidige leven te maken hebben. Ze kunnen sterk aanwezig zijn en toch van een onbestemde verte komen. Kun je hier nog iets over zeggen?

Er is verdriet en verdriet in het menselijke zijn. Er is verdriet en verdriet in de menselijke structuur. Het is het oude verdriet vanuit de levenslange ervaringen, zaken die nog niet helemaal in evenwicht zijn gebracht, zaken die dan a.h.w. vanuit de mens zelf soms als falen worden bezien.

Maar er is ook een ander verdriet. Er is een stil verdriet van dat weten van die eenheid, van dat weten van dat evenwicht, van dat weten uit de strijd van het leven te zijn. Dat is het grootste verdriet dat velen in uw wereld momenteel raakt in uw hart. Het is het verdriet van heimee, van heimwee naar die plaats die de mens innerlijk zo goed kent vanuit zijn eigen oorsprong: de plaats waar het evenwicht steeds is geweest in zijn eigen beleving. Deze draad wordt steeds helderder en naarmate deze draad naar die oorsprong van deze mens helderder belevendigd wordt, zal ook dat verdriet steeds voelbaarder worden. Tegelijkertijd echter hoeft de mens daar niet aan ten onder te gaan. Het gaat erom dat juist deze prikkeling, deze kracht wordt gezien als een aansporing in het opschoonproces, een aansporing om de duistere velden in zichzelf te belichten vanuit dit punt waardoor deze duistere velden opgeschoond gaan worden tot werkelijk bewust te zíjn in dat wat deze mens vertegenwoordigt. Dit verdriet dat Ik het kosmische verdriet noem, zal de mens de aansturing geven om te weten waarnaar gestreefd kan worden in het leven. Dat zal een andere plaats in het leven bieden. Dat zal ook een andere levenshouding bieden. Dat zal vooral ook een heel ander gevoelsniveau bieden.

https://www.berryvincenta.com/actueel/item/679-kracht-en-tegenkracht.html

Gechannelde Lezing: ‘Gevangen in Vrijheid’ ( De innerlijke breuk)

 ‘Gevangen in Vrijheid’  ( de innerlijke breuk)

Door de enorme tijdssnelheid en grote evolutionaire veranderingen is de 1e titel van deze lezing komen te vervallen!

Vanuit mijn Leiding werd me dringend verzocht dit te doen omdat er veel gezegd wil worden over dit onderwerp ‘Gevangen in Vrijheid’.

Dit is de realiteit voor veel mensen bewust of onbewust. Want….

Wat is échte vrijheid?Hoe vrij zijn wij? Als mens?

In Hart en Hoofd?

En waar stopt dit en begint onvrijheid?

Dit is ontstaan in het bewustzijn. Met welk doel?

Er zijn grote verschuivingen te zien/ te voelen op collectief gebied en Vrijheid heeft daar een rol in…..

Wáár sta jij?

Ik zal hierover een diepe channeling geven die veel duidelijk zal maken over dit onderwerp.

Hartegroet Berry Vincenta

 

Schermafbeelding 2014-11-16 om 16.19.36.jpg

Het Zwarte kerkje

 

http://www.berryvincenta.com

Welk pad kan een mens volgen in deze hectische tijden?

Reminder : Gechannelde lezing “Welk pad volgen in deze hectische tijden?” door Berry Vincenta

Voor heel veel mensen ziet het leven eruit alsof er heel veel wegen zijn afgesloten. Dit heeft alles te maken met die enorme omwenteling in het bewustzijn. Wanneer de mens van nu  naar de mogelijkheden kijkt binnen deze grote omwenteling in deze tijd, dan zal daarin een heel ander beeld ontstaan. Maar al datgene wat zo’n enorme druk legt op het bewustzijn in het leven van alledag van ieder mens, werkt zich uit in het persoonlijke leven. En in dat persoonlijke leven van u allemaal individueel, raakt het zaken aan in uw eigen onderbewustzijn, waar nu, juist in deze tijd, specifiek in deze tijd, u naar kunt kijken.

Velen die nog niet vanuit dat bewustzijn gedreven in het leven staan, zullen naar buiten blijven kijken, vanuit angst. Angst vanuit onveiligheid, angst voor verlies, verlies van al datgene wat zo vastgehouden wilde worden in de veilige eigen ruimte Maar juist, deze eigen veilige ruimte, gecreëerd in het persoonlijke leven, staat in deze tijd onder druk. En dit is niet zomaar, dit is een kosmische planmatigheid, die  in deze periode van evolutie moet plaatsvinden. En u allen bent niet voor niets in dit leven op deze plek in deze tijd. Daarom, om vanuit daar zo duidelijk in dat bewustzijn te kunnen staan, zult u ook begrijpen dat het vanuit het bewustzijn ook geen pas geeft om te verschuilen achter dat wat veilig was in dit leven. Maar vanuit de mogelijkheden van het heden te kijken.

Verstoringen in het veld……?

Laat ons kijken naar hoe het leven zich beweegt. Al datgene wat werd afgebakend, vooral in de westerse wereld, wordt nu overspoeld door allerlei energieën die iets anders meebrengen, en iets anders meebrengen in het veld waar de Westerse mens in leeft. Dit geeft een verstoring van het veld. En deze verstoringen zorgen ervoor dat er van alles gebeurt in het onderbewustzijn van mensen die het oude vast willen houden en het nieuwe nog niet durven omarmen, vanuit angst voor dat wat veranderen wil. Maar deze verandering zal wezenlijk een werkelijkheid worden, want deze verandering heeft alles te maken met een nieuw basisgegeven in de omwenteling van deze wereld. Ooit is gezegd tegen dit medium, jaren geleden, dat er een moment zou zijn dat er niets hetzelfde zou blijven, dat geen steen op de andere zou blijven en dat alles zou veranderen. Toen werd het ontvangen op 1 laag, werd het voor kennisgeving aangenomen, maar nooit werd er werkelijk over nagedacht hoe het zou zijn als het leven volkomen zou keren. Want dit vraagt moed, dit vraagt volkomen te verbinden met het leven van nu. Maar door angst zijn heel veel mensen uit verbinding gestapt, zichzelf terugtrekkend in hun eigen energie, denkend dat ze daar veilig waren. Maar wetend vanuit bewustzijn dat altijd een ieder is ingebed in eenheid, begrijpt u, dat deze energie altijd doorwerkt.

Deze nieuwe wereld….de nieuwe schepping is aanstaande……

En dat u ook binnen die eenheid  daarin uw eigen plaats heeft, met uw eigen verantwoordelijkheid om de co-creator te zijn van deze nieuwe wereld die zich aan het vormen is, maar die vraagt om moedige mensen. Mensen die de anderen willen zien en in die ander zichzelf willen herkennen, die weten wat werkelijke eenheid is, niet alleen maar een eenheid die op persoonlijke voorwaarden is gebaseerd. Een mens die zijn eigen kracht weer ziet en deze kracht ook in de wereld zet, staat voor wat de keuze van het hart is en niet wat de keuze van de groep is waarop meegedreven wordt. Daarin wordt de mens krachteloos en geeft die zijn eigen krachtveld weg en wordt daardoor een speelbal voor al die duistere energieën die de krachteloosheid als voedsel gebruiken voor alle manipulatie en indoctrinatie die deze wereld momenteel zo energetisch overspoelt.

Niet meer alles voor lief te willen nemen van het leven van alledag, maar uw eigen vragen daarbij te stellen en dit ook bespreekbaar te maken in uw eigen wereld van alle dag, maakt dat er iets in beweging wordt gezet door uzelf persoonlijk. En dat u daar dus uw eigen rol in speelt, een rol die werkelijk de rol is van co-creator in deze schepping. Kijk naar uw eigen grootsheid daarin en niet meer vanuit de angst vanuit de menselijke persoonlijkheid, de angst en de kleinheid die de mens zo vaak van zichzelf ziet en daardoor zijn eigen kracht laat krimpen, zal altijd een onderhuidse rol hebben gespeeld. Gespeeld in  wat wel naar buiten mocht stromen en dat wat niet, maar juist daarin, vanuit die innerlijke overtuiging het krachtveld te zijn, vanuit uw eigen bezieling in dit leven en daarvoor te gaan staan, ondanks consequenties in dat leven, maken u tot die Mens met de grote M. En niet die mens die terugbuigt voor wat op hem afkomt.

Herschikking van deze schepping en offers……

Want weet, dat dit het begin is, het begin van een enorm appèl op u allen. Een appèl die vraag om opnieuw te herverbinden, mee te willen stromen in de herschikking van deze schepping. Deze schepping wordt werkelijk herschikt, herschapen en op een nieuwe manier energetisch gevuld. En al het oude zal daardoor dusdanig getransformeerd raken dat het uiteindelijk oplost in zichzelf, want het heeft zijn functie gediend. De functie van groei, de functie van groei van deze enorme collectieve mensheid. De mensheid die altijd vanuit zijn emotie eenheid heeft ervaren, maar nu wordt uitgenodigd de eenheid naar een hoger plan te trekken, een hoger plan is het eigen bewustzijn.

Dat vraagt van u allen om offers te willen brengen. Offers ten opzichte van uzelf, ten opzichte van dat wat in uw leven altijd als zo veilig is geweest, op te willen geven dat wat niet meer noodzakelijk is en uit te nodigen wat wel noodzakelijk is. Uw hart te openen voor deze nieuwe instromingen, die innerlijk zo enorm beklemmend kunnen werken als het niet begrepen wordt. Uw bewustzijn daaraan te verbinden en innerlijk aan uzelf vragen wat betekent dit werkelijk voor mij in mijn leven. Wat kan deze energie aan verandering te weeg brengen in mijn leven? En heb ik de bereidheid daarin mee te willen stromen, of kijk ik niet meer en draai ik me om en loop ik weg, terwijl ik weet in mijn bewustzijn dat ik verbonden ben in eenheid en dat het me altijd zal raken op welk moment dan ook.

Juist u, die hier voor mij zit, mensen onderweg, mensen op zoek, mensen met bewustzijn, zoeken een handvat om ‘om’ te willen en kunnen gaan. Met al die spanningsvelden, die zoveel oproepen ook in het persoonlijke leven, zoals ik deze lezing begon.

Het persoonlijk leven staat daarin onder druk……. Herstellen van de Hartverbinding

Het persoonlijk leven staat daarin onder druk en op alles wat in uw eigen leven nog niet tot evenwicht en balans is gebracht, zullen daarin ook extra gevoelig zijn. U zult daarin veel kwetsbaarder kunnen reageren. Verzet u niet tegen al deze nieuwe instromingen, want het zal u zo helpen los te komen van al datgene wat u innerlijk soms gevangen heeft gehouden. Daarin vrij te zijn. Vrij, volkomen vrij in de mens die u individueel allemaal bent. Weliswaar in verbondenheid met elkaar, maar toch allemaal een totaal eigen kleur. Laat deze kleur dan ook uw eigen heilige kleur zijn en kleur niet mee met de kleuring van de groep om u heen, waarin u dan misschien niet voldoende uw eigen stem of uw eigen kracht presenteert. Waarin juist nu gevraagd wordt deze kleuringen samen te brengen en te weten dat wanneer u uw eigen kracht volkomen autonoom neer durft te zetten, dat deze kracht ook gezien wordt door de wereld om u heen. En daardoor er ook zaken zullen veranderen.

Maar wanneer er mee wordt gestroomd op dat wat de groep als keuze heeft, kunt u zich afvragen; is dit ook mijn keuze? Daarin ligt altijd die enorme vrijheid van eigen keuzes willen, mogen en in deze periode vooral ook móeten maken. Al datgene wat nu zo op u allen afkomt is een enorme energie die op allerlei lagen in uw eigen bewustzijn verwerkt moet worden. Dit is niet gemakkelijk, want heel veel wat daar verwerkt moet worden, vindt geen plek om verwerkt te kunnen worden, omdat er in het onderbewustzijn van veel mensen nog zoveel leeft waar eerst aandacht voor dient te zijn. Wat er dan gebeurt is dat een mens dan zo overvol raakt van al die spanningsvelden dat er een projectie plaats vindt naar buiten toe. En dat er naar buiten wordt gekeken, mensen worden aangewezen als schuldigen, schuldigen over dat wat er persoonlijk wordt gevoeld en ervaren. Als u dit op een ander niveau van uw eigen bewustzijn tilt en vanuit een groter overzicht daarnaar kijkt, dan begrijpt u nu dat dit anders zit. En dat dit vooral te maken heeft met dat iets u aangeboden wordt als een enorme kans en mogelijkheid om aan te groeien. En dat deze groeimogelijkheid vooral te maken heeft met opnieuw te herstellen de hartverbinding vanuit vertrouwen.

Open u in waarheid voor het eigen leven……

De hartverbinding over het zelf; wie ben ik, waar sta ik, ziet iedereen wie ik wezenlijk ben, of laat ik een schil zien van wie ik ben. Durf ik totaal te gaan staan voor mijn eigen waarheid of leef ik de waarheid van de ander, omdat dat een veiliger waarheid altijd voor mij is geweest. Het zal niet meer werken, kan ik u zeggen. Het zal niet meer werken, want ieder mens wordt op zijn eigen autonomiteit aangesproken. En wordt gevraagd zich te openen in waarheid voor het eigen leven. En vanuit die energie zichzelf in al zijn kracht en schoonheid zo duidelijk opnieuw een plek te geven, dat de bezieling daardoor ook op een andere wijze opnieuw wordt gevuld met een volkomen nieuwe energielaag.

De trilling die dan in de ziel in een verhoogde frequentie wordt gebracht, zal daardoor ook de blik in het leven van alledag van u als mens naar buiten veranderen. U zult iets anders gaan waarnemen als u deze energieën werkelijk in uzelf een plaats gaat geven. U zult anders kijken, u zult anders in de ogen van de ander kijken en u zult zichzelf herkennen in de ogen van de ander door die enorme uitstralende bezieling die dan ook collectief plaats kan vinden. Maar altijd, altijd zal dit beginnen met een kleine groep mensen, mensen die de voorlopers zijn en die het voorbeeld willen geven. Mensen die moedig zijn, moedig ten opzichte van wat de kritiek van de buitenwereld zou kunnen zijn. Die moedig doorgaan, wetend dat dat onderdeel is van het plan van hun leven, dat het onderdeel is van de opdracht in dat leven. En dat onderdeel van de opdracht in Uw leven, dit gene is wat ik net heb gezegd. Daarin het voorbeeld te willen zijn.

Stuur niet weg wat u innerlijk als een bedreiging ervaart, maar omarm vanuit wijsheid in het hart, wetend dat het een mogelijkheid is om aan te kunnen groeien. Niemand is in staat en niets is in staat u van uw eigen plaats te duwen, als u uw eigen plaats heeft ingenomen tenminste. Maar als dit niet zo is dan zal daar zeker door de ander ruimte van u worden ingenomen. Alles wat zich nu op dit moment keert in het leven heeft een enorme functie, en zoals ik zei, alles schuift op, alles schuift op in het leven van alledag, alles verandert, alles in die verandering vraagt aanpassing. Geen aanpassing vanuit verzet, maar aanpassing vanuit bewustwording. Wetend dat als ik mee stroom op dat wat kosmisch binnen dit plan gevraagd wordt van mij persoonlijk, dan zal ik het vertrouwen hebben dat ik in die stroom volkomen tegenkom dat wat voor mij noodzakelijk is in mijn leven, gezien vanuit mijn ziel, wat nodig is in dit leven om aan te groeien. Dat is waar ik voor kom in dit leven.

De angst ten opzichte van het wereldbeeld is een grote collectieve angst……..

Wanneer een mens anderen weg blijft sturen op basis van die collectieve angst die gevoed wordt door elkaar op die manier negatief te inspireren, zal de afstand in de verbinding steeds een grote afstand blijken te zijn. En zal ook de strijd die daartussen gevoerd wordt steeds een strijd zijn die in stand blijft door die negatieve onderstroom. Wanneer u dit begrijpt, dan begrijpt u dat u hier allen een hele belangrijke plaats in heeft. En  de strijd op te willen geven ten opzichte van dat wat niet veranderd kan worden, omdat u zelf de verandering bent, dan weet u dat het geen pas geeft om u daar tegen te verzetten. Maar dat het alles met openheid, verbinding en vooral ook vertrouwen te maken heeft. Geen fatalistisch vertrouwen, maar een reëel, volkomen realistisch bij de dag vertrouwen te hebben in iedere stap die gezet kan worden.

De angst ten opzichte van het wereldbeeld is een grote collectieve angst, een angst die ziet wat er vernietigd wordt, een angst die vooral ook zo gevoed wordt door alles wat daaraan ten grondslag ligt. Alles is transformatie en alles wat ook in die vernietiging plaatsvindt, wat vanuit menselijk oogpunt enorme diepe, diepe sporen trekt in het onderbewustzijn, is een energie die alles te maken heeft met die kosmische transformatie. Want alles zal daarin een nieuwe balans moeten hervinden. Deze nieuwe balans zal ook in uw eigen persoonlijke leven steeds meer een plaats gaan vragen.

Als u begrijpt dat uw gedachtekracht dezelfde creatievermogens dragen als dat wat u woordelijk zegt………..

Wanneer ik dit dichter terug breng naar uzelf, kunt u zich iedere dag de vraag stellen; doe ik wat ik werkelijk wil doen, sta ik voor dat wat ik wezenlijk ben en zeg ik dat wat ik voel, zeg ik ook wat ik denk, of zeg ik iets anders dan wat mijn gedachten mij zeggen, want ook daarin zit een enorme aandacht. Als u begrijpt dat uw gedachtenkracht dezelfde creatievermogens dragen als dat wat u woordelijk zegt en daarin wat creëert, dan zult u weten dat juist gedachtenkrachten een enorme potentie in zich dragen, zowel negatief als positief. Een bewust mens draagt de verantwoordelijkheid zijn gedachtengoed zodanig op te schonen dat deze parallel loopt met de woorden die gesproken worden. Dan is daar evenwicht in dat bewustzijn op dat veld. Als u hier op deze wijze naar kijkt zonder uzelf af te breken, maar met ogen van liefde en mededogen naar uzelf kijkt en uw eigen worsteling als mens in deze periode, dan weet u dat u handvaten heeft waar u naar kunt kijken, waar u iets mee kunt doen, vanuit de liefde voor het leven zelf, vanuit de liefde voor deze schepping, maar ook vanuit de liefde voor de totale mensheid waar u onderdeel van bent.

U heeft een plaats in die enorme grote wereldse en kosmische familie, het is allemaal verbonden met uw eigen hartenergie. U kunt niet buitensluiten dat wat niet past in het persoonlijke, Egoïsche leven, het kan alleen maar ingesloten en ingebed raken in het Hartleven. Wanneer u het Hart weer volkomen opent voor het leven van nu, dan zal die specifieke energie   een veel grotere plek gaan innemen. En daarin zal ook al datgene wat vanuit bange, menselijke persoonlijkheidsstructuren nog steeds zo’n enorme rol speelt in het  alledaagse leven, uiteindelijk helpen transformeren…..Die grote  angst , nog steeds zo aanwezig in de mens van nu..

Omarm uzelf, omarm het leven, maar omarm vooral deze hectische tijd en deze enorme chaos die uw leefwereld u laat zien.

Want weet dat achter deze chaos, de wezenlijke en werkelijke stilte ligt. De stilte van de Schepping, de stilte die uiteindelijk de stilte betekent van het tot rust komen van al datgene wat gecreëerd was op deze aarde, op deze Moederaarde. En al datgene wat daardoor zo in de onrust uiteindelijk uit wil werken in deze tijd, zal uiteindelijk tot stilte worden gemaand. Maar stilte kunt u ook nu ervaren in het dagelijks leven als u uw eigen plek begrijpt, uw eigen mogelijkheden, uw eigen talenten en ook vooral uw eigen valkuilen wilt zien waar u niet volkomen uw eigen energie neerzet.

Bezieling op spiritueel gebied……

Zet uzelf dus centraal in dit leven, centraal vanuit het hart, niet vanuit de persoonlijkheid. En het centraal stellen van die energie roept mensen naar u toe waardoor er bezieling ontstaat, waardoor er bevruchting vanuit bezieling ontstaat op spiritueel gebied, waarin u allen elkaar daar in stimuleert om uiteindelijk in de helderheid, de eerlijkheid, de oprechtheid van het eigen hart durft te staan. Ongeacht de omgeving. Dat verandert, U bent de verandering, U bent die verandering in uw omgeving. U laat zien wat daar vanuit energie en morgelijkheden, vooral door het de juiste keuzes te maken mogelijk is en hoe er opnieuw liefde gaat stromen, vanuit verzachting. Liefde vanuit verzachting tussen mensen, liefde vanuit verbinding, liefde vanuit heling., liefde vanuit herkenning ..

Velen op uw aarde, die op de vlucht zijn geslagen, zijn mensen die hun eigen oude veiligheid uiteindelijk hebben achtergelaten, op zoek naar liefde, op zoek naar een beter leven, op zoek naar wat ook geleerd wil worden in dit leven. Omarm, en zie dat uw eigen vluchtweg daarin haast een parallelle vluchtweg is, die niet meer op dit moment dat van u vraagt, maar u vraagt te blijven staan in de kracht, met dat open hart, met een open mind, met een willen helpen veranderen, door gezamenlijk de verandering te willen zijn. En daardoor niet meer vanuit angst te staan, maar vanuit moed steeds opnieuw te kijken vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de onmogelijkheden. Er zal zoveel nog gaan omwentelen in uw aller leven, er zal nog zoveel zijn wat steeds opnieuw de keuze vraagt van uw hart. Maar weet, dat u allen  een enorm hartvermogen heeft, en dat dit hart wacht op u. Wacht en wacht, want zij weet van die onvoorwaardelijke liefde die steeds opnieuw de basis zal zijn van deze nieuwe schepping die nu aanstaande is.

Mijn zegen.

Berry Vincenta. Eibergen  nov 2016

http://berryvincenta.com/actueel/item/671-welk-pad-kan-een-mens-volgen-in-deze-hectische-tijden.html

Wat zijn de gevolgen van de november verkiezingen in Amerika? 2016

November 2016 / Berry Vincenta / geplaatst 17 december 2016

Posted: 17 Dec 2016 01:00 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 17-12-16]

Wat zijn de gevolgen van de november verkiezingen in Amerika? 2016

November 2016 / Berry Vincenta

geplaatst 17 december 2016

De wereld is geschokt, een groot deel van de aarde, de wereld, de wereldbewoners is geschokt door dat wat zich uiteindelijk heeft getoond, wat tot een realisatie is gekomen, door de keuzes.

Eigenbelang en Wijbelang…….

Ik heb u vandaag heel veel over keuzepatronen verteld en ook hierin wordt de wereld eigenlijk gespiegeld in de keuzes die gemaakt zijn door hele grote groepen mensen. Mensen die zich kennelijk vrij genoeg voelden om uiteindelijk iets te kiezen wat volkomen anders was dan uiteindelijk werd gedacht dat het zou zijn. Het heeft te maken met dat wat in het onderbewustzijn van hele grote groepen mensen speelt.

Omdat er zoveel onvrede en zoveel vanuit persoonlijke onvrede heeft gespeeld, waar niet voldoende op is ingespeeld geweest, volgens al die mensen die die keuze hebben gemaakt, is daarin dit uiteindelijk tot realisatie gekomen. Dit wat de wereld nu zo gespiegeld terugkrijgt in degene die straks aan het roer staat van een heel groot land, zal daarin niets anders kunnen dan constateren hoe belangrijk het is dat een keuze die gemaakt wordt niet vanuit het eigenbelang wordt gemaakt, maar vanuit hart en WIJ-belang. En daarin ligt dus een heel groot stuk verschil.

Het heeft vooral te maken met de persoonlijkheid-structuren waaraan deze mens die deze functie tot zich heeft genomen uiteindelijk zal gaan voldoen. De functie en rol die hij op zijn schouders heeft genomen is een rol die een enorme spiegelende werking zal krijgen naar de mensen die hem op deze plek hebben moeten zetten. Ik heb u gezegd: alles kent zijn bedoeling, alles kent zijn kosmische planmatigheid. Ook hierin wordt voorzien.

En datgene wat de verandering, zoals beschreven, allemaal met zich meebrengt, zal ook dit deel een hele grote verandering blijken te zijn. Daarin zullen ook oude vormen uiteindelijk moeten wijken voor nieuwe planmatigheden, die niet per definitie direct in de vernietiging hoeven terecht te komen, maar die daar ook weer iets anders uit voort kunnen laten komen.

Daarin zal er een nieuwe golving over deze wereld gaan……..

Het gaat erom dat u niet alleen maar vanuit negativiteit naar deze ontwikkelingen kijkt, maar ook een stukje innerlijk vertrouwen kunt voelen over hoe deze ontwikkelingen zich wellicht kunnen gaan ontplooien. Er zal verandering ook hierin heel diep aan ten grondslag gaan liggen, en ook daarin wordt van heel veel mensen gevraagd het oude los te willen laten. Er zullen zaken zijn die niet overeenkomen met wat u allemaal in uw hart voelt en zou wensen.

Er zullen daarin ook hele harde noten moeten worden gekraakt, maar tegelijkertijd, is de basis hiervan de enorme spiegeling die het belang zichtbaar maakt van ieder individu door de keuze die in het leven gemaakt wordt. Niet meer de keuze van het ego en het persoonlijk gewin en belang, maar de keuze voor het wij-belang, voor dat wat goed is voor de wereld.

Dat zal uiteindelijk een enorme strijd gaan worden, om dat ook in de realisatie te gaan brengen. Daarin zal er een nieuwe golving over deze wereld gaan, en deze golving zal alles wat nog niet gezien werd door de mensheid zichtbaar maken en zal alles van iedereen gaan vragen om staande te blijven, staande voor dat wat ik u heb uitgelegd. Is dit duidelijk?

Want weet allemaal dat wat zich nu op deze aarde afspeelt en waar u allemaal inwoner van en bewoner van bent, dat al die enorme krachten, zowel negatief als positief, uiteindelijk ook tot een eenheid worden gedwongen. Het is daarom van belang dat alles wat in de negativiteit van energieën in uw leven plaatsvindt, steeds opnieuw wordt omarmd en wordt gezien door het licht van uw eigen bewustzijn.

……..ik ben het Licht in mijzelf en dit Licht is mijn eigen handvat……..

Laat het toe, ontken het niet, laat het toe, omarm het met alle liefde die in u is, datgene wat nog niet helemaal in balans is. Omarm deze energie zodat het gevoed wordt met Licht, zodat het gevoed wordt met Liefde, zodat het uiteindelijk zal helen tot eenheid. En daarin, in de collectiviteit, wanneer dit wordt gedaan door vele mensen, zal in het veld van deze collectiviteit, uiteindelijk een hele andere basis gaan ontstaan. Een basis, die niet meer wordt gedirigeerd door duistere krachten die uiteindelijk het leven van vele mensen opnieuw willen indoctrineren, die mensen meenemen die niet bewust zijn van zichzelf, die mensen meesleuren in hun eigen afgrond. Maar die wanneer een mens zichzelf bewust is van zichzelf uiteindelijk weet; ik ben niet willoos, ik ben niet krachteloos, ik ben het Licht in mijzelf en dit Licht is mijn eigen handvat waarmee ik kan creëren, creëren de verandering. Ik ben zelf de verandering.

Mijn zegen.

Berry Vincenta November 2016

http://berryvincenta.com/actueel

Hoe kunnen we omgaan met de huidige collectieve angst?

eind 2016 / November 2016 / Berry Vincenta / Geplaatst 15 december 2016

Posted: 15 Dec 2016 01:00 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl. 15-12-16]

Hoe kunnen we omgaan met de huidige collectieve angst? eind 2016

November 2016 / Berry Vincenta

Geplaatst 15 december 2016

Collectieve angst heeft vooral in de eerste instantie te maken met de eigen persoonlijke angst. Wanneer de eigen angst onder ogen wordt gekomen en wordt begrepen dan ontstaat daar iets nieuws en kan, doordat er collectief ook zoveel angst op elkaar wordt geprojecteerd, datgene wat dan binnen stroomt een minder grote plek krijgen.

De collectieve angst die momenteel speelt heeft vooral ook te maken met een soort van onderhuidse infiltratie op al die angstvelden. Mensen wordt ook angst aangepraat.

Vergeet u niet, en dat heb ik u uitgelegd in de channeling, dat wanneer u in krachteloosheid verkeert u de speelbal bent van duistere krachten, van manipulatie, dat deze energieën angsten creëren die mensen krachteloos maken en daardoor een speelbal van deze schepping.

…..dat u uw eigen leven aan het opgeven bent……

Wanneer u dat accepteert (Mensen wordt ook angst aangepraat) dan zult u daarin steeds dieper in de angst collectief verdwijnen en zult u op een bepaald moment innerlijk het idee hebben dat u uw eigen leven aan het opgeven bent.

Maar wanneer ik zeg krachteloosheid dan zie ik direct een heel groot woord van NEE ontstaan. Niets krachteloosheid. Kracht levend, heldere Kracht vanuit het Hart levend, en levendig maken in dit leven maakt dat u daardoor een tegenbeweging maakt in die enorme angstprikkels die steeds opnieuw deze wereld zo blijken / schijnen te besturen maar wanneer u daarin uw eigen angsten opspoort en weet dat, dát hetgene is wat de verbinding maakt met dat collectieve angstveld, dan weet u en begrijpt u ook dat uw eigen persoonlijke angst dus opgelost wil worden zodat die verbinding niet vanuit dat veld kan ontstaan.

Zodat daar een stuk Ruimte ontstaat waardoor u de tijd krijgt om na te gaan; wat komt daar op mij af? Is dit wel van mij? Of is dit door iets aangestuurd wat zogenaamd van mij zou zijn maar niet van mij is?

Daar zit dus ook een heel belangrijk punt om naar te kijken en datgene wat  in de manipulatie op deze wereld momenteel zo plaatsvindt in het onderbewustzijn vraagt dus, ook van u allemaal, iedere dag goed te voelen wat wil ik daar wel of wat wil ik daar niet mee?

…..de keuzes van de groep hoeven niet per definitie uw keuze te zijn…….

Niet overal in mee te willen stromen is ook belangrijk, niet te voelen dat als u meestroomt u dan bij de groep zou horen, want het gaat er steeds om, zoals al eerder gezegd, de keuzes van de groep hoeven niet per definitie uw keuze te zijn. Als u dit begrijpt dan begrijpt u dat u veel meer kracht in handen heeft dan de krachteloosheid die angst vaak laat voelen.

Voel de moed om datgene  te doen wat u heeft te doen, al is het tegen alles in.

Voel de moed om te staan vanuit de Kracht die u bent. Dat zal uiteindelijk de angst zodanig transformeren dat angst  zijn rol heeft vervuld en niet meer kan worden gevoed door mensen die vanuit krachteloosheid hun leven haast hebben teruggegeven.

Berry Vincenta 2016 November

http://berryvincenta.com/actueel/

Zal er wereldvrede zijn? En ja in welk jaartal?

Berry Vincenta

Geplaatst op maandag 05 december 2016

Wereldvrede heeft te maken met heel veel verschillende aspecten en heeft vooral ook te maken met de manier waarop de mensen deze wereld bevolken en daar waar vrede steeds onderhevig is aan allerlei persoonlijke voorwaarden zal wezenlijke en werkelijke vrede nog niet kunnen wortelen. Wereldvrede zal uiteindelijk ontstaan, maar wanneer er gevraagd wordt om een bepaald tijdsbestek dan zal daarin niet kunnen worden geantwoord omdat de mensheid de verandering vertegenwoordigt zoals u is uitgelegd en dat daarin ook de weg naar vrede ligt en wanneer deze vrede uiteindelijk collectief tot zijn eigen diepste worteling kan komen, dan zal daar ook wereldvrede uit kunnen ontstaan.

Berry Vincenta (info@berryvincenta.com)