Categorie archief: predestinatieleer

Een stelling die ik wil voorleggen aan spirituele belangstellenden

Nu ‘we’ aan het nadenken zijn wat we met onze Facebooksite ‘aanmoeten’ of moeten doen, nu is gebleken dat het bedrijf alle persoonlijke gegevens van eigen klanten verpast aan de hoogste bieder, zonder toestemming van betrokkenen, ben ik mijn eigen archief opruimend wonderlijke gegevens tegengekomen, die mij ‘dwingen’ tot een ander, aanverwant thema dat ook heroverweging verdient.

Die heroverweging komt neer op een heractivering van de ‘predestinatieleer’, maar dan voorzien van een andere en aangepaste inhoud, ofwel karmadenken, maar dan niet vanuit het straffende aspect daarvan (Gij zult gestraft worden als u nadeel aan uw medemens berokkent’), maar vanuit de aardse leerschool van de ‘voorbeschikking’ – beter is: voorgeplande én afgesproken leerroute tijdens dit leven – dat de mens ‘fouten’ (‘strijdigheid van kosmische levenswetten’) moet maken om er beter van te worden en te groeien naar volmaaktheid. Deze is natuurlijk nog heel ver weg is, want vaak een kwestie van eonen. Maar iedere ziel volgt zijn eigen leer- en ontwikkelingstempo.

Mijn stelling is dat 99% van de gemaakte fouten komt door onwetendheid/onkunde over die kosmische wetten – want waar worden die geleerd? – en dat de mensheid dat ook niet kwalijk kan worden genomen omdat de Creatieve Bron wist bij de schepping (van deze ‘instelling’) van deze duale aarde (binnen het kosmische plan) dat de mens alleen maar wat (bij)leert bij de gratie van fouten maken die ook niet bestraft hoeven te worden. Al hebben de kerken er een andere ideologie aan vastgekoppeld: die zondaar dient gestraft te worden (katholicisme met zijn biechtstoelmethode) en het calvinisme met de letterlijke predestinatieleer, zoals in de voetnoot duidelijk wordt. Wat overigens in mijn visie foutief is in de predestinatieleer is dat het onmogelijk is dat de mensheid gedoemd is tot ‘uitverkoren zijn tot eeuwig heil’ of ‘eeuwige verdoemenis’, want dat betekent discriminatie en onderscheid maken en dat gaat geheel tegen de kosmische wetten in. Kortom, de geïnstitutionaliseerde kerken hebben er niets van begrepen en hebben de christelijke mensheid op het verkeerde been gezet en voorgelogen. Ook onwetendheid bij de kerken dus.

Mijn dilemma is dat ik zo’n betoog als ik hierbij formuleer niet kan plaatsen op mijn politieke blog AquariusPolitiek, want de gewone burger moet niets hebben van spiritualiteit, laat staan van kerkelijke dogmatiek. Mijn visie die ik hieronder verder zal uitleggen, bevat een mooie gulden middenweg (hoewel bepaald niet als ‘consensusmodel’ bedoeld), namelijk dat alles wat er voorafgaande aan (21-12-) 2012 gebeurde verliep volgens planmatige ‘zielsplanning’ in iedere menselijke ziel opgeslagen maar wel kosmisch goedgekeurd omdat ieder mens tot aan 2012 volgens vaste plancycli leefde en invulling gaf aan de traditionele rollen die het aardse toneel in zijn systeem opgeslagen had liggen. Vaste toneelrollen, die keer op keer (in verschillende -miljarden- dimensies van de aardse atmosfeer aanwezig om iedere ziel de gelegenheid ervaring op aarde op te doen)
werden herhaald, van beginnersgroepen tot aan gevorderden (‘oude zielen’ betekent alleen in dit verband dat niet iedere ‘eeuwige’ ziel ervoor kiest om zijn materiële levensfase op aarde te beëindigen en het Rad van Wedergeboorte af te sluiten).

Kortom, in deze bijna atheïstische, dan wel geseculariseerde wereld, zijn dit allemaal taboethema’s geworden omdat de mens er niet meer over wenst na te denken en daarom hierbij een nieuw te lanceren theorie:

Nu we 2012 achter de rug hebben en daarmee alle aardecontracten stilzwijgend zijn gewijzigd in een aards leven dat nu getransformeerd wordt van 3 naar 5D, is er geen sprake meer van vastgelegde rollen, maar weten alle huidige zielen die met een menselijk lichaam op aarde leven, dat zij gekozen hebben om de aarde te reinigen en via eigen persoonlijke, dus individuele transformatie de aarde haar oorspronkelijke 5D-ziel ook weer ruimte te geven en dat betekent een bevrijding van alle vuiligheid en roofbouw op aarde.

Als wij ons bewust worden dat alle gemaakte fouten in het verleden noodzakelijk waren want ingebouwd in het contract dat voorafgaande aan de geboorte op aarde werd getekend, betekent het nu dat we die last achter ons kunnen laten en dat we oude misdragingen en foutieve handelingen niet meer hoeven te gehoorzamen omdat ze niet meer bestaan. Dat is dus nieuw vergeleken bij het verleden, dat ik maar ‘oud denken’ noem. Toen had je ziel daar geen schuld – ook al beweerden kerken wat anders – aan en kon ook geen serieus karma gecreëerd of opgebouwd worden. Wél in het persoonlijke denken daarbij.

Maar na 2012 is de vierde Maya-cyclus afgesloten en we zitten nu de 5e, die dus uitloopt in de volwaardige 5D. Die vijfde dimensie kent geen dualiteit meer en dus geen oorlog, conflict en onbalans. Alleen vrede, harmonie en eenheid. Dat betekent een totaal andere leefwijze van de mensheid vergeleken met nu. We leven nu in de onvermijdelijke overgangsfase omdat de huidige mensheid verre van 4/5D verwijderd is. En de meeste specialisten zijn er dus ook van overtuigd dat die overgangsfase 2 tot 3 generaties zal duren. Voor alle duidelijkheid: in deze 5D-sfeer met zijn hogere lichtfrequentie moet dus ieder lichtmens – die we dan geworden zijn – in volledige balans moeten kunnen leven en daarvan is nu nog helemaal geen sprake.

Nu naar mijn kern van dit betoog. Hieronder volgen een serie kranten- en weekbladen’koppen’ die ik net vanochtend geselecteerd heb en die aantonen dat waar Facebook nu op betrapt is, al eerder voorkwam – wat voor ons natuurlijk geen verrassing is:

Incassobedrijven verpatsen illegaal persoonsgegevens (Karlijn Kuijpers, Thomas Muntz & Tim Staal, De Groene Amsterdammer, 26.10.2017) ‘De toezichthouder die dit alles had moeten voorkomen is beschamend afwezig.’

Maar ook bijna dagelijks nieuws zoals:

De weg van Lucas (Maud Effting, de Volkskrant Magazine, 13-9-14] ‘Als een kind van 18 in de geestelijke gezondheidszorg terechtkomt, sta je als ouders buitenspel. Het overkwam de ouders van Lucas Woudstra. ‘Ik kan u geen informatie verstrekken. Uw zoon is volwassen.’ [Verwacht mag worden dat dit artikel voldoet aan journalistieke maatstaven, wat voor de lezer niet te controleren valt]

Wordt aangevuld met ‘koppen’ van andere artikelen die allemaal kunnen worden samengevat onder de ‘illusies’ van het leven op aarde (omdat die illusies in ons 5D-universum niet bestaat omdat die beschavingen allemaal verder zijn dan wij).

Voetnoot predestinatieleer:

Predestinatieleer. Christelijk leerstuk dat het lot van mensen door God is voorbeschikt, hetzij dat zij zijn uitverkoren tot eeuwig heil, hetzij veroordeeld tot eeuwige verdoemenis. Deze leer werd in aangescherpte vorm een van de centrale leerstukken van het calvinisme. [http://www.encyclo.nl/lokaal/10429]