Categorie archief: LuisterenNaarJeHart

Jouw hart zal je niets wijsmaken

De wereld kent de weg niet

Het is niet de wereld die de weg kent, het zijn niet de anderen die het altijd zo duidelijk weten dat ze jou kunnen tonen wat moet. Jouw hart zal je niets wijsmaken. Als je eerlijk bent met jezelf, dan kom je vooruit op een goede, schitterende manier en dan zal je zien dat je innerlijk tot die werkelijkheid doordringt die zo essentieel belangrijk is in jouw leven, dat het tot een ervaren wordt, tot een weten, tot een kennis.

[Mr Morya, Bezinning 10]

Het Pad naar het Hart van het Universum dl7

‘Het derde Pad is Râja-Yoga-Mâtga, het Pad van Râja-Yoga: het Pad dat het opwaarts strevende wezen volgt teneinde vrijheid en Licht te verwerven; de werkelijke vereniging met het innerlijk Zelf te bereiken door zelf bepaalde pogingen. En het vierde Pad dat beschouwd wordt als bestemd voor de uitverkorenen onder de mensen, werd het Jnâna-Mârga, het Pad van Wijsheid genoemd; het “Pad” van de grote zieners en Wijzen en, in het algemeen gesproken, van het edelste deel der mensheid.

Het Pad naar het Hart van het Universum dl6

‘Er is een lange en tevens brede weg. Het is de weg, waarop u de stroom van de Natuurkrachten met u hebt, en wanneer u deze weg volgt, zult u te rechter tijd volmaking bereiken; maar het is een weg van langdurige langzame evolutie, die zich door de ontelbare eeuwen in elk leven langzamerhand omhoog beweegt.

‘Er is een andere weg, steil en doornig, moeilijk begaanbaar, doch die de Groten van het menselijke ras gevolgd hebben. Het is de korte maar moeilijke weg. Het is de weg van zelfoverwinning, de weg van het opgeven van het zelf ten behoeve van het AL, de weg waarlangs de persoonlijke mens de onpersoonlijke Boeddha, de onpersoonlijke Christus wordt: de weg waarop de eigenliefde wordt opgegeven en uw gehele wezen wordt vervuld van liefde voor alle dingen, zowel groot als klein. Het is een moeilijk begaanbaar pad, want het is het pad van inwijding; het is de steile en doornige weg tot de goden; want wanneer u de hoogten van de Olympus beklimt, moet u de weg bewandelen, zoals deze daar voor u ligt.

‘Sedert onheuglijke tijden waren er in het Oosten vier “Paden”, die de vier klassen of typen van mensen, overeenkomstig deze oude theorie van Hindûsthân volgen.

‘Het eerste is Karma-Mârga, het Pad van handeling – “Verlossing door Werken”.

‘Het tweede is Bhakti- Mârga, het Pad van “Verlossing door Geloof”.

‘Deze twee Paden of deze twee stelsels ter veredeling van hart en hoofd van de mens, zijn ook in het Westen min of meer bekend, respectievelijk als Verlossing door Werken en Verlossing door Geloof. Maar deze Paden zijn niet de hoogste.

Wordt vervolgd

[de Purucker, p.17-19]

Het Pad naar het Hart van het Universum dl5

‘Het Pad naar het Hart van het Universum is gelijk en toch verschillend voor elk menselijk wezen. Het betekent dat elk menselijk wezen zelf de weg is – de weg, die wordt gevormd door het denken, en het bewustzijn en het weefsel van uw eigen wezen. Hij is gevormd uit de stof van het hart der natuur.’

[de Purucker, p.17]

Het Pad naar het hart van het universum dl3

‘Er is een Pad, een verheven weg van wijsheid en verlichting, die voor elk menselijk wezen aanvangt in elke incarnatie op deze aarde in het tegenwoordig leven en daarna binnenwaarts leidt, verder binnenwaarts, immer binnenwaarts, in de richting van het Mystieke Oosten, dat het Hart van het Universum is, en het is in de kern van uw wezen – de rijzende zon van geestelijk-goddelijk bewustzijn in u.’

[de Purucker (theosoof), 16]

De Raad: Weet / 8 oktober 2018 / Ron Head

Posted: 08 Oct 2018 02:39 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 8-10-18]

De Raad:

Weet

8 oktober 2018 / Ron Head

Wat wij jullie voorstellen om te doen is om alles door jullie hart te gaan filteren, ja alles. Jullie hart is je verbinding met jullie hoogste versie van jezelf. Het is ook jullie verbinding met ons. Jullie hart heeft toegang tot een kennis die jullie brein nooit zal hebben. Zeer waarschijnlijk ‘horen’ jullie haar advies als gevoelens. Wanneer jullie lezen, luisteren naar en beslissen op basis van wat jullie hart voelt en wanneer jullie dit niet overstemmen met je verstand, dan is dat scherpzinnigheid. En die zal jullie niet misleiden. Wanneer jullie ooit denken dat het dit wel deed, denk dan even terug en kijk of je dat gevoel mogelijk niet gevolgd hebt. In deze tijden die voor jullie liggen, is het voor jullie en voor diegenen rondom jullie heen, belangrijk om wijs en juist te kunnen kiezen. Ga door met jullie innerlijke weten te ontwikkelen. En wanneer jullie ooit niet zeker zijn, vraag ons. Wij zijn altijd onmiddellijk bij jullie. En het is ons een genoegen om te helpen. Jullie zullen het antwoord ‘horen’ in je gevoelens. Jullie zullen het weten.

– De Raad

http://ronahead.com/

Vertaald door Sjra

Illusies kunnen een geheime sleutel betekenen naar een meer ontspannen samenleving

Een ont-dekking omdat ik een schil van een ui eraf heb getrokken verder tot de kern van die uit ben gekomen

Zoals bekend, spreken vele wereldgodsdiensten over het leven als illusie, maar hoe we dat precies moeten begrijpen of interpreteren is mij eigenlijk altijd een raadsel gebleven. Je kunt immers zeggen zoals de hindoe meent dat het leven gepredestineerd is en dat dus alles in het leven toch vastligt, maar in de bijbel staat iets geheel anders: vergaar geen aardse schatten, want die zullen wegroesten of vergaan en illusies blijken te zijn en dan sta je bij vertrek van de aarde als je je lichaam hebt losgelaten met lege handen (https://www.yssa.nl/nl/whatjesusdid/1169/mattheus-6-19-21.html ).

Zoals de lezers hier weten maak ik onderscheid tussen de geestelijke en de materiële wereld, hetgeen voor mijzelf – dat niemand hoeft te volgen! – inhoudt dat de materiële leefomgeving geen werkelijkheid is maar een opgelegd toneelspel om ons als mensen op aarde die met de dualiteit worstelen, te leren om tot zelfbewustzijn te komen. Zonder deze driedimensionale wereld komen we nooit tot zelfbewustzijn, dat dus losstaat van bewustzijn ofwel kosmisch BewustZijn, om dat subtiele verschil maar zo aan te duiden.

Bij een drietal artikelen in deze ochtend krant over willekeurige nieuwsfeiten (‘Overstap naar milieubesparende landbouw lijkt goed betaalbaar’, ‘Generatiestrijd over vuurwapens’, en Zorg dat het aannamen van vaste krachten voor werkgevers echt loont’) op één en dezelfde pagina, leverde mij de volgende inspiratie op die ik graag met mijn lezers deel.

Drie willekeurige nieuwsfeiten die toch iets gemeenschappelijks hebben dat verder gaat dan dat ze ‘alleen hier als aardse feiten’ zo bestaan. Op andere bewoonde planeten zijn de fysieke omstandigheden anders en daarom zullen deze krantenkoppen daar niet bestaan. Dat is logisch, afgezien van de vraag of iedereen ervan overtuigd is dat er menselijk leven op andere planeten bestaan. Voor mij is dat een feit.

Maar omdat de mensheid op aarde beschikt over een (eigen) vrije wil en keuzevrijheid, die op andere planeten niet bestaan (wij hebben die unieke eigenschappen als enige in dit galaxy aldus Kryon), kunnen we dus ons leven inrichten zoals we dat zelf willen, maar tot het keerpunt van december 2012 (vanwege de beroemde ’21-12-2012′), was het allemaal een toneelspel want alles lag in grote lijnen vast wat er in jouw aardse leven zou gaan gebeuren omdat ieder mens de dualiteit alleen kan overwinnen als de levenskeuzen op de juiste wijze worden genomen en dus worden uitgevoerd en gebeuren.

Dat alles is vastgelegd in je levenscontract dat in je ziel meedraagt bij aankomst en geboorte in dit leven (en alle voorgaande levens op aarde) is voor mij een feit. Allemaal noodzakelijk om in verschillende fundamentele levensomstandigheden te leren hoe je daarin moet/kunt optreden. Het einddoel van dat toneelspel of toneelscenario is dat je alle juiste besluiten neemt – kunt nemen – en van niets en niemand in dat leven afhankelijk bent om je keuze vast te stellen. Als dat je lukt, heet het dat je verlicht bent geworden, want je laat je door alle uiteenlopende besluiten sturen door je hart in plaats van door je verstand, je hersenenof ratio. Dat betekent de overwinning van de dualiteit.

Met andere woorden kan uit deze logica de consequentie worden getrokken dat alles écht lijkt, maar in de geestelijke werkelijkheid alleen maar schijn is, want je had voorafgaande aan de geboorte al met je raadgevers en meesters afgesproken dat je tegen die omstandigheden zou aanlopen, om daaruit te leren wat de juiste keuzen zouden zijn. Zoals we weten maken we op aarde altijd en overal onze ‘fouten’ die bewijzen dat we nog niet verlicht zijn. Maar als ‘het eindexamen’ eenmaal gehaald is en je bent een verlichte persoonlijkheid geworden, dan hoef je nooit meer te reïncarneren, maar incarneren kan wel omdat het dan nodig kan zijn dat je een bepaalde opdracht of missie komt uitvoeren.

Het sleutelgeheim is dat je de duale weg neemt (en kiest omdat je er zelf voor gekozen hebt) om vanuit kosmisch bewustzijn waarmee iedere mensenziel al eeuwig bestaat, toe te werken naar zelfbewustzijn waarmee je het Meesterschap bereikt omdat je dan in je opgebouwde zelfbewustzijn volmaakt bent geworden. Dan heb je het goddelijke Meesterschap zelf bereikt, dat aanvankelijk spontaan in onderbewuste zijn wel al bestond, maar nog niet in zelfbewuste zin. Laat staan in perfect en volmaakt ZelfBewustZijn.

Daarom is de aardse dualiteit zo zwaar en een moeizaam verlopend proces, omdat ieder mens zijn leven als een vrij proces van werkelijk handelen ziet en zich niet realiseert dat het allemaal schijn is vanwege dat leerproces op het levenstoneel van de aarde.

Omdat het schijn is, is dus iedere stress en iedere spanning overbodig, want al lijken al die gevoelens écht, logisch en verklaarbaar, je hebt ze zelf in het leven geroepen omdat je dacht niet anders te kunnen. Als je dat wel kon oplossen en ‘fiksen’, dan had je hier niet rondgelopen, nietwaar!

De conclusie is dus dat die zelf opgebouwde spanningsboog geen enkele zin heeft, behalve om te leren ontdekken hoe je die spanning ervaart en dat het daarom past in de ‘ervaringsleerschool’ van de aarde. Leer (lees: weg met die ouderlijke druk vanuit de opvoeding!) dus ‘ontspannend’ of ‘in ontspanning’ door het leven te gaan, omdat het allemaal toneelspel is (en in 3D blijft), maar wel door de goddelijke schepping aan ons aangeboden om ervan te leren!

Witte Tovenaar levenspad: Jij bent het op wie je hebt gewacht.

19 september 2016 / Elvira van Rijn

Posted: 19 Sep 2016 02:02 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 19-9-16]

Witte Tovenaar levenspad:

Jij bent het op wie je hebt gewacht.

Maya wijsheid in het licht van de schepping 19 september – 1 oktober 2016

19 september 2016 / Elvira van Rijn

De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal van de schepping en wat we als mensheid komen doen op aarde. Dit is het negende artikel in een serie van twintig over de levenspaden van de Tzolkin. Elk levenspad telt dertien dagen en elke dag heeft zijn eigen energie die je ondersteunt bij het innemen van jouw eigen plek in het geheel.

Op wie wacht jij?

Het Rode Draak levenspad heeft alle sleutels geopenbaard die nodig zijn om het paradijs op aarde te creëren. Alles is aanwezig en nu we in het Witte Tovenaar pad zijn aangekomen is de vraag: wie gaat het doen? Misschien wacht je al heel lang op iemand die een eind gaat maken aan alle narigheid in je leven, in je familie, op je werk, op de wereld: je geliefde, je therapeut, de artsen, de partij waarop je stemt, de burgemeester, de bankdirecteur, de regering… Ongetwijfeld zijn er anderen die echt iets kunnen veranderen aan de omstandigheden waarin jij leeft. Gelukkig hoef je niet op hen te wachten, want je kunt zelf het systeem veranderen. Echt waar! Je kunt het. Jij bent degene die alles in je hebt om een eind te maken aan oude systemen die niet meer werken, die alleen nog maar lijden voortbrengen. Jij kunt zelf jouw wereld beter maken, samen met mij en alle anderen. En als jij dit doet, verandert de wereld om je heen met je mee. Zo breng je nieuw evenwicht in de wereld vanuit jezelf. Het Witte Tovenaar levenspad laat je stap voor stap zien hoe jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geluk en daardoor ook voor het mijne en dat van ons allemaal.

DNAfirmaties

De tussenkopjes van dit artikel zijn krachtige zinnen die rechtstreeks inwerken op je DNA. De kopjes zijn verbonden met de dertien dagen van het Witte Tovenaar levenspad en ze activeren de bron in jou. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou.  Elke dag als het kan. Het activeert je oorspronkelijke vermogens en brengt je in verbinding met jouw manier om een nieuw evenwicht in de wereld te brengen.

 1. Witte Tovenaar – Ik luister naar het weten van mijn hart

Jij brengt evenwicht in de wereld door je handelen af te stemmen op de wijsheid van je hart, samen met mij en alle anderen. Je hart is het kompas dat maakt dat wat jij zegt, denkt en doet voor jezelf uiteindelijk klopt voor iedereen. Ga bij jezelf na waar jouw hart “nee” zegt, en jij toch “ja” doet of andersom. Hiermee creëer je een stroom van tegenstrijdigheid, onduidelijkheid en onzuiverheid in jouw leven en dat van mij en alle anderen. Het is hoog tijd om op een lijn te komen met jezelf. Zegt je hart “ja”? doe en zeg dan ook “ja”. Zegt je hart “nee”? Doe en zeg dan ook “nee”. Pas dan handel je in overeenstemming met de goddelijke wil en dien je de hele gemeenschap.

 1. Blauwe Adelaar – Ik overzie het grote plan

Jij brengt evenwicht in de wereld door jezelf centraal te stellen, samen met mij en alle anderen. In een ver verleden maakten we deel uit van een gemeenschap met een stamhoofd. Het stamhoofd had de taak te doen wat nodig was om als groep te kunnen leven in gezondheid en vrede. In deze tijd kunnen we niet meer zomaar aannemen dat onze ‘stamhoofden’ voor ons zorgen. De belangen zijn niet meer helder en de belangen van de leiders zijn vaak tegenstrijdig met die van de groepsleden.

Jij zult zelf het voortouw moeten nemen en op jouw eigen manier bijdragen aan het belang van de gemeenschap. Wij hebben geleerd dat het egoïstisch is om boven alles aan jezelf te denken. Als jij doet wat nodig is om lekker in je vel te zitten en daarmee je eigen overvloed creëert, doe je dat automatisch ook voor anderen. Soms betekent dit ook dat zichtbaar wordt hoe die ander zich tekort doet op het moment dat jij goed voor jezelf zorgt. Daarmee geef je die ander een groot geschenk: de gelegenheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor geluk.

 1. Gele Krijger – Ik volg mijn innerlijke leiding

Jij brengt evenwicht in de wereld door je eigen autoriteit te volgen, samen met mij en alle anderen. We zijn zo gewend leiding te ontvangen, dat we bijna niet meer weten hoe we zelf moeten nadenken. Je hebt een enorme kosmische verbinding, een kompas dat je alle wijsheid aanreikt die je nodig hebt om het juiste te doen voor jezelf: je hartsverlangen volgen en daarmee dienstbaar zijn aan de hele wereld. Dat is geen knop die je zomaar kunt omzetten, het vraagt erom dat jij jezelf op het zelfde voetstuk zet als degenen waarnaar je altijd hebt geluisterd. Het is lastig los te laten wat zo veilig voelde, maar als je het risico neemt, zul je worden beloond. Breek door je eigen angsten heen. Wacht niet tot de angst voorbij is, maar kom in beweging en doe ondank jouw angst datgene waarvan je ergens diep van binnen heel zeker weet dat het goed voor je is.

 1. Rode Aarde – Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen

Jij brengt evenwicht in de wereld door je te laten leiden door hemel en aarde, samen met mij en alle anderen. Jij bent de voeten van de hemel op aarde en daarmee een instrument om hemel en aarde synchroon te laten lopen. Hiervoor hoef je alleen maar af te stemmen op hemel en aarde in het hier en nu. Hoe vaak zeg jij dat je er met je hoofd niet bij kunt wat er nu weer gebeurt? Je hoofd kun je gebruiken voor heel handige dingen, maar niet om het wonder van de schepping te doorgronden. Dat is helemaal niet nodig, je kunt er gewoon dankbaar gebruik van maken. Het wordt tijd dat je de ware betekenis van synchroniciteit begrijpt: wat jou schijnbaar toevalt is geen gelukstreffer maar helemaal de bedoeling, precies zoals het moet zijn.

 1. Witte Spiegel – Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen

Jij brengt evenwicht in de wereld door niemand meer de schuld te geven van hoe jij je voelt, samen met mij en alle anderen. Wat je voelt bij wat anderen doen, ontstaat uit het beeld dat jij hebt gemaakt van die ander en wat je jezelf erover hebt verteld. Op het moment dat je helder onderscheid maakt tussen jezelf en de ander, is alles wat overblijft een beeld van jezelf. Je ziet in alle verhalen die je jezelf vertelt over de ander een reflectie van jezelf: van wie je altijd al graag hebt willen zijn, van wie je absoluut niet wilt zijn, van wie je nooit hebt gedacht te kunnen zijn. Met elk verhaal dat je jezelf vertelt over een ander, vertel je een verhaal over jezelf. Als je alle negatieve verhalen en projecties over die ander loslaat, ontstaat er ook een nieuw beeld van jezelf. Hoe zie jij jezelf in de toekomst? Vertel datgene over anderen waarbij jij je krachtig voelt, dan sta je zelf ook in je kracht en trek je nieuwe dingen aan in je leven, nieuwe mensen, nieuwe relaties, nieuwe gezondheid, nieuw geld.

 1. Blauwe Storm – Ik breng energie om te vernieuwen

Jij brengt evenwicht in de wereld door het roer om te gooien, samen met mij en alle anderen. Niet alleen in gedachten, maar daadwerkelijk in het leven van alledag. We leven in een tijd van grote veranderingen. Dus één voorjaarsschoonmaak per jaar is al lang niet meer genoeg. Neem jezelf en je leven regelmatig onder de loep en vraag je af of wat jij doet, wat jij eet, de club waarvan je lid bent, degene met wie jij omgaat en de kleding die je aantrekt nog steeds passen bij wie je vandaag bent. Alles wat je met je meesjouwt en niet meer bij je past, kost energie. Naarmate het langer nutteloos bij jou is, wordt het zwaarder en gaat het zich tegen je keren doordat je die energie niet aan andere zaken kunt besteden. Organiseer dus regelmatig een grote schoonmaak voor jezelf. Nu is het perfecte moment!

 1. Gele Zon – Ik breng licht, liefde en warmte

Jij brengt evenwicht in de wereld door mild te zijn voor iedereen die jou verantwoordelijk maakt voor zijn of haar eigen geluk, samen met mij en alle anderen. Niet iedereen heeft het geluk te weten dat ieder mens in staat is zijn eigen geluk te creëren ondanks alle gebreken en tekortkomingen. Hoe beroerd de omstandigheden soms ook kunnen zijn. Mensen die jou verantwoordelijk proberen te maken voor hun eigen geluk, hebben heel veel liefde nodig, dat mag duidelijk zijn. Jij kunt ze die geven, zonder ze te willen redden of jouw energie weg te geven. Gewoon door liefde en warmte te ZIJN. Jouw bron van liefde zit in jezelf en stroomt de hele dag over. Zorg dat je hiermee altijd bent verbonden. En als het nodig is doe dat dan op gezonde afstand van die ander.

 1. Rode Draak – Ik ben mijn eigen moeder

Jij brengt evenwicht in de wereld door jezelf te voeden met wat jij wilt ontvangen in je leven. In deze tijd vallen er veel ontslagen, moet er financieel worden ingeleverd of gaan de zaken niet voorspoedig. Ben jij tevreden over hoe het leven voor jou zorgt in de ruimste zin van het woord? Ontvang je voldoende liefde, geld, gezondheid? Als dat niet zo is, kijk dan eens goed naar de overeenkomst tussen wat jij ontvangt van het leven en wat jij jezelf geeft. Wat stop je in je mond, hoe lief ben jij voor jezelf, hoe goed zorg je voor je lichaam? Hoe kun je ontvangen wat je niet bereid bent jezelf te geven?

 1. Witte Wind – Ik ben mijn eigen vader

Jij brengt evenwicht in de wereld door jezelf te steunen bij alles wat je doet. Het is de vader die ons helpt de wereld in te gaan op een veilige manier. Hij helpt ons door van een afstandje toe te zien hoe we vallen en helpt ons ook weer opstaan. Daarmee laat hij zien dat hij gelooft in jou en vierkant achter je staat. Ook als heb je niemand gehad die in jou geloofde of had je een vader die niet in zichzelf geloofde, toch heb ook jij het vermogen in jezelf te (blijven) geloven. Ook al ben je nog niet zover, je bent onderweg en er is geen weg terug. Je kunt alleen vooruit, vallen mag, want opstaan en doorgaan is altijd mogelijk. Je hoeft het alleen maar te doen.

 1. Blauwe Nacht – Ik ben een uniek kind van de schepping

Jij brengt evenwicht in de wereld door je te realiseren dat er niemand is zoals jij, samen met mij en alle anderen. We zijn allemaal één en allemaal uniek tegelijk. Dit betekent dat jij een unieke uitdrukking bent van het goddelijke. Het is jouw taak om hieraan uitdrukking te geven. Meer niet, zeer beslist ook niet minder. Hoe vaak heb jij geen tijd of mogelijkheid om uitdrukking te geven aan jouw unieke zelf omdat je te druk bent met de dingen die moeten: werken, geld verdienen, voor anderen zorgen etc.? We leven in een wereld waarin doen wat je fijn en leuk vindt, overvloed oplevert. Het heeft alleen geen zin om eerst te wachten tot al je verplichtingen wegvallen. Het is echt zaak dat je die omkering zelf maakt. Vraag jezelf bij alles wat je doet of het wezenlijk bijdraagt aan jouw overvloed, of het een unieke uitdrukking is van wie jij bent om te doen wat je doet. Meer is niet nodig. Als je het niet durft, sta jezelf dan toe er een dag in de week mee te experimenteren en ontdek wat het je brengt.

 1. Geel Zaad – Ik ben het volledige potentieel

Jij brengt evenwicht in de wereld door zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven, samen met mij en alle anderen. Alles waarbij jij weerstand ervaart, is een uitgelezen kans om te groeien en zelfs een sleutel tot bevrijding. Groeien gaat met horten en stoten en soms zelfs dwars tegen de verdrukking in. Als jij de weerstand en druk die je ervaart ziet als kans om te groeien, keert alles om en ga je weerstand in je leven misschien zelfs wel leuk vinden, of op zijn minst omarmen, omdat je weet dat er iets moois voor jou in verpakt zit. Kijk de weerstand die je ontmoet in de ogen: kies voor groei. Je hebt het allemaal in je.

 1. Rode Slang – Ik ben de instinctieve vernieuwer

Jij brengt evenwicht in de wereld door niet alles te geloven wat je lichaam je vertelt, samen met mij en alle anderen. In je systeem zit enorm veel oude informatie opgeslagen. Je lichaam reageert dus eigenlijk vanuit een oud bewustzijn. Dit kunnen oerinstincten zijn, zoals een straatje om lopen als er gevaar dreigt. Maar het kunnen ook reacties zijn vanuit oude trauma’s. Zo schrik ik nog steeds van remlichten van de auto voor me sinds ik ooit in een kettingbotsing heb gezeten. Als ik werkelijk zou doen wat me lichaam mij vertelt, zou ik op dat moment bovenop de rem gaan staan en weer een kettingbotsing veroorzaken. Het is in deze tijd enorm belangrijk dat we heel goed luisteren naar ons lichaam. Het lichaam is immers het deel van ons dat zich het langzaamst vernieuwt. Geef het de tijd. Het kan zijn dat je ziek wordt nadat je grote stappen voor verandering hebt gezet. Dit betekent niet dat je te veel hebt gedaan, of het verkeerd hebt gedaan of dat je moet stoppen. Het betekent dat je lichaam zich ontdoet van oude informatie, zodat je een nieuw evenwicht kunt vinden. Wees lief voor je lijf en doe rustig aan.

 1. Witte Wereldoverbrugger –  Ik ben het begin en het einde

Jij brengt evenwicht in de wereld door ruimte te maken voor het nieuwe, samen met mij en alle anderen. Wat je vasthoudt, gaat van je af, wat je loslaat komt naar je toe. Dus stop maar met denken dat jij kunt bepalen hoe de dingen lopen. Zorg dat je zelf helemaal aanwezig bent midden in de wereld, zodat naar je toe kan komen wat voor jou is bestemd. Je bent aanwezig als je jouw verleden accepteert en loslaat, zodat er werkelijk ruimte komt voor iets nieuws in je leven. Wie heb jij nog wat te vergeven? Begin bij jezelf. En kijk daarna of het echt nog nodig is die ander ook te vergeven of dat die ander dat voor zichzelf zal moeten doen.

De DNAfirmaties vind je in Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin levenspadenboek.

In de e-wenscursus ga je zelf dagelijks met deze zinnen, het vers van de dag en het bijbehorende logboek aan de slag om meer synchroniciteit in je leven te brengen.

Elvira van Rijn

http://www.mayawijsheid.nl/