Categorie archief: universele orde

‘Is er een nieuw soort christendom aan het ontstaan’ (op weg naar 5D)?

Wolter Huttinga, Katern de Verdieping/Trouw, 7-7-20

EEN DERDE WEG | Simpel geschetst kende het Nederlandse christendom lange tijd twee tegenpolen: orthodox en vrijzinnig. Maar is de tegenstelling nog wel houdbaar? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat zich een nieuwe stroming aandient, die zich niets meer van die oude tegenstelling aantrekt.

Een kleine twee maanden geleden verscheen het boek ‘Oer’, dat in Trouw lovend werd besproken. Het vertelt het verhaal van de kosmos vanaf de oerknal. De drie auteurs van het boek zijn van orthodox-christelijke huize en schuiven het verhaal van de evolutie en het verhaal van de Bijbel ineen. Een opmerkelijke keuze. Orthodoxe christenen waren toch altijd tegen evolutie? De populariteit van het boek is ook opmerkelijk: het beleefde reeds een achtste druk en belandde op de bestsellerlijsten. Dat past in een ontwikkeling die al langer gaande is. Met name jongere christenen met een orthodox-protestantse of evangelische achtergrond zijn niet meer herkenbaar aan klassieke kenmerkende standpunten, zoals een strikt letterlijk-historische opvatting van de Bijbel, of morele stellingname tegen homoseksualiteit of tegen de toelating van vrouwen in kerkelijke functies.

De logische gedachte zou zijn dat deze christenen ‘vrijzinnig’ geworden zijn, of zich wellicht bevinden op wat van oudsher een ‘hellend vlak’ richting ongeloof genoemd wordt. Maar het tegendeel lijkt waar. Er zijn verschillende platformen of bewegingen te noemen waar deze jongere christenen elkaar opzoeken, online of in real life.

Website Lazarus.nl is zo’n plek. Die biedt ‘dagelijks inspiratie aan mensen die vragen durven stellen over, worstelen met, maar ook houden van het christelijk geloof’ en wil er zijn ‘voor christenen binnen én buiten de kerk die zoeken naar relevantie, vernieuwing, emancipatie en sociale gerechtigheid’. Christelijke festivals als Graceland en Geestdrift mikken op een verwante groep mensen. Het zijn zoekers, met een hoop vragen en twijfels als het gaat om ‘oude zekerheden’, maar ook met een vurige intentie om God te dienen en ‘volgeling van Jezus’ te zijn.

Tussenoptie

Een vraag over dit thema op Twitter leverde veel informatie op. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op New Monasticism, een diffuse christelijke beweging die contemplatie en een eenvoudig leven propageert, zonder daadwerkelijk aan een klooster of kerkelijke denominatie verbonden te zijn. Ook namen van schrijvers die in Trouw met enige regelmaat voorbijkomen worden vaak genoemd: Tomás Halík, Christian Wiman, Nadia Bolz-Weber, Brian McLaren. Is er sprake van een nieuw soort christendom, voorbij orthodoxie en vrijzinnigheid?

Op Twitter werd de vraag of er wellicht een ‘derde weg’ tussen orthodoxie en vrijzinnigheid aan het ontstaan is theoretisch tot op het bot gerelativeerd. Vrijwel niemand geloofde in een duidelijk definieerbare groep waar je in harde cijfers over kunt spreken. Tegelijk voelde vrijwel iedereen zich thuis bij het idee van zo’n tussenoptie.

Johan ter Beek (theoloog en in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) betrokken bij vernieuwende vormen van kerk-zijn) is direct vol van het onderwerp: “Een weg zoeken tussen orthodoxie en vrijzinnigheid is zo’n beetje mijn levensweg. Ik ben van gereformeerde komaf en heb als jongere vervolgens een echt evangelische periode gehad. Daarna begon ik meer zoekend te geloven. Typerend was dat ik toen aan de ene kant orthodox gelovige vrienden kwijtraakte, en dat aan de andere kant veel vrienden ongelovig werden die tegen mij zeiden: ‘Wat zoek je toch nog bij dat geloof?’ Maar hoe heette precies de ruimte waarin ik mezelf bevond? Sindsdien ben ik op veel manieren bezig geweest om mensen in die ruimte samen te brengen. Het project Reisgenoten van de PKN dat ik vormgeef, is er een typische uiting van. We zien het geloof meer als een speeltuin waarin we lerend en ervarend ontdekken wat heelheid, waarheid en schoonheid is. Dat doen we rond het verhaal van Jezus Christus. Het gaat niet om een helder afgebakende groep, maar om mensen die zich wel committeren aan een gedeelde set waarden. Dat is echt pionieren, want in de Protestantse Kerk wordt nog sterk vanuit de kerk als instituut gedacht, terwijl veel zoekende jongeren zich niet gauw aan zo’n instituut zullen binden. Daarom zie ik veel in een geloofsstructuur met het karakter van een orde: mensen die zich verenigen rond een bepaalde manier van leven.”

Ook theoloog Alain Verheij, in deze krant vooral bekend van het Theologisch Elftal, herkent zichzelf als iemand die zich vaak tussen de polen van orthodoxie en vrijzinnigheid ophoudt. “Ik kom uit de hoek waar iemand een kwartier lang kon betogen hoe erg het is als je niet gelooft dat het verhaal van Jona in de walvis echt gebeurd is. Tegelijk vertelde ik laatst in een lezing over Jona en werd ik achteraf berispt door een man die zei: ‘Je had moeten zeggen dat het niet echt gebeurd is!’ Orthodox en vrijzinnig zijn tegenpolen die bestaan bij gratie van elkaar en beide polen worden bevolkt door oudere kerkgangers die zich in een achterhaalde cultuurstrijd bevinden. De kerk is door de secularisatie zo sterk afgebrokkeld dat de overblijvers het zich niet kunnen veroorloven om zich in die oude loopgraven op te blijven houden. Ze hebben wel wat beters te doen. Als gelovige ouder ben je tegenwoordig blij als je kind überhaupt nog betrokken blijft bij een kerk, al is het niet jouw club.

“Ook zijn er veel meer ‘assen’ van belang om het christendom te duiden dan alleen de as orthodoxie-vrijzinnigheid. Geloof bestaat behalve uit believing net zo goed uit behaving en belonging. Dus de vragen ‘Hoe leef ik?’ en ‘Waar hoor ik bij?’ zijn net zo belangrijk om religie te duiden als de vraag ‘Wat geloof ik?‘. Zo zijn er charismatische kerken die je misschien heel orthodox in hun geloof zou noemen, maar die een uiterst moderne vormgeving hanteren.

Tegelijk zijn er liberaal-protestantse gemeentes die juist zeer conservatief omgaan met hun liturgische regels. Daar moet je echt geen stap verkeerd zetten als voorganger. En wat verbindt mensen in een kerk? Het zijn nauwelijks de dogmatische uitgangspunten. Ik denk eerder aan het soort muziek dat je maakt, de groep mensen, het karakter van de plek waar je samenkomt, de kundigheid van de voorganger, de diaconale uitstraling van de gemeente, de politieke kleur en noem maar op. En jazeker, ‘het gaat om Christus’, maar die kent zeer veel geïncarneerde verschijningsvormen in deze werkelijkheid.”

Elsbeth Gruteke, PKN-predikant in Zeewolde: “De beweging voorbij de tegenstelling orthodoxie en vrijzinnigheid zie ik zelf vooral bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, waar ik al jaren bij betrokken ben. We zijn een interkerkelijke club en combineren een tamelijk stevige orthodoxe theologie met een agenda die je eerder progressief zou kunnen noemen. Onze aandacht voor het werk van de Heilige Geest richt zich niet primair op individuele geloofsgroei, wat je misschien zou verwachten.

We leggen juist sterk de nadruk op onze verbondenheid met deze wereld, het belang van inclusie en sociale gerechtigheid. De Amerikaanse christelijke activist Shane Claiborne sprak vorig jaar bij ons, een typische figuur in wie dit samenkomt en op wie de labels orthodox of vrijzinnig gewoon niet meer van toepassing zijn.”

Maar moet je voor een beweging voorbij orthodoxie en vrijzinnigheid buiten de kerkelijke kaders zoeken, op pioniersplekken of in zogeheten parakerkelijke organisaties? Is bijvoorbeeld de Protestantse Kerk niet al lang een beweging die deze oude tegenstelling voorbij is?

Gruteke: “Niet echt. Vooral op plekken met een niet duidelijk uitgesproken signatuur is het voor gelovigen heel lastig om helder te hebben waarom zij eigenlijk zijn. Dan zeg ik weleens: ‘Wij zijn de kerk, niet de Rotary’.

Mensen zien hun kerk vaak als een van de vele vrijwilligersorganisaties, maar als je benoemt dat wij de gemeente van Christus zijn, zitten veel mensen toch een beetje met hun ogen te knipperen. Dus zo’n betrokken derde weg voorbij starre orthodoxie en vrijblijvende vrijzinnigheid – in de mainstream Protestantse Kerk zie ik die nog niet voor me. Behalve bij een kleine groep jonge mensen die er heel bewust voor kiezen om te geloven.”

Een nuttig overzicht van de ontwikkeling binnen de brede christelijke geloofsgemeenschappen die ons land kent en waaruit ooit een nieuwe universele religie zal ontstaan!

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/988/articles/1167162/28/1

Het leven is overal – deel 1/2

9 november 2018 / Door Steve Beckow

Posted: 10 Nov 2018 10:52 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 11-11-18]

Het leven is overal – deel 1/2

9 november 2018 / Door Steve Beckow

Omdat zoveel mensen zich bewust worden van het bestaan van het leven elders in Het Universum, wil ik graag een aantal basisprincipes van wat wij ‘Buitenaardse Onthulling’ noemen, bespreken.

Adamu de Pleiadiër verzekert ons dat het leven niet alleen op een paar planeten bestaat, maar overal in Het Universum.

“Jullie op Aarde turen naar de sterren en vragen je af ” is daar het leven? “Ik zeg jullie dat er daar niets anders is dan HET LEVEN! Jullie staan binnenkort voor een geweldige verrassing. Jullie staan op het punt om kennis te maken met jullie galactische familie. …

“Naarmate mijn bewustzijn zich uitbreidt, kom ik steeds meer leven tegen.” (1)
Ons Universum, zo verteld de bron van Mike Quinsey, ons: ” Wemelt van het leven op niveaus, meestal vooruitlopend op dat van jullie.” (2)

Daarom legt SaLuSa van Sirius uit: “er zal nooit een tijd zijn waarin je zult kunnen beweren alles te hebben gezien, omdat de Schepper voortdurend nieuwe creaties tot bestaan bedenkt ” (3)

Bovendien is het leven in de kosmos, vervolgt hij, “niet alleen in de dimensies die toegankelijk zijn voor jullie fysieke ogen.”

“Er zijn dimensies die verder gaan dan jullie tijdsrekening, en toch is er leven in overvloed. Het zou moeilijk zijn om zo’n uitgestrektheid als een toevallige gebeurtenis te verklaren, wanneer het duidelijk is dat er een machtige intelligentie moet bestaan die alles omvat wat bestaat. “(4)

Bovendien is het leven in de kosmos, vervolgt hij, “niet alleen in de dimensies die toegankelijk zijn voor jullie fysieke ogen.”

“Er zijn dimensies die verder gaan dan jullie tijdsrekening, en toch is er leven in overvloed. Het zou moeilijk zijn om zo’n uitgestrektheid als een toevallige gebeurtenis te verklaren, wanneer het duidelijk is dat er een machtige intelligentie moet bestaan die alles omvat wat bestaat. “(4)

Gezien het feit dat het leven overal is, vraagt Ker-on van Venus zich af, “wat zou natuurlijker kunnen zijn dan dat er contact met jullie zou worden gemaakt?” (5)
Het probleem dat we hebben ondervonden, is dat onze regeringen het bestaan van onze sterrenfamilie voor ons hebben verborgen. Ze blokkeren de kennis van hen.
Ker-on zegt bijvoorbeeld: “Bewijs van het leven op jullie maan en Mars is gevonden, hoewel jullie regeringen proberen die informatie voor jullie te verbergen.” (6)

SaLuSa bespreekt ook Mars:

“De [Hubble] telescoop en de rondzwervende camera (Rover) op Mars hebben afbeeldingen van onweerlegbaar ‘intelligent leven’ teruggezonden die jullie regering niet wil dat jullie weten. Jullie hadden gehoord dat de rondzwervende camera op Mars kortstondig het contact met de ontvangers op aarde was kwijtgeraakt, maar jullie hebben er weinig aan gedacht, behalve een vluchtige: ik vraag me af wat het heeft opgepikt dat we niet mogen zien. Het had dat inderdaad gedaan! “(7)

Adamu deelt ons mee dat alles leeft:

“Na verloop van tijd zullen jullie steeds meer en meer levensvormen uit de hele Melkweg ontmoeten. En dan beginnen jullie het besef te krijgen dat ALLES in de Melkweg eigenlijk een levensvorm is. Jullie planeet, de sterren … alles is echt levend. Het sterrenstelsel leeft. En waar jullie ook gaan, je vindt het leven. Jullie leven in een dichtheid. Dus denken jullie dat jullie zonnestelsel bijna steriel is, buiten het leven op jullie planeet. Als jullie zouden kunnen zien zoals wij doen, zou je weten dat er veel leven in jullie zonnestelsel is.
“Werkelijk. En jullie eigen planeet? Denken jullie dat jullie de enige zogenaamde intelligente levensvorm zijn? Dat zijn jullie niet. Ten eerste omdat jullie de andere levensvormen waarvan jullie je bewust zijn enorm onderschatten en ten tweede omdat jullie planeet veel meer bezig is in de andere dimensies dan waar jullie je van bewust zijn. “(8)

Hoe zien ze eruit? Zijn het allemaal kleine grijze mannen met grote ogen? Of reptielen?

De meeste buitenaardse wezens – en de meeste die we zullen zien zijn – menselijk van uiterlijk, zoals wij, vertelt SaLuSa ons. Hij suggereert dat ‘wezens zoals ons erg op jullie lijken’. (9)

“Ik ben SaLuSa van Sirius, en samen met de Pleiaden en Venusianen lijken we erg veel op jullie qua uiterlijk. Jullie zijn tenslotte genetisch met ons verbonden en we hebben meer overeenkomsten dan jullie denken. Velen van jullie zijn zich bewust van andere humanoïde vormen, en dit zijn eenvoudig variaties die meer geschikt zijn voor de verschillende planetaire omstandigheden.” (10)

Aartsengel Michael onthult dat de Adam Kadmon-sjabloon – of menselijke vorm – ontworpen door de Goddelijke Moeder, de meest gebruikelijke vorm is gedurende het multiversum.

Aartsengel Michael: Er zijn veel mensachtigen. Welnu, jullie zullen zien als jullie je sterrenbroeders en -zusters, jullie familie, ontmoeten dat de mensachtige het hoogste percentage van vormen is in het multiversum.

Steve Beckow: Nogmaals, Adam Kadmon-sjabloon?

AEM: Ja.

SB: Waarom heeft dat de voorkeur, Heer?

AEM: Het was een ontwerp dat zich kon verenigen met een magnitude van licht dat zou lijken op en toestaan dat wezens die in die vorm waren, gemakkelijk terug konden gaan naar hun engelachtige vorm.

SB: En wie heeft het ontworpen?

AEM: De moeder. Ze is de ultieme architect, weet je. (11)

En toch bestaan er ook andere vormen, zoals SaLuSa uitlegt: “Er zijn intelligente levensvormen buiten je huidige verbeelding, en sommige zijn totaal anders dan je tot nu toe gewend bent.” (12) Maar ze worden weggehouden van Aarde om ons niet te laten schrikken of ons angst aan te jagen.

In welke vorm het wezen ook verschijnt, is correct voor zijn omstandigheden, Atmos van Sirius vertelt ons:

“Het Universum is overvloedig aan leven in allerlei soorten van manifestaties, en ongeacht welke vorm het vertegenwoordigt, het is correct voor de omstandigheden waarin het leeft.” (13)

“Uiterlijke verschijningen zullen jullie niet verontrusten”, voorspelt SaLuSa, “aangezien jullie in de toekomst alle zielen zullen herkennen aan hun energie handtekening die vergelijkbaar zal zijn met die van jullie.” (14)
(Afsluiting in deel 2, morgen.)

voetnoten

(1) “Adamu spreekt door Zingdad, Comm-Unity of Light, 7 september 2008, op http://www.book-of-light.com/forums2/viewtopic.php?t=81&f=86
(2) “Een boodschap van mijn hogere zelf”, gekanaliseerd door Mike Quinsey. 8 april 2016, op http://goldenageofgaia.com/2016/04/08/mike-quinsey-message-higher-self-18-4/ .
(3) SaLuSa, 7 mei 2012, op http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
(4) Ibid., 23 september 2009.
(5) Ker-on van Venus, 22 oktober 2008, op http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
(6) Loc.cit.
(7) SaLuSa, 23 september 2009.
(8) “Adamu”, ibid.
(9) Ibid., 14 augustus 2009.
(10) Ibid., 27 oktober 2008.
(11) “Aartsengel Michael over het engelachtige koninkrijk”, 13 juni 2014, op http://goldenageofgaia.com/2014/06/13/archangel-michael-on-the-angelelic-kingdom/ .
(12) SaLuSa, 31 maart 2010.
(13) Atmos van Sirius, 21 november 2008, op http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
(14) SaLuSa, 31 maart 2010
Artikelbron: http://goldenageofgaia.com/2018/11/09/life-is-everywhere-part-1-2/
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Waar de oude filosofen verder waren dan onze astronomen en sterrenkundigen

‘De oude filosofen raakten in vervoering over de orde van het universum; ze waren nieuwsgierig naar de mysterieuze kracht die de hemellichamen in hun baan hield en de zeeën binnen hun grenzen, en die ervoor zorgde dat de aarde regelmatig weer tot leven kwam na de schaarste van de winter, en ze verlangden ernaar deel te hebben aan deze rijkere en duurzamere vorm van bestaan.’

[bron: Karen Amstrong, In naam van God. Religie en geweld. 2015]