Categorie archief: Obama’s Licht

Tijdens de speech van president Obama ging het bewustzijn van allen die daarbij waren betrokken door te luisteren, te kijken en op andere manieren tot zich te nemen wat hij heeft gezegd, exponentieel omhoog!

Ashtar On The Road: Astar: Wij gaan Samen richting Vrede!!! / 10 januari 2017 / Susan Leland

Posted: 15 Jan 2017 02:53 PM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 16-1-17]

Astar:

Wij gaan Samen richting Vrede!!!

Ashtar On The Road Teleconferentie:

10 januari 2017 / Susan Leland

Vertaald uit het Engels door Henk

Gegroet, geliefde Familie. Als jullie het al niet wisten voor de speech van president Obama kan ik jullie nu vertellen dat het bewustzijn van allen die daarbij waren betrokken door te luisteren, te kijken en op andere manieren tot zich te nemen wat hij heeft gezegd, exponentieel omhoog ging!

Laten wij wel zijn dat wat er gebeurde de hele wereld – en nog verder – heeft bereikt – deze energetische opwaardering, dit vastpinnen van het bewustzijn – omdat er een herkenning is van het Licht dat hij is en van het Licht – de Wezens van Licht – die samen met hem reizen. EN JULLIE KUNNEN ER GERUST VAN VERZEKERD ZIJN DAT DIT LICHT NIET UIT ZAL GAAN, ZELFS NIET MINDER ZAL WORDEN!!!

Het maakt niet uit of hij de titel president draagt of ex-president want hij is een Groot Leider! En als jullie het je nog niet eerder hebben gerealiseerd, die kans hadden jullie ook. Ik vraag jullie om zijn speech op te zoeken en die – of de link daar naartoe – naar iedereen te sturen die jullie op je email-lijst hebben staan, en op facebook, en overal. Laat hem nog meer de wereld rond gaan dan tijdens de momenten waarop hij voor het volk stond en vanuit zijn hart sprak…. omdat hij de Waarheid sprak!

En ja, wij waren er allemaal bij, en ja, wij intensiveerden – vergrootten opzettelijk – deze energie zodat die nog sterker, nog krachtiger en liefhebbender de harten, de geest en het bewustzijn zou bereiken van iedereen.

Nee, hij is nog niet klaar! Hij is pas begonnen. Hij is een Galactische persoonlijkheid, hoe jullie hem ook zien. Hij weet dat er, ja, vele anderen waren die onbekend bleven vanwege de controle van de pers. En vele dingen waarover hij heeft gesproken hebben de rest van het verhaal verborgen gehouden.

Wij vertellen jullie dat hij vanaf het allereerste begin als president werd verwelkomd door de scheidende president, maar dat het de vader van Bush was, die hem meenam naar een kamertje en voor alles uitschold en hem, zijn familie en zijn geliefden, bedreigde – en de toon was gezet. Hij heeft dus opmerkelijk en prachtig werk verricht door het overbrengen van Liefde en Waarheid ondanks het feit dat hij onder controle stond van degenen die alles onder controle willen houden, degenen die ik de “donkere hoeden” noem.

Toch heeft hij met Gratie en Liefde voor de hele mensheid en zeker ook voor alle koninkrijken van Moeder Gaia, die vonk levend gehouden, die vlam van Liefde zelfs nog helderder laten branden EN DIT ZAL ZO DOORGAAN!!!

Het is voor niemand op deze planeet noodzakelijk om in wat voor soort angst dan ook te gaan over wat zich aan het ontvouwen is. Ik heb dit eerder gezegd en ik sta hier met de Mentors en allen die uit de Gebieden van Licht komen om jullie te verzekeren, lieve mensen, dat WIJ ALLES HEEL GOED IN DE HAND HEBBEN!!! De dominostenen vallen precies op de manier waarop zij moeten vallen om het maximum aan voordeel te brengen voor jullie en de gehele planeet Aarde – erin, erop en erboven, en daarvandaan jullie zonnestelsel en zeker ook het verdere Universum!

De planeet Aarde bevindt zich in het centrum van  de veranderingen – zoveel dat als jullie maar aan verandering denken, zullen merken dat alles in een bepaalde orde is, zelfs op momenten waarop het lijkt dat alles chaotisch of zelfs gewelddadig is – is er een reden daarvoor. En wat is deze reden in een woord gezegd? Die wordt “Waarheid” genoemd!  EN DE GROTE REALITEIT VAN DE WAARHEID DIE ZICH IN ALLE GEBIEDEN VAN JULLIE LEVENS LAAT ZIEN IS: DOE ER IETS AAN!!!

Wij zij hier om jullie partners te zijn. Wij kunnen jullie niet de Gouden Eeuw in dragen. Wij kunnen jullie assisteren en helpen op oneindig veel manieren, maar het is een partnerschap. Wij zijn heel dankbaar dat jullie zijn opgestaan en vrijwilligers zijn om hier in deze tijd te zijn, om mee te doen aan het meest geheiligde van alle partnerschappen! Laat je stem dus horen op alle manieren waarop jullie dit kunnen.

Ondanks enig succes om de Vrijheid van meningsuiting op het internet aan banden te leggen, ZAL DIT NIET GEBEUREN!!! Gebruik dit! Spreek je uit! En als jullie meer kunnen doen – doe dit dan. Wees scheppers. Neem de leiding in eigen hand. Kom samen en kijk naar wat fundamenteel is, naar wat het meest belangrijk is.

Wij zullen zeggen dat het HEEL BELANGRIJK IS OM TOT VREDE TE KOMEN – DE VREDE DIE ZIJN ENERGIE KRIJGT DOOR LIEFDE, laten wij daar wel over zijn. Wij praten niet over de vrede die je hebt als je iets krijgt ten koste van een ander ergens anders op de wereld.

Wij hebben het over de Vrede die alle begrip te boven gaat en die voor IEDEREEN is, voor iedereen gelijk omdat hij op Liefde is gebaseerd en op alles wat Liefde voortbrengt!

De menselijke samenleving moet komen tot deze Eenheid van begrip. Die wordt aangestoken door Liefde, die krijgt energie door Liefde. DIT SOORT VREDE KAN NIET BESTAAN ALS ER GEEN ONVOORWAARDELIJK LIEFDE IS EN EEN WIL OM SAMEN TE KOMEN!!!

Dit laten wij dus aan jullie over, lieve broeders en zusters, Ashtar-Commandeurs, Ambassadeurs voor Vrede, Ambassadeurs voor Heling, Ambassadeurs en Leraren, en al jullie Goddelijke Mensen die zo gewaardeerd worden omdat jullie de moed hebben, de Visie, en bovenal de Liefde om hier te komen en een menselijk lichaam te bezitten.

Onthoud dat wij altijd bij jullie zijn! Kom bij ons met jullie ideeën en visies. Wij zijn hier om jullie te helpen; wij zijn hier om jullie omhoog te brengen; en wij zijn hier bovenal om van jullie te houden! Als wij samen doen is Vrede niet alleen haalbaar, het is zelfs verordend en dit is de richting waarin de planeet Aarde zich beweegt en zij zal dit bereiken!!!

Hiervoor geef ik jullie mijn woord!!!

En zo is het.

Saluut!

*Link naar de afscheidsspeech van President Obama:

https://www.whitehouse.gov/farewell

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-moving-to-peace-together.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, January 10, 2017. http://www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.