Categorie archief: Lichtbrengers

Leven met het Licht aan

Wat als je leeft met het licht aan? Is dan opeens alles geweldig met aan de lopende band eenheidservaringen? Dans je dan als een engeltje op de sterren? Nee, hoe meer jij jouw ware Wezen ervaart, hoe duidelijker je bent afgestemd op wat je wél en niet wilt. Dat betekent dat je waar nodig grenzen stelt, afscheid neemt van ongezonde relaties, en in staat bent om jezelf in eigendom te nemen.

Lilian vertelt over haar leven met Paul. Hij is een van de nieuwe healers die de mens begeleidt op het pad van zelfgenezing. Na een bijna dood ervaring heeft Paul contact met andere dimensies en nodigt hij Lichtwezens uit om zich met ons te verbinden. Spirituele groei biedt echter geen gemakkelijke uitweg uit pijnlijke situaties. Het kan juist de sleutel van de kelder aanreiken waar jij je licht mag laten schijnen. Je neemt steeds meer afstand van versleten patronen en de pijn waar je zolang in gevangen zat. Genezen is niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk. Wie één is met de Bron, wordt zijn eigen bron van vervulling. Je geeft wat je te geven hebt, maar laat niets afdwingen of manipuleren.

Lilian herstelt de schade van het New-Age denken waar we menen de ander te moeten redden of licht te moeten sturen. Openhartig beschrijft ze over het einde van haar zoektocht. Wie leeft met het licht aan, leeft in waarheid. Dit boek is het touw zodat je niet verdrinkt in het moeras van drama’s en het brengt je rechtstreeks tot het inzicht dat alle liefde bij jezelf begint. Als de wonde is genezen is het leven een groot wonder!

Leven met het Licht aan is het zesde boek van Lilian Ferru. Behalve auteur is zij ook beheerder van degoednieuwskrant.nl, filmmaker, en organisator van de healings van Paul: jijbenteenwonder.nl

http://www.piramidions.nl/node/146

Titel: Leven met het Licht aan

ISBN: 9789492247698

Auteur: Lilian Ferru

MIJN HYPERSENSITIEVE PERSOONLIJKE JEUGDHERINNERINGEN dl3

Ik stap nu over naar een volgend artikel: https://gevoeligheidgrootbrengen.nl/welk-gedrag-kenmerkend-hooggevoelig-strong-willed-kind/

Je innerlijke familie: het schildenmodel

Het model van de innerlijke familie gaat uit van 4 clusters van eigenschappen die elk mens (in min of meerdere mate) bezit: je innerlijke meisje, innerlijke jongetje, innerlijke man en innerlijke vrouw. Dus elk karaktereigenschap dat je maar kunt bedenken, valt onder één van deze innerlijke familieleden.

Bij de geboorte zijn de eigenschappen van het innerlijk meisje en het innerlijk jongetje aanwezig. De eigenschappen van de innerlijke vrouw en de innerlijke man ontwikkelen zich in de loop van de jaren. Daarbij hebben rolmodellen (dus vooral de ouders) een grote invloed. Vandaar ook, dat ik me zo op ouders richt.

Innerlijk meisje

Het overkoepelende woord voor het innerlijke meisje is ‘voelen’. Wanneer het goed gaat met het innerlijk meisje voelt zij zich ontspannen. Wanneer het minder goed gaat, voelt zij zich gespannen of zelfs overspannen. Je kunt in elke situatie kijken hoe het gaat met jouw innerlijk meisje door bij jezelf te checken hoe ontspannen je bent en of je kunt genieten van waar je op dat moment mee bezig bent. Dat geldt uiteraard ook voor je kind.

Kwaliteiten van het innerlijk meisje zijn: open, teder, puur, inlevend, dromend, sfeergevoelig, behoefte aan harmonie en verbinding, (hoog)sensitief. Schaduwkanten zijn: onzeker, angstig, prinses op de erwt, claimend, dramatisch, verdrietig. Als deze kenmerken sterk aanwezig zijn bij je kind, dan is je kind hooggevoelig, oftewel hoogsensitief.

HSS Kenmerkend gedrag hooggevoelig en wilskrachtig kind

Zoals we verschillen in de mate waarin we gevoelig zijn, verschillen we ook in de mate waarin we wilskrachtig zijn. Een kind dat in hoge mate wilskrachtig is, wordt ook wel strong-willed genoemd. In de literatuur wordt gesproken over de high sensation seeker (hss) of het extraverte hooggevoelig (oftewel hoogsensitief) kind. Ik legde in 2012 de link tussen beide eigenschappen, mede dankzij de innerlijke familie waarmee ik werk. Een HSS is een kind (of volwassene) dat zowel hooggevoelig als strong-willed is. In het blog “Waarom zoekt mijn hooggevoelig kind prikkels juist op?” leg ik dit uit:

Hooggevoelig kind dat prikkels opzoekt: waarom?

Kwaliteiten van het innerlijk meisje zijn: open, teder, puur, inlevend, dromend, sfeergevoelig, behoefte aan harmonie en verbinding, (hoog)sensitief. Schaduwkanten zijn: onzeker, angstig, prinses op de erwt, claimend, dramatisch, verdrietig. Als deze kenmerken sterk aanwezig zijn bij je kind, dan is je kind hooggevoelig, oftewel hoogsensitief.

Omdat deze kenmerken als gegeven of feiten worden genoemd in dat therapeutische model, maar niet verder wordt toegelicht, wil ik wel even blijven stilstaan waarom deze kwaliteiten als zodanig bestaan. Er bestaat naar mijn gevoel een logische samenhang tussen de kwaliteiten en schaduwkanten. Hoogsensitieve mensen zijn met een missie op aarde gekomen en dus ingeboren om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling of een specifieke opdracht die andere mensen niet zomaar kunnen vervullen (zoals dat bij autisten het geval is want die kunnen zich heel gefocust en geconcentreerd op één opdracht of thema richten).

Je moet ook communicatief sterk zijn, wat bij alle hoogsensitieve mensen in potentie aanwezig is. Zonder die communicatieve vaardigheden kun je namelijk niet samenwerken, laat staan aan een speciale opdracht werken, die moet slagen. Vandaar die serie genoemde kwaliteiten: open, teder, puur, inlevend, dromend, sfeergevoelig, behoefte aan harmonie en verbinding, (hoog)sensitief. Je kunt ze samenvatten onder de noemer inlevingsvermogen in de ander en een basis voor een intensief contact en samenwerking die mogelijk worden.

Dus niet zo bijzonder, behalve dan dat die gevoeligheid die bij normale ontwikkeling sterker zijn dan het verstandelijke en rationele denken. Normaal gaat het op aarde om een balans tussen verstand en gevoel, maar in 5D speelt het verstand geen rol meer want alle kennis is aanwezig in je intuïtie ofwel hartsbewustzijn. Verstand kortom speelt alleen op aarde een rol, maar in het universum of in de multiversa geen enkele. Dat is de multidimensionale ofwel quantumwereld.

Kennis is aanwezig in je DNA dat voor 100% geactiveerd is, terwijl de aardse DNA voor maar voor 33% is geactiveerd. Vandaar dat we geen beschikking hebben over helder-eigenschappen: helderwetendheid, heldervoelendheid en helderziendheid etc. Die zijn op of in onze aardse leerschool niet nodig, want wij moeten eerst de beheersing verwerven over de universele en kosmische  wetten. De eerste aardse beschaving Lemurie, die van de Pleiaden afkomstig waren, werd bevolkt door genoemde Pleiadiërs die zelf al op 9D-niveau zaten, maar de aardse omstandigheden niet kenden en daarom wel onbewust (automatisch) konden tijdreizen maar hun kwaliteiten niet bewust konden inzetten op lager, want 3D-niveau of nog lager: op 2 of 1D die ter sprake kwam omdat ze zich gingen kruisen met Neanderthalers.

Zij hadden ook een ander manco: gebrek aan ethisch bewustzijn en – gevoel. Hun gedachtenkracht was groot en zij konden dus zomaar mensen op straat vermoorden met hun gedachtekracht als hun een gezicht niet aanstond. Dat was de leerschool voor dat nieuwe menselijke ras dat in Lemurie werd geschapen. Wij hebben inmiddels ons ethisch bewustzijn ontwikkeld, maar dat is als gevolg van de beruchte moorden en slachtpartijen in de concentratiekampen in de laatste oorlog gebeurd. Dat proces werkt dus ook een evolutie in de hand.

Dan stap ik nu over naar de schaduwkanten: onzekerheid, angstig, prinses op de erwt, claimend, dramatisch, verdrietig.

Ook deze eigenschappen zijn logisch in verband met hooggevoeligheid. Als je opvoeding ten dele ‘mislukte’ zoals dat bij spiritueel onwetende en onbewuste ouders kan gebeuren (zoals bij mij is gebeurd en beschreven in dl 1), dan is het effect dat is alle verkeerd doet en niets begrijpt van het kinderlijke pestgedrag om je heen op school en het ‘onvolwassen’ want harde gedrag van ouderen. Je wordt dan automatisch opgevoed zonder een zelfbewustzijn omdat je ouders niets van dit gevoelige kind begrijpen en het gewoon maar z’n gang laten gaan.

Ondersteuning krijgt je dus niet op de juiste manier, namelijk begripsvol en stimulerend, maar het tegendeel: je wordt niet meer gezien en gehoord. Ieder spontaan gedrag wordt afgewezen. Je groeit simpelweg chronisch onzeker en angstig op. Je komt op die manier in opstand tegenover je ouders door je terug te trekken, of het tegenovergestelde: je wordt claimend en je krijgt ADHD, niets anders dan overactief worden als een roep of schreeuw om aandacht. Je vertoont dramatisch gedrag of gaat langzaam die richting uit. Maar aanleg tot voortdurend verdriet of neigend naar depressiviteit is ook mogelijk en komt ook heel vaak voor. Vandaar dat ik regelmatig tijdens mijn jeugd dacht: nooit meer een nieuw leven op de aarde omdat die opvoeding en jeugd een drama zijn. Niets ergers dan dat.

Volgens mij kan ik het hierbij laten bij de bespreking over deze hoogsensitieve kwaliteiten omdat het nu wel duidelijk is geworden waarom deze eigenschappen bij nieuwetijdskinderen horen.

Wordt vervolgd

‘Je bent een grens overgestoken van waaruit geen terugkeer mogelijk is’

Een Schrijven van de Schepper / 13 Juni 2018 / door Jennifer Farley,

Posted: 14 Jun 2018 12:20 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 14-6-18]

Een Schrijven van de Schepper

13 Juni 2018 / door Jennifer Farley,

”Omarm je Licht ”
Geliefde, je bent een grens overgestoken van waaruit geen terugkeer mogelijk is.
De veranderingen die je hebt doorgevoerd, de groei die je hebt ervaren en de dingen die je hebt gezien maken het onmogelijk.
Dit is het moment om op te staan en meegeteld te worden als een van de velen die op het pad voorwaarts zijn.
Ja, het kan beangstigend zijn … “zullen ze naar me kijken alsof ik drie hoofden heb?”
(Glimlach)
Maak je geen zorgen mijn liefste, degenen die resoneren met jou zullen naar voren komen, schijnend hun licht!
En als jouw licht met dat van hen samenkomt, zal het de ‘slapers’ om je heen wakker maken.
Ja, de tijd is aangebroken.
Omarm het!

~ De Schepper ~
http://thecreatorwritings.wordpress.com
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De Nieuwe Mens: Sterren Kinderen- De Buitenaardse Connectie Sterrenkinderen – Hoe herkennen we “De brengers van het licht?” / door: Mary Rodwell

Posted: 19 May 2018 02:01 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 19-5-18]

De Nieuwe Mens: Sterren Kinderen- De Buitenaardse Connectie

Sterrenkinderen – Hoe herkennen we”De brengers van het licht?”

door: Mary Rodwell

Er zijn nieuwe generaties kinderen die nu incarneren op onze planeet, die heel anders zijn dan de vorige generaties. Ze hebben veel namen gekregen, zoals Indigo’s, Kristalkinderen, Kinderen van Licht of Sterren kinderen. De kinderen zijn veel meer multi-dimensioneel bewust dan wat momenteel wordt beschouwd als de ‘norm’. Velen hebben een diep begrip van hun multidimensionale realiteit en spreken over het helpen van de mensheid om te ontwaken naar een hogere bewustzijnsstaat. Ze kunnen zich ook bewust zijn van contact met niet-menselijke buitenaardse intelligenties.

“Er is een ras van wezens op de planeet, dat in aantal toeneemt, hoewel het visueel en fysiek niet te onderscheiden is voor de meeste mensen. Zij zijn “de brengers van het licht” en zijn hier om het ontwaken van het aardse bewustzijn te begeleiden. De nieuwe kinderen worden zonder programma’s geboren en zorgen voor een Wereldwijde Ontwaking.”

– Tracey Taylor-artiest / experiencer

Metafysische groepen hebben deze kinderen herkend en labels aangeboden om de verschillen te verklaren. Sommigen worden echter als disfunctioneel bestempeld omdat ze worstelen om te socialiseren of om te gaan met de druk en conditionering die de moderne samenleving op hen uitoefent. Deze labels bevatten ADD (Attention Deficit Disorder), Asperger-syndroom, vormen van autisme en dyslexie. Deze labels kunnen echter voortkomen uit ons gebrek aan inzicht in de manier waarop deze generaties werken of de werkelijkheid waarnemen.

Het lijkt erop dat velen worstelen met de conditionering van 3D-realiteit.

Dr. Ohlson PhD, een moleculair bioloog noemt deze mensen ‘lettermensen’ /mensen met een label. Ze gelooft dat ze letters zijn, dat wil zeggen Asperger’s / ADHD en heeft haar [hun?] multidimensionale en fysieke gevoeligheden onderzocht vanuit een praktisch en wetenschappelijk perspectief.

“De programma’s zoals ADD, ADHD, Asperger, “Letter people”, zijn volgens mij geen ‘gebroken of disfunctionele genen’ maar bieden nieuwe multidimensionale vaardigheden om beperkte herprogrammering van een driedimensionale realiteit te voorkomen. De bondige mensen tonen een beperking in de communicatie tussen de hersenhelften en gebruiken dus een kant van de hersenen voor het oplossen van hetzelfde probleem. Hoewel men denkt dat ze echter disfunctioneel zijn, kan het een manier zijn om meer ruimte in de hersenen vrij te maken voor het oplossen van moeilijke taken. Het Asperger-gedeelte kan verantwoordelijk zijn voor ‘hogere’ kennis, niet geïnteresseerd in traditioneel leren.”

-Dr. Ohlson, Ph.D.

Dr. Ohlson PhD, een moleculair bioloog, brengt twee belangrijke perspectieven over dit fenomeen: het perspectief van de reis van de ziel en onze buitenaardse sterrenoorsprong.

“Het is niet zo eenvoudig als vreemd DNA. Het is een combinatie van genetisch verbeterde lichamen, in combinatie met zielen van verschillende plaatsen in ons universum, die incarneren in deze ‘verbeterde’ lichamen. De zielen hebben verschillende frequenties / vibraties afhankelijk van hun evolutionaire status en dat speelt een rol bij activering van het DNA in dat specifieke lichaam. Ik geloof dat we ook rekening moeten houden met de collectieve ziel van Homo sapiens. De ‘lettermensen’ hebben bovennormale sensorische cellen op de huid. Ze horen bovennormaal bereik. Ze zijn op de hoogte van kleine verschillen in de kleurschakeringen dan normaal. Smaak en geur zijn verbeterd. Gevoelig voor alle frequenties en kan overweldigd worden door sensorische overbelasting. Gevoelig voor radioactieve straling en energievelden en energie die straalt van boze mensen of dieren.”

-Dr. Ohlson, Ph.D

Dr. Ohlson heeft opgemerkt dat de berekende niveaus van acetylcholine en dopamine in de hersenen hoger zijn bij Letter Mensen en suggereert manieren om deze kinderen te helpen omgaan met de 3D-uitdagingen. Lettermensen hebben extra voedingsstoffen nodig om het hoofd te bieden, plus multivitamine- en mineralensupplementen:

Ze legt uit dat acetylcholine wordt gevormd uit choline in de vitamine B-familie en dat mensen meer choline nodig hebben, maar ook andere vitamine B-leden omdat ze er meer van gebruiken. Dit is de eenvoud achter de ‘remedie’.

Zij beweert:

* Vitamine D3 50 microgram / dag, vitamine C 1-2grams / dag

* Soms hebben ze silicagel nodig voor de maag en het zenuwstelsel en probiotica voor de darmflora.

* Voor het zenuwstelsel en de hersenen (het uitvoeren van alle functies in het lichaam is dit van cruciaal belang).

* Vitamine B’s in een complex / dag (25 mg elk van B1, B2, B6, PABA, Inositol) (50 mg elk van B3, B5, Choline) (50 microgram B12, 25 microgram B15, 150 microgram Biotine en 200 microgram foliumzuur).

Opmerking: Voor de meeste vitamine B’s is dit de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, maar haar familie heeft dit dagelijks meer dan 10 jaar zonder bijwerkingen ingenomen, maar werden gezonder.

Omega-olie 3,6,9.

MSM (methyl-sulfonulmethane): begin met een paar korrels tot de maximale dosis van twee theel. dagelijks. Dit ondersteunt de enzymatische reacties in de hersenen en de vorming van acetylcholine uit Choline. Het beste om ’s morgens of overdag te gebruiken, omdat het energie geeft en de persoon s’nachts wakker kan houden. Neem voor de preventie van angst valeriaan officinalis tussen 200 mg / dag en 1200 mg / dag en voor depressie Hypericum officinalis (tussen 600 mg / dag en 900 mg / dag).

Ufologist-onderzoeker Neil Gould, auteur van Close Encounters of the ADHD Kind , legde in zijn boek uit dat hij later in het leven de diagnose ADHD kreeg. Hij herinnert zich dat hij de realiteit altijd anders zag en daarom worstelde hij in zo’n zwaar geprogrammeerde 3D-wereld. Hij herinterpreteert het ADHD-label als “Altijd geroepen naar hogere dimensies”.

Ik geloof dat de interpretatie van Neil veel nauwkeuriger is en deze valt samen met Moleculair Bioloog Ds William Brown die ook het Nieuwe Menselijke Fenomeen herkent en de wijziging in onze genetische codes die nu optreden.

“Ik denk dat genetische modificatie die nu in Utero plaatsvindt eigenlijk ‘nieuwe mensen’ produceert. Hun NIEUWE genetische architectuur stelt hen in staat om de wereld op een multidimensionale manier te zien. Ik geloof dat onderzoek zou laten zien dat slapende genetische regio’s worden geïntegreerd in de biologische systemen en in ons allemaal voorkomen om een groter bewustzijn te produceren.

Er is een exponentiële toename van ADD-, Autistische en Indigokinderen. Hun hersens werken sneller en ik geloof dat ze al ‘WETEN’ wat hen wordt geleerd.

Het ‘intrinsieke’ begrip van kennis en informatie werkt op een bio-moleculair niveau: de transgenerationele informatie. Het is “gecodeerd” binnen de atomaire structuur van het DNA-molecuul. Het kan efficiënter worden benaderd om savantachtige kenmerken te produceren. De modificatie van het DNA lijkt meer op een hermodellering van het genoom om sluimerende regio’s opnieuw toegankelijk te maken.”

-Neil Gould, auteur van Close Encounters of the ADHD Kind

Buitenaardse visitatie is een zeer belangrijke factor, omdat bekend is dat deze ‘intelligenties’ erg geïnteresseerd zijn in menselijk DNA en onderzoek suggereert dat ze betrokken zijn geweest bij veranderingen in het menselijk DNA. Daarom is het enige logische en verklaart het misschien enkele van de ‘verschillen’ die we waarnemen in het Nieuwe Menselijke gedrag. Ik geloof dat het logisch is om aan te nemen dat dit direct gerelateerd is aan menselijke ontmoetingen met niet-menselijke intelligenties. Mijn hypothesen komen voort uit twintig jaar onderzoek naar buitenaardse ontmoetingsverschijnselen en 3000 gevallen.

De kinderen herinneren zich bewust hun tijd op ruimteschepen, vaak hun planeet van oorsprong, en hun ‘missie’.

Onderwerpen met betrekking tot:

· Hun ware oorsprong, dat de Sterren-familie is.
· Vorige levens op andere planeten.
· Hun missie op aarde.
· De ware geschiedenis van deze planeet en de oorsprong van de mensheid:
· Ze hebben een bewuste herinnering aan ruimtevaartuigen en wat ze leren op de ruimteschepen.
· De multidimensionale vaardigheden versterkt door onderwijs op de ruimtescholen.
· Wat is er echt aan de hand: verborgen programma’s en verborgen agenda’s?
· Het doel van bepaalde oude plekken en technologieën.
· Zijn in staat om sommige sterrentalen en scripts zowel in de taal te vertalen als terug te vertalen naar het Engels, en ook de bron van deze informatie:
· Ontcijferen enkele symbolen en kunstwerken van ET-ontmoetingen.
· Kunnen verbinding maken met alle levende en levenloze vormen op een multidimensionaal niveau: dieren, planten en mineralen.
· Hebben genezende vermogens.
· Schrijven ongebruikelijke scripts, spreken sterrentalen en tekenen symbolen en wezens waarmee ze omgaan.

Uit mijn onderzoek is dit een wereldwijd fenomeen en deze kinderen in alle culturen aanwezig zijn. Ze demonstreren hun multidimensionale vaardigheden:

· Geestenwereld/entiteiten waarnemen
· Energievelden
· Buitenaardsen
· Op afstand beïnvloeden
· Telepathische vermogens
· Kennis die ze niet bewust hebben geleerd
· Genezende vermogens
· Universele spiritualiteit
· Telekinetische vaardigheden
· Precognition (zien van toekomstige gebeurtenissen)

Paul Dong en Thomas E. Raffill noemen ook enkele van de paranormale vermogens die hierboven zijn genoemd in de Super Paranormic van China. Ze labelen dit fenomeen, EMF (Extra Human Functions) of HAS (High Sense Abilitie). De kinderen zijn echter nu in veel culturen geïdentificeerd, in de eerste plaats gezien als super helderzienden, zonder het besef dat er misschien veranderingen zijn die niet te wijten zijn aan natuurlijke evolutie, maar aan buitenaardse intelligenties.

Wijlen Dr. Roger Leir een pionier in de Ufologie, het meest bekend om zijn werk om geïmplanteerde objecten te verwijderen na buitenaardse ontmoetingen. Dr. Leir was ervan overtuigd dat de mensheid ‘geüpgraded’ werd door hun contact en interacties met buitenaardse wezens.

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat niet alleen sterrenkinderen onder ons zijn, maar dat het hele menselijke ras vooruit is gegaan met een snelheid die waarschijnlijk niet te wijten is aan langzame evolutionaire krachten, maar veel waarschijnlijker is dat deze snelle vooruitgang van de mensheid soort is te wijten aan buitenaardse interventie van onze lichamen en geesten.”

-Dr. Roger Leir. Auteur, de aliens en de scalpel

De strijd voor de Nieuwe Mens is om te werken en te functioneren wanneer hun bewustzijn en begrip niet begrepen of erkend wordt. Dit kan zich manifesteren als arrogantie of frustratie, maar meestal is het meer een verdriet of verwarring. Ze kunnen het gevoel hebben dat hun sterrenfamilie hen heeft verlaten en moeite hebben om hier te zijn en gewoon naar huis willen. Het kan overweldigend zijn en leiden tot een bewuste of onbewuste wens om zichzelf te bedwelmen met alcohol, drugs of door zelfmoord van de planeet te vertrekken.

Het is belangrijk dat de mensheid deze evolutionaire sprong in menselijk bewustzijn erkent. Het herkennen van deze nieuwe generaties is om een goede reden anders, we moeten luisteren naar wat ze ons te vertellen hebben. Ze zijn echt de ‘weg wijzers’ voor een zich ontwikkelende mensheid.

De nieuwe mens is hier:

“Volwassenen hebben kleine oren, ze willen niet de berichten horen die wij jullie proberen te vertellen. Waarom luisteren ze niet!”
– Een 9-jarige NIEUWE MENS die sterrentalen spreekt om water te helen.

Referenties:
Mary Rodwell, Awakening Hoe buitenaards contact je leven kan transformeren. Heruitgegeven 2010.
Dr. Roger Leir, The Aliens and the Scalpel
Dr. L Ohlson verklaringen over haar onderzoek 2012-2015 aan Mary Rodwell
Dr. William Brown in e-mails aan Mary Rodwell ACERN 2010
Neil Gould, Close Encounters van de soort ADHD
Bron: http://www.higherjourneys.com/the-new-human-star-children-the-extraterrestrial-connection/
vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Meester Kuthumi vraagt ons een lichtbrigade op te bouwen

Kuthumi: De lichtbrigade

Posted: 23 Apr 2018 01:15 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 23-4-18]

Kuthumi: De lichtbrigade

Geplaatst 23 april 2018

Ik vraag jullie om elke dag een paar minuten te reserveren voor jullie broeders en zusters op de wereld. Verspreid je Licht, eenvoudig door intentie en visualisatie – elke dag. Ik dring aan bij diegenen onder jullie die zich bewust zijn van de Lichtenergie om, via je intentie en visualisatie, de planeet te omringen met Lichtdeeltjes – elke dag.

Weet je, wanneer het aantal groeit, wanneer velen dit beginnen te doen, zal de planeet ondergedompeld worden in Licht. Licht dat zal doordringen in alle landen en iedereen die er verblijft.

Zie je, Duisternis kan niet door Licht heen dringen. Herinner je dit. Het is de al-machtige Lichtenergie van het Goddelijke. Sluit je aan bij de Lichtbrigade van de Aarde en je geeft een geschenk van onvoorwaardelijke liefde aan miljoenen anderen. In die enkele lineaire minuten, sluit je je aan bij ons, als één.

Het is de al-machtige Lichtenergie van het Goddelijke.

Vrede aan elk van jullie in Licht

Kuthumi
http://www.kuthumischool.com/index.php
Vertaald: Agnes

LICHTMEESTERS BOODSCHAP: WELKOM IN DE CIRKEL VAN LICHT 24/1/2017 / door Tetsiea

Posted: 08 Feb 2017 01:56 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 8-2-17]

LICHTMEESTERS BOODSCHAP: WELKOM IN DE CIRKEL VAN LICHT

24/1/2017

Live gechannelde boodschap van Tetsiea tijdens een LichtFrequenties webinar:

“Als jij hier aanwezig bent in deze cirkel dan ben jij wat jullie noemen een oude ziel.

Dan heb jij zoveel levens gehad, zoveel levens geleid, waardoor jij zo bewust geworden bent dat dit leven gaat over bewust zijn en bewustwording. Anders was jij hier nu niet aanwezig geweest.

Ik wil jullie met elkaar vragen om je op het hoogste niveau te verbinden in een cirkel elkaar de hand weer te geven als stralende ziel die je bent.

En op dit moment wordt er bij jou weggehaald, worden bij jou weggehaald, die negatieve stukken die je nog denkt uit te moeten leven in dit leven. Die negatieve stukken. Uit vorige levens. Oude pijn en oud verdriet, wat elke keer weer herleefd zou moeten worden.

Maar mijn lieve kind, dit stuk karma wat jou belast in dit leven -wat jou echt belast om je helemaal stralend je licht te kunnen zijn – dat hoeft niet meer. Geef het aan ons.

Alle donkerte, alle negativiteit is een gedachte. Dus het is bedacht.

Ik wil je uitnodigen en uitdagen om je Licht te laten zien.

Verbind je met de anderen in het Licht.

Groei samen, groei met elkaar, groei door elkaar en zo ontstaat er een cirkel van licht. Die om de wereld de aarde heen komt. En de hele mensheid verlicht en wakker maakt.

Door je met elkaar te verbinden zijn jullie zoveel sterker, dan alleen. Dat weet je.

Jouw pad, mijn lieve lichtkind is het pad van Licht, is een pad naar het Licht toe. Velen van jullie hebben veel donkere stukken gekend nog steeds. Maar mijn lieve kind die donkere stukken, zijn de donkere stukken; het enige wat jij kunt doen en hebt te doen is licht zijn en liefde zijn in al die stukken. Wij helpen je daarbij.

En als je nu elkaars handen loslaat en omdraait de cirkel uit. En een stap naar buiten doet, een eerste stap. Dan is dat een eerste stap naar buiten toe, de toekomst in. Een Lichttoekomst in.

Wij zijn zo dankbaar voor dat jullie het aardse bestaan hebben gekozen om zelf te groeien en anderen te laten groeien.

Wij zijn de Lichtmeesters, en dit is onze boodschap.”

© Tetsiea 2017

http://www.crystalvisions.eu/blog

Herken je dit proces? Wat gebeurt er bij jou door het lezen van deze tekst? Deel het hier beneden op de comments.

En deel deze post aub op FB – zo brengen we meer en meer Licht naar de mensheid.

Zo breng je dus het Licht de wereld in!

Wat zijn de gevolgen van de november verkiezingen in Amerika? 2016

November 2016 / Berry Vincenta / geplaatst 17 december 2016

Posted: 17 Dec 2016 01:00 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 17-12-16]

Wat zijn de gevolgen van de november verkiezingen in Amerika? 2016

November 2016 / Berry Vincenta

geplaatst 17 december 2016

De wereld is geschokt, een groot deel van de aarde, de wereld, de wereldbewoners is geschokt door dat wat zich uiteindelijk heeft getoond, wat tot een realisatie is gekomen, door de keuzes.

Eigenbelang en Wijbelang…….

Ik heb u vandaag heel veel over keuzepatronen verteld en ook hierin wordt de wereld eigenlijk gespiegeld in de keuzes die gemaakt zijn door hele grote groepen mensen. Mensen die zich kennelijk vrij genoeg voelden om uiteindelijk iets te kiezen wat volkomen anders was dan uiteindelijk werd gedacht dat het zou zijn. Het heeft te maken met dat wat in het onderbewustzijn van hele grote groepen mensen speelt.

Omdat er zoveel onvrede en zoveel vanuit persoonlijke onvrede heeft gespeeld, waar niet voldoende op is ingespeeld geweest, volgens al die mensen die die keuze hebben gemaakt, is daarin dit uiteindelijk tot realisatie gekomen. Dit wat de wereld nu zo gespiegeld terugkrijgt in degene die straks aan het roer staat van een heel groot land, zal daarin niets anders kunnen dan constateren hoe belangrijk het is dat een keuze die gemaakt wordt niet vanuit het eigenbelang wordt gemaakt, maar vanuit hart en WIJ-belang. En daarin ligt dus een heel groot stuk verschil.

Het heeft vooral te maken met de persoonlijkheid-structuren waaraan deze mens die deze functie tot zich heeft genomen uiteindelijk zal gaan voldoen. De functie en rol die hij op zijn schouders heeft genomen is een rol die een enorme spiegelende werking zal krijgen naar de mensen die hem op deze plek hebben moeten zetten. Ik heb u gezegd: alles kent zijn bedoeling, alles kent zijn kosmische planmatigheid. Ook hierin wordt voorzien.

En datgene wat de verandering, zoals beschreven, allemaal met zich meebrengt, zal ook dit deel een hele grote verandering blijken te zijn. Daarin zullen ook oude vormen uiteindelijk moeten wijken voor nieuwe planmatigheden, die niet per definitie direct in de vernietiging hoeven terecht te komen, maar die daar ook weer iets anders uit voort kunnen laten komen.

Daarin zal er een nieuwe golving over deze wereld gaan……..

Het gaat erom dat u niet alleen maar vanuit negativiteit naar deze ontwikkelingen kijkt, maar ook een stukje innerlijk vertrouwen kunt voelen over hoe deze ontwikkelingen zich wellicht kunnen gaan ontplooien. Er zal verandering ook hierin heel diep aan ten grondslag gaan liggen, en ook daarin wordt van heel veel mensen gevraagd het oude los te willen laten. Er zullen zaken zijn die niet overeenkomen met wat u allemaal in uw hart voelt en zou wensen.

Er zullen daarin ook hele harde noten moeten worden gekraakt, maar tegelijkertijd, is de basis hiervan de enorme spiegeling die het belang zichtbaar maakt van ieder individu door de keuze die in het leven gemaakt wordt. Niet meer de keuze van het ego en het persoonlijk gewin en belang, maar de keuze voor het wij-belang, voor dat wat goed is voor de wereld.

Dat zal uiteindelijk een enorme strijd gaan worden, om dat ook in de realisatie te gaan brengen. Daarin zal er een nieuwe golving over deze wereld gaan, en deze golving zal alles wat nog niet gezien werd door de mensheid zichtbaar maken en zal alles van iedereen gaan vragen om staande te blijven, staande voor dat wat ik u heb uitgelegd. Is dit duidelijk?

Want weet allemaal dat wat zich nu op deze aarde afspeelt en waar u allemaal inwoner van en bewoner van bent, dat al die enorme krachten, zowel negatief als positief, uiteindelijk ook tot een eenheid worden gedwongen. Het is daarom van belang dat alles wat in de negativiteit van energieën in uw leven plaatsvindt, steeds opnieuw wordt omarmd en wordt gezien door het licht van uw eigen bewustzijn.

……..ik ben het Licht in mijzelf en dit Licht is mijn eigen handvat……..

Laat het toe, ontken het niet, laat het toe, omarm het met alle liefde die in u is, datgene wat nog niet helemaal in balans is. Omarm deze energie zodat het gevoed wordt met Licht, zodat het gevoed wordt met Liefde, zodat het uiteindelijk zal helen tot eenheid. En daarin, in de collectiviteit, wanneer dit wordt gedaan door vele mensen, zal in het veld van deze collectiviteit, uiteindelijk een hele andere basis gaan ontstaan. Een basis, die niet meer wordt gedirigeerd door duistere krachten die uiteindelijk het leven van vele mensen opnieuw willen indoctrineren, die mensen meenemen die niet bewust zijn van zichzelf, die mensen meesleuren in hun eigen afgrond. Maar die wanneer een mens zichzelf bewust is van zichzelf uiteindelijk weet; ik ben niet willoos, ik ben niet krachteloos, ik ben het Licht in mijzelf en dit Licht is mijn eigen handvat waarmee ik kan creëren, creëren de verandering. Ik ben zelf de verandering.

Mijn zegen.

Berry Vincenta November 2016

http://berryvincenta.com/actueel

Hoe Herkennen We “De Brengers van Licht?”

Sterrenkinderen – Hoe Herkennen We “De Brengers van Licht?” / door Mary Rodwell, / 31 augustus 2016

Posted: 08 Sep 2016 03:12 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 9-9-16]

Sterrenkinderen –

door Mary Rodwell, 31 augustus 2016

Er zijn nieuwe generaties kinderen die incarneren op onze planeet, die heel anders zijn dan de vorige generaties. Zij hebben vele namen gekregen, zoals Indigokinderen, Kristal Kinderen, Kinderen van Licht of Sterrenkinderen.

De kinderen zijn veel meer multidimensionaal bewust dan wat momenteel beschouwd wordt als de “norm. ”

Velen hebben een diep inzicht in hun multidimensionale realiteit en spreken over het helpen van de mensheid bij het ontwaken naar een hogere staat van bewustzijn.

Zij kunnen zich ook bewust zijn van contact met niet-menselijke buitenaardse intelligenties.

“Er is een ras van wezens op de planeet, die steeds meer in aantal toeneemt, hoewel zij visueel en fysiek niet te onderscheiden zijn van de meeste mensen. Zij zijn “de brengers van het licht” en zijn hier om het ontwaken van het Aardse bewustzijn te begeleiden. De Nieuwe Kinderen zijn geboren zonder programma’s en zullen zorgen voor een Wereldwijd Ontwaken. ” – Tracey Taylor kunstenaar / ervaarder

Metafysische groepen hebben deze kinderen herkend en labels/etiketten geboden om “de verschillen te verklaren”. Maar sommige zijn disfunctioneel gelabeld omdat ze moeite hebben om zich te socialiseren of om te gaan met de belastende en conditionerende moderne samenleving die op hen wordt geplaatst.

Deze labels omvatten ADD (Attention Deficit Disorder), het syndroom van Asperger, vormen van autisme en dyslexie. Echter deze labels / etiketten kunnen ook voortvloeien uit ons gebrek aan inzicht in de manier waarop deze generaties werken of de werkelijkheid ervaren.

Related Disclosure: Dolores Cannon 2-19-14…“We Are Living In The Most Important Time In The History Of The Universe”

Het blijkt dat vele worstelen met conditionering van de 3D realiteit.

Dr. Ohlson PhD, een moleculair bioloog noemt deze mensen “letter mensen.” Ze denkt dat zij een letter persoon is, dat wil zeggen Asperger / ADHD en haar multidimensionale en fysieke gevoeligheden heeft verkend vanuit een praktisch en wetenschappelijk perspectief.

“De programma’s zoals ADD, ADHD, Asperger, ” Letter mensen”, daarvan geloof ik niet dat het ‘gebroken of slecht functionerende genen zijn’, maar in plaats daarvan het aanbieden van nieuwe multidimensionale vaardigheden om beperkte herprogrammering van een driedimensionale realiteit te voorkomen.”

“De Letter mensen tonen een stoornis in de communicatie tussen de hersenhelften en gebruiken dus één zijde van “de hersenen voor het oplossen van hetzelfde probleem.”

“Hoewel men denkt dat ze disfunctioneel zijn kan het echter een manier zijn om meer ruimte in de hersenen vrij te maken voor het oplossen van moeilijke taken. Het Asperger deel zou verantwoordelijk voor “hogere kennis en geen belangstelling voor traditioneel leren kunnen zijn.”  – Dr. Ohlson, Ph.D

Dr. Ohlson PhD een moleculair bioloog brengt twee belangrijke perspectieven op dit verschijnsel naar voren: Het perspectief van de ziele reis en onze buitenaardse sterren oorsprong.

“Het is niet zo eenvoudig als vreemd DNA. Het is een combinatie van genetisch verbeterde lichamen, in combinatie met zielen uit verschillende plaatsen in ons Universum, die incarneren in deze ‘verbeterde’ lichamen.”

“De zielen hebben verschillende frequenties / trillingen, afhankelijk van hun evolutionaire status en dat speelt een rol bij de activering van het DNA in dat bepaalde lichaam. Ik denk dat we ook rekening moeten houden met de collectieve ziel van Homo sapiens. De “letter mensen”  hebben bovennormale sensorische cellen op de huid.”

“Ze horen boven het normale bereik. Zij zijn zich bewust van de minieme verschillen in de tinten van kleur dan normaal. Smaak en geur worden versterkt. Zijn gevoelig voor alle frequenties en kunnen worden overweldigd door zintuiglijke overbelasting. Zijn gevoelig voor radioactieve straling evenals energievelden en energie die afstraalt van boze mensen of dieren. ” – Dr. Ohlson, Ph.D

Dr. Ohlson heeft opgemerkt dat berekende niveaus van acetylcholine en dopamine in de hersenen hoger is bij Letter Mensen en stelt manieren voor om deze kinderen te helpen omgaan met de 3D uitdagingen.

Letter Mensen hebben extra hulp nodig wat voeding betreft om het te kunnen doorstaan, plus multi-vitaminen en mineralen:

Ze verklaart dat Acetylcholine gevormd uit choline in het vitamine B complex en Letter Mensen hebben meer choline nodig, maar ook andere leden van de vitamine B familie omdat ze er meer van gebruiken . Dit is de simpelheid achter de ‘behandeling.’

Ze zegt:

Vitamine D3 50 microgram p / dag, vitamine C 1-2 gram p / dag

Soms kunnen zij silicagel nodig hebben voor de maag en het zenuwstelsel en probiotica voor de darmflora .

Voor het zenuwstelsel en de hersenen (die alle functies in het lichaam draaiende houden, wat cruciaal is).

Vitamine B’s in een complex p / dag (25 mg van elk B1, B2, B6, PABA, inositol) (50 mg van elk B3, B5, Cholin) (50 microgram B12, B15 25 microgram, 150 microgram biotine en 200 microgram foliumzuur).

Opmerking: de meeste B vitamines zijn hoger dan de aanbevolen dagelijkse inname, maar haar familie heeft deze al voor meer dan 10 jaar ingenomen zonder bijwerkingen, behalve dat zij steeds gezonder worden.

Omega olie 3,6,9.

MSM (methyl-sulfonulmethane): In eerste instantie beginnen met weinig korrels tot de maximale dosis van twee theelepels, dagelijks. Dit ondersteunt de enzymatische reacties in de hersenen en de vorming van acetylcholine choline.

Het best is om dit ’s morgens of overdag in te nemen, want het geeft energie en kan de persoon in de nacht wakker houden. Voor de preventie van angst nemen we Valeriaan officinalis tussen 200 mg p / dag en 1200mg p / dag en voor depressie Hypericum officinalis (tussen 600 mg p / dag en 900 mg p / dag).

Ufoloog onderzoeker Neil Gould, auteur van Close Encounters van het ADHD Kind, legde in zijn boek uit dat hij werd gediagnosticeerd als ADHD later in het leven.

Hij herinnert zich dat hij altijd de werkelijkheid anders waarnam en dat is waarom hij worstelde in zo’n zwaar geprogrammeerde 3D-wereld. Hij interpreteert opnieuw het ADHD-label als “Altijd Draaiend naar Hogere Dimensies.”

Ik geloof dat Neil’s interpretatie veel nauwkeuriger is en samenvalt met Moleculair Bioloog Ds William Brown die ook het Nieuwe menselijk verschijnsel erkent en de wijziging in onze genetische codes dat nu gebeurt.

“Ik geloof dat de genetische modificatie die zich nu in Utero voordoet eigenlijk de productie is van ‘Neuwe Mensen’. Hun nieuwe genetische architectuur stelt hen in staat om de wereld te zien in een multidimensionale modes.”

“Ik geloof dat onderzoek slapende genetische regio’s zou tonen die worden geïntegreerd in de biologische systemen wat gebeurt in ons allemaal om verruimd bewustzijn te produceren.”

“Er is een exponentiële toename van ADD, Autistische en Indigo kinderen. Hun hersenen werken sneller en ik denk dat ze al ‘weten’ wat hen wordt geleerd.”

“Het ‘intrinsieke’ begrip van kennis en informatie werkt op een bio-moleculair niveau – zijn trans-generationele informatie. Het is” gecodeerd “in de atomaire structuur van het DNA-molecuul.”

“Het kan efficiënter worden benaderd om wetenschap achtige kenmerken te produceren. De modificatie van het DNA is meer als een hermodellering van het genoom om slapende gebieden weer toegankelijk te maken.” – Neil Gould, auteur van Close Encounters van het ADHD Kind

Buitenaardse bezoeken zijn een zeer belangrijke factor als het bekend is, deze ‘intelligenties’ zijn zeer geïnteresseerd in het menselijk DNA, en onderzoek suggereert dat ze betrokken zijn geweest bij veranderingen van het menselijk DNA.

Daarom is het alleen maar logisch en verklaart wellicht een deel van de ‘verschillen’ die we waarnemen in het Nieuwe Mens gedrag.

Ik denk dat het logisch is om te veronderstellen dat dit direct is gerelateerd aan de menselijke ontmoetingen met niet-menselijke intelligenties. Mijn hypothese komt voort uit twintig jaar onderzoek naar buitenaardse ontmoeting verschijnselen en 3.000 gevallen.

De kinderen hebben bewust herinneringen van hun tijd op ruimteschepen, vaak van hun planeet van herkomst, en hun missie.

Onderwerpen met betrekking tot:

◾Hun ware oorsprong, dat wil zeggen sterren familie.

◾Eerdere levens op andere planeten.

◾Hun missie op de planeet Aarde.

◾De ware geschiedenis van deze planeet en de oorsprong van de mensheid:

◾Ze hebben bewust herinneringen dat ze zijn meegenomen op een ruimteschip, en van wat ze geleerd hebben op de ruimteschepen.

◾De multidimensionale vaardigheden vergroot door het onderwijs op de ruimte scholen.

◾Wat is er werkelijk gaande re: verborgen programma’s en verborgen agenda’s ?

◾Het doel van bepaalde oude plaatsen en technologieën.

◾In staat zijn om sommige van de sterren talen en scripts te vertalen, beide in de taal weer terug vertaald in het Engels en ook de bron van deze informatie:

◾Decodeer een aantal van de symbolen en kunstwerken van ET ontmoetingen.

◾Kunnen verbinding maken met alle levende en onbezielde levensvormen op een multidimensionaal niveau: dieren, planten en mineralen.

◾Helende vermogens.

◾Schrijven ongebruikelijke scripts, spreken sterren talen en tekenen symbolen, en wezens waar ze mee omgaan.

Uit mijn onderzoek blijkt, dat dit een wereldwijd fenomeen is en deze kinderen komen in alle culturen voor.

Zij tonen hun multidimensionale vaardigheden:

◾ Het waarnemen van geesten

◾ Energievelden

◾ Buitenaardsen

◾ Beïnvloeding op afstand

◾ Telepathische vermogens

◾ Kennis die ze niet bewust hebben geleerd

◾ Helende vermogens

◾ Universele spiritualiteit

◾ Telekinetische vaardigheden

◾ Helderziendheid (het zien van toekomstige gebeurtenissen)

Paul Dong en Thomas E. Raffill vermelden ook een aantal van de psychische vermogens, boven in China’s Super Psychics, genoemd. Zij bestempelen dit fenomeen als, EMF (Extra Human Functions) of HEEFT (High Sense Abilities.).

De kinderen zijn echter nu geïdentificeerd in vele culturen, en worden vooral gezien als super paranormaal begaafden, zonder het inzicht dat er misschien aanpassingen zijn die niet het gevolg zijn van de natuurlijke evolutie, maar door buitenaardse intelligenties gedaan kunnen zijn.

Wijlen Dr. Roger Leir een pionier in Ufology, meest bekend door zijn werk van het verwijderen van geïmplanteerde voorwerpen na buitenaardse ontmoetingen. Dr. Leir was ervan overtuigd dat de mensheid werd ‘opgewaardeerd’ door hun contact en interactie met buitenaardse wezens.

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat er niet alleen sterren kinderen zijn onder ons, maar het gehele menselijke ras geavanceerd vooruit is gegaan met een snelheid die onwaarschijnlijk te wijten is aan de langzame evolutionaire krachten, maar veel waarschijnlijker is dat deze snelle vooruitgang van de menselijke soort te wijten is door buitenaardse tussenkomst van ons lichaam en geest. ” – Dr. Roger Leir. Auteur, De Aliens en het Scalpelmes.

De worsteling voor de Nieuwe Mens is om te werken en te functioneren wanneer hun bewustzijn en de kennis niet wordt begrepen of erkend. Dit kan zich manifesteren als arrogantie of frustratie, maar meestal is het meer een verdriet, of verwarring.

Ze kunnen gevoel hebben dat hun sterren familie hen heeft verlaten en moeite hebben om hier te zijn en gewoon weer naar huis willen gaan. Het kan overweldigend zijn en leiden tot een bewuste of onbewuste wens om om zich, stom genoeg, over te geven aan alcohol, drugs of zelfs de Aarde te verlaten door zelfmoord.

Het is belangrijk dat de mensheid deze evolutionaire sprong in het menselijk bewustzijn erkent. Het herkennen van deze nieuwe generaties zijn verschillend voor een goede reden, we moeten luisteren naar wat ze ons te vertellen hebben. Zij zijn werkelijk de ”wegwijzers”  voor een zich ontwikkelende mensheid.

De Nieuwe Mens is hier:

“Volwassenen hebben kleine oren ze willen niet de boodschappen horen die wij jullie proberen te vertellen. Waarom luisteren ze niet?” – Een 9-jarige Nieuw Mens die Sterrentalen spreekt om te water te genezen.

By Mary Rodwell / Cover image art by Josephine Wall / References:

Mary Rodwell, Awakening: How Extraterrestrial Contact Can transforms your Life

Dr. Roger Leir, The Aliens and the Scalpel

Dr. L Ohlson statements on her research 2012-2015 to Mary Rodwell

Dr. William Brown in emails to Mary Rodwell ACERN 2010

Neil Gould, Close Encounters of the ADHD Kind

Bron: – Humans Are Free

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl