Categorie archief: levensdoel

Varianten op de bijbelse uitspraken als: ‘gij zult zijn als priesters’ en ‘gij zult volmaakt’ zijn

1:0.5 (22.2) ‘Stervelingen op Urantia kunnen nauwelijks verwachten volmaakt te worden in de oneindige betekenis, maar het is voor mensen zeer wel mogelijk om, beginnende op deze planeet, het hemelse, goddelijke doel te bereiken dat de oneindige God de sterfelijke mens heeft gesteld; en wanneer zij deze bestemming inderdaad bereiken, zullen zij in al wat zelfontplooiing en bewustzijnsverworvenheden betreft, evenzeer vervuld zijn in hun sfeer van goddelijke volmaaktheid, als God zelf is in zijn sfeer van oneindigheid en eeuwigheid. Zulke volmaaktheid is misschien niet universeel in de materiële zin, niet onbeperkt qua intellectueel begrip, of finaal in geestelijke ervaring, maar zij is wel finaal en compleet in alle eindige aspecten van goddelijkheid van wil, volmaaktheid van persoonlijkheidsmotivatie, en Godsbewustzijn.

1:0.6 (22.3) Dit is de ware betekenis van die goddelijke opdracht, ‘Weest volmaakt, zoals ik volmaakt ben,’ waardoor de sterfelijke mens voortdurend wordt aangespoord en naar binnen wordt gewenkt bij zijn lange, fascinerende worsteling om steeds hogere niveaus van geestelijke waarden en ware universum-betekenissen en -bedoelingen te bereiken. Deze sublieme speurtocht naar de God der universa is het allerhoogste avontuur van de bewoners van alle werelden in tijd en ruimte.’

[Bron: Urantia Boek, https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-1-de-universele-vader ]

Laat onze intentie gericht zijn op het zuiveren van de aarde, en daarmede de bewoners van de aarde de gelegenheid biedend hun Goddelijke Plan te voltooien, en de aarde te verbinden met het heelal

Boodschap 7 van Meesters van Andromeda

8 December 2019 / Via Marjo van Knippenberg

Graag willen wij jullie, lichtwerkers, laten weten op welke wijze wij jullie bijdrage ervaren nu jullie op hoogte blijven via deze nieuwsbrief.

Nu, gesteund door jullie, leiden wij jullie licht, liefde en jullie kracht, ontstaan door jullie liefdevolle gedachtekracht, naar degenen die onze en jullie hulp als het meest dringend nodig hebben.

Weet, dat jullie intentie, gericht op het zuiveren van de aarde, en daarmede de bewoners van de aarde de gelegenheid biedend hun Goddelijke Plan te voltooien, wij alreeds de veranderingen bemerken in het bestel dat de aarde verbindt met het heelal.

Nu, nog niet merkbaar op aarde, zal de zuivering stapsgewijs doorgevoerd geraken in samenwerking met jullie. Richt je aandacht op het wereldgebeuren, wat voor jou het meest urgent is, en formuleer in zuiverheid jouw wens voor deze hulpbehoevenden.

Richt je dagelijks, in volledige concentratie gedurende 10 minuten, op jouw doelgroep, en wees ervan overtuigd dat jouw liefdevolle kracht uiteindelijk het resultaat oplevert wat jij beoogt.

Twijfel niet aan jouw kracht, volbreng deze daad in het belang van de aarde en haar bewoners.

Wees ervan overtuigd, dat wij jouw wens laten arriveren op de plaats waar jij deze wens voor bedoelt. Deze samenwerking is voor ons een handreiking in het samengaan met jullie, groeiend naar de volheid van je eigen Wezen. Benut deze oefening als voorbereiding naar de samensmelting van onze krachten, onze wijsheid en onze kennis.

Wij verheugen ons op ons komende samengaan, teneinde de aarde en haar bewoners in het diepste van hun wezen de evolutie te laten ervaren die het volmaakte beoogt.

Dank voor jullie zijn,

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda.

Gepost door wakkeremensen op 10:47

”Doe Wat Je Moet Doen”

Een Schrijven van de Schepper

Woensdag 9 oktober 2019 / door Jennifer Farley,

”Doe Wat Je Moet Doen”

Mijn stelling: Dit is inderdaad het geheime levensmotto dat iedereen zou moeten kennen of zich bewust moet zijn: ieder mens komt met een opdracht in zijn ziel op aarde en kan die opdracht alleen vinden als hij in zijn eigen kracht komt te staan en dus contact heeft of krijgt met zijn Hoger Zijn. Lukt het je dat je kunt doen wat je moet doen, dan bereik je het paradijs en ben je verlicht geworden.

Jullie Aarde, op zijn zachtst gezegd, maakt op dit moment een interessante overgang door.

(Glimlach)

Als je het gevoel hebt dat je een plateau hebt bereikt, wees dan in dat moment.

Als je voelt dat je moet rusten, doe het dan.

Als je de drang voelt om te blijven werken, omarm het dan.

  Als je wilt spelen, speel dan verder.

Er is geen vaste manier om je door deze specifieke verschuiving heen te bewegen, dus doe wat het beste voor je voelt.

  Het Universum zal altijd elke beslissing die je voor jezelf neemt ondersteunen.

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Waarom een depressie onmogelijk wordt met de juiste spirituele uitgangspunten

In het vervolg op voorgaande blog

Los van de inhoud van je eigen antwoorden op Wie, Wat, Waarheen, Waarom en Hoezo, kan – ook wetenschappelijk waarschijnlijk – worden vastgesteld dat je met je spirituele kerngeest weet dat je een uniek mens – en ziel – bent in dit leven die ook gekoppeld is aan een vast levensplan dat in zijn ziel wordt meegedragen omdat het voorafgaande aan het nieuwe leven is samengesteld door jouw ziel met behulp van je gidsen en meesters, zodat je ook een eigen en duidelijke toekomst en taak hebt op aarde die te realiseren is in dit leven. Er kan geen mislukking ontstaan, mits je geen fata morgana’s voor ogen houdt, en dus realistisch en geaard naar jezelf kunt kijken in de innerlijke spiegel. En zeker niet andere voorbeelden volgen want die bestaan niet.

Een atheïst en ongelovige komen hiermee vanzelf in de knoei omdat hij geen goddelijke ziel in eigen wezen kan – of heeft kunnen – ontdekken en daarmee een leegte in zichzelf creëert, en geen ruimte in zichzelf kan geven voor de aanwezigheid van een deeltje van de Oerbron.

Maar je bent niét alleen een spirituele kerngeest en dus wezen, je bent óók een individu met een originele denkende geest, een psychisch denkvermogen, je ben een sociaal, mentaal, emotioneel en creatief wezen, die kortom zoveel kwaliteiten in huis heeft, dat hij/zij evenveel geluk en waarde aan het leven kan toevoegen, zoals ieder ander mens.

Daarnakomt de Wat-vraag: ook wat je persoonlijk talenten, aanleg, en mogelijkheden te realiseren kun je in staat worden geacht om je eigen beroemdheid te ontwikkelen, waardoor je even bekend kunt worden als welk medemens dan ook. Je eigen specialismen moeten dus kunnen worden ontwikkeld, en die zijn altijd anders dan in je eigen voorgaande levens.

‘Waarheen’ is een Oerbesef, die ontwikkeld kan worden aangezien de ziel (Oerbron) eeuwig en oneindig leeft en zijn eigen ziel dus ook. Je gaat altijd door in een volgend leven dat logisch aanvullend is op een afgesloten leven – omdat totaal aan levens op stoffelijke werelden – in elkaar moeten passen om tot een evenwichtig beeld te komen of te bereiken, zodat het goddelijke Meesterschap vanzelf zal ontstaan. Het einddoel is altijd de goddelijke volmaaktheid, het Bewuste Bewust Zijn dat direct aansluit op het Kosmische BewustZijn.

‘Waarom’ ga je dit lange leertraject beginnen? Uit eigen keuze, want dat is een feit. Maar ook omdat je geschapen bent als ‘beeld en gelijkenis’ van de Oerbron en die dus gegarandeerd ook zult worden omdat er in de schepping geen mislukkingen bestaan. Dat levert ieder mens – onder voorwaarden – die enorme scheppende kracht in zichzelf op, dat je met je hart kunt en dus zult volgen. Dat geldt voor ieder mens en dus een kwestie van juist en realistisch zoeken; het doel zal bereikt kunnen worden, want wederom: mislukkingen bestaan niet.

‘Hoezo’? Omdat de Oerbron deze geniale goddelijke Structuur en BestaansOorzaak heeft bedacht opdat die Oerbron zichzelf kan blijven reproduceren. Niets simpelers en reëler of logischer dan dat .

Amen.