Categorie archief: De Nieuwe Tijd

Wat in de spirituele literatuur en webbronnen de ‘creatie van de nieuwe aarde’ heet via wereldwijde chaos, wordt nu goed zichtbaar…
https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/562/articles/855972/23/2 : Lezen deze analyse!ROB DE WIJK
De Venezolaanse president Maduro laat zich niet zomaar door parlementsvoorzitter, oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Guaidó aan de kant schuiven. Logisch. Hij ziet zichzelf als legitiem leider. Maduro boekte vorig jaar immers een overweldigende verkiezingsoverwinning en beschouwt Guaidó’s actie daarom als een ordinaire staatsgreep.

Afgezien van de vraag of hij zijn leven nog zeker is na een aftreden, heeft hij een paar machtige anti-westerse bondgenoten die niet wakker liggen van het feit dat zijn verkiezingsoverwinning frauduleus is en dat hij zijn bevolking terroriseert. China, Rusland en Cuba, volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton de ‘trojka van de tirannie’, staan pal achter hem. En ondanks enkele deserties houdt Maduro ook nog steeds de steun van het leger en die van een belangrijk deel van de bevolking.

Omdat China, Rusland en Cuba tegenover een westers blok van Amerika, het Europees Parlement, afzonderlijke EU-lidstaten – waaronder Nederland – en een aantal Zuid-Amerikaanse landen staan, is de strijd tussen Maduro en Guaidó nu meer dan een binnenlands conflictje. De inzet is hoog.

Venezuela is gezegend met de grootste olievoorraden van de wereld. Amerika importeert uit dat land de meeste olie. Trump wil met sancties Maduro pootje lichten, zo de export naar Cuba stopzetten en de omvangrijke afspraken over olie-voor-leningen tussen Venezuela, China en Rusland frustreren. Daardoor wordt na een machtsovername alleen al China met een niet te incasseren schuld van bijna 70 miljard dollar opgezadeld. Het conflict heeft hierdoor een explosieve geopolitieke dimensie gekregen.

De situatie wordt letterlijk explosief als Trump doet wat hij in augustus suggereerde: een militaire interventie om Maduro te verdrijven. Deze suggestie werd door een aantal landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied terecht als een gevaarlijk en onbezonnen plan van tafel geveegd. Luchtaanvallen zouden totale chaos creëren en voor een grondoffensief zijn volgens analisten 200.000 militairen nodig.

Maar ondanks de mogelijk rampzalige gevolgen groeit de steun voor zo’n interventie onder het enorme aantal uitgeweken Venezolanen. Nu al ontwrichten ongeveer 2,5 miljoen vluchtelingen en migranten de regio, en heeft nog eens een half miljoen zich buiten de regio gevestigd. Onze laatste resten tropisch Nederland, zoals schrijver W.F. Hermans ‘onze’ Caribische eilanden omschreef, kunnen er van meepraten. Alleen al op Curaçao zitten er tegen de 10.000 op een bevolking van 160.000. Nederland is op grond van het Koninkrijksstatuut verantwoordelijk voor de veiligheid van deze gebieden.

Een Amerikaanse interventie of een burgeroorlog waarvoor Maduro zelf waarschuwde, kan de situatie onhanteerbaar maken. Door de actie van Guaidó en de steun die hij uit het buitenland krijgt, is een gevaarlijke nieuwe dynamiek ontstaan.

Of de door jarenlange bezuinigingen aangetaste Nederlandse krijgsmacht effectief massale stromen vluchtelingen kan tegenhouden, evacueren of opvangen is de vraag. Dat geldt zeker als de Bolivaarse Marine van Venezuela wordt ingezet. Dit is niet ondenkbaar. Het Nederlandse besluit om op verzoek van Amerika en Guaidó van Curaçao een distributiepunt voor humanitaire hulp aan Venezuela te maken, zal Maduro met argwaan bekijken. Voor hem is buurland Nederland daardoor partij in het conflict geworden. Hopelijk heeft Nederland goede afspraken over militaire steun met de Amerikanen gemaakt.

Versnel de verandering. Door zelf de verandering te zijn

19 oktober 2018 / Luc van Ewijk

Posted: 21 Oct 2018 12:50 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 21-10-18]

Versnel de verandering. Door zelf de verandering te zijn.

19 oktober 2018 / Luc van Ewijk

De nieuwe aarde. Je voelt de verandering. Je wilt volle vaart vooruit naar de nieuwe aarde. Want in de oude vind je niet zoveel. Je wilt in volledige vrijheid leven.

Je steunt de vooruitgang alleen als je volle kracht aan jouw project werkt. En nu, want in het nu wordt jouw toekomst gemaakt.

Zoveel mogelijk naar het licht streven. Erin staan. Eraan vast houden. Alleen nog maar op gevoel leven.

Ga geen strijd meer aan want daarbij wordt je naar beneden getrokken. Het schaakbord over want dan ben je voorbij de dualiteit.

Eindelijk tijd voor vrede en liefde. Want we zijn niet elkaars concurrent. Maar we zijn een. En alleen als een zijn we in volle kracht.

We zitten nu nog niet eens op halve kracht. We kunnen de wereld zelf in kleuren. Ik heb de kwasten gevonden. Heb jij ze al gevonden?

Ik zou beginnen met zoeken. Niet buiten jezelf. Maar naar je gevoel. Zo surf je naar jezelf toe. In een noodvaart nu. Want het wordt enorme gepusht. Omdat het daarvoor tijd is. De aarde wil en wij horen mee te gaan.

http://www.mindstroom.nl/

Boodschap aan nieuwetijdsouders

28 februari 2018 / Pamela Kribbe

Posted: 01 Mar 2018 01:45 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 1-3-18]

Boodschap aan nieuwetijdsouders

28 februari 2018 / Pamela Kribbe

Maria gechanneld door Pamela Kribbe

Lieve mensen,

Het stemt mij o zo vreugdevol om bij jullie te zijn vandaag!

Jullie zijn mooi, jullie zijn zuiver in je intentie en je hart.

Men spreekt vandaag de dag over de nieuwetijdskinderen, maar jullie zijn de nieuwetijdsouders. Die zijn er ook, en ze zijn hard nodig om de geboorte te laten plaatsvinden van een nieuw bewustzijn, dat ruimer en vrijer is dan in de vele generaties voor jullie.

Jullie zijn de pioniers, de poortwachters die deze ruimte vrijmaken. De nieuwe generatie kinderen komt jullie begroeten. Vanuit de hemel dalen zij neer op aarde en brengen hier een sprankeling van licht en de energie van thuis. En ze brengen ook genezing voor jullie, hun ouders. Zij zijn zo dankbaar voor alles wat jullie voor hen doen! Jullie twijfelen vaak aan je eigen vermogen om je kind te begeleiden. Jullie doen jezelf daarin zeer tekort. Ik wil jullie daarover, met een glimlach maar toch ernstig, toespreken: jullie doen jezelf tekort.

Jullie zijn zeer begaan met jullie kinderen. Zo diep gaat de liefde die jullie verbindt met je kinderen, dat jullie bereid zouden zijn voor hen te sterven. Jullie hebben onvoorwaardelijk lief. Wat kan er nog meer van je gevraagd worden? Wees toch niet zo streng voor jezelf! Jullie vragen je doorlopend af: “Doe ik het wel goed, stem ik mij wel juist af? Geef ik het kind wat het nodig heeft, doe ik waarvoor ik gekomen ben?” Ontsla jezelf eens van al dat huiswerk, wees eens vrij en gelukkig met wie je bent. Jullie zijn prachtig en waardevol, precies zoals je nu bent, op dit punt in je zielenreis. Jullie doen het heel goed.

Jullie zijn gevoelig voor de wensen en verlangens van jullie kinderen, jullie hart staat open naar hen. Voel je eigen geopende hart, dat is genoeg. Je hoeft niet alles te weten en te begrijpen. Voel eens even heel duidelijk hoezeer jij je best doet en hoezeer jij vanuit het diepst van je ziel aanwezig wilt zijn voor je kinderen, in al jouw kwetsbaarheid en met de lasten, de oude kwetsuren en angsten die jij met je meedraagt.

Je hebt een oude erfenis bij je. Je draagt energieën met je mee vanuit je eigen persoonlijke geschiedenis, vanuit je biologische familie, en het reikt nog dieper dan dat. Wanneer je als kind geboren wordt op aarde, neem je een duik in het diepe en absorbeer je de energie van de mensheid zoals die op dat moment op aarde heerst. Je duikt in de collectieve sfeer van het menselijk denken en voelen op dat moment en dat wordt geestelijk je bagage.

De kinderen die nu de aardse sfeer binnenkomen, pikken een collectieve energie op die anders is van toon, vibratie en kwaliteit. Het bewustzijn heeft zich verhoogd de laatste decennia. Daarom is het voor deze kinderen op een bepaalde manier lichter en gemakkelijker om hier te zijn. De sluier waar ze doorheen moeten, is dunner. Tegelijk is het ook zwaar voor hen, omdat er nog steeds oude structuren op aarde zijn, waar de kinderen met hun hogere vibratie flink tegen aan botsen. Het is voor hen gemakkelijker om hun zielenergie intact door de sluier heen mee te nemen, maar tegelijk is het moeilijker voor hen om zich aan te passen aan de oude structuren en denkwijzen die nog op aarde leven.

Jullie, als hun ouders, vormen daarin een brug. Jullie zijn degenen die voor hen een vertaalslag kunnen maken. Jullie begrijpen het licht dat zij uitstralen, jullie staan open voor hun zielenkwaliteiten, jullie hebben een besef van waar ze vandaan komen en hoe rijp ze zijn op geestelijk niveau. Tegelijkertijd staan jullie zelf nog met één been in het oude, in tradities van angst en zelfontkenning. Precies dat stuk in jou mag geheeld worden in de relatie met je kind. Met andere woorden: jij mag ook geheeld worden in die relatie. Jullie zijn hier om je kinderen iets te geven, maar ook om van hen iets te ontvangen, en vooral over dat ontvangende stuk wil ik vandaag spreken.

Als kind hebben jullie ervaren wat het is om je een vreemde te voelen binnen de aardse realiteit, vooral in de mensenwereld. Als kind belichaamde je een intuïtieve wijsheid, maar je kon je ei vaak niet kwijt in je omgeving. Jullie zijn allen lichtbrengers, zielen die met een heel mooie intentie naar de aarde zijn gekomen. Jullie wilden verandering brengen, in jullie eigen tijd. Er was, al heel jong, een heimwee in je hart en een weten: ik kom uit een andere sfeer en ik ben hier om iets van die sfeer naar de aarde te brengen. Maar het kwam vaak voor dat je je afgewezen voelde in dat weten, ook al heb je dit alleen onbewust geregistreerd.

Je hebt de pijn van afwijzing ervaren, ook al was het niet zo bedoeld door je ouders, leraren of andere belangrijke mensen in je omgeving. Doordat je je onbegrepen voelde, ben je je sterrenlicht naar binnen gaan trekken, alsof je het moest verbergen. En je bent steeds meer verkrampt gaan leven, onzeker over wie je was, omdat het niet gespiegeld werd door je omgeving.

Toen werd je ouder en groter, en op een gegeven moment kwam er in je leven weer een aanraking vanuit die sfeer van thuis, vanuit die liefdevolle sfeer van Zijn die je je als kind nog zo goed herinnerde. Die aanraking kwam van een ziel uit de hemel, die bij je wilde komen als jouw kind. Altijd is het zo dat het kind dat bij je komt, je ergens aan wil herinneren. Het gaat om iets wat je vergeten bent, maar dat tegelijk heel sterk bij jou hoort als ziel. Een kind wil je bewust maken van een vergeten wezenskwaliteit, een aspect van jezelf dat je heel maakt en wat je uit het oog bent geraakt. Elk kind wil een specifiek aspect van de ouder helpen ontwaken.

Is het kind eenmaal bij je in de aardse sfeer, dan zal het geleidelijk aan door zijn of haar uitstraling, door zijn of haar specifieke karakter en ook de problemen die het tegenkomt, dat aspect in jou gaan wekken. Als je bijvoorbeeld heel verantwoordelijk bent en je altijd de lasten van anderen op je schouders neemt, dan zal je misschien een kind aantrekken dat daar helemaal geen zin heeft, dat daar lak aan heeft en tamelijk ongehoorzaam is. Maar het kan tegelijk een kind zijn wat heel avontuurlijk is, speels en vrij, en dat zich niet laat binden door eisen van anderen. Op die manier herinnert het kind jou aan iets, namelijk aan het belang van vrijheid, onafhankelijkheid en goed voor jezelf zorgen. Ondertussen kan dit kind je een hoop hoofdbrekens bezorgen. Je vraagt je af: “waarom is het zo dwars, moeilijk en ongehoorzaam?”. Hoewel het antwoord daarop varieert per kind, kan het heel goed te maken hebben met een innerlijke dynamiek die tussen jou en het kind speelt. Het kan zijn dat een aspect van jezelf dat jij tegen beter weten in onderdrukt in jezelf, door het kind wordt belichaamd en manifest gemaakt. Dat kan heel confronterend zijn. Als je bijvoorbeeld heel geschokt en boos reageert op het “egocentrische” gedrag van je kind, dan merk je wellicht op dat er een kwaadheid in je wordt aangeraakt, die niet slechts het gedrag van je kind betreft, maar het feit dat jij jezelf eigenlijk enorm tekort gedaan voelt met alle verantwoordelijkheid die je meetorst. Dus je bent eigenlijk ook kwaad op jezelf en op de wereld. Het kind raakt deze diep verborgen laag in jou aan, en geeft je zo de mogelijkheid bepaalde overtuigingen in jezelf (“mensen hebben mij nodig”, “geven is beter dan ontvangen”) te onderzoeken en te herzien. (Dit wil trouwens niet zeggen dat je het gedrag van je kind daarom maar moet laten zoals het is. Het is goed om gewoon grenzen stellen volgens jouw gevoel).

Wat ik hier vooral wil benadrukken ten aanzien van de ouder-kind relatie is dat je het jezelf gewoon mag gunnen dat het gedrag van je kind in jou sterke emotionele reacties oproept, die je zelf (nog) niet helemaal doorziet. Gun jezelf een stuk verwarring en onbegrip, sta toe dat je je irriteert aan een kind, dat je met je handen in je haar zit of er even niks meer van begrijpt. Aanvaard ook dat het onbegrip of gebrek aan contact je verdrietig maakt, en dat je je realiseert wat je zelf eigenlijk aan essentieel contact hebt gemist in je jeugd. Al die emoties kunnen naar boven komen tijdens het opgroeien van het kind. Dit is in orde. Wat jullie vaak dwarsboomt is dat je van jezelf zo vaak de perfecte ouder moet zijn, die het allemaal begrijpt, die zijn of haar eigen pijn heeft doorgrond en daarom helemaal aanwezig kan zijn voor het kind als een spirituele gids die het begeleidt. Maar ik zeg jullie: het leven is milder en liever dan jullie denken! Je hoeft helemaal niet die perfecte ouder te zijn, je mag zelf in oude kindstukken schieten, het niet weten, oude angsten doorleven, en soms gewoon ook negatieve emoties uiten naar je kind, omdat je het even niet meer snapt. Op zielenniveau heeft jouw kind erin toegestemd moeilijke stukken in jou aan te raken, zodat ze juist in de relatie met hem of haar naar de oppervlakte komen. Dit is, als je het van enige afstand beziet, een prachtig bewustzijnsproces, en de zielen die dit zijn aangegaan met elkaar hebben werkelijk een ongelooflijk diepe liefde voor elkaar. Juist omdat ze weten dat ze elkaar mogelijk in de haren gaan vliegen om het zelfbewustzijn in elkaar te helpen vergroten.

Ontvang dus de mildheid die er in het leven zit en waarvan ook jouw kind doordrongen is. Je mag gewoon fouten maken in relatie tot je kind. Je mag zelf kind zijn in de relatie met je kind. Dat is wat jullie jezelf vaak verbieden. Je hebt het gevoel erboven te moeten staan, maar juist als er een kind bij je komt in het aardse leven, gaat het je per definitie wijzen op een blinde vlek in jezelf: iets wat je nog niet weet, iets wat je nog niet beseft. Je kunt daar dus nog niet boven staan en dat hoeft ook niet; dat is niet de bedoeling!

Het enige wat van je wordt gevraagd en wat wel de bedoeling is, is dat je openstaat voor dit bewustwordingsproces. Dat je toestemt in het diepe te duiken en de confrontatie met het onverwachte en onvoorspelbare aan te gaan.

Werkelijk een kind ontvangen in je leven betekent onzekerheid toelaten en openstaan voor het geleidelijke leerproces dat je in de ontmoeting met hem of haar aangaat.

Als je daarvoor openstaat, ben je bereid de unieke kwaliteiten van je kind te zien en te ondersteunen. En dat is het geschenk wat je je kind te geven hebt. Dit is een heel bijzonder geschenk!

Nog vaak is het zo in jullie maatschappij dat er in de opvoeding en het onderwijs vanuit wordt gegaan dat een kind niks weet, dat het een onbeschreven blad is dat van alles bijgebracht moet worden, dat het klein is, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dit is een grote vergissing. Jullie kinderen zijn rijpe, volwassen zielen. Op innerlijk niveau zijn ze net zo oud als jullie. En jullie beseffen dit! Snap je dat dit bijzonder is? Alleen al dit besef heeft een krachtig effect op de manier waarop je met je kinderen omgaat. En dit effect laat zich niet alleen gelden binnen je eigen gezin, maar het beïnvloedt ook het collectieve bewustzijn op aarde. Hoe meer ouders zo gaan kijken naar hun kinderen, hoe meer er open wordt gestaan voor de nieuwe energie die de kinderen komen brengen. Daardoor zullen veranderingen op gang worden gebracht in de geneeskunde, in de psychologie en in het onderwijs.

Ik zeg jullie dus: twijfel niet zo aan jezelf, wees eens trots op wat je al hebt bereikt in je leven, op de innerlijke wijsheid die je meedraagt in je ziel, en waarvan je elke dag iets uitstraalt naar anderen op deze wereld, vaak zonder dat je het weet. Ik vraag jullie te vertrouwen op het leerproces waarin je bent verwikkeld met je kind. Vraag je even niet af of je het allemaal wel goed doet, maar accepteer gewoon dat jij op dit moment helpt het collectieve bewustzijn op aarde te veranderen doordat je open staat voor een nieuw perspectief, hetgeen je dagelijks in de omgang met je kind in praktijk brengt. Door jouw intentie, door de ruimte in je hart en je geest, help jij een opening te creëren voor een ander bewustzijn op aarde, waardoor jouw kind zich hier makkelijker kan manifesteren.

Velen van jullie tot wie ik spreek, zijn spiritueel ontwikkelde mensen, die talenten in zich dragen om mensen te begeleiden in hun innerlijke bewustzijnsprocessen. In de relatie met je kinderen raken jullie wat dit betreft vaak met jezelf in de knoop. Het is in de relatie met je kind niet de bedoeling dat jij de spiritueel begeleider of therapeut bent van je kind. Of je kunt het ook zo zeggen: jullie zijn beiden elkaars spirituele gids. En daarnaast zijn jullie beiden gewoon mens. Realiseer je dat jij niet verantwoordelijk bent voor de spirituele groei van je kind. Jij schept mogelijkheidsvoorwaarden, en dat doe je vooral door het kind ruimte te bieden om zich te ontwikkelen zoals het zelf voelt dat goed is. Blijf vooral ook heel goed voor jezelf zorgen, want van daaruit heb je het meest te delen met je kind, en met wie dan ook.

Voel nu de energie van jullie kinderen hier aanwezig. Ieder van hen is hier nu in de geest aanwezig. Jullie zijn diep met hen verbonden en zij weten dat jullie hier zijn om het contact met hen nog meer te verdiepen. Nog mooier, levendiger, liefdevoller te maken. Voel hun dankbaarheid, hun waardering, voel zowel hun kind-zijn als hun gids- zijn. Beide aspecten leven in hen, en beide aspecten leven in jou. En dat is het mooie van de dans die jullie aangaan met jullie kinderen.

Ik groet jullie allen in liefde. Jullie brengen een zegening op aarde.

Wij danken jullie daarvoor.

© Pamela Kribbe
http://www.pamela-kribbe.nl
https://www.lichtwerkersnederland.nl/

‘Wat vraagt deze veranderende tijd van ons?’

16 februari 2018 / Berry Vincenta

Posted: 27 Feb 2018 01:30 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 27-2-18]

Wat vraagt deze veranderende tijd van ons?

16 februari 2018 / Berry Vincenta

Zoals U al eerder heeft gehoord is dit een zeer belangrijke tijd voor ieder mens en niet alleen ieder mens op deze aarde maar ook de mensen in deze Schepping, alle Zielen, alle Lichtwezens in deze Schepping.

Er is veel momenteel gaande op Uw Aarde en het heeft alles te maken met dat de Grote Verandering, zoals al zolang is aangekondigd, al bezig is.

Dat maakt ook dat er heel veel CHAOS is ontstaan. Chaos in het Bewustzijn van mensen, chaos in verhoudingen tot elkaar, chaos in het eigen denken in het eigen leven en vooral ook chaos in het eigen onderbewustzijn. Ik zal U dit (later) toe gaan lichten. Er is veel nieuw Kosmisch Licht, nieuwe Kosmische instroom, er is heel veel Licht wat op dit moment op uw Aarde aan het binnenstromen is.

En daar waar Licht is ziet men duisternis.

Daar waar Licht is ziet men niet alleen maar licht maar ook datgene wat in het duister verborgen lag en daardoor wordt zoveel in waarheid gebracht.

Maar wat in waarheid gebracht wil worden, zal zich vanuit alle macht verweren en het verweren hiertegen is ook onderdeel van de chaos, want daar waar de mens die in duisternis leeft, geprikkeld wordt door Licht zal de angst nog veel dieper zijn omdat die zichzelf leert zien in dat wat nog niet in overeenstemming is met zijn eigen innerlijke eenheid.

Het heeft alles te maken met dat de duwkracht vanuit de Kosmos, evolutiedrang is en deze evolutiedrang duwt in ieder Bewustzijn.

Laat ons kijken naar de wereld van nu; Alles wat daar plaats vindt en waar U allen collectief deel van uit maakt raakt U, bewust of onbewust. Het raakt ook altijd een deel in oud bewustzijn, in Uw eigen oude geschiedenis, en al deze oude trillingen zijn in deze periode onderhevig aan dit Licht. En vragen van een ieder van U, schoonmaak te willen houden in dit wat nog uit hele oude karmische trillingen bestaat. Want de wereld wordt op dit moment doorlicht van een nieuwe frequentie, en deze nieuwe frequentie zal het bewustzijn van mensen op een ander Veld brengen.

We zijn in een overgang, de Aarde is in barensweeën, en ieder mens die zijn eigen Licht heeft herkend, zal daar ook zijn eigen medewerking aan verbinden vanuit het Hart. Daarom is het ó zo belangrijk dat ieder mens die wil horen, zijn eigen onderbewustzijn en zijn eigen karmische oude overtuigingen nogmaals onder dit Licht wil gaan zien en vooral ook de moeite wil nemen dit te gaan TRANSFORMEREN.

Want Transformatie is daarin van groot Belang. Wanneer de wereld, en vooral de mensheid, die daardoor aangeraakt wordt zichzelf innerlijk niet voldoende kan transformeren, zal die splitsing iedere keer zichtbaar blijven vanuit deze aarde van dualiteit. Want ook dit Licht laat de dualiteit in het leven zelf zien. Daar waar mensen volkomen verbonden vanuit het Hart in het leven kunnen en willen staan maar daar nog steeds op een bepaalde wijze extra energie in moeten gebruiken om dit ook zichtbaar te mogen maken in een Wereld die iets anders van hun vraagt, en die hun iets anders inprent iedere dag opnieuw in hun eigen denken, in hun eigen onderbewustzijn.

Ga Uzelf na; Alles wat daar in uw eigen onderbewustzijn wordt ingeprent kan een verbinding maken met oude karmische trillingen waardoor U beweegt, reageert en overtuigd bent van dat wat op dat moment Uw waarheid is.

Wanneer U dit naar een hoger plan in uzelf brengt zult U iets anders waar gaan nemen en zult U wellicht kunnen onderscheiden dat datgene wat is ingeprent, vanuit deze collectiviteit, niet van U is. En niet per definitie van U hoeft te worden, als U daar goed naar blijft kijken en uw eigen heldere alertheid, steeds opnieuw aperte alertheid, op blijft focussen en blijft zien welke keuzes er iedere dag opnieuw gemaakt moeten worden.

Verdwalen in jezelf,, verdwalen in je eigen Ziel……

Er is zoveel overspoeling van zoveel verschillende soorten van trillingen en energieën dat de mens van nu bijna verdwaalt. Verdwaalt in Zichzelf, verdwaalt haast in zijn eigen Ziel. En daardoor zijn eigen zielsbestemming zo in de schaduw van het eigen Licht heeft gesteld, dat de veiligheid in het leven van alledag wordt verbonden aan al die oude trillingen. Maar ook door al datgene wat wordt ingeprent door die wereld .

Alles wat daarin in groepsverband in uw eigen bewustzijn binnen komt, daarin heeft U altijd een keuze te maken maar er zijn zoveel zaken in deze wereld die vanuit uw eigen onderbewustzijn, vanuit een overgave aan ….. Alsof dat “De Waarheid”zou zijn daarin mee te stromen.

Waarheden op dit moment in ieder leven staan onder druk door dit Nieuwe Licht. Waarheden, oude waarheden, zullen een hele andere betekenis gaan krijgen. Ze zullen uiteindelijk een basis betekenen in uw eigen bestaan maar zullen ook vragen om ruimte, waardoor er weer nieuwe waarheden toegevoegd kunnen worden.

Door dit Nieuwe Licht wat nu zó instroomt gebeurt er ook iets in uw eigen hersenen, gebeurt er iets in uw eigen Hogere Bewustzijn, maar doordat er in die hersenen, in Uw eigen Brein, nieuwe cellen worden aangeboord kunt U een dieper begrip op gaan brengen voor dat wat in Uw wereld instroomt. Waar het bewustzijn nog niet rijp voor was, maar waar mensen die op de bewuste wegen zichzelf aan het ontplooien zijn, steeds meer zich kunnen vinden in dat wat in hun eigen inspiratie binnen stroomt. Daardoor zullen ook andere en oude overtuigingen uiteindelijk plaats gaan maken voor Nieuwe Waarheden en nieuwe zaken waardoor dat Nieuwe Licht werkelijk kan schijnen.

Schijnen op dat wat dan ook in de Vorm zichtbaar gaat worden voor een ieder die dat wil zien en vooral ook voor een ieder die dat op hart niveau wil ervaren.

IK heb U gezegd; er is zoveel op dit moment in chaos gaande en doordat die dualiteit op deze Aarde nog steeds zó duidelijk zichtbaar is, zo’n splitsing zelfs ook in de Mens individueel, is het belangrijk om te weten, dat die dualiteit op weg is naar die Eenheid van die Nieuwe Wereld.

Het Licht is de voorloper om die dualiteit tot Eenheid te brengen. Die Eenheid, niet alleen maar de eenheid vanuit de wens van het hart maar eenheid werkelijk vanuit waarheidsgetrouwe Hartverbinding. Niet meer vanuit oude illusies maar vanuit werkelijkheid.

Lichtsporen in het Lichtnetwerk om uw Aarde heen…….

Ik ga U nog iets meer toelichten over de lijnen die op dit moment op Uw Aarde zo zichtbaar zijn:

Al die lichtsporen die zo hun weg vinden in het Lichtnetwerk om deze Aarde heen zullen ook heel duidelijk gevoeld worden door mensen die gevoelig daarvoor zijn. En die weten dat er zich nieuwe Poorten aan het openen zijn waardoor er niet alleen vanuit Kosmos Licht instroomt, maar waardoor er ook via andere ingangen Licht de wereld in kan stromen. Het is belangrijk om daardoor Uzelf ook opnieuw , zo U dat nog niet duidelijk heeft kunnen doen, te verbinden met deze energieën. Want deze hogere frequenties, helpen U ook naar die andere energielaag in uzelf te brengen en niet meer vast te blijven houden aan dat wat misschien zo veilig lijkt.

Alle veiligheid die op dit moment in het leven is, zijn allemaal veiligheden die uiteindelijk achterhaald blijken te zijn. Ze zullen uiteindelijk, door dat wat nu zo gaande is, U dwingen naar uw eigen kracht te kijken en die kracht te leven.

De Bekrachtiging te zijn van dat Licht in dit Leven en te staan voor dát waar U voor kwam.

Velen op Uw wereld die wel Bewust zijn, velen op uw wereld die zich bewust zijn van Zichzelf en hun Verbinding, weten ook dat juist deze incarnatie in dit leven, in deze tijd een hele belangrijke bedoeling heeft gekend. En dat de Bekrachtiging van die Hartenergie en de bekrachtiging van die incarnatie zó belangrijk is in deze tijd.

Poortwachters

Al deze mensen die open in het leven staan zijn de Poortwachters voor het Licht dat nu zo duidelijk instroomt, maar wat ook heel veel mensen confronteert met duisternis.

En duisternis,lieve mensen, is iets wat ook een stuk Bewustzijn laat zien.

Duisternis is dat veld dat zo veel invloed heeft op het Wezen wat U bent. Wat zoveel onbewuste invloed heeft op Uw handelen, op Uw spreken en op Uw Zijn als U zich daar niet bewust van bent.

Het is belangrijk om te zien waar de indoctrinatie waar de manipulatie, waar de beperkingen zich allemaal toe verhouden in uw eigen persoonlijke leven. Waar U innerlijk steeds toe wordt uitgenodigd is vooral goed te kijken waar U zich aan verbindt en waar U zich uit los wilt maken. Want daarin ligt een heel groot werkterrein. Er zijn heel veel manipulatieve velden in uw Wereld en op uw Aarde, die een enorme invloed hebben op het Collectief Onderbewustzijn en die heel veel angst veroorzaken.

Angst is de voeding voor het duister en daar waar angst ontbreekt kan dat duister U niet meer raken.

Wanneer U dit heel diep in Uzelf begrijpt, dan begrijpt U dat daarin een belangrijke stap tot bevrijding van deze Aarde gemaakt kan worden. En dat angst niets meer is dan iets zoals het ervaren wordt.

Een Maatschappij ( overheid) kan een manipulerende werking hebben op uw inspiratie……

Angst is op zichzelf Neutraal, maar wordt vooral gevuld en gevoed door allerlei denkbeelden, oude overtuigingen en inprentingen. Deze angst kan zich transformeren. En daar waar dit getransformeerd is zal er Innerlijke Ruimte zijn voor een nieuw Inzicht en zult U weten, dat U steeds opnieuw die keuze kunt maken waar U zich toe verhoudt en waar U zich aan verbindt.

Natuurlijk, U woont in een Maatschappij die zijn eigen regelgeving kent, die beperkingen in zich draagt, en die ook daardoor een soort van manipulerende werking kan hebben op Uw eigen instroom van inspiratie, ideeën, die ook kunnen onderdrukken.

De onderdrukking en het ingekapseld voelen in allerlei patronen die vanuit overheden zijn opgelegd, zijn ook hier onderdeel van. Besef dit, dat U daarin een stap kunt maken en dat datgene wat U wordt opgelegd U altijd aan kunt gaan, wat uiteindelijk de uitkomst ook zal zijn. Het gaat nog veel meer om de stap te maken. Want deze stap maakt dat U de energie die U op dat moment ervaart, neerzet en wortelt in de Aarde en in dat veld waar U zich op dat moment dan mee bezig wilt houden, om een stuk verandering aan te brengen, op welke wijze dat ook plaats zal vinden.

Al die deze veranderingen die ook Individueel, door Uzelf, helemaal alleen gedaan kunnen worden zijn veel grotere krachten dan dat U zich wellicht bewust van bent.

U bent een Kracht Veld, U bent die Lichtdrager, U bent dat Licht in Uzelf en U kunt zó veel met alles wat U heeft meegenomen in dit Leven.

Niets zal onzichtbaar blijven …. het zal hele grote schokken brengen in het Bewustzijn van mensen.

Maar eerst zullen, zoals ik net heb uitgelegd, alle oude karmische trillingen op deze Aarde gezien moeten worden en het is juist dátgene wat nú zo zichtbaar wordt door dit Licht.

Niets zal onzichtbaar blijven en het zal hele grote schokken tot gevolg hebben…. het zal hele grote schokken brengen in het Bewustzijn van mensen. Mensen die zich toevertrouwden aan allerlei zaken wat al zó lang zo veilig was, maar wat uiteindelijk niet zal blijken te zijn.

Bereidt U daar op voor.

Want weet dat de periode die nu zo gaande is, een periode is die zo belangrijk is om in die barensweeën van de Aarde haar te helpen naar die Nieuwe Energie. En zodoende van die Derde naar die Vijfde laag te gaan.

Wanneer U Uw eigen inzet daarin ook centraal zet en Uzelf serieus neemt, Uzelf dierbaar bent en vooral ook met mededogen vanuit het Hart, vanuit Uw onvoorwaardelijke Liefde naar het leven kijkt dan zult U daarin ook zien hoeveel mensen worstelen met zichzelf, met hun eigen leven. En dat het heel vaak mensen zijn die nog niet dat contact hebben kunnen maken met dat wat ze zouden kunnen weten. Daarin ligt ook werk en daarin ligt werkzaamheid.

Het gaat er niet meer om, om datgene wat Innerlijk in Uw eigen onderbewustzijn wordt aangeraakt vanuit dit Licht, te projecteren op de Wereld. Maar kijk naar binnen en zie het als een liefdevolle kans om dat veld wat nu nog vaak zó onrustig maakt, zodanig op te schonen dat U daardoor dat Licht volkomen verdraagt en weet wat U daarmee wilt gaan doen. U zult zich daarin geïnspireerd gaan voelen, aangeraakt, aangedaan, ontroerd, maar ook zó, zó diep verbonden, zowel verticaal als horizontaal. Weer wetend waar het Leven Werkelijk over gaat.

Dit leven van bewustwording gaat een Leven van Bewustzijn zijn.

Dit leven van bewustwording gaat een leven van Bewustzijn zijn. Wanneer velen geraakt worden in hun onderbewustzijn en uiteindelijk ook de weg van bewustwording zullen kunnen gaan, om uit te komen bij Bewustzijn, en in dat Bewustzijn de verbinding te maken, collectief met elkaar.

Er zijn momenteel zoveel zaken op deze wereld die nog onbelicht zijn.

Maar bereid U voor; er komt nog veel meer vrij, er zal nog veel meer zichtbaar zijn.

Laat U daarin dan niet weerhouden, wees niet teleurgesteld maar weet dat het een heel belangrijk doel dient en dat het niets anders kan zijn dan dat het Licht het diepste duister omwoelt en omwoelt en dat vanuit alles wat veilig was U naar een stukje onveiligheid terug zult keren, maar deze onveiligheid brengt U uiteindelijk bij Uw eigen Krachtveld.

En U zult staan wanneer U dit begrijpt, U zult staan vanuit uw eigen innerlijke verbinding.

Dan zult U weten wat voor U de waarheid moet worden voor Uzelf. Uw eigen waarheid. De visie vanuit uw eigen Hart en vooral ook de kennis die U heeft meegenomen in dit leven, in uw eigen Bewustzijn zal dan weer in het Licht naar voren kunnen treden. En U zult zeggen, gewoon in uw dagelijkse leven hoe U naar zaken kijkt, zonder dat U zich nog laat manipuleren door de groepsdrang om U heen, waarin U mee moet stromen met wat de wereld daarvan vindt maar waarin U uzelf vanuit die kracht en individualiteit los durft te maken.

Los durft te maken vanuit dat wat niet meer van U hoeft te zijn en dat zet U niet buiten de wereld, dat zet U midden in de wereld, dat zet U in de Kracht van de wereld. Het helpt U in het hart van deze wereld Uw energie te verbinden, collectief vanuit uw Liefde, vanuit de drang mee te willen helpen aan deze evolutie en daarin uw eigen Licht te laten schijnen.

Alles wat momenteel in al die verschillende factoren van duisternis naar het leven van U allen toekomt is niets anders dan ‘Waarheden van Toen’.

Ze zullen uiteindelijk volkomen om gaan keren en U kunt daar een bijdrage aan leveren, door uw eigen waarheid te vinden en deze ook te leven vanuit dat wat U Bent.

Zonder terughoudendheid, zonder angst voor oordeel van de wereld. Want de wereld heeft altijd een oordeel omdat er wisselwerking is, maar laat los datgene waardoor U zich dan zou willen laten weerhouden, want het gaat om die Vrijheid.

De Vrijheid van Uw Eigen Identiteit in dit Leven.

De Vrijheid van Uw Eigen Identiteit in dit Leven.

Uw identiteit doet er toe, Uw leven doet er toe, en de plaats waar U bent in uw leven daar moest U zijn. U doet er toe want U zorgt dat de plaats waar U bent in Uw leven energie geeft en deze energie is altijd verbonden in al die Lichtdraden vanuit het netwerk om de wereld en in de wereld.

Daarin kunt U uzelf nooit meer verliezen als ‘Onbelangrijk’ zijn.

U bent allemaal belangrijk.

Want in deze incarnatieronde bent U hier gekomen om ook dit gezamenlijk met heel veel anderen aan te willen gaan en aan te willen horen zoals ik nu tegen U spreek. Voel niet dat U daar te klein voor zou zijn, U allen bent daarin een krachtbron.

Een krachtbron op de plek waar U bent in uw leven.

Straal deze Kracht vanuit uw Hart uit en voel dat U een wezenlijke verandering kunt aandragen en bijdragen, in datgene wat nu zo gaande is.

Er is heel veel, niet alleen op de Aarde gaande er is ook veel in de Kosmos gaande, er is veel in dit Zonnestelsel gaande. In de wisselwerking, in en uit, zo boven – zo beneden, is er heel veel rumoer. Want ook in de Kosmos is er veel aan het veranderen en alles is aan het opschuiven, Energetisch gesproken. Al deze velden van Licht zijn ook onderhevig aan verandering van frequentie zoals het ook weer naar ons terugkeert en daarin zit heel veel hulp.

Er is heel veel Licht.

Niet alleen wat op die manier vanuit Kosmos naar benedenstroomt, zo het U maar even te zeggen, maar vooral ook te weten dat er heel veel hulp is en heel veel begeleiding op heel veel lagen van het bewustzijn. En in de lagen van uw eigen bewustzijn, kunt U deze hulp ook ervaren. Het is dus belangrijk om uzelf niet meer, in de persoonlijke levens, klein te houden, maar het is belangrijk om uzelf uit te strekken in deze gelaagdheid van Uw bewustzijn. Uzelf zover uit te strekken dat U werkelijk zult zeggen; “IK BEN, dit is wie IK BEN, IK BEN ”; en U strekt zich uit tot voorbij deze Aarde. U strekt zich uit tot in die Kosmos en op iedere laag kunt U aanwezig zijn, energetisch aanwezig zijn. Ook daar maakt U contact mee. Het is vaak onbegrepen, het is vaak ook nog niet toegestaan en nog niet toegelaten in het Hart, maar U strekt zich veel verder uit dan dat U van zichzelf ooit durfde te weten.

Laat toe deze grootsheid, laat toe dit Licht in Uzelf.

Nieuwe Tijd’s Kinderen……Sterrenkinderen

Daarnaast is het belangrijk om het volgende te weten:

Er zijn heel veel zielen die in deze periode zijn geïncarneerd, men noemt ze “Nieuwe Tijd’s Kinderen”, men noemt ze “Sterrenkinderen”.

Deze Zielen komen van andere velden om als ‘Bruggenbouwers’, op deze wereld te helpen dualiteit tot eenheid te brengen. Mensen vanuit hun energie te spiegelen aan schone, heldere visie. Aan een nieuwe visie vanuit die nieuwe Trilling waaruit zij vandaan kwamen. Ze zullen helpen Nieuwe energie te wortelen, te aarden, in het Morfogenetische veld van deze Aarde. Ze zullen mensen steeds opnieuw inspireren naar het leven te kijken vanuit een andere blik . Een blik waarin de omfloerstheid en de dofheid in de ogen van velen op uw Aarde, zo door manipulatie helemaal innerlijk afgestompt en beperkt is, weer het contact zullen vinden met het Licht en de Kracht in Zichzelf, en hun eigen intuïtie en inspiratie zullen hervinden.

Zij zullen de Bruggenbouwers zijn voor deze nieuwe Wereld en U heeft ze ongetwijfeld herkend.

Deze, vooral ook kinderen, die wanneer U ze in de ogen kijkt iets anders vertegenwoordigen. Zij laten een andere energie zien alleen al in het contact dat zij maken. Geef deze kinderen, geef deze jonge mensen, die vaak Oude Zielen zijn, een veilige bedding.

Geef ze een zodanige bedding in het leven dat hun energieveld zich volkomen kan ontvouwen in deze wereld. Het is nodig daar ruimte voor te bieden, want zij bieden een ieder de hand.

Dit gezegd hebbende; laat ik U verder zien dat ál datgene wat zó naar de wereld toestroomt, allemaal hulp is die nodig is en die de Wereld in Beweging zet en daar waar Licht in Beweging zet, komt ook Duisternis in beweging.

Wees U daar steeds bewust van.!!

Het is in deze tijd van het allergrootste belang om steeds opnieuw de verbinding te herleggen in het eigen Hart en te weten dat het Licht daarin steeds opnieuw weer datgene laat zien wat ontkend is geweest, wat niet aanvaard wil worden, en wat niet geaccepteerd is. Accepteer vanuit Liefde want zie dat al datgene wat is geweest, uiteindelijk allemaal ervaringsdelen van het Leven zelf, in Evolutie betekent.

Al die velden moesten en moeten geleefd worden maar zullen nu een andere verbinding gaan maken wanneer mensen met bewustzijn, mensen die werkelijk daar iets aan willen bijdragen de verandering kunnen brengen.

Maak de Verandering, wees zelf die Verandering en zet het neer vanuit de Kracht die U bent. Vanuit de hoop en de wens die U heeft en durf dan daarin voor Uzelf niet alleen de hoop te hebben maar vertrouw vanuit het Hart op dat wat in het Leven moet plaatsvinden.

Deze energie, vanuit het Licht zal steeds opnieuw op uw weg verschijnen. Zie dan wat daar wordt getoond en draai U niet af maar Kijk. Het wordt U getoond in Liefde steeds weer opnieuw om U te herinneren aan dat wat gedaan kan worden.

Mijn Zegen.

https://www.berryvincenta.com

Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf en NIEUWE DNA-OPWAARDERINGEN 19 januari 2017

KRYON LEGT UIT HOE NIEUWE DNA-OPWAARDERINGEN LICHTWERKERS VAN SPECIALE VERMOGENS VOORZIEN

Elk Wezen heeft zijn eigen planning die gebaseerd is op wat men heeft gekozen toen men hier niet was. Online komen is hoe we deze vorm zullen noemen. Toen de Pleiadiërs de basis hebben gelegd voor het zaaien van de Mensheid, door hen het Goddelijke deeltje te geven dat jullie in je esoterische zaad bezitten, is jullie biologie met die van hen vermengd, met als resultaat het DNA dat jullie nu bezitten en dat zich binnen de dingen bevindt die jullie niet kunnen zien, wat Kwantum- en dynamische delen zijn en die de Goddelijke zaden in zich meedragen. De oorspronkelijke creatievorm was dat Menselijke Wezens met duisternis- en Lichtbewustzijn zouden ontwaken om vervolgens naar de Schepper op zoek te gaan.

Geen enkel ander dier op de planeet is op zoek naar de Schepper. Het is niet alleen het intellect van de Mens dat dit mogelijk maakt, het is ook de matrijs en als bewijs hiervan geef ik jullie dat meer dan 85% van de inwoners van deze planeet in een vorm van hiernamaals gelooft. Dit kan geen toeval zijn, het valt niet binnen de curve. Het was op deze manier binnen jullie gietvorm gepland en ontworpen en we hebben jullie eveneens verteld dat het die energie en dat systeem bevat dat jullie karma noemen. Tot nu toe is het dezelfde gietvorm geweest. De tijdcapsule van deze planeet heeft, door middel van processen waarvan jullie je niet bewust zijn, het model gecreëerd, processen die groots en prachtig zijn en die op Kwantum zijn gebaseerd, die om zo maar te zeggen multidimensionaal zijn en afkomstig van de Scheppende Bron.

Het DNA van de Pleiadiërs werkt voor meer dan 80%, wat hen nagenoeg Engelen maakt en in hun wetenschap van Bewustzijn hebben ze geen ruimtevaartuigen nodig om naar andere plekken te kunnen reizen, ze maken gebruik van wat jullie het proces van verlichting noemen en wat door jullie wetenschappers al is vastgesteld, dat fysieke objecten op twee plekken tegelijk kunnen bestaan. Het is niet zo dat dit jullie verstand te boven gaat, maar het is eenvoudigweg zo dat het jullie normale ervaringsniveau te boven gaat en ze hebben deze planeet van verschillende attributen voorzien die jullie vandaag de dag gebruiken. De gietvorm die ze jullie hebben gegeven is niet een controlerende matrijs, maar het is een invloedrijke. Het maakt dat jullie op een bepaalde manier denken en het geeft jullie de vrije keuze over hoe je hiermee omgaat.

Ik wil het graag hebben over de nieuwe gietvorm. Jullie gaan het idee van concurrentie, hebzucht, samenzwering en macht achter je laten. Het kost tijd, soms generaties lang, voordat iemand de idioterie kan inzien van wat men voorheen heeft gedaan, om zich te realiseren dat er betere manieren zijn om dat wat men daadwerkelijk graag wil, te bereiken: gezondheid en in dit leven geluk te beleven, iets wat jullie niet eerder hebben gehad. Het vermogen om goed op te kunnen schieten met de rest van de planeet, waarbij jullie van ideeën en kwaliteiten zullen verschillen, maar toch zullen jullie tolerantie bezitten om met elkaar om te kunnen gaan en jullie zullen merken dat dit de belangrijkste richtlijn is, omdat het zal geven wat jullie altijd al hebben gewild en dat is niet: oorlog.

Er zijn nog drie modellen in aantocht, dit is nog maar het begin en er hoeven geen markeerpunten meer worden gepasseerd, maar er zijn plaatsen waar uitvindingen letterlijk een verschil maken in hetgeen waarvan jullie je bewust zijn en wat jullie vervolgens gaan doen en er zal voor jullie een nieuwe vorm nodig zijn om verder te kunnen denken dan waar jullie voorheen zijn geweest, dit zijn vormmallen van bewustzijn en gezien het simpele feit dat er een nieuwe vorm vanuit de krachtige energieknooppunten en de plekken van pure creatieve energie wordt gezonden, zouden jullie feest moeten vieren aangezien er mensen zijn geweest die hebben verkondigd dat dit nooit en te nimmer zou gebeuren. De Triade is het nieuwe bewustzijn dat betrekking heeft op de drie onderdelen van het bewustzijn die we in het bijzonder naar jullie hebben doorgeleid; het zijn het brein, de intuïtie en het hart. Het hart bezit het sterkste magnetische veld van alle organen, waaronder het brein, waarbij er in het lichaam meer activiteit in het hart bestaat dan in het brein. De wetenschap ziet dit als het tweede brein.
EINDE SAMENVATTING.

Revaluatie van de valuta blijft voor veel mensen de focus, waarbij het wachten nog steeds doorgaat, maar toch zijn er signalen dat de laatste dagen zijn aangebroken. Eén ding is zeker en dat is, dat wat er ook gebeurt, het zal uiteindelijk tot stand komen. Het zal een markeringspunt in de tijd zijn dat het begin zal betekenen van grootse veranderingen in de geldmarkt, en nog belangrijker, het creëren van valuta die hun waarde op een eerlijke manier weerspiegelen. Het mag dan op kleine schaal beginnen, maar uiteindelijk zal het resulteren in een herziening van alle valuta. De dagen van het aanpassen van de waarde van valuta, waardoor investeerders en speculanten voordeel kunnen behalen, zijn geteld en alle handelingen zullen zichtbaar zijn en op een eerlijke manier worden uitgevoerd. Als jullie erop letten, zullen jullie ontdekken dat eerlijkheid in alle soorten transacties aan de orde van de dag zal zijn, waarbij de transacties die op een minder eerlijke manier plaatsvinden zullen worden blootgelegd en de daders zich onmogelijk nog kunnen verstoppen. Eerlijkheid zal in alle zaken het bijwoord zijn en er zal een tijd aanbreken waarin het onmogelijk is om de waarheid te verbergen. Het Nieuwe Tijdperk zal alles blootleggen wat minder eerlijk is en men zal dergelijke activiteiten nergens kunnen verbergen. Terwijl een eerlijke samenleving wordt opgebouwd en alle mensen als gelijke worden behandeld, zal het uiteraard zo zijn dat de mensen op een vreugdevolle en vredevolle manier en in een liefdevolle atmosfeer zullen beginnen te leven. Het is misschien nog te vroeg om jullie te vragen je te focussen op wat er komen gaat, hoe meer dit echter doen des te sneller deze tijden zich zullen aandienen.

Het is duidelijk dat de veranderingen ergens moeten beginnen en het is goed mogelijk dat dit de “City of Light” (Lichtstad) is waarover Genii (Townsend red.) ons laatst heeft geïnformeerd dat deze op het punt staat om zich te manifesteren. Het is zeker zo dat er wat dit betreft hernieuwde activiteit zichtbaar is en dat we bijzonder dichtbij de manifestatie van de eerste “City of Light” in Sedona gekomen zijn. Genii bezoekt regelmatig haar vrienden in de City en er is sprake van een groot optimisme dat er heel binnenkort iets gaat gebeuren. Ja, jullie hebben dit allemaal al eerder gehoord, maar terwijl de tijd verstrijkt en naarmate de trillingen zich blijven verhogen, komen de ideale omstandigheden steeds dichterbij. Er staan grootse vieringen op stapel en wanneer deze zich aandienen, zullen vreugde en geluk tot uitdrukking komen, hetgeen de teleurstellingen van voorheen ver zal overstijgen. De tijd van verandering is nabij, dus blijf positief en verspil je energie niet aan negatieve gedachten. Mits je nog niet ingelost karma hebt, zou je in staat moeten zijn van een vloeiend pad te kunnen genieten dat je verder dan ooit vooruitbrengt.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Kryon legt nieuwe energietechnieken uit omdat we die in de toekomst nodig hebben

https://www.youtube.com/watch?v=livydv6MYSI Kryon 2018 January – The Spirit Communicates With Us (Gepubliceerd op 13 jan. 2018)

Luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid.

Jullie hebben in de toekomst meer energie nodig omdat het kouder wordt, en duurzame energie is noodzakelijk: geothermische energie ofwel ‘geothermal energy’. Nucleaire energie is erg duur, nog los van de gevaarlijke afvalstoffen die geproduceerd worden.

Vers water moet georganiseerd en gemaakt worden met nieuwe ontziltingstechnieken.

2045

[Bron: Hen Straver, De ziel, een oerbesef. Elikser Leeuwarden, 2011; p.215-216]

# De Christus in het Aquariustijdperk zal op enig moment in ons midden verschijnen, zoals ik eens, meer dan dertig jaar geleden, zag. In et doorkijkje in Een voorschouw beschrijf ik hoe de nieuwe Christus in groepen Christusbewustzijn wekt, wat jij en ik individueel kunnen.

Een voorschouw

In de pauze van de Academie voor Natuurgeneeskunde waar ik studeer, praat ik met een medestudente over de kloof tussen licht en duisternis. Deze wekt een scheidingslijn die door de mensen heen loopt en vaak nauwelijks te herkennen is, soms ben je in het licht, dan weer in het duister. Je voelt de schaduw die door deze kloof opgeroepen wordt duidelijk als iemand geestelijke macht over je uitoefent. Daar hebben we allebei ervaring mee. Dan opent zich mijn horizon en schouw ik het volgende. Een lichtstraal van boven raakt me en ‘opent de tijd’. Ik zie dat de Christus van het Aquariustijdperk zo omstreeks 2045 in het Westen geboren zal worden. Dan volgt een tweede beeld: een alles vernietigende oorlog die de hele planeet aarde in vuur en vlam zet doorkruist dit plan. De aangekondigde avatar zal ten gevolge van de verwoestingen meer dan anderhalve eeuw later geboren worden.

Weer een beeld. De gevreesde wereldoorlog breekt niet uit net voor de verwachte komst van de nieuwe Christus, maar vroeger. De tijd verschuift en de aanstichter van de oorlog, Ahriman, komt steeds eerder onder ons. Het is alsof een kosmische klok terugloopt: 2045, 2035, 2025, 2015, 2005, 1995… Langzaam stopt de klok en staat stil. Omstreeks die tijd zal ergens in het Midden-Oosten de personificatie van negatieve intelligentie, macht en herhalingsdwang, Ahriman, geboren worden.…

Een nieuw beeld vaagt al het voorgaande weg. Er wordt ‘van hogerhand’ ingegrepen. Daardoor zal de gevreesde oorlog niet plaatsvinden. De strijd tussen licht en duisternis zal zich in elk individu afzonderlijk afspelen en de Christus van het Aquariustijdperk zal op het juiste moment als de tijd rijp is, geboren worden. Dan is de pauze om en ga ik als laatste naar het klaslokaal.
Terwijl ik me probeer samen te rapen en het geschouwde te verwerken, voel ik hoe de strijd tussen licht en duister zich in mijn bewustzijn begint te voltrekken. Ik sta voor een eigen persoonlijke keuze, tot in het kleinste detail. Een nieuw begin.

Ik zal je nu laten delen in hoe ‘Het kosmische hart’ zich in mij ontwikkelde. Het kosmische hart opent meerdere dimensies, een multidimensionale werkelijkheid, waarin je leeft. (slot)

Vanuit mijn eigen spirituele studie en meditatie verklaar ik het bovenstaande als volgt. De droom of schouw komt mij realistisch voor, maar dan wel in de geestelijke betekenis van ‘realistisch’. Realisme namelijk van 5D en niet van 3D. Dromen zijn immers signalen en boodschappen vanuit 5D en tijdens mijn opleiding tot medium heb ik geleerd dat dromen in beelden vertaald moeten worden naar de werkelijkheid van 3D, hetgeen betekent dat je die beelden moet’ inkleuren’ via je eigen levenservaring. Het waarom hiervan zal inmiddels ook duidelijk zijn geworden: de werkelijkheid van 3D is onvergelijkbaar met 5D. En dus dient er een vertaling van die beelden plaats te vinden die intuïtief is, je voelt vanuit de energie van de ander in wat daar aan de hand kan zijn en wat betrokkene voor spanningen en blokkades in het lichaam heft opgeslagen, want die dringen als eerste tot je binnen. Die blokkades moeten geheeld worden.

Kortom, vanuit de geestelijke werelden wordt meegewerkt aan dat helingsproces en daarom mag jij als intermediair daaraan meehelpen. Maar dan wel als vertaler van beelden vanuit die andere dimensie en dat is een kwestie van goed en zuiver invoelen. En ook dat je alleen vanuit eigen spirituele levenservaring die beelden kunt herkennen en dat probeert over te brengen aan betrokkene.

Goed, dan de schouwbeelden. Niets in de toekomst staat vast, vandaar die wisselende jaartallen. Er bestaan alleen ‘potentiele mogelijkheden’ die nader worden ingevuld door de belanghebbenden en betrokkenen. Als de strijd en spanning in het Midden Oosten zodanig wordt opgevoerd dat er geen uitweg meer is, dan kan het exploderen, maar dat alleen vanuit 3D. Want de mens is níét de alleenheerser en alles bepaler van wat er hier op aarde gebeurt dat is een kosmische aangelegenheid. Alles en alles is binnen de kosmos en dus ook in ons universum dat met de hele kosmos in zijn oneindigheid verbonden is, maar daarvan is de mens zich niet bewust.

Én het is dus ook een kwestie van universele verantwoordelijkheid vanwege de bestaande kosmische als overkoepelende ‘verantwoordelijke’ van de universele eenheid enerzijds en de afzonderlijke (multi)universa anderzijds, waarvan de mensheid zich ook niet bewust is. Vandaar de zin: ‘Er wordt ‘van hogerhand’ ingegrepen’. Waarom: de mens heeft het recht niet de aarde te vernietigen. Dat zal dus ook nooit gebeuren, zelfs niet onder Atlantis en Lemurië die ‘maar’ een continent deed verzwelgen en niet de hele planeet. Maar ook daarbij gelden kosmische wetten, waaraan strikt de hand wordt gehouden.

Er gebeurt dus nooit iets zonder toestemming op het hoogste niveau en dus kunnen er geen ‘toevallige ongelukken’ gebeuren. Zelfs de tsunami die Fukushima trof met zijn kerncentrale was geen toevallige natuurramp, maar een waarschuwing van boven dat de mensheid van kernenergie moet afblijven, want is ‘voortijdig’ tijdens WO2 tot ontwikkeling gekomen vanwege die toenmalige omstandigheden. Maar de mensheid ‘moet’ eerst leren om duurzame energie op te wekken en tevens de meest goedkope, want wind, water, aarde (geothermie) en zon zijn gratis. Er bestaat dus spiritueel geen behoefte aan kernenergie en het zijn alleen commerciële belangen die daarachter zitten. Terug naar de kern van dit betoog.

Het is dan ook de taak aan de ‘intermediair’ en dus het medium om de geestelijke boodschappen aan het publiek duidelijk te maken en de mensen dus ‘kosmisch’ wakker te schudden, zoals ik dat bij dezen doe. Daarbij behoort ook de taak om die beelden te ‘vertalen’ naar de aardse situatie die, zoals gezegd, anders is dan het kosmisch multidimensionale veld en het aardse 3D-denken.

Tot slot zij nogmaals aangegeven dat er niets vastligt op aarde aangezien dit een planeet is van de Vrije Wil en daarmee is ook de kosmos als bestuurlijke verantwoordelijke akkoord gegaan. Dat houdt een grote mate van vrijheid – lees: veel groter dan op andere planeten waar ten principale alleen soortgenoten op dezelfde lichtfrequentie samenleven; je komt daar terecht waar je ‘thuishoort’ – in voor de mensheid hier, maar geen onbeperkte of absolute aangezien ook onze mensheid zich heeft te houden aan de spirituele of kosmische levenswetten. Maar omdat de mens zich daarvan niet bewust is, is de huidige shift noodzakelijk om dat bewustzijn verder te ontwikkelen en de aardse dualiteit, die nu lag ‘genoeg’ – eonen zelfs – geduurd heeft, tot een einde te brengen. Vandaar de keuze aan de mens om nu de eigen verantwoordelijkheid op te pakken en te transformeren naar 5D of het 3D-traject van het rad van wedergeboorte elders te voltooien. Je kunt niet gedwongen worden onvoorbereid 5D binnen te stappen.

‘Einde NWO, ondergang van de Cabal?’ Een reactie.

Posted by ygdrassill on May 2, 2016

prism

# Men hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat er iets heel erg mis is in de wereld. De conflicten in het Midden-Oosten en Palestina worden steeds gewelddadiger, Europa wordt overspoeld door hordes vluchtelingen, aanslagen zorgen voor het zwaarder bewapenen van de politie, inkomensverschillen worden steeds groter, banken dreigen steeds weer om te vallen, aandelenbeurzen kelderen omlaag en zo zijn er talloze andere factoren die zorgen voor een groeiende onvrede. Veel mensen zullen beamen dat er iets MOET veranderen. We lijken een breekpunt te bereiken, waarop het elastiekje, dat al heel lang gespannen staat, gaat breken.

Dat we ‘lijken een breekpunt te bereiken’ is historisch vaker gebeurd, en dus niet zo bijzonder, maar het contrast tussen de landen buiten de industrieel hoogontwikkelde wereld van de vrije marknaties en daarbuiten is nu wel erg groot, zeker omdat de burgeroorlogen en IS-jihads de afgelopen jaren de hoofdrol hebben gespeeld in de nieuwsvoorziening. Dit overigens als politieke verklaring voor de mondiale chaos die is ontstaan.

Spiritueel speelt naar mijn inzicht een andere verklaringsfactor, te weten dat we op dit moment en dat geldt astrologisch na 21-12-2012 in een bewustzijns-shift verkeren, en dat heeft invloed op al het intermenselijk verkeer op aarde. Om kort te gaan is volgens de Maya-kalender op de genoemde datum de 4e (meen ik uit mijn hoofd) ten einde gekomen en zijn we nu als mensheid bezig on voor te bereiden op de 5e Grote Cyclus die ons in de vijfde dimensies (5D) moet gaan brengen en toevallig las ik gisteren over 2045 (zie volgende blog over de Nieuwe Tijd die in ‘ongeveer’ dat jaar kosmisch volledig zal zijn aangebroken en ‘geïnstalleerd’).

Maar wel met dien verstande dat de huidige menselijke samenleving geheel ‘op de schop’ gaat want de overgang van 3- naar 5D zegt al genoeg: 3D staat voor materialisme en lineair denken [of lineariteit (?): eendimensionaal van het ene punt naar het andere en de 3 van 3D voor lengte, breedte en hoogte] of duidelijker: ‘afgescheidenheid’ en dualisme, terwijl 5D staat voor eenheidsdenken, harmonie en vrede.

Daarmee wordt direct duidelijk wat er van de mensheid verwacht zal worden wat de veranderingskoers betreft: conflicten, onvrede en oorlogen zullen verdwijnen en de mensheid moet met zijn eigen Hoger Bewustzijn of Hoger Zijn bereiken dat afstand van dualisme wordt genomen en dus wordt overwonnen. Het aardse ‘paradijs’ breekt aan, waar het wereldbeeld nu alleen maar bestaat uit concurrerende naties en oorlogvoerende (religieuze) leiders. De islam (in strijdbare Jihadversie) tegenover het ‘duivelse’ Westen en de decadente westerse beschaving.

Mijn visie is daarmee ook bepaald: ik voel intuïtief dat dit een correct ontwikkeling en toekomstig bewijsbare feiten zullen zijn en dat deze omslag (dit laatste klinkt heftiger dan het eerste en terecht want het woord ‘omslag’ wordt geassocieerd met heftige taferelen) in de overgang van 3- naar 5D. Dit omdat de overgang zo immens groot is: de complete beschaving wordt veranderd. Dat kan dus alleen door middel van een wereldwijde economische, politieke en sociale crisis gepaard gaan. De heftigheid van tv-beelden dagelijks bevestigt dat.

Gelukkig staan er op deze site voldoende beschrijvingen van wat ons concreet te wachten staat en daarmee kunnen we ons ook voorbereiden. Lees de desbetreffende blogs! Waarom heb ik die teksten verzameld? Omdat ik wist dat dit zou gaan gebeuren en dat de Lichtdragers op deze wereld de taak krijgen om bij al het hulpgeroep te gaan helpen en begeleiden. Hulpgeroep van die mensen die hierop niet zijn voorbereid. En waarom zijn Lichtdragers wel voorbereid? Omdat ze in voorgaande keerpuntmomenten in de grote Maya-cyclussen ook al zo’n omwenteling in persoon hebben meegemaakt. Lichtdragers weten dus dat er niets ernstigs zal gebeuren maar dat de verandering neerkomt op een intens ervaren verandering van lichtfrequentie waar het lichaam ook op aangepast moet worden. Dit voor wat de grote hoofdlijnen van de chaos van dit moment (de volgende decennia van deze nieuwe eeuw)

# Wat voor de meerderheid van de mensen echter verborgen blijft, is dat er achter de schermen een wereldwijde oorlog woedt. Deze oorlog wordt niet benoemd in de reguliere kranten of op de tv. Het is de oorlog van de Cabal tegen de mensheid. Een strijd tussen het goed en het kwaad, die al heel lang speelt, maar waarvan we nu midden in de eindstrijd zitten. En het is erop of eronder.

Vanuit spiritueel oogpunt is deze oorlog van Cabal tegenover de mensheid logisch omdat deze verzamelnaam (?) Cabal natuurlijk de gevestigde orde is die zich met hand en tand zal verzetten tegen de – of iedere – omwenteling hier net beschreven. Hun macht en aanzien zal verdwijnen en dat vindt men niet leuk. Het zijn ook de materialistische klassen binnen onze maatschappij in alle bestaande naties en samenlevingen die dus alles in het werk zullen stellen om zich niet van de onzichtbare ‘troon of tronen’ te laten afzetten. Het wordt dus een mondiale Franse Revolutie in geestelijke zin met een symbolische werking van de Franse guillotines die tijdens de Revolutie de heersers van het koningshuis hebben omgebracht.

Nu in de huidige overgang is geen sprake (meer) van ‘volksgerichten’, maar van energetische veranderingen die voor iedereen spannend zijn, want over dat verre verleden (van Atlantis en Lemurie, die beiden ten onder gingen) bestaan geen herinneringen en is niets ge- of beschreven. Voor de moderne mensheid is deze overgang dus uniek.

De verborgen agenda van de Cabal

# De Cabal (de heersende schaduw-elite) wil simpelweg de planeet Aarde voor zichzelf hebben. Door totale controle op de financiële wereld. Door het bezitten van alle grote corporaties. Door de wereld te besturen volgens hun Nieuwe Wereld Orde (NWO), een nieuwe werelddictatuur gebaseerd op een fascistische ideologie. Een deel van de Cabal wil zelfs een groot deel van de mensheid niet op deze planeet. Dat klinkt ongelofelijk hard, maar het is een feit waar sommige Cabal-leden openlijk voor uitkomen. Zij willen 90% van de bevolking uitroeien en de overgebleven 10% gebruiken als slaaf.

Hoe Cabal (ik vermoed een fictieve naam zoals ook de ‘Illuminati’) precies georganiseerd is is mij onbekend en of hier de juiste feiten zijn geciteerd is mij ook onbekend, maar vanuit spiritueel oogpunt kan ik me een dergelijke eindoorlog voorstellen omdat de Cabal zijn macht zal verliezen, alsmede hun oorlogstuig. Want die zijn onbekend en onbestaanbaar in 5D. Hun heerschappij hier op aarde moet dus (als conclusie) verdwijnen en ervoor in de plaats ontstaat er een rechtvaardige wereld en ‘samen’leving waarin geen disharmonie meer bestaat en waarin maar één wereldwijd volk samenlevinn bestaat zonder nationale grenzen. Dit klinkt utopisch en is het in zekere zin vanuit 3D ook, maar vanwege de verandering van het aardse trillingsfrequentie of -getal wordt dit werkelijkheid. Dat is mijn stellige ‘overtuiging’ of liever: intuïtief weten.

Streven naar een eerlijke wereld

# De mensheid wil hun vrijheid terug en in vrede en harmonie leven. 99% van de mensheid wil geen oorlog meer. Men wil een herstel van de rechtsstaat en een veroordeling van de grootste criminelen – de drijvende krachten achter alle aanslagen en oorlogen – die tot nu toe boven de wet blijken te staan en vooralsnog vrijuit gaan voor hun oorlogsmisdaden. De mensheid wil een eerlijke wereld. Eerlijke verdeling van de rijkdom. Het armoedeprobleem in de wereld oplossen. Bovendien een einde aan het vernietigen van het milieu en uitputten van de grondstoffen van moeder Aarde.

Het mooie van deze passage is dat het mij ook aanknopingspunten biedt om de komende veranderingen exact te omschrijven, omdat ik lees: ‘een herstel van de rechtsstaat’, maar die rechtsstaat hoeft niet meer letterlijk te worden genomen als een land dat door die wetboeken geregeerd wordt. Maar een nieuwe mens in de Nieuwe Tijd en nieuwe Geestelijke Wereld Orde (ipv NWO!) heeft vanwege zijn hogere bewustzijn geen wetboeken meer nodig en zal ieder mens zijn leven zo inrichten dat hij naar zijn intuïtie luistert om te weten wat te doen en wat te scheppen en produceren (naar eigen talenten en gaven en overeenkomstig behoeften uit de omgeving) en hoe te handdelen en dus nooit iets schadelijks doet of anderen nadeel zal leveren.

In die wereld bestaat ook geen geld meer en geen kapitalisme, want 3D-begrippen die niet meer bestaan. Het is een geld- en klasseloze maatschappij geworden met een volgende opdracht in de menselijke evolutie: hoe blijft mijn partnerrelatie gezond want er bestaan alleen nog maar tweeling- of aanvullende zielen als paren. En die aanvullende ziel kan niet (meer) uit elkaar omdat ze (eeuwig) bij elkaar horen, en dat wil helemaal nog niet zeggen dat je samen ook goed en ‘aangepast’ samen kúnt leven. ‘Een goed huwelijk’ is een levensoefening.’ De opdracht luidt dus om er een gezonde en eeuwige relatie van te maken (‘want je bent eeuwig voor elkaar bestemd’ omdat het leven eeuwig en oneindig is). Daarom staat in sommige boeken ook beschreven dat een 5D-samenleving moeilijker is dan 3D. daar valt iets bij voor te stellen gezien het aantal echtscheidingen in onze huidige samenleving.

# We staan dus op een keerpunt, of eigenlijk een afslag naar links of naar rechts. Dit betekent dat óf de Cabal gaat zegevieren (de 1% ten koste van de 99% van de wereldbevolking), óf de mensheid wint deze strijd en zal een welvaart en vrijheid krijgen die ongekend is. Het laat zich raden wat de 99% van de wereldbevolking zou kiezen. Dat is dus 7 miljard mensen tegen een (in de kern) kleine groep Cabal-leden. Dat moet de mensheid gemakkelijk kunnen winnen. Toch is het nog geen gelopen race. Waarom is dat eigenlijk?

Het is vanuit 3D geen gelopen race omdat de bedreigden zullen blijven vechten tot het laatste moment. ‘Leden’ van Cabal worden zonder meer lichamelijk ziek omdat hun bewustzijn deze overgang naar hogere frequenties fysiek niet zullen overleven. Want 3D en 5D zijn fundamenteel strijdig met elkaar en daarom is het geestelijk gesproken vanuit 5D wel een uitgemaakte zaak en ook een ‘gelopen race’ wie er gaat winnen. Namelijk de nieuwe mens.

Cabal als machtige Goliath

# De Cabal zijn de machtigste en rijkste families op aarde. Ze zijn bovendien wereldwijd geïnfiltreerd in de top van invloedrijke organisaties, zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, Centrale Banken, etc. Ze staan tevens aan de top van grote multinationals in onder andere: de olie-industrie, voedselindustrie, wapenhandel en media. Alleen al Rothschild bezit 53% van het kapitaal op aarde. Daardoor hebben ze veel macht en middelen. Ze kunnen legers, politici en verkiezingen ‘kopen’. Ze kunnen tegenstanders kapot procederen of ze kopen rechters en de justitietop om. Ze financieren pedonetwerken om politici mee te chanteren. Of ze betalen grote sommen geld aan huurmoordenaars om degene die niet omgekocht kunnen worden uit de weg te ruimen. > Lees hier over de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat

Al deze factoren wegen dus niet op tegen het hoger bewustzijn dat gaat komen, maar in verschillend tempo! En dat hoger bewustzijn gaat dus óók de aarde redden.

# De Cabal bezit ook alle Main Stream Media, de reguliere kranten en televisiekanalen. Wereldwijd. Ze hebben zelfs controle over een groot deel van de alternatieve media op internet. Daarnaast hebben ze duizenden trollen in dienst die opzettelijk disinformatie verspreiden en eerlijke journalisten zwart maken. Volgens insiders wordt er 7 miljard per jaar besteed om deze machine te laten draaien. Daardoor hebben veel mensen geen idee wat er werkelijk achter de schermen speelt.

En dit maakt ook niets uit omdat ‘ze’, de machtigen en rijksten, geen idee hebben wat dat hoger bewustzijn betekent. Maar ze kunnen op een andere manier in hun ziel gerustgesteld zijn: iedere ziel van de mens op aarde heeft per droom in de slaap voorgelegd gekregen of ze in 3D willen blijven of willen transformeren naar 5D. Iedereen heeft dus de keuze al gemaakt. Dat betekent ook dat iedereen hier in de volgende 20 jaar zal vertrekken: 3D’ers naar een andere 3D-planeet om hun cyclus daar af te ronden en 4/5D’ers ook, maar dan om direct terug te keren in een lichtlichaam en dus zonder geboorte terug te keren, want geboorte en dood horen alleen bij en in 3D. Zij gaan als 5D’ers de aarde healen en herscheppen.

# De Cabal heeft zich al honderden jaren kunnen voorbereiden. Ze wisten al heel lang dat deze eindstrijd er ging komen. Ze hebben het financiële systeem zo ingericht dat mensen afhankelijk zijn geworden van banken en overheden, een groot deel van hun inkomen afstaan aan de Cabal (via belastingen) en niet meer zelfvoorzienend zijn.

# Alleen degene aan de top van de piramide heeft het totaaloverzicht. Er wordt heel veel informatie verborgen gehouden. Zelfs mensen in hoge posities zien vaak maar een klein stukje van de hele puzzel. Met het totaaloverzicht (ten minste van hun eigen systeem) heeft de Cabal-top een enorme voorsprong.

Volgens 3D is dit logisch gedacht, maar de ‘top’ van die piramide heeft geen notie wat hen te wachten staat als na hun overgang – lees: dood – een evaluatie van hun afgelopen leven plaatsvindt en tot de conclusie zal komen en nieuw inzicht zal leiden dat ze de dualiteit nog verre van overwonnen hebben. Zij worden dus geconfronteerd met alle slachtoffers die zij hebben gemaakt in dat vorige leven. Dat wordt dus heel pijnlijk.

Kennis is macht

# Als de meerderheid van de mensen zouden begrijpen wat er achter de schermen speelt en zich als een blok tegen de Cabal zouden keren is het over en uit. Dan is ‘De val van de Cabal’ een voldongen feit. De kans dat de mensheid, de 99%, glansrijk uit deze strijd komt is dan ook groter dan dat de Cabal’s Nieuwe Wereld Orde NWO wordt ingevoerd. Maar dan is het wel noodzakelijk dat mensen begrijpen wat er op het spel staat. Welke spelletjes er gespeeld worden. Wat er verborgen wordt gehouden. Welke misdaden door de Cabal worden gepleegd. En vooral: Wat we kunnen doen om de Cabal te verslaan.

Ik kan het de auteur van dit stuk niet kwalijk nemen dat er nog zo vanuit 3D wordt geschreven want zelfs de zinsnede ‘en zich als een blok tegen de Cabal zouden keren is het over en uit’ is alweer 3D. Het is ook theoretisch want de bevolking weet intuïtief dat dit speelt maar niemand die de durf heeft om iets te organiseren want dan zitten inlichtingendiensten direct achter je aan. En daarom is alleen internet een schijnbaar veilige haven om te brainstormen hoe dit aangepakt moet worden. Fysiek aanpakken heeft geen zin want ze blijven de machtig(st)en waartegen je niets begint, maar jezelf verbinden met je originele goddelijke oerkracht in jezelf en je Hoger Zijn helpt wel. Zoals Ghandi dat deed.

Een glorieuze overwinning

Volgens verschillende journalisten en klokkenluiders die ‘dicht op het vuur zitten’ en dagelijks insiders binnen de top van allerlei organisaties spreken is het verlies van de Cabal bijna een voldongen feit. Zo zei Benjamin Fulford laatst: “We zijn er bijna, we kunnen bijna de overwinning grijpen.” En even later: “Nog één duwtje en dan kunnen we deze hobbel nemen.” (lees samenvatting van dit interview hier) Ook David Wilcock is al jaren optimistisch over het verslaan van de Cabal. Hij schrijft en spreekt al jaren over geplande massa-arrestaties en de vele deserteurs binnen de illuminati: “Het ziet er niet naar uit dat de Cabal genoeg steun of financiële middelen heeft om een succesvol tegenoffensief te bieden. Ze weten dat het komt en hun plannen zijn meer gericht op vluchten dan om te blijven en het tegemoet te zien.” (lees hier zijn commentaar van 8 februari 2016) Oud-militair Drake Bailey is persoonlijk betrokken bij de voorbereidingen van dit massa-arrestatieplan en begin dit jaar zegt hij optimistisch: “De betrokkenen van Het Plan zijn goed op de hoogte van alle achtergronden die een rol kunnen spelen bij wat er gaat plaatsvinden. Dat ga je binnenkort zien. De uitvoering van Het Plan gaat zo goed als beginnen. Doe je gordel alvast maar om.”(Het Plan)

Ik kan bij deze passage alleen maar opmerken dat ik genoemde Benjamin Fulford een griezel vind en dat zijn teksten me ergerlijk overkomen. Na een eerste lezing heb ik besloten dat ik geen resonantie voel en dat ik heb nooit meer zal lezen, want volgens mij is hij zelf niet kocher is en intuïtief voel ik een dubbelrol . ©aquariuspolitiek/jwjongejans

Bron: https://ygdrassill.wordpress.com/2016/05/02/einde-nwo-ondergang-van-de-cabal/

Sananda over de Gouden Straal en Bewustzijn

13 december 2017 / Tetsiea / Blijham, Posted: 13 Dec 2017 02:00 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 13-12-17]

Sananda over de Gouden Straal en Bewustzijn

13 december 2017 / Tetsiea / Blijham

Welkom. Welkom mijn lieve Licht-Kind. Ik ben Sananda. Ik ben de Meester die de Gouden Straal draagt. Die de Meester is over de Gouden Straal. De Gouden Straal is de hoogste frequentie, de hoogste Kosmische Straal die sinds twintig, dertig jaar weer naar de Aarde wordt gebracht. Om het Bewustzijn van de mensheid te bespoedigen. De mensheid heeft nog nooit zo een snelle groei doorgemaakt als de laatste dertig jaar. Het feit dat jij, op dit moment geïncarneerd bent op de Aarde, wil zeggen dat jij een belangrijke rol hebt in het geheel. Jij draagt de Hoogste Frequenties. Jij draagt de Hoogste Dimensies in potentie in je. En brengt dat tegelijkertijd naar het Aardse, op jouw manier.

Dat kan zijn door het werken met kinderen. Dat kan zijn door het werken in een kantoor. Dat kan zijn door thuis te zijn. Dat kan zijn door mensen te trainen, te healen, te genezen, iets te verkopen. Maar alles, alles doe jij vanuit Bewustzijn. Vanuit dat jij de Gouden Straal weer naar de Aarde brengt. Jij draagt Bewustzijn. Jij hebt deze verbinding al bij je en de roep van je Ziel al bij je, sinds Lemurië.

Jullie zijn de dragers van het Licht, de brengers van het Licht. De strijders van het Licht, af en toe. Maar vooral the ‘Lovers of the Light”, dus de Liefhebbers van het Licht, in het Licht. Jouw leven gaat over het brengen van Licht. Niet over het verwijderen van het negatieve, maar over het brengen van Licht. Dat is anders.

In de Hoogste Dimensies, in de Hoogste Frequenties kun jij je vaak gemakkelijk thuis voelen. Omdat jij daar zo bekend bent. Maak je geen zorgen mijn lieve kind van Licht. Jij bent gegrond, jij blijft gegrond. Jij blijft in het Aardse, omdat wij daar voor zorgen.

Jouw ziel zal de komende tijd, de komende maand en de komende maan stappen zetten, belangrijke stappen zetten. In het bewustzijn van de Aarde, niet alleen in je eigen Bewustzijn, maar in het Bewustzijn van de Aarde. En alles wat jij nodig hebt, is er al.

Het is alleen dat je af en toe, net even die bocht neemt, waardoor je daar komt, waar jij het liefste wil komen. En het is die stroom die automatisch gaat, die moeiteloos gaat. Gebruik je kanalen, gebruik je helderziendheid, je heldervoelendheid, je helderwetendheid, je helderhorendheid. Roep ons aan, want wij zijn er natuurlijk voor jou om je te dragen en te begeleiden. En we hebben je lief. Vergeet dat nooit.

Ik ben Sananda en dit is mijn boodschap.

© Tetsiea

Resoneert deze tekst met je? Deel deze tekst met je vrienden voor wie jij denkt dat dit openend zou kunnen zijn.

Zo bereiken we de wereld met elkaar.

Of doe de Gouden Straal Meditatie http://www.crystalvisions.eu/goudenmeditatie.html
http://www.crystalvisions.eu/