Categorie archief: ascentie

Aartsengel Gabriel: “De mens “denkt” nog te veel in de vorm van de 3D. “

12 juli 2019 / Martha Krul

De Aartsengel Gabriel via Martha Krul.

De mens heeft nog lang niet door wat hij kan.

De mens denkt nog heel veel in de vorm van het 3D denken.

Nog steeds “denkt” de mens dat hij beperkt is.

Dit maakt het transformatieproces er niet gemakkelijker op.

Door in die beperkte vorm te denken, gaat in bepaalde delen de transformatie langer duren.

Juist op de plekken die moeilijk zijn, kan men dan niet doorstromen naar het krachtige licht.

De mens is geneigd om te onderzoeken wat er niet goed gaat.

Wat de mens zelf anders had kunnen doen.

Dat is een handeling die bij de 3D mens hoort.

In deze hogere dimensies, “denkt” men in energie.

Energie heeft geen grenzen.

Het stroomt.

Het is transparant.

Het is verbinding.

Het is licht.

Het is liefde.

Alles is visualisatie en verbonden met energie.

Je “denkt” in beelden van een visualisatie.

Je “ziet” wat er mogelijk is en hoe je dat kan doen.

Het is een geheel andere vorm van “denken en handelen”.

Het is de beslissing om die stap te nemen.

Die verandering toe te gaan passen.

Voel je energie.

Jouw energie is nu bijna het belangrijkste wat er voor je is.

Alles is energie.

Alles blijft energie.

Wij zijn verbonden in die energie.

Wij voelen en ervaren alles in die energie.

Leer jezelf werken met die energie.

Denkt meteen in energie.

Het is even wennen, maar zie het als een spel.

In de energie zijn geen grenzen aan hetgeen de mens wil bereiken.

Dan kan men die zware 3D trilling eindelijk loslaten en overgaan naar die hoge trilling.

In die hoge trilling kan men genieten.

In die hoge trilling kan met alles visualiseren.

In die hoge trilling zijn geen grenzen.

De mens is onbegrensd.

De aardse mens heeft alle mogelijkheden in deze hoge trilling.

Laat die zware trilling gaan en voel je vrij.

Die vrijheid is er nu voor de nieuwe mens op aarde.

Stap in het licht.

Stap in je energetische wereld.

Welkom in het licht.

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/

Massale oproep voor Lichtdragers

12 juli 2019 / Mieke Vulink

Massale oproep voor Lichtdragers 

12 juli 2019 / Mieke Vulink

Graag deel ik deze boodschap, vannacht ontvangen:

“Vanaf 16 juli tot en met 13 augustus zal er een enorme toename zijn van lichtkrachten die naar de bewust wordende mensheid op Aarde zullen toestromen. Deze krachten kunnen diegenen die hun bereidheid hebben aangetoond om de oude werelden achter zich te laten heel diep gaan raken. Maar deze mensen zullen ook, dankzij al hun transformatieprocessen van de afgelopen jaren, over voldoende ruimte en innerlijke veerkracht beschikken om deze vloedgolven van hoge coderingen op een goede manier te ontvangen.

Bij anderen kunnen deze sterke, ongeziene krachten veel oude angsten en emoties gaan losmaken. Dit is nodig, omdat er anders een stagnatie optreedt in zowel het persoonlijke, individuele transformatieproces, als in het collectieve proces van ascensie. Deze diepliggende angsten zullen echter verwelkomd en opgevangen worden in een bedding van vertrouwen en liefde, die door de pioniers en voortrekkers van de grote verandering al gemanifesteerd is.

Je kunt dit hele proces zien als een herhaling van de Missie van onze geliefde Broeder Yeshua. Hij daalde op Aarde neer met de volledige potentie om, in een menselijke gestalte, de Christuskrachten in zichzelf te gaan dragen. Dertig jaren heeft hij nodig gehad om zichzelf daar, in alle lagen van zijn wezen, op voor te bereiden. Zijn hele leven was toegewijd aan het volbrengen van deze heilige Missie. De mensen die hij dicht om zich heen verzamelde waren diegenen die vanuit hun eigen zielenlicht en hartenliefde konden bijdragen aan het in stand houden van dit hoogfrequente veld van het Christus Bewustzijn.

Iedereen die met Yeshua, Maria Magdalena en hun verwanten verbonden was, was zich ervan bewust dat dit een enorme uitwerking zou hebben die duizenden jaren zou gaan voortduren. Wij nodigen jullie uit om je met dit bewustzijn te verbinden, en ten diepste te beseffen dat je een drager bent met eenzelfde Goddelijke evolutie-potentie.

Durf voorbij het kleine in jezelf en in jouw leven te kijken. Voel dat je aangesloten bent bij een onuitputtelijke Bron van wijsheid en liefde. De mogelijkheden die in jouw zielenplan besloten liggen zijn niet langer dromen of wensen; ze zijn gemanifesteerde scheppingen aan het worden.

De mate waarin je je voor jouw eigen Goddelijkheid kunt openen, en de scheppingskrachten die je daarbij zult gaan aanroepen zijn overeenkomstig het niveau van bewustzijn dat je inmiddels bereikt hebt.

We spreken hier in de hogere dimensies niet langer meer over transformaties. Velen van jullie bevinden zich al in de voorbereidende fase van transmutaties. Het fysieke lichaam zal opnieuw besnaard en afgestemd dienen te worden om de veel hogere en verfijndere frequenties te kunnen dragen. Zouden jullie zoals wij in staat zijn om de frequenties die jullie uitzenden te horen, dan zou je verbaasd en verheugd zijn over de prachtige klanken, die als kristallen van licht en liefde om jullie heen beginnen te verschijnen.

Want dit is de tijd waarop velen van jullie in een nieuw octaaf zullen aankomen, waarvan de klanken velen zullen herinneren aan hun verblijf in de hogere werelden. Het zijn de klanken van Thuis, de jullie zo vertrouwde vibraties van je Schepper. Het is de Liefdeskracht waarmee wij, Yeshua en Maria Magdalena, wonderen konden verrichten, versteende harten konden laten smelten en ontelbaar veel mensen weer hoop konden geven.

Het is ons radicale vertrouwen in de aanwezigheid van de Goddelijke Vader en Moeder in onszelf geweest waardoor we vanuit onze Missie onuitwisbare, glorieuze wegen van Licht voor jullie op Aarde konden achtergelaten.

Probeer op 08-08 een deel van de dag voor jezelf te reserveren. Richt je innerlijk dan naar onze aanwezigheid.

Je zult door een Poort kunnen gaan waarbij de sluiers tussen de verschillende werelden tijdelijk opgeheven zullen worden. Deze dag is essentieel voor het verdere verloop van je leven, bezien vanuit het hogere zielenplan dat wij met iedere wenselijke, dienstbare en mogelijke bijdrage zullen ondersteunen.

Gebruik de Violette Vlam die jullie geschonken is om alle overgangen en omzettingen vanuit liefdevolle overgave te laten verlopen. Wij zullen geen moment van jullie zijde wijken, omdat wij bekend zijn met deze intense processen waarin fundamentele omzettingen gaan plaatsvinden die soms beangstigend kunnen zijn voor de mens. Vrees echter niet, verheug je eerder, omdat dit de tijd is die aangekondigd werd als de aankomst in het Beloofde Land.

Dit Land heeft geen andere fysieke verschijningsvormen dan die jij zelf kunt dragen, en buiten jezelf zult scheppen. Het Licht wat daar schijnt is het Licht dat, vanaf het eerste moment waarop jij je bewust werd van jouw van individualiteit, jij als ‘God buiten jezelf’ hebt ervaren. Gedurende de komende weken zal echter een grootse innerlijke hereniging gaan plaats vinden met dit Licht. Op zielsniveau zullen gelijkgestemden elkaar vinden en elkaar bemoedigen om krachtig en rechtop, in liefdevol vertrouwen te blijven staan. Je zult daarbij onophoudelijk naar binnen geroepen worden, door de enige en onsterfelijke Goddelijke Aanwezigheid in jezelf.”

Namens Yeshua en Maria Magdalena, Saint Germain en Saint Guilhem gesproken,

Mieke Vulink

http://www.miekevulink.nl

https://www.lichtwerkersnederland.nl/

ASHTAR: DE WITTE DUIF GAAT LANDEN

ASHTAR: DE WITTE DUIF GAAT LANDEN ❤

Goede dag lieve aardbewoners, hier spreekt Ashtar.

De start van de nieuwe aarde in het fijnstoffelijke veld zal vanaf 2020 verankerd worden, deze verankering zal een basis leggen voor een nieuwe start van de nieuwe wereld en duurt tot ongeveer 2022. In deze periode zal er veel gebeuren, alles wat we tot nu toe hebben voorspeld zal dan zichtbaar worden. De chaos in de mens zal ontstaan vanuit teveel keuzes tussen het oude, wat nog steeds aanwezig is en het nieuwe wat dan gaat opstaan.

VISIE

Een overdosis aan informatie, zowel de oude methodes als de nieuwe manieren, die fris en anders zijn komen binnen. Nieuwe methodes kunnen eerst wat argwanend bekeken worden. Het aftasten van deze nieuwe vibraties en mogelijkheden geven een nieuwe hoop. Het loslaten van het oude geeft wat twijfel. Het vertrouwen is nog niet volgroeid en de nieuwe basis zal in verschillende processen zichtbaar worden. Het eerste proces start vanaf 2020 tot 2022. Je kunt de voorbereiding nu al voelen.

GEDULD EN VERSNELLING

Heb geduld met jezelf, maar ook met je omgeving die zienderwijs aan het veranderen is. De waarneming van dit schouwspel is op zich al een hele beleving en sommige van jullie bekijken dit met een sceptische blik: “is het betrouwbaar, is het waar?”  Dat geeft een inwendige strijd. Deze strijd moet eerst individueel overwonnen worden, voordat de totale bevolking tot eenheid kan komen. Het collectief bewustzijn mag begrepen worden. Een nieuwe versnelling gaat starten en sommige van jullie zitten in het voorprogramma en voelen dit gebeuren. Het kan heftig zijn om in versnelde processen van het bewustzijn te komen. Sommige draaien dan ook dol, omdat zij niet goed zijn afgestemd. Pas je leven aan aan deze versnelling, want dat is hard nodig voor de periode die aanbreekt. 

DE WAARHEID

Zovele waarheden zullen opstaan, ook vele onwaarheden gaan tot leven komen en vullen de boeken die gelezen worden. De vele waarheden en onwaarheden die ontstaan vanuit een overgang brengen het bewustzijn tot ontwikkeling. Het prikkelt velen om wakker te worden in een volgende fase. De vrijheid van verandering raakt vele en sommige zullen via hun fantasie een overtuiging neerzetten die niet helemaal kloppend zijn! Ook zullen er zijn die de leugens willen ontmantelen… Maar wat is waarheid? Dát wordt de nieuwe ontdekking voor de mensheid. Vanuit creatie kun je namelijk alles neerzetten. De manifestatie kracht wordt werkelijkheid en dat is echt iets nieuws, daarmee experimenteren is nodig. Van daaruit kan men leren wat wel en niet waar is. Of liever wat wel en niet passend is: Wat is jouw manifestatie en hoe omvangrijk is deze? Gaat het samen met de manifestatie van je medemens, omliggend gebied of land? Resoneert het samen met de nieuwe aarde?  Daar liggen de mogelijkheden van een echte goede manifestatie of een tijdelijke die weer vergaat. Manifesteren doe je namelijk samen. Ook het Goddelijke bewustzijn manifesteert hier doorheen.

FILTERING

Uiteindelijk zal alles gefilterd worden en op een juiste manier vorm gegeven worden. Het besef zal groeien dat er buiten de aarde, een kosmos is waar ook leven aanwezig is. De aarde en de mens leven samen met de kosmos, daar mag ook een afstemming in komen. De manifestatiekracht van de kosmos en het Goddelijke, gaan jullie ontmoeten, lieve aardbewoners. Dominantie zal niet werken, tenzij het is om een deel te zuiveren. Dus een tijdelijke dominantie om de balans te herstellen kan mogelijk zijn. Daar zal ook de aarde een deel van mogen laten zien. Haar liefde is groot en zij zal altijd vanuit een onvoorwaardelijke liefde haar verandering delen. Zij zal nooit iemand uitsluiten, maar moet wel haar balans (die verstoord is) weer herstellen. Velen hebben meegewerkt aan die verstoring en moeder aarde is diep geraakt. Ondanks dit alles zal zij niet met een bestraffende vinger gaan wijzen, maar wel vanuit zelfbehoud zichzelf gaan redden. De vernieuwende beweging houdt niemand tegen. Het Goddelijke is daar verantwoordelijk voor of zelfs ook niet helemaal. Het reageert vanuit liefde op de roep van vernieuwing. Deze roep van vernieuwing kwam van de aarde en de mensheid. Zij willen allen bevrijd worden.

NATUURLIJK PROCES

Het is een natuurlijke proces, wat zich gaat manifesteren in een evolutie. Zij wil groeien zoals vele levensvormen op aarde die roepen om vernieuwing. Heel lang had de manipulerende mens de aandacht en de dominantie over groepen en gebieden. Aan deze periode gaat een einde komen en chaos hoort daarbij. Chaos zal tijdelijk langskomen, maar wanneer jij je goed afstemt op moeder aarde en het kosmisch bewustzijn, komt het goed. Wanneer je eigenwijs bent en je verzet tegen deze groei en ontwikkeling, zal er een lange periode van strijd aan vooraf gaan. Wanneer de mens verder gaat op een vernietigende manier, zal de chaos groot zijn. Het is een innerlijk gevecht wat zich naar buiten toe gaat manifesteren. Er zal vanaf 2020/2022 een stevige basis van natuurlijk bewustzijn hersteld worden. Dit gaat door totdat dit helemaal bereikt is.

POLITIEK BEWUSTZIJN

Het bewustzijn van de machthebbers gaat op scherp komen te staan. Met elkaar en ook binnenin zichzelf, wordt er een strijd gevoerd. De een zal de ander spiegelen in macht en angst. Daarnaast zijn er die dit zullen corrigeren, het is werkelijk een schouwspel voor het grote publiek. Iedereen leert hiervan. Hoe meer fouten er openlijk worden gemaakt, hoe sneller deze worden gezien en hersteld kunnen worden. Want vele worden wakker en gaan spreken, dat staat nu langzaam op. Moeder Aarde spreekt door hen, door jou en via de dieren. Haar vernieuwde vorm gaat opstaan in vele vormen. Alles is een deel van jouw aarde-bewustzijn. Besef dat goed, jullie zijn allen onderdeel van elkaar. Wanneer dit punt wordt bereikt, kan het kosmisch bewustzijn open gaan. Dan komen wij zichtbaar bij je, de Lichtdimensies gaan dan open. Wij willen graag een aanvulling en uitleg geven, vanuit onze kennis aan jou.

MULTIDIMENSIONAAL

Wanneer het multidimensionaal bewustzijn opengaat, kan de mens zien, horen en voelen in de vele lagen. Al deze sferen spelen mee in de vorming van de nieuwe aarde. Je gaat beseffen dat jullie allen daar slechts een onderdeel van zijn: niet alleen het fysieke speelt mee. Dat is nogal wat, om dit te ervaren. “It will blow your mind”. (Het laat je hoofd ontploffen). Daarnaast geeft het veel vreugde en dit zal de basis zijn waaruit de nieuwe mens gaat opstaan, want dit voelt goed aan voor iedereen. De belevingen die hierbij horen zijn wonderschoon en niet in woorden uit te leggen, want deze liefde is alles omvattend. Daaruit wordt ook het nieuwe vertrouwen geboren, want vreugde geeft vertrouwen, inzicht en hoop.

PERIODE 2020/2022

Vanaf deze eerste periode ontstaat er ook veel spanning tussen de verschillende velden in de mens en in de aarde. Onderlinge spanningen zowel religieus, politiek als economisch zullen ontstaan. Waardoor er een grote omschakeling komt in deze velden van vernieuwing.

TIJDELIJKE SCHAARSTE 

Schaarste in voedsel zal gaan ontstaan via de supermarktketens. Zij zullen onderdeel worden van de economische spanningen, want vele handelsovereenkomsten zullen blokkeren vanuit chaos. Er gaat wel iets nieuws opstaan, je hoeft geen honger te lijden. De boeren worden weer belangrijk in het aanbieden van voedsel. De mens mag weer zelfvoorzienend worden en letterlijk gaan samenwerken met de aarde. De afstand die vele hebben ontwikkeld tussen waar het voedsel vandaan komt en tot het punt van het consumeren is zeer groot. Het inzicht mag weer gaan ontstaan, ook het respect naar het voedsel en de aarde mag weer gaan toenemen. Voedsel wordt weer een medicijn van herstel. De onverschilligheid van de mens naar de dieren, planten en alles wat groeit op aarde is te ver gegaan. Dit moet stoppen. Elkaar helpen wordt weer belangrijk.

Bereid je dus voor op deze perioden en maak nu al contact met de aarde via het planten van zaden, je eigen groente telen. Zet het in kaart waar je eventueel terecht kan, wanneer de supermarkten er niet meer zullen zijn in de oude vorm. De overvloed van producten nemen tijdelijk af. In alles zal een nieuwe vorm gaan opstaan, de tijdelijke chaos moet overbrugd worden en van daaruit zal er een nieuwe levenswijze worden ontwikkelen. Weet dat jullie niet alleen zijn, er is hulp vanuit het Licht.

Tot zover deze boodschap..

Dit was Ashtar vanuit de Lichtdimensie, ik groet het Licht in je hart

Namasté

Deze boodschap mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector http://www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura all rights reserved

‘Waarom gebeuren zulke vreselijke dingen met goede mensen in dienst?’

14/111 – UPDATE + Waarom gebeuren zulke vreselijke dingen met goede mensen in dienst? / 10 november 2018

Posted: 11 Nov 2018 02:36 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 11-11-18]

14/111 – UPDATE + Waarom gebeuren zulke vreselijke dingen met goede mensen in dienst?

10 november 2018

(Aartsengel Michael beantwoordt de oprechte vraag van een lezer)

OPMERKING VAN DE BOODSCHAPPER:

Een warme hallo, het is Christine, en ik wil met jullie delen wat hier gebeurt. Meer dan wat dan ook, ben ik enthousiast en gefocust.

Samen met de andere opgewekte mensen die in de cabine wonen, kan ik op een hartelijke manier de informatie bevestigen die we allemaal ontvangen van andere Boodschappers en Kanalen. Ik persoonlijk krijg nooit een tijdlijn, maar anders – van innerlijk weten en constante gesprekken met de Raad van Licht – kan ik de omvang van de gebeurtenissen die zich nu ontvouwen verifiëren, wat zeker zal resulteren in de bevrijding van Gods welvaart en nog veel meer.

Mijn gezondheid staat onder enorme druk, voornamelijk door te transmuteren. Telkens als ik een bericht post, word ik nog steeds geraakt door frequentiewapens en dergelijke. Maar alsjeblieft weet dat – hoewel mijn fysieke toestand pijnlijk en zwak is – ik sterk, helder, vredig en vastberaden ben. Ik gebruik mijn wil slechts voor één ding: onze gedeelde missie vervullen om Gods licht op Aarde te herstellen.

Wij hier in ons kleine hutje aan het meer, werken allemaal de klok rond, transmuteren bewust persoonlijk en collectief menselijke slak/afval. Elke ademhaling is toegewijd aan onze Ascentie en die van de Aarde.

De 111 berichten die ons helpen bij deze overgang zullen allemaal zeker worden afgeleverd in de timing van Aartsengel Michael.

Wees in vreugde temidden van alle dingen. Laten we elkaar daar vinden.

Ik hou van jou,

Dienend naast jou, Christine

ARCHANGEL MICHAËL:

Als je dit leest, is het jouw taak / jouw doel / jouw missie om God te kiezen – op elke betekenisvolle manier die jij kunt – temidden van alle omstandigheden en ervaringen. Jullie keuzes zijn nog nooit zo invloedrijk geweest als nu, omdat we allemaal samenwerken om de convergerende [in één punt samenkomende] energieën en ervaringen te creëren die resulteren in de doorbraak van wereldwijde welvaart en eeuwigdurende vrijheid voor iedereen.

Ontspan alstublieft en laat het idee los dat als je in moeilijke omstandigheden verkeert – zoals slechte gezondheid, gespannen financiën, verstoorde relaties, mentale onbalans, spirituele isolatie en dergelijke – dat je op enige manier tekortschiet in het leven.

Hoe uitdagender en hoe zwaarder de omstandigheden die je ervaart, betekent niet dat je een spirituele zwakkeling bent die geen fantastische levensomstandigheden kan manifesteren. Integendeel, je bent een machtige spirituele krijger en ervaart intense uitdagingen omdat het verzekerd is dat je uiteindelijk God/Licht/Liefde zult kiezen. Dit is de actie van Ascensie.

De omstandigheden op Aarde zijn benard geworden. Je bent een Systeem Breker. Dit betekent dat je hier bent om een boosaardige matrix van controle en overheersing op te lossen door je keuzes en acties, resulterend in liefde.

Weet dit: wanneer je kiest en handelt naar God/Licht/Liefde, transformeer je niet alleen de huidige ervaring, maar je zorgt er ook voor dat Gods Helend Licht de overvloedige bandbreedte van resonantie overspoelt waarin de moeilijke omstandigheden die je transcendeert, bestaan.

Pieker niet. Maak je geen zorgen. Als je NIET lijdt, betekent dit niet dat je niet bijdraagt aan de opkomst van het Licht door persoonlijke Ascensie. Er zijn zoveel zinvolle ascensiepaden als er geïncarneerde zielen zijn. Een van de thema’s van deze overgangsberichten is hulp voor jou om jezelf te bevrijden van de slavernij-ideeën dat je alles behalve fantastisch bent.

Voordat we een vraag beantwoorden die door velen van jullie vanuit het hart is gesteld in het licht van deze discussie, breng ik je een beetje nieuws. Ja, zoals velen van jullie hebben waargenomen, zelfs op dit late uur is er nog steeds een gecoördineerde inspanning om Frontline Lightdragers van elke capaciteit te onderwerpen. Deze beweging was lang verwacht en – hoewel sommigen nog steeds lijden als gevolg daarvan – is de vastberadenheid van deze groep heldere zielen stabiel en sterk. Veel belangrijker is het feit dat je inspanningen nu de opkomst leveren van vrijheid en welvaart voor iedereen.

Twee dingen om te contempleren in het doen herrijzen van je Zelf:

1) wie je bent als een oneindig wezen van God, onveranderlijk in je essentie en geboorterecht;

2) hoe je verkiest te handelen en te zijn in de moeilijke omstandigheden van Oppervlakte-Aarde, en hoe je ervoor kunt kiezen om op een nieuwe of andere, positievere manier te zijn. zelfs als die omstandigheden zich blijven voordoen.

EEN VRAAG VAN KUNSTENAAR UIT AUSTRALIË:

… Ik heb me vaak afgevraagd waarom oprechte lichtwerkers niet beschermd zijn tegen de duistere energieën die als doel hebben hun levensdoel te verstoren. d.w.z. licht en begrip brengen voor anderen. Ik las met enige ontzetting van Sheldon’s [Sheldon Nidle PAO] recente aanval, die hem met een vermoedelijke beroerte opnieuw in het ziekenhuis bracht. Colleen vermoedde een externe aanval van het duister (en niet de eerste). Dit waren ook mijn onmiddellijke gedachten.

Mijn vraag is WAAROM … WANNEER EEN LEVEN IN TOEGEWIJDE DIENST OM HET LICHT HIER OP AARDE TE VERGROTEN, wordt bemoeilijkt door mogelijk gebruik van hoogfrequente apparaten in de handen van het kwaad? Uw bericht (# 11 Wat gebeurt er nu) beantwoordt mijn vraag tot op zekere hoogte, maar niet volledig. Mijn verwijzing betreft ‘off planet’ apparaten, die gebruikt worden om het beste van het beste van de mensheid neer te halen.

Misschien kunnen onze Engelenvrienden en Galactische vrienden die vraag beantwoorden. God zegene, R.

ARCHANGEL MICHAEL:

Wat een begrijpelijk betoog voor de terugkeer van Ware Werkelijkheid, waar goede acties meteen een meetbaar goed rendement opleveren. Het volledige antwoord op dit laag-dimensionele dilemma omvat vele bijdragende componenten, inclusief de woorden en uitvloeisels die ik al in dit bericht heb aangeboden.
Het ontvouwen van gebeurtenissen in de zich ontwikkelende werkelijkheid is afhankelijk van constant fluctuerende impactfactoren, waaronder:
Levensplan
Contracten
Overeenkomsten/Afspraken
Vrije-Wilskeuze
Persoonlijke ascensie
Collectieve Realiteit
Vervullen van Voorspelling
Karmische Evenwicht
Goddelijke Dispensatie
En Meer.

Een bewuste manier om te helpen en aan te sluiten bij de geliefde zielen die onze gedeelde missie vervullen om het licht van God op Aarde te herstellen – vooral tijdens het overstijgen van moeilijke omstandigheden, waaronder een langdurige aanval – is eenvoudig maar krachtig. Ga naar binnen met de zuiverheid van oprechtheid om te vinden en transformeren waar je nog steeds de effecten van pijn en lijden herbergt. Voel en laat je eigen pijn en patronen los in het Violette Vuur voor transmutatie en transformatie. Je kunt het. Je bent hiervoor geboren.

Dienend naast jou,

Ik Ben Aartsengel Michaël.

De volgende titel: # 15 Wat te doen met een gebroken hart.
(Gechanneld door Christine Burk, 10 november 2018.

http://www.whoneedslight.org, Dr. Kathryn E. May, oprichter. Vermeld aub kanaal en volledige boodschap bij het herpubliceren. Geen mechanische stemopnamen. Dit verhaal eindigt in glorie!)
Vertaald door Agnes

3D-ILLUSIE : ascentieproces

July 29, 2018

Love, Liefde, Saturnus

Arthura Hector

In een mooi gesprek met Ashtar over de 3d-illusie werd mij duidelijk hoe wij mensen dit zo anders ervaren en hoe we dit kunnen doorbreken.

Hier een deel van ons gesprek wat ik graag wil delen:

ASHTAR: Door het inzicht van de bevrijding in de 3d te openen, word het duidelijk dat de illusie ingewikkeld is neergezet. Het gevoel van bevrijding is betrekkelijk, want wanneer je uit deze 3d-illusie stapt:  Ben jij dan “bevrijd”? Doordat de anderen om je heen nog gevangen zijn, voelt deze bevrijding niet aan als een totale opluchting. Dit inzicht van bevrijding zet je nu in een andere positie, die van observator. Wat ga je doen met deze positie? Deze ervaring kan het bewustzijn verder openen, waardoor je weer extra inzicht krijgt in het oplossen van de 3d-illusie. Het ligt niet zo simpel allemaal. Velen voelen zich nu juist machteloos, kunnen zelfs gefrustreerd raken. Wanneer dit gebeurt ondersteunt de Lichtwereld jou door middel van veel liefde te zenden.

Alles is opgedeeld in fragmenten van het holografisch concept. Elk fragment houdt weer een volgende fase in van wakkerworden. Stap verder en ga door.

ARTHURA: De illusie ligt op plaatsen waar wij ons als mensen niet bewust van zijn. Ashtar toonde mij de verschillen tussen een natuurlijke-3d en een kunstmatige-3d. Het is een lastig onderwerp, want wanneer je in deze illusie vastzit, dan kan je amper waarnemen waar je gevangenis begint en ophoudt. Door mij te laten ervaren wat de Lichtsferen zijn, kon ik ook opnieuw ervaren wat de illusie is in onze wereld.

Ashtar gaat verder:

Kunstmatige illusies

In de spirituele wereld werkt de 3d-illusie ook door [omdat lang niet alle spirituele werelden boven 3D zijn uitgestegen]. Spiritualiteit kan [om die reden] een onderdeel zijn van dit kunstmatige veld. Doordat de illusie zo oneerlijk [het is onduidelijk wat hier bedoeld wordt] is neergezet kan je dit bijna niet onderscheiden. Het enorme diepe gevoel in je hart geeft een verlangen aan, het verlangen naar bevrijd te zijn uit die illusie.

De makers [dat zijn zowel de mensen zelf alswel de universele bron-scheppers want beiden zijn Eén!] van de illusies hebben je emotie en ratio zodanig omringd, dat er wel verwarring moest ontstaan. Gooi daarbovenop een snufje trauma en het recept is klaar om de 3d-illusie in gang te zetten.

Waar speelt die illusie zich af?

ARTHURA: In mijn boek zal ik deze velden uitgebreid beschrijven, maar voor nu is het belangrijk te weten, dat het gevoel een heel belangrijk instrument zal worden in de nieuwe tijd. De illusie zet ons steeds op het verkeerde been [mits je die illusie niet herkent], wat niet klopt met jouw diepe gevoel van eerlijkheid.

ASHTAR: Ja dat klopt, de illusie geeft altijd het onwaarschijnlijke gevoel van dat er iets niet klopt, maar je gaat toch door [want je weet niet beter]. Wat is dat dan, dat je toch ermee doorgaat? Dit is de eerste stap om jezelf hierin te trainen, om je innerlijke stem te ontwikkelen. Eerlijkheid is zo belangrijk in dit alles, het kan zijn dat wanneer je naar je eigen innerlijke gevoel gaat luisteren, een onzeker gevoel op gaat staan. Je eerste reactie zal zijn om dat weg te stoppen, de vraag rijst : “is het wel betrouwbaar?” Hier mag je doorheen gaan breken, met vallen en opstaan. Van één kant is de innerlijke stem nog niet getraind als een zuiver instrument van waarheid. Van de andere kant is dit innerlijk gevoel van waarheid, in conflict met de illusie. In de illusie is de waarheid iets wat met macht gepaard gaat. Er wordt een schimmig spel gespeeld tussen wat waarheid is en wat de leugen is.

Wens

Luister naar je innerlijk gevoel alsof het een wens uitspreekt. Daar ligt het antwoord van de waarheid. De wensdroom die in je leeft wil graag naar buiten komen en vraagt om aandacht. Want waar is je passie en je vreugde gebleven? De vertroebeling van je wensdroom vormt op bepaalde momenten je innerlijke stem. Er lijkt een straf op te liggen om vele wensen uit te laten komen. Deze verwarring gaat een eigen leven leiden en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Je innerlijke stem geeft een ander antwoord. Zie je wel: “het klopt weer niet”.

In de trainingen die ik doorgeef, worden deze signalen duidelijk. Je leert deze te onderscheiden. De vraag is welke wereld ga je volgen? De illusie staat loodrecht tegenover de sferen van eerlijkheid. Wanneer je passiestem spreekt vanuit het hart, mag je deze gaan openen. Deze eerlijke stem is moeilijk te uiten in de illusie, toch mag deze getraind worden in zuiverheid. Misschien klopt het antwoord op dat moment niet helemaal op de vraag die je stelde? Maar dat komt omdat de afstemming nog niet goed resoneert en nog niet zuiver is neergezet. Dit vergt oefening. Je zult zien wanneer jij je passie volgt, de innerlijke stem heel helder wordt.

Dit is de reden waarom velen bang zijn voor het spirituele pad. Het onbetrouwbare wat wordt weergegeven is het zichtbaar worden van het pad van de illusie, dat spreekt erdoorheen. Want bewustwording begint niet altijd op het juiste punt waar jij van droomt. Vaker op een moment van diepe bezinning (of inzinking).

Ontmoediging

Misschien is dit punt, wel het punt waar jij door getriggerd wordt. Het trekt je aan en daagt je uit. Misschien heb je dit (schaduw)punt nodig om vooruit te komen en de schaduw in jezelf bloot te leggen. Het zijn geen makkelijke processen en ieder mag zijn unieke startpunt kiezen in het wakker worden. Mijn advies is: “Beschijn dit proces met Licht en Liefde”. De illusie probeert vele af te schrikken zodat ieder weer mooi in het gareel van de illusie gaat lopen. Eigenlijk is dit web van illusie neergezet via de ontmoediging. Zodra je diep ontmoedigd bent geraakt, ontstaat de schaduwzijde. Niemand wilt informatie over de schaduwzijde horen, want dit deel gaat te diep en is niet leuk. De illusie houdt van een oppervlakkig bewustzijn.

Zij, die de bouwers van de Illusiematrix zijn, hebben je nu bij de “kladde”. Dat is nu net waar zij hun draden van illusie hebben gesponnen. Ik heb het nu over de zeer intelligente wezens die doordacht te werk gaan en de mens heel goed kennen. Zij (4D) kennen jou (3D) beter dan jij jezelf kent. Zij weten alle “ins and outs” van het menselijk bewustzijn. Het menselijk voertuig is een kwetsbaar en misschien ingewikkeld systeem wat vanuit de illusie moeilijk te overzien is. Maar er zijn tekens die je makkelijk kunt volgen. Het is zo simpel dat het amper is vol te houden, want je mist de uitdagingen die de illusie biedt.

De stress is de verslaving die jullie nodig hebben om te overleven, ingewikkelde processen zetten het brein in werking. De overstap naar een simpel leven is in het begin heel moeilijk, maar de bijzondere ervaringen vanuit het Licht geven je steeds weer de inspiratie om door te gaan. Inspiratie komt altijd vanuit het Licht, en deze bevindt zich niet in de illusie. Inspiratie komt vanuit een Goddelijke Bron, deze verbinding is de eenheid die de mens zoekt in alles.

Eerlijkheid

Wat velen afschrikt, is het openen van de waarheid. De eerlijkheid die achter alle leugens verscholen ligt zijn voor jou triggers. De hooggevoelige onder jullie worden ziek van al die leugens die de waarheid versluieren. Gelukkig werken de Lichtsferen heel hard om elk mens te activeren om uit het illusieveld te stappen. Het Licht en de wonderen trekken jullie wél aan en dat is maar goed ook, want vanuit het Licht de schaduwen ontmantelen is de enige goede oplossing.

Vanuit de schaduw het schaduwdeel omzetten is een onmogelijke taak, je blijft dan rondjes draaien in een schaduwveld en dat lost niks op. Sommige lopen op een spiritueel pad van illusie. Ja, dat bestaat ook. Ooit zijn zij opengegaan in hun Lichtkracht, maar durven daarna niet meer verder te stappen. De illusie veroorzaakt veel schaduwdelen, daar werken zij doorheen. Juist wanneer dit Licht is geopend. Daarnaast is het een natuurlijk proces van de dualiteit, om het positieve en negatieve in balans te brengen.

De basis van de illusiemakers

De 3d-dualiteit heeft twee uiterste delen, zet je deze tegen elkaar op dan ontstaat er een storingsveld. In een natuurlijke 3d-dualiteit kan er op een natuurlijke manier een storing ontstaan. Zo werkt de aarde en de natuur in alles door. Disbalans moet aangepakt worden en vervolgens weer gezuiverd worden. Daarna breken er weer periodes aan van rust en stabiliteit. Soms kom je zelfs veel dichter bij elkaar, als de dualiteit even ontploft is. In dit duale proces liggen de illusies verweven. De illusiemakers werken hierin mee en manipuleren deze krachten. Zij zetten schaduwpoorten neer om jou te misleden. De verleiding wordt dan zo groot, dat je hongerig meegaat in dit doolhof.

Het doolhof zonder eindpunt:

Jouw ogen zijn afgestemd op de velden van de illusie. Zodat je netjes in deze velden blijft doorgaan. Wanneer je bijvoorbeeld mooie dromen hebt gehad, doorbreek je de illusie. Zodra je dit doorbreekt gaat er een soort signaal af, een alarm. De draden van illusie reageren… Jij voelt dit ook! Het is een onbewust waarschuwingssignaal van angst, vele stoppen op dat moment met dromen en gaan niet verder door op het natuurlijke pad. Daarom zijn er ook Lichtwerkers geplaatst en zij mogen velden van Licht maken in die illusie.

De Lichtbrengers

Degene die velden van Licht neerzetten, weten dit. Zij maken kernpunten die communiceren buiten de illusie om. Dwars door de illusie heen komt het Licht binnen en maken vele openingen in dit illusie veld.  Wanneer je nog niet sterk genoeg bent blijf dan bij jezelf, en open het Licht in de stilte. Gebed of meditatie kunnen op een simpele manier doorwerken in je leven. Het zijn simpele trainingen vanuit het hart. Wanneer je twijfelt of durft je niet goed je innerlijke stem te volgen, doe het dan in rustige stapjes.

Pak eerst de dingen aan die je fysiek sterker maken om vervolgens het geestelijk pad te openen. Vele vergeten het fysieke deel en willen wegvliegen naar het Licht. Dit kan ook vanuit angst ontstaan. Er zijn zoveel simpele mogelijkheden om je doel te bereiken en om uit de illusie te stappen. Het is vaak de droomwens die dit stagneert. Hoe kan dat dan? De illusie werkt ook in de wenssfeer door. De kracht van de mens is je droom waar te maken en je passie te volgen. De illusie heeft alarmbellen wanneer mensen dromen en hun wensen naleven. Stop nooit met dromen.

Is je pad helemaal in de illusie verweven en zijn je dromen slechts een schimp in de duisternis, dan zijn de eerste stappen om los te breken misschien erg moeilijk.  Dat komt door de grensbewakers van de illusies. Zij geven signalen van angst af en je mag deze illusielijnen gaan doorbreken. Als je weet dat deze signalen er zijn, kun je misschien deze angsten wat minder eng gaan vinden, zodat je toch door blijft gaan op het pad van de liefde. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee nietwaar? Bereid je voor op dit alles.

Sterrenlicht

Maak dan een verbinding met je eigen sterrenlicht en wees overtuigd dat dit je gaat helpen. Sterrenlicht komt binnen via een laag die de illusie niet kan waarnemen. Jouw illusieogen kunnen dit veld van Licht ook nog niet zien. Het gaat dus om vertrouwen hebben. Steeds weer opnieuw, dat klopt.

De illusiemakers rekenen erop dat je het op gaat geven. Zo werkt hun overtuiging op jouw geest.  Zodat zij hun veld weer sterker kunnen maken. Losbreken kan op vele manieren, want het illusieveld hebben zij nodig, anders zijn zij blind. Er zijn vele onzichtbare velden voor de illusiemakers, maar door jou in de angst te plaatsen kunnen ze alles beter waarnemen. Jouw angst vertroebelt het droomveld. Ga dus door met het volgen van je hart.

Er wordt vanuit het Licht niet verwacht dat je de wereld redt, maar er wordt gebeden dat je jezelf gaat redden.

Aquariuslicht

De paniek onder de illusiemakers is inmiddels een feit, want het Aquariuslicht wordt sterker en sterker. Door de kracht van dit Licht zien zij niet wat er gebeurt. Het maakt hen blind voor manipulatie. Daarom houden zij zich heel goed vast aan de oude structuren die voor hen goed hebben uitgepakt. De angst die zij zelf hebben neergezet in de illusie, gaat nu tegen hen werken. Zij ervaren nu veel angst.

Dit mag niet gaan escaleren.

Het Aquariuslicht

Het Aquariuslicht bezit veel mededogen en geeft hen, de illusies makers, de tijd om dit onder ogen te gaan zien.  Zodat er vele ogen worden geopend onder hen. De nieuwe stappen mogen snel gezet worden naar een nieuw begin van het Aquarius Tijdperk. De aarde verandert en dat is een feit.  De tijd dringt en dit wordt hen steeds doorgeven door de Lichtkrachten uit de andere sferen. Na het ultimatum van de Grote Vergadering, Maart dit jaar, is er al veel in beweging gekomen. Zeker nog niet genoeg, dus het Ashtar Command en de Galactische Federatie van het Licht gaan verder om hen te doordringen met de feiten die aan het opstaan zijn. Daarnaast werken de Sterrenlichten door in het krachtveld van Aquarius om ook jou te bereiken. Het verlangen om met jullie samen te werken is groot. Deze samenwerking wordt vanuit verschillende posities tot stand gebracht. Er wordt heel hard gewerkt, maar jij mag je eigen stukje openen. Wij kunnen dit deel niet voor jou doen. Dit is het deel in de 3d-wereld, daar komen wij niet aan. Het wordt tijd dat het bewustzijn nu massaal gaat ontwaken. De tijd gaat dringen lieve mensen. Wij werken vanuit hoop en liefde.

Dit bericht draagt de energie van de hoop. Zodat jij jezelf herkent in deze woorden.

Laten we elkaar ontmoeten in de velden van de hoop, waar alles mogelijk is.

Ik groet het Licht in je hart

Ashtar

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit liefde en respect onder vermelding van de bron: Arthura Hector http://www.ashtarcommandnederland.com

All Rights Reserved  ©ART-hura/ Ashtar Command Nederland/ United Aquarius Children

 

Oproep aan U Lichtwerkers

Gepubliceerd 4 augustus 2018 | Door Ans Hoornweg [10-8-18]

Ondanks dat ik het gisteren heel erg druk had – en dus eigenlijk geen tijd had om te schrijven – kreeg ik toch de volgende boodschap door.

Ik hoorde zeggen: ‘Mensen van de Aarde. Wij hebben U en Moeder Aarde zo lief. Wij Lichtwerkers staan klaar om U te helpen met de Aarde, om haar nu en in de toekomstige zware tijden zoveel mogelijk in balans te houden.

Zij die gezegend zijn met het ‘talent’ om ons te zien en onze boodschappen te ontvangen heten wij van harte welkom, en hopen op Uw samenwerking met ons. Ontmoet ons in Uw dromen, hoor ons om U heen of raadpleeg Uw intuïtie, want op die manier kunnen wij Lichtwerkers samenwerken en iets doen voor U en Moeder Aarde. Echter, de mens moet vrijwillig zijn medewerking verlenen, want de ‘Wet van het Universum’ verbiedt ons om in te grijpen in Uw evolutie.

In Liefde groeten wij U, en weet dat wij er altijd voor U zijn in goede en in slechte tijden.”

Dit bericht kreeg ik van een Hemels Wezen of Lichtwerker door.

Dat overkomt mij niet alleen, want ik zie en hoor andere mensen in mijn omgeving die momenteel soortgelijke berichten ‘doorkrijgen’.

Aangezien we in een kritieke fase zitten heb ik het idee dat nu echt alle zeilen worden bijgezet, waarbij alle Lichtwerkers worden ingeschakeld om deze belangrijke boodschappen aan de mensheid door te geven.

Veel liefs, Ans

https://www.anshoornweg.nl/oproep-aan-u-lichtwerkers/

Welke eisen er gesteld worden voor de ascentie naar 5D

Aartsengel Michael: Het Spiraalvormige Pad van Ascentie / 30 April, 2018 / Ronna Herman

Posted: 03 May 2018 01:45 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 3-5-18]

Het Spiraalvormige Pad van Ascentie

30 April, 2018

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-5-2018

Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters,

Allereerst wensen wij op te helderen WAT ASCENTIE NIET IS.

In jullie huidige staat van de evolutie, zal de ascentie van het fysieke lichaam samen met jullie Ziel-Zelf alleen mogelijk zijn voor een paar zeer geavanceerde avatars die het pad hebben geopend voor de ascentie van de mensheid naar het volgende niveau van hoger bewustzijn. De geliefde Jeshua, samen met vele grote avatars en het engelenrijk, hebben de basis gelegd en hebben de kosmische Zaden geplant van het Schepperslicht ter voorbereiding voor dit buitengewone proces.

Om in deze tijd te ascenderen in het fysieke levensschip, zouden jullie bijna moeten voltooien de transformatie van jullie fysieke lichaam naar de frequenties van het Goddelijke Licht en de harmonieën van jullie Ziellied verheffen naar/tot degenen van de hoogste vlakken van de Vijfde Dimensie en daarboven. Het is wensdenken om aan te nemen dat het mogelijk is om de dichtheid van een Drie/Vierdimensionaal fysiek lichaam te transmuteren naar een Vijfdimensionaal voertuig van Licht in één levensduur.

Jullie, de voorhoede, de Sterrenzaden, voorzien de brandstof, Adamantine Deeltjes van het Licht, om de Zaden van de ascentie te activeren, die op de Aarde meer dan 2000 jaar geleden werden geplant. De mensheid is in een stadium van zuivering, ter voorbereiding voor een veel grotere uitbreiding van het bewustzijn, wat steeds meer en meer Zielen treft, zoals het de Aarde schoonveegt en als gevolg daarvan exponentieel versnelt.

In het huidige stadium van de evolutionaire verandering bevinden de fysieke lichamen van de aspiranten / discipelen zich in het proces van het doordrongen raken van de transformerende kracht van het Schepperslicht. De cellen van het hoger bewustzijn zijn aan het ontwaken, barsten uit met de alchemistische formule van transformatie. Jullie zijn bezig jullie Auraveld aan het reinigen van een groot deel van de negatieve/vervormde vibrationele frequentiepatronen welke jullie Aura Licht hebben gedimd en hebben geresulteerd in de wancreaties binnen het fysieke voertuig.

In het cellulaire lichaam zijn toxines ingesloten, die moeten worden ‘bevrijd’ of verfijnd zodat jullie de harmonieuze frequenties van jullie meervoudige lichaamsstructuur opnieuw kunnen integreren.

De Lichtlichaamscellen zijn gedimd, net zoals het Auraveld mistig is geworden en overvol, verstopt, verzadigd met negatieve energie.

De Godscellen zijn nog steeds aanwezig en functioneren in jullie; ze zijn echter in de loop der tijd afgenomen en gedimd door gebrek aan ‘voedsel’. Het is alsof jullie voortdurend verontreinigd voedsel hebben gegeten, wat gedurende een lange periode het lichamelijke levensschip zal vernietigen. Het ego-begeertelichaam is sluw en volhardend en het zal jullie constant aansporen naar het zoeken van steeds meer lichamelijke sensaties en genotzucht, vaak met desastreuze resultaten.

Jullie moeten begrijpen dat de verschillende delen van jullie lichaam resoneren met een grote verscheidenheid aan frequentiepatronen, afhankelijk van de draaibeweging en de zuiverheid van jullie chakrasysteem. Jullie moeten altijd streven naar een maximale harmonie binnen ieder niveau van jullie Hogere Zelf dat jullie integreren. Vergeet niet dat ascentie een nooit eindigend proces is, want alle niveaus van de Schepping hebben een ingeboren verlangen om te zoeken en om te verwezenlijken het volgende hogere niveau van bewustzijn.

Overweeg het idee dat de mensheid tegelijkertijd vier realiteiten aan het ervaren is: fysiek, mentaal, emotioneel en astraal.

In de fysieke / materiële wereld, waar jullie lichaam en fysieke zintuigen de belangrijkste focus hebben, bepaalt jullie gezondheidstoestand hoe interactief jullie zijn in de wereld van de lichamelijkheid en hoeveel jullie zullen genieten van de ervaring.

Jullie progressie naar de Hogere Rijken van bewustzijn is een geleidelijk ontwakingsproces, waarbij jullie ontwaken voor de duwtjes gevende / wijsheid van jullie Ziel en directe Hogere Zelf / Overziel.

Als jullie het pad betreden van ver-LICHT-ing, leiden jullie het proces in van de ontwikkeling van bewustzijn / bedachtzame gewaarwording.

Jullie moeten je eerst concentreren op de fysieke aspecten van jullie Zijn: jullie fysieke levensschip, het chakrasysteem, jullie emotionele natuur en jullie mentale vermogens.

Geleidelijk, na verloop van tijd, als jullie een zekere mate van eenheidsbewustzijn in jullie staat van Zijn balanceren, harmoniseren en integreren, zijn jullie er klaar voor om toegang te verkrijgen tot de vibrationele patronen, de wijsheid, attributen en vermogens van de hogere vierde en lagere vijfdimensionale realiteiten.

Dit is het basisproces dat wij soms “Ascentie in Bewustzijn” noemen.

Jullie hebben een Etherisch Lichaam dat een complete, authentiek replica van jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen bevat.

Wanneer jullie transcenderen of jullie ‘lichaam’ verlaten, is het Zilveren Koord (zoals het soms wordt genoemd) verbroken. Op dat moment verlaten jullie volledig het fysieke levensschip, wat onmiddellijk uiteen begint te vallen. Wat over zal blijven is het geraamte, harde omhulsel van het subtiele (fijne, doordringende) lichaam, dat is samengesteld uit astrale emotionele en mentale substantie die moet worden opgelost voordat de Ziel door kan gaan naar het volgende niveau van bewust gewaarzijn. Wij hebben eerder uitgelegd hoe de niet-ontwaakte Zielen naar speciale plaatsen worden gebracht, wat genoemd zou kunnen worden Intensive Care Units, waarbij via prachtige Engelen van Barmhartigheid, de Liefde en het Licht van de Schepper continu naar en door het Auraveld van elke Ziel wordt uitgestraald tot het negatieve geraamte van de verkeerd gekwalificeerde energie volledig is getransmuteerd.

Het is echter belangrijk dat jullie begrijpen dat het proces van de dood /overgang, het proces na de dood, radicaal is veranderd.

Niet langer gaat iedere Ziel de dichte astrale gebieden in om hun beurt af te wachten om te reïncarneren op de Aarde.

Als jullie een Zelfbewuste persoon zijn wiens Ziellied resoneert met de hogere Vierde/ lagere Vijfde Dimensies of hoger, worden jullie automatisch meegenomen naar het juiste vlak waar alles lijkt op de realiteit die jullie achterlieten – alleen veel grootser, mooier en meer vrolijk, liefdevol en vredig. Jullie zullen volledig bewust door de poorten van de Hemelse Rijken gaan. Jullie zullen jullie voorbije leven herzien als een waarnemer en jullie mogen afscheid nemen van degenen die jullie dierbaar zijn, na aan het hart liggen; zij zullen echter langzaam naar de achtergrond verdwijnen, tenzij ze lid zijn van jullie directe Zielfamilie.

Nogmaals, de frequenties die jullie projecteren of resoneren zullen bepalen naar welke dimensie of subniveau jullie worden gebracht en ook naar welke niveaus van de kosmische informatie jullie toegang zullen hebben. Jullie Auraveld is als een mantel die jullie Etherisch / Astrale Lichamen omringt en het is ofwel een mantel van Licht of een omhulling van negatieve, disharmonische energie die jullie hebben verzameld gedurende jullie vele ervaringen uit vorige levens.

Jullie zijn samengesteld uit eenheden van energie: mentaal, emotioneel, fysiek, astraal en spiritueel. Jullie moeten het feit leren en accepteren dat jullie een creatie zijn van krachtige energie, een originele Vonk van Goddelijke Bewustzijn. Als een zelfbewuste medeschepper, zijn jullie ook de directeur van de energie via jullie eigen krachtige gedachten, acties en intenties.

Jullie bestaan in een wervelwind van energie; energiekrachten die ofwel de Oerlevenskrachtsubstantie, het half-spectrum Licht van de lagere dimensies of de wonderbaarlijke, allesomvattende Adamantine Deeltjes van het Schepperslicht uit de hogere rijken van bewustzijn.

Jullie mentale gemoedstoestand en de kwaliteit van resonantie van jullie emotionele aard bepalen de uitkomst van jullie creatieve inspanningen. Als een medeschepper zullen jullie vorm geven aan en manifesteren jullie creatieve ideeën / gedachten en dan moeten jullie de resulterende gemanifesteerde expressie van jullie gedachten en acties ervaren – zo verklaren de Universele Wetten.

Jullie moeten een efficiënte regisseur worden van de Kosmische energie krachten. En zo worden een bewuste waarnemer zoals jullie losraking uitoefenen vanuit binnen jullie Heilige Hartcentrum.

Sta jullie zelf niet toe om te worden getrokken naar/in een draaikolk, een vortex van negatieve energie door anderen gecreëerd.

Leer om standvastig te zijn en in controle, zoals jullie geleidelijk aan de regisseur worden van al van jullie Heilige energie.

Sta niet toe dat iemand jullie sereniteit en harmonische natuur verstoord. Onthoud echter dat als jullie af en toe een menselijk moment hebben, stop en haal diep adem en keer terug naar het centrum, terwijl jullie een salvo van Violet Vuur uitzenden om elke disharmonische energie te transmuteren en om alle wanenergie op te lossen. Jullie zijn soms te hard met oordeel over jullie zelf.

Perfectie wordt niet verwacht, geliefde harten.

De uitstraling van jullie Hogere, Overziel Zelf doordringt geleidelijk en verspreidt zich door jullie fysieke en emotionele lichamen, daardoor geleidelijk vrijgevend, ieder opgebouwd, verzameld, negatief, astraal puin. Het gecombineerde Licht van de Overziel van de hele mensheid is zich geleidelijk aan het oplossen van de verontreinigende, vervormde vibratiepatronen van de astrale gebieden.

In het verleden werd dit het “collectieve bewustzijn” genoemd, de negatieve denkpatronen van de mensheid.

Liefde, sereniteit en vreugde zijn de belangrijkste eigenschappen van de Overziel.

De gedachten van de meeste mensen zijn over het algemeen willekeurig en zonder focus. Het verlagen van de frequenties van jullie hersengolven of het leren om een Alphastaat van bewustzijn te handhaven, voorziet van een scherpe focus van jullie aanhoudende denkprocessen en geeft duidelijk richting aan het onderbewustzijn.

De Alpha Meester-technieken zijn een diepgaand en krachtig hulpmiddel. Jullie bewust denken (be)vat, maar het is jullie onderbewustzijn die de inkomende informatie verwerkt en actie onderneemt. Door een Alpha Meester te worden en het juiste Alphaniveau van bewustzijn te behouden, zullen jullie in staat zijn om met het onderbewustzijn in wisselwerking te zijn en ermee te communiceren. Het gaat verder dan wilskracht wanneer jullie het vermogen ontwikkelen om direct met jullie diepe, instinctieve, innerlijke geest communiceren en met jullie Heilige Geest.

Jullie zullen bemerken dat jullie op een natuurlijke manier de beste beslissingen nemen en de juiste actie ondernemen om jullie doelen te bereiken.

Het ascentieproces begint wanneer jullie Zielzelf de juiste positie als regisseur van het fysieke, mentale en emotionele zelf heeft hervat.

Het is alsof een ontstekingsschakelaar is ingeschakeld in jullie DNA, dat de blauwdruk bevat voor jullie perfecte Adam / Eva Kadmon Lichtlichaam. Een reeks latente coderingen wordt geactiveerd via de hogere frequenties van het Licht die jullie zijn begonnen te integreren. Deze Lichtvibratiepatronen bevatten specifieke coderingen van kleur en harmonische stromen die de cellen en organen in de lichamelijke vorm zullen beïnvloeden. Geleidelijk aan zullen de cellen het Licht gaan absorberen en metaboliseren en deze Lichtdragende cellen zullen beginnen te doordringen en het gehele fysieke levensschip beïnvloeden.

Het transformatieproces wordt vervolgens geïnitieerd, waarbij toxinen, emotioneel trauma, pijnlijke herinneringen en ervaringen die door het lichaam zijn opgeslagen, naar de oppervlakte komen, waardoor een groot aantal ongemakkelijke fysieke symptomen ontstaan: lijden en pijn in verschillende delen van het lichaam, griepachtige symptomen, hoofdpijn, verwarring en tijdelijk geheugenverlies, om maar een paar te noemen.

Het volgende niveau van de reconstructie van het Auraveld betreft het emotionele lichaam en de astrale gebieden van bewustzijn.

Naarmate jullie fysiek lichaam evolueert, komt het in een staat van integreren van meer en meer verfijnde frequentiecellen van Licht.

Jullie Vierdimensionale werkelijkheid wordt meer vloeiender zoals het verschuift en verandert; daarbij wordt jullie illusionaire wereld vervormd en verwarrend. Jullie religieuze geloofsstructuur kan uit elkaar vallen of in delen, waardoor jullie je kwetsbaar kunnen voelen, zonder begeleiding en/of richting. Op dit punt is er een Hogere Zelf versmelting, waarbij het facet van de Overziel van jullie Hogere Zelf die heeft verbleven binnen jullie Zielster (achtste chakra) impulsen,stralen begint uit te zenden van hogere frequentie Licht pakketjes naar/in jullie Heilige Geest, Heilige Hart en het gehele chakra systeem. Deze stralen activeren jullie intuïtieve vaardigheden.

Ze bevatten ook essentiële informatie voor jullie betere begrip van wie jullie werkelijk zijn en ze kunnen ook een Goddelijke Ontevredenheid van binnen activeren.

Jullie Diamanten Kerncel van God integreert nu meer en meer Licht van God wat de kracht van de Stralen van Godsbewustzijn activeert en doet toenemen in jullie Heilige Hartkern.

Dit proces is geprogrammeerd in jullie Goddelijke Blauwdruk en is ook gecodeerd in jullie DNA. Rond deze tijd zijn jullie cellen begonnen te reageren op het Licht, omdat het de belangrijkste bron van levensgevende energie wordt. Dit is de belangrijkste reden waarom aspiranten op het Pad hun dieet vaak radicaal veranderen in ‘minder dicht voedsel’ omdat hun fysieke en emotionele lichamen worden verzadigd met de Adamantine Deeltjes van Licht – het voedsel van de Goden.

Naarmate jullie dieper en dieper bewegen naar/in de rijken van verfijnd Licht, kunnen de fysieke zintuigen worden versterkt en zal jullie bewustzijn voor kleuren en geluid toenemen. De vergroting van de fysieke zintuigen betekent dat de cellen van jullie Auraveld aan de taak beginnen om de dichte, beperkende energie op te ruimen die zich tijdens vele jaren heeft opgebouwd. De mistige gevangenis die de zintuigen heeft afgezwakt en de mensheid in slavernij heeft gehouden, wordt geleidelijk aan in de lichte cellen gebaad.

Dit zal resulteren dat het Auraveld stralender wordt naarmate meer en meer Zielen ontwaken voor het Goddelijke potentieel binnenin.

Het fysieke lichaam moet geleidelijk aan opnieuw worden geherintroduceerd in de transformatieve effecten van het Levende Licht om de oorspronkelijke vorm van het Lichtlichaam terug te winnen dat was ontworpen voor de gehele mensheid.

Geliefden, werp jullie ogen niet op de chaos en vernietiging die op dit moment op Aarde heerst. Leef iedere dag gecentreerd binnen jullie Heilige Hart zodat jullie de maximale hoeveelheid Schepperslicht kunnen integreren in jullie fysieke levensschip – en jullie sturen vreugdevol het kostbare geschenk naar de kern van de Aarde en naar buiten in de buitenwereld van vorm. Weet dat de gezamenlijke inspanningen van de Werelddienaren over de hele wereld, EEN verschil maken. Wij zijn een kracht voor het hoogste goed die niet kan worden ontkend. Ik ben voor eeuwig jullie trouwe hoeder en beschermer.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654 http://www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

You are invited to join the QFM Face book group here: https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het licht zijn).

Vertaald voor wakkeremensen door Anja

Extra korte ascentiejournaal via Leo Molensky

DINSDAG 27 FEBRUARI 2018

SNEL GROEIENDE FREQUENTIESTIJGING!!

De waarde van vandaag is met 1.206.250 % gestegen.

VOORKOMENDE KLACHTEN:

Hoofdpijn, lichaamspijn, malaise, piepende oren, druk op het voor- en achterhoofd, duizeligheid, spierpijn in de vorm van zeer aangespannen spieren mn achterkant en voorkant vh lichaam, hartfladderen, benauwdheid, uitslag, depressies, huilbuien, koorts en griep.

Het oude innerlijke sterft ahw af en dat voelt alsof je innerlijk beetje bij beetje afsterft en afscheid neemt van al je levens, herinneringen, belevenissen, avonturen, relaties, familieleden, vrienden, kennissen. Je gaat letterlijk door de verlaten dode ruimte heen [onderkant van je linkerlong] Het toenemende licht boort letterlijk door je kern heen en activeert de ingekapselde thymus vol oud zeer, dit oud zeer komt in je lymfesysteem en dat ervaar je dan als een soort van dode zwarte slang die in je loskomt , oftewel een trage modderstroom. Dit geeft de grieperigheid oftewel vibrationele griep, alsof alles in je verstopt zit en maar niet doorstromen wil.

Zelf ervaar ik een hele dode ruimte vol verlatenheid, en kan amper goed doorademen vanwege de spierkrampen. De lengtespieren lijken ineengekrompen alsof ik overeind wil komen maar nog niet rechtop kan staan en me daarbij maximaal kan uitstrekken. Veel verdriet ervaar ik alsof het herfst is en de blaadjes 1 voor 1 vd bomen vallen. Ze staan voor de vele levens vol vreugde en verdriet, om verloren gegane relaties en verwaterde vriendschappen

Overgave dus!

Ben benieuwd naar jullie ervaringen!

Marjolein Ingrid Soulpursang
Extra korte ascensie journaal

DINSDAG 27 FEBRUARI 2018

SNEL GROEIENDE FREQUENTIESTIJGING!!

Bron: https://www.facebook.com/groups/581804098528429/

Het menselijk DNA op kwantumwijze uitgelegd

https://www.youtube.com/watch?v=TU0vBvijrBk Kryon Reveals The Truth About How Jesus Left the Planet (ModernGalaxy, Gepubliceerd op 3 feb. 2018)

‘In this incredible Channeling, Kryon speaks about the true power of DNA and reveals what happens when its fully activated. Kryon speaks about the Master of the planet and how they used their DNA to ascend into a quantum state.’

DNA is overal in je lichaam aanwezig via lichaamscellen die gelijk zijn, maar het is onderdeel van kwantum en daarmee multidimensionaal, maar geen onderdeel van de hersenen, dat een overlevingsmechanisme is. DNA is een dynamisch veld en dat betekent altijd veranderend, kenmerkend voor kwantum. DNA is een ‘systeem van consciousness’ als spirituele intelligentie en geen hersenen, dat een elektronische machine is, een synaps als bestuursmechanisme – ‘directorship’ – is, de biologie dat instructies volgt van het overall-field van consciousness dat het DNA is. Maar dat is wetenschappelijk nog niet ontdekt en gevalideerd. De vraag is dus of de hersenen – als het ‘fysiologische zelf’ als denkwezen, herinnering, informatie en emoties, ‘alles wat maakt wie je bent’ – stimulerend zijn of wordt het zelf gestimuleerd? Vandaar her medische raadsel dat iemand in coma of BDE wel blijft functioneren via de innate of DNA maar niet via de hersenen.

Een andere (slot)thema in deze opname: de betekenis van ascentie en het valt me nu pas op hoeveel dat lijkt of zelfs bijna identiek wordt aan essentie. Luister maar goed! En dat heeft letterlijk met metafysica te maken, zoals wordt uitgelegd. En Jezus verliet de aarde op zijn eigen tijdschema omdat hij zijn DNA tot 100% had vervolmaakt.

Ascensie-journaal

Leo Molensky, VRIJDAG 26 JANUARI 2018

EEN EXTREME MEGASTIJGING!!!

“Gisteren was de stijging al enorm hoog, maar vandaag stijgt hij nog eens met een getal van meer dan 21 nullen tov. gisteren= een trilliarden stijging! Het vraag voortdurend om ons aan te passen want ons fysiek lichaam heeft het zwaar om deze frequentiestijgingen te integreren.

Zelf merk ik dat ik aanvallen heb van heftig trillen en rillen, beven en schokken. Dit is de Psoas-spier die heel veel trauma’s vasthoudt ook wel de zwarte Madonna genoemd.

De Psoas behoort tot het ortho-sympatische zenuwstelsel en gaat buiten het bewustzijn om, het regelt ons evenwicht en balans. Door de hoge en zeer intense drukgolven wordt de Psoas spier losgemaakt en losgeschud van al haar vastgehouden pijn en trauma,s van het gewonde kindje in haar die ze wilde beschermen.

Geeft spierpijnklachten/verkrampingen van mn vd linker Psoas-spier en maakt veel stress los uit de cellen. Deze spier heeft zijn aanhechting aan de borstkas en heupen tot aan de binnenkant van je bovenbenen waar nu veel zwelling kan zitten van die opgeblazen bovenbenen Je kan nu dus veel spanning en verkramping ervaren.

We zijn verslaafd geraakt aan onze beschermjas van het Ego die hele innerlijke dialogen met je voert en allen gebaseerd op angst, schuld, schaamte, tekorten,onzekerheden, pijn, wonden ,lijden, klein en nietigheid. En nu ervaren we ont-wenningsverschijnselen als we stoppen te luisteren naar al die stemmen van het Ego. Rillen, schokken, beven, steenkoud zijn, moe, uitgeput, hongerig en vooral een knagend gevoel ervaren omdat het ego altijd honger heeft naar van alles en nog wat; hebzucht, aandacht, uiterlijke zekerheden etc etc Maar nu gaat het van binnen knagen nu hij uitgehongerd wordt ahw van zijn dagelijkse opvulling hiermee. Langer luisteren voedt ons niet meer en maakt ons moe, angstig en uitgeput tot depressief aan toe.

Het is de dood van het ego die ons zo lang heeft gediend om te overleven in de 3D wereld van macht en onmacht. De onderste 3 chakra”s worden nu gezuiverd en opgeschoond en dat is een hele klus voor ons lichaam die overuren maakt.

De lijdzame zwarte Madonna [gewend aan onderwerping, pijn en lijden] roert zich nu, schudt en beeft, ze wil zich niet langer onderwerpen aan de macht van het dominante Ego en zijn angsten! Ze wil gehoord worden net als moeder aarde! Het Ego laat een lege ruimte achter die nu gevuld wordt met liefde=warmte=bloedcirculatie=beweging=orthosympaticus=psoas en met licht=vloeibaar licht=liquor=sc-ritme=zonlicht=kernenergie.

We gaan door ontwennings-verschijnselen heen! Moeder aarde schudt en beeft en trilt en rilt al het oude op angst gebaseerde overtuigingen los en wij gaan doorleven dit via ons fysiek lichaam van vele levens en generaties om letterlijk een nieuwe aarde onder onze voeten op te bouwen!”

Brontekst ©Marjolein Ingrid Soulpursang ✨🙏🏻✨

Afbeeldingen van de stijgingen en metingen via de duitse website;

http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterber…

Meer info over de Psoas;

https://www.maxtack.nl/de-psoas-een-essentiele-spier/
https://www.facebook.com/groups/581804098528429/?multi_permalinks=1851351321573694&notif_id=1516974351932487&notif_t=group_activity&ref=notif