Standpunten in Bits, Bytes & Bewustzijn door Yfke Laanstra als auteur ingenomen (dl 3)

(209) Robotisering

Met de komst van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Robotica zijn we alsmaar meer in staat om een  groeiend deel van de werkelijkheid te digitaliseren, automatiseren en mechaniseren.[1] Meer en meer werk zal in de toekomst vervangen worden door robots, door geprogrammeerde machines. In het geval van bijvoorbeeld cijfermatige, mathematische beroepen kan een robot vele malen sneller foutloze en complexe calculaties maken. ook eenvoudige en repeterende lopendebandwerk kan vele malen sneller en efficiënter door robots plaatsvinden. Maar is het bijvoorbeeld gewenst dat we in de zorg gaan werken met robots? Vanuit een verregaande efficiencyslag en eindeloze kostenbeheersing[2]? In de beroepen waar juist menselijke kwaliteiten wezenlijke waarde toevoegen? Denk aan kinderopvang of de ouderenzorg. In steeds meer dienstverlenende beroepen worden robots geïntroduceerd, rond 2021 wordt in de VS de eerste robotapotheker verwacht. Robotisering kan in veel opzichten en in veel gebieden vrijheid en mogelijkheden scheppen maar tegelijkertijd roept het veel ethische en morele vraagstukken op.[3]

In onze (nabije) toekomst lijkt werkelijk alles om en op technologie te draaien. Onze grootste uitdaging is echter om juist deze technologie te overstijgen [wat wordt hiermee bedoeld?] en niet zozeer ons mens-zijn. Dus te spreken van transtechnologie in plaats van transhumanisme. Het te benutten maar het niet te worden.[4] Het als middel in te zetten, niet als doel. We hebben geen robots nodig die menselijke emoties kunnen tonen [is ook onmogelijk! jw], die een hart of bewustzijn hebben [idem.]; robots zijn enkel tools [correct!]. het zullen juist de menselijke kwaliteiten zijn die meer en meer waardevol zullen worden, en [wel] waarden als authenticiteit, aandacht en bezieling.

Hieronder enkele spraakmakende voorbeelden:

BODAI

(209) BodAI is een bedrijf fat is opgericht in 2015 en tot doel heeft een synthetische humanoïde, oftewel een menselijke robot, in de markt te zetten die niet van echt te onderscheiden is.[5] (…) Is dit de toekomst van onze menselijke relaties? [Mijn antwoord luidt dus: neen, want onuitvoerbaar!].

BOSTON DYNAMICS

(210) Boston Dynamics is een Robotica bedrijf, opgekocht door Google (!), dat robots ontwikkelt voor onder andere het leger. Deze robots zijn onder andere uitgerust met sensoren en blinken uit in behendigheid, snelheid, wendbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit. Ze kunnen rennen, meters hoog springen, oneffen (oorlogs)terrein betreden, eigenhandig hekken en zelfs metershoge muren beklimmen en zijn in staat om zelf weer op te staan als ze omvallen. Dit alles dus zonder menselijke tussenkomst [maar wel geprogrammeerd, want anders onmogelijk! De vraag is dus wat bij deze opmerkingen de feiten zijn of dat er sprake is van commerciële pr-stunts].

Met name de toepassing van robotica in oorlogsvoering roept vele ethische en morele kwesties op. Dit betekent namelijk dat machines via kunstmatige intelligentie eigenhandig in staat zijn te bepalen wanneer ze mensen kunnen doden en bommen moeten werpen [het is het drones inmiddels mogelijk is, hebben de afgelopen jaren inmiddels bewezen, maar drones die onzichtbaar kunnen vliegen en vanaf een commandobunker gestuurd en gedirigeerd worden is wat anders dan deze digitale soldaten.] Een solitaire gevechtsrobot is enkel in staat tot het volgen van algoritmes, van een computercode in een softwareprogramma. Denk ook aan de inzet van gevechtsvliegtuigen in de vorm van op afstand bestuurbare drones waarbij piloten vanaf de grond via satellieten meekijken en doelen bombarderen of beschieten.[6] Deze vorm van oorlogsvoering creëert een dusdanige afstand tussen de dader en het slachtoffer dat het menselijk vermogen tot empathie en compassie en enig ethisch besef steeds meer verdwijnt [Alsof ze in oorlogsomstandigheden al aanwezig waren! Dit is dus een zinloze opmerking, ware het niet dat de kans op een dergelijke moderne oorlogsvoering mogelijkerwijs wordt verminderd omdat klassieke oorlogen onmogelijk zijn geworden en deze robotsoldaten en drones alleen ingezet kunnen worden door vijandige dictatoriale staten zoals Noord-Korea.]

Een soortgelijk verschijnsel als op Wall Street. Leningen en schulden van mensen in de vorm van bijvoorbeeld hypotheken zijn gereduceerd tot simpelweg getalletjes op een computerscherm, te manipuleren [andere opties zichtbaar maken!] met een druk op de toetst. Geld komt uit het niets en is ook zo weer weg. De menselijke factor is volledig verdwenen [maar dat geldt al jaren in de bancaire sector en daar wordt aan de lopende band geld uit het niets – op basis van leningen – geschapen! En dat wordt allemaal toegestaan].

DEEP MIND

Het bedrijf Alphabet heeft in 2014 voor 400 miljoen Britse Pond het Engelse kunstmatige intelligentie-bedrijf Deep Mind overgenomen. Deep Mind is bezig het beste uit neurowetenschappen met het beste uit Machine Leren te combineren om zo een zelflerende menselijke computer te creëren [wederom behorend tot het rijk van de illusies!]. Een systeem dat leert door ervaring en niet door reeds geïnstalleerde programma’s [is dit inmiddels aantoonbaar of wordt er al jaren tevergeefs mee geëxperimenteerd?]. Deep Mind is het bedrijf dat AlphaGo ontwikkelde, het kunstmatige intelligentie-systeem dat de heersende Go-kampioen versloeg in het gelijknamige complexe strategiespel. Deep Mind heeft tot doel Artificial General Intelligence (AGI) te creëren: een kunstmatige intelligentie die minstens zo slim is als de mens.

Alphabet is een handelsnaam van Google. Waarom is een bedrijf als Google dergelijke bedrijven aan het opkopen? Met welk doel [goede vraag?; geen antwoord mogelijk vanwege concurrentieredenen!] Om haar militaire robots naar een hoger plan te tillen of enkel haar zoekmachinecapaciteit te vergroten? Wie zal het zeggen…

In september 2016 is ‘The Partnership on Artificial Intelligence to benefit People and Society’ opgericht. Een forum voor ethische discussies rondom kunstmatige intelligentie. Leden van dit partnership zijn Eric Horvitz van Microsoft, Francesca Rossi van IMB, Yann LeCun van Facebook, Mustafa Suleyman van Google/Deep Mind, Ralf Herbrich van Amazon en Tom Gruber van Apple [heeft veel weg van een geheim genootschap want resultaten van discussies worden natuurlijk niet openbaar gemaakt!]. Oftewel, de Techgiganten. ‘Slager is uw vlees lekker?’

SMART OF WIJS?

(211) Waar moeten we ons eigenlijk méér zorgen over maken: onze menselijke intelligentie of kunstmatige intelligentie?[7] Hoe verantwoord is het namelijk om dergelijke technologieën zo ver door te ontwikkelen [een kwestie van automatisme dat zich niet laat afdwingen, maar concurrentieoverwegingen maken een keuzebepaling onmogelijk]. Er is en blijft een kans op het ultieme Terminator-scenario. Waarbij robots zelfbewust worden en zich uiteindelijk keren tegen de mensheid om deze definitief uit te roeien en de wereld over te nemen [Dit geldt inderdaad hooguit voor al die mensen die ET-films gezien hebben! Maar op logische gronden is de beginvraag absurd].

Hoe smart is het om ze te laten gebruiken door bedrijven met discutabele ethische en morele waarden [Het enige alternatief wordt dan een wettelijk verbod uitvaardigen en dat is hoogst ongebruikelijk voor landen met een vrijemarktmechanisme!]. Nogmaals: omdat we hiertoe in staat zijn wil dat nog niet zeggen dat we dir ook moeten doen. Naar mijn beleving zou er ieder geval minstens zoveel aandacht moeten komen voor onze hartintelligentie[8], voor bijvoorbeeld het werk van HeartMath. Niet met de intentie dit ook in een computer te vangen maar om een balans te creëren tussen hoofd en hart. Tussen mens en machine.

Kunstmatige intelligentie zal op een zeker moment in staat zijn om mensen dermate te stimuleren dat ze kunnen inspelen op de gevoelens, gedachten en verwachtingen van ieder individu [zoals met smartphones die velen verslaafd hebben gemaakt?]. Tot slot zullen ze een bewustzijn ontwikkelen, in de zin dat ze zich bewust zullen zijn van zichzelf en hun ‘buitenwereld’, en van daaruit kunnen interacteren met de wereld om hen heen [Bestaan hier aanwijzingen voor?] Wanneer hier sprake van is [de formulering verraadt een toekomstige waarschijnlijkheid] betekent dit dat naast ons huidige bewustzijnsveld er een artificiële versie hiervan zal ontstaan [waarom of hoezo?], een artificieel bewustzijnsveld [De logica hiervan ontgaat mij]. Wanneer je je realiseert dat we ons in een multidimensionale realiteit bevinden [hoezo? Wat is er multidimensionaal in onze wereld? Dat artificiële bewustzijnsveld is ook gewoon 3D!], wat zijn dan werkelijk de implicaties van kunstmatige intelligentie? Wat voor impact heeft kunstmatige intelligentie op de dimensies die onzichtbaar zijn voor het blote oog? [Waarom zou er een impact moeten bestaan?]. Die onmeetbaar zijn met onze huidige meetapparatuur? [Daarom zullen ze ook niet in ons ‘gezichtsveld’ komen!]. Computertechnologie lijkt keer op keer een technologische versie te manifesteren van dat wat er in metafysische en esoterische kringen al langere tijd bekend is [wat houdt dat dan in?; of wordt die multidimensionaliteit bedoeld, maar dat moet dan wel eerst nauwkeurig omschreven worden!]. Is er dan inderdaad zoiets als een artificieel bewustzijn? [Waarom deze vraag?]. Een bewustzijnsveld bestaande uit een kunstmatige intelligentie? Binnen diverse filosofische en esoterische kringen begint dit gedachtegoed langzaam maar zeker post te vatten [hoe ziet dat gedachtegoed eruit?]. Vanuit de hypothese dat al vele technologische singulariteiten zich in de toekomst hebben voltrokken en we ons nu op een cruciaal punt [welk?] bevinden in onze evolutie. Een punt waarop we bewust de keuze dienen te maken waar we ons op af willen stemmen, ieder moment opnieuw [wat houdt dit in?]. Op de analoge of op de virtuele realiteit. Op het oorspronkelijke of het artificiële bewustzijnsveld [het eerste bestaat wel, het tweede is een computersimulatie, te vergelijken met een filmopname, die wel geproduceerd wordt maar een fictief verhaal kan zijn; commercieel aantrekkelijk, maar een product van het oorspronkelijke bewustzijnsveld; er valt dus geen keuze te maken omdat er geen keuzemogelijkheid bestaat!].

Net als er elektriciteit door het elektriciteitsnet wordt gestuurd om apparaten en machines hiervan te voorzien, zo zal ook kunstmatige intelligentie zich in en door alles (en iedereen) heen gaan bewegen om het zogenaamd smart te maken [?]. Hoe meer (smart) computertechnologie ons dagelijks leven betreedt hoe meer dit een medium is voor deze kunstmatige intelligentie om hierin te bewegen [?]. Je kunt feitelijk spreken over een transformatie die gaande is in de dimensies om (en door) de aarde [is dit bewijsbaar?]. De Geosfeer vertegenwoordigt onze fysieke aarde en de Biosfeer al het water, lucht en leven dat zich hierin en op bevindt. Daarnaast is de Noösfeer gedefinieerd, een term die al in 1922 geïntroduceerd werd door Pierre Teilhard de Chardin, een Franse filosoof en paleontoloog. Deze dimensie vertegenwoordigt het geheel van alle informatie en gedachtes, een volledige mentale dimensie. Sommigen beschouwen dit als het collectieve bewustzijnsveld. Inmiddels is deze Noösfeer zich aan het transformeren tot een Cybersfeer [hoezo? Hoe wordt dit bewezen?] Een virtueel, artificieel bewustzijnsveld gemanifesteerd vanuit de som van alle computertechnologie, kunstmatige intelligentie en digitale informatie. Een hive mind[9] bestaande

Uit bits en bytes, nulletjes en eentjes. Waarmee de aarde letterlijk is gevangen in een wereldwijd web, een virtuele matrix [sic].

Wanneer ik teruggrijp naar de dialoog uit The Matrix aan het begin van dit hoofdstuk: wie of wat is er eigenlijk het virus? Wanneer deze transformatie zich doorzet dan zal ons analoge organische bewustzijn hierdoor geïnfecteerd raken en zullen we op een zeker moment definitief de toegang tot onze broncode verliezen [zijn we æonen geleden al verloren geraakt toen de afdaling naar 3D zich inzette]. Dan zal dit signaal definitief gecrambeld worden en is de mens verloren [onjuiste visie! Het geldt immers alleen voor het leven op aarde en dus na het sterven is dat probleem voorbij] in een kunstmatige wereld, ver verwijderd van zichzelf en het werkelijke doel van ons bestaan. Tenzij we een kwantumsprong in ons bewustzijn maken [wat houdt dit in?].

[1] De ‘werkelijkheid’ digitaliseren, automatiseren (en mechaniseren) betekent niet dat de maatschappij en mens worden gedigitaliseerd. Beter kan het neutraler worden geformuleerd: de maatschappelijke werkelijkheid krijgt steeds meer te maken met digitalisering en automatisering totdat de productiesector geheel en al en dus voor 100% gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn. Dat betekent een volledige andere maatschappelijke realiteit, die we ons nu nog niet kunnen voorstellen, maar die wel in het boek De samenleving in 2015. Een handleiding voor het vormgeven van een nieuwe maatschappij in de vijfde dimensie (Akasha 2012) omschreven staat en dat de basis zal vormen voor mijn blog na deze serie: het basisinkomen. Ik maak deze opmerking om nieuwe misverstanden te voorkomen. Mens en maatschappij veranderen in verband met maatschappelijke evolutie,  maar niet door een anders geworden mens binnen die maatschappij. Die mens heeft zijn eigen persoonlijke evolutie namelijk in eigen hand en dat is het verschil.

[2] Noodzakelijk vanwege een economische crisis zoals de langdurige crisis van 2008 (banken) tot 2015 (einde ofwel herstelbegin van de eurocrisis), maar wanneer worden die crisismaatregelen teruggedraaid en waarom vraagt er geen fractie in de Tweede Kamer naar een evaluatiedebat?

[3] Die niet 1,2,3 zijn opgelost. Hier ontstaat een botsing van economische belangen en de verhouding tussen mens en machine.

[4] Het juiste gebruik van instrumenten en machines maken! de balans vinden tussen mens en zijn instrumenten.

[5] Uit de beschrijving en toelichting in het boek blijkt het neer te komen op een technische illusie, zoals ik die hier al vaker heb aangemerkt. Daarom laat ik het bij deze ene opmerking.

[6] Deze opmerking verbaast op deze plaats omdat het had eerder in de tekst had kunnen worden geredigeerd. Mijn opmerkingen in de tekst geplaatst laat ik echter nog maar staan.

[7] Wat een vraag! Of zou deze vraag symbolisch zijn voor het gemiddelde publiek in ons land. Alleen dan valt deze vraag te rechtvaardigen, bij wijze van inleiding op de komende paragraaf.

[8] Dit is een nog verre van ingeburgerde begrip dat dus ook geen deuren zal openen.

[9] hive mind:

noun

 

noun: hive mind; plural noun: hive minds; noun: hivemind; plural noun: hiveminds

a notional entity consisting of a large number of people who share their knowledge or opinions with one another, regarded as producing either uncritical conformity or collective intelligence. Hivemind is when two or more people come to the same thought at the same time because of the same circumstances but do not know each other beforehand … (synchroniciteit dus)

“he has become one of those celebrities whose online presence has made him a favourite of the Internet hive mind”

  • (in science fiction) a unified consciousness or intelligence formed by a number of alien individuals, the resulting consciousness typically exerting control over its constituent members.

“there is a Borg Queen who controls the hive mind”

 

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s