Gamma Tijdlijn

Cobra: Gamma Tijdlijn, 27 juni 2018 / 28 juni 2018

Posted: 28 Jun 2018 08:47 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 290618]

Cobra: Gamma Tijdlijn, 27 juni 2018

28 juni 2018

In de laatste paar maanden zijn er drastische verschuivingen in de tijdlijnen geweest en significante veranderingen in het plan voor de planetaire bevrijding.

De meeste van deze veranderingen moeten diep geclassificeerd blijven. Ik zal hier zoveel als ik kan vrijgeven.

In mei zijn wij verschoven van beta tijdlijn naar gamma tijdlijn. De nieuwe gamma tijdlijn roept op voor rechtstreekse fysieke interventie van de Lichtkrachten in de levens van de oppervlakte Lichtwerkers en Lichtstrijders, zo spoedig mogelijk zonder dat de toplet bommen worden getriggerd.

Ik roep de Lichtkrachten op om rechtvaardigheid en genezing te brengen naar de situatie op Aarde.

Ik roep de Pleiadians, Arcturians, Sirians, het Engelenrijk en de Agarthanen op.

Genoeg is genoeg.

Wij, de mensheid, vragen om fysieke interventie.

Zo moet het zijn en Zo Is Het!

Vóór de Event kan door de Pleiadians met sommige Lichtwerkers fysiek contact worden opgenomen overeenkomstig de Contact Schotel Protocollen, en er zou een andere kleine groep Lichtwerkers kunnen worden geaccepteerd in de Resistance overeenkomstig de Toegangsprotocollen. Enige tijd na deze eerste groep zou een andere groep kunnen worden geaccepteerd in de Resistance en het zal mogelijk zijn dat zij hun huisdieren meenemen. Deze tweede groep zal niet worden geïntegreerd in de Resistance gemeenschap en er is een speciale kolonie voor ze voorbereid op een bepaalde locatie ondergronds.

Op een zeker moment zouden Resistance agenten fysiek contact kunnen hebben met bepaalde Lichtwerkers op de oppervlakte en assistentie aanbieden.

Totdat fysieke interventie plaatsvindt is de oppervlaktegemeenschap in elkaar aan het storten in volledige overeenstemming met de tweede wet van thermodynamica, die stelt dat entropie in een gesloten systeem altijd toeneemt.

(red: hier een overzichtsdossier over entropie; vervolgens zijn er acht artikelen die nader ingaan op het begrip entropie, waarvan hier de eerste – ‘entropie in het kort’. Aan het eind van elk artikel staat een link naar het daarop volgende artikel.)

Deze ineenstorting van de oppervlaktegemeenschap is op het punt gekomen dat lichamen van veel Lichtwerkers de situatie niet meer aankunnen en ook ineenstorten. Er zijn veel incidenten van vreemde ziektes, instortingen van lichaamsfuncties, hartaanvallen (geholpen door gerichte energiewapens) en ongebruikelijke bijna-dood ervaringen.

De Lichtkrachten zullen moeten begrijpen dat zonder fysieke interventie de ineenstorting van de oppervlakte spoedig een onomkeerbaar proces zal worden, en zij zullen wat risico’s moeten nemen, hun vrije wil aanwenden, en fysiek moeten ingrijpen.

De wil van de oppervlaktebevolking over dit issue is heel duidelijk:

http://2012portal.blogspot.com/2013/12/event-developments.html

NL-vertaling https://eventnl.wordpress.com/cobra-event-ontwikkelingen-en-bevrijding-petitie-14-december-2013/

https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/

Totdat fysieke interventie plaatsvindt moeten Lichtwerkers en Lichtstrijders het Lichtraster zoveel mogelijk in stand houden door:

 1. a) bouwen van het Cintamani raster (kijk hier voor meer informatie – onderdeel Cintamani)
 2. b) bouwen van het raster van Tachyon kamers (kijk hier voor meer informatie – onderdeel Tachyon)
 3. c) bouwen van het Zielfamilie raster (kijk hier voor meer informatie)
 4. d) bouwen van fysieke Sisterhood of the Rose groepen (kijk hier voor meer informatie – onderdeel Sisterhood of the Rose)
 5. e) voorbereiden voor fysiek contact met de Lichtkrachten overeenkomstig innerlijke leiding
 6. f) zich niet inlaten met inter-persoonlijke conflicten door het kiezen van niet reageren en bewuste positieve actie boven reactie.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

https://eventnl.wordpress.com/2018/06/28/cobra-gamma-tijdlijn-27-juni-2018/

Gepost door wakkeremensen op 11:32

Jullie ZIJN GOD!!!

Live Kryon Channeling: Bradenton, Florida 2 / 2018 /Lee Carroll Geplaatst: 30 juni 2018

Posted: 30 Jun 2018 01:50 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 300618]

Live Kryon Channeling:

Bradenton, Florida 2

2018 /Lee Carroll

Geplaatst: 30 juni 2018

Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De zaal is gevuld met mensen die ik ken. Ik ken ook degenen die later luisteren of lezen. Dit komt omdat jullie allemaal deel uitmaken van een grotere familie. De familie die zich voor jullie verborgen houdt terwijl jullie hier zijn.

Ik wil ergens over spreken. Het is een onderwerp dat wij al eerder hebben aangesneden, maar niet op deze manier.

Er is een gloednieuwe energie voor deze planeet. Jullie zijn in transitie waarbij het bewustzijn van het verleden een belofte voor de toekomst wordt. Hoe vaak hebben wij jullie verteld dat het van een donker gebied naar een omgeving van licht gaat, die anticiperen en vreugde met zich meebrengt ten opzichte van de oude dagen. Voor een bloembol is alles mogelijk en is alles in orde. Maar jullie moeten de puzzel uitwerken. Wij hebben jullie vele channelings gegeven over wat er aan de hand is; jullie gaan van een lagere naar een hogere plaats. Sommigen gewoonten, sommige vooroordelen veranderen, handelingen, waarvan jullie soms niet eens weten dat jullie hen hebben gedaan. Er is echter Een ding dat bij de meesten algemeen is. Er moet iets opgehelderd, gereinigd worden. Niet omdat er zoveel oude dingen aan vast zitten, er moet iets opgehelderd worden vanwege Wie Jullie Zijn. Als jullie horen wat het is, zullen jullie het weten. Wij hebben er eerder over gesproken. Laten wij dus bij het begin beginnen. Dingen die jullie over jezelf zouden moeten weten; niet wat jullie is verteld. Spirituele dingen die zo waar en prachtig zijn. Dingen die vandaag de dag niet worden verteld door de spirituele systemen, niet zoals hier. Ik wil terug gaan naar het begin en het begin zoals ik dat zie en ga vertellen. En hiermee begint de lering:

Lieve mensen, jullie hebben een scheppingsverhaal dat over de hele planeet verspreid is. Verschillende culturen hebben verschillende scheppingsverhalen. Er is er een in deze cultuur waarmee jullie misschien zijn opgegroeid. Het meest populaire geloof lijkt heel veel op hetgeen wij onderwijzen. Over het zaaien van de planeet. Luister nu even goed.

Over het verbazingwekkende ding dat plaatsvond, biologisch, esoterisch, bij de mens, zo’n 200.000 jaar geleden: Er was een verandering, een grote verandering en als je alle fysieke dingen even opzij schuift: wat gebeurde er nu werkelijk? Het was een prachtige switch, onderscheidingsvermogen, een implantatie in de mensen op de grens van donker en licht. Er was een lus in de evolutie, 200.000 jaar geleden en het was ontworpen, geen toeval! Het is een scheppingsverhaal en het staat in jullie Heilige Geschriften. Het werd misschien anders verteld, maar het is er wel. Hetzelfde verhaal: dat jullie mensen waren onder vele zoogdieren en er iets gebeurde. Een leger engelen kwam naar beneden. Bij jullie scheppingsverhaal hoorden jullie dat het Adam was, Eva was, de Hof van Eden, allemaal metaforen voor wat er gebeurde en jullie de prachtige kennis ontvingen over licht en donker, vrije keuze voor de hele planeet. Ik heb jullie hierover verteld. Ik ga jullie nu even op de plaats van de Schepper zetten, gewoon even maar. De vraag is: “Wat zouden jullie gedaan hebben?” Laten wij zeggen dat jullie de Geest van God hebben. En laten wij zeggen dat jullie het wonder hebben gezien, Gods ontwerp, en jullie zien het. Wat zouden jullie doen toen het zaaien eenmaal was voltooid?

Om jullie een hint te geven over waar ik naartoe ga: Laten wij zeggen dat jullie een klein kind nemen en jullie gaan het iets geven dat prachtig mooi is. Jullie brengen het naar de bibliotheek met de kennis over alles en laten het kiezen tussen de boeken en dan gaan jullie naar de uitgang en zeggen terloops: “Oh, sorry, wij hebben jou nooit leren lezen!”

Duizenden boeken en jullie kunnen hen niet aanraken; jullie weten niet wat erin staat. Het is dus logischer om een scheppingsverhaal te hebben dat vanaf dat moment begeleid wordt door leringen. (Kryon lacht). De Schrift vertelt hier niets over, helemaal niets! De mensen hebben dit dus allemaal voor zichzelf gekregen en werden toen alleen achtergelaten. Er was geen leerstof die van een engel kwam, geen leringen uit geschriften. En toen kwamen de meesters. Door de culturen en de geschiedenis kwamen er velen van hen. Maar de bron, de bron van deze engelenergie, ging gewoon weg. En jullie weten dat toen de verhalen begonnen.

Mijn verhaal is anders….veel logischer. Het zaaien vond plaats en de leringen begonnen. Je kunt zo’n grote verandering niet brengen en dan gewoon weglopen. In plaats daarvan hebben wij jullie verteld dat degenen die jullie zaaiden van het sterrenbeeld Zeven Zusters kwamen en dat zij bleven en met leringen begonnen. Het feitelijke zaaien begon lang geleden. Er was al heel, heel veel gebeurd voordat jullie op een punt kwamen waarop allen er klaar voor waren. Dit was 52.000 jaar geleden. Er zijn twee cycli betrokken bij de menselijke civilisatie waarin jullie er in een andere staat waren om te scheppen. De Pleiaders kwamen en zij bleven ook. De leringen begonnen. Dit is wat jullie hebben gedaan. Dit was allemaal voorbereiding. Maar toen kwam Lemurië en dus ook plaatsen waar jullie werden onderwezen, niet alleen in Lemurië, er waren meer plaatsen maar in Lemurië duurde het langer omdat het geïsoleerd was. Het was een hoge beschaving die 30.000 jaar duurde.

Jullie hadden een scheppingsverhaal en toen was iedereen verdwenen. Dit is op zichzelf niet logisch, lieve mensen, dat God jullie op een bepaalde plaats zou brengen en jullie deze kennis bracht en er dan niets mee zou laten doen….geen leringen, geen instructies. Net zoiets als engelen die duister in licht veranderen en dan weggaan. Dit is niet logisch, lieve mensen. Nee, er werd onderwezen. En hier zijn wij dan, lieve mensen, en de leringen begonnen. Degenen die hen in die 30.000 jaar hebben bezocht en onderwezen waren de Pleiadiers. Hier zijn wij dus! De lessen begonnen. Het eerste dat zij jullie vertelden was: Wie zijn jullie? Het zaaien was voltooid. Jullie zullen dit niet in de Schriften vinden. Dit wilden de Pleiadiers dat jullie zouden weten. Waar komen jullie vandaan? Dit ging over de manier waarop het werkt. Alles zat erin. De lessen over in het midden blijven, over de God binnenin, die in ieder van jullie zit en over de zaden van degenen die jullie onderwezen. De engelen kwamen naar beneden in de Hof van Eden en er waren Adam en Eva, en jullie weten wat zij deden. Klinkt het echt logisch dat men tegen hen beiden niet zei dat zij nu hebben wat wij hebben, de God binnenin, en jullie hebben nu een stukje binnenin jullie dat wij erin hebben gestopt. Jullie hebben nu licht binnenin je; de vrede van de Schepper. Gebruik het met wijsheid. Hier is een hint: er was niets van dat alles. Niets werd jullie gegeven. De waarheid is: wij bleven en onderwezen jullie. De Creatieve Bron die werd vertegenwoordigd door de Pleiadiers bleef en onderwees. En wij onderwezen een lange tijd. Klinkt het logisch als wij jullie een bibliotheek geven zonder jullie te leren lezen? Daarom hebben wij dit wel gedaan.

De reden waarom ik jullie dit vertel is omdat jullie iets zijn kwijtgeraakt, een van de prachtigste dingen, en jullie moeten dit weer terug hebben, en snel ook. Een van de mooiste aspecten die jullie werden geleerd. De Pleiadische Moeders, de Sterrenmoeders, jullie noemen hen de Leraressen, gaan zitten en vertellen de kinderen hun prachtige informatie: “Kijk naar je moeder. Kijk naar mij, en kijk goed, want op een dag zullen jullie ons zijn. Wij willen dat jullie naar ons, van de sterren, kijken omdat dit de afstamming van de Aarde is. Wij willen dat jullie naar ons kijken en de pracht zien van de God die jullie schiep en die in ons en in jullie is. Wij willen dat jullie altijd naar binnen gaan, hoe lang jullie ook leven en hoe vaak jullie ook leven want weet je, jullie komen en gaan en komen en gaan van deze planeet omdat dit het systeem is. Zie je, jullie gaan altijd terug naar de schepping. Het is prachtig. Komen en gaan met de pracht van God binnenin: Jullie ZIJN GOD!!!”

Dit was praten tegen kinderen en zij begrepen het. Zij begrepen het alsof zij ernaar keken, zij zagen het! De kinderen werden volwassenen en de kinderen van de kinderen leerden dezelfde dingen. Waar zij volgens hun Akasha ook werden geboren, zij droegen deze boodschap in zich, droegen hem met zich mee. En door beschavingen heen, lieve mensen, met vrije keuze, begon de efficiëntie van het bewustzijn van donker en licht te veranderen.

Jullie weten wat er gebeurde. Met vrije wil werd er in plaats van licht voor duisternis gekozen. Zo vele beschavingen vernietigden zichzelf omdat zij niets anders meer begrepen dan duisternis. Degenen die het wel begrepen voelden nog steeds het licht van God binnenin. En toch hadden allen al die tijd het licht binnenin zich maar zij schoven het opzij, sloegen het neer. Er was teveel macht in het licht en de duisternis wist dit. En langzamerhand kregen jullie waar jullie mee opgegroeid zijn, lieve mensen. Beschaving na beschaving schiep steeds weer hetzelfde scenario: licht en donker. Het licht werd verstopt, weg geschoven.

Het is interessant dat dit in elke beschaving plaatsvond. Geheime gemeenschappen ontstonden en de geheime genootschappen moesten de kennis van de God binnenin verstoppen. Maar het duister zei: “Kijk daar is een geheim genootschap. Zij moeten wel slechte dingen doen! Ga daar niet naartoe! Geloof het niet!” Het begin van samenzweringen, het begin van duisternis in alle hoeken, het begin van een gebrek aan vertrouwen en zelfs degenen die God binnenin zich hadden en bij een genootschap hoorden, werden duivels genoemd. De duisternis scheen altijd te winnen en mensen gingen overal het ergste van denken. Dit is de definitie van duistere energie. De pracht van de God binnenin werd onderdrukt. Het was bijna alsof je een klomp goud had die scheen als de zon, die jou was, en waar na verloop van tijd vuil en stof op kwam en het goud “verdween.” En hier zitten jullie dan vandaag met besmeurd goud. Dit is een metafoor voor een gebrek aan zelfwaarde.

Het is algemeen. Het komt niet alleen voor bij oude zielen, het is algemeen voor mensen! Het grootste deel van de mensen die hier zijn gekomen en weer gingen en reïncarneerden maakte hetzelfde mee, net als jullie deden en hebben ervaren. Als jullie toen zouden zeggen dat jullie God binnenin hadden was dit hetzelfde als je doodvonnis uitspreken. Zelfs de magiërs en de sjamanen, degenen die het in zich hadden om het weer te beïnvloeden….zelfs zij hadden moeilijkheden in die tijd. Als er ergens iets niet goed ging kregen zij hiervan de schuld en kostte dit hen vaak het leven. Sommigen van jullie waren hen. Jullie zijn je eigen Ouden, oude zielen, jullie waren daar! Sommigen van jullie werden spiritueel geboren en met kennis, en zo gauw jullie opgroeiden volgden jullie feitelijk  gewoon weer hetzelfde pad. Jullie geloofden je ouders nooit, volgden geen religieuze of andere structurele organisaties. Anderen van jullie ontwaken later, maar jullie hebben allemaal stoffig en besmeurd goud. Een gebrek aan zelfwaarde komt voort uit vele levens waarin je niet werd geloofd, je moest je verstoppen in het duister. Sommigen van jullie zijn ontwaakt met de intuïtieve kennis om je gedeisd te houden Gedraag je! Kom vooral niet te snel uit de kast of doe het helemaal niet, want anders maak je het misschien nog een keer mee! Maar zelfs degenen die wel uit de kast kwamen, zelfs de leraren, zelfs degenen die de Boeken schreven, zelfs degenen die in de stoel zaten (Lee) en channelden, hebben stof en vuil op hun goud. Toch werd de waarheid jullie gegeven door degenen die jullie hebben gezaaid. Wat jullie daarmee deden….kijk maar om je heen en zie! Veranderde regels, negativiteit, disfunctioneren, teveel dingen…zelfs degenen die de waarheid kennen over het weer terugkomen, zelfs degenen die Weten hebben stoffig goud. Met andere woorden: in deze zaal – luister naar mij – zijn er mensen die zo graag vooruit willen gaan, mensen die zeggen “Ja, ik zie het licht” die nog steeds lijden door angst, een gebrek aan zelfwaarde en dat soort dingen.

 

Wij weten dit. Wij WETEN dit!

Ik wil nu dat jullie deze woorden goed in je opnemen: Spirit, God, de Scheppende Bron, hoe jullie hem/haar ook willen noemen, weet van deze dingen en is er klaar voor om jullie het goud te helpen afstoffen zodat het kan stralen als het licht. Alles wat jullie moeten doen is beginnen met afstoffen en als jullie dit willen doen, oude zielen, gebruik dan wat ik jullie zojuist heb verteld: Straal als de zon! Als puur gepoetst goud zodat jullie je gezicht daarin kunnen zien en ik wil dat jullie even overwegen hoe het is om je hand te nemen en het stof weg te vegen, zelfs zonder borstel, en te zien hoe het stof verdwijnt. Zie de weerspiegeling van je eigen gezicht, het is prachtig en jullie kunnen het niet wegvegen, het blijft, maar het stof wordt door jullie weggeveegd, ook al weten jullie vaak niet wat jullie ophelderen door een programma binnenin jezelf als je niet gelooft en als jullie niet mee willen gaan met een programma van schoonheid en welwillendheid en compassie En zullen blokkades zijn over wat jullie tegenhoudt om de dingen te geloven die ik jullie heb verteld: het is het stof op het goud, het schoonpoetsen van twijfel. Het is geschiedenis die jullie vertelt dat het niet echt is, het is de geschiedenis die jullie vertelt dat het duister is, het is geschiedenis die jullie samenzweringen geeft tegen jullie blinkend goud. Het is alles waar jullie doorheen zijn gegaan en in deze energie, in dit licht, staat het goud op jullie te wachten totdat jullie gewoon, heel eenvoudig, het stof gaan wegvegen. En als jullie dit doen, zelfs als jullie er maar mee gaan beginnen en gaan zitten…gaan de dingen veranderen.

Als jullie enkele van de gereedschappen waarover jullie vandaag en al 22 jaar van Kryon hebben gehoord willen en naar het volgende niveau willen is het tijd om het stof weg te vegen. Dat zal de katalysator zijn voor alles waar jullie om hebben gevraagd. Oh, depressieve mens, ik weet wie jij bent. Ik weet wie hier zijn.

Het is voor jullie zo moeilijk om uit dit ding te klimmen. Als jullie iets willen doen Kennen Wij Het Onderwerp. Wij zijn aan de andere kant van de sluier niet in een vacuüm. God oordeelt  niet over wat jullie doen en wat jullie hebben gedaan. In plaats daarvan staat God vlak naast jullie te wachten en zegt: “Poets het schoon, haal het stof weg. Ook al heb je geen stoffer, doe het!” Dan zullen jullie zien Wie Jullie Zijn!!!

Je gezicht in het goud. De weerspiegeling van jou! Het beeld van liefde!  De Pleiadische leraren onderwezen door met de kinderen te praten en te zeggen dat zij worden geschapen in het beeld van liefde. Dat is de Schepper!!!

Zij werden geschapen in het beeld van pracht en compassie. Dat is de Schepper! Deze leringen zitten nog steeds in jullie; zij zitten in jullie Akasha. Alles wat jullie hoeven te doen is dit te geloven!  Beginnen met het wegpoetsen van het stof totdat jullie je weerspiegeling kunnen zien en dan kunnen zeggen: “Ik wist het! Het is waar! Ik BEN geschapen in het beeld van liefde!”

Lieve mensen, dit gaat de grootste katalysator in deze nieuwe energie zijn voor het leren van alle dingen die jullie wensen te leren. Jullie kunnen niet echt veel verder komen als jullie volledig twijfelen over wie jullie zijn. Het gebeurt niet snel. Het gebeurt zo snel of zo langzaam als jullie verleden dit zal toestaan. Begrijpen jullie? Wat hebben jullie ervaren? Wat is jullie geleerd? Wat is er bij jullie ingestampt? Bij sommigen niet veel, bij anderen heel veel. Sommigen zullen er harder aan moeten werken, en degene die hier depressief is: ik heb het tegen jou! Zodat jij uit deze depressie komt en naar een plaats gaat – luister naar mij – waar je nooit meer hoeft af te stoffen. Jij zult geen depressie meer hebben; de cirkel waarin jij al je hele leven zit en die jij hebt ervaren, is dan over, voorbij. Ik spreek nu ook tegen mensen die dit later horen of lezen. De cirkel zal stoppen als jullie gaan afstoffen en jullie gaan jezelf uiteindelijk bezien als waardig om op deze planeet te zijn. Niet alleen maar waardig: jullie hebben dingen te doen! Hoe voelt het om te weten dat dit daar nog steeds aanwezig is? Je hoeft er niet op uit te gaan, nergens naartoe te gaan, je hoeft er niet voor te studeren, maar alleen maar stof weg te poetsen. Jullie zullen de pracht die jullie zijn, gaan zien. Zoveel makkelijker om liefde te zien na het stoffen in plaats van in een spiegel te kijken waar jullie niet eens in kunnen zien omdat die zo donker is en waarin jullie jezelf zelfs niet kunnen zien om te weten wie jullie zijn. Jullie kijken naar een spiegel die zo smerig is. Poets het weg om de spiegel te zien, die weerspiegeling, dit goud van God in jezelf. Het is nooit veranderd. Alleen de geschiedenis heeft het veranderd. Wat jullie werd verteld heeft het veranderd en het is tijd om volwassen te worden en je eigen beslissingen te nemen over Wie Jullie Zijn en wat jullie relatie is met het Universum, met de Schepper, de God binnenin jullie!

Oh, prachtige mensen, oh geweldige menselijke wezens, IK WEET hoe die weerspiegeling eruit ziet.

Ga het doen! Het is tijd!!!

En zo is het.

Kryon

Gepost door Martien op 11:21

Een glimp van de Nieuwe Dageraad

25 juni 2018 / By Anja Tjelpa [via wakkeremensen.blogspot.nl, 28-6-18]

Channelbericht van Zondagochtend, 24 Juni 2018.

Op deze Zondag was er contact met de Hogere Rijken en met onze Hogere Helpers. Wederom, zoals al reeds vele malen voorheen.

Het begon met het altijd begeleidende team. Over en weer.

Vanaf onze kant (ik en mijn partner) er waren opeens zoveel vragen van, natuurlijk waren er deze eerder, maar ze waren er zo prominent, zo specifiek op deze dag, weer…..

Waarom hebben wij als mensheid dit allemaal gedaan?

 • Hoe zijn we ooit zover gekomen?
 • En we zijn boodschappers voor het Hogere en wat doet het?
 • En over de vergetelheid en geheugen?
 • En daar gingen we weer naar de Aarde….
 • En NU veranderingen ten goede …..

Er werd door ons aangegeven dat we zo moe zijn van al wat tegenwerkt en dat we dat niet meer willen.

Team zei: we zien dat, jullie hebben de uitstraling voor dit, wat jullie aangeven en met velen!

Wij: dat voelt goed. Er wordt door ons aangepast aan al die nodige veranderingen.

En terwijl dit over en weer channel communicatie aan de gang was, werden we gewaar dat er een “iemand” (een wezen) erbij inkwam.

Het voelde prachtig aan, er kwam werkelijk iets prachtigs erbij.

Een Goddelijkheid, de Moeder God van dit (Sub) Universum.

Ze introduceerde zichzelf. Dat voelt zo relaxed en vol liefde en saamhorigheid.

Moeder God: Sta Mij toe met jullie te communiceren !

Wij: Natuurlijk, Liefde en Zegeningen. Lieve Moeder God, wij documenteren en eventueel om te delen als dat wordt aangegeven.

Moeder God: Daar ben Ik Mij van bewust.

Maar Geliefden, het zijn nog steeds turbulente “tijden”, het bewegen van het Hier in het Nu.

Het heeft te maken met de Nieuwe Dageraad.

Op een manier gaat dit doorheen en nieuw soort van hernieuwing, laten we zeggen doorgang, maar het is een heel speciaal spoor, een tracé, omdat het gecreëerd is voor deze Aardse Goddelijke Gebeurtenis.

Ja, het is klaar!

Wij: lach op ons gezicht, maar…

Moeder God: Inderdaad, ….pauze…. dan komt, het is allemaal getest, met sterrenschepen, verkenners en er is veel gevestigd en gemanifesteerd, maar …….er is een grotere beweging bij betrokken, de parel Aarde is niet gewoon een hele kleine planeet, er zijn andere rijken bij betrokken en ook AL wat betrokken is met de Elementen waar jullie als mensen van zijn gemaakt, de Sterren, de Galaxy en al de posities en bewegingen en al de Goddelijke betrokken wezens van het AL.

Als jullie deze enorme beweging van transformaties zouden kunnen zien vanaf deze kant en in de staat waarin het Nu is, zouden jullie het onmiddellijk begrijpen, dat is één antwoord op jullie vragen.

Met andere woorden, er is best een hele gecompliceerde werveling, gedraai etc. van al de Liefde waar het van is gemaakt, maar ook van het Al dat kwam in bestaan “zijn” van het duistere, dichtheid, dualiteit, schaduwland en al de oorzaken en gevolgen.

Zoals jullie weten en best veel anderen ook, heeft het effecten van een turbulente natuur.

En nu over een andere kant van dit Goddelijke Aarde Gebeuren, er zijn nog steeds, wat werd genoemd “gevallen engelen” en ook wat door hen is gecreëerd. Wat ervan is op de Aarde, maar ook wat in het (sub) Universum en ook daar zijn consequenties van.

Het Commando van Ashtar is er niet zomaar, het heeft grootse taken en soms zijn er verontrustende kwesties in dit deel ook.

Misschien herinneren jullie het……het kunnen flitsten zijn, vele van jullie waren op Sterrenschepen, Lichtschepen en dienden onder dit Commando.

Onder de vleugels van de geliefde Sananda.

Sommige kwamen via andere reis mogelijkheden naar de Aarde vanaf ver weg gelegen Galaxies en van verder dan jullie voorstellingen.

Dan nu over deze “mix” van ….om het met Aardse woorden uit te drukken.

In de Hogere Dimensies is dit een kwestie die daar anders uitpakt, maar op planeet aarde zijn er andere voorwaarden en invloeden.

Op onze manier zijn wij ook van slag wij nemen op dit hogere niveau dit spektakel waar op de Aarde, want het is spectaculair en het is een nieuwe scene in de Evolutie. En Al de betrokkenen zijn wezens van het Leven, vanuit de Ene Bron.

Ik ben Mij ervan bewust en natuurlijk anderen hier ook, dat met jullie toenemende bewustzijn, dat dit soort gedachten ontstaan van afvragen hoe en wat e.d. Een antwoord hierop is, wij hebben dit verwacht, voorzien en ook de soort energieën die dit creëert en creëerde, dit is weer aan andere toevoeging aan het hele gebeuren.

Wij: Gecompliceerd!

Moeder God: Het antwoord daarop is, wij weten dat jullie zeer zeker zouden zeggen, het is een feit.

Wij: Feiten.

Moeder God: Wat wij hier doen en met velen, het gaat niet over details van aantallen.

Wij hebben het overzicht en de toestemmingen de vanuit Onze Harten, innerlijke liefdevolle dienstverlening, om iedereen, ieder wezen op de Aarde te helpen en bij te staan en wat daarmee ook aanhoudend gebeurt dat we steeds dichterbij elkaar komen, door deze zo liefdevolle gevulde gebeurtenis in al het zijn van zo spectaculair.

Wij: Lieve Moeder God, U legt dit heel begrijpelijk uit.

Moeder God: Om door te gaan over het “zich afvragen”. Wat wij ook eigenlijk aan het integreren zijn, voor ook al een “tijdje”, is de invloed van één van de energieën, want er zijn er velen, om te helpen met dit toenemende bewustzijn en al de vragen die erbij betrokken zijn, om jullie te helpen realiseren en begrijpen, dat is gedaan, wij en jullie zijn en staan Nu op een keerpunt en ook bedoeld om jullie te helpen om te realiseren om te vergeven, vergeten en de verantwoording te nemen voor een groeiende éénmaking en laat dit nooit weer gebeuren.

Wij: In de realiteit waarin wij leven en er zijn vele andere realiteiten, begrijpen wij en in groeiende mate, het is aan het gebeuren, helaas op diverse niveaus, maar het is aan het gebeuren, sommige wat sneller dan anderen, wij vinden het fijn om te zeggen als een groeiende realisatie van verantwoordelijkheid en meer vriendelijk en liefdevol gedrag en goddank ook via de media, internet heeft op deze manier zeker liefdevolle bijdragen en al die daarmee omgaan en betrokken zijn en toegankelijk voor allerlei soorten bewoners van de Aarde, met alle respect.

Wij zien dit als een “ertussenin fase”, een soort opstap naar telepathie en dergelijke manieren van communicatie.

Moeder God: Dank jullie wel voor deze conversatie om uit te leggen. Het is een bijdrage voor mijn volgende uitleg.

Wat er mede bij betrokken is, is reflectie, refractie en echoën op enorme schaal, al invloeden van en voor deze zo speciale kosmische gebeurtenis.

Het is niet zomaar gedaan met een knip van de vingers.

Wat ik niet bedoel uit te drukken hiermee, dat het niet gedaan kan worden met een knip van de vingers.

Ik weet dat jullie wakker genoeg zijn om 1 en 1 bij elkaar op te tellen, zoals jullie dat noemen, van al de betrokken feiten en kwesties, dat deze laatstgenoemde knip van de vingers super dramatisch zou kunnen zijn en niet bedoeld.

Maar ik ben er zeker van dat jullie feiten en kwesties, kosmisch en aards, blijven optellen, maar tegelijkertijd realiserend, waarom deze nieuwe dageraad zo speciaal is, eigenlijk Goddelijk kostbaar.

En dat Allen over de drempel gaan stappen van de hogere vierde Dimensie naar de Vijfde Dimensie en met alles wat bedoeld is om dit ook te doen. Voor jullie begrijpen, ik spreek nu over “afmeting” (formaat) en dit heeft zogezegd een staart, een naspoor, nog eens als jullie het overzicht zouden kunnen hebben, wellicht proberen te verbeelden, als dat van Ons, zouden jullie ook dit begrijpen.

En dat is alweer een andere kwestie……

En ook om uit de warboel en trammelant te houden en het onder controle te houden en met de Samenwerking van degenen op de Aarde om verkeerd gekwalificeerde energie terug te brengen naar neutrale lichtsubstantie en wij doen “zoiets” in de Hogere Rijken ook.

En dat zal de eerste glimp van de Nieuwe Dageraad gaan laten zien en de drempel onthullen en jullie “ogen” openen, er wordt bedoeld de “ogen” waarmee jullie kunnen zien jullie “Familie” en de schepen en lichtsteden en veel meer en in toenemende mate, omdat dat werkelijk bedoeld is vanuit het Hart van de Éénheid dat het zal gebeuren.

En wij moeten jullie ook voor dit voorbereiden en om de zovele kwesties en vragen op te lossen en om jullie aan te bieden via deze zo liefdevolle energieën om te integreren en wisselwerken met Vertrouwen om hiermee te verankeren en de ankers op te trekken vanuit de lagere dimensionale werkelijkheden.

Ik omring jullie met zoveel Liefde en begeleiding en vertrouwen en het is veel, verder dan dat jullie kunnen aanvoelen, maar het maakt dit aanvoelen en waarnemen aan het gedijen.

Stel jullie op jullie allerbeste manier de glimp van de Nieuwe Dageraad voor, het blijft er niet bij een enkele en precies zoals jullie Nu zijn!

Ik ben ook heel dicht bij jullie, zoals Aartsengel Michael het vaak heeft gezegd, slechts een gedachte verwijderd en met het grote aantal van Ons hier ook in groeiende mate.

Wij: Heel hartelijk dank U wel, Liefde en Zegeningen met toenemende dankbaarheid en vertrouwen!

Moeder God: Liefsten, maak er wat moois van om te delen !

Info: er zijn ter illustratie twee foto’s bijgevoegd die zijn gemaakt op deze zondagochtend voor de channeling.

By Anja Tjelpa in Spiritueel/ 25 juni 2018

Twintig slachtoffers van 9/11 zijn gereïncarneerd

Maandag 25 juni 2018

Posted: 27 Jun 2018 01:55 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 27-6-18]

Twintig slachtoffers van 9/11 zijn gereïncarneerd

Maandag 25 juni 2018

(wakkeremensen) Dit is een zeer bijzonder en belangrijk artikel zoals de titel aan aangeeft. Wij willen u dit niet onthouden, echter zijn wij niet in de gelegenheid om het hele artikel te vertalen. U kunt het artikel vertalen door op de rechter muisknop te klikken en voor deze mogelijkheid te kiezen. Dit maakt het goed leesbaar.

Veel kinderen herinneren zich hoe ze stierven in de WTC-torens tijdens hun vorige leven en zijn nu gereïncarneerd om bij hun huidige familie te wonen. Ouders aarzelen om video’s te maken of te schrijven onder hun echte namen, omdat zowel de huidige als de vorige levensfamilie worden beïnvloed. Veel namen zijn dus gewoon pseudoniemen of ID’s. In sommige gevallen zijn beide families zich van elkaar bewust.

Molly Curnutte, Cade’s 9/11 zaak. Molly zegt dat haar 3 jaar oude zoon Cade wakker begon te worden en schreeuwde over vliegtuigen die in gebouwen vlogen en die tot zijn dood leidde. Cade herinnerde zich de volledige naam van zijn vroegere zelf, de heer Robert Pattison, die op de verdieping 110 op de noordelijke toren werkte. Hij was een veteraan van de Amerikaanse luchtmacht. Op de dag van de aanslag van 11 september werd de toegang tot het trappenhuis geblokkeerd door een naar beneden gevallen plafond.

Lees verder op:

http://beforeitsnews.com/spirit/2018/06/twenty-victims-of-911-reincarnated-2512997.html?currentSplittedPage=0

 

“Het creëren van monumentale veranderingen”

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad “Wat het betekent om te Ontwaken” / Daniel Scranton / 26 juni 2018

Posted: 27 Jun 2018 02:00 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 27-6-18]

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad

“Wat het betekent om te Ontwaken”

Daniel Scranton / 26 juni 2018

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om verbinding te maken met jullie allemaal.

Het is een prachtig gezicht om een van jullie te zien die een moment van ontwaken heeft. We zien de ontwakings ervaringen op jullie planeet en elke keer dat het gebeurt, schijnt er een ander licht helderder. Velen van jullie vragen zich af wat er nodig is om als ontwaakt te worden beschouwd, en het is vrij eenvoudig. Je bent wakker wanneer je erkent dat je een Bron Energie Wezen bent die de realiteit creëert die je ervaart.

Nu, jullie zullen niet altijd die waarheid in je bewustzijn behouden terwijl jullie door je leven navigeren. Je zult momenten hebben waarop je je helemaal afgescheiden voelt van de persoon in de auto die je net heeft afgesneden. Er zullen tijden komen dat je je slachtoffer voelt. Er zullen tijden zijn dat je anderen beoordeelt, maar de schoonheid van jullie status als ontwaakte wezens is dat jullie altijd terug zullen komen naar de waarheid van wie jullie werkelijk zijn.

En wanneer dat echt in je bewustzijn zakt, zul je ook op dezelfde manier naar anderen kijken. Je zult anderen zien als wezens van licht en liefde. Je zult ze zien als Bron Energie, en je zult accepteren dat anderen ervaringen zullen creëren die anders zijn dan de jouwe. Je accepteert hun creaties zonder oordeel. Je zult merken dat wat een ander ook aan het doen is, zij ook zullen terugkeren naar de waarheid van wie zij zijn, en ze zullen op de een of andere manier beter af zijn als ze de ervaring hebben gehad.

Het is zo belangrijk dat je elkaar toestaat om verschillende ervaringen te hebben en harmonieus naast elkaar te bestaan, helemaal niet bedreigd te voelen door wat iemand anders doet, en zeker niet door wat iemand anders gelooft. Wanneer je echt de waarheid omarmt dat jullie Bron Energie Wezens zijn, begrijp je dat alles wat je ervaart voortkomt uit iets binnenin je.

En dus, hoe meer jullie je aandacht weer op jezelf richten voor de waarheid van wie je bent en voor de tijdelijke vibratie die je aanbiedt, hoe meer ontwaakt en verlicht je zult worden. Dit is jullie lot. Dit is het lot van elke persoon die op dit moment op Aarde leeft. Sommigen van jullie zullen daar sneller zijn dan anderen. En wanneer je dat doet, reik je uit als Bron Energie met een medelevende hand.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben het leuk gevonden om ons met jullie te verbinden.

Artikelbron: http://danielscranton.com/what-it-means-to-be-awakened-%E2%88%9Ethe-9th-dimensional-arcturian-council/

vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Ademen is belangrijker dan je denkt, al is het zo vanzelfsprekend en een automatisme

Een Schrijven van de Schepper / 23 Juni 2018 / door Jennifer Farley,

Posted: 24 Jun 2018 10:14 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 25-6-18]

Een Schrijven van de Schepper

23 Juni 2018 / door Jennifer Farley,

”Ademen”

Adem in, adem uit, adem in, adem uit … het is zo belangrijk om dit te onthouden.

Ik hoor sommigen van jullie een grapje maken: “Ja, ik moet doorgaan  met het ondersteunen van het leven!”

Maar het is zoveel meer dan dat.

(Glimlach)

Tijdens verschuivingen of veranderingen is het een heel duidelijke herinnering aan precies waar en wat je aan het doen bent.

Het geeft je de mogelijkheid om wat rustiger aan te doen en te beoordelen hoe je je voelt op dit specifieke moment.

Gelukkig? Verdrietig? Boos? Vreugdevol?

Wanneer je gewend raakt aan het herkennen van je gevoelens en emoties, word je vervolgens in een positie gebracht om ze te houden zoals ze zijn of ze te veranderen in iets positiever.

Het bewuste besef van je menselijkheid is een van de grootste geschenken die je ooit hebt gekregen.

Geniet ervan en omhels het … het is helemaal van jou!

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Zonnewende Juni 2018 en de Leeuwenpoort 8/8 2018

Aartsengel Michael via Celia Fenn, gepost 17 juni 2018 [via wakkeremensen.blogspot.nl, 23-6-18]

Het Heilige Jaar van 2017/18 komt tot een einde en de Golf van Lichtcodes en Energie die werd vrijgegeven bij de Leeuwenpoort van 2017 bereikt een climax bij de Zonnewende van Juni 2018. Geliefden, het is een veelvermogende reis geweest zoals de Golven Licht en Codes van het Water meer en diepere niveaus van transformatie op jullie Planeet  activeren.

De aanhoudende golven van transformatie  die jullie hebben gevoeld, vooral sinds Maart van dit jaar, hebben allemaal deel uitgemaakt van een enkelvoudige Lichtgolf die werd vrijgegeven vanaf de Grote Centrale Zon/het Galactische Centrum ten tijde van de 8/8 Leeuwenpoort in Augustus 2017.

Nu, in deze tijd, zullen jullie weten dat in de kwantumfysica, licht kan worden ervaren als een deeltje en als een golf. Dat betekent dat een op zich zelf staande “gebeurtenis” kan worden ervaren als “golven” van binnenuit een Tijd/Ruimte continuüm.

Dus door dit Heilige Jaar heen, hebben jullie ervaren golven van transformatief Licht en Watercodes. Deze codes hebben jullie Lichtlichaam getransformeerd en uitgebreid en jullie Fysieke Lichaam gereinigd en geactiveerd. De Diamanten Lichtcodes bevatten de informatie die jullie multidimensionale Lichtlichamen “Grids” (roosters) activeren, terwijl de Diamanten Watercodes het “water” reinigen waarvan jullie zijn samengesteld en het brengt helderheid en luminescentie voor jullie Fysieke Lichaam als een voorwaarde voor het activeren van jullie Nieuwe Aarde Diamanten Lichaam Sjabloon.

Geliefden, in dit afgelopen jaar zijn jullie diep ondergedoken binnenin jullie zelf naar steeds diepere lagen van bewustzijn. Hier zijn jullie tegen het lijf gelopen de diepere lagen van het Goddelijke Vrouwelijke, deze aspecten van de Ziel en de Geest die jullie fysieke incarnatie op de Aarde gidsen. (wegwijzers)

Bij jullie ver naar binnen gaande reis, hebben jullie tegen het lijf gelopen het Goddelijke Vrouwelijk als de “Lady of the Lake” (Koning Arthur legende) en zij heeft het Heilige Zwaard Excalibur aangereikt aan het Goddelijke Vrouwelijke. Door dit te doen, bekrachtigt zij het Goddelijke Mannelijke zich voorwaarts neer te zetten en om te creëren zonder worsteling of agressie, maar eenvoudigweg in de Stroom van Goddelijke Liefde.

Wij weten dat velen van jullie zich uitgeput voelen door de worsteling om te overleven op de aarde. Wij zeggen dit is nu over. Als jullie je verbinden met jullie diep innerlijk Goddelijk Vrouwelijke en toe staan aan het Mannelijke om het Zwaard van Waarheid ter hand te nemen dat door alle illusie heen gaat, snijdt als het ware, dan zullen jullie bekrachtigd zijn om jullie pad zonder worsteling te creëren. Jullie Werkelijkheid zal zich eenvoudigweg rondom jullie heen manifesteren in overeenstemming met jullie verlangens en behoeftes, zoals aangegeven in het Nieuwe Aarde Diamanten Lichaam Sjabloon.

Op vele manieren leert ons de Oude Syrische/Egyptische Geschiedenis van Isis en Osiris dezelfde waarheid. Het is Isis, het Goddelijke Vrouwelijke, die Osiris moet bekrachtigen, het Goddelijke Mannelijke, tot een daad van magische creatie, om het Nieuwe geboren te laten worden in de vorm van het magische kind Horus. Het is Horus die duisternis verbant en de Eeuw van Licht creëert.

Jullie zijn er nu gereed voor om deel te nemen aan deze diepgaande en schitterende gemeenschappelijkheid van het “Heilige Huwelijk.” Binnenin jullie komen op één lijn de Tweelingvlam energieën van het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke en Harmonie en Bekrachtiging. Op dit moment kan het Nieuwe worden geboren als een Geheiligd Testament van Goddelijke Liefde en Harmonie op de Aarde.

Zo binnenin ieder van jullie, geeft de innerlijke Tweelingvlam verbintenis, aanleiding tot bekrachtiging, magie en de ervaring van de mooie Nieuwe Aarde.

Bij de Zonnewende, zullen jullie de kracht ondervinden van de toevloed van Diamanten Licht en de Watercodes, wanneer jullie Ziel, Lichaam en Geest deze wonderlijke samensmelting creëren of Heilige Verbintenis gekend als het “Heilige Huwelijk”, waar alle aspecten zich verenigen om Goddelijke Liefde, Creativiteit en Mededogen uit te drukken.

En wanneer jullie deze krachtige energieën belichamen en omhelzen, wees ervan verzekerd om goed voor jullie fysieke lichamen te zorgen als er wordt geacclimatiseerd  met deze krachtige nieuwe frequenties en vibraties.

De Volgende Golf : Het Planetaire Nieuwe Jaar en de Leeuwenpoort 2018-06-22

En zo belanden jullie, Geliefden, bij de Poorten van een Nieuwe Cyclus en een Nieuw Heilig Jaar. Het Planetaire Nieuwe Jaar begint op 26 Juli na de “Dag buiten de Tijd” op de 25ste Juli.

Dit is het moment dat de Leeuwenportalen zich openen en een nieuw en meer geëvolueerde Spiraal van Tijd mogelijk is gemaakt en kan worden gecreëerd voor het volgende Heilige Jaar.

Op dit moment is het essentieel om jullie persoonlijke vibratie hoog en helder te houden, door alle illusies heen snijdend en alleen te richten op Liefde en Harmonie. Sta niet toe dat iemand of wat voor gebeurtenis dan ook op dit moment, jullie naar beneden te halen, naar angst en boosheid, want deze emoties zullen jullie op een lagere frequentie houden en voorkomen dat jullie reiken naar een hoger niveau van bewustzijn.

Herinner jullie zelf eraan om Licht te zijn en ook om jullie harten te zijn zo licht als een veer als jullie omhoog zweven naar hogere niveaus van Zijn in de Nieuwe Cyclus.

Na de val van Atlantis en het verlies van integriteit in het Oude Egypte, was de verbinding verloren geraakt met de Heilige Leeuw Portalen en de Heilige Leeuw Energie. Mensen werden afgesneden van deze kennis en medeweten en tijdspiralen werden ‘tijdlijnen” en ze werden ingesloten door de illusie en valsheid en manipulaties door degenen met duistere harten.

Nu, bij de dageraad van de Nieuwe Aarde, wordt  de gelegenheid aan jullie  gegeven om te herverbinden met de Koninklijke Leeuw Bewakers en om te creëren binnen de Heilige Spiralen van Tijd en Manifestatie met volledige Duidelijkheid en Integriteit.

Aangezien jullie de 8/8 Sterrenpoort naderen, of Leeuwenpoort, de Bewakers van het Licht zijn aan het wachten om jullie door het Portaal te leiden naar hogere niveaus van bewustzijn en creatie.

Als jullie het Verleden en de Toekomst eren, vertegenwoordigd door de Koninklijke Leeuwen van de Poort, zijn jullie intensief gericht op het NU als de plek voor Creatie en Manifestatie.

Ook op dit moment, zal er een nieuwe Golf van Licht worden vrijgegeven vanaf de Grote Centrale Zon om deze nieuwe Spiraal van Tijd van de Nieuwe Aarde van energie te voorzien. Het zal de helderste en krachtigste Golf van Licht zijn tot nu toe om op de Aarde te omarmen en het zal ook worden ervaren als Golven van Transformatie en Creatie in het Heilige Jaar van 2018/19.

Deze Nieuwe Spiraal van Tijd zal jullie de gelegenheid geven om jullie dromen te creëren en te manifesteren. Velen van jullie hebben grote veranderingen aangevoeld in dit laatste jaar met jullie werk, relaties en thuis energieën. Alles van dit is een “laten gaan van” geweest om jullie in een positie te brengen in een nieuwe plaats van waaruit jullie jullie Nieuwe Aarde droom kunnen creëren.

Wij wensen jullie Licht, Vreugde en Kracht toe bij het creëren van jullie Nieuwe Pad van Liefde in de Multidimensionale Nieuwe Aarde Werkelijkheid.

http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/solstice-june-2018-and-the-lions-gate-88-2018/

Celia Fenn heeft ook webinars over binnenkomende energieën en lichtcodes en de Leeuwenpoort.

Er is een boek over het onderwerp Diamanten Lichtcodes, ook als E-book.

(zie de website)

© 2006-2018 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Vertaald voor: wakkeremensen door Anja

De mensheid op weg naar vijfde dimensie afgaand op hogere leeftijden

We worden massaal honderd. Wat gaan we met die extra tijd dóén? (Wouter van Noort, nrc.nl, 22 juni 2018 om 13:49]

Een eeuw leven

Het aantal honderdplussers stijgt sterk en sowieso leven we gemiddeld steeds langer. Dat brengt ingrijpende sociale veranderingen met zich mee. ‘Het lijkt mij onvermijdelijk dat veel mensen hun ouders weer in huis zullen nemen.’

De levensverwachting gaat met sprongen vooruit. Maar hoe goed hebben we onze maatschappij ingericht op veel langere levens? Waar moeten we allemaal rekening mee houden als we massaal 100 jaar gaan worden?

NRC zoekt in deze serie artikelen uit wat de belangrijkste gevolgen zijn van fors langer leven en van de veel grotere aantallen zeer oude mensen die er straks zullen zijn. En hoe waarschijnlijk is het dat we uitvindingen zullen doen waardoor we nóg langer leven?

Ook spraken we met diverse honderdplussers over de vragen: hoe leuk is het eigenlijk om zo lang te leven en wat doe je überhaupt met al die extra jaren?

 1. We worden massaal honderd. Wat gaan we met die extra tijd dóén?
 2. Hoe leuk is het om 100+ te zijn?
 3. 50 jaar hetzelfde werk, is dat gezond?
 4. Verjonging op recept is nog niet in zicht

Extreem oud worden is straks zo extreem niet meer. Het aantal Nederlanders van honderd jaar en ouder zal tussen nu en 2040 bijna verviervoudigen, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het uiterste scenario dat het overheidsinstituut deze week presenteerde in een rapport, kan de gemiddelde levensverwachting in 2040 zelfs stijgen tot 95 jaar. Dat is bewust een zeer speculatief scenario – het meest waarschijnlijke scenario komt uit op 86 jaar – en om die 95 jaar werkelijkheid te maken moet nog veel technologische vooruitgang worden geboekt. Maar het RIVM staat niet alleen met vergaande voorspellingen over honderdjarige levens.

„Misschien al binnen één generatie is de kans groot dat de meerderheid in westerse landen de honderd zal halen”, zegt Ken Smith, één van de directeuren van het Center on Longevity van Stanford University, dat in Silicon Valley onderzoek doet naar veroudering. Andere studies wijzen erop dat de helft van de baby’s in westerse landen nu al honderdplusser zal worden.

Dat mensen fors ouder worden komt niet alleen door medische uitvindingen en technologische vooruitgang. „Juist met vrij simpele aanpassingen aan leefstijl boeken we veel winst.” Smith refereert aan een beroemd ultrakort voedingsadvies waarmee de Amerikaanse wetenschapsjournalist Michael Pollan decennia aan dieetonderzoek treffend samenvat: „Eet voedsel. Niet te veel. Vooral planten.” Smith oppert een net zo simpele formule voor prettig en gezond ouder worden: „Beweeg. Eet geen troep. Socialize.” Vooral dat laatste element is onderwerp van veel recent onderzoek: „We zien steeds duidelijker dat eenzaamheid voor levensverwachting bijna hetzelfde doet als roken.”

Steeds meer mensen krijgen de fijne kneepjes van het ouder worden blijkbaar onder de knie – en de wetenschappelijke vooruitgang blijft voortdenderen. Maar hoe gaat een honderdjarig leven – een volle eeuw lang – er eigenlijk uitzien?

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Annabel Oosteweeghel. De oudere generatie is een regelmatig terugkerend thema in haar werk.

Nieuwe levensfasen uitvinden

„Voor een honderdjarig leven zullen we de normale levensloop opnieuw moeten configureren”, zegt Smith. Nu is het zo: we groeien op, gaan studeren, beginnen te werken, trouwen, krijgen kinderen, gaan met pensioen. We richten ons leven grofweg in op dezelfde manier als voorgaande generaties. „Maar we zullen ons moeten instellen op nieuwe mijlpalen.”

Als je veertig bent en je hebt nog zestig jaar te gaan, zal je er misschien voor kiezen even een tijdje uit het arbeidsproces te gaan voor zorg, gezin of een sabbatical bijvoorbeeld, oppert hij.

Waarschijnlijk ontstaan door de veel langere levens zelfs compleet nieuwe levensfasen. Na de vorige grote sprongen in levensverwachting, rondom de eerste industriële revolutie, ontstonden nieuwe concepten van levensindeling zoals adolescentie en studententijd; levensfasen die simpelweg niet bestonden toen mensen gemiddeld amper vijftig werden en op hun twaalfde al begonnen met werken.

Lynda Gratton, hoogleraar aan de London Business School, ziet zo’n nieuwe fase nu al ontstaan. In haar boek The 100 Year Life noemt ze die de ‘explorer-fase’. Mensen tussen 25 en 40 proberen nu al veel vaker dan vroeger meerdere beroepen uit voordat ze een definitieve carrière kiezen, ze stellen beslissingen als trouwen en kinderen krijgen langer uit, maken vaker lange wereldreizen. Al die twijfelende millennials en digital nomads van de laatste tijd zijn volgens haar mogelijk een voorbode van een hele nieuwe levensfase die ontstaat door ons langere leven. En als dertigers aan het exploren slaan, waarom zestigplussers niet?

Meer scheidingen en meer dementie

Liefde, relaties en familiebanden zullen ook veranderen. „De stijging van het aantal scheidingen is nu het hoogst onder vijftigplussers”, zegt Ken Smith van Stanford. Hoe langer mensen leven, hoe vaker ze op elkaar uitgekeken raken – zo simpel is het. Ook in Nederlandse CBS-cijfers is een duidelijke stijging te zien van scheidingen bij langere huwelijken en hogere leeftijden.

En ja, bij langer leven in ouderdom horen ook meer ziektes en kwaaltjes. Uit het RIVM-rapport van deze week blijkt dat het aantal mensen met dementie toeneemt van 154.000 in 2015 tot 330.000 in 2040. Ook zullen mensen vaker meerdere ziektes tegelijk hebben. Dat zal het zorgstelsel aanzienlijk onder druk zetten.

„Het lijkt mij onvermijdelijk dat veel mensen hun ouders weer in huis zullen nemen en dat er nieuwe gezamenlijke woonvormen ontstaan”, zegt Smith. „Dit zou eigenlijk gewoon een terugkeer betekenen naar de manier waarop de meeste mensen voor de twintigste eeuw leefden. Pas toen zijn we ouderen gaan segregeren in aparte gemeenschappen.”

Fors oudere ouders kan voor grotere druk zorgen op hun kinderen, waarschuwt ook het RIVM-rapport. „Vooral voor de groep mensen die werk, zorg voor de kinderen en mantelzorg moet combineren lijken veel drukverhogende ontwikkelingen samen te komen.” Nog meer ouderen kan ook betekenen: nog meer stress.

FEITEN EN CIJFERS

118 honderdplussers woonden er volgens het CBS in 2017 in Rotterdam, de stad in Nederland met de meeste eeuwelingen. Op twee staat Den Haag met 109, op drie Amsterdam met 88.

1 min 17,33 sec was de tijd die de Amerikaanse Ida Keeling neerzette toen zij in 2016 als eerste vrouw van 100 een officiële hardloopwedstrijd liep van honderd meter.

122 jaar oud werd de alleroudste mens die ooit heeft geleefd, de Franse Jeanne Calment. Met 115 jaar was Hendrikje van Andel-Schipper (gestorven in 2005) de oudste geregistreerde Nederlandse ooit.

69,5 jaar is de wettelijke leeftijd waarop mensen in 2040 AOW zullen krijgen, volgens prognoses van het CBS. Deze voorspelling gaat ervanuit dat de huidige wetgeving verder niet verandert.

100 jaar oud worden is voor veel gemeenten reden voor een officiële felicitatie aan de jarige. In Amsterdam krijgt de honderd jarige dan bloemen, een geldbedrag, een speldje en een oorkonde.

± 2 miljoen

euro was Japan, het land met de meeste honderjarigen, in 2014 kwijt aan het traditionele overheidscadeau voor honderdjarigen, een zilveren schaal. Sindsdien is het cadeau afgeschaft.

Meer ouderen op kantoor

Mantelzorg is niet het enige dat onbetaalbaar dreigt te worden. De pensioenleeftijd moet ook omhoog, dat weten we nu wel. Levenslang leren en aanpassen worden nog veel belangrijker dan nu. Mensen zullen waarschijnlijk meerdere carrières krijgen in plaats van één.

Wat betekent de sterke toename van zestigers en zeventigers op de werkvloer? Niet per se wat je afgaand op clichés zou verwachten.

Smith wijst op twee recente onderzoeken bij autofabrikant BMW en adviesbureau Accenture. Bij BMW blijkt in fabrieken dat door een stijging van het aantal oudere werknemers de productiviteit omhóóggaat. Bij Accenture blijkt dat oudere teams minder verloop kennen en minder verzuim.

Natuurlijk: er zijn zeker taken waarin ouderen gemiddeld minder goed zijn dan jongeren, zaken die snelheid of fysieke kracht vereisen bijvoorbeeld. Maar om dat op te vangen kunnen robots, kunstmatige intelligentie en automatisering een belangrijke rol spelen.

Nieuwe levensdoelen vinden

Tot slot: wat móéten we überhaupt met al die extra tijd? We zullen constant op zoek moeten naar andere levensdoelen. Dat is de kern van het populaire boek Ikigai, dat een poging doet te verklaren waarom de inwoners van het Japanse Okinawa gemiddeld extreem oud worden, en ook nog eens op een prettige, gelukkige en gezonde manier.

Ikigai is vrij vertaald het Japanse woord voor ‘de reden om ’s ochtends uit je bed te komen’. Of het nou een baan is, je familie of een moestuin onderhouden; mensen die een helder doel houden in hun leven worden ouder en gelukkiger, is de stelling.

Daarvoor is ook in de wetenschappelijke literatuur bewijs te vinden. Een Harvard-onderzoek uit 2017 benadrukt letterlijk het belang van „een reden om ’s ochtends op te staan”.

Ouderen met een sterker gevoel van doel en betekenis in hun leven blijven langer fysiek fit, suggereert de studie. De onderzoekers verzamelden onder zo’n zesduizend vijftigplussers data over hun doel in het leven. Vervolgens deden ze over een periode van vier jaar metingen van de kracht van iemands greep en de snelheid waarmee iemand liep.

Wat bleek: mensen met een bovengemiddeld helder levensdoel verloren over die vier jaar minder vaak grijpkracht en loopsnelheid dan anderen met minder zingeving. Bij degenen met het sterkste levensdoel was er zelfs een gerede kans dat greep en snelheid verbéterden.

Als we straks massaal honderd worden, zullen we in elke nieuwe levensfase weer nieuwe doelen moeten vinden die ons betekenis geven, doelen die met ons meegroeien. En het mooie is dat als dat lukt, we vervolgens nóg ouder zullen worden.

Zoals bekend vanuit spiritueel inzicht is dat de overgang van 3D naar 5D -wezens ook betekent dat veel mensen ouder gaan worden vanuit de veranderingen in het DNA, die universeel gelden. Het kenmerk van dát veranderde DNA is dat het multidimensionale 24e chromosoom – in contrast of tegenstelling met de aardse 23 chromosomen – dat de mensheid groeit naar het oorspronkelijke bestaan in het eeuwige bestaan in de ‘complete’ of ‘volledige’ multidimensionaliteit. Maar vanwege de keuze van deze mensheid om het bewuste en dus ‘beheersbare’ multidimensionale BewustZijn te bereiken (‘staat van verlichting’), moet de mens in de aardse staat leren om zich te bevrijden van zijn driedimensionale staat en dus beperkte staat van aardse bewustzijn.

Kortom, het feit dat deze ontwikkeling van kwantiteits‘groei’ van ouderen – of ouderdom op aarde nu in deze tijd gemeten en vastgesteld kan worden, betekent niet op voorhand dat deze ‘oudjes’ al 5D zijn, maar dat de huidige hogere lichtfrequenties het effect hebben dat mensen – tegen alle biologische ‘verouderingswetten’ in – boven de gemiddelde leeftijd tot aan 100 jaar zullen uitgroeien. Medisch bestaat daar nog geen verklaring voor, maar spiritueel wel.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/22/100-jaar-wat-gaan-we-met-die-extra-tijd-doen-a1607618

 

Lessen in Onbaatzuchtige Liefde

Gepubliceerd 11 juni 2018 | Door Ans Hoornweg

Een vrouw die heel veel Liefde in zich had was vrijwillig geïncarneerd op de Aarde met het voornemen om tijdens dat leven de Vrouwelijke Energie – die al zo lang afwezig was op de Aarde – weer terug te brengen naar Moeder Aarde, om op die manier de afgedwaalde mens weer terug te leiden naar de ware essentie van het leven.

In dat Aardse leven leefde zij in een ‘stille wereld’ omdat zij niet kon horen en praten, maar wat deze vrouw wél goed kon was werken met gedachtenkrachten! Daarmee stuurde of straalde zij haar Vrouwelijke Liefdes-energie naar alles wat leefde op de Aarde, waardoor de natuur en alles in haar omgeving beter floreerde. Vele dieren, groot en klein, kwamen naar haar toe omdat zij zich zo prettig en geliefd voelden bij deze bijzondere, liefdevolle vrouw.

Helaas ontstonden er tegenkrachten die de nog jonge vrouw probeerden te belemmeren bij het uitvoeren van haar voorgenomen taak. Omdat ze niet kon praten had ze niet veel contact met haar dorpsgenoten en werd ze door hen bestempeld als ‘de dorpsgek’, en een paar dorpsgenoten vonden het nodig om haar huisje te bekladden, haar mooie tuintje te vernielen en de dieren, die zo graag bij haar kwamen, te verjagen.

Wat de mensen echter niet wisten was dat deze vrouw van te voren al had ‘gezien’ dat dit allemaal zou gaan gebeuren, en doordat zij ‘gedachtenoverdacht’ perfect beheerste kon zij dit alles op voorhand al ‘communiceren’ met de bloemen en planten in haar tuintje, en ook de dieren had zij bijtijds kunnen waarschuwen voor het komend onheil.

De jonge vrouw werd niet boos door al die zinloze vernielingen aan haar huis en tuin, maar ze was wel heel verdrietig om dit soort negatieve daden van de mens op Aarde. De personen die verantwoordelijk waren voor de vernielingen aan haar huisje dachten aanvankelijk dat ze gewonnen hadden, maar al gauw bleek dat ze zich hadden vergist, want niet lang daarna overkwam henzelf allerlei narigheid. Uiteindelijk bleken zij dus niet de winnaars maar de verliezers te zijn!

Ondanks de vele tegenwerkingen van haar dorpsgenoten ging de jonge vrouw vol overgave verder met haar voorgenomen levenstaak. Zo ging zij bijvoorbeeld de ernstig zieken in haar dorp bezoeken en verzorgen, en zonder met die zieken te kunnen spreken deelde zij haar onvoorwaardelijke Liefde met hen. De dorpsgenoten keken zelf niet of nauwelijks om naar hun zieke medemens – zij leefden hoofdzakelijk voor zichzelf – maar deze jonge vrouw verzorgde de zieken vol mededogen en belangeloos, want zij wou er niets voor terug.

De mensen in het dorp zagen het allemaal gebeuren, en langzaamaan begonnen ze in te zien hoe bijzonder het eigenlijk was dat deze jonge vrouw de ernstig zieken hielp dmv haar Onbaatzuchtige Liefde. De dorpsgenoten raakten diep onder de indruk en begonnen zelfs te houden van die ‘vreemde, doofstomme vrouw’ die zó liefdevol, zorgzaam en helend bezig was met niet alleen de zieken maar met alles en iedereen om haar heen. Weet dat de Liefdeskracht van de Vrouwelijke Energie uiteindelijk alles overwint!

Tot het einde van haar Aardse leven heeft deze bijzondere vrouw haar zelfgekozen levenstaak volbracht, en heeft ze, dmv haar dáden, de mensen in haar omgeving ‘Lessen in Onbaatzuchtige Liefde’ gegeven.

Veel liefs, Ans

https://www.anshoornweg.nl/lessen-in-onbaatzuchtige-liefde/