Categorie archief: verwachtingspatronen

Je dagelijkse verwachtingen en hoe je je daarop met affirmaties kunt voorbereiden

Live Kryon Channeling 189 De Praktische Oude Ziel (2)

27 januari 2018 /Lee Carroll Geplaatst: 22 april 2018

Posted: 23 Apr 2018 01:45 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 23-4-18]

Live Kryon Channeling 189: De Praktische Oude Ziel. 2

Deze live channeling werd gehouden in Anchorage, Alaska

27 januari 2018 /Lee Carroll

Geplaatst: 22 april 2018

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wo ontwaakt zoals hij dit elke morgen doet om aan het werk te gaan. Hij zet zijn beide voeten op de vloer en hij doet een affirmatie-oefening en verwacht goede dingen. Dit is het eerste dat hij doet. Hij benadert het bewustzijn van welwillendheid voor de gehele dag, aan het begin van de dag. De affirmatie die hij gebruikt is deze: “Dit is een goede dag en ik zal een bewustzijn hebben dat alle uitdagingen van vandaag te boven zal gaan. Er staan mij goede dingen te wachten.”

Stop.

Waarom zou hij dit doen? Hoeveel mensen doen dit in een oude energie? Laat mij dit op een populaire manier vertellen: Jullie zetten je voeten op de grond om op te staan en jullie zeggen: “Oh, daar gaan wij weer, alweer een dag vol uitdagingen. Ik hoop dat de dingen beter gaan dan gisteren. De dingen van gisteren zitten nog steeds in mijn hoofd en ik heb daar niet erg best door geslapen. Ik weet niet wat er vandaag weer met mij gaat gebeuren. Ik hoop dat ik het overleef!” Zien jullie het verschil?

Het grootste verschil is de verwachting van welwillendheid, maar er is echt meer. Wie zegt er echt: “Dit is een dag die ik kan controleren!” Dit is een praktische overweging en het eerste wat hij met twee voeten op de grond doet is het vieren van het feit dat hij elk komend probleem zal overwinnen. Wat hij doet is het SCHEPPEN van zijn realiteit van die dag.

Onthoud dit: De mensheid zal altijd moeten werken met dualiteit. Er zal altijd een keuze zijn tussen duister en licht, drama en liefde. Het idee dat jullie op een dag een perfecte planeet zullen hebben waar nooit iets fout zal gaan is verkeerd en is een onnatuurlijk idee dat vele mensen hebben vanwege jullie lineaire manier van denken – zwart of wit – of het idee dat iedereen hetzelfde zal denken en op engelen zal lijken.

Jullie zullen altijd vrije keuze hebben en jullie zullen altijd unieke verledens en Akaska-kronieken hebben die met jullie op positieve manieren werken.

Dit schept verschillende ideeën en meningen. Jullie zullen nog steeds vormen van politiek hebben, maar die zullen er heel anders uitzien en veel eleganter zijn.

Wat doet Wo dus echt op dat moment? Hij schept, door zijn bewustzijn iets fysieks – een bel, zou je kunnen zeggen, die dan voor hem uit gaat waar hij ook naartoe gaat. Het wordt net zo praktisch als het aantrekken van schoenen om ervoor te zorgen dat je op harde oppervlakken kunt lopen. Is het te moeilijk om te denken dat de mens zijn dag op deze manier zou kunnen beginnen?

Wo poetst zijn tanden en doet alle dingen die jullie vandaag de dag doen om op een goed voorbereide manier de deur uit te gaan.

Wo gaat nog steeds in een voertuig naar zijn werk, hoewel niet al zijn buren dit doen. De dingen zijn in de loop der tijd op een grootse manier veranderd. Het voertuig van Wo mag er dan misschien een beetje anders uitzien, maar hij gebruikt het om over wegen naar zijn werk te gaan.

Op weg naar zijn werk ziet Wo iets dat feitelijk zijn leven voor altijd zou kunnen veranderen, als hij dit zou toestaan. Er is een of ander ongeluk gebeurd met een ander voertuig. Op een normale dag gebeurt dit hem niet vaak, maar menselijke reacties, fouten of beoordeling en verwarring zijn nog steeds aanwezig en er was een afschuwelijke gebeurtenis, en wel vlak voor zijn ogen.
Op de stoeprand zit een huilende vrouw, een moeder. Er zijn mensen om haar heen die proberen om haar te kalmeren. Op een eindje van haar vandaan kan Wo een ambulance zien staan die de stille, bedekte lichamen van haar twee kleine, dode kinderen bedekken.

Voor deze vrouw heeft het leven een afschuwelijke wending genomen.

Het zal een potentieel scheppen van levenslang verdriet dat alle voorstellingsvermogen te boven gaat. Voor haar begon de dag goed maar in een oogwenk was zij haar kinderen kwijt. Zij zou deze dag tot in het graf met zich meedragen. Kan er een nog afschuwelijker verhaal zijn voor een moeder?

Wo werd overweldigd door droefheid en begint te huilen. Zie je, op deze nieuwe Aarde, op een zeer praktische manier, is compassie de koning van de emoties. Wo ziet het allemaal en opeens is er meer dan alleen maar empathie bij hem. In plaats daarvan voelt hij alles wat zij voelt. Hij stopt zijn auto en blijft huilen in zijn stoel. Dan doet hij iets heel speciaals, lieve mensen. Hij probeert zich te beheersen en begint aan een proces dat hij heel goed kent en dat hij vele malen eerder heeft gedaan. Hij begint deze vrouw te visualiseren in haar toekomst en zij herstelt, begrijpt, overleeft, en heeft enige vrede in zichzelf betreffende deze gebeurtenis op manieren die waarschijnlijk bijna onbekend zijn in het psychologische begrip van vandaag de dag.

Hij ziet haar herstel op zo’n grootse manier dat hij haar weer lachend kan visualiseren.

Dit is de visualisatie die hij haar stuurt, direct naar de stoeprand waarop zij zich op dat moment bevindt in haar ogenblikken van verschrikking en verdriet terwijl zij wist dat hij zojuist een zeer reëel zaadje had geplant. Het is ook echt, en Wo had gewoon iets in praktijk gebracht dat compassievolle actie wordt genoemd.

Stop.

Als dit vandaag de dag zou gebeuren zouden er ook mensen zijn die zeer compassievol zouden zijn. Toch zou dit hen voor altijd kunnen verwonden. Zij zouden nooit vergeten wat zij zagen. Het zou het kind binnenin (het innerlijk kind) verwonden en ook hun vreugde-factor.

In de huidige samenleving zijn er heel veel dingen zoals deze gebeurtenis, zoveel afschuwelijke dingen die zich dagelijks voordoen dat vele gevoelige mensen zoveel empathie voelen dat dit hun levens kan ruïneren. Alles waar zij aan kunnen denken is aan hoe onrechtvaardig de dingen zijn en hoe zij hen willen veranderen.

Zij zullen dagelijks huilen om wat er ergens anders is gebeurd en door dit proces, lieve mensen, hebben zij helemaal niemand geholpen! In plaats daarvan hebben zij zich door dit proces naar beneden gebracht in een lagere energie van empathie, zorgen en angst.

Zij zullen hierdoor eerder sterven dan normaal het geval zou zijn en dit komt allemaal omdat zijn aan hun compassie het beste van zichzelf hebben weggegeven.

Maar dit wilde Wo niet laten gebeuren omdat hij weet dat dit de oude manier is en dat het gevaarlijk is. Dus een van de attributen in deze nieuwe energie is dat wij dingen onthullen binnen de praktische natuur van een normaal persoon, om situaties zoals deze te zien en onmiddellijk naar compassievolle actie te gaan omdat compassie dingen kan veranderen.

Het lijkt veel op wat jullie vandaag de dag doen door voor iemand te bidden, maar Wo doet meer dan dat.

Hij projecteert vreugde in de toekomst voor haar. Hij schept begrip en herstel voor deze vrouw en laat dit op dezelfde dag beginnen.

Hij start zijn auto en gaat verder. Hij stopt met huilen en in plaats daarvan begint hij te glimlachen omdat hij dit feitelijk in zijn geest kan zien gebeuren. Er zal een dag komen waarop zij zal herstellen. Niet vandaag, niet morgen, niet de volgende maand, niet volgend jaar, maar op een bepaald moment als al deze dingen een plaatsje binnen haar hebben gekregen op een manier die zij kan begrijpen. Wo doet mee aan de vermenselijking van haar herstel ook al blijft zij op de stoeprand zitten op het moment dat hij vertrekt.

Wordt vervolgd

Gepost door Martien op 21:16

Want alleen in het hart is geen dualiteit

Michael-Channeling januari/februari 2017

2017: Het jaar van de zon, haar kracht en helende werking.

Niets is wat het lijkt, lieve vrienden. Een gezegde dat mijn vriend Kryon zo graag gebruikt. Ik sluit mij hier graag bij aan. Ik Ben Aartsengel Michael. Een hoeder van de kracht van verandering, van moed en vertrouwen. Vanaf het begin der Aarde is mijn dienst aan deze planeet mij steeds een eer geweest. Deze dienst heeft vele facetten; zoals die passend is voor Gaia, Shan, zoals zij wordt genoemd. Deze planeet is een groot(s) wezen met bewustzijn. Dit bewustzijn bevat vele perspectieven en mogelijkheden. Het gaat steeds om de afstemming.

Voelt en handelt de Aarde drie- vier- en vijf-dimensionaal? Een goede vraag; die past bij jullie, lieve lezers. Hoe handelen jullie….. drie- vier- of vijf-dimensionaal? Hoe is jullie afstemming?

Jullie hebben uiterlijke en innerlijke ogen. Jullie hebben een uiterlijk waarnemen en een innerlijk bewustzijn. Wanneer zetten jullie wat in? Behoren jullie ook tot de wezens die menen dat de Aarde is bewoond en er ergens vanuit de hogere gebieden hulp komt? Die hulp, denken jullie, komt dan in de vorm van redding, evacuatie etc. Ik wil jullie vertellen dat er hulp in vele vormen wordt aangereikt.

Toch wordt er van elk mens – of hoe jullie jezelf ook noemen – verwacht dat hij/zij voor zichzelf verantwoordelijk is. Dit zeggen wij al vele jaren. Dit is niet veranderd. Wie is er voor jullie verantwoordelijk? Jullie zelf. Niemand anders.

Alles dat aan de buitenkant in het komende jaar en de verdere jaren zal plaatsvinden heeft met bewustzijnstoename te maken – en daarmee met wat de mensen werkelijk willen.

Hulpeloos zijn terwijl men honger heeft, in oorlogsgebieden verschrikkelijke dingen meemaken of in een huishouden ontbrekende welstand meemaken zijn vele manieren van lijden. Ieder ziet dan met eigen ogen, beleeft dit met zijn bewustzijn. En ieder meent dat zijn eigen leed het ergste is. Dit zijn menselijke bevindingen. Jullie hebben veel gelezen over karma, over oorzaak en gevolg en hun werkingen.

Jullie hebben zeker ook begrepen dat alles wat men beleeft, een zienswijze is die men beleeft die is ontstaan door de eigen opstelling. Ook als het er niet menselijk of harteloos uitziet: ieder is voor alles wat men beleeft zelf verantwoordelijk. Het is ontstaan door oorzaak en gevolg.

Dit betekent niet dat men – als men het heeft begrepen – lekker in de hoek gaat zitten als men uiterlijk leed ontmoet. Men handelt meevoelend maar men gaat niet in het eigen leed als men andere dingen ziet en men vergelijkt niet. Men richt zijn aandacht op de ander, focust zich en voelt in zich in de goddelijke Bron van alle Zijn wat er nu te doen valt.

Meevoelen met anderen betekent dat men begrijpt. Men weet dan men zelf in vele lichamen leed heeft ondervonden. Leed dat met hetgeen men tegenwoordig als eigen leed beschrijft, niet te vergelijken is. De volksmond noemt het tegenwoordig: Lijden op hoog niveau!

Mag ik jullie vragen of jullie jezelf nog steeds als de spil van alles zien? Hmm, dit heeft verschillende facetten. Als jullie jezelf met je Hoger Zelf als Goddelijk Zijn zien en vanuit deze bron leven, hebben jullie begrepen hoe het leven hier op Aarde ontstond, functioneert en verdergaat.

Als jullie je nog steeds met je eigen leed identificeren, zijn jullie nog vast in de dualiteit verankerd. Jullie zouden jezelf als Goddelijk Schepsel met een lichaam en met verstand moeten waarnemen en niet als de lijdende mens waarom alles draait. Richt je op het goddelijke in jezelf want daar is de Waarheid over alles. Daar is het Weten wat jullie nu nodig hebben om de komende jaren het Goddelijk Pad, zoals Jeshua het beschrijft, te belopen, de weg naar het meesterschap over het ego en het leed.

Dit klinkt heel erg naar oordeel wat ik hier schrijf, ik weet het.

Maar er zijn zeker vele vormen van het leven in het moment op Aarde. Zoveel als lange tijd niet meer voorkwam. En: ieder handelt naar zijn/haar eigen mogelijkheden.

De uiterlijke mogelijkheden ontstaan aan de innerlijke stand van ontwikkeling.

Er is geen toeval en ook geen toevallige levenswegen. Alles wat je in je leven tegenkomt gebeurt door eigen afstemming. Dus is er niets “gewoon zomaar!” Wees de meester van je leven. Sta niemand toe je te beïnvloeden, te sturen.

Jullie zullen je misschien afvragen wat er in Amerika zal gebeuren en in Syrië. Willen jullie dit werkelijk weten of nog beter gevraagd: Is dit jullie echte vraag? Het zal doorgaan totdat iemand ergens iets doet, iemand die de rode draad in de hand heeft. Doen de mensen mee aan deze schepping? Ja? Waarom? Waarom staat er hier in Duitsland niet iemand op die veel te vertellen heeft, die voor invloed kan zorgen en verklaart: “Wij leveren geen wapens meer, daar en daar en daar niet meer!” Waarom eisen de mensen terugtrekken van aan het front staande personen niet? Waarom beginnen jullie niet bij jezelf door in vrede te zijn?

Waarom treuzelen jullie hiermee? Waarom verwachten jullie van je kinderen dat zij jullie mening hebben en jullie manier van leven zullen toepassen? Welke verwachtingen hebben jullie van jezelf en je geliefden?

De kern van de verandering gebeurt werkelijk bij elke enkeling – ook in groepen die dingen samen doen als zij eerlijk vanuit het hart handelen…. want alleen in het hart is geen dualiteit.

Wat in de massamedia plaatsvindt is een mentaal onaneren. Ik weet het, jullie zijn geschrokken omdat ik jullie zo aanspreek. Maar als je goed naar de berichten kijkt zie je dat het allemaal mentaal stof is en het de dualiteit en het oordeel opwindt. Het heeft weinig medegevoel, hoogstens mede-lijden. Dat is iets anders en het heeft weer zijn oorsprong in de dualiteit. Hoe zullen jullie voor jezelf een leven in vrede en liefde scheppen? Ik zeg het jullie graag: door vanuit het hart je leven gestalte te geven. En – dit is het curieuze en wonderbaarlijke – dit kan alleen aan de rand van de uiterlijke werelden dingen aan de buitenkant treffen. Waar jullie je allemaal van bewust zouden moeten zijn is dat er vele werelden op deze planeet zijn. Jullie wordt voorgehouden dat er maar een is, en dat is de wereld die zij jullie aanbieden, waarvan zij vinden dat hij zo moet zijn. Maar zij bepalen hoe hij werkelijk moet zijn. Maar iedereen kan nu bij zichzelf beginnen.

Bijvoorbeeld: Er zullen bijvoorbeeld mensen zijn die een firma bezitten die nee zeggen tegen hetgeen zij tot nu toe geproduceerd, geleverd en gezegd hebben. Dit zullen degenen zijn die hun kinderen ineens niet meer bij iets betrekken, alleen maar omdat andere ouders dit ook doen en omdat zij er zelf toe worden aan getrokken. Velen zullen vragen: “Wat is moreel?

Wat is het aardse leven? Wat is welstand? Wat is het doel van het leven?” Er zullen mensen zijn die hun baan opzeggen omdat zij daarvan de zinloosheid hebben herkend, bijvoorbeeld om makelaar te zijn. Als men achter de ideeën van de zogenaamde wetenschap kijkt herkent men hoe zinloos het is om iets te kopen omdat vele anderen dit doen en omdat het zekerheid belooft. Bij nader inzien is het zoiets als de kleren van Keizer. Er zullen mensen zijn die met vee en landbouwwetenschap te maken hebben die erachter komen dat zij niet meer met dieren en akkers te maken willen hebben.

Er zullen handelaren in levensmiddelen zijn die geen massaproducten meer willen aanbieden omdat zij weten wat er wel en niet op de verpakking staat. De verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen zal zich openbaren omdat steeds meer mensen zich zullen herinneren wie zij zijn en dat er niemand is die alleen leeft.

Het is de uitgeademde Adem van God die alles bevat. Velen worden zich ervan bewust waar het op aankomt in deze incarnatie. Jullie zijn gekomen om de ware vrede hier op Aarde te vestigen en dit is in de derde dimensie niet duurzaam mogelijk. Het zijn de lichtvolle stromingen uit de hoger vibrerende werelden die dit doen. Hoe zegt Kryon dit ook alweer zo mooi: Jullie staan met een been in de dualiteit en met het andere been in de multi-dimensionaliteit. Trek het ene been bij het andere. Herken dat de Aarde niet verder uitgebuit dient te worden, bekijk eens wat jullie echt nodig hebben om te leven en begrijp waarom andere mensen nog niet zo willen leven en steun degenen die ontwaken.

Wat er in deze tijd nodig is? Moedige mensen met heldere doelen met een blik vanuit het hart voor alles wat hier leeft. Van hulp kunnen jullie verzekerd zijn. Mijn zwaard – zie dit graag in overdrachtelijke zin – is er altijd klaar voor.

Jullie glimlachen graag en twijfelen ook, want wat is er bewijsbaar over mij en de mijnen? Niets. Jullie kunnen mij alleen met je innerlijk oog zien en met je hart voelen jullie dat ik werkelijk Ben. Wat gebeurt er in het komende jaar? Dat waar jullie wetenschappers al langere tijd naar kijken: De zon wordt actiever, nog meer hoge, lichtvolle straalpartikels zullen deze planeet bereiken. Wees niet in angst, richt je op je hart. Laat je niet door uiterlijke gebeurtenissen in angst krijgen. Alles heeft zijn zin en staat in het licht van verandering. Oorlog en manipulatie zijn niet in een stap op te lossen. Daar zit dan ook de ondergang van de mensheid in verpakt en dit hebben jullie op Aarde al een paar keer meegemaakt. Deze verandering is zachtaardiger. Er zullen vele mensen zijn die besluiten om de Aarde te verlaten. Wel of niet door natuurrampen. Deze dingen brengen onrust op Aarde. Ook degenen die proberen de macht in handen te houden – ik heb het nu over de adel van Geld en wetenschap – zijn geïrriteerd en handelen mogelijk onorthodox.

Er zullen – ik zeg het nogmaals – mensen nodig zijn die hun eigen goddelijkheid steeds in het vizier hebben en vanuit deze kracht op het juiste moment op de juiste plaats het juiste doen.

Voor jullie betekent dit: breng orde in je leven, laat het kleinzielige denken en handelen los. Wees niet alleen gericht op je eigen kleinburgerlijk leven. Denk groter, verder, denk gemeenschappelijk en wissel dingen met elkaar uit. Wissel ideeën uit, neem ruilen als een mogelijkheid om dingen te krijgen. Wees creatief en laat je angsten los. Er is een tijd aangebroken die veel mogelijk maakt wat niemand voor mogelijk had gehouden. Het is de tijd voor een ware goddelijke gemeenschap zoals die lange, lange tijd geleden hier op Aarde door jullie werd geleefd.

Leef de liefde in jezelf, deze verbinding met jullie Hoger Zelf. Laat je niet irriteren door besluiten van regeringen en door mogelijke beperkingen van de vrijheid. Het (vermeende) terrorisme biedt de mogelijkheden om jullie in je vrije wil te beperken. Laat dit niet toe. Verweer je!

Het is jullie Goddelijk Recht. En houd steeds in het oog dat ieder zijn eigen wereld schept. Als velen op dezelfde manier denken en scheppen, verandert de wereld bijna automatisch.

Het is de Aarde zelf die jullie vertelt dat wat er op Aarde gebeurt hetgeen is dat het menselijk bewustzijn aanbiedt.

Laat dit geschreven woord en de energiepakketjes die ik meestuur in jullie werken.

Ik geef jullie, als jullie erover nadenken en resumeren, de passende supplementen: Ik geef jullie moed en kracht. En bedenk dat als jullie je vibraties door de verbinding met het Hoger Zelf verhogen, jullie mogelijk bepaalde uiterlijke dingen en gebeurtenissen gaan mislopen. Zij bereiken jullie niet meer. En als vele mensen dit doen……

Speel met deze Goddelijke Gedachten en schep je leven zoals jullie dit voor juist houden.

Wees verzekerd van hulp. Wij zijn één geestelijk ingestelde familie. Ons doel is de reis naar huis.

Ik Ben Michael

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2016. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen van de tekst zijn niet toegestaan.