Categorie archief: schaduw

Omarm het ‘Schaduw-Zelf’: Jullie Donkere Kant Mist Jullie

26 Augustus 2017/ door Wes Annac

Posted: 06 Sep 2017 01:45 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 6-9-17]

Omarm het Schaduw Zelf:

Jullie Donkere Kant Mist Jullie

Een intuïtief bericht door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog

Het is om jullie geest te helpen te bevrijden

Van 26 Augustus 2017.

Wat zouden jullie doen wanneer jullie een spirituele ontwaking ervaren waarin jullie realiseren dat werkelijkheid een illusie is, alles is verbonden en jullie evolueren langzaam op een mentaal, fysiek en spiritueel niveau?

Het is veel om op te nemen en wat jullie daarna doen is beslissend.

Jullie hebben een paar opties: sommige zullen jullie omhoog brengen en sommige zullen jullie spiritueel onbepaald laten vastlopen. Jullie kunnen, bijvoorbeeld, je beginnen te gedragen op een manier waarvan jullie aannemen dat het meer “verlicht” is. Jullie kunnen proberen elke seconde van elke dag  positief te zijn in de hoop dat jullie goede stemmingen forceren om jullie in harmonie te behouden.

Constante Positiviteit Gaat Alleen Zo Ver

Jullie kunnen rechtstreeks naar de sociale media gaan, aan de wereld verkondigend dat jullie ontwaakt zijn en iedereen vertellend om gewoon positief te blijven (ondanks de vele ontberingen waar mensen doorheen gaan iedere dag)

Dit zal voor een poosje werken. Jullie zullen je voelen als een ontwaakte strijder met een hoge uitstraling en een onwrikbare spirit. Wanneer er iets verkeerd gaat, vertellen jullie jezelf gewoon positief te blijven denken. Het zal allemaal lukken als jullie negativiteit vermijden en weigeren om van streek te raken. Denk niet aan wat jullie van streek maakt of jullie opbrand. Wees gewoon positief.

Voor te lang echter, is er iets mis. Jullie nieuwsgierige geest, waardoor jullie op de eerste plaats wakker werden, zal doorgaan met dingen te ondervragen.

Dit zal ook jullie nieuwsgierige filosofie bevatten.

Jullie zullen doorgaan om diepgaand het leven te onderzoeken en de “jullie” die het leeft totdat jullie een innig verbonden barstje ontdekken in jullie eerder onfeilbaar geloof in positiviteit.

Voor de meeste van ons, is dit barstje dat, ondanks onze onophoudelijke liefde en positiviteit, wij ons verdrietig voelen. We worden nog steeds boos. We worden nog steeds zwak en bezwijken voor de verleidingen van de wereld.

Die donkere kant van ons, waarvan wij dachten dat wij er te boven waren gekomen is nog steeds in tact en bedelt om aandacht.

Dit is waar eerlijkheid voor het Zelf belangrijk wordt. Wanneer jullie eerlijk zijn met jullie zelf, zullen jullie deze negatieve gevoelens verkennen en overwegen dat zij een rol te spelen hebben in jullie leven. Wanneer jullie dit niet zijn, zullen jullie denken simpelweg gefaald hebben om positief te zijn voor een paar momenten en duwen jullie jezelf meteen terug op dat zelfdestructieve pad.

Stop niet met positief te zijn

Ik adviseer niet om positiviteit geheel op te geven, want het is goed voor jullie.

Het is gezond om te kijken naar het positieve enhet negatieve.

Persoonlijk, als ik beide kanten niet zie, zou ik in ontkenning of ellende en depressief zijn.

Om enkel te focussen op positiviteit, is je hoofd in het zand steken met betrekking tot de problemen in de wereld en in jullie zelf. Jullie zullen je goed voelen, maar jullie zullen gelukzalig onbewust zijn van deze kwesties die vertwijfeld jullie aandacht nodig hebben. Dit is het tegenovergestelde van “wakker” zijn.

Maar wanneer jullie je enkel focussen op het slechte en besluiten dat positiviteit in iedere vorm naïef is, zal jullie wereld snel donker worden. Geef jullie zelf toestemming om positief, optimistisch en hoopvol te zijn. Maar negeer de problemen van de wereld niet of jullie donkere kant in de steek te laten in het belang van het emotioneel “high” blijven.

Als jullie proberen “high” te blijven dan zijn jullie gebonden om laag te blijven –

Matisyahu (1)

Dus, jullie hebben een keuze wanneer jullie voor het eerst “wakker” worden.

Jullie kunnen de wereld vertellen hoe wakker jullie zijn en er op staan dat we allemaal positief blijven; of, met meditatie en introspectie, (dat laatste is zelfbeschouwing), kunnen jullie stilletjes overwegen jullie tekortkomingen en de rol welke jullie donkere kant kan spelen bij het katalyseren van spirituele groei.

Ik weet dat de laatstgenoemde optie niet zo leuk klinkt. Het concept van eindeloos geluk en zegen is veel meer appetijtelijk.

Echter met het achtervolgen van eindeloos geluk, vermijden jullie een fundamenteel aspect van de evolutie van de geest, het lichaam en de ziel: het schaduwzelf.

Wat Is het Schaduw Zelf?

Laten we een beetje leren over dit deel van onszelf, waarvoor we vechten dat het nooit het oppervlak bereikt.

Volgens Mateo Sol van “Loner Wolf (2) , creëerde Carl Jung dit nu welbekende archetype om een fragment te beschrijven van ons onbewuste bestaande uit al die negativiteit die wij onderdrukken (bedwingen) omdat wij denken dat het slecht voor ons is.

Zielwerk, schrijft Mateo, maakt ons onvermijdelijke bewust van de donkere aspecten van onze psyche.

“Wanneer jullie werkelijk eerlijk zijn over zelfverkenning gedurende jullie zielwerk reis, zullen jullie veel aspecten en eigenschappen  tegenkomen over jullie zelf die jullie moeilijk zullen vinden – zo niet volledig storend – om te accepteren.” (2)

Carl Jung, schrijft hij, werd geleid door het lezen van spirituele geschriften om het “model van Archetype” te creëren.

“In het  domein van de psychologie, besteedde vermaarde psycholoog Carl Jung   veel aandacht aan dit probleem van het ‘Schaduw Zelf’, volledig van inzet naar het onderzoek van oude esoterische kennis en spirituele geschriften om niet alleen de geest van de mens te behandelen, maar eveneens zijn ziel.

“Als reactie op zijn serieuze vooringenomenheid creëerde Jung het model van Archetypes , een concept waarin hij geloofde dat onze onbewuste geest is gefragmenteerd of gestructureerd in verschillende “Zelven” in een poging te organiseren hoe wij verschillende dingen ervaren in het leven. Twee van Jung’s voornaamste Archetypes zijn De Persona en Het Schaduw Zelf .” (3)

Mateo beschrijft De Persona en Het Schaduw Zelf:

“…De Persona, volgens Jung, definieert wat we zouden willen zijn en hoe we wensen te worden gezien door de wereld.  Het woord ‘Persona’ is afgeleid van een Latijns woord dat letterlijk “masker” betekent, echter in dit geval kan het woord metaforisch worden toegepast, vertegenwoordigend al de diverse sociale maskers die wij dragen tussen verschillende groepen van mensen en situaties.

“Aan de andere kant, is het Schaduw Zelf een archetype dat deel vormt van de onbewuste geest en is samengesteld van onderdrukte ideeën, instincten, impulsen, zwakheden, verlangen,  verdraaiingen en beschamende angsten.

“Dit archetype wordt vaak omschreven als de donkere kant van de psyche, woestheid, chaos en het onbekende vertegenwoordigend. Jung geloofde dat deze verborgen of slapende aanleg allemaal in ons aanwezig is, in veel gevallen een sterke bron vormend van creatieve energie.” (4)

Het Masker is Hier om te Blijven

Naar mijn mening is De Persona onvermijdelijk tot op zekere hoogte. Wij dragen allemaal een masker. Wij hebben allemaal deze kant van ons gebonden aan het ego dat niet wil worden gehinderd of vernederd en er gewoon in wil passen.

De wereld kan zeker meer authentieke mensen gebruiken, maar ik denk niet dat wij dit masker geheel kunnen of zouden verwijderen. De problemen komen wanneer we het masker (de maskers) vergrendelen en vergeten over het Schaduw Zelf of het gehele onbewuste.

Op een manier worden we weer toegekend aan De Persona nadat een spirituele ontwaking er is door het aandringen op het positief zijn en het weigeren van het negatieve te zien. We beslissen op een dag om nooit het masker af te nemen en de pijn te laten zien. Op deze manier kan een ontwaking jammer genoeg leiden tot het tegenovergestelde van wat was bedoeld.

In plaats van ons onbewuste te verkennen, wat onze link is met de andere kant, laten we het varen. Door valse positiviteit aan te nemen, klemmen we ons vast aan De Persona en duwen Het Schaduw Zelf nog dieper totdat het wordt geforceerd om uit te barsten gewoon om onze aandacht te krijgen.

Spirituele Omzeiling

Deze onderdrukking is gekend als “spirituele omzeiling” of het gebruiken van spiritualiteit om niet jullie onderbewuste te onderzoeken vanwege de demonen die diep van binnen op de loer liggen.

Het confronteren van deze demonen is het hoofddoel van een spirituele ontwaking en het feit is dat het vaak wordt gebruikt dit niette doen is een ietwat ironisch.

Jordan Bates van “High Existence” beschrijft spirituele omzeiling, citerend psychotherapeut Robert Augustus Masters.

“Begin 1980, bedacht psycholoog  John Welwood  de uitdrukking ‘spirituele omzeiling’

om te verwijzen naar het gebruik  van spirituele praktijken en overtuigingen om te vermijden de confronterende oncomfortabele gevoelens, onopgeloste wonden en fundamentele emotionele en psychologische behoeften.

“Volgens integrerende  psychotherapeut Robert Augustus Masters, veroorzaakt spirituele omzeiling voor ons het terugtrekken van ons zelf en anderen, om te verbergen achter een soort sluier van metafysische overtuigingen en praktijken.

Hij zegt dat het ons niet enkel op afstand houdt van onze pijn en moeilijke persoonlijke kwesties, maar ook van onze eigen authentieke spiritualiteit, ons doen laten stranden in een metafysische vergetelheid, een zone van overdreven zachtheid, vriendelijkheid en oppervlakkigheid.” (5)

Het doel van deze “overdreven vriendelijkheid” is om onszelf te scheiden van deze negatieve gevoelens die uiteindelijk in ieder geval naar de oppervlakte komen.

Tragisch is, dat sommige mensen echt geloven om deze gevoelens binnen te laten, is af te dwalen van hun pad. Zij proberen op hun uiterste best om niets negatiefs te erkennen.

Deze constante positiviteit houd jullie in het ondiepe gedeelte van de geest en jullie stoppend om dieper te duiken, om de monsters te vinden op de bodem en een schop onder hun kont te geven (natuurlijk figuurlijk). Wanneer jullie hen uiteindelijk erkennen, verandert alles.

Niet voor de Bangeriken

Sinds ik graag spirituele leraren citeer in dit schrijfwerk, laten we naar een paar kijken/luisteren over de hardheid tegenkomend op het spirituele pad en waarom zouden we er niet open voor zijn. Het blijkt dat er geen tekort is aan begeleiding over de onvermijdelijkheid van de strijd en de manieren waarin het kan helpen om een beter “jullie” “jou” te worden.

Volgens Bernadette Roberts, is deze reis niet voor zwakkelingen of bangeriken.

“Dit is geen reis voor degenen die liefde en zegen verwachten; het is voor de stoutmoedigen die het proces of handeling van test hebben geprobeerd en die zijn gekomen om te rusten in het moeilijke, onwrikbare vertrouwen in ‘dat’ wat achter het gekende ligt, achter het zelf, achter vereniging en zelfs achter liefde en vertrouwen op zichzelf.” (6)

Één uitdaging is, schrijft zij, is de losbandigheid van het ego en de daaropvolgende afdaling van de “onwetende wolk.”

“In ervaring, het begin van dit proces [van Realisatie van God] is de afdaling van de wolk van het onwetende, welke, omdat zijn eerdere licht is uitgegaan en hem in duisternis heeft gelaten, interpreteert het bedachtzame oorspronkelijke  alsof het Goddelijke in een verbergen is gegaan.

“In moderne uitdrukking, het afdalen van de wolk is eigenlijk het wegvallen van het ego-centrum, waardoor we in een donker gat kijken, een nietig of lege ruimte in onszelf. Zonder de sluier van het ego-centrum, herkennen/erkennen we niet het Goddelijke; het is niet zoals we dachten dat het zou moeten zijn…..

“Vanaf hier moeten wij onze weg “(rond)tasten” in de duisternis en het speciale oog dat ons toestaat om te tasten/zien in de duisternis opent op dat moment.” (7)

‘St. John of the Cross’ bevestigt dat het spirituele pad  veel van “duisternis en beproevingen” bevat. (8)

“De Duisternissen en beproevingen, spiritueel en tijdelijk, waarop gelukkige zielen gewoonlijk stuiten op hun pad naar de hoge staat van perfectie zijn zo

talrijk en diepgaand, dat de menselijke wetenschap ze niet adequaat kan begrijpen; evenmin doet ervaring van hen iemand toerusten om ze uit te leggen.

“Hij die ze lijdt zal weten hoe de ervaring is, maar hij zal zich aantreffen het niet te kunnen beschrijven.” (8)

Brother Lawrence moedigt innerlijke zelfwaarneming aan na een ontwaking.

“Wanneer wij ons begeven in het spirituele leven, zouden wij moeten overwegen en onderzoeken tot op de bodem wat wij zijn.

“En dan moeten wij onszelf vinden….. onderwerp van allerlei soorten van narigheid en talloze ongelukken, welke ons verontrusten en altijddurende wisselvalligheden met onze gezondheid, met onze humor, met onze interne en externe beschikkingen; kortom, personen die God nederig maakt door vele pijnen en arbeid, evenals van binnen als van buiten.

“Hierna zouden we ons niet moeten afvragen dat problemen, verleiding, tegenstellingen en tegenstrijdigheden bij ons van mensen komen. Wij zouden integendeel ons moeten onderwerpen en hen dragen zo lang als God het behaagt, als dingen die ons zeer voordelig zijn.” (9)

Jullie demonen worden jullie bondgenoten wanneer jullie ze omarmen en eraan werken om ze te helen. Dan maken jullie je niet langer zorgen dat het universum jullie aan het straffen is en in plaats daarvan verantwoordelijkheid nemen voor jullie rol in jullie worstelingen. Wanneer jullie ze negeren en vermijden, groeien ze en groeien totdat ze jullie meest formidabele tegenstanders worden.

Ze zijn makkelijker om mee om te gaan wanneer jullie ze vroegtijdig confronteren, wanneer ze minder macht over jullie hebben, maar hun macht groeit wanneer jullie ze bewust negeren. Dan nemen ze het langzaam over, eisend dat jullie doen, wat in het begin veel makkelijker zou zijn geweest.

Conclusie

De simpele waarheid is dat je niet weg kan lopen voor de “negatieve” dingen die de individuele en collectieve Schaduwzelf vormen. Noch kunnen jullie weglopen voor de worstelingen op jullie pad. Jullie zijn een spiritueel wezen, maar jullie zijn ook menselijk. Jullie donkere kant is een natuurlijk deel van de menselijke ervaring en worsteling is een natuurlijk deel van het leven.

Onderdrukken of negeren ervan is helemaal niet.

Jullie kunnen binnen jullie tot het hart van dit beest geraken door het naar het oppervlak te laten komen en het uitdokteren wat het vormen heeft veroorzaakt.

(naast het feit dat het natuurlijk , normaal is)

Dan zal positiviteit van nature naar voren komen in plaats van het te bewolken met geforceerde positiviteit en jullie zullen plezier beleven aan ware, authentiek geluk en spirituele groei.

Bronnen:

1.“Matisyahu – King Without a Crown Lyrics”, Lyrics Mode: http://www.lyricsmode.com/lyrics/m/matisyahu/king_without_a_crown.html

2.Mateo Sol, “Shadow Self: Embracing Your Inner Darkness”, Loner Wolf – https://lonerwolf.com/shadow-self/

3.Loc. Cit.

4.Loc. Cit.

5.Jordan Bates, “10 ‘Spiritual’ Things People Do That Are Total Bullshit”, High Existence – http://highexistence.com/10-spiritual-bypassing-things-people-total-bullshit/

6.Berandette Roberts, The Experience of No-Self. A Contemplative Journey. Boston and London: Shamballa, 1985, 13.

7.Bernadette Roberts, “The Path to No-Self” in Stephan Bodian, ed. Timeless Visions, Healing Voices. Freedom, CA: Crossing Press, 1991, 131.

8.Kieran Kavanaugh and Otilio Rodriguez, trans. Complete Works of St. John of the Cross. Washington: Institute of Carmelite Studies, 1973, 69-70.

9.Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God. Mount Vernon, NY: Peter Pauper Press, 1963, 22.

https://wesannac.wordpress.com/2017/08/26/embrace-the-shadow-self-your-dark-side-misses-you/