Wie Jullie Zijn!

Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn. 2 / 14 januari 2018 /Lee Carroll Geplaatst: 27 februari 2018

Posted: 27 Feb 2018 03:40 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 28-2-18]

Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn (2)

Deze live channeling werd gehouden in Longmont, Colorado

14 januari 2018 /Lee Carroll

Geplaatst: 27 februari 2018

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het scheppingsverhaal opnieuw bekeken

Ik wil het hebben over de rest van het verhaal. Wat gaat volgen is compleet en totaal esoterisch met alleen maar af en toe wetenschappelijke puntjes. Maar het is logisch. Ik wil jullie een verhaal vertellen dat ik eerder heb verteld, maar dat nu op een hoger plan staat. Het is een scheppingsverhaal. Het is een van de grootste liefdesgeschiedenissen die jullie op de planeet zouden kunnen hebben en het gaat over degenen in een ander deel van het melkwegstelsel die een spirituele evolutie hebben die miljoenen jaren ouder is dan die van jullie – miljoenen! Hoe denken jullie dat dit eruit zal zien? Als bewustzijn zich in mensen ontwikkelt en omdat bewustzijn heeft bewezen dat het effect heeft op fysieke dingen, is het dan teveel van jullie voorstellingsvermogen gevraagd dat je bewustzijn in staat zou kunnen zijn om uiteindelijk bepaalde lichamelijke dingen te controleren?

Degenen die jullie “zaaiden” kunnen vele delen van hun lichaam controleren met hun bewustzijn. Het is geen technologie, maar een spiritueel ontwikkeld, liefhebbend bewustzijn. Zij kwamen 200.000 jaar geleden naar deze planeet en veranderden jullie. Wij noemen hen de zaadplanters en jullie noemen hen de Pleiadiers. Zij worden door velen zelfs engelen genoemd en nadat zij werden gezien zijn zij voor jullie “niet van deze wereld.” Klinkt dit belachelijk voor jullie?

Laat mij jullie dit vragen: Hebben jullie ooit meesters op deze planeet gehad die hun lichaam en hun realiteit onder controle leken te hebben? Het antwoord is: De meesten van hen wel! Denk daar eens over na. Wat als het meesterschap van jullie spirituele zelf de mogelijkheid schept om systemen te wijzigen die jullie nog niet hebben ontdekt? Jullie hebben dit gezien en er wordt over verteld in jullie oude geschriften!

Wat deze zaadplanters deden was het veranderen van jullie bewustzijn door de biologie te bevorderen. Zij veranderden letterlijk de magnetische patronen die in het DNA van de moderne mens bestaan. Vanuit een spiritueel aspect gezien ontvingen jullie de mogelijkheid om God binnenin te onderscheiden en het potentieel van een welwillende Schepper te voelen, of te onderscheiden.

Jullie ontvingen deze mogelijkheid en vrije keuze om het verschil te kennen tussen licht en donker, goed en slecht, en de liefde van God te voelen. Dit werd bewust gedaan, zoals ontworpen door de Creatieve Bron en het was geen toeval en geen experiment. Jullie zijn hier met een doel, lieve mensen. Dit is een energietest voor jullie beschaving.

Maar hiermee stopt het niet omdat er een tijdraam bij betrokken is. Het is een tijdraam waar wij het niet eerder volledig over hebben gehad, maar dat nog steeds een relatie heeft met de zienswijze over de sterren die jullie observeren.

De sterren bewegen langzaam in een zeer consistent patroon dat correspondeert met de langzame schommeling van jullie planeet, terwijl die rond jullie zon draait.

De schommeling van jullie planeet, zoals jullie die hebben gemeten, is 26.000 jaar lang van begin tot einde.

Het tijdraam (de duur) van deze test voor de mensheid over vrije keuze tussen licht en donker bewustzijn beslaat twee cycli van de 26.000-jarige schommeling. Luister: velen hebben gedacht dat het maar één cyclus was. Toch waren het er twee!

Mensen zijn hier al een zeer lange tijd geweest

Voor degenen die het niet meer kunnen volgen kijken wij terug naar de ontdekkingen en ideeën van de Ouden, die zeggen dat er een zeer groot deel geschiedenis is geweest vόόr die van jullie. Jullie hebben je eigen ideeën over hoe lang jullie hier zijn geweest, en die gaan niet ver terug de geschiedenis in, niet verder dan 9.000 jaar. Toch is er nu nieuw bewijs dat er enkele beschavingen vόόr jullie waren die zelfs astronomie kenden!

Wij brachten jullie een channeling in Turkije over dit onderwerp. De voorgaande ideeën over deze theorie geven aan dat er vijf beschavingen op jullie Aarde waren – allemaal binnen één cyclus van de 26.000-jarige schommeling. Velen geloven dat jullie met het ingaan van 2012 aan een zesde cyclus zijn begonnen (21 december 2012 was de scheidslijn van de schommeling). Daaraan toegevoegd was de “lange termijn”-kalender van de Maya’s want die besloeg exact een-vijfde van de 26.000-jarige cyclus – wat aangeeft dat de kalender voor JULLIE beschaving was bedoeld.

Toch vertellen wij jullie nu dat het echte tijdraam 52.000 jaar was en niet een cyclus van 26.000 jaar. Deze hele menselijke test van energie (licht en donker) besloeg twee cycli – 52.000 jaar. Dit betekent dat mensen als jullie, die denken als jullie, en zich net als jullie hebben ontwikkeld, hier al 52.000 jaar zijn geweest. Denken jullie echt dat mensen een geschiedenis op deze planeet hadden die meer dan 52.000 jaar besloeg? Wat is jullie op school verteld? Hou je vast voor een onthulling!

Wat een toeval! (Kryon heeft plezier) De oudste bevestigde beschaving die jullie hebben gemeten door het DNA en archeologisch bewijs, geeft inderdaad ongeveer 52.000 jaar aan! Het is in Australië. Hier ligt het bewijs dat mensen zoals jullie hier feitelijk al zo lang aanwezig waren. Waarom 52.000 jaar? Omdat er ongeveer 10 menselijke beschavingen waren, en geen vijf. Wij zeggen ongeveer omdat zij met elkaar versmolten, maar toch behoorlijk duidelijk apart bleven. Nu, als dit waar is wat denken jullie dan over de lessen die jullie op school kregen over de lengte van de ontwikkeling van de beschaving? Gaan jullie met de boeken mee of met de nieuwe bewijzen?

De eerste vijf cycli gaven jullie niet de aantallen (aantal mensen) die jullie hen zouden willen geven en dat nu als een “beschaving” zouden gelden. Maar, lieve mensen, deze groepen vernietigden zichzelf of waren op een plaats waar zij werden vernietigd. Met kleine aantallen, met stammen, was dit heel goed mogelijk.

Jullie kunnen nog steeds oorlog voeren tot er maar een paar overblijven en daarbij maakt het niet uit met hoe weinigen jullie zijn. Jullie kunnen nog steeds de donkere menselijke natuur hebben…. steeds en steeds weer. Kijk maar eens naar jullie eigen bekende geschiedenis.

Dit is precies wat jullie ook hebben gedaan!

De weerscycli droegen hier ook aan bij, want als jullie gaan begrijpen dat er feitelijk cycli betrokken zijn in jullie huidige weers-opwaardering zullen jullie ook inzien dat die zijn gerelateerd aan de schommeling. Is het niet interessant dat jullie juist nu ook in zo’n begin van een schommeling zitten?

Waar is jullie Akasha in werkelijkheid mee gevuld? Hoeveel jaren hebben jullie aan deze puzzel gewerkt, oude zielen? Wel dat heb ik jullie zojuist verteld! Sommigen van jullie gaan wel 52.000 jaren terug. Toen jullie naar de tijdlijn van Lemurie gingen kijken die wij jullie hebben gegeven, begon het ook logisch in elkaar te vallen. (de geschiedenis van Lemurie werd op deze conferentie verteld). Lemurie gaat 50.000 jaren terug. Wij gaven jullie deze informatie meer dan tien jaar geleden.

Archeologen gaan niet veel vinden van het verleden van de vijf laatste beschavingen. (26.000 jaar). Het is in feite zelfs moeilijk om dingen te vinden die ouder zijn dan 14.000 jaar (voor de groep uit de Indus vallei) De natuur heeft goed zijn best gedaan om bijna alles dat mensen doen te bedekken.

Binnen de eerste kleinere beschavingen waren er een paar structuren, maar zij waren niet groot. Enkele van deze beschavingen hadden helemaal geen structuur en net als de inheemsen in Australië gingen zij mee met de seizoenen en het voedsel. Zij bleven nooit lang op een plaats en landbouw was nog niet ontwikkeld, maar toch waren er ook onder hen mensen die het niet eens waren met de verdeling van de bronnen.

Klinkt dit jullie bekend in de oren? Er waren er genoeg van hen om bang te zijn voor elkaar omdat er anderen waren die niet zo reisden en trokken zoals zij. Zij konden elkaar niet goed “zien” omdat de anderen niet zo goed pasten bij hun eigen groepen. Er waren er genoeg van hen om oorlog met elkaar te gaan voeren. Er waren er genoeg van hen om elkaar te verwonden en infecties, ziekten en plagen de weinigen die er nog over waren, te laten vernietigen.

Wordt vervolgd.

Gepost door Martien op 12:38

Lineair denken versus kwantumdenken ofwel het verschil tussen 3D en 5D

Het aardse denken wordt gekenmerkt door ruimte (lengte, breedte en hoogte) en tijd, aangezien we te maken hebben met het verschil tussen dag en nacht (en dat betekent dat we alleen maar overdag kunnen werken en dus ’s nachts slapen).

Het kwantumdenken wordt bepaald door tijd- en ruimteloosheid en dat betekent dat je met je ziel zonder een dag- en nachtritme kunt leven – want het is altijd licht als je een lichtwezen bent; of een aardse gevangene als je van donker houdt. Je kunt overal tegelijk zijn omdat je je je zielenenergie kunt opsplitsen zodat je overal tegelijk kunt zijn, of anders gezegd op meerdere plaatsen tegelijkertijd kunt zijn.

Deze feitelijke tegenstellingen maken ook dat een 3D-mens zich geen voorstelling kan maken wat kwantumleven, kwantumdenken en kwantummechanica of –fysica betekent, omdat alles – maar dan ook letterlijk alles anders is op aarde dan in de 5D-wereld van de kwantumenergie. Moet je gebouwen op via wiskunde en bouwkunde construeren en vervolgens laten uitvoeren, dat is in de 5D wereld niet nodig omdat je met gedachtenkracht alles binnen een seconde kunt realiseren omdat alles alleen met gedachtenkracht kan worden gerealiseerd, want er bestaat geen massa en dus geen materie.

Kortste samenvatting over het verschil tussen aardse lineaire denken en kwantumdenken is de aan- en afwezigheid van materie. Op aarde bestaat alles uit materie en in de multidimensionale wereld geen materie, alleen energie. En daarom zijn de aardse natuurwetten zoals van Newton en Kepler, niet van toepassing in het universum.

Daarom zijn de wetenschappelijke kosmologie en astrofysica zinloos in de ruimte buiten de aarde omdat we met menselijk geproduceerde instrumenten ‘meten’ en ‘foto’s maken’ en die proberen te interpreteren in ons aardse natuurwetten en denken. Kan niet. Je kunt die vakken dus beter afschaffen in afwachting totdat de mensheid 5D denken heeft ontdekt en dan moet gaan onderzoeken wat dat precies is, omdat de bekende en gekende aardse fysica geheel ontoereikend blijkt te zijn. Weggegooid geld dus voor die takken van wetenschap.

De hoofdconclusie is dat we zo vastgebakken zitten aan de aardse wetenschappelijke en dus materialistische – paradigma – wijze van denken, dat niets van wat we weten van toepassing is buiten de aarde.

En toch gaan we vanwege de lopende shift alles zien veranderen en dat klopt ook omdat de aarde al in 4D zit, terwijl we dat niet kunnen zien omdat onze ogen geprogrammeerd zijn op de oude bekende beelden van 3D. Wat zal de mens schrikken als zijn ogen op een zekere ochtend in 4D-ogen wakker wordt en wil gaan opstaan en dan blijkt hij zijn eigen omgeving niet te kennen en verdwaalt direct. Het leven komt tot stilstand.

https://youtu.be/k0lkXE8uVdQ ‘Kryon – Planet Is Going To Change | 2018 February

Extra korte ascentiejournaal via Leo Molensky

DINSDAG 27 FEBRUARI 2018

SNEL GROEIENDE FREQUENTIESTIJGING!!

De waarde van vandaag is met 1.206.250 % gestegen.

VOORKOMENDE KLACHTEN:

Hoofdpijn, lichaamspijn, malaise, piepende oren, druk op het voor- en achterhoofd, duizeligheid, spierpijn in de vorm van zeer aangespannen spieren mn achterkant en voorkant vh lichaam, hartfladderen, benauwdheid, uitslag, depressies, huilbuien, koorts en griep.

Het oude innerlijke sterft ahw af en dat voelt alsof je innerlijk beetje bij beetje afsterft en afscheid neemt van al je levens, herinneringen, belevenissen, avonturen, relaties, familieleden, vrienden, kennissen. Je gaat letterlijk door de verlaten dode ruimte heen [onderkant van je linkerlong] Het toenemende licht boort letterlijk door je kern heen en activeert de ingekapselde thymus vol oud zeer, dit oud zeer komt in je lymfesysteem en dat ervaar je dan als een soort van dode zwarte slang die in je loskomt , oftewel een trage modderstroom. Dit geeft de grieperigheid oftewel vibrationele griep, alsof alles in je verstopt zit en maar niet doorstromen wil.

Zelf ervaar ik een hele dode ruimte vol verlatenheid, en kan amper goed doorademen vanwege de spierkrampen. De lengtespieren lijken ineengekrompen alsof ik overeind wil komen maar nog niet rechtop kan staan en me daarbij maximaal kan uitstrekken. Veel verdriet ervaar ik alsof het herfst is en de blaadjes 1 voor 1 vd bomen vallen. Ze staan voor de vele levens vol vreugde en verdriet, om verloren gegane relaties en verwaterde vriendschappen

Overgave dus!

Ben benieuwd naar jullie ervaringen!

Marjolein Ingrid Soulpursang
Extra korte ascensie journaal

DINSDAG 27 FEBRUARI 2018

SNEL GROEIENDE FREQUENTIESTIJGING!!

Bron: https://www.facebook.com/groups/581804098528429/

‘Wat vraagt deze veranderende tijd van ons?’

16 februari 2018 / Berry Vincenta

Posted: 27 Feb 2018 01:30 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 27-2-18]

Wat vraagt deze veranderende tijd van ons?

16 februari 2018 / Berry Vincenta

Zoals U al eerder heeft gehoord is dit een zeer belangrijke tijd voor ieder mens en niet alleen ieder mens op deze aarde maar ook de mensen in deze Schepping, alle Zielen, alle Lichtwezens in deze Schepping.

Er is veel momenteel gaande op Uw Aarde en het heeft alles te maken met dat de Grote Verandering, zoals al zolang is aangekondigd, al bezig is.

Dat maakt ook dat er heel veel CHAOS is ontstaan. Chaos in het Bewustzijn van mensen, chaos in verhoudingen tot elkaar, chaos in het eigen denken in het eigen leven en vooral ook chaos in het eigen onderbewustzijn. Ik zal U dit (later) toe gaan lichten. Er is veel nieuw Kosmisch Licht, nieuwe Kosmische instroom, er is heel veel Licht wat op dit moment op uw Aarde aan het binnenstromen is.

En daar waar Licht is ziet men duisternis.

Daar waar Licht is ziet men niet alleen maar licht maar ook datgene wat in het duister verborgen lag en daardoor wordt zoveel in waarheid gebracht.

Maar wat in waarheid gebracht wil worden, zal zich vanuit alle macht verweren en het verweren hiertegen is ook onderdeel van de chaos, want daar waar de mens die in duisternis leeft, geprikkeld wordt door Licht zal de angst nog veel dieper zijn omdat die zichzelf leert zien in dat wat nog niet in overeenstemming is met zijn eigen innerlijke eenheid.

Het heeft alles te maken met dat de duwkracht vanuit de Kosmos, evolutiedrang is en deze evolutiedrang duwt in ieder Bewustzijn.

Laat ons kijken naar de wereld van nu; Alles wat daar plaats vindt en waar U allen collectief deel van uit maakt raakt U, bewust of onbewust. Het raakt ook altijd een deel in oud bewustzijn, in Uw eigen oude geschiedenis, en al deze oude trillingen zijn in deze periode onderhevig aan dit Licht. En vragen van een ieder van U, schoonmaak te willen houden in dit wat nog uit hele oude karmische trillingen bestaat. Want de wereld wordt op dit moment doorlicht van een nieuwe frequentie, en deze nieuwe frequentie zal het bewustzijn van mensen op een ander Veld brengen.

We zijn in een overgang, de Aarde is in barensweeën, en ieder mens die zijn eigen Licht heeft herkend, zal daar ook zijn eigen medewerking aan verbinden vanuit het Hart. Daarom is het ó zo belangrijk dat ieder mens die wil horen, zijn eigen onderbewustzijn en zijn eigen karmische oude overtuigingen nogmaals onder dit Licht wil gaan zien en vooral ook de moeite wil nemen dit te gaan TRANSFORMEREN.

Want Transformatie is daarin van groot Belang. Wanneer de wereld, en vooral de mensheid, die daardoor aangeraakt wordt zichzelf innerlijk niet voldoende kan transformeren, zal die splitsing iedere keer zichtbaar blijven vanuit deze aarde van dualiteit. Want ook dit Licht laat de dualiteit in het leven zelf zien. Daar waar mensen volkomen verbonden vanuit het Hart in het leven kunnen en willen staan maar daar nog steeds op een bepaalde wijze extra energie in moeten gebruiken om dit ook zichtbaar te mogen maken in een Wereld die iets anders van hun vraagt, en die hun iets anders inprent iedere dag opnieuw in hun eigen denken, in hun eigen onderbewustzijn.

Ga Uzelf na; Alles wat daar in uw eigen onderbewustzijn wordt ingeprent kan een verbinding maken met oude karmische trillingen waardoor U beweegt, reageert en overtuigd bent van dat wat op dat moment Uw waarheid is.

Wanneer U dit naar een hoger plan in uzelf brengt zult U iets anders waar gaan nemen en zult U wellicht kunnen onderscheiden dat datgene wat is ingeprent, vanuit deze collectiviteit, niet van U is. En niet per definitie van U hoeft te worden, als U daar goed naar blijft kijken en uw eigen heldere alertheid, steeds opnieuw aperte alertheid, op blijft focussen en blijft zien welke keuzes er iedere dag opnieuw gemaakt moeten worden.

Verdwalen in jezelf,, verdwalen in je eigen Ziel……

Er is zoveel overspoeling van zoveel verschillende soorten van trillingen en energieën dat de mens van nu bijna verdwaalt. Verdwaalt in Zichzelf, verdwaalt haast in zijn eigen Ziel. En daardoor zijn eigen zielsbestemming zo in de schaduw van het eigen Licht heeft gesteld, dat de veiligheid in het leven van alledag wordt verbonden aan al die oude trillingen. Maar ook door al datgene wat wordt ingeprent door die wereld .

Alles wat daarin in groepsverband in uw eigen bewustzijn binnen komt, daarin heeft U altijd een keuze te maken maar er zijn zoveel zaken in deze wereld die vanuit uw eigen onderbewustzijn, vanuit een overgave aan ….. Alsof dat “De Waarheid”zou zijn daarin mee te stromen.

Waarheden op dit moment in ieder leven staan onder druk door dit Nieuwe Licht. Waarheden, oude waarheden, zullen een hele andere betekenis gaan krijgen. Ze zullen uiteindelijk een basis betekenen in uw eigen bestaan maar zullen ook vragen om ruimte, waardoor er weer nieuwe waarheden toegevoegd kunnen worden.

Door dit Nieuwe Licht wat nu zó instroomt gebeurt er ook iets in uw eigen hersenen, gebeurt er iets in uw eigen Hogere Bewustzijn, maar doordat er in die hersenen, in Uw eigen Brein, nieuwe cellen worden aangeboord kunt U een dieper begrip op gaan brengen voor dat wat in Uw wereld instroomt. Waar het bewustzijn nog niet rijp voor was, maar waar mensen die op de bewuste wegen zichzelf aan het ontplooien zijn, steeds meer zich kunnen vinden in dat wat in hun eigen inspiratie binnen stroomt. Daardoor zullen ook andere en oude overtuigingen uiteindelijk plaats gaan maken voor Nieuwe Waarheden en nieuwe zaken waardoor dat Nieuwe Licht werkelijk kan schijnen.

Schijnen op dat wat dan ook in de Vorm zichtbaar gaat worden voor een ieder die dat wil zien en vooral ook voor een ieder die dat op hart niveau wil ervaren.

IK heb U gezegd; er is zoveel op dit moment in chaos gaande en doordat die dualiteit op deze Aarde nog steeds zó duidelijk zichtbaar is, zo’n splitsing zelfs ook in de Mens individueel, is het belangrijk om te weten, dat die dualiteit op weg is naar die Eenheid van die Nieuwe Wereld.

Het Licht is de voorloper om die dualiteit tot Eenheid te brengen. Die Eenheid, niet alleen maar de eenheid vanuit de wens van het hart maar eenheid werkelijk vanuit waarheidsgetrouwe Hartverbinding. Niet meer vanuit oude illusies maar vanuit werkelijkheid.

Lichtsporen in het Lichtnetwerk om uw Aarde heen…….

Ik ga U nog iets meer toelichten over de lijnen die op dit moment op Uw Aarde zo zichtbaar zijn:

Al die lichtsporen die zo hun weg vinden in het Lichtnetwerk om deze Aarde heen zullen ook heel duidelijk gevoeld worden door mensen die gevoelig daarvoor zijn. En die weten dat er zich nieuwe Poorten aan het openen zijn waardoor er niet alleen vanuit Kosmos Licht instroomt, maar waardoor er ook via andere ingangen Licht de wereld in kan stromen. Het is belangrijk om daardoor Uzelf ook opnieuw , zo U dat nog niet duidelijk heeft kunnen doen, te verbinden met deze energieën. Want deze hogere frequenties, helpen U ook naar die andere energielaag in uzelf te brengen en niet meer vast te blijven houden aan dat wat misschien zo veilig lijkt.

Alle veiligheid die op dit moment in het leven is, zijn allemaal veiligheden die uiteindelijk achterhaald blijken te zijn. Ze zullen uiteindelijk, door dat wat nu zo gaande is, U dwingen naar uw eigen kracht te kijken en die kracht te leven.

De Bekrachtiging te zijn van dat Licht in dit Leven en te staan voor dát waar U voor kwam.

Velen op Uw wereld die wel Bewust zijn, velen op uw wereld die zich bewust zijn van Zichzelf en hun Verbinding, weten ook dat juist deze incarnatie in dit leven, in deze tijd een hele belangrijke bedoeling heeft gekend. En dat de Bekrachtiging van die Hartenergie en de bekrachtiging van die incarnatie zó belangrijk is in deze tijd.

Poortwachters

Al deze mensen die open in het leven staan zijn de Poortwachters voor het Licht dat nu zo duidelijk instroomt, maar wat ook heel veel mensen confronteert met duisternis.

En duisternis,lieve mensen, is iets wat ook een stuk Bewustzijn laat zien.

Duisternis is dat veld dat zo veel invloed heeft op het Wezen wat U bent. Wat zoveel onbewuste invloed heeft op Uw handelen, op Uw spreken en op Uw Zijn als U zich daar niet bewust van bent.

Het is belangrijk om te zien waar de indoctrinatie waar de manipulatie, waar de beperkingen zich allemaal toe verhouden in uw eigen persoonlijke leven. Waar U innerlijk steeds toe wordt uitgenodigd is vooral goed te kijken waar U zich aan verbindt en waar U zich uit los wilt maken. Want daarin ligt een heel groot werkterrein. Er zijn heel veel manipulatieve velden in uw Wereld en op uw Aarde, die een enorme invloed hebben op het Collectief Onderbewustzijn en die heel veel angst veroorzaken.

Angst is de voeding voor het duister en daar waar angst ontbreekt kan dat duister U niet meer raken.

Wanneer U dit heel diep in Uzelf begrijpt, dan begrijpt U dat daarin een belangrijke stap tot bevrijding van deze Aarde gemaakt kan worden. En dat angst niets meer is dan iets zoals het ervaren wordt.

Een Maatschappij ( overheid) kan een manipulerende werking hebben op uw inspiratie……

Angst is op zichzelf Neutraal, maar wordt vooral gevuld en gevoed door allerlei denkbeelden, oude overtuigingen en inprentingen. Deze angst kan zich transformeren. En daar waar dit getransformeerd is zal er Innerlijke Ruimte zijn voor een nieuw Inzicht en zult U weten, dat U steeds opnieuw die keuze kunt maken waar U zich toe verhoudt en waar U zich aan verbindt.

Natuurlijk, U woont in een Maatschappij die zijn eigen regelgeving kent, die beperkingen in zich draagt, en die ook daardoor een soort van manipulerende werking kan hebben op Uw eigen instroom van inspiratie, ideeën, die ook kunnen onderdrukken.

De onderdrukking en het ingekapseld voelen in allerlei patronen die vanuit overheden zijn opgelegd, zijn ook hier onderdeel van. Besef dit, dat U daarin een stap kunt maken en dat datgene wat U wordt opgelegd U altijd aan kunt gaan, wat uiteindelijk de uitkomst ook zal zijn. Het gaat nog veel meer om de stap te maken. Want deze stap maakt dat U de energie die U op dat moment ervaart, neerzet en wortelt in de Aarde en in dat veld waar U zich op dat moment dan mee bezig wilt houden, om een stuk verandering aan te brengen, op welke wijze dat ook plaats zal vinden.

Al die deze veranderingen die ook Individueel, door Uzelf, helemaal alleen gedaan kunnen worden zijn veel grotere krachten dan dat U zich wellicht bewust van bent.

U bent een Kracht Veld, U bent die Lichtdrager, U bent dat Licht in Uzelf en U kunt zó veel met alles wat U heeft meegenomen in dit Leven.

Niets zal onzichtbaar blijven …. het zal hele grote schokken brengen in het Bewustzijn van mensen.

Maar eerst zullen, zoals ik net heb uitgelegd, alle oude karmische trillingen op deze Aarde gezien moeten worden en het is juist dátgene wat nú zo zichtbaar wordt door dit Licht.

Niets zal onzichtbaar blijven en het zal hele grote schokken tot gevolg hebben…. het zal hele grote schokken brengen in het Bewustzijn van mensen. Mensen die zich toevertrouwden aan allerlei zaken wat al zó lang zo veilig was, maar wat uiteindelijk niet zal blijken te zijn.

Bereidt U daar op voor.

Want weet dat de periode die nu zo gaande is, een periode is die zo belangrijk is om in die barensweeën van de Aarde haar te helpen naar die Nieuwe Energie. En zodoende van die Derde naar die Vijfde laag te gaan.

Wanneer U Uw eigen inzet daarin ook centraal zet en Uzelf serieus neemt, Uzelf dierbaar bent en vooral ook met mededogen vanuit het Hart, vanuit Uw onvoorwaardelijke Liefde naar het leven kijkt dan zult U daarin ook zien hoeveel mensen worstelen met zichzelf, met hun eigen leven. En dat het heel vaak mensen zijn die nog niet dat contact hebben kunnen maken met dat wat ze zouden kunnen weten. Daarin ligt ook werk en daarin ligt werkzaamheid.

Het gaat er niet meer om, om datgene wat Innerlijk in Uw eigen onderbewustzijn wordt aangeraakt vanuit dit Licht, te projecteren op de Wereld. Maar kijk naar binnen en zie het als een liefdevolle kans om dat veld wat nu nog vaak zó onrustig maakt, zodanig op te schonen dat U daardoor dat Licht volkomen verdraagt en weet wat U daarmee wilt gaan doen. U zult zich daarin geïnspireerd gaan voelen, aangeraakt, aangedaan, ontroerd, maar ook zó, zó diep verbonden, zowel verticaal als horizontaal. Weer wetend waar het Leven Werkelijk over gaat.

Dit leven van bewustwording gaat een Leven van Bewustzijn zijn.

Dit leven van bewustwording gaat een leven van Bewustzijn zijn. Wanneer velen geraakt worden in hun onderbewustzijn en uiteindelijk ook de weg van bewustwording zullen kunnen gaan, om uit te komen bij Bewustzijn, en in dat Bewustzijn de verbinding te maken, collectief met elkaar.

Er zijn momenteel zoveel zaken op deze wereld die nog onbelicht zijn.

Maar bereid U voor; er komt nog veel meer vrij, er zal nog veel meer zichtbaar zijn.

Laat U daarin dan niet weerhouden, wees niet teleurgesteld maar weet dat het een heel belangrijk doel dient en dat het niets anders kan zijn dan dat het Licht het diepste duister omwoelt en omwoelt en dat vanuit alles wat veilig was U naar een stukje onveiligheid terug zult keren, maar deze onveiligheid brengt U uiteindelijk bij Uw eigen Krachtveld.

En U zult staan wanneer U dit begrijpt, U zult staan vanuit uw eigen innerlijke verbinding.

Dan zult U weten wat voor U de waarheid moet worden voor Uzelf. Uw eigen waarheid. De visie vanuit uw eigen Hart en vooral ook de kennis die U heeft meegenomen in dit leven, in uw eigen Bewustzijn zal dan weer in het Licht naar voren kunnen treden. En U zult zeggen, gewoon in uw dagelijkse leven hoe U naar zaken kijkt, zonder dat U zich nog laat manipuleren door de groepsdrang om U heen, waarin U mee moet stromen met wat de wereld daarvan vindt maar waarin U uzelf vanuit die kracht en individualiteit los durft te maken.

Los durft te maken vanuit dat wat niet meer van U hoeft te zijn en dat zet U niet buiten de wereld, dat zet U midden in de wereld, dat zet U in de Kracht van de wereld. Het helpt U in het hart van deze wereld Uw energie te verbinden, collectief vanuit uw Liefde, vanuit de drang mee te willen helpen aan deze evolutie en daarin uw eigen Licht te laten schijnen.

Alles wat momenteel in al die verschillende factoren van duisternis naar het leven van U allen toekomt is niets anders dan ‘Waarheden van Toen’.

Ze zullen uiteindelijk volkomen om gaan keren en U kunt daar een bijdrage aan leveren, door uw eigen waarheid te vinden en deze ook te leven vanuit dat wat U Bent.

Zonder terughoudendheid, zonder angst voor oordeel van de wereld. Want de wereld heeft altijd een oordeel omdat er wisselwerking is, maar laat los datgene waardoor U zich dan zou willen laten weerhouden, want het gaat om die Vrijheid.

De Vrijheid van Uw Eigen Identiteit in dit Leven.

De Vrijheid van Uw Eigen Identiteit in dit Leven.

Uw identiteit doet er toe, Uw leven doet er toe, en de plaats waar U bent in uw leven daar moest U zijn. U doet er toe want U zorgt dat de plaats waar U bent in Uw leven energie geeft en deze energie is altijd verbonden in al die Lichtdraden vanuit het netwerk om de wereld en in de wereld.

Daarin kunt U uzelf nooit meer verliezen als ‘Onbelangrijk’ zijn.

U bent allemaal belangrijk.

Want in deze incarnatieronde bent U hier gekomen om ook dit gezamenlijk met heel veel anderen aan te willen gaan en aan te willen horen zoals ik nu tegen U spreek. Voel niet dat U daar te klein voor zou zijn, U allen bent daarin een krachtbron.

Een krachtbron op de plek waar U bent in uw leven.

Straal deze Kracht vanuit uw Hart uit en voel dat U een wezenlijke verandering kunt aandragen en bijdragen, in datgene wat nu zo gaande is.

Er is heel veel, niet alleen op de Aarde gaande er is ook veel in de Kosmos gaande, er is veel in dit Zonnestelsel gaande. In de wisselwerking, in en uit, zo boven – zo beneden, is er heel veel rumoer. Want ook in de Kosmos is er veel aan het veranderen en alles is aan het opschuiven, Energetisch gesproken. Al deze velden van Licht zijn ook onderhevig aan verandering van frequentie zoals het ook weer naar ons terugkeert en daarin zit heel veel hulp.

Er is heel veel Licht.

Niet alleen wat op die manier vanuit Kosmos naar benedenstroomt, zo het U maar even te zeggen, maar vooral ook te weten dat er heel veel hulp is en heel veel begeleiding op heel veel lagen van het bewustzijn. En in de lagen van uw eigen bewustzijn, kunt U deze hulp ook ervaren. Het is dus belangrijk om uzelf niet meer, in de persoonlijke levens, klein te houden, maar het is belangrijk om uzelf uit te strekken in deze gelaagdheid van Uw bewustzijn. Uzelf zover uit te strekken dat U werkelijk zult zeggen; “IK BEN, dit is wie IK BEN, IK BEN ”; en U strekt zich uit tot voorbij deze Aarde. U strekt zich uit tot in die Kosmos en op iedere laag kunt U aanwezig zijn, energetisch aanwezig zijn. Ook daar maakt U contact mee. Het is vaak onbegrepen, het is vaak ook nog niet toegestaan en nog niet toegelaten in het Hart, maar U strekt zich veel verder uit dan dat U van zichzelf ooit durfde te weten.

Laat toe deze grootsheid, laat toe dit Licht in Uzelf.

Nieuwe Tijd’s Kinderen……Sterrenkinderen

Daarnaast is het belangrijk om het volgende te weten:

Er zijn heel veel zielen die in deze periode zijn geïncarneerd, men noemt ze “Nieuwe Tijd’s Kinderen”, men noemt ze “Sterrenkinderen”.

Deze Zielen komen van andere velden om als ‘Bruggenbouwers’, op deze wereld te helpen dualiteit tot eenheid te brengen. Mensen vanuit hun energie te spiegelen aan schone, heldere visie. Aan een nieuwe visie vanuit die nieuwe Trilling waaruit zij vandaan kwamen. Ze zullen helpen Nieuwe energie te wortelen, te aarden, in het Morfogenetische veld van deze Aarde. Ze zullen mensen steeds opnieuw inspireren naar het leven te kijken vanuit een andere blik . Een blik waarin de omfloerstheid en de dofheid in de ogen van velen op uw Aarde, zo door manipulatie helemaal innerlijk afgestompt en beperkt is, weer het contact zullen vinden met het Licht en de Kracht in Zichzelf, en hun eigen intuïtie en inspiratie zullen hervinden.

Zij zullen de Bruggenbouwers zijn voor deze nieuwe Wereld en U heeft ze ongetwijfeld herkend.

Deze, vooral ook kinderen, die wanneer U ze in de ogen kijkt iets anders vertegenwoordigen. Zij laten een andere energie zien alleen al in het contact dat zij maken. Geef deze kinderen, geef deze jonge mensen, die vaak Oude Zielen zijn, een veilige bedding.

Geef ze een zodanige bedding in het leven dat hun energieveld zich volkomen kan ontvouwen in deze wereld. Het is nodig daar ruimte voor te bieden, want zij bieden een ieder de hand.

Dit gezegd hebbende; laat ik U verder zien dat ál datgene wat zó naar de wereld toestroomt, allemaal hulp is die nodig is en die de Wereld in Beweging zet en daar waar Licht in Beweging zet, komt ook Duisternis in beweging.

Wees U daar steeds bewust van.!!

Het is in deze tijd van het allergrootste belang om steeds opnieuw de verbinding te herleggen in het eigen Hart en te weten dat het Licht daarin steeds opnieuw weer datgene laat zien wat ontkend is geweest, wat niet aanvaard wil worden, en wat niet geaccepteerd is. Accepteer vanuit Liefde want zie dat al datgene wat is geweest, uiteindelijk allemaal ervaringsdelen van het Leven zelf, in Evolutie betekent.

Al die velden moesten en moeten geleefd worden maar zullen nu een andere verbinding gaan maken wanneer mensen met bewustzijn, mensen die werkelijk daar iets aan willen bijdragen de verandering kunnen brengen.

Maak de Verandering, wees zelf die Verandering en zet het neer vanuit de Kracht die U bent. Vanuit de hoop en de wens die U heeft en durf dan daarin voor Uzelf niet alleen de hoop te hebben maar vertrouw vanuit het Hart op dat wat in het Leven moet plaatsvinden.

Deze energie, vanuit het Licht zal steeds opnieuw op uw weg verschijnen. Zie dan wat daar wordt getoond en draai U niet af maar Kijk. Het wordt U getoond in Liefde steeds weer opnieuw om U te herinneren aan dat wat gedaan kan worden.

Mijn Zegen.

https://www.berryvincenta.com

Voor de val

‘De Nakkals en de Opgestegen Meesters wisten dat we ten onder zouden gaan en ze kozen drie van hun leden om een risicovol experiment te leiden. Ze hadden niets te verliezen – als ze niets deden zou de mensheid weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Het zou zeker 200.000 jaar duren voor we terug zouden zijn op het niveau dat we hadden bereikt.

Het is duidelijk wat het uitgangspunt van de drie was: in een samenleving of beschaving waarin waar dan ook geen formele onderwijsplicht bestaat, zoals dat heden wel het geval is op aarde, maar de stammen en volkeren meer intuïtief of ongeschoold ambachten uitvoerden, moet je inderdaad onder de gegeven omstandigheden helemaal opnieuw beginnen en het wiel uitvinden en zeker als grote delen van de bevolking ziek zijn. Dat is dus een cruciaal verschil tussen toen en nu. Je leest in ieder geval nergens over een onderwijsstelsel in Atlantis behalve bij mysteriescholen. Maar blijkens deze passage was het voor de zieners dus niet duidelijk waarom de beschaving ten onder zou gaan. Er waren alleen helderziende beelden dat het continent ten onder ging.

‘In dit verhaal kregen drie mannen het voor het zeggen. Deze drie mannen ontwierpen en construeerden een plan om de mensheid terug te brengen in het hoger bewustzijn.

‘Hun namen waren Chequetet Arelich Vomalites, Ra en Araragat en ze waren alle drie Opgestegen Meesters. Het waren onsterfelijke wezens, die hun werk deden door middel van de Nakkals. Alle Nakkals waren in feite Opgestegen Meesters die ervoor hadden gekozen om in fysieke vorm op aarde te blijven.

‘Deze drie mannen besloten iets te doen wat in het universum zelden eerder was geprobeerd. Ze begonnen het proces om ons bewustzijn bij ons terug te brengen met het maken van een bouwsel in niemandsland. Ze kozen deze plek om een speciale reden, die ik later zal behandelen. Het was de plek die we nu Egypte noemen en het bouwsel was de Grote Piramide van Gizeh (sic).

(103) De piramide was al gebouwd voordat Atlantis zonk. De drie moesten dit als eerste manifesteren omdat het meer dan een gebouw was – het was een universeel baken.
‘Volgens Chequetet Arelich Vomalites was de piramide in een aantal uren door midden van bewustzijn gebouwd, niet door fysieke arbeid. Hij was vanaf de top naar beneden gebouwd, wat het zelfs nog onmogelijker maakt.

‘Toen ik deze informatie in de jaren negentig bekendmaakte bij de Egyptische regering, dachten ze dat ik gek was. Maar ze moesten het door hun wetenschappers laten controleren om zeker te zijn van hun zaak. Ze lieten op de metselspecie tussen de stenen een koolstofdatering uitvoeren van de top naar de bodem. Ze vonden uit dat de oudste stenen aan de top lagen en de jongste onderop. Ze hadden er geen uitleg voor. ze konden niet tegenspreken wat ik had gezegd. Omdat ze het niet konden verklaren, wilden ze er natuurlijk niet meer over praten.

‘Om meer duidelijkheid te scheppen ga ik verder met mijn verhaal. Deze piramide was niet het enige middel dat de drie zouden gebruiken om ons bewustzijn bij ons terug te brengen. Het was slechts het begin. Het oorspronkelijke plan omvatte een netwerk van piramides, heilige plaatsen en wat in de toekomst kerken, moskeeën, synagogen en tempels van alle religies op aarde zouden worden. Het was een netwerk van deze gebouwen en natuurlijke bakens over de hele aarde verspreid, ongeveer 83.000 stuks. Ze zouden in ongeveer 13.012,5 jaar gebouwd worden (12.812,5 plus 200) en een wereldomvattend geometrisch elektromagnetisch energieveld vormen dat om de aarde heen zou liggen. Door middel van dit energieveld, dat deze drie mannen aan het bouwen waren, zouden we ons hoger bewustzijn weer terugkrijgen (of vanuit ons gezichtspunt bekeken, ascenderen).

(104) Wat deze bouwsels zo interessant maakt, is dat ze over een periode van bijna 13.000 jaar zijn gemaakt, maar dat het hele constructieplan in een paar uur ontworpen was – niet in deze dimensie [Want onmogelijk!], maar in de vierde dimensie, in de hogere frequenties van het aardebewustzijn. Het hele constructieve plan was gecreëerd, op dezelfde manier als ze de piramide hadden gebouwd van boven naar beneden. Toen deze gebouwen in de vierde dimensie waren gecreëerd, begonnen de drie mannen ze langzaam vanuit de vierde dimensie naar de derde dimensie te trekken; dat kostte duizenden jaren.

Jammer dat hier niet uitgelegd wordt waarom het zoveel tijd kost en hoe dat dan in z’n werk gaat. Maar ik heb dus mijn twijfels over deze uitleg.

‘Het fysieke piramidesysteem is gebouwd door oude stammen en culturen over de hele wereld. De piramides in Yucatán, in Mexico, zijn een goed voorbeeld. Ze zijn gebouwd door de Maya’s, maar de Opgestegen Meesters ontwierpen de constructie. En de samenstelling van dit bewustzijnsraster is gedurende al deze duizenden jaren tot op de minuut dat je dit boek leest, door bijzondere mannen en vrouwen geleid. Mannen en vrouwen die hetzelfde spirituele pad hebben gekozen waarop jij je nu bevindt.
‘Zij hebben hun leven in eigen hand genomen, net zoals jij op het punt staat te gaan doen. Ze hebben de dood overwonnen en werden in een flits onsterfelijk. De Opgestegen Meesters zijn onze voorouders, die in hun wijsheid over ons waken en ons langzaam leiden naar een meer verheven manier om het universum te ervaren. De Opgestegen Meesters hadden over de hele wereld de leiding over de bouw; bijvoorbeeld bij de honderd indrukwekkende piramides die over de eilanden van Japan verspreid liggen. Dit was het begin van iets, een antieke wetenschap , waarvan we in onze moderne wereld maar een heel klein beetje weten. Die wetenschap heet geomantiek.

(wordt vervolgd en wel door een uitleg over geomantiek)

‘De vergeten geschiedenis van Atlantis’

[bron: Drunvalo Melchizedek, De Maya Ouroboros. De kosmische cycli zijn voltooid. De ware positieve Maya-voorspelling is onthuld. Hajefa Zoetermeer 2013]

De vergeten geschiedenis en het menselijke eenheidsbewustzijnsraster

Deze vergeten geschiedenis opgetekend door de spirituele oervader van de moderne tijd Drunvalo Melchizedek mag niet ontbreken in dit overzichtshoofdstuk over Atlantis. Niet dat de lezer met deze – in mijn ogen correcte beschrijving van een waargebeurde historie – direct iets opschiet met deze kennis, maar wel dat duidelijk wordt dat (zwart)magische fouten uit de geschiedenis grote gevolgen kunnen hebben voor het menselijk leven op aarde, al hoeven Melchizedeks woorden en opmerkingen niet in absoluutheid voor waar worden aangenomen. Ik heb me gedwongen gezien om enkele kritische kranttekeningen te plaatsen die met name vanuit mijn logische denk- en intuïtieve kader die in dit boek is opgebouwd, door te trekken om eruit te leren.

(98) Het verhaal begon in een land dat Atlantis werd genoemd. Ja, ik weet dat wetenschappers en niet van overtuigd zijn dat Atlantis ooit bestaan heeft, hoewel zelfs in het verleden mensen zoals Plato uit het oude Griekenland het bevestigden. (…)

(99) Deze stenen laten een oude stad in Atlantis zien en verhalen hoe op een dag de aarde begon te bewegen en vulkanen uitbarstten. De Maya’s stapten in hun boten en roeiden van de plaats waar ze zich op Atlantis bevonden naar het huidige Yucatán, in Mexico. Het zuidwesten van Atlantis lag niet ver van dat gebied en het was voor hen volkomen logisch om naar veiliger gebied te roeien en die plek te vinden.

‘Er bestaan levende [geascendeerde Meesters?] mensen die zich het oude Atlantis herinneren en we krijgen de meeste informatie van deze moderne stammen en de oude Egyptenaren.

‘De tijd van Atlantis was een periode in de geschiedenis waarin de mensen een heel erg hoog niveau van bewustzijn hadden ontwikkeld – een niveau van bewustzijn dat verdergaat dan iets wat we mogelijk achten voor de mensheid. Maar we hadden het bereikt. We hadden de zwaartekracht overwonnen, onze lichamen waren in staat om te zweven en we waren in staat om met ruimteschepen het zonnestelsel te onderzoeken. Ik zei het al dat het moeilijk te geloven is.

‘Er waren echter minder dan duizend mensen die feitelijk dat niveau van bewustzijn hadden bereikt. de meeste gewone mensen op Atlantis hadden hetzelfde bewustzijnsniveau als dat waar we ons in de eenentwintigste eeuw in bevinden [en dat is ons huidige 3D-bewustzijn]. Tussen deze mensen en degenen met het hele hoge bewustzijnsniveau bevonden de Maya’s.

‘De Maya’s [Pleiadiërs] waren de tolken tussen de mensen met het hele hoge bewustzijnsniveau, die de Nakkals werden genoemd en de gewone bevolking van Atlantis. De Nakkals leefden in piramides die in totale duisternis gedompeld waren, ze dreven een centimeter of tien boven de grond en lichtten op in het donker, waardoor de piramides verlicht werden. Zij waren de levende dromers, die de werkelijkheid creëerden door vanuit hun hart te dromen. De Maya’s waren de priesters, de mensen die door middel van de ceremonies aan de gewone bevolking van Atlantis vertaalden wat hen was verteld door deze verborgen groep zeer hoogontwikkelde wezens.

(100) Gedurende duizenden jaren ging alles goed tot ongeveer 4000 jaar voordat Atlantis zonk. Er kwam een meteoriet uit de nachtelijke hemel die insloeg op de aarde. De meteoriet miste maar net de westelijke kust van Atlantis. Die kust bevond zich dicht bij waar nu de oostkust van de Verenigde Staten ligt. Voordat de meteoriet de oceaan bereikte brak hij in drie stukken.

‘De drie stukken kwamen in de oceaan terecht en maakten drie enorme diepe gaten vlakbij de rand van Atlantis. Er belandden kleinere stukken meteoriet over de hele oostelijke kust van wat later de Verenigde Staten zou worden. Tot op de dag van vandaag kan men deze kleinere stukken meteoriet in veel van de oostelijke staten vinden.

‘Een van de drie stukken sloeg heel dicht bij Atlantis in en bracht het continent uit balans. Ze bevonden zich op de rand van een enorme afgrond. En 4000 jaar later of een beetje minder dan 13.000 jaar geleden, gerekend vanaf nu, vond er op aarde een verschuiving van de polen plaats [Volgens Kryon ligt dat iets anders]. Het continent Atlantis was niet bestand tegen de extreme beweging en omdat het zo dicht langs de rand van dit enorme gat in de aarde lag, zonk het in de oceaan.

‘De Nakkals wisten dat hun continent onder water zou verdwijnen – ze wisten dat al minstens tweehonderd jaar voordat de gebeurtenis plaatsvond, en zij waren dus voorbereid op de ramp.

De Mer-Ka-Ba-piramide van het oude Atlantis

‘Eén groep Atlantiërs, die bestond uit wetenschappers die mogelijk misleid waren, bouwden een zeer grote piramide van steen [Vanwege de mogelijke misleiding vraag ik me ook waarom die piramide gebouwd werd] . Die piramide ligt vlak bij de kust van Bimini, diep verzonken in de oceaan. Moderne wetenschappers hebben deze piramide ontdekt en tevens de onderwaterwegen, die ernaartoe leiden. Deze piramide is de bron van het grootste deel van de chaos waarin onze wereld zich nu bevindt.

‘Deze groep van zeven wetenschappers bouwde deze piramide met een specifiek doel: om een Mer-Ka-Ba-veld te creëren. Men denkt bij de Mer-Ka-Ba normaal gesproken aan het menselijke lichtlichaam, maar de blauwdruk van dit energieveld kan ook kunstmatig worden gebruikt om een ruimteschip voort te drijven of zelfs bij een gebouw als een piramide.

(101) Hun doel was zelfzuchtig. Ze wilden de heerschappij over het continent Atlantis en uiteindelijk over de hele wereld hebben. Maar het was meer dan 50.000 jaar geleden sinds er een Mer-Ka-Ba-veld was gecreëerd en ze wisten dus niet precies hoe ze het moesten doen. Vervolgens verloren ze de beheersing over deze experimentele Mer-Ka-Ba.

‘De gevolgen waren verschrikkelijk. De Mer-Ka-Ba bevat de blauwdruk van het universum en de scheiding tussen de derde en de vierde dimensie werd opengespleten. Het stelde de mensen bloot aan een bewustzijns- en zijnsniveau waar ze niet op voorbereid waren. Wezens uit andere bestaansniveaus werden de derde dimensie op aarde binnengetrokken. Deze wezens hadden geen andere keus dan menselijke lichamen binnen te gaan om te overleven, wat betekende dat vrijwel iedereen op Atlantis bezeten was.

Hier kan een eerste fundamentele vraag worden gesteld: als door een menselijke fout een dimensionale sprong wordt gemaakt waarmee het menselijk leven een heel ander karakter krijgt door ‘inwoning van vreemde wezens’, dan kan men zich in oprechtheid de vraag stellen of hier sprake is van een ‘scheppingsfout’ – dat principieel onmogelijk is – of dat er hier verkeerde suggesties of zelfs denkfouten worden gemaakt, ook al heet je Drunvalo Melchizedek, een engelachtig want hoogdimensionaal of multidimensionaal wezen zoals ook Kryon.

Mijn intuïtie zegt mij dat dat het niet zo maar mogelijk is om een dimensie te veranderen (van hoog naar laag of in omgekeerde richting) ofwel dat als dit (mogelijke 3D-) risico altijd aanwezig was, dat een ‘dergelijk drama’ door het kosmisch bestuur is ingecalculeerd. Het levert in die richting geredeneerd altijd weer leerstof op voor de mensheid en vooral als het gaat om menselijk leven op een planeet van de Vrije Wil en Vrije Keuze. Als dat ongeluk door negatief geladen wetenschappers van Atlantis bewust door genoemd kosmisch (galactisch) bestuur is goedgekeurd, was dat om de huidige mensheid wakker te schudden voor dergelijk mogelijke calamiteiten.
Meer principieel is dimensionale verandering altijd een kwestie van eigen geestelijke ontwikkeling en dus is in de Atlantis situatie alleen de involutie van 4- naar 3D mogelijk, maar zeker geen evolutie van 3- naar 4D. En wat mij onwaarschijnlijk voorkomt is dat als je een ‘bewuste’ status van 4D bent, je ook weet hoe die inwoners aangepakt moeten worden; anders was die scheiding tussen derde en vierde dimensie zinloos. Ik sta hier voor raadsels maar dan ten opzichte van Drunvalo dan iets anders in dit ‘verhaal’, of in mijn visie een suggestie.

Een volgende kanttekening betreft natuurlijk de tijdelijke aard van het aardse gevangenschap met inwonende vreemde wezens, die per definitie een tijdelijk karakter heeft vanwege de 3D-aarde, namelijk tot aan de stoffelijke dood en dus het vertrek van de aarde. Want als het fijnstoffelijke kleed in de geestelijke wereld vanwege het ‘lichtwezenschap’ dan wederom een feit is, is men ook prompt bevrijd van die ‘inwoners’. En dan zal onderzocht en geëvalueerd kunnen worden hoe de uitwerking van die wezens in het dagelijkse functioneren is geweest. En daarmee kan ook rekening worden gehouden vanuit de eigen DNA voor een volgende reïncarnatie, of de lessen van het vorige leven zijn getrokken en hoe machteloos men zich heeft gevoeld door of mét die wezens die men niet bewust kon verwijderen. En wat het persoonlijk én collectieve antwoord op die ‘bezetenheid’ zal moeten zijn, hetgeen naar mijn inschatting weinig anders is dan bijvoorbeeld schizofrenie. Bezetenheid is spiritueel gesproken niets anders dan gebrek aan controle op het eigen bewustzijn en dus een 3D-leerschool.

‘Het was afschuwelijk en pijnlijk voor beide kanten en uiteindelijk werd het een ramp die de mensheid in de moderne tijd nooit heeft gemaakt.

Wat wordt er met deze zin bedoeld? Dat de moderne mensheid die ramp ‘nooit heeft gemaakt’ zegt niets over het potentieel dat de huidige mensheid heeft om eenzelfde soort fout te maken maar dan in termen van een nucleaire oorlog. Dat de huidige mensheid geen tweede experiment met een kunstmatige piramide zou ondernemen is volstrekt logisch aangezien wij niets van piramidale krachten weten, laat staan het Mer-Ka-Ba-geheim zouden kennen. De toenmalige magische wereld bestaat vandaag niet meer en is getransformeerd – onbewust weliswaar – in een hard-rationalistisch-realistische wereld, waarin geen magie of geestkracht überhaupt meer bestaat. Of dat een kwestie van vooruitgang kan worden genoemd is maar zeer de vraag. Voor mij geldt dat het huidige rationalisme in combinatie met geestelijke leegheid maakt dat de mensheid collectief nooit 5D kan bereiken zolang 5D een collectief karakter draagt. ‘Niemand mag achterblijven’ of anders uitgedrukt: ‘hoe meer zielen in plaats van het licht, verkiezen om de eigen ziel te (laten) vernietigen – lees: verschrompelen -’ zou een dramatische ontwikkeling genoemd kunnen worden die alle geestelijken op aarde en spirituele gevorderden zich mogen aantrekken. Hun missie is dan mislukt.

(102) De Tweede Wereldoorlog was niets in vergelijking hiermee. Tijdens de laatste paar honderd jaar van het bestaan van Atlantis waren de mensen ziek en stierven, en ze werden gekweld door deze wezens uit een andere wereld.

Mijn conclusie kan geen andere zijn dan dat de priesters van Atlantis volledig gefaald hebben en dat daarom Atlantis ten onder is gegaan. Het experiment van de kunstmatige of namaak piramide mag ook als een test voor de priesterklasse en met name die toen fungerende Hogepriester worden beschouwd om te toetsen of hij tegen zijn taak was opgewassen. Het antwoord is duidelijk. Het priesterdom van Atlantis was even 3D als de bevolking zelf ondanks hun inwijdingen, die dus niets voorstelden omdat ze te technisch van aard waren. Ikzelf heb tijdens een eigen regressiemoment de leegheid van het Atlantis-priesterschap ervaren en vandaar dat ik daarvan nu mijn getuigenis doe of kenbaar maak.

Overigens is het heel goed mogelijk dat de huidige mensheid ziek worden en sterven als gevolg van de huidige Shift die in gang is gezet ten behoeve van de transformatie (transmutatie) van 3 naar 5D, maar die fysieke ellende kan niet vergeleken worden met die gelijksoortige verschijnselen in Atlantis. Nu behoort de mens tot het besef te komen dat ze er moeite voor moeten doen om zich te ontwikkelen naar 5D en dat betekent afstand nemen van alle overbekende 3D-kenmerken, zoals doorgeslagen individualisme, consumentisme en geldzucht of economische wellust, allemaal kenmerk van ons kapitalistisch systeem.

Als burgers massaal kiezen voor het Gouden Kalf dan heft de hedendaagse priesterklasse van de moderne tijd evenzeer gefaald als de priesterklasse in Atlantis. Dat is de overeenkomst. Maar zelfs in een seculiere maatschappij is geestelijk leven mogelijk en daarvan getuigen alle spirituele en esoterische boeken die sinds een halve eeuw tot aan vandaag de dag verschijnen. Met die literatuur kan de mensheid zichzelf bedruipen en zelfs redden, als die bronnen goed worden benut.

(102) De Nakkals en de Opgestegen Meesters besloten dat ze iets moesten doen. Ze brachten een bewuste verbinding tot stand met het centrum van onze eigen Melkweg en kregen toestemming om iets te doen wat erg zelden voorkomt. Omdat we al een hoog niveau van bewustzijn hadden bereikt en omdat het op een natuurlijke wijze was gebeurd, nam de Leiding van de Melkweg een besluit en gaf toestemming aan de aarde om het eenheidsbewustzijnsraster weer aan te brengen, dat vernietigd was toen de dimensies gescheiden werden. Zo konden de mensen uiteindelijk weer in staat zijn om dit hoge niveau van bewustzijn te bereiken.

Als hier met ‘dit hoog niveau van bewustzijn’ bedoeld wordt de ‘resultante’ van mondiale scholingstrajecten die de wereld nu mondiaal kent, dan laat het hedendaagse materialisme zien dat dit hoge bewustzijnsniveau niets zegt over de aanwending van dat ‘kennisniveau’ dat louter technisch van aard is en vooral door ‘wizzkids’ en hun opdrachtgevers benut wordt om de burgers/consumenten uit te buiten. Waarschijnlijk bedoelt Drunvalo met ‘bewustzijnsniveau’ het geestelijk of spirituele bewustzijn en daarvan is nu juist weinig van herkenbaar en dat blijft dus de zwakke schakel op aarde. Wie kan er immers zinvolle antwoorden formuleren/geven op de vraag waartoe de mens op aarde is en waar het leven toe dient?

‘Jezus: Het is voor jullie onmogelijk om je de Waarheid van Wie Jullie zijn zelfs maar voor te stellen!’

22 Februari, 2018 door John Smallman

Posted: 26 Feb 2018 01:45 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 26-2-18]

Jezus:
Het is voor jullie onmogelijk om je de Waarheid van Wie Jullie zijn zelfs maar voor te stellen!

22 Februari, 2018 door John Smallman

Terwijl het proces van ontwaking van de mensheid intensiveert en versnelt, komt veel naar boven dat begraven of ontkend is geworden en dat herkend, erkend en losgelaten moet worden. Er bestaat geen noodzaak om je in te laten met deze sterke emoties en gevoelens, ze zijn net een tropische storm die opkomt, nogal lukraak een enorme hoeveelheid energie loslaat en dan verdwijnt. En net zoals bij stormen zullen de gevoelens en emoties zich zeer krachtig uitdrukken en dat kan natuurlijk zeer pijnlijk zijn. Probeer ze dus niet te onderdrukken of te controleren, laat ze gewoon door je heen stromen, zoals ze dat doen, zonder te proberen te sturen of ze over anderen uit te storten. Dat doen verergert gewoon een emotioneel gespannen situatie en nodigt extra energie binnen om de pijn, die reeds aanwezig is, te intensiveren. Het zou hetzelfde zijn als het toevoegen van nog meer vochtigheid aan een tropische orkaan, wat jullie niet kunnen, of olie op het vuur, wat jullie zeer zeker kunnen!

Rommel komt naar boven bij iedereen die momenteel als mens op Planeet Aarde geïncarneerd is. Het is voor het merendeel zeer oude rommel die lang onderdrukt of ontkend is en ieder van jullie – ieder mens – koos er voor om op dit moment op de Aarde aanwezig te zijn en om deel te nemen aan dit enorme project zodat de blokkades voor Liefde, die eonen lang aanwezig zijn geweest, gemakkelijk en snel kunnen worden herkend, bedankt en losgelaten. Bedankt omdat ze een doel hadden in het spel dat jullie gespeeld hebben en dat doel was om de absolute hopeloosheid van leven zonder Liefde tot jullie te laten doordringen. En dit hebben ze bereikt. Het bewijs omringt jullie helemaal wanneer jullie overal mensen ontmoeten en leren kennen die liefde en doel in hun leven zoeken.

Liefde is wie jullie zijn en Dit is jullie doel. Liefde schept eindeloos als Zichzelf, tenzij Haar Aanwezigheid is geblokkeerd. Liefde forceert niet of dringt Haar Aanwezigheid aan niemand op, maar Zij is altijd bij jullie en biedt Zichzelf onvoorwaardelijk aan jullie aan. Alles wat jullie moeten doen – zoals jullie al zo vaak gezegd is – is jullie angsten Er voor te laten varen en jullie harten te openen om Haar binnen te laten en om jullie te omhullen.

Alle angst is angst voor Liefde, angst voor afwijzing door datgene dat nooit afwijst. Die angst doemt op omdat jullie jezelf zien als onwaardig voor Gods Liefde, toe te schrijven aan de vergissingen of “zonden” die jullie denken begaan te hebben en nog steeds begaan, zonden of vergissingen waarvan jullie denken dat God die afschuwelijk weerzinwekkend vindt en waarvoor Hij jullie geoordeeld heeft als uiterst onacceptabel. Wanneer dat het geval zou zijn zou er werkelijk reden tot angst zijn, want indien God jullie berecht had – en door dat te doen jullie afgewezen had – zouden jullie ophouden te bestaan en dat is een zeer angstaanjagende gedachte.

Maar jullie zijn allemaal Zijn geliefde kinderen, op iedere manier perfect, net zoals Hij jullie geschapen heeft en daarom is afwijzing of berechting door Hem volledig onmogelijk. Hij houdt van jullie en wil alleen jullie eeuwige geluk. Jullie angst ontstaat vanwege jullie schuldgevoel voor het pogen afgescheiden van Hem te leven door het spel van afscheiding te spelen. Maar het is slechts een spel en als zodanig is het volledig onwerkelijk, een bouwwerk zonder fundaties, waarin jullie jezelf opgesloten hebben, terwijl het drijft op een oneindig uitgestrekte oceaan van Liefde waarin het uiteindelijk zal instorten en oplossen. Terwijl het dat doet, eindigt het spel en zullen jullie ontdekken dat jullie je hebben overgegeven aan Gods liefdevolle omarming, die de staat van totale acceptatie is van jezelf waarin jullie altijd verkeerd hebben en altijd zijn vastgehouden en onvoorwaardelijk bemind, geëerd en aldoor gerespecteerd.

Welnu, om te herhalen, afscheiding heeft nooit plaatsgehad! Er bestaat alleen maar Bron, het oneindige en onvoorwaardelijke gebied van Liefde dat de hele schepping in Haar warme omarming houdt. Het is onbegrensd. Het heeft geen grenzen en Er is niets aan voorbij of vooraf. Het isgewoon. Ieder gevoelhebbend wezen is er Eén mee. Er bestaan geen uitzonderingen, geen afwijzingen en er bestaat geen hel waarnaar toe de onaanvaardbaar zondigen voor alle eeuwigheid verbannen worden. Er bestaat enkel het goddelijke veld van Liefde waar iedereen welkom is en waar allen eeuwig aanwezig zijn.

De afgescheiden toestand lijkt uiterst echt want dat was de bedoeling toen deze met Jullie oneindig creatieve kracht werd voorgesteld, de oneindig creatieve kracht die Gods geschenk was aan Zijn Zoon toen Hij Jullie schiep. Jullie en God zijn Een. Jullie kozen toen afscheiding uit te proberen met behulp van vele maskers en vermommingen die jullie voor dit doel uitvonden. En dat spel duurde maar een tel en was voorbij. Desalniettemin lijkt het steeds maar door te gaan en hele tijdperken lang te zijn doorgegaan. Voor mensen is dit een onbegrijpelijke paradox. Zien jullie, iedere individuele entiteit waarin Gods Zoon Zichzelf heeft opgesplitst, heeft een vrije wil. Derhalve, zolang de meerderheid, het collectief, doorgaat het spel te ondersteunen, zal het zonder onderbreking door lijken te gaan. Echter, nu het collectief er voor gekozen heeft om het spel te beëindigen, een spel dat jullie zoveel pijn en lijden heeft gebracht, is zijn einde verzekerd.

Alle huidig geïncarneerden zijn op dit moment in een menselijke vorm om het spel te helpen afsluiten. Maar, zoals jullie weten, gaat het mens worden gepaard met een enorm verlies van geheugen en bewustzijn. En – als mensen is de wereld waarin jullie jezelf terugvinden – een nietig puntje in een schijnbaar oneindig uitgebreid universum – zeer overtuigend echt, standvastig en fysiek. Derhalve, om jullie natuurlijke staat als zuiver besef en bewustzijn zonder enige fysieke vorm, welke dan ook, te herinneren, is onmogelijk, is in feite onvoorstelbaar.

Als oneindig krachtige wezens gehuld in een menselijke vorm met zulke intense beperkingen, is het voor jullie onmogelijk om de Waarheid van Wie Jullie zijn zelfs maar voor te stellen! De toestand die jullie je voorstellen en waarin jullie jezelf verkozen te verplaatsen is zo onbeduidend dat het zelfs niet voor een moment zou kunnen bestaan. De kloof tussen wat Jullie zijn en wat jullie je voorstellen te zijn is oneindig groter dan het verschil in afmeting van honderd menselijke wezens en één bacterie!

En toch lijkt het jullie bij tijden toe dat jullie veel meer zijn dan je fysieke lichaam toelaat.

En dat gevoelszintuig is de motiverende kracht die jullie naar je ontwaken drijft. Zoals jullie in boodschappen van veel bronnen blijven horen, zijn jullie veel meer dan jullie als mensen lijken te zijn. Die boodschap of dat idee werd eens gedacht als waanzinnig, een verzinsel van iemands beschadigde geest. Nu hebben hedendaagse natuurkundigen aangetoond dat alles onlosmakelijk verbonden is met al het andere en dat “al het andere” veel uitgebreider is dan mogelijk voorstelbaar is.

Het wordt allen die gereed zijn om hun geest te openen duidelijk dat er veel, veel meer in het leven is dan de menselijke omstandigheid lijkt toe te staan. Door dagelijks naar binnen te gaan, in je heilige innerlijke tabernakel waar het Licht van de Liefde – Bron, de Opperste Wijsheid en Intelligentie, Vader/Moeder/God – als Eén met Jullie verblijft, kunnen jullie de strekking hiervan, het gevoel hiervan ervaren. Het is als een warme uitnodigende gloed die jullie verlicht met vreugde en vrede en al jullie zorgen oplost. Dan zullen jullie ontdekken dat jullie iedere kracht hebben die je nodig hebt om op een bevredigende manier met de kwesties die zich in jullie dagelijkse menselijke bestaan voordoen, om te gaan zonder overmatig door jullie egoïstische verwarringen van angst en onzekerheid te worden verstoord.

Ga op z’n minst eenmaal per dag naar binnen. Open jullie harten om de omarming die Liefde in ieder moment aanbiedt te aanvaarden en vindt verrukking in de vrede en de tevredenheid die jullie in staat stellen om liefdevol om te gaan met egaal wat zich voordoet.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.
https://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaald: Sjra