Categorie archief: Enig geboren Zoon van God

‘Jezus was niet de Zoon van God’

[bron: Maurits Prins, Het bedrog van Rome, p. 198]

# Nou zijn mijn familieleden wel van mij gewend dat ik zo af en toe een moment buiten de realiteit van het hier en nu ben, maar op een zeker moment kregen zij toch wel door dat ik niet helemaal mezelf was en hielden ze mij in de gaten. Even later hoorde ik nog een keer de stem, die dezelfde zin herhaalde en ik vroeg in gedachten: ‘Wie bent u?’ Hierop kwam het antwoord: “Ik ben Saunière. Ik heb de leugen ontdekt en alles in deze kerk geopenbaard. Kijk goed naar alles wat je ziet en ik zal het je duidelijk maken. vertel de wereld dat Jezus niet de Zoon van God is, maar een hoogontwikkelde geest. Rome heeft er een leugen van gemaakt. Toen ik op aarde leefde moest ik zwijgen, maar ik wil dat jij nu voor mij gaat spreken. Ga alles opschrijven en ik zal je verlichten”. Nog nooit was een dergelijke ervaring zo overweldigend geweest als wit mij nu overkwam. Ik was daar op vakantie met mijn gezin en vanzelfsprekend wilde ik van alles gaan bekijken en onderzoeken, maar dit …, nee dit had ik niet verwacht! Eerlijk gezegd overviel het me gewoon. Ik was helemaal overdonderd. Nog steeds zeer emotioneel en lichtelijk verdwaasd ben ik toen een poosje achter in de klerk gaan zitten.’

Deze boodschap is door mij hier al vaker geformuleerd aangezien het eenvoudigweg niet kan zijn of zelfs onmogelijk is dat Jezus de (enige) Zoon van God zou kunnen zijn, aangezien Jezus dat de grote uitzondering onder de mensen zou zijn en dat is kosmisch gesproken onmogelijk.

Ieder mens is de Zoon of de Dochter van de Bron en dat is een geestelijk gegeven. Dat Jezus door de RK kerk als ‘enige geboren Zoon’ van God is gemaakt bevestigt alleen het machtsstreven van die kerk en is ook de oorzaak geworden dat de katholieke kerk als overduidelijk voorbeeld van een 3D-instituut, of zelfs verder is ‘gedegradeerd’ tot 2D vanwege de keiharde machtspolitiek en dat betekent alleen list & bedrog.

Jezus was bij zijn komst op aarde al een hooggestegen 7D Lichtwezen en had de kosmische opdracht meegekregen om de mensheid opnieuw duidelijk te maken (en te redden) dat de Bron in ieder mens zelf en dus persoonlijk in jezelf ontdekt en gevonden moest worden, maar ook wist hij natuurlijk al dat in een 3D-wereld het niet anders kan dat de latere bouwers van het instituut kerk die er leiding aan moesten geven, wisten dat door een steeds verder afbladderende spiritualiteit in de kerk moest uitmonden in pure politieke macht. Op aarde gaat het zelfs geestelijke (machts)wellustelingen alleen om pure en absolute macht.

Er zou dus ook een paradigmaverschuiving dienen plaats te vinden over de historische persoon van Jezus: niet de ‘Enig Geboren Zoon van God’, maar een verlichte geest die de leiding op zich nam om de aarde – na Abraham en Mozes – wederom naar het juiste Bronbegrip te leiden. Dat zijn opdracht ‘ogenschijnlijk’ zou mislukken vanwege verkeerde opvoedingspatronen op aarde – vanwege het gebrek aan zuivere spiritualiteit – was al ingecalculeerd.