Waar staan wij ten opzichte van anderen in het Universum?

Kryon: Vraag en Antwoord 758: Waar staan wij ten opzichte van anderen in het Universum?

28 september 2016 / Lee Carroll

Posted: 28 Sep 2016 09:42 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 29-9-16]

758: Waar staan wij ten opzichte van anderen in het Universum? 

28 september 2016 / Lee Carroll 

Vertaald uit het Engels door Henk Steur 

VRAAG: Lieve Kryon: Ik heb gelezen dat als wij het voor elkaar krijgen om op een hoger niveau te vibreren, dit miljoenen wezens in de gehele kosmos zal beïnvloeden en het dat zelfde gebeurt voor onze tegenhangers op Aarde en voor Moeder Aarde zelf. Komt dit door het feit dat wij allemaal een deel van God of van Spirit zijn? 

Wij zijn ook een deel van ieder ander in de kosmos en van de Aarde zelf….. Ik begrijp dat onze energie is verbonden, maar zijn wij allemaal een deel van elkaar?  

ANTWOORD: Het gaat er niet om dat jij een deel van de familie (Spirit) bent. Het gaat om vrije en onbevooroordeelde keuze van degenen die niet weten dat zij een deel van God zijn. Ja, jullie zijn allemaal inter-verbonden en er zijn er meer bij betrokken dan er zandkorrels op de planeet zijn. Deze zandkorrels vormen een “strand’ dat EEN is en dat wordt gezien als een strand. Jullie zijn een fles met zand op dit oneindige strand dat is uitgekozen om door een diepgaande energietest te gaan waarin er geen oordeel is over wat jullie doen, maar eerder alleen maar eer omdat jullie op kwamen dagen om mee te doen. Het is moeilijk! 

Waar zal de onbevooroordeelde balans van donker en licht blijven als engelen die niet weten dat zij engelen zijn, zijn geplaatst op een neutraal speelveld waar ongelimiteerde keuze van energie is? Waar zal de balans naartoe gaan?

Misschien krijgen jullie nu een kleine inter-dimensionale glimp van waarom wij jullie zozeer eren? Waarom wij wachten op de dag waarop wij jullie naam voor iedereen kunnen zingen? Jullie hebben de Aarde veranderd en in lijn met dit alles veranderen jullie ook het Universum voor ons allen.

Het is moeilijk om iets uit te leggen dat verborgen moet blijven, maar in de kern weten jullie precies waar het allemaal om gaat.

Kryon

http://kryonwijsheid.blogspot.nl/2016/09/kryon-vraag-en-antwoord-758-waar-staan.html

Waarlijk, ondanks alle conflicten en verwarring die ontstaan in de wereld, is alles goed.

JEZUS: Waarlijk, ondanks alle conflicten en verwarring die ontstaan in de wereld, is alles goed. /28 september 2016 /door John Smallman

Posted: 28 Sep 2016 03:39 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 29-9-16]

JEZUS: 

Waarlijk, ondanks alle conflicten en verwarring die ontstaan in de wereld, is alles goed. 

28 september 2016 /door John Smallman 

Chaos en verwarring lijkt toe te nemen over de gehele planeet, maar in feite is wat er gebeurt, slechts het naar de oppervlakte komen van de vele lang vastgehouden overtuigingen en oordelen van het bewustzijn van de mensheid, die worden uitgespeeld, het is gewoon een deel van het ontwakingsproces van de mensheid. Alle negatieve en oordelende ideeën en concepten waar de mensheid zich eeuwenlang aan heeft vastgeklampt moeten worden losgelaten zodat jullie kunnen ontwaken, en in sommige gevallen, zoals je kunt zien, zijn zij die erbij betrokken zijn en handelen, vaak erg gewelddadig.

Velen van jullie, Licht houders, zijn zich hiervan bewust geworden en werken standvastig aan al jullie eigen liefdeloze gedachten en overtuigingen los te laten die je hebt ontdekt en begraven of ontkend diep binnenin jezelf, die nu naar boven komen in jouw bewustzijn en jou in veel gevallen shockeren. Alle mensen hebben liefdeloze gedachten en verlangens begraven en ontkend, het zijn allemaal aspecten van de illusie, van de staat van afscheiding van de Bron waarvoor je koos om te ervaren.

De staat van afscheiding – die, zoals jullie al zo vaak is verteld louter illusie is, onwerkelijk – zet jullie, door zijn aard, tegen elkaar op terwijl jullie worstelen om te overleven in een schijnbaar vijandige omgeving. Maar in deze incarnatie, waar het jouw bedoeling is geweest liefdevol te zijn en te helpen bij het ontwaken van de mensheid, is het uiterst verwarrend voor jou om gedachten, zelfs verlangens, om anderen te schaden te hebben. Je beoordeelt hen als onaanvaardbaar. Maar vergeet niet, je moet stoppen met het beoordelen, vooral jezelf. Als deze disharmonische gedachten of verlangens opkomen, observeer hen dan enkel: “Wow, ik wist niet dat ik zoveel haat, woede en wrok had begraven tegen. . . ” En laat ze zonder oordeel los!

Vaak zijn die gevoelens of emoties niet van jou, maar afkomstig uit het menselijk collectief, ze zijn waarvoor je geïncarneerd bent om de mensheid te helpen los te laten, en dat is wat jouw liefdevolle intenties doen. Echter, wanneer ze in je gedachten komen, hecht je ego ze automatisch vast aan iemand die je kent of kende. Voordat je al dat begraven en ontkende vuil kunt loslaten moet je het erkennen. Er is niets mis in jouw gedachten of verlangens, ze zijn als het ware gewoon daar, stromend en rond drijvend op zoek naar aandacht. Ze hebben geen enkele betekenis totdat iemand zich bezighoudt met hen of ze uitspeelt.

Jullie, onze lieve lezers en luisteraars, doen absoluut gedegen werk als jullie je dagelijkse intentie instellen om liefdevol te zijn in elk moment en in elke situatie. Die intenties zijn uiterst krachtig en effectief omdat jullie goddelijke wezens zijn, één met God, en het is Zijn Wil en die van jullie dat de mensheid ontwaakt. Daarom zullen jullie ontwaken. Maar, niemand zal worden gedwongen om te ontwaken, Liefde dwingt nooit.

De kleine minderheid van mensen die ervoor kiezen om hun ontwaken uit te stellen, omdat ze nog niet klaar zijn om met het spelen van spelletjes in de illusie te stoppen, zal blijven doorgaan als mensen binnen de illusie, de paden volgen die zij hebben gekozen. Dit is niet een verkeerde keuze, het is gewoon de keuze die ze hebben gekozen, omdat die voor hen het meest toepasselijk lijkt te zijn.

Herinner jullie zelf er regelmatig aan dat er slechts Liefde is, al het andere is een illusie. Niemand kan verloren gaan, laat staan verdoemd! Allen zijn Gods geliefde kinderen en allen zullen terugkeren naar Eenheid. Het is natuurlijk al gebeurd, want in feite hebben jullie nooit die toestand verlaten. Dus maak je geen zorgen over dierbaren die totaal ongeïnteresseerd en niet betrokken bij spiritualiteit lijken te zijn, die er geen duidelijk besef van hebben dat er een Werkelijkheid is los van die ene die jullie als mens ervaren. Er is niemand die afgescheiden is van De Bron, omdat afscheiding niet mogelijk is, er zijn er slechts enkele die om welke reden dan ook in dit huidige moment, kiezen of weigeren zich daarvan bewust te worden. Zij blijven voor eeuwig in Gods liefdevolle omhelzing, en als ze klaar zijn, en zij zullen op een bepaald moment klaar zijn, zullen ze ook hun eigen proces van ontwaken ondergaan en terug keren naar de vreugde van de Eenheid.

Waarlijk, ondanks alle conflicten en verwarring die ontstaat in de wereld, is alles goed. Blijf jullie zelf eraan herinneren dat jullie ervaringen als mens, terwijl vaak pijnlijk wat aanleiding geeft tot intens lijden, onwerkelijk zijn. Jullie kunnen niet worden geschaad of op enige wijze beschadigd. Ja, jullie lichamen kunnen en hebben ervaringen van intense pijn en lijden, maar zij zijn tijdelijk voertuigen die jullie hebben gekozen om te bewonen, en dat is hun doel, maar als jullie je lessen hebben geleerd, lessen die elk van jullie persoonlijk heeft gekozen om te leren, zullen jullie hen afleggen, met dankbaarheid, en ontwaken.

Als jullie EEN zijn met God tot in alle eeuwigheid hebben jullie geen behoefte aan een fysieke vorm, maar terwijl jullie wel een fysieke vorm hebben is het wel verstandig om die vorm met liefdevol respect te behandelen, zorg ervoor op een verstandige wijze, en geniet van de geneugten die het kan bieden. Vergeet niet dat God altijd en alleen wil dat jullie gelukkig, blij en in vrede en tevreden zijn. Als jullie niet in die staat zijn betekent dit dat je egoïstisch denkt, dat wil zeggen, dat jullie je richten op de dingen die fout zouden kunnen gaan in jullie leven en daarmee trekken jullie ze naar je toe. Waar jullie over denken wordt jullie intentie, dus wees voorzichtig met wat jullie denken, en richt je op de vreugde in elk moment. Jullie zouden in vreugde moeten zijn omdat jullie eeuwig één met God zijn, en die staat kan nooit worden gewijzigd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman.wordpress.com/

 Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Deel 2 van ‘Een in mijn ogen een briljant boek wordt de 30e van deze maand uitgebracht: De Bijbel als filosoof lezen en begrijpen in plaats van als theoloog’

Religie laat zich niet weg organiseren (PETER HENK STEENHUIS, Religie & Filosofie, Katern de Verdieping/Trouw, 26/09/16)

openbaring | interview | Onze moderne cultuur heeft de openbaring uit het rijk van rationaliteit en wetenschap verbannen. Volgens filosoof Ruud Welten komt het begrip van pas bij een traumatische inbreuk op de orde, zoals de vluchtelingencrisis.

# Tijdens het gesprek benadrukt Welten dat hij geen theoloog is maar filosoof en dat hij het begrip ‘openbaring’ systematisch wil onderzoeken. Welten: “Als het zin heeft om over openbaring te spreken, dan heeft het hoe dan ook betrekking op iets dat niet uit onszelf voortkomt. Het betreft de boodschap van een waarheid die groter is dan we misschien aankunnen.”

 Als je daar tenminste in gelooft.

# “Nee. Het is voor mij niet relevant om te zeggen: ik geloof in openbaring. Als we zinvol over een openbaring willen spreken, is het iets dat niet uit ons voortkomt, maar tot ons komt.”

Om dat te kunnen begrijpen, moeten we eerst weten wat het is, openbaring?

#  “Openbaring is allereerst een inbreuk op de orde die we in het dagelijks leven nastreven. Een van de filosofen op wie ik me beroep, de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas, spreekt in dat verband over een trauma, een verwonding.

# “Het meest afschrikwekkende voorbeeld daarvan is het verhaal van Abraham die zijn zoon Isaak moet offeren. Dat verhaal interpreteer ik niet theologisch, maar ik beschrijf het als een traumatische ervaring. Wij kunnen ons niet voorstellen wat daar gebeurt, God die van jou eist dat je je zoon offert. Op het moment dat God dit van hem eist, vraagt Abraham zich niet af of hij wel in God gelooft. Of hij het wel of niet eens is met God. De openbaring die daar plaatsvindt, gaat daar ver aan voorbij.”

Inderdaad gaat de openbaring ver voorbij aan de menselijke ratio, die op dat onverwachte moment, geconfronteerd met de opdracht je eigen zoon te doden, niet gaat nadenken of je in God gelooft, dan wel of je het met dat goddelijke eens bent of niet. Veel waarschijnlijker is dat bij Abraham helemaal niet de vraag gesteld hoefde te worden of hij wel gelovig was. Als aartsvader was hij een hypergelovige en hypersensitieve man. Een man die doorlopend contact met de Bron in zijn hart had en daarom ook gesprekken voerde met zijn innerlijke gids. Dit verhaal vertelt mijns inziens daarom symbolisch dat de Bron Abraham op zo’n cruciaal moment wilde testen op zijn bereidheid om zoon te offeren op het offerblok, of zijn geloof in de Scheppende Kracht wel onvoorwaardelijk genoeg was. Het was, gebeurd of niet gebeurd, in de context van allerlei symbolische verhalen en codes, een beproeving en omdat de proef slaagde – dat stond op voorhand al vast – werd hij hiermee ingewijd voor zijn grote levenstaak, om het volk Gods de basis de verschaffen om het te gaan leiden tot een immense groei en een groot volk te worden. Vanuit deze opdracht was gebleken dat Abraham een onvoorwaardelijke Liefde en Trouw te bezitten voor zijn innerlijke geloof. Dat was de Bron natuurlijk bekend, maar het is een dan ook eerder aan de Bijbellezer, die tegen deze achtergrond mogelijk gaat beseffen dat het Hemelse Koninkrijk alleen maar toegankelijk is met deze onvoorwaardelijke goddelijke Liefde en Trouw, zodat er geen Val mogelijk is vanuit dat hoogste goddelijke Bewustzijn. De gevallen Engel Lucifer kan op deze manier geïnterpreteerd nooit een volmaakt Bewuste Engel zijn geweest, maar een Engel uit de lagere sferen, die de leerschool én ervaring van de uitdaging van het Goddelijk Volmaakte wenste aan te gaan. Abraham was dat punt al gepasseerd en was in leven al een heilige en een mysticus.

Een in mijn ogen een briljant boek wordt de 30e van deze maand uitgebracht: De Bijbel als filosoof lezen en begrijpen in plaats van als theoloog

Religie laat zich niet weg organiseren (PETER HENK STEENHUIS, Religie & Filosofie, Katern de Verdieping/Trouw, 26/09/16)

openbaring | interview | Onze moderne cultuur heeft de openbaring uit het rijk van rationaliteit en wetenschap verbannen. Volgens filosoof Ruud Welten komt het begrip van pas bij een traumatische inbreuk op de orde, zoals de vluchtelingencrisis.

Over de apocalyps valt nog wel te praten, en er een gruwelijke film over maken lukt zeker. Over openbaring hoor je daarentegen zelden meer iemand. Het woord lijkt uit te sterven, soms is een ontdekking voor iemand een openbaring, maar meestal is dat een overdreven uitroep. Wordt het woord toch nog gebruikt, dan ben je wel beland bij een theoloog van het archaïsche slag, die het heeft over de Vreze Gods, en wat openbaring daarmee te maken heeft.

Ruud Welten is niet protestant. Is geen theoloog. Is niet archaïsch. Hij schreef eerder boeken met prikkelende titels als ‘Zinvol geweld’, of ‘Het ware leven is elders’, waarin hij onze moderne manier van reizen onder de loep nam. Maar nu, bij zijn inauguratie als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gaat Welten in op het verschijnsel openbaring. Sterker nog, zijn verhaal laat zich lezen als een herwaardering van de Vreze Gods.

Tijdens het gesprek benadrukt Welten dat hij geen theoloog is maar filosoof en dat hij het begrip ‘openbaring’ systematisch wil onderzoeken. Welten: “Als het zin heeft om over openbaring te spreken, dan heeft het hoe dan ook betrekking op iets dat niet uit onszelf voortkomt. Het betreft de boodschap van een waarheid die groter is dan we misschien aankunnen.”

Als je daar tenminste in gelooft.

“Nee. Het is voor mij niet relevant om te zeggen: ik geloof in openbaring. Als we zinvol over een openbaring willen spreken, is het iets dat niet uit ons voortkomt, maar tot ons komt.”

 Om dat te kunnen begrijpen, moeten we eerst weten wat het is, openbaring?

“Openbaring is allereerst een inbreuk op de orde die we in het dagelijks leven nastreven. Een van de filosofen op wie ik me beroep, de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas, spreekt in dat verband over een trauma, een verwonding.

“Het meest afschrikwekkende voorbeeld daarvan is het verhaal van Abraham die zijn zoon Isaak moet offeren. Dat verhaal interpreteer ik niet theologisch, maar ik beschrijf het als een traumatische ervaring. Wij kunnen ons niet voorstellen wat daar gebeurt, God die van jou eist dat je je zoon offert. Op het moment dat God dit van hem eist, vraagt Abraham zich niet af of hij wel in God gelooft. Of hij het wel of niet eens is met God. De openbaring die daar plaatsvindt, gaat daar ver aan voorbij.”

 Maar Abraham hoeft zijn zoon uiteindelijk niet te offeren.

“Dat doet er niets aan af dat, als we Abraham naar onze tijd zouden verplaatsen, hij zou worden aangezien voor een religieuze fundamentalist van de gevaarlijkste soort: hij heeft het mes al in zijn hand. Of we zouden hem een DSM 5-classificatie geven en in behandeling nemen. Dat is alleszins traumatisch. En voor alle duidelijkheid: we spreken hier over de aartsvader van de monotheïstische religies.”

In uw oratie en uw boek zoekt u het traumatische aspect van openbaring op. Mij lijkt het een verschijnsel om zo ver mogelijk uit de weg te gaan.

“Vandaar ook ‘trauma’: we weten er niet mee om te gaan. We verdringen het, zou de psychoanalyticus zeggen. Het is daarom niet zo vreemd dat onze moderne cultuur openbaring uit het rijk van rationaliteit en wetenschap heeft verbannen. Dat was het gevolg van wat de socioloog Max Weber beschreef als de onttovering van de wereld. Maar volgens Levinas onthult de openbaring de humaniteit, of de menselijkheid van de andere mens. Kunnen we humaniteit wel begrijpen zonder openbaring?

“Neem het gebod ‘Gij zult niet doden’. Dat komt niet voort uit de rede, uit normen en waarden of uit democratische besluiten, maar uit wat Levinas noemt het gelaat van de ander dat mij, als ik hem zou willen doden, met stomheid slaat. De ander verwondt mij, traumatiseert mij, onderwerpt mij. Het gaat daarbij niet om een besluit dat ik even daarvoor genomen heb. Het is de ander die door zijn beroep op mij, mijn humaniteit onthult.”

 Dat wij niet mogen doden, heeft weinig met het gelaat van de ander te maken. Het staat in de wet.

“Dat is ook een van de belangrijkste redenen dat wij openbaring uit het moderne leven weren. Wetten, jurisprudentie, politiek – in een bureaucratie worden afspraken gemaakt zonder aanziens des persoons. Maar wat de religie openbaring noemt, begint juist bij het aanziens des persoons. Daar begint humaniteit. Dat aanzien kan jou verwonden en jou dwingen te handelen. Als mens, als staat, als Europa.”

 Kunt u daarvan een voorbeeld geven?

“De vluchtelingenproblematiek is voor Europa een trauma. Het is voor de vluchteling een trauma alles te moeten opgeven wat hij heeft. Dat is al erg genoeg. Maar ik bedoel het als een nog veel groter trauma. Wij, in Europa, hadden het zo mooi voor elkaar: grondwet, regels, wetten. Die eindeloze oorlogen tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland behoren tot het verleden. We hebben een munt, politiek gezien proberen we één te worden. En toen was daar die vluchteling. Die kwam nou net niet in het plan voor. De vluchteling slaat letterlijk een bres in de fysieke en ideële grenzen van Europa.”

En daarmee weten we geen raad?

“Nee, en dat is het kenmerk van een trauma. Dat is niet rationeel, wij willen alles rationeel verklaren en oplossen. Dat zie je ook terug in ons praten over God, of het nu atheïstisch is of gelovig. Wij kunnen alleen nog over God denken als een object, waarover wij kunnen besluiten te zwijgen, of die wij uit ons denken kunnen verbannen. God zou bestaan bij gratie van ons geloof. Dat is precies wat God niet is. Ik zeg niet dat God bestaat, ik zeg: als God bestaat, bestaat hij niet omdat ik besluit dat hij bestaat. Daarmee wordt God een consumentenproduct, een klachtenbalie, een gouden kalf.”

Wat betekent het als je zo naar openbaring gaat kijken?

“Wij reduceren religie tot een kerk met gebruiken, rituelen, teksten; religie biedt troost, hoop, rust. Dat is de godsdienstige kant van religie. Openbaring is dat aspect van religie dat niet vanuit de mens en samenleving begrepen kan worden. Ik noem dat het religieuze van de religie. Je zou bij openbaring ook kunnen denken aan een term als de Vreze Gods.”

De Vreze Gods? Die was toch juist verdwenen uit onze samenleving?

“De kracht van de Vreze Gods als concept is dat het aangeeft dat God geen product is van ons verlangen. De vrees en de angst maken dat juist onmogelijk. Wij hebben echter de neiging om religie te modelleren naar seculiere maatstaven. Daarmee ontnemen we onszelf de toegang tot religie. Van de religieuze mens eisen we dat hij gematigd is, dat wil zeggen: afscheid neemt van openbaring. We achten onszelf tolerant, maar niets is minder waar: religie mag, zolang het seculier is. En we zien niet dat dit, juist op seculier niveau, enorme problemen veroorzaakt.

“Als je openbaring serieus neemt, werpt dat een ander licht op religie dan we vandaag gewend zijn: de vraag is niet hoe religie kan worden geïntegreerd in de moderne samenleving, maar andersom: waarom religie, gedacht vanuit openbaring, zich onherroepelijk aan de moderne samenleving onttrekt. Juist daardoor begrijpen we niet waarom religie ondanks alle doodverklaringen aan God in onze wereld persisteert. Religie laat zich niet weg organiseren. En dat is wel wat we nu doen: we drijven religie in het nauw.

“Als er een fundamentalistische aanslag gepleegd wordt, zijn we er snel bij om te zeggen: maar dat is geen echte religie! Wel, daarvan ben ik nog niet zo zeker. Het is geen religie zoals wij haar graag wensen te zien: redelijk, humaan, gericht op de dialoog, tolerant, gematigd, kortom, geseculariseerd. We hebben ons de toegang tot een begrip van religie ontnomen.”

Wat zouden we dan moeten doen?

“We moeten het trauma ingaan, in plaats van ervoor te wijken. Abraham kan het verbod op het offeren van zijn zoon alleen maar horen omdat hij het trauma is ingegaan.”

boek en oratie

Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring van Ruud Welten verschijnt 30 september bij uitgeverij Klement. Die dag vindt zijn oratie plaats in de aula van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4383628/2016/09/26/Religie-laat-zich-niet-weg-organiseren.dhtml

Weerbaar zijn

Geplaatst door: Jules van der Veldt, Bron: Earth Matters

 

Toon uzelf weerbaar.

Sta uzelf toe om het juiste te zeggen

en vrij te geven wat in u leeft,

rechtschapen en van verbonden aard.

 

Want wie zich in oprechtheid toont

laat het waarlijke verschil achter

bij hen die nog in onbewustheid zijn.

 

Weerbaarheid vanuit zuivere gedachten

en innerlijk vredelievend bevoeld,

maakt evenzo de weg vrij

uzelf waarlijk verder te dragen

en zo veranderingen waar te maken.

 

Bezie dan ook uw tegenwicht als vernieuwend

vanuit deze houding

en niet als tegendraads of onrustmakend.

 

Zo, strijd niet meer

maar toon uw weerbaarheid met dát wat u

in wenskracht waarachtig anders wenst te doen ontstaan

in het belang van het gemeenschappelijke.

 

Geplaatst door Jules van der Veldt

Mijn naam is Jules Johannes van der Veldt (1952), roepnaam Jules, opgegroeid in een gezin met zeven kinderen en vader van vijf kinderen, waarvan een overleden. Op zoek naar de persoon die wie ik werkelijk ben, werd mijn geloof meer en meer een inspiratiebron…

http://www.earth-matters.nl/47/12893/earth-matters-diversen/weerbaar-zijn

Wat zou de wereld toch veel verder zijn als ook de wetenschap van het materiële mens- en wereldbeeld zou afstappen (deel 2)

‘Ik wil de jaren van lijden verkorten’ (Els Quaegebeur, Magazine PS van de Week/Het Parool, 24 september)

Hoogleraar Jaap Goudsmit (65) onderzoekt ons ontkenningsgen: het vermogen van de mens om de dood te verdringen. ‘Dit verklaart waarom we proberen een nuttige invulling aan het leven te geven.’

Mijn stelling is dat als de wetenschap zich zou losmaken van het materiële wereldbeeld en de mens als spiritueel wezen of scheppingsproduct zou erkennen, dan ook zou weten dat spirituele wezens, evenals de Bron zelf, eeuwig en oneindig blijven leven want er bestaat geen dood, maar alleen een verplaatsing van de ene geestelijke dimensie naar de andere. De mens wordt dus geboren op aarde om hier een bepaalde ervaring – dat staat in ieders levensplan beschreven – op te doen en daarna naar een volgende opdracht te vertrekken om daar weer nieuwe ervaringen op te doen. Zo groeit immers kosmisch en menselijk Bewustzijn.

Het ontkenningsgen bestaat dus niet want er hoeft niets ontkent te worden: de dood bestaat alleen stoffelijke of materiële werelden zoals de aarde, omdat de mens op zo’n planeet moet leren om tot het inzicht te komen dat de aardse dood een schijndood is. Direct na het vertrek uit je lichaam kom je een nieuwe wereld binnen, zodat op dat moment duidelijk wordt dat dood niet bestaat, dan alleen in een driedimensionale levenssfeer (3D zoals de aarde is). Het aardse leven zal dus gezien kunnen worden als een leerschool, zoals er miljarden leerscholen in ons en in andere universa bestaan om overal heen te kunnen reizen na dit aardse leven. Het Leven is immers immanent, oneindig en eeuwigdurend. ‘Zonder begin en zonder einde’ is dus de uitleg of toelichting van eeuwigdurend!

# Van groot belang voor de loop van iemands leven en de waarde die hij of zij daaraan toekent, is het ‘ontkenningsgen voor onze sterfelijkheid’: het unieke vermogen van de mens om de dood te verdringen. Ofschoon het ontkenningsgen nog niet wetenschappelijk is aangetoond, wordt het van alle kanten bekeken in dit boek [De kunst van het sterfelijk zijn].

Dit gen zal dus nooit ontdekt worden omdat in ons – biologische én spirituele – DNA besloten ligt dat het leven op aarde een begin én een einde kent, om weer naar een andere dimensie te kunnen verhuizen. Maar omdat het lichaam waarmee een ziel op aarde wordt ingeboren omdat het een ‘aards’ lichaam moet zijn vanwege de lage trillingsfrequenties van het aardse leven, bestaat er naast dat biologische DNA ook een spirituele of geestelijk DNA, die geen voorouderlijke erfelijkheid laat zien, maar vóóraardse ervaringen die zijn opgedaan in voorgaande levens. In dat stuk DNA zijn dus alle ervaringen uit voorgaande levens opgeslagen, zodat ook gecontroleerd kan worden dat je geen leven opnieuw op aarde zult doorbrengen die je duizenden jaren geleden al hebt geleefd wat leerstof bestreft. Uiteindelijk leidt dit DNA – van ieder menselijk wezen op en buiten de aarde – tot het opgaan in het hoogste Bewustzijn dat het Bronbewustzijn wordt genoemd. Dat is in christelijke termen het Goddelijk Bewustzijn ofwel de kosmische Ver-Licht-ing. Er bestaat in Wezen dus alleen maar Licht; en duister komt alleen op lagere trillingsfrequenties voor. Dat maakt ook duidelijk dat er een evolutie en evolutiepad moet bestaan omdat Licht met hoofdletter een eeuwige en oneindige Energie is, dat ofwel potentieel, dan wel in gemanifesteerde vorm bestaat. Maar het heeft altijd en eeuwig bestaan. Denken-in-eindigheid-en tijdelijkheid is dus de les die op aarde kan worden geleerd en ervaren.

# “Er lopen steeds meer honderdplussers rond die weinig ziektes hebben gehad. Ze ontsnappen overal aan en sterven dan een vrij pijnloze dood. Hoe doen ze dat? Daar zoek ik naar.”

Genen?

# “Ook, maar niet alleen. Kijk, ouderdom is een darwinistisch proces. Evolutionair stort je in [vanwege het ‘tijdelijke’ verblijf op aarde!]. onderweg treden er, nu nog, allerlei veranderingsprocessen op waardoor je ziek wordt. Ik wil de hypothese testen dat je oud wordt én ontsnapt aan die ziektes als je maar biologisch jonger blijft dan je kalenderleeftijd. Het mooiste recente onderzoek op dit gebied is dat van een groep Amerikaanse en Engelse onderzoekers. Zij toonden aan dat binnen een groep van 38-jarigen de biologische leeftijd varieert van twintig tot zestig. Opvallend in dat onderzoek is dat de biologische jongste groep niet alleen lichamelijk sterker is, maar ook het beste scoort in cognitieve testen. Het voorblijven op je kalenderleeftijd begint dus, denk ik, in het brein. Daarom begin ik mijn onderzoek naar immobility[1] bij alzheimer.

Iedere gedachte – of ideaal – van een eeuwig leven op aarde is alleen mogelijk als de mens zijn trillingsfrequentie kan verhogen: hoe hoger het energetische niveau, hoe ouder – of beter: leeftijdslozer – je wordt. Schematisch: 3D bevat de leeftijdsklasse tot gemiddeld 85 jaar; 5D tot 150-350 jaar vanwege het fijnstoffelijke lichaam, 6D en volgende dimensies zijn etherische sferen met een etherische en dus energetisch lichaam. Daar bestaat geen stof. Kortom, darwinistisch denken past in het aardse DNA, maar krijgt minder kracht naarmate de ziel van de mens op hoger niveau komt of stijgt. Darwinisme gaat over in energetisch leven of, zoals ik het zou willen noemen, energisme.

[1] In de tekst staat ‘immorbidity’, maar vermoedelijk is dat een drukfout.

Hersenonderzoeker Dick Swaab meent te kunnen vaststellen dat de menselijke evolutie gestopt is

De evolutie is gestopt’ (Jop van Kempen, NIEUWS/Het Parool, 24 september)

Wetenschap Menselijk brein is zo goed als uitontwikkeld

Vraag: Hoeveel verder kunnen menselijke hersenen zich nog ontwikkelen?

# “Niet meer. Dit is het eindpunt. De evolutie is gestopt [waarvan akte!]. ons brein zal zich nooit meer zo revolutionair ontwikkelen als de afgelopen drie miljoen jaar, waarin we van 500 gram hersenweefsel naar 1500 gram gingen. Voor evolutie heb je immers drie dingen nodig: variatie, isolatie en een ramp. Variatie in menselijke eigenschappen. Isolatie, zodat een groep mensen zich los van de rest kan ontwikkelen. En een ramp, zodat alleen mensen overleven die capaciteiten hebben om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, het befaamde survival of the fittest. We hebben alleen nog een beetje variatie, die steeds kleiner wordt omdat alle groepen zich vermengen. Isolatie en een ramp zie ik niet gebeuren.”

Hier ben ik geneigd om Swaab te vragen of hij in een glazen bol kan kijken en de toekomst kan observeren. Want hij gaat natuurlijk van wetenschappelijke paradigma’s en axioma’s uit, die klaarblijkelijk uitgaan van een evolutietheorie die heeft vastgesteld dat het menselijke hersenweefsel – is dat gelijk aan de totale hersenomvang? – maximaal 1500 gram bedraagt. Is er geen verdere evolutie mogelijk zonder een groter gewicht, en zo niet, waarom dan niet?

Het is duidelijk dat ik geen bioloog of neurowetenschapper ben, maar als deze axioma’s in de natuurwetenschappelijk gelden, dan is het dus wachten op het moment dat er nieuwe ontdekkingen worden gedaan zodat deze theorie niet meer geldig blijkt te zijn. Indien dat moment aanbreekt, kan vastgesteld worden dat deze generatie wetenschappers zelf voor God zijn gaan spelen omdat zij de pretentie hebben dat ze zelf kunnen vaststellen wanneer de evolutie bestaat of kan bestaan, dan wel  mogelijk is en wanneer niet (meer). Ik weet zeker dat God zich rot lacht om deze menselijke stupiditeiten.

Ik heb geleerd vanuit de gedragswetenschap dat een wetenschapper geen voorspeller is en dus ook niet aan voorspellingen doet of kan doen voor in de toekomst en Swaab moet hier dus van afblijven. Wat een wetenschappelijk arrogantie van uit het materialistische wereldbeeld. Ik heb dus op basis van deze inschatting geen enkel vertrouwen meer in de neurobiologie en het hersenonderzoek. Daar kan niets zinnigs meer uitkomen en dat zullen latere generaties wetenschappers gaan bevestigen. Alleen als je niets van het leven begrijpt, kunnen deze uitspraken als van Swaab worden gedaan. Geestelijke armoe zullen we maar zeggen. Wedden dat de mens nog een enorme evolutiegolf gaat meemaken? De mens over 50 jaar is alweer veel verder geëvolueerd dan de huidige. Dat is aan alles te zien. Geen blazen bol voor nodig.

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 23 september 2016

Posted: 23 Sep 2016 03:06 AM PDT [via wakkeremensen.blogdspot.nl, 24-9-16]

Mike Quinsey

Channeling van zijn Hogere Zelf

23 september 2016

Overal op de wereld zijn er confrontaties en is er strijd omdat de Duistere Krachten de verliezen die ze ervaren proberen goed te maken. Maar het zal niets uitmaken aangezien hun macht steeds kleiner wordt en ze de controle over de uitkomst van de gebeurtenissen verliezen. Hun dagen zijn geteld en hun leiders zijn niet langer in staat hun aanhangers te commanderen om zo de uitkomst te krijgen die ze hadden gepland. Het einde van hun macht en invloed is inzicht en er is niets dat ze kunnen doen om de uitkomst te veranderen. Van de buitenkant af gezien zou je de ware feiten niet kennen aangezien er zoveel tegelijk gebeurt. Degenen echter die werken aan het beëindigen van de vijandigheden en aan wereldvrede, zijn daar geplaatst waar ze de gebeurtenissen, en nog belangrijker; de uitkomst kunnen beïnvloeden.

Er is nog een lange weg te gaan voordat het duidelijk wordt dat belangrijke veranderingen aanstaande zijn, maar wanneer ze eenmaal beginnen zullen de zaken snel veranderen. Alles dat jullie werd beloofd zal zich in relatief korte tijd gaan manifesteren, aangezien de voorbereidingen reeds zijn getroffen. De troost van het zo lang hebben moeten wachten op actie zal zijn dat er veel méér mensen voor de waarheid zijn ontwaakt. De intensiteit van het Licht is toegenomen en een aanmerkelijke stijging in trilling is aan de orde. Jullie zijn onaantastbaar en niets zal het resultaat van het ascenderen van hen die van het Licht zijn kunnen veranderen. Eindelijk kunnen jullie een begin gaan maken met de reis die jullie terugbrengt naar waar jullie vandaan kwamen en jullie hebben dat in je onderbewuste altijd geweten, aangezien jullie de uitkomst, van toen jullie ervoor kozen om in de lagere dimensies af te dalen om afgescheidenheid te ervaren, kenden.

Wanneer jullie naar de hogere niveaus zijn teruggekeerd zullen jullie een schitterend leven tegemoet gaan. Als Galactisch Wezen zul je vrij zijn om je volgende ervaring te kiezen, terwijl je zicht houdt op je voortgaande ontwikkeling. In alle stadia zal er altijd hulp voorhanden zijn om te kunnen beslissen wat je beste opties zijn, maar de uiteindelijke keuze is aan jou. Door in de lagere trillingen meer ervaring op te doen ben je als ziel verder gegroeid en daardoor zul je des te grootser zijn. Feitelijk was je mate van ontwikkeling groter dan wanneer je in de hogere trillingen was gebleven.

Blijf je binnen je eigen energie gefocust en je zult in staat zijn van de veranderingen die direct voor je liggen te kunnen genieten. De transformatie van jullie samenleving en jullie levens zal wonderbaarlijk zijn, voornamelijk omdat dit op iedere mogelijke manier zal veranderen om je te verheffen. In normale omstandigheden zouden dergelijke veranderingen lange tijd nodig hebben om zich te manifesteren, maar het meeste moeilijke werk ligt al achter jullie. Er staat jullie veel te wachten dat nog steeds buiten jullie gezichtsveld ligt, zoals bijvoorbeeld de Lichtsteden die jullie wat betreft hun pracht zullen verbazen. Zoals jullie al eerder werd verteld is de eerste manifestatie zo dichtbij en zal deze door vele meer worden gevolgd.

Er gebeurt niets zonder dat het een specifiek doel heeft, dus wanneer er bij een persoon of bij groepen van zielen iets gebeurt zou het mogelijk moeten zijn om de reden hiervan te weten. Op die manier zal de ervaring van waarde zijn en als het om reden van het inlossen van karma gaat zou je de reden hiervan moeten kunnen kennen. Alles dat ontstaat is op een bepaalde manier van belang, ook al is het je niet duidelijk. Een les die door een daadwerkelijke ervaring wordt geleerd zal zeker zijn impact hebben en zal vrijwel zeker niet worden vergeten. Dus wanneer je een noodzakelijke ervaring doormaakt, probeer dan de redenen hierachter te begrijpen. Op deze manier zul je de les maar één keer hoeven doormaken. Wat ontwikkeling betreft zou het leven zinloos zijn als het je geen gelegenheden brengt om te evolueren.

Wanneer je op het punt staat zoveel over je eigen evolutie te leren, is het belangrijk dat je nota neemt van je ervaringen. Een geleerde les zal niet noodzakelijkerwijs opnieuw aan je worden gepresenteerd, dus zorg ervoor dat wanneer je getest wordt, je de uitdaging serieus neemt. Doe je dat niet, dan zal deze vrijwel zeker opnieuw langskomen. Je wordt niet voorbij je vaardigheden getest, dus zou je kunnen verwachten dat je er als overwinnaar uitkomt. Je kunt vrienden of relaties hebben die geen enkele belangrijke uitdagingen in hun leven lijken te hebben, maar begrijp dat jij er gedeeltelijk voor kiest hoe snel jij vooruitgaat. Aangezien we ons in de eindtijden bevinden is het alleen maar natuurlijk dat de zielen die bijna bij vervolmaking zijn zullen proberen enig resterend karma, dat hen in staat stelt te ascenderen, op te ruimen.

Het Universum is vol leven, en dat wat in de hogere dimensies bestaat kan niet door jou worden gezien. In het geval echter dat dergelijke levensvormen de wens hebben om te worden gezien, zullen ze hun trilling verlagen, en dat hebben ze gedaan om jullie Aarde te kunnen bezoeken. Meer gevorderde zielen zullen eveneens een fysiek lichaam aannemen wanneer er voor hen de noodzaak is om wat werk op de Aarde te verrichten. Op bepaalde plekken vermengen de dimensies zich en wanneer dit gebeurt kun je “visioenen” van de Hogeren zien, en dergelijke verschijningen staan soms bekend als luchtspiegelingen (mirages). Ook delen de “ongezienen” dezelfde ruimte met jullie, maar soms zal men hen maar kortstondig kunnen zien voordat ze weer verdwijnen.

Veel mensen beleven een tijd van beproevingen, terwijl ze proberen hun leven op de beste manier te leven en te vermijden om in negatieve problemen verzeild te raken. Degenen die dat voor elkaar krijgen doen dat door zich te concentreren op alles dat positief is, en te leven in een energie van liefde voor alle mensen. Het is moeilijk wanneer je wordt geconfronteerd met vijandige mensen of situaties, maar zolang je gecentreerd kunt blijven binnen je eigen energie zal het goed gaan. Elke keer dat je succes hebt versterk je je eigen positie en groei je naar een punt waar je boven het reageren op de negativiteit om je heen uitstijgt. Het mag klinken alsof het zwaar is, maar wees ervan verzekerd dat het een gemoedstoestand is die je kunt bereiken, zodat je niet langer beïnvloedbaar bent doordat je Liefde in Actie bent.

Je zult merken dat mensen zich ontspannen en verlicht zullen voelen door je hogere energieën, en ze zullen zich afvragen hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Je hele gedrag en manier van leven zullen anderen aantrekken die naar je toe kunnen komen voor advies en die jouw geheim willen leren kennen. Er is geen reden waarom je ze dat niet zou vertellen en moedig hen dan ook aan om jouw voorbeeld te volgen. Het tonen van Universele Liefde, in alle omstandigheden, is wat ze zullen proberen te bereiken, en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het moet ooit ergens beginnen. Iedere ziel zal in een bepaald stadium een dergelijke uitdaging onder ogen krijgen en indien ze toegewijd zijn aan succes is er geen reden waarom ze dat niet zouden hebben.

Doe je best, zelfs wanneer je soms faalt, aangezien het beter is het te hebben geprobeerd dan helemaal niets te doen. Alle ervaringen brengen je verder, ongeacht of je voelt dat je vooruitgaat. Je hebt tevens trouwe Gidsen bij de hand die je vergezellen en aanmoedigen om door te gaan. Ze weten dat je inspanningen te zijner tijd beloond zullen worden en dat je zult slagen, blijf dus positief en vol vertrouwen in je vermogens.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Hitler en de holocaust

Kryon: Vraag en Antwoord 756: Hitler en de holocaust. / 22 september 2016 / Lee Carroll

Posted: 23 Sep 2016 02:05 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 24-9-16]

756: Hitler en de holocaust.

22 september 2016 / Lee Carroll

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik zou graag iets willen weten over Hitler, de Waarheid over de Holocaust, Agartha en Shamballah. Hebben zij enig verwantschap met Lemurië?

ANTWOORD: Lieverd, Hitler bestond om de profetie te vervullen die handelde over de Joden en om hen te duwen naar een plaats waar zij hun eigen land zouden hebben. De Holocaust was precies zo afschuwelijk als de geschiedenis vertelt en het is een voorbeeld van het kwade dat in ieder mens dat zich op deze planeet bevindt aanwezig is.

Wij hebben jullie verteld dat “de duivels en de engelen van de hemel zich allemaal in jullie bevinden.” Dit kunnen jullie in de Holocaust heel duidelijk zien.

Wat betreft Agartha (Holle Aarde): Dit is een inter-dimensionaal attribuut van de planeet en het is GEEN 3D! Jullie zullen geen mensen in het binnenste van de Aarde vinden. Dit geldt zelfs ook voor de Lumeriërs van Mount Shasta en vele anderen. Er is altijd een tendens bij de mensheid om alles wat jullie intuïtief voelen, te 4D-en. Veel van wat hier is, is echt, maar in een multidimensionale staat.

En Shamballah: Jullie perspectief kan anders zijn, maar laten wij zeggen dat dit de naam is van de kern-helingsenergie van het Universum. Velen ontdekken die en geven het vele namen.

Dit is allemaal gepast want de naam ervan is niet belangrijk.

Wat wel belangrijk is, is dat jullie deze energie nu gebruiken!

Kryon

Mark Zuckerberg van Facebook denkt alle ziekten via medische technologie te kunnen opheffen of oplossen

Hij wil ‘alle ziektes genezen’ (Wouter van Noort, Katern Economie/NRCHANDELSBLAD, 23 september)

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/22/zuckerberg-wil-alle-ziektes-oplossen-4417258-a1522885

Deze Facebookoprichter wil met zijn miljarden dus voor God spelen en daarmee bewijst hij nog nooit over de Bron te hebben nagedacht. Hier wordt een Atlantische (vanuit het ondergegane Atlantis!) denkfout gemaakt door te menen dat de techniek in staat is om alle ziekten te verdrijven, alsof de mens niet op aarde kan worden ingeboren – geïncarneerd – om ervaring op te doen met ziektes. Dit mogelijk we dus technologische arrogantie noemen, die de Atlantische mens ook ooit eens maakte. De mens heeft dus van toen niets geleerd en heeft geen contact met de Bron opgebouwd, want anders wist hij beter…