Categorie archief: Pleiaden

Wij mensen op aarde zijn geschapen door de Pleiadiers als ‘afgezanten door de tijd’

[Bron: Barbara Marciniak, Brengers van de Dageraad. Lessen van Pleiaden. Hfd 1: Afgezanten door de tijd. 1996; 21]

‘Wij zijn hier. Wij zijn de Pleiadiërs, een collectief van energieën van de Pleiaden. We hebben een lange geschiedenis. Onze voorvaderen kwamen van een ander universum, dat voltooiing had bereikt. Een universum! Jullie werken gewoon op een planeet, die voltooiing nadert. En wij zijn hier om jullie met die taak te helpen. Deze voltooiing of transformatie is door velen al eeuwenlang aangekondigd. Het is een belangrijke tijd. Wat er nu op aarde gebeurt, zal het hele universum raken.’

Even weer iets anders dan corona: in geval van buitenaardse bezoekers (via Quan Yin)

[Op basis van boektitel Menselijke Evolutie in Pleiadisch Perspectief/Kolonisatie van Mars, p.115]

‘De komst van de Pleiadische Afgezanten van het Licht tegen het einde van deze 5200-jarige cyclus zoals afgesproken aankwamen, werden zij begroet met wapens, vijandigheden en bedreigingen. De Lyranen kregen al vlug door dat zij deze nieuwe wezens niet konden raken met hun wapens en machteloos waren. De Pleiadiërs bevalen alle inwoners van de planeet samen te komen voor een bijeenkomst. (…)’

Mijn bedoeling met dit citaat, en dat kan ons in de komende jaren óók overkomen, is dat wij onder invloed van Hollywood-films ons waanbeelden in het hoofd halen dat buitenaardsen ons willen koloniseren maar dat we als aardse 3D-mensen menen dat wij heb kunnen tegenhouden, want onze aardse wapens kunnen de 5D-ruimtevoertuigen van de buitenaardsen niet raken. Ze bewegen zich immers in een andere dimensie maar ze zijn wel in staat om hun 5D-lichamen te visualiseren en daarmee zich zichtbaar te maken voor onze ogen. En daarmee ook aangeven dat ze hier komen om ons te helpen. Binnen ons universum bestaan namelijk – buiten de aarde om – geen 3D-beschavingen meer maar alleen kwantumbeschavingen, die zich stuk voor stuk zorgen maken welke waanzin en chaos zich hier op aarde ontwikkelt. In die situatie is er reden om in te grijpen vanuit het universele bestuur waaronder ook onze moeder Aarde valt.

Die boodschap wilde ik hierbij aan de lezers voorleggen. Weest dus niet bang als wij de komende jaren te maken krijgen met buitenaardsen, maar onthoud goed dat ze ons per definitie komen helpen. Anders kregen zij geen toegang tot onze atmosfeer. Zo simpel ligt dat.

Overeenkomsten tussen Kryon en opgestane Meester Amorah Quan Yin: beiden van Pleiadische afkomst

Zoals mijn volgers weten heb ik op deze site veel weergegeven van Kryon, maar weinig van Quan Yin (5 blogs, zie: https://jwjongejans2014.wordpress.com/?s=Amorah+Quan+Yin ), waarbij het verschil tussen beide is dat Kryon nooit een stoffelijke entiteit ergens is geweest, maar de tweede wel. Kryon is de zogenoemde magnetische Meester als engelachtige energie, waarmee ik bedoel dat engelen, anders dan menselijke zielen in de stof, nooit een stoffelijk lichaam hebben gekend of meegemaakt. Dat blijkt ook niet nodig te zijn als je de teksten van Kryon beluistert, die in mijn oren vol wijsheid zijn.

Maar nu ben ik in de fase gekomen om Quan Yin beter te bestuderen en met name haar boek Menselijke Evolutie in Pleiadisch Perspectief (uitgeverij Petiet te Tiel, 1997), dat ik nu herlees. En mijn ogen worden nu werkelijk geopend vanwege alle wijsheid in dat boek. Ik maak daarvan nu een databestand, die ik toch nodig heb als mijn manuscript op een zeker moment gepubliceerd zal zijn en ik in het lezingencircuit terecht kom.

Hierbij kondig ik alvast aan dat ik het Voorwoord van Barbara Hand Clow geheel zal overnemen en hier zal plaatsen, maar ik begin alvast met de trefwoorden die ik inmiddels in mijn databestand heb opgenomen voor de liefhebbers van alleen ‘trefwoorden’ en geen behoefte hebben aan lange citaten:

‘Trefwoorden:

Maldek/Pleiadische kennis/waarlijk-verbazingwekkende-reis/New-Cosmology/Pleiadische-Afgezanten-van-het-Licht/parallelle-realiteiten/ziele-essentie/oude-patronen/Pleiadiers-door-dezelfde-transcendentie-gegaan/in-uw-realiteit-versneld-plaatsvindt/tot-het-jaar-2012-zullen-controlerende-patronen-de-natuurlijke-extase-van-de-Aarde-blokkeren/volledige-toegang-tot-de-intelligentie-van-de-melkweg/Je-zult-je-lichaam-niet-verlaten-maar in-plaats-daarvan-kiezen-voor-een-volle-indaling-in-je-lichaam/Wij-weten-dat-u-de-grote-kosmische-extase-zult-herinneren-die-wij-constant-genieten/Wij-hebben-geleerd-te-leven-zonder-beperkingen/Nu-zijn-wij-als-de-Pleiadische-Afgezanten-hier-als-gids-om-u-te-helpen-de-realiteit-van-het-licht-te-zien/Aarde-een-bewuste-manifestatie-van-creativiteit-en-gedachten/Ik-was-deze-grote-dualiteiten-en-drama-vergeten-met-mijn-geboorte/…

Wordt dus vervolgd

Boodschap van Mira van de Pleiadian High Council via Valerie Donner

Boodschap van Mira van de Pleiadian High Council

via Valerie Donner /  4 september 2019

Groeten, ik ben Mira van de Pleiadische Hoge Raad. De meesten van jullie weten dat mijn primaire focus van de afgelopen zes jaar is geweest om de Aarde te helpen met het Ascensieproces.

Ik ben blij te kunnen zeggen dat dit proces goed op weg is. Sommigen van jullie weten misschien dat de Aarde niet meer voelt zoals ze zich vroeger voelde, en omdat je een microkosmos van de macrokosmos bent, is dit waar voor jou.

Je voelt je anders in je lichaam en je manoeuvreert ook anders. Je versnelde bewustzijn heeft aanzienlijk bijgedragen aan deze sensaties, want wat zou je zijn en waar zou je zijn als je op dit moment niet op Aarde was?

Ja, je bent precies waar je hoort te zijn in dit nu-moment op geliefde Moeder Aarde. Ze apprecieert en waardeert je energie en de energie in je hart, onmetelijk. Ze kent en eert je aanwezigheid hier op Aarde op dit moment. Je bent onderdeel van haar geliefde kinderen. Je bent geschapen uit haar energie. Je toewijding en toewijding aan je grondpersoneel-werk maken dit Ascentie-proces mogelijk.

Je realiseert je hoe snel de tijd is versneld en hoeveel je realiteit is veranderd in de afgelopen maanden. Ik wou dat je kon zien hoe productief je bent geweest en hoe succesvol onze samenwerking is geworden. Met uw hulp kunnen we ons werk effectief en efficiënt realiseren.

In het geval dat u het niet had gemerkt, verschijnen we ook vaak in de lucht in veel van uw omgevingen. In feite hebben we een van onze schepen dicht bij het huis van dit kanaal terwijl ze vandaag aan het schrijven is. We helpen haar steeds meer met onze Galactische energie met haar geschriften. We willen dat je in staat bent om te voelen hoe we onze energie naar jou overbrengen door haar woorden. Daar zijn we allemaal blij mee.

Naarmate we nog meer routes openen voor ons contact, zul je nog meer gaan waarderen en houden van wat we moeten delen. We zijn hier. We zijn dichterbij dan ooit. We zijn ons bewust van en observeren wat dan ook wat er op uw planeet gebeurt. Als er hulp nodig is, zijn we er.

Deze tijden zijn cruciaal voor het goddelijke plan. We raden je aan aandachtig naar de Aarde te luisteren en tussen de regels door te lezen over wat er wordt gecommuniceerd, omdat het voor jou bedoeld is.

Er zullen veel lessen te leren zijn als je doorgaat met je Ascentie. We zullen elkaar leren kennen. Je zult de waarheid leren kennen. Volgend jaar deze tijd, 2020, ziet je planeet er heel anders uit en zijn je levens veranderd. Je volgt de regenboog van licht en schoonheid. Je lichamen worden lichter en helderder, samen met je glimlach. (Nee, je hebt hiervoor geen tandenbleekmiddel nodig!)

We houden je niet veel langer in spanning. Blijf je werk doen, volg je harten en liefde onmetelijk.

Met veel liefde ben ik Mira

http://goldenageofgaia.com

Vertaald door Agnes

https://ufofenomeen.blogspot.com/2019/09/boodschap-van-mira-van-de-pleiadian.html

Tijdperken en jaartallen in ons zonnestelsel dl5

Nog een blog over Quan Yin en Pleiadische evolutie (Martianen en dus de bewoning van Mars-mensen), alsmede de overeenkomst in onze hedendaagse samenleving met de lhbti’ers, die een herhaling is van de strijd op Mars (nog in de tijd dat de aarde nog niet bewoonbaar was en onze mensheid dus nog niet bestond).

(94) Evolutie en genezing volgen – Jaren 5200 tot 10.400

Langzaam maar zeker werd vooruitgang geboekt en gedurende bijna de gehele 5200-jarige cyclus was er enthousiasme. Een enkel geval van geweld werd in het algemeen beantwoord met geweld. In de loop van eeuwen werden verschillende mensen verbannen uit de kolonie, maar er deden zich maar twee grote incidenten voor in die tijd. Het ene geval draaide om een vader die in een vlaag van woede een klein kind doodde toen het ziek was en constant huilde. De man verloor zijn geduld en schudde het kind zo hard dat het zijn nekje brak. Men besloot dat hij niet verbannen zou worden als hij zichzelf zou laten opnemen in de tempels voor genezing zolang de priesters en priesteressen [dit waren de Pleiadische lichtmeesters, en dus het grote verschil met de huidige priesters op aarde, jw] dat nodig achtten. Hij stemde daarmee in en pende daarmee een nieuwe mogelijkheid voor het vragen om emotionele hulp [wat een wijsheid van die Pleiadiërs, kom er vandaag op aarde eens op!]. Vele anderen die een onevenwichtig temperament hadden gingen nu ook naar de tempel voor hulp en bereikten verbazingwekkende resultaten.

Het tweede incident was meer traumatisch. Een homoseksuele man was verkracht en vermoord door zes homofobe mannen die gezamenlijk de overal beraamden. Daaraan was voorafgagaan dat de homofiel de mannen uitgedaagd had door ze aan te raken en door suggestieve gebaren en opmerkingen te maken. Hij daagde ze uit voor de lok en om uit te vinden hoe hij ze kwaad kon krijgen zonder dat ze erop zouden reageren. De mannen besloten hem te verkrachten en hem een lesje te leren ‘dat hij niet gauw zou vergeten’. Tijdens de verkrachting dreigde de homofiele man dat hij hen zou aangeven, dat ze verbannen zouden worden omdat verkrachting een daad van geweld was die niets met seks te maken had. De woedende mannen raakten in paniek, wurgden hem en verborgen zijn lichaam.

Toen het lichaam een paar dagen later gevonden werd, waren bloed en sperma de stille getuigen van deze daad. Tijdens het onderzoek bekende een van de zes mannen dat hij wel verkracht maar niet gemoord had. Hij was helemaal ontdaan door berouw en schuldgevoelens over wat er gebeurd was en vroeg het recht zijn beloop te laten tegen hem en zijn medeplichtigen. In een groepsbijeenkomst, een soort gerechtelijke hoorzitting, werden alle mannen verbannen uit de gemeenschap behalve de man die bekend had. Hij mocht kiezen voor de genezingstijd in de tempels, waar hij graag gebruik van maakte.

De vijf vertrokken, maar kwamen ’s nachts terug om wraak te nemen op hun verrader. In het gevecht om deze man te beschermen werden alle vijf door de priesters en priesteressen gedood [waaruit ook blijkt dat deze ingewijde priesters en priesteressen niet op tijd wisten op te houden en zich dus onvoldoende wisten te beheersen]. De kolonie besloot dat deze daad van geweld onder zelfverdediging viel, of verdediging van een ander, en dat dit geen strafbaar feit opleverde [formeel juridisch geredeneerd juist, want iedere advocaat in ons land dat dat ook ter verdediging hebben aangevoerd, maar spiritueel onverdedigbaar]. Toch [logisch!] had het een diepgaand beschadigend effect op de mensen. Het feit dat het binnen het tempelgebied gebeurde maakte het voor velen nog erger [terecht gevoel! Maar ook ingewijde priesters (m/v) zijn niet volmaakt en kunnen worden ingeschat als 7D-wezens].

De Martiaanse burgers gebruikten de tragedie als een gelegenheid om hun gehele evolutionaire vooruitgang te onderzoeken en tegen het licht te houden van de Pleiadische afspraken [deze houding getuigt ook van wijsheid]. Toen ze het deel over hun door vooroordelen veroorzaakte karma lazen besloten zij om als groep verantwoordelijkheid te nemen en hieraan voor eens en voor altijd een einde te maken. Samen gingen ze naar de priesters en priesteressen voor hulp. Er werd besloten om een programma te starten met meditatie, wekelijkse uitwisseling tussen verschillende groepen, en jaarlijkse bijeenkomsten van de hele kolonie om vooruitgang te bespreken en de volgende stappen te plannen. De gehele kolonie voelde de pijn van angst en schaamte over het incident en het hielp hen te besluiten actie te ondernemen om een eind te maken aan vooroordelen. Enkele mensen verkozen niet mee te doen. Ze dachten dat ze het probleem wel alleen aankonden, maar in het geheim geloofden zij nog steeds in de minderwaardigheid van homoseksuelen. In deze periode van Martiaanse geschiedenis was homoseksualiteit meer een kwestie van voorkeur dan van de mogelijkheid om emotionele schade te herstellen. Dit versterkte bij sommigen het vooroordeel, ook waren zij zich niet van de subtiele verschillen bewust.

Wordt vervolgd

De verbinding tussen Sirius en de mens

Door Corien van Vliet [2019 http://tunkamaya.com, 22-1-19]

De afgelopen jaren wordt er steeds meer gesproken over de energie van Sirius. Er worden healings aangeboden die gebruik maken van de energie van Sirius, er zijn ceremonies ter activatie van haar energie, cursussen over de verbinding met meesters en gidsen afkomstig van Sirius, enzovoort.

Waar komt deze interesse voor Sirius vandaan? Hoe is de mens verbonden met deze sterren? En waarom voelen we nu de noodzaak om deze lang vergeten sterren meer onderdeel te maken van onze energie?

De zon achter de zon

Sirius bevindt zich in het sterrenbeeld Canis Mayor. Sirius A is twee keer zo groot als onze zon en 20 keer zo fel. Sirius staat in totaal 8,3 lichtjaren van de aarde vandaan. Zij speelt een belangrijke rol in bijna alle oude beschavingen. Zij is belangrijk in de astronomie, de mythologie, spiritualiteit, enzovoort. Oude mythische scholen verwijzen vaak naar haar als “de zon achter de zon “. Ze wordt vaak afgeschilderd als de krachtbron achter onze zon. Zij geeft de zon leven en daarmee de mens. De warmte van de zon houdt ons fysiek in leven. Sirius is de zon die de spirituele wereld in leven houdt en voedt.

Sirius wordt in vele culturen en religies als de belangrijkste ster aan de hemel gezien. Astronomisch gezien vormt zij bijvoorbeeld het fundament van de Egyptische kalender. De ster staat namelijk in contact met Isis, de mythische moedergodin van de Egyptenaren. Op de dag dat Sirius na lange tijd [?] afwezig te zijn geweest weer in de hemel zichtbaar werd (23 juli), vierde de Egyptenaren het begin van een nieuw jaar. Rond deze datum trad de Nijl buiten zijn oevers en zorgde zo voor vruchtbaarheid.

De oude beschavingen waren er zich van bewust dat Sirius de bakermat van ons energetische zijn is. Maar welke rol speelt zij dan in onze energetische afstamming?

Eerste verband: Sirius en menselijke dimensies

Sirius bestaat eigenlijk uit drie sterren. Iedereen kent Sirius A (Sothis), de grootste, Sirius B (Satais) en daarnaast bestaat ook nog een kleinere ster die in een bijzondere baan om de eerste twee heen draait (Annu). En er zijn 52 planeten die om genoemde zonnen heen draaien. Vaak als mensen in hun dromen Sirius bezoeken of wanneer men energieën van Sirius channelt ziet men drie zonnen. Van die 52 planeten zijn er in totaal negen bewoond.

De mensen hebben overigens een hele specifieke definitie van “leefbaar”. Onze wetenschap gaat ervan uit dat er bepaalde elementen nodig zijn, een bepaalde temperatuur, licht, omstandigheden, dichtheid, zwaartekracht, enzovoort voordat er op een planeet leven kan ontstaan. Maar dit is slechts het leven dat wij kennen, leven zoals wij het ervaren (met gematerialiseerd lichaam, afhankelijk van bepaalde voedingsstoffen, zuurstof, water, koolstof verbindingen, enzovoort). Er zijn echter veel meer levensvormen mogelijk, niet alleen fysiek maar vaak ook puur energetisch. Denk bijvoorbeeld aan UV licht. Wij kunnen UV licht niet zien dus zijn wij ook niet in staat om wezens die gebaseerd zijn op UV licht te zien en te ervaren. En zo is het met vele frequenties en vibraties. Binnen ons wetenschappelijk kader als mens zouden deze negen planeten niet bewoond kunnen worden. We hebben nu gezien dat door slechts een kleine verandering van de manier van denken de concepten “leefbaar “ of “levensvatbaar“ heel anders worden.

Het bijzondere van de planeten die bewoond zijn rond Sirius, is dat elk van hen één van de menselijke dimensies representeert. De dimensies in hun puurste vorm, in hun kern en in hun essentie. Vandaar ook dat wanneer wij ons verbinden met het licht van Sirius we ons kunnen verbinden met de essentie van ons mens zijn. Als wij ons kunnen verbinden met elke dimensie die wij kennen in een heldere en pure vorm kunnen wij groeien, ontwikkelen, begrijpen en diepgaand ervaren. Als wij verbonden zijn met elke dimensie kunnen wij energetisch enorme stappen maken. Het gaat hier om pure verbinding. Het intern begrijpen en voelen en niet het rationeel willen weten.

Tweede verband: Sirius en de bezieling

Volgens onder anderen de mythen van de Malinese Dogon-stam en de Inca’s had de mens in eerste instantie een groepsziel.

Alle dieren op aarde hebben óf één gemeenschappelijke ziel (denk aan plankton en muggen) óf een ziel per leefgemeenschap (de meeste zoogdieren: roedels, kuddes, troepen, kolonies, maar ook scholen enzovoort) óf een ziel per ecosysteem. De mens had eerst een ziel per levensgemeenschap, wij leefden in groepen en voerden onze taken uit op basis van de groepsziel, het overleven, het voortplanten, het beschermen.

Aan het begin van de vorige kosmische cyclus van 311.040 jaar, die in 2012 is afgelopen kwamen er zielrijke wezens van Sirius B naar de aarde en werd op basis van de op aarde aanwezig zijnde energieën een menselijk voertuig voor bewustzijn op aarde gecreëerd. Dit wezen had een individuele ziel. Deze energieën leefden in eerste instantie op Lemuria en Atlantida. De Lemurianen hadden nog een directe verbinding met Sirius. Bij hen was het DNA dat met de Sirianen verbonden was nog actief. Daardoor hadden ze de mogelijkheid van telepathisch contact, het genereren van energie door gebruik te maken van het energetisch netwerk om de aarde, het downloaden van kennis en wijsheid uit andere bewustzijnslagen, enzovoort. Bij de mens is dit stuk van het DNA in onbruik geraakt [onjuiust] en gedeactiveerd [juist, zie Kryon].

Toen deze twee continenten echter verdwenen verspreidde deze energieën zich over de aarde en vermengde zich meer en meer met de destijds aanwezig zijnde mens. Hierdoor komt het ook dat genetisch gezien sommige mensen meer energie van Lemuria en Sirius met zich meedragen dan anderen. Die mensen zullen veel ontvankelijker zijn voor deze energie en voor het reactiveren van de verbinding en het licht van Sirius.

Energie van Sirius heeft er dus voor gezorgd dat wij als mens individueel bezield zijn geraakt. Vandaar dat onze energetische wortels daar liggen [conform Kryon]. Omdat veel mensen op dit moment op zoek zijn naar de eenwording van hun ziel, willen ze ook graag dit stuk van hun zijn onderzoeken en integreren. De verbinding met Sirius brengt dus antwoorden over onze herkomst, ondersteunt om ons totale zijn te begrijpen, om in onze kracht staan, om individueel te groeien maar misschien nog belangrijker: om als mensheid te groeien. Het is niet voor niets dat op dit moment zoveel mensen hun ogen richten op Sirius. Onbewust weten zij dat, wanneer wij ons collectief verbinden met die kracht, puurheid, onvoorwaardelijkheid en wijsheid, het een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling hier op aarde. Door ons weer te verbinden met Sirius, leggen we de basis voor een nieuw begin. Wordt de mens energetische weer vruchtbaar en mogen er weer nieuwe dingen groeien individueel en collectief.

Deze wijsheid is overigens met name gechanneld door priesters en yatiris uit Bolivia en Peru en is gebaseerd op de wijsheid van de Dogon in Mali.

Corien van Vliet

Zielsbegeleider, kanaal, energetisch vertaler, ontdekkingsreiziger en energetisch coach. Opgeleid door de stroom van het leven. Formeel gezien: Reiki Master Usui/Karuna, landbouwkundig ingenieur, MSc Natuur- en Energetische geneeswijzen, regressietherapeut, masseur en CranioSacraal therapeut. www.tunkamaya.com  en info@tunkamaya.com.

Kryon geeft nogmaals een samenvatting over onze voorouders de Pleiadiërs

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 18 mei 2018

Posted: 18 May 2018 01:42 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 18-5-18]

Mike Quinsey,– Channeling van zijn Hogere Zelf –

Kryon blijft onthullingen doen omtrent de toekomst die voor ons is weggelegd. Geleidelijk aan komen we meer over onze voorouders, de Pleiadiers, te weten en het is vanzelfsprekend verstandig ervoor te zorgen dat we hun rol in onze toekomstige evolutie kennen. We hebben geringe kennis gehad van onze geschiedenis, maar langzaam maar zeker worden we ons er nu van bewust gemaakt.

NOTITIES UIT BOODSCHAPPEN VAN KRYON: WEES GEDULDIG EN JULLIE ZULLEN WORDEN BELOOND.

We beginnen de deur te openen naar opmerkelijke informatie die jullie zo groots maakt, en toch beseffen jullie tegelijkertijd wat er gaande is en we zullen als volgt van start gaan. Het Universum is oud en het melkwegstelsel is van dezelfde leeftijd. Deze Melkweg is al sinds meer dan een miljard jaar gereed en op sommige plekken zijn de zonnestelsels rond de sterren voltooid en terwijl de Aarde zich nog bezig was te vormen, bestond er op andere plekken al leven. Dit alles is voor jullie gecreëerd, het is voor de dag van nu geschapen. Toen de Pleiadiërs verschenen hadden ze al duizenden jaren van ontwikkeling doorgemaakt nadat ze hun eigen kantelpunt waren gepasseerd, op hun eigen manier en op hun eigen planeet. Ze maakten gebruik van de fysica van het bewustzijn om op die manier letterlijk via het bewustzijn van hun brein de dingen te creëren die ze nodig hadden, om dat te scheppen wat je de realiteit van het reizen zou kunnen noemen. Tegen de tijd dat jullie je rond dezelfde reeks Zonnen hadden genesteld, bestonden er drie Pleiadische planeten en daarvoor hadden ze hun “zaad-ouders” die dezelfde dingen doormaakten en zij op hun beurt hadden eveneens hun zaad-ouders. Miljarden jaren leefden er Wezens op de planeet die God kenden voordat de mens verscheen. In dit melkwegstelsel bestaat er een afstamming die bijzonder opmerkelijk is. Het melkwegstelsel is oud – en jullie zijn dit niet, maar de menselijke wezens moesten ergens vandaan komen. Wat jullie naar deze planeet bracht was een Ster Akash, omdat jullie in zoveel van dit leven hadden deelgenomen.

Jullie, menselijke Wezens, vertegenwoordigen het laagste spiritueel bewustzijn in de Melkweg. De Pleiadiërs kwamen hier zonder ruimtevaartuigen, zaaiden jullie en jullie kunnen niet terug. God is binnenin jullie en hoe hoger het bewustzijn, hoe meer je met God versmelt. De Pleiadiërs zijn geen Goden en vertegenwoordigen de Grote Centrale Zon voor een taak die ze voor jullie hebben uitgevoerd, en met de vrije keus – indien jullie overleven wat eraan komt – zullen jullie op een dag dezelfde taak hebben om hetzelfde te doen voor anderen. Jullie worden beschermd en degenen die het hoogste bewustzijn in de Melkweg hebben zijn er nog steeds, en het is genoeg om wat jullie dan ook zou bezoeken weg te jagen. Naarmate jullie groeien, helpen jullie anderen en de Pleiadiërs lieten tijdcapsules achter die ervoor zorgden dat jullie naar God zochten. De nieuwe blauwdruk roept om vrede en de wetenschap dat vrede de kracht is van de mensheid, en niet oorlog. De oude blauwdruk gaf jullie de vrije keus, terwijl de nieuwe blauwdruk begint te herzien wat belangrijk is voor de psyche van de mens, en gaat verder dan overleven. Hier zijn een paar mogelijkheden voor wat er vervolgens gebeurt. In sommige landen zijn er een paar oude energieën op de planeet, en er is oud leiderschap dat haar best doet jullie achteruit te trekken. Er zal een bewustzijn van de Mensheid zijn dat begrijpt dat dingen samenvoegen en alle groeiende landen vrede zal brengen. Begin te denken aan de toekomst met de ogen van een Galactisch burger, niet als Aardbewoner – je hebt dat al eerder meegemaakt, oude ziel.

Er is één manier om alle hulpbronnen te verenigen en dat is niet via oorlog, dat is alle landen samenvoegen en ze te delen. Uitvindingen voor energie die zeer weinig zal kosten komen naar jullie toe, niet in een netwerksysteem maar op basis van individuele buurtschappen, waarbij water voor iedereen toegankelijk is via uitvindingen, sommige zonder pijpleidingen. Dit zijn zaken om naar uit te kijken – vocht en warmte onttrekken uit plekken waar jullie het op dit moment niet vandaan halen, en dan ook nog gratis. De genezing van ziekten door middel van natuurlijke processen, die voorheen voor jullie verborgen werden gehouden, en die geen bijwerkingen hebben. De Pleiadiërs hebben het allemaal al doorgemaakt, ze zijn net als jullie en er zal een bepaalde vorm van wetenschap in jullie richting komen van oude Pleiadiërs die tevoorschijn zullen komen als “walk ins”, die het werk zullen doen en die jullie de uitvindingen zullen overhandigen. Eén van hen is een Pleiadiër die terugkeert en zijn naam is Tesla; wanneer jullie er klaar voor zijn zal hij jullie de Kwantumtechniek geven. Zeg maar “gedag” tegen de oude energie die jullie leven na leven in het duister houdt en zeg “hallo” tegen een energie die jullie niet verwachten, het stelt jullie in staat om een beroep te doen op je Akash voor wat jullie verdienen, wat een goudmijn aan kennis, wijsheid en ervaring is, waarop jullie nu een beroep kunnen doen, net als de Meesters.

EINDE VAN HET UITTREKSEL VAN DE BOODSCHAP VAN KRYON.

Over het algemeen wordt er, van tijd tot tijd, door Kryon veel informatie gegeven, ons informerend over wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten. Het weer is langzaam aan het veranderen en in het huidige leven van de meeste mensen zal het kouder worden. Kryon wijst erop dat we meer energie nodig zullen hebben – vrije thermische energie die beschikbaar is uit de Aarde zelf. Ons is verteld hoe we dit kunnen extraheren om onze huizen te verwarmen, waarbij jullie een extractie-apparaat dienen te bouwen om het te kunnen winnen. Hiermee kunnen jullie turbines aandrijven en elektriciteit opwekken die op haar beurt warmte opwekt. De opwarming van de Aarde maakt deel uit van de cyclus die er altijd al was. Het is het zich herhalen van de Cyclus van het Water, verdamping die er al eerder is geweest.

Er bestaat een mandaat wat betreft het wijzigen van jullie energie omdat dat wat je de lucht in stuurt van belang is, voordat het een gevaar gaat opleveren voor jullie gezondheid en het de Mensheid schade berokkent. Er wordt informatie vrijgegeven omtrent een nieuwe manier van ontzilting; het betreft een vorm van nanotechnologie, waarbij het wordt ingezet als “robot”- technologie, op een manier die niet te vergelijken is met onze huidige kostbare methoden en die bijzonder goedkoop is, waarbij eveneens het geëxtraheerde zout voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Kryon wijst op de noodzaak om klaar te zijn voor grote veranderingen in onze levens, evenals de noodzaak voor een nieuwe vorm van integriteit in het zakendoen.
Het leven gaat zoals altijd door met overal onzekerheid, maar toch ligt onder het oppervlak een progressieve beweging om de benodigde veranderingen, die al lange tijd verwacht worden, tot stand te brengen. Over veel wordt niet gerapporteerd, maar wanneer het juiste moment geacht wordt daar te zijn, zal de waarheid uiteindelijk naar buiten komen. Ondanks de manier waarop er van de gebeurtenissen verslag wordt gedaan, waarbij dit soms ver bezijden de waarheid ligt, toch blijven degenen die voor het Licht werken vorderingen maken ten behoeve van de lang verwachte veranderingen. Het zal de moeite waard blijken te zijn, want het zal betekenen dat de het duister de macht om de toekomst van de mensheid te bepalen, is kwijtgeraakt. De nieuwe Republiek staat in de coulissen klaar om de veranderingen aan te kondigen, waarbij alles zover klaar lijkt te zijn dat de eerste stadia van start kunnen gaan, waardoor zonder enige twijfel duidelijk zal zijn dat een nieuwe fase is aangebroken. Dit zal betekenen dat er geen weg terug is naar de oude manieren van bedrog en onderdrukking van de waarheid.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
http://galacticchannelings.com/nederlands/

Wie Jullie Zijn (3)

Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn. 3
14 januari 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 1 maart 2018

Posted: 01 Mar 2018 03:00 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 2-3-18]

Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn. 3

Deze live channeling werd gehouden in Longmont, Colorado

14 januari 2018 /Lee Carroll

Geplaatst: 1 maart 2018

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Diepgang van de opwaardering van het DNA

De volgende onthulling is iets waar wij het eerder over hebben gehad, maar de “Draai-meester” dient dit opnieuw te horen. Hij is hier in het publiek en zijn Lemurische naam is Yaw’ee. [Dit gaat over Dr. Todd Ovokaitys, DNA-onderzoeker, die live aanwezig was in het publiek)

Ja, jullie menselijk DNA werd veranderd. Wij hebben dit al verteld sinds mijn partner mij, 28 jaar geleden, accepteerde. Wij hebben gezegd dat het zaad van de Pleiadiers op deze prachtige Aarde werd geplant (degenen die jullie de kennis van licht en donker brachten) en dit werd gedaan door het wijzigen van jullie DNA. Het gaf jullie direct een deel van het DNA dat de Pleiadiers in zich hadden. Het grootste dat zij jullie gaven was een paar chromosomen die al lange tijd verborgen waren gebleven.

Ik zal jullie daar zo over vertellen. Maar dit paar chromosomen zorgt voor een specifieke herinnering van wijsheid – intuïtie, en een ontwikkelde mogelijkheid om jezelf uit de wat jullie “menselijke natuur” noemen, te trekken. Het geeft jullie de mogelijkheid om compleet anders te denken dan aan oorlog. Lieve mensen, dit is altijd een test geweest van vrije keuze, zonder tussenkomst van welke bron van buitenaf dan ook om te zien of jullie die zouden kunnen ontdekken. DIT HEBBEN JULLIE GEDAAN!

Nu zitten jullie in een tijd, helemaal aan het einde van de 10e beschaving en aan het begin van de 11e beschaving, en jullie hebben het uitgevogeld. De energie op de planeet verandert voor JULLIE!

Er zijn meer mogelijkheden dan ooit voor jullie om in het licht vooruit te gaan dan er ooit eerder zijn geweest. Er is nu de mogelijkheid voor jullie om (zijn jullie er klaar voor?) Multidimensionaal te worden!

De Volgende Stap – Multidimensionaal Bewust worden

De laatste paar jaren heb ik hier steeds over gechanneld. In feite is dit het onderwerp van het laatst gepubliceerde boek van Kryon. (Kryon-boek 14). Hoe is het voor een mens om uit de lineariteit te stappen en multidimensionaal te worden? Hoe zou dat eruit zien? Het beïnvloedt jullie bewustzijn.

Het bewustzijn waar wij over spreken is het ontwikkelende denken en bewustzijn van een multidimensionale mens. Het is een bewustzijn dat hoger is; een bewustzijn van empathie, compassie, zorg, vriendelijkheid, welwillendheid en een grotere wijsheid. Het is een bewustzijn waarin jullie je “herinneren” wat dingen doet werken die jullie in de 10 vorige beschavingen niet hebben gekend!

Vanaf de sterren is het een begrip dat oorlog niet werkt! Aanvaarden van de schoonheid van het leven en menselijkheid is de kern.

Het schept een aandrang, een richting binnenin elk nieuwgeboren kind op de planeet: Eer het Leven! En, lieve mensen, het komt van iets dat in jullie DNA gebeurde.

Vandaag bestudeerden jullie iets opmerkelijks, wetenschappelijk, prachtig, en controversieel. Jullie bestudeerden in diepte wat er opeens gebeurde met een paar chromosomen die 200.000 jaar geleden veranderden.

Op de een of andere manier raakten jullie chromosomenpaar 24 kwijt en ook kwam er op de een of andere manier een verandering naar een ander paar, en paar nummer 2 (in de rij) ontving enkele opwindende veranderingen. Jullie eindigden met 23 paar chromosomen, heel anders dan alle andere zoogdieren die onder jullie staan in de keten van de evolutie. Opeen was er een enorme “ontbrekende schakel” in wat jullie momenteel wordt verteld over de menselijke evolutie en dit is sinds die tijd een raadsel gebleven.

Wat er feitelijk gebeurde is dat jullie DNA radicaal veranderde. Het veranderde om het ouder-zaad van de planters, de Pleiadiers te weerspiegelen!

Degenen die hiernaar luisteren en zeer spiritueel zijn, hebben strikte doctrines en regels (geschapen door mensen) en zullen met hun ogen rollen en zeggen: “Ik wist het wel. Dit kanaal van de New Age zegt dat wij van de ET’s kwamen!”

Lieve mensen, dit is niet wat ik jullie vertel. In plaats daarvan vertel ik jullie dat deze zogenaamde ET’s, deze Pleiadiers, de God binnenin kenden. Zij wisten veel eerder en beter dan jullie van de Creatieve Bron en zij weten alles wat te maken heeft met de andere kant van de sluier omdat zij dit leefden! Daar gaat de evolutie van het bewustzijn allemaal over.

Het brengt jullie in een uitlijning met dat wat verborgen is aan de andere kant van de sluier. Het openbaart de verbinding, uiteindelijk, met de buitenkant – de Creatieve Bron. De God binnenin is de stelling van de Kryon-boodschappen van de laatste 28 jaar. Is het werkelijk teveel van jullie gevraagd om te denken dat anderen in het melkwegstelsel ook wisten van de “ene God” die jullie op Aarde kennen?

Wordt vervolgd.

Gepost door Martien op 11:58