Categorie archief: paradijsscheppen op aarde

De volledige geest-transformatie van de mens geeft toegang tot het Paradijs

1:5.5 (28.2) In de plaatselijke scheppingen heeft God geen persoonlijke of residerende manifestatie (met uitzondering van het personeel van de superuniversa [noot]) behalve de Schepper-Zonen uit het Paradijs, die de vaders der bewoonde werelden en de soevereinen van de plaatselijke universa zijn. Indien het geloof van het schepsel volmaakt zou zijn, zou hij met zekerheid weten dat hij, wanneer hij een Schepper-Zoon had gezien, de Universele Vader had gezien: in zijn zoeken naar de Vader zou hij niet anders vragen en verwachten dan de Zoon te zien. De sterfelijke mens kan God eenvoudig niet zien, totdat hij de volledige geest-transformatie heeft verwezenlijkt en metterdaad het Paradijs bereikt.

[Bron: zie vorige blogs in deze serie]

Noot:

1:7.9 (32.1) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman, lid van een groep hemelse persoonlijkheden die door de Ouden der Dagen op Universa, het hoofdkwartier van het zevende superuniversum, zijn aangesteld om toe te zien op die gedeelten van de nu volgende openbaring die betrekking hebben op zaken die verder reiken dan de grenzen van het plaatselijk universum Nebadon. Mij is opgedragen de verhandelingen te verzorgen die de natuur en eigenschappen van God beschrijven, omdat ik de hoogste informatiebron ben die een bewoonde wereld voor dit doel ter beschikking staat. Ik heb als Goddelijk Raadsman in alle zeven superuniversa gediend en heb lange tijd verblijf gehouden op het Paradijs, het centrum van alle dingen. Vele malen heb ik het allerhoogste genoegen gesmaakt om in de onmiddellijke persoonlijke tegenwoordigheid van de Universele Vader te vertoeven. Ik beschrijf de werkelijkheid en waarheid van de natuur van de Vader en zijn eigenschappen met onbetwistbaar gezag: ik weet waarover ik spreek.]

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-1-de-universele-vader

Creëren

Een Schrijven van de Schepper / 24 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

Posted: 25 Oct 2018 10:40 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 26-10-18]

Een Schrijven van de Schepper

24 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

” Creëren ”

Het is al eerder gezegd en verdraagt herhaling; jouw privégedachten en wat je ook zegt, wordt door Het Universum gehoord.

Als je ervoor kiest om aan negatieve gedachten en gevoelens toe te geven, zal Het Universum vriendelijk reageren.

Als je ervoor kiest je best te doen om positieve gedachten en gevoelens naar jouw wereld uit te stralen, antwoordt Het Universum opnieuw met vriendelijkheid.

Jij co-creëert jouw leven!

Het co-creëren van een meer vervullend bestaan is, en zal altijd een integraal onderdeel van jouw vrije wil zijn.

Wat kies je vandaag?

~ De Schepper ~

http://thecreatorwritings.wordpress.com

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De Tien Geboden gaan niet over kinderachtig ‘moeten’, want wij zijn de stammen(oudtestamentische) wereld allang voorbij

Laat u op het andere been zetten; de Tien Geboden gaan niet over kinderachtig moeten (Marijke Laurense, Katern de Verdieping/Trouw, 12-9-18)

Recensie God en de moraal (door Rochus Zuurmond, Skandalon, €19,95)

‘De Bijbel gaat over de vraag waar in de samenleving de werkelijke macht ligt om goed en kwaad te doen’

Opvallendste stelling

De subtitel ‘een andere kijk op bijbelse ethiek’ zegt het al: Zuurmond wil een ongebruikelijke, andere kijk op de bijbelse ethiek bieden. Zijn stelling: we zitten er faliekant naast met het idee dat de bijbelse geboden dwingende, van God gegeven morele voorschriften en tijdloze gedragscodes zouden zijn. Ten eerste doen we daarmee geen recht aan de grote verschillen in historische context tussen toen en nu.

Ten tweede stelt Zuurmond hebben we er vanuit een naargeestig moralisme al die eeuwen overheen gelezen dat het in de bijbelse geboden helemaal niet gaat over een kinderachtig moeten en niet mogen. Uit de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten blijkt dat zinswendingen als ‘Gij zult…’ namelijk alleen maar iets over de toekomst zeggen en vooral een eschatologische [=wetenschap of de leer van laatste dingen zoals het eind van de geschiedenis of van de huidige wereld] strekking hebben. De bijbelse geboden en wetten waren indertijd veeleer bedoeld als beloften en toezeggingen, als ‘aangeboden’ geschenken en uitnodigingen die je met vreugde kunt aanvaarden.

Deze uitleg stemt geheel overeen met mijn inzicht in de spirituele levenswetten [mijn manuscript verkeert op punt van afronding], die aangeven hoe we op aarde (of op welke andere planeet dan ook) het paradijs kunnen scheppen door met iedere medemens (waar op aarde dan ook) om te gaan als de manifestatie van de schepper, en ook dezelfde schepper is als die in ons eigen hart leeft en woont. Ik zal de volgende blogs gebruiken om uitleg te geven van die spirituele levenswetten.

Alle christelijke kerken en ook andere monotheïstische godsdiensten hebben zich van dat basisprincipe afgekeerd en afgewend doordat de betrokken geestelijke gezagsdragers (nadat de betrokken profeten de aarde hadden verlaten) behoefte hadden om politiek-geestelijk gezag te verwerven over hun kudde volgelingen. Die ‘ontwikkelingsweg’ was nodig om de mens te laten leren (of aanleren) het geheim van de dualiteit te leren kennen en daarmee uit die gevangenschap te leren ontsnappen.

Die ontsnapping is namelijk mogelijk als je het geheim tussen Goed en Kwaad leert kennen; Goed is God de schepper en het kwaad is de afwezigheid van diezelfde scheppende energie. Als je dat Liefdesbeginsel begrijpt en weet dat Liefde de manifestatie van de schepper is, dan is het een kwestie van iedere seconde van de dag dat Liefdesbeginsel toe te passen tegenover alles en iedereen die je tegenkomt.

Want als je die schepper buiten je lichaam gaat zoeken zoals die ‘voorgangers’ wilden, dat sta je buiten de schepper in plaats van binnen die schepper die je dus nooit extern, buiten jezelf kunt vinden, dan alleen in je medemens. Maar iedere medemens heeft weer zijn eigen gezagsbehoefte en laat zich gelden in het maatschappelijk verkeer, waar de schepper niet meer aan te pas komt, maar alleen zijn eigen ego. En zo heeft de menselijke evolutie een pad ontwikkeld waarmee hij moet leren zijn eigen innerlijke gezag weer te leren kennen en daaruit de juiste wijsheid tevoorschijn te roepen.