Categorie archief: onbalans

Rationeel denken over problemen als depressie lossen geestelijke onbalans niet op

Is er nog ruimte voor broosheid? (Filosofisch Elftal: Bas Haring en Paul van Tongeren, Katern de Verdieping/Trouw, 24-1-19)

FILOSOFISCH ELFTAL Voor breekbaarheid is geen ruimte in de huidige prestatiemaatschappij. We moeten vooral laten zien dat we sterk zijn en onze ellende kunnen overwinnen. Onzin, zeggen anderen. ‘Accepteer dat het leven niet altijd is zoals je hoopte.’

Prestatiedruk en –maatschappij breken de beschaving af vanwege de eenzijdige dominantie van het ‘economisme,’ ofwel het eenzijdige economische liberale denken, ook wel neoliberalisme genaamd.

Geestelijk denken is in een dergelijke beschaving onmogelijk geworden omdat de mensheid de notie én kern of essentie van geestelijk denken volledig kwijt is. Er kan dus alleen een oplossing komen of worden gevonden als die essentie van dat denken hersteld wordt in onze krankzinnige maatschappij waarin alles alleen om welvaart, winst en hebzucht gaat.

Geen enkele ‘institutionele ofwel kerkelijke’ geestelijke in deze wereld heeft het antwoord op de vraag hoe de balans tussen het materiële of het stoffelijke én het geestelijke hersteld kan worden,  omdat de ‘geestelijke betekenis van het leven’ geheel zoek is geraakt. Daarom stromen de kerken ook leeg en daarom bestaat er allerwege een nihilisme omdat de beschaving een leeg vat is geworden.

Er valt over deze beschouwing in Trouw nog veel meer te zeggen maar dat zal op een ander moment worden ingebracht.

Wordt vervolgd