MIJN HYPERSENSITIEVE PERSOONLIJKE JEUGDHERINNERINGEN dl2

– Ken je eigen grenzen. Wat is jouw balans tussen activiteit en rust?

Het ‘nadeel’ dat een sensitief nieuwetijdskind heeft ten opzichte van een gewoon, niet buitengewoon sensitief kind is, dat het met twee werkelijkheden te maken heeft, namelijk de eigen gevoelens en wat er via anderen naar binnenkomt.

Als kind moet je dat maar zelf uitvinden omdat niemand iets begrijpt van deze mogelijkheden of verschijnselen. Daarmee begint dus ook de miskenning van met name de ouders een rol te spelen, omdat het niet geaccepteerd wordt wat je zegt.

Ik schreef al eerder dat ooit een wijze uitspraak van mij in de auto (vermoedelijk naar een bijzondere gelegenheid of als uitstapje) deed, waarop mijn vader heel kwaad werd omdat dat niet mogelijk was door een 3-jarig kind.

Ik heb toen afgeleerd om nog iets te zeggen en daarmee achteraf gezien meegemaakt wat dat voor consequenties heeft voor het verdere leven. Want op een bepaalde manier ga je toch wel verminkt door het leven, althans in de setting die bij mij aan de orde was. Ik mocht geen nieuwetijdskind zijn terwijl ik dat wel was.

Maar nu weet ik ook dat er niet per ongeluk of bij toeval gebeurt, en nu – achteraf – kon pas de wijsheid en het inzicht ontstaan dat mijn taak was om toch rationeel door het leven te gaan opdat ik op latere leeftijd (nu) opgewassen ben qua persoonlijkheidsontwikkeling om een brug te slaan tussen spiritualiteit en politiek. Vandaar mijn veelheid aan politieke blogs en ook mijn studieachtergrond.

Samenvattend is het ‘kennen’ van je eigen grenzen makkelijk gezegd als je dat als volwassene opschrijft (van de betrokken auteur) maar als je dat zelf moet uitvinden en er al op zeer jonge leeftijd mee geconfronteerd wordt, erg moeilijk en er wacht dan zonder enige uitzondering – zo durf ik te stellen – een moeizaam bestaan als kind, adolescent en verdere groeifasen. Geen wonder dat er zoveel ‘gevallen’ struikelen en zelfs diep vallen. Om van echte catastrofes en drama’s maar te zwijgen.

– Acceptatie, alleen dan kun je echte rust vinden.

Ook dit punt is voor een kind onmogelijk te ‘behappen’, to handle. Een kind kan zich dat niet aanleren en zeker niet als de ouders daarvan geen notie hebben. Hetgeen bijna altijd de bestaande praktijk is. En ook de hele zin vind ik zelfs voor volwassenen te moeilijk want als je – mijn stelling – niet bekend en  ervaren bent met meditatie technieken, dan kun je het wel schudden met het vinden van die echte rust. Dat is een heel moeilijke opdracht die zelfs volwassenen moeilijk is aan te leren.

– Plan een herstelperiode in als je HSS kant zich uitgeleefd heeft.

Ook hierbij heb ik mijn twijfels. Ik vraag me af hoeveel goede HSS-therapeuten bestaan, die echt inzicht hebben wat deze materie betreft, want meestal psychologisch geschoolde personen, die geen kaas hebben gegeten van spiritualiteit. En dat specifieke inzicht is volgens mij nodig om clienten te kunnen behandelen.

– Creëer een eigen ruimte in huis waar jij je kan terugtrekken om te herstellen en relaxen.

Dit zou ik alleen aanraden aan cursisten die je op zo’n cursus of scholingstraject hebt gehad, maar niet in een boek opschrijven want te theoretisch.

– Ga de natuur in om een rustmoment te pakken.

Dit is voor iedereen een nuttig advies aangezien de mens te weinig beweegt en er ook weinig natuur meer bestaat in de hedendaagse maatschappij. De klimaatverandering en aanverwant beleid zal daarin verandering gaan aanbrengen gelukkig omdat er meer natuur (vooral bossen) moet terugkomen om CO2 op te vangen.

– Slaap, zorg dat je genoeg slaapt, 7 á 8 uur per nacht. Als je uitgerust bent, ben je beter bestand tegen overprikkeling en is het makkelijker je emoties te doorgronden.

Dit spreekt voor zichzelf.

– Blijf in contact met je lichaam, door middel van aarden of gronden. Hierdoor sta je letterlijk steviger met twee benen op de grond en kun je makkelijker je grenzen aangeven.

Dit klopt ook maar spreekt niet voor zichzelf. Want te weinig mensen beheersen deze ‘kunst’.

Wordt vervolgd

Mijn hypersensitieve persoonlijke jeugdherinneringen

Wat is belangrijk voor een HSP/HSS?

– BALANS!!!! Agenda, plannen en je eraan houden. Lastige opgave voor een HSP/HSS, maar geloof me dit helpt.

– Ken je eigen grenzen. Wat is jouw balans tussen activiteit en rust?

– Acceptatie, alleen dan kun je echte rust vinden.

– Plan een herstelperiode in als je HSS kant zich uitgeleefd heeft.

– Creëer een eigen ruimte in huis waar jij je kan terugtrekken om te herstellen en relaxen.

– Ga de natuur in om een rustmoment te pakken.

– Slaap, zorg dat je genoeg slaapt, 7 á 8 uur per nacht. Als je uitgerust bent, ben je beter bestand tegen overprikkeling en is het makkelijker je emoties te doorgronden.

– Blijf in contact met je lichaam, door middel van aarden of gronden. Hierdoor sta je letterlijk steviger met twee benen op de grond en kun je makkelijker je grenzen aangeven.

Testen of je HSS bent? http://hsperson.com/test/high-sensation-seeking-test/

Bij deze tekst heb ik een kanttekening omdat het erg ‘technisch gefoced’ is geschreven en dat komt door het oplossingsgerichte karakter ervan. Waarom wordt er geen aandacht besteed aan wat hypersensitiviteit kenmerkt?

Waarom hebben HSP’ers behoefte aan balans en planning maken?

Omdat, beschouwd vanuit mijn eigen achtergrond en ervaring op dit vlak, je als een hyperactief of hypersensitief kind de aanleg hebt, veel energie van anderen te ontvangen en voelt binnenstromen, zodat je ook véél energie verliest omdat je die energieën van anderen niet kunt plaatsen en niet kunt begrijpen. Zeker als je zulke ervaringen opdoet kan je erg in verwarring raken, niet alleen omdat het onbespreekbaar is. Als je na een eerste vraag hierover merkt dat de ander die ervaring niet heeft, dan sla je dicht; precies zoals gebeurt als je een helderziend visioen deelt met iemand anders. Je merkt dat je alleen in die ervaring staat en raakt geblokkeerd. Dat kan  je je hele leven blijven achtervolgen.

Als je dus die eigenschap simpelweg hebt meegekregen, dan komen die gewoon bij je binnen en moet je ermee leren omgaan. Bij mij heeft die HSP-eigenschap zich later ontwikkeld of geopenbaard tot heldervoelendheid, en merkte ik bij mijn eerste Reiki-cursus dat ik uitzonderlijk gevoelig was en zelfs ter plekke ‘in brand’ stond omdat mijn aardingstechniek – daar aangeleerd – onvoldoende was. Ik moest de behandeling aan de oefentafel direct stoppen om een blokje om het pand heen te lopen en weer ‘op adem’ te komen.

En erger, tijdens latere oefeningen bleek ik alle pijnen van oefenpersonen rechtstreeks binnen te krijgen zodat ik ervoer dat die pijnen mijn oude eigen pijnen gingen ‘triggeren’. Die in voorgaande levens nooit zijn opgelost en in de tussenlevens tot weer een nieuw aardeleven ook niet geheeld konden worden of zelfs verergerden. Mijn plan om Reiki-therapeut of anderszins heb ik niet kunnen doorzetten omdat vooral de emoties die bij mij huizenhoog opgeslagen liggen in mij, maakten dat niet meer mogelijk, want onprofessioneel. Maar nu weet ik dat ik schrijver geworden ben en deze ervaringen aan het papier of op het scherm kan plaatsen.

De conclusie luidt dus dat een hypersensitief kind veel meer voelt dan een ‘gewoon’, gemiddeld kind dat die eigenschap niet heeft. Dat maakt ook dat ik nu onderscheid kan maken tussen hyperactieve kinderen enerzijds en hypersensitieve anderzijds. De hyperactieve slaat door in de overmatige energie die fysiek aanwezig is, maar geen uitweg kan vinden. De beste remedie is een vechtsport als judo gaan doen.

Het hypersensitieve kan – zoals in mijn geval – zich terugtrekken en zich onzichtbaar maken zodat een soort monnikenbestaan ontstaat omdat er geen behoefte bestaat aan vriendjes. Die behoefte was er bi mij wel maar sinds lagere en middelbare school had ik te kampen met droomwerelden en was ik een dromend kind. Past overigens perfect bij mijn sterrenbeeld en dan komt het later dus altijd goed. Maar ik kon mij op school niet concentreren en bleef op de middelbare school bijna in alle klassen zitten en kwam pas op mijn 21e met diploma van school.

Maar ik ben van nature een vechter en daarom heb ik de discipline opgebouwd: dat ik alles wat ik wil bereiken, ook feitelijk bereik. Maar een waanzinnige uitzonderingssituatie was wel een gegeven: vanaf de 2e klas van de middelbare school leerde  ik tot 12 uur ’s nachts door omdat ik het moest hebben van stampen, stampen en nog eens stampen, en ook nog om 6 uur opstaan om al dat gezwoeg opnieuw op te rakelen. Een hel dus. Alleen om de diploma’s te halen. Geen jeugd gehad. Maar dat was voor mij geen gemis omdat ik de jeugd op aarde toch verloren tijd vind en vind. Als ik hier op aarde terugkom dan is het een 5D aarde en dan heb je geen jeugd meer want opvoeding wordt of kan worden beperkt tot een jaar of 10 omdat je dan volwassen wordt. Want je hebt een fijnstoffelijk lichaam.

Wordt vervolgd

Liefde en Licht in multidimensionale zin beschouwd als kerstgedachte

In de gechannelde tekst van Kryon (Kryon Gives an important Message About Creating Love and Light So Pure it Will Change The World) wordt een compleet nieuwe uitleg gegeven over het ‘verschijnsel’ Liefde en Licht dat de woorden liefde en licht dat wij op aarde kennen, volkomen te boven gaat. Vandaar deze blog als kerstwens aan alle lezers.

Wie spiritueel door het leven gaat in die zin dat de eigen innerlijke kern van zijn leven gedragen wordt door eigen – niet door anderen opgelegde – opgebouwde spiritualiteit, zal het begrip multidimensionaliteit nog steeds moeilijk vallen, omdat we er niet aan gewend zijn, maar we voelen dat het niet-lineaire denken inderdaad in de sferen buiten de aarde moet bestaan en dat wordt ook quantumdenken genoemd.

Quantumdenken dat multidimensionale denken is, kan op aarde nog niet zijn ingeburgerd omdat wij op aarde het moeten doen met onze gebruikelijke lineaire manier van denken dat (waarmee we worden opgevoed) eigenlijk algebra is zoals dat ons op school werd geleerd: a + b = c. Ofwel 1+1=2, terwijl dat in de quantumwereld niet zo is/denkt, want daar, in de quantumfysica, geldt geen ‘afgescheidenheid’ van 1 (één) ter onderscheid van iets anders. De quantumformule is dus 1+1 = 3. Of 4 of 5. Maakt niet uit want alles vormt samen met iets anders een kosmische eenheid.

Op aarde geldt een soort geestelijke eenheid in de vorm van of tussen de ‘woorden’ Geloof, Hoop en Liefde. Maar daarbij blijft het ook, want het is meer een kerkelijke leuze of motto, immers ingeburgerd in de christelijke levensbeschouwing.

Maar nu naar de multidimensionale Liefde en Licht, die/dat in de tekst van Kryon als volgt wordt gekoppeld aan elkaar. Liefde is iets wat op de aarde in het klein bestaat als liefde tussen mensen onderling zoals tussen een liefdespartner en ouderlijke liefde voor hun kinderen. Dat verschijnsel van liefde en verliefdheid kan ook niemand uitleggen; ‘het is er gewoon en het ontstaat plotseling’. Daar houdt het zo’n beetje in het algemene spraakgebruik mee op. Dat kan ook niet anders als je het menselijke taalbegrip op aarde nader beschouwt.

Liefde tussen mensen in de adolescentie en jongvolwassenheid zal uitmonden in een huwelijk na een verkeringstijd als de ervaren liefde houdbaar en dus ‘blijvend’ blijkt én lijkt te zijn. Maar op langere termijn blijkt die liefde vaak af te zwakken en blijft er nog maar een klein vlammetje van over wat ooit een felle uitslaande hunkering naar elkaar was. Die ‘grote liefdesvlam’ kon – achteraf gesproken – niet echt brandend worden gehouden. Maar die kleine aardse liefde heeft biologisch wel vruchten afgeworpen door het krijgen van kinderen. Dat is de liefde van de genetische en biologische wetten die het mensen mogelijk maakt zich te vermenigvuldigen.

Kosmische Liefde bestaat in de multidimensionale werelden, die dus non-dualistisch zijn, want alleen energetische polariteit die tussen twee polen (Ying en Yang) bestaat daar en die twee polen vormen elektromagnetische velden. Daarop draait het universum, de kosmos en hoe dat uitspansel ook genoemd wordt door ons als laagontwikkelde, niet multidimensionale mensen in deze tijdelijke leerschool op aarde.

In de kosmos of ieder nonduaal universum afzonderlijk bestaat dus een energetische kracht die Liefde wordt genoemd = vandaar ‘liefdeskracht – en die Liefde creëert Licht als kosmische wet en daarom is de kosmos ook overal licht. Daarom kent het Licht ook geen duisternis omdat licht én duisternis samen alléén als dualiteit op aarde bestaat, maar niet in de kosmos: (Daar geldt: ‘Licht is afwezigheid van duisternis’). Want in onze duale wereld is door de mensheid die dualiteit tussen licht én donker, tussen goed én kwaad nog ni\et overwonnen en daarom bestaat er bij ons licht en duisternis tezamen en naast elkaar.

Iedereen kent zijn eigen marges in de persoonlijke verhouding tussen goed en kwaad en heeft of kent unieke worstelingen wanneer hij (v/m) er niet uitkomt en wanneer wel. De keuze is dus voor de één gemakkelijker gemaakt dan voor de ander; dat is afhankelijk van (het tempo van) zijn eigen denkproces, eigen spirituele of geestelijke ontwikkeling. En juist omdat er op dát punt zoveel onderlinge verschillen bestaan, is de dualiteit op aarde nog niet 1,2, 3 opgeheven. Anders dan in ons universum en andere multiversa, waar die afscheiding of dualiteit niet bestaat.

Samenvattend wordt dat verschil inzichtelijk gemaakt door de aardse dualiteit van licht & donker enerzijds én het ontbreken daarvan in de kosmos waar alleen Licht bestaat (in overigens nog grote verschillen van gradaties, maar Licht is en blijft Licht) anderzijds. En in de kosmos wordt door de ware Bron-Liefde Licht geschapen en is daarom in die hogere multidimensionale velden alleen maar Licht aanwezig dat direct gerelateerd is aan of verband houdt met die BronLiefde. Licht en Liefde zijn dus Ying en Yang in optima forma, de mannelijke en vrouwelijke (of omgekeerd!) polen die scheppend zijn. De creatieve Bron dus.

Ik wens iedereen een gelukbrengende Liefde toe die bij het kerstgeboorte hoort omdat de Lichtbrenger als engel naar de aarde kwam om ingeboren te worden. � �9�6���*

Waarom de transformatie naar hogere bewustzijnsniveaus zo moeizaam verloopt

Omdat mijn laptops het beiden slecht doen op dit moment/weken/periode geloof ik dat mijn geestelijke begeleiding mij duidelijk probeert te maken dat ik niet in het gebruikelijke tempo blogs moet schrijven, maar eerst mijn (spirituele) boek moet afronden. Een alleszins redelijke gedachte. Ik zal dus voortaan maar eens per week een weekoverzicht schrijven waarin ik alle spirituele noties en ingevingen doorgeef die ik die afgelopen week heb verzameld. Overigens zal ik wel direct na 2e kerstdag Studentaanhuis.nl bellen om ze mijn laptops te laten  controleren. Maar dat terzijde.

Vanochtend las ik een fenomenaal essay van Bas Heijne (‘De fantasietjes van de elite’, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/23/de-fantasietjes-van-de-elite-a3126938) waarin de schijnargumenten van weldoeners en filantropen genadeloos aan de kaak worden gesteld. En terecht. Waarom?

Diegenen die de vaardigheid beheersen te pendelen (ik doe het al mijn hele leven), weten dat alle grote ceo’s van – noem maar op welke – multinationals, maar ook de sociale mediabazen als Windows, Apple, Facebook, Google en Amazon, weten dat hun portretten in de krant uitpendelen zonder uitzondering een zwaar negatieve uitslag opleveren. Conclusie is dat al deze personen – geen enkele uitzondering bestaat er, zelfs Soros niet) hun waanzinnige inkomens/vermogens hebben verkregen door de consument genadeloos uit te buiten en niets anders dan dat. Is dat erg of misdadig?

Mijn eerste spirituele analyse hierbij. Mensen die hoger bewustzijn bezitten en ermee kunnen denken, weten dat er een kosmische wet bestaat dat de geestelijke – energetische – wereld (vormloos en voor ons onzichtbaar) betekent dat alles Eén is. Alles wat er in vormgebied – dus stoffelijk – bestaat, dus een materiële vorm heeft aangenomen, komt automatisch in ‘tijd en ruimte’-werelden terecht. Daar zijn kosmische wetten niét – of maar mondjesmaat – bekend. Dat is in deze periode op aarde heel duidelijk zichtbaar vanwege alle chaos die overal om ons heen bestaat en zal ook een hele tijd gaan aanhouden. Waarom?

De 5e nieuwe Grote cyclus van de Maya’s betekent de overgang of transformatie naar de 5e dimensie, het tussengebied tussen de grofstoffelijke 3D-aardse leefomgeving van tijd en ruimte (lengte, breedte en hoogte) naar 5D, de multidimensionale wereld ofwel de quantumwereld (‘specifieke energieën zoals opgestane Meesters kunnen zich tegelijkertijd op meerdere plaatsen zichtbaar maken, maar kunnen zich ook naar lagere astrale gebieden komen om zich daar te materialiseren zodat ze zichtbaar worden en vervolgens weer dematerialiseren en dus onzichtbaar maken zodat ze op slag vertrokken zijn.

Hogere energieën hebben op deze manier toegang tot alle lagere bewustzijnsvelden, terwijl dat omgekeerd niet mogelijk is. Zo hebben hogere beschavingen te allen tijde zicht op wat hier op aarde gebeurt; sterker nog, ze mogen nú voor het eerst ingrijpen, mits of als de aarde opnieuw ten onder dreigt te gaan door menselijk geweld, zoals met Atlantis en Lemurie is gebeurd. Ook die beschavingen hadden maar een heel gering aantal mensen een hoger bewustzijn en de Pleiadiërs die van Orion en de Zeven Zusters-sterren afkomstig waren hadden echter nog geen benul hoe ze hun kennis en inzicht kosmische wetten konden omzetten naar de aardse leefomgeving met alleen lage of zelfs beginnende geestelijk onbewuste mensen. Kortom, na de ondergang van Atlantis en Lemurie door menselijke gebreken en ‘fouten’, mag er geen nieuwe ondergang ontstaan of gebeuren, want dat staat de ontwikkeling van ons gehele universum in de weg. We zijn zoals gezegd allemaal van elkaar afhankelijk. De andere zonnestelsels kunnen alleen doorgaan in hun ontwikkeling en groei als de aarde ook geestelijk groeit.

Daarom mag er nu wel worden ingegrepen als/mits het tot een volgende, derde wereldoorlog zou leiden of komen. Die zou namelijk alles vernietigend zijn en dat is niet toegestaan. Vanwege de Wet van Eén en Eenheid (met ons universum).

Terug naar de huidige kloof tussen armoede en rijkdom. Er zijn dus de overbekende filantropen die hun verfoeilijke praktijken uit hun verleden ten koste van hun slachtoffers hebben verkregen en zij zijn zich dus nog niet bewust van de enorme hoeveelheid karma die nu op hun schouders rust. Is dat hen toe te rekenen? Jazeker, omdat zij zich nooit met geestelijke zaken bezig hebben gehouden en zich dus ook nooit hebben afgevraagd wat hun leven voor hen betekende.

Geestelijke luiheid dus, maar met het dubbel pijnlijke effect dat ze niet alleen zelf tekort zijn geschoten in hun geestelijke groei (ze horen natuurlijk tot de categorie dat ‘er geen leven ná dit leven bestaat’ en dus: dood=dood, ofwel maak van dit leven een materieel en commercieel succes, want na dit leven is er geen leven meer; geniet ervan want alles houdt dan op), maar ook ten opzichte van hun slachtoffers.

Kortzichtig gedacht – zoals wij als spiritueel bewuste zielen die wij zijn – weten, maar hun schok komt pas als zij het stoffelijke hebben verwisseld met het oneindige, dat zij gaan ontdekken na dit leven, achter de sluier, waar blijkt dat ze helemaal niet dood zijn, maar wel een vreselijke last op hun schouders hebben gekregen en zullen moeten dragen.

De kloof tussen huidige (en vroegere levens die zij in andere tijden hebben meegemaakt) armoede en rijkdom is niet bij toverslag veranderd omdat we door de transitie gaan. Neen, je bent rijp voor de 5e dimensie als je bewustzijn dat bestaansniveau heeft leren kennen en bereikt en dat betekent dat je daarop geprepareerd bent. Dat geldt helaas maar voor 1% van de mensheid, in die zin dat het gaat om generaties voorafgaande aan de generatie van nieuwetijdskinderen, indigo- en kristalkinderen. Die in grote getale hier aankomen omdat dat nodig is; opdat deze aarde gered kan worden. Waarom?

Omdat zonder zulke hulptroepen de huidige en dus oudere lichtwezens op aarde niet opgewassen zijn tegenover de hedendaagse kapitalistische elites overal ter wereld. Omdat de aarde een 3D-leefomgeving is, zullen die machthebbers en politieke egotrippers altijd de meerderheid vormen omdat ze er nooit van overtuigd zullen worden dat er hoger leven bestaat, want de aardse cultuur houdt dat simpelweg tegen. Ze worden verkeerd opgevoed.

Om nu een gewaagde vergelijking te treffen: maar het is Jezus en Boeddha toch wel gelukt om ondanks hun stoffelijke omgeving de esoterische waarheid en spirituele kern te vinden en verlichting te bereiken?

Nee, want waar ik zeker van ben (en bij Boeddha niet) is dat Jezus  werd geboren bij hoogingewijde Esseense ouders die volledig van alle kosmische wetten op de hoogte waren en ze ook beheersten en dier kennis konden overbrengen aan hun zoon. Hij is dus duidelijk de enige mens op aarde die bij ouders werd ingeboren (en zelfs de conceptie vond onder een magisch ritueel plaats: de tempelconceptie waarbij de beide levenspartners onder een comateuze hypnose (of omgekeerd: hypnotische coma) werden gebracht door de hogepriester, zodat ze helemaal afgeschermd konden worden voor duistere energieen, die normaal altijd aanwezig zijn).

Alleen om die reden of oorzaak kon Jezus helemaal zuiver opgroeien tot hij op zijn 5e al volwassen was (want zijn multidimensionaliteit of quantumbewustzijn werd niet afgebroken door ouders die daarvan onkundig waren.

Het gaat dus, afsluitend, om het scheppen van een nieuw geestelijk bewustzijn op aarde, waarvoor alle oude zielen (niet ‘oud’ naar biologische leeftijd, maar alleen die zielen die al duizenden levens op aarde geleefd hebben en zelfs aan de basis van deze nieuwe mensheid op aarde stonden, als Pleiadische wezens die met deze opdracht naar de aarde kwamen) tezamen met die lichtkinderen in staat zijn.

Alleen door deze kennis en inzichten bekend te maken aan de mensheid – en deze blog volgt logisch uit mijn komende boek – kan de mens zich in meerderheid bezinnen op zijn eigen toekomst en de keuze die hij wens te maken. Wil je op 3D-niveau blijven leven omdat je die evolutie nog niet hebt kunnen afronden en voltooien, dan vertrek je naar een andere 3D=planeet waar je je weg zult kunnen vervolgen. De mensen die al ingewijd zijn, blijven in hun 5D-status op aarde wonen omdat zij de taak krijgen om in eerste instantie alle ‘probleemgevallen’ (onvoorbereide zielen) te helpen en te ondersteunen en vervolgens – na een drastische afname van het aantal aardse bewoners -, de aarde te gaan helen en herstellen van alle trauma’s die Moeder Aarde zelf heeft opgedaan na al die afschuwelijke beschavingen die de mensheid hebben ‘opgeleverd’ en Moeder Aarde hebben geteisterd en zeker in hoogtechnologische tijden van ontwikkelde beschavingen.

Het gaat dus nog eeuwen duren voordat het Aardse Paradijs van het Hof van Eden in pracht en praal is hersteld. Maar dan geestelijke pracht & praal.

Onze afgrijselijke wereld waar je door alle ellende heen toch de scheppershand van de Creatieve Bron kunt herkennen

En dus bestaat er reden voor dankbaarheid (voor mij in ieder geval voor alle duidelijkheid)

Deze zondagochtend ben ik het artikel van Sandra Olshoorn, ‘Ik heb een shitradar en die staat altijd aan’ in het magazine fd.persoonlijk gaan lezen, over de hoofdpersoon die geïnterviewd voor haar functie van hoofd cybersecurity bij Deloitte. Het blijkt een persoon te zijn die symbolisch spreekt over haar ‘shitradar’ als aanleg of talent en dat betekent haar geval een buitengewone aanleg en gevoeligheid om intuïtief de rotzooi van deze maatschappij op te sporen en die te kunnen helpen opruimen.

Dat blijkt in dit artikel het thema te zijn van kinderporno, dat nog erger – ik bedoel ermee: nog meer geld en macht in omgaat – is dan de vernietigende industrie van de wapenwedloop of drugswereld. Dat klinkt idioot, maar na lezing ben ik ervan overtuigd dat ze gelijk heeft. Sterker nog: er blijken dus mensen op aarde te bestaan die zich vrijwillig en uit roepring storten in deze top-crimewereld, en ik ben er op mijn gevoel ook zeker van dat dit een vrouw is als we normaal als buitenaards wezen zouden omschrijven mét buitenzintuigelijke mogelijkheden en die helemaal past in deze esoterische tijd van zowel de materiële transformatie én spirituele transmutatie waar we nu middenin zitten, in die de mensheid in de 5e dimensie moet brengen.

Omdat de geestelijke wereld weet dat deze huidige beschaving nog erger is dan de beschavingen van Atlantis (‘Wij mensen zijn beter dan de schepper zelf’)  en Lemuri, (zie volgende blog die ik hierna zal plaatsen genaamd ‘Urgent Message’ van Kryon, die Lemurië omschrijft als de door Pleiadische mensen die op aarde het nieuwe aardse ras (in samenwerking met de Neanderthalers) van mens zijn gaan scheppen zijn spirituele opbouw (met een vrije wil en vrije keuze) naar een uiteindelijk goddelijke scheppingskracht, die nieuwe universa gaat en zal kunnen scheppen. Daartoe waren de Neanderthalers alleen niet toe in staat, want een van de vele menselijke rassen in dit universum zonder goddelijke toekomst.

Via dit artikel is aan mij dus door de geestelijke wereld een ‘kerstverhaal’ gepresenteerd die ik absoluut niet verwacht had. Dit wilde ik dus met jullie delen.

https://fd.nl/fd-persoonlijk/1280239/oud-aivd-er-philips-bryan-ik-heb-een-shitradar-en-die-staat-altijd-aan S���r

Een man zit in de stoel voor uw gezelschap en op de een of andere manier is hij in contact met de andere kant van de sluier – misschien met de Creatieve Bron zelf – en levert boodschappen af met zijn bewustzijn

‘Alle profeten die de planeet hebben bewandeld, waren allen mensen en brachten diepgaande dingen op deze manier’

[laatste deel van de tekst ‘Live Kryon Channeling: Kryon in Sedona. 1 ‘/ 18-21 oktober 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 21 december 2018, via wakkeremensen.blogspot.nl, 22-12-18]

Oh, maar er is meer… er is echt meer….en dit is wat ik wil dat jullie weten: als jullie zouden moeten vertellen wat er nu aan de hand is, op dit moment; er zit een man in de stoel en op de een of andere manier is hij in contact met de andere kant van de sluier – misschien met de Creatieve Bron zelf – en levert boodschappen af met zijn bewustzijn, met zijn stem, met zijn intellect. Dit is de manier waarop het gaat, lieve mensen, bij alle channelings die op de planeet aan jullie zijn gegeven….deze manier!

De meeste geschriften die jullie hebben gelezen zijn op deze manier geschreven. Alle profeten die de planeet hebben bewandeld, waren allen mensen en brachten diepgaande dingen op deze manier. Dit is niet nieuw. Maar laten wij nu eens iets analyseren. Voor de eerste keer is de kreukel in de sluier een beetje meer open. Bewustzijn is een woord dat jullie herhaaldelijk zullen horen. De samenhang van bewustzijn is een zin die jullie vaker zullen horen.

Wat gebeurt er met het bewustzijn als iemand channelt? Het antwoord is dit: het is uitgebreid. Zeer uitgebreid. Bewustzijn gaat dus niet weg zoals sommige mensen hebben gezegd. Het is feitelijk verhoogd; veel groter, en het wordt zelfs nog multi-dimensionaler dan het al was. Als jullie vaker bij de lessen van mijn partner zijn geweest zullen jullie weten dat het een beetje op wetenschap is gebaseerd. Dit komt omdat het natuurkunde is en dit is wat hij en de anderen vertegenwoordigen. Jullie weten dat in de laatste jaren de wetenschap heeft aangetoond dat bewustzijn te maken heeft met energie. Het verandert de naalden van de instrumenten. Dit is alles wat zij nodig hadden om te weten dat bewustzijn en samenhang een speler zijn in de natuurkunde. Energie! En die energie komt rechtstreeks van het Universum. Wat gebeurt er nu dus? Wat gebeurt er met jullie die hier persoonlijk aanwezig zijn? Een verandering van uitgebreid bewustzijn gaat een lange weg.

Er zijn mensen die lineaire vragen willen stellen in 3D als: “Hoe ver gaat het?” Het antwoord is: Ja! En een persoon, met perfecte liefde, heeft een verbinding met de andere kant van de sluier? Het antwoord is JA! Er is bewijs van. Weten jullie dat dit met identieke tweelingen constant gebeurt? Waar zij ook zijn is er een verlicht bewustzijn dat identiek is aan DNA, het is bijna verstrengeld, als jullie het zo willen noemen. Dit is een uitgebreid bewustzijn. Volg mij even.

Ik beschreef channeling in het verleden als kijken in de kreukels van de dimensies. Als jullie in vier dimensies leven, wat zouden jullie dan doen….hetzelfde als de man op het podium? Terwijl hij channelt opent hij feitelijk de kreukels van de dimensies. In deze kreukels bevindt zich de schoonheid van God. In deze kreukels tussen de dimensies zitten de boodschappen….en meer. Er is op deze planeet een energie die nieuw is. Er is een evolutie die nieuw is, en al deze dingen beginnen samen te komen in een samenwerking die ook jullie in de zaal betreft. Jullie hebben op dit moment in de zaal feitelijk twee attributen. Waarom zijn jullie gekomen? Sommigen van jullie zijn gekomen omdat er bij channeling geluisterd dient te worden. Het raakt jullie harten en jullie zullen naar elke plaats gaan waar gechanneld wordt en jullie zullen gezegend zijn. Weten jullie dat er meer is?  Ik heb jullie zojuist vertelt dat er in de zaal een uitgebreid bewustzijn is. Dit nodigt de groep uit waar wij het zo vaak over hebben. Weten jullie dat in dit uitgebreid bewustzijn, deze opening in de scheurtjes van de sluier, alles niet een maar twee richtingen op gaat?  Wij weten dus al dat de zaal waarin wij ons bevinden, anders is. Dit verschil kunnen sommigen van jullie voelen. Er is hier meer dan alleen maar in de stoel zitten. Er zijn er die tijdloos zijn en teruggekomen zijn. Er kunnen hier zelfs essenties van de profeten zelf zijn omdat jullie hier zijn en jullie brengen naar buiten dat jullie geweldig zijn en weten wie jullie zijn. Hier is wat ik jullie wil vertellen: het tweede attribuut van degenen die hier zijn is het meedoen in de kreukels tussen de dimensies, want deze energie die nu stroomt en nu wordt ontdekt heeft het bewustzijn verspreid, heeft de kreukels geopend en nodigt jullie letterlijk uit om binnen te komen. Jullie zouden kunnen vragen wat er in die kreukels is. Zijn het kreukels waarin de dingen mysterieus of imaginair zijn, of zijn er dingen echt waarvan wij denken dat zij dit niet zijn?

Laat mij jullie vertellen wat zij zijn. Dit is waar wij jullie vragen, luisteraars: is het moeilijk om te begrijpen dat het bewustzijn dat nu is ontstaan, tijdloos is? Jullie zitten nu in die kreukels. Wat zit er in deze kreukels? Ik zal het jullie vertellen: jullie heling! Mensen, ik weet wie hier zijn! Meer dan alleen maar gezegend. Jullie kunnen je lichaamsklok langzamer laten lopen. Hebben jullie interesse? Jullie kunnen een situatie hebben waarin jullie levenskracht krijgen door energie…..hebben jullie interesse? Dit zit er in de kreukels, op DIT moment! Het is NU geopend en het is er klaar voor. Er zijn zoveel mensen die komen luisteren naar een channeling en misschien mensen die later luisteren of lezen, als zij het maar tot zich nemen, die niet begrijpen dat er een proces is, een reden, een diepgang in deze nieuwe energie en waarom dit gebeurt. Het is niet alleen maar voor de mensen die op het podium zitten en verbonden zijn met degenen achter de sluier……wij openen een poort, en deze kreukel tussen de dimensies is voor een bewustzijn dat luistert en mee wil doen.

Oh, er zijn zoveel, zoveel lineaire vragen over wat er achter deze kreukels is. Hoe lang zal de kreukel er blijven? (Kryon lacht) Zo gezegend zijn jullie….in jullie lineariteit. Want in de uitleg is er een boekopening, een multidimensionale boekopening die zegt dat die zich opent als jullie hiervoor zorgen en erin leven. Het is vrije keuze, lieve mensen, het is eerder gezegd: jullie kunnen deze plaats wel of niet anders verlaten en jullie hebben de kreukels tussen de dimensies die jullie kunnen bezoeken. Het gebeurt nu, en het gebeurt jullie want jullie namen staan erop.

Het is al gezegd….als jullie in de spiegel kijken (Kryon lacht) kunnen jullie het zien….de kreukel laat het jullie zien, en daarin is er – en dit is voor sommigen van jullie die hier aanwezig zijn – je angst laten vallen. Sommigen hier hebben het echt nodig om dit te horen, want angst zal je licht verminderen. Deze kreukel tussen de dimensies is de Schepper die zegt: ga er doorheen, als je stil bent. Wees stil en weet dat jullie God zijn, een deel van dit hele proces, en daarin hebben jullie de controle.

Hier is een nieuw woord: ontwerprealiteit. Dat zit in de kreukel! De kreukel zal het idee dat jullie een slachtoffer van de planeet zijn, uitvlakken; dat jullie hier alleen maar komen om te overleven. Maar hier in de zaal is er uitgebreid bewustzijn. Er zijn hier ook andere entiteiten, andere energieën uit het verleden. Ik zeg het nogmaals: hier zijn degenen die jullie verloren hebben en zijn overgegaan; zij zijn in de zaal. Er zijn supporters hier voor degenen die hier met problemen komen en zij zeggen: “Luister: dit is waarvoor je bent gekomen….dit is een goed begin! Luister je?” Er zijn hier antwoorden die verder gaan dan alleen maar zitten, luisteren en weer weggaan. Er zijn hier antwoorden en die antwoorden zullen worden ontwikkeld door wat jullie hier deze dagen horen en ook door hetgeen waarover niet wordt gesproken tijdens deze dagen. Er is een groep om jullie heen die nu in de zaal zal blijven. Ik garandeer jullie dat degenen die morgen als eersten in deze zaal komen, hen zullen voelen. Zij zijn hier voor jullie omdat ware intentie zegt: ik kom hier, ik breng hier tijd door en ik zal luisteren en aandachtig zijn.

Er is meer. Zeer actieve channeling opent iets en jullie zijn hiervoor uitgenodigd. Daarom doen wij wat wij doen. Daarom bestaat channeling zoals het bestaat.

Sommigen van jullie zijn sterk verbonden met de apostelen. Ik denk aan Paulus die in de gevangeniscel aan het schrijven is en zijn toekomst niet kent en hij begint te channelen, wat later het begin van het Nieuwe Testament werd. Wat hij channelde was zo spectaculair anders dan de 3D waarin hij was. Hij sprak over de liefde van God en over hoe prachtig de dingen voor hem waren. Zo schreef hij in het schemerlicht van de gevangenis. Jullie zien, lieve mensen, dat dit al een zeer lange tijd gebeurt. Denk aan de vele mensen die later naar hem luisterden. Als jullie vragen of Paulus een kreukel in de dimensies opende: Hij opende de kreukels en die bleven open voor hem. Wij allen kennen zijn naam en alles dat er is gebeurd omdat hij werd aangeraakt door God.

De kreukel gaat niet weg, jullie zullen verwonderd zijn over wat dit betekent voor degenen om je heen, niet alleen voor jezelf. Jullie verlaten deze plek en anderen zeggen: “Wel, er is iets gebeurd….jij bent anders! Je bent meer ontspannen, jouw gezicht is veranderd” Zij hebben gelijk omdat jullie het hebben gevoeld. Dit is channeling! En daarom bestaat het!

Neem deze dagen en de uren die zijn gegeven vanaf nu met je mee, de leringen die zijn gegeven, de channelings die zijn gegeven en daarin zitten dingen die speciaal voor jullie zijn. Daarom zitten jullie in de stoel.

Er is veel liefde voor jullie, lieve mensen, in deze energie van verandering.

En zo is het.

Kryon

Gepost door Martien op 12:51

‘Waarom we nog steeds geen betere behandelingen hebben voor depressie’

Onderzoek | Op zoek naar oorzaken en remedies

Tekst: Marieke Buijs, Vrij Nederland, 21-12-18

Inleiding behorende bij de tekst: Marieke Buijs ging neurowetenschappen studeren omdat ze wilde weten waarom de ene mens depressief wordt en de andere niet, en wat je aan zo’n depressie kunt doen. Maar betere behandelingen zijn er nog steeds niet. Waarom niet? Er wat hebben de neurowetenschappen dan wel bewerkstelligd?

Stelling: Na lezing van dit artikel werd ik voor de zoveelste keer bevestigd in mijn opvatting dat neurowetenschappen en biotechnologie zulke technische takken van wetenschappen zijn dat ze met geen mogelijkheid via magnetische scannerapparaten (MRI = Magnetic Resonance Imaging scan) zullen ontdekken waardoor depressies ontstaan. Waarom niet? Omdat mijn definitie van depressie luidt dat de patiënt vast is komen te zitten in levens- en handelingsproblemen waarvoor je een uitweg of oplossing zoekt of moet kunnen vinden omdat gezond denkende mensen die eindstreep wel kunnen vinden. Mensen die aan depressies lijden, kunnen daar niet uitkomen, omdat het altijd  maatschappelijke of sociale of intermenselijke – vaak collegiale – problemen zijn die niet bevredigend verlopen en daarmee gaat gepieker ontstaan, waardoor je vast komt te zitten, als dat gepieker eindeloos lang blijft hangen. Bij gezond denkende mensen ontstaat geen gepieker omdat ze consequent kunnen denken van startpunt a naar eindpunt B, maar als je constant last hebt van huiselijke of collegiale problemen, dan kom je vast te zitten en kun je alleen met of onder therapeutische hulp weer voortuit worden gebracht. En missen immers bepaalde gedachtenschakels of een mogelijkheid en creativiteit nieuwe invalswegen te vinden om bestaande blokkades op te heffen en daarmee weer voortgang te boeken.

Ik ben natuurlijk ook een definitie van depressie op Google gaan zoeken en kwam het volgende tegen:

Depressie

Depressie is een stemmingsstoornis en wordt ook wel depressieve stoornis genoemd.

Depressie wordt gekenmerkt door een neerslachtige stemming en het verlies aan interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten.

Verschillende soorten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte, matig ernstige en ernstige depressie; hoewel het onderscheid niet altijd duidelijk is. Het onderscheid is vooral belangrijk voor de soort hulpverlening die toegepast wordt.

Bij een lichte depressie houden de klachten vaak niet langer dan drie maanden aan. Iemand kan meestal zelfstandig of met weinig hulp blijven functioneren. De huisarts kan het beloop van deze klachten in de gaten houden.

Bij een matig ernstige of ernstige depressie gaat het in een aantal weken slechter met iemand, en krijgt hij meer en steeds ernstigere klachten. De kans is klein dat de klachten vanzelf overgaan. Snelle hulp van ervaren hulpverleners is bij deze groep nodig.

Naast deze meest voorkomende depressies, bestaan er diverse subtypen, zoals postpartum depressie, seizoensgebonden depressie of manisch-depressieve stoornis (bipolaire stoornis).

Oorzaken depressie

Depressie is een complexe aandoening waarbij de hersenen een belangrijke rol spelen. Wetenschappers denken dat depressie ontstaat door een samenspel van biologische, sociale en psychische factoren.

Biologische factoren

Onderzoek heeft laten zien dat hersengebieden die betrokken zijn bij emotie en stemming, zoals de amygdala, bij depressiepatiënten veranderingen vertonen. De hippocampus, betrokken bij het geheugen, lijkt kleiner te zijn bij mensen tijdens een depressieve episode.

Mensen met een andere psychische stoornis of chronische lichamelijke ziekte, zoals dementie of de ziekte van Parkinson, hebben een verhoogde kans op depressie. Depressie kan ook optreden na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte of een hersenkneuzing.

Sociale factoren

Ingrijpende levensgebeurtenissen leiden tot een verhoogde kans op depressie. Denk hierbij aan het overlijden van een naaste, echtscheiding, verhuizing of het uit huis gaan van kinderen. Ook traumatische jeugdervaringen zoals mishandeling verhogen de kans op depressie.

Psychische factoren

Bepaalde persoonlijke eigenschappen of karaktertrekken leiden tot een verhoogd risico op depressie. Voorbeelden zijn weinig zelfvertrouwen, perfectionisme en moeite om steun te vragen.

Symptomen

Iemand heeft een depressieve stoornis wanneer hij of zij gedurende ten minste twee weken zodanig last heeft van de onderstaande symptomen dat er ernstige beperkingen optreden in het functioneren.

Van twee kernsymptomen moet minstens één aanwezig zijn:

Een neerslachtige stemming (somberheid) gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag (bij kinderen, adolescenten of ouderen kan dit ook een prikkelbare stemming zijn).

Ernstig verlies van interesse in bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag.

En minstens drie van onderstaande symptomen zijn aanwezig:

Eetproblemen (meer of juist minder eten) en veranderingen in het gewicht;

Slaapproblemen (meer of juist minder slapen);

Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;

Vermoeidheid en verlies van energie;

Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld;

Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid;

Terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding.

Andere veelvoorkomende symptomen van depressie zijn angst, obstipatie, libidoverlies en problemen met het geheugen. Ook psychomotorische symptomen zoals vertraagde motoriek, verminderde mimiek, een ineengezakte houding en terneergeslagen blik kunnen voorkomen.

Diagnose van depressie

Depressie is (nog) niet vast te stellen door middel van een lichamelijk onderzoek. De diagnose is geheel gebaseerd op een psychiatrisch onderzoek en wat iemand over zijn ziektegeschiedenis vertelt. Depressie is niet altijd makkelijk te herkennen, omdat ook eerst lichamelijke klachten kunnen optreden.

Behandeling

Depressie is vaak goed te behandelen. De huisarts is hiervoor de eerste aangewezen persoon. De behandeling verloopt, volgens de landelijke Richtlijn Depressie, stapsgewijs van zo licht mogelijk tot zwaar; ook ‘stepped care’ of ‘getrapte zorg’ genoemd. Dit betekent minimale hulp als het kan en intensieve hulp als het nodig is. Therapieën die hierbij toegepast kunnen worden zijn onder andere e-health, gesprekstherapie, mindfulnesstraining of behandeling met medicijnen.

Etc. https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/depressie?gclid=EAIaIQobChMIupDLspGx3wIVxuF3Ch2HfwCGEAAYASAAEgLNV_D_BwE

Ik constateer dat we hiermee niets opschieten en dat het dus geen wonder is dat psychiaters en psychologen magere resultaten boeken in hun praktijk. Daarmee is het ook niet onlogisch dat neurowetenschappers die oude en traditionele invalshoeken hebben losgelaten en hun heil gingen zoeken in moderne techniek. Maar ze beseffen ook weer niet dat de mens niet gekend kan worden door middel van die techniek en wetenschappelijke metingen waar in het hersengebied activiteit valt waar te nemen, want het gaat altijd om gewone denkprocessen in het dagelijkse leven.

Daarom valt te concluderen dat neurowetenschappers (en andere grensgebieden) dus gegarandeerd nooit een oplossing zullen vinden en dat alleen gesprekstherapie zal kunnen helpen met als centraal thema: gezonde maatschappelijke denkprocessen oefenen zodat iedereen (patiënten met depressies) tegen zijn eigen blokkades aanloopt, die dan vervolgens opgelost kunnen worden.

Waarmee niet gezegd wil worden dat de neurowetenschappers verkeerd bezig zijn want ooit zal blijken dat de huidige onderzoeksresultaten ook weer bruikbaar zijn om andersoortige verklaringen te vinden, maar niet op het terrein van depressies en andere psychiatrische symptomen en aandoeningen.

Wijsheid

Live Kryon Channeling 195: Wijsheid. McCaysville, Georgia / 7 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 18 december 2018

Posted: 18 Dec 2018 01:50 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 18-12-18]

Live Kryon Channeling 195:

Wijsheid.

McCaysville, Georgia

7 juli 2018 /Lee Carroll

Geplaatst: 18 december 2018

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in McCaysville, Georgia.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het zou jullie verbazen als jullie de tijd zouden kennen die jullie ziel al in een of andere vorm heeft doorgebracht op de planeet. Dit zijn dingen die compleet verborgen zijn achter een sluier van gepastheid. Wat ik hiermee bedoel is dat het jullie niet werkelijk dient om constant onderbroken te worden door energieën uit het verleden. Dus – esoterisch gezien voor jullie – is er altijd het gevoel dat dit jullie enige leven is. Jullie moeten weten dat er geen echt bewijs is dat er meer dan dit is.

Er is niemand die terug kan komen en jullie op de schouder tikt en zegt: “Kijk eens, ik ben het. Ik ben nog steeds hier!” Dus lieve mensen, alles waarover ik spreek en dat ik als Kryon ben en als waarheid breng is iets dat jullie vertrouwen door er geloof aan te hechten en door het gebruik van jullie spirituele logica en intuïtie.

Verandering van wijsheid ligt voor jullie

De menselijke omstandigheden veranderen en wat er met name daarin beweegt is de menselijke gereedschapskist van wijsheid. Wijsheid is in jullie visie een van de enige dingen die met bijna iedereen is verbonden. Het is verbonden met intuïtie. Het is verbonden met jullie Akasha en het is verbonden met iets dat voor jullie nieuw is. Dit nieuwe attribuut is iets dat jullie uiteindelijk een naam zullen geven, maar anderen hebben andere namen voor het gevoel dat jullie hier spiritueel thuishoren. Het is een gevoel van WETEN als de dingen correct zijn. Het is een weten binnenin jullie dat dat onwillekeurig ermee instemt als jullie de wijsheid der tijden horen en dat kan voelen of dit accuraat is of niet.

Dit is iets dat sommigen van jullie binnenkort zullen ervaren. Jullie zullen beginnen met een evolutie van de: “intuïtieve waarheid.” Dingen zullen gaan klinken met de puurheid van waarheid op een manier die jullie kunnen meten met de reactie van je lichaam. Er zal iets gebeuren, misschien zal het een gevoel zijn, misschien rillingen, of iets anders. Misschien zal het iets zijn dat gewoon verbonden is met correctheid en jullie zullen weten dat het correct is.

Nu, dit is nieuw want in een oudere energie was dit er niet – niet wat ik jullie beschrijf. Sommige vrouwen zullen zeggen: “Ik heb juist hierover een intuïtie in een oudere energie!” Lieve mensen, niet tot op de graad zoals nu en niet tot op de hoogte die alle mensen uiteindelijk zullen voelen. Waar het leek te behoren aan vrouwen omdat zij over het algemeen een betere intuïtie hebben, of vanwege een verbinding met hun hersenen die, biologisch gezien, anders werken, is het nu beschikbaar voor de hele mensheid. Je zou kunnen zeggen dat juist de natuurkunde van realiteit waarin jullie zitten, begint te veranderen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat jullie en degenen om jullie heen wijzer worden.

Wijsheid gedefinieerd

Wijsheid is een zeer interessante studie. Als jullie even willen kijken naar de wijsheid van de mensheid heeft dit een zeer interessante achtergrond omdat dit ECHT HELEMAAL GEEN WIJSHEID IS! Het is een beperkte versie van zelf-felicitatie. Op het niveau van de evolutie van jullie bewustzijn is het een zelf-omsloten wijsheid. Het is de soort van wijsheid die zichzelf feliciteert omdat hij zo wijs is. Wij zullen dit “beteugelde wijsheid” of “beperkte wijsheid” noemen.

Wij zijn op een plaats die de Tempel van Wijsheid van deze Universiteit wordt genoemd en, door de naam Tempel zou dit de wijsheid van God inhouden, de Creatieve Bron, een Bron die boven alle bronnen gaat en grote compassie en liefde bevat. Een van de interessante dingen betreffende jullie wijsheid is dat die rustig is. Het WEET en het betreft meer dan alleen denken. Het beroemde beeld van “de Denker” kan jullie tot de conclusie brengen dat de denker ook wijs is. Dit hoeft niet waar te zijn. Hij denkt er alleen maar aan. Het is jullie zienswijze van het verleden dat wijsheid altijd is verbonden met de hersenen. Hoe intellectueel is degene die wijs is?

Ik heb jullie eerder verteld en ik zeg jullie nogmaals: Wijsheid zonder liefde is niets dan woorden. Wijsheid zonder de fundering van compassie is geen wijsheid. Het zijn gewoon veronderstellingen voor overdenkingen – een cirkel van denken alleen maar voor het denken.

Echte wijsheid is het resultaat van liefde en compassie die samenwerken op een manier die onderzoekt wat mooie spirituele kernwaarheid is. Daaruit komt de Wijsheid der Tijden waar jullie naar hebben uitgekeken.

De hersenen kunnen jullie geen wijsheid geven. Het kan jullie hoog denken geven en de illusie van wijsheid. Maar zij kunnen jullie alleen maar geven wat ik “beteugelde wijsheid” wil noemen; wijsheid die in een cirkel van zelf-felicitatie zit.

Er is een beroemd verhaal. Er zijn mensen die een deur willen openen en dus slaan zijn steeds maar weer met hun hoofd tegen de deur. De deur gaat natuurlijk nooit open., maar zij wensen zichzelf geluk omdat zij hun hoofd tegen de deur aan slaan. Na een tijdje stoppen zij hiermee en verkondigen dat de deur is geopend, zelfs terwijl dit helemaal niet waar is. Sommigen geven zelfs hun leven door hun hoofd tegen de deur te slaan in een poging om deel uit te maken van de zelf-felicitaties omdat de deur zou zijn geopend, terwijl dit feitelijk niet waar is. Na een tijdje realiseren zij zich dit dat de deur weer geopend  moet worden, hoewel die de eerste keer nooit geopend werd. Dus komen zij terug en slaan er weer met hun hoofden tegenaan.

Elke keer als zij zogenaamd de deur openen door er met hun hoofden tegenaan te slaan feliciteren zij zichzelf als zij hiermee klaar zijn en spreken zelfs over de wijsheid die ervoor nodig was om met hun hoofd tegen de deur te bonzen. Dit is de mensheid op zijn best in de oudere energie waarin jullie zijn opgegroeid. Jullie weten precies waarover ik het heb, nietwaar? Na een tijdje gaan zij weer met hun hoofd tegen de deur lopen. Soms heeft de deur een andere naam. Soms zijn de deuren verschillend maar zij gaan in feite nooit open. Maar zelfs dan is er op de een of andere manier zelfbedrog en de cyclus van zelffelicitaties het gevolg. Er is een herkenning van wijsheid die nooit verschijnt omdat het in een cirkel gaat van valse logica en mythologie en die gaat nooit echt verder dan het idee in de menselijke hersenen van wat het betekent als de deur open zou staan.

Dan komt er iemand met de sleutel van de deur en opent die heel gemakkelijk. De Deur-autoriteiten zijn geschokt en gaan snel naar die persoon en vertellen hem weg te gaan en nooit meer terug te komen. Dit komt omdat zij weten dat zij nu met de duivel te maken hebben of met het occulte – want degene met de sleutel had oplossingen die buiten de realiteit lagen van alles wat een mens geacht en in staat was te doen. Daarom slaan zij de deur dicht en gaan door met het bonken tegen de deur om te proberen die op hun eigen manier te openen.

Ten slotte is het slaan met het hoofd een nu gerespecteerde en verwachte manier om met de deur om te gaan.

De wijsheid der eeuwen komt van een disfunctionele manier van denken die gelooft dat het wijs is als dit niet zo is en zichzelf feliciteert met dingen die het zelf heeft bedacht of heeft gezien als waarheid, in zijn onwetendheid. Wij hebben jullie al eerder gezegd: “Een gek weet niet dat hij gek is.”

De met het hoofd slaande deuropeners hebben hetzelfde attribuut. Zij kunnen ultra-gek doen en dit nooit zelf inzien of weten. Zij zullen lopen en spreken op dwaze manieren en dit nooit zien of zich realiseren. Anderen echter, beginnen het onmiddellijk te zien. Het menselijk ras weet niet dat het disfunctioneel is. Het begint nu net uit deze zelfproclamatie te klimmen van wat het gelooft dat wijsheid is. Maar het is zeker dat men begint te klimmen uit de schelp van de gek waar het steeds in heeft gezeten.

De Ontwikkelende Nieuwe Wijsheid

“Beteugelde Wijsheid” (de echte) is gecompliceerd en heel anders dan jullie over wijsheid is verteld en hoe die eruit zou zien. Hij is niet toebedeeld aan de intellectuele denker, lieve mensen. Het behoort aan de compassievolle mens. Wijsheid heeft een nieuwe richting nodig waar jullie nooit aan hebben gedacht omdat die jullie niet is geleerd. Hadden de meesters van de planeet wijsheid? Als dit zo is, hoeveel lawaai maakten zij? Het antwoord is: geen. Zij zaten en waren stil en toch was de wijsheid die uit hen allen kwam de diepgaande wijsheid der tijden. Zij konden jullie aankijken en je hart laten smelten door de liefde en de compassie van de Schepper, en het resultaat was pure wijsheid.

Beteugelde wijsheid of “wijsheid in een doos” maakt veel lawaai en bestempelt zichzelf als de waarheid. Het verkoopt zichzelf als een wijze hiërarchie waarbij dit de “beste wijsheid” zou zijn. Het overdenkt zichzelf, schept mythologie om zichzelf te bevestigen en doodt om te overleven. Toch kan het – in alle disfunctioneren – niet zien dat het defect is.

“Beperkte Wijsheid” komt niet van de hersenen. In plaats daarvan komt het van de cellen. Dit zal jullie tot het argument brengen dat biologie gewoon chemie is. De vooruit denkende mens echter zal zeggen: “Wat kan er echt, werkelijk, in jullie DNA zitten? Kan er multidimensionale chemie zijn? Als dat zo is, wat zou dit dan inhouden?”

Geloven jullie in het menselijk Merkabah, een energieveld dat multidimensionale biologie vertegenwoordigt? Misschien is het een diepgaand spiritueel veld? (de Twee Koningen uit de bijbel) zagen dit. Weten jullie dat het groot is? Het is acht meter breed. Het heeft ook diepgaande patronen en deeltjes. Als jullie de informatie van de Flower of Life hebben gelezen hebben jullie het immense, de complexiteit en het potentieel van het Merkabah gezien. Maar wacht, ik vertelde dat het multidimensionaal is, niet esoterisch en dit betekent dat het natuurkunde is! Klopt! Er zal een dag komen waarop er de herkenning komt dat God (de Meester Schepper) de Meester Fysicus is en dat daarom de studie van de natuurkunde gewoon de studie is van een spiritueel meesterplan van diepgaande natuurkunde. 

Er zal zeker een dag komen waarop jullie wetenschap en spiritualiteit gewoonweg niet meer kunnen scheiden. Dit Merkabah is vol van patronen die jullie op een dag kunnen zien. Het is overduidelijk dat de wetenschap zich op een dag zal ontwikkelen naar een plaats waar het de mogelijkheid zal ontdekken om multidimensionale en kwantumpatronen te observeren. Als jullie dit doen zal dit revolutionair zijn en het zal een enorme realisering zijn dat ieder mens een spiritueel- en gezondheidspatroon heeft. De wetenschap zal het rond ieder mens zien en de patronen zelf zullen een inzicht geven in de gezondheid en de balans en misschien zelfs hoeveel vorige levens men heeft gehad! Dit komt eraan, maar over dit Merkabah stel je de vraag: “Hoe is het gemaakt? Waar komt het vandaan?”

Er zijn mensen die zouden zeggen: “Wel, het komt van de ziel!” Dan zouden jullie kunnen vragen: “Goed, waar is de ziel dan?” Dit is de logica die zal leiden naar vele antwoorden, maar geen ervan zal waar zijn. Jullie raden, gebaseerd op intellectuele wijsheid.

Het ware antwoord is een wijs antwoord en het is veel praktischer dan alles dat jullie zouden kunnen denken. Waar komt de Merkabah vandaan? Het komt rechtstreeks uit jullie collectieve DNA, want, lieve mensen, dit prachtige, Oude DNA schept jullie menselijk Merkabah en het is geheiligd. Het bevat niet alleen de wijsheid van jullie planeet, maar van de kosmos zelf. Er zal een dag komen waarop jullie moeten (h)erkennen dat jullie biologie een plaats heeft die verder gaat dan de menselijke logica en een deel is van de wijsheid van de Schepper – en die wordt niet geschapen in de hersenen.

Er is ook nog iets anders in het DNA. Het is de “herinnering van alles”. Het is de herinnering van jullie Akasha op de planeet. Wie waren jullie? Wat hebben jullie leven na leven bereikt? Hebben jullie iets geleerd?

De grootste “beperkte wijsheid” op de planeet gaat recht uit de oude zielen vandaan komen die zelfs misschien hier zitten. Het is dezelfde wijsheid die de meesters hadden en die komt van dezelfde plaats. Het heeft niets te maken met intellectuele beoefening en het weet beter dan met het hoofd te slaan tegen een deur die mythologie heet. Het is sterk verankerd in actuele, praktische geschiedenis van jullie melkwegstelsel.

Wie waren de grootste denkers van de geschiedenis? Sommigen zullen de Grieken noemen. Bemerk echter wel dat zij hun goden disfunctioneel maakten door hen een menselijke natuur aan te meten. Zij waren daardoor heel goed in het maken van hun eigen “wijsheids-deur”, een die nooit werd geopend, of het idee dat God gewoon als een mens was. De echte wijsheid zou veel later moeten komen.

De Komende Ontwikkeling van de Nieuwe Wijsheid van de Mensheid

“Beperkte wijsheid” zal rustig zijn en het zal uit de diepten van de Akashakroniek halen wat werkte en wat niet werkte.

Het zal beginnen met positieve herinneringen, geen negatieve. “Beperkte wijsheid” zal zichzelf gaan begrijpen en zich dingen afvragen over de compassie van schepping. Hier zijn vijf van de attributen om naar te kijken in een ontwikkelde mens:

Nummer een: Zij zullen rustig zijn – zich niet op de borst kloppen.

Nummer twee: Zij zullen zich realiseren dat alles wat zij weten maar een fractie is van wat er bestaat. Daardoor is er nederigheid vanwege hetgeen zij niet weten.

Nummer drie: Zij staan altijd klaar voor het onverwachte en zien nooit iets als “compleet!”

Nummer vier: Zij zullen diepgaand en onvoorwaardelijk liefhebben. Zij zullen de mensheid en de Aarde op een duidelijke manier liefhebben.

Nummer vijf: Zij zullen “uitgebreide” compassie hebben  – iets dat jullie nog niet hebben gezien.

Dit zijn de meest wijzen op de planeet en zij komen eraan. De grootste wijsheid van de planeet zal niet komen van “hoog denken” maar van hetgeen dat al eonen lang door de mensheid is ervaren. Alleen oude zielen zullen dit hebben. De Akasha in het DNA ontwaakt voor dit attribuut en jullie zullen dit het eerst zien bij de nieuwe kinderen die na 2012 zijn gekomen. Zelfs nu al zien jullie een verschil tussen kinderen die “slim” zijn en kinderen die “wijzer zijn dan hun leeftijd doet vermoeden!”

Het Praktische

Wat kunnen jullie meenemen uit deze discussie over een nieuwe soort wijsheid? Het zal de manier veranderen waarop alles werkt en dit kan voor sommigen beangstigend zijn. Dit is nu eenmaal zo met veranderingen. Het gaat het dagelijks leven veranderen en ook dingen die al eonen lang hetzelfde zijn. Het gaat het “normale” omvormen tot iets anders. Deze nieuwe, zich ontwikkelende menselijke natuur zal invloed hebben op de manier waarop jullie zaken doen. De grote zakenbonzen zullen gaan begrijpen dat de werknemers echt menselijk bronnen zijn en dat zij de meest waardevolle dingen zijn die op de planeet voorkomen. Daardoor zijn zij meer familie dan werknemers en er dient voor hen gezorgd te worden.

De ondergrens voor het nieuwe zaken doen zal een combinatie zijn van financiële resultaten en manier waarop de “familie” het werk in het bedrijf doet. Wat kan het management doen om de ervaringen vrediger en productiever te maken voor allen die daar werken?

Grote bedrijven zullen grote families worden en de werknemers zullen niet graag weggaan omdat er op vele manieren voor hen wordt gezorgd. Is dit een soort van wensdroom? Lieve mensen, het is er al in sommige culturen!!!

Hoe zou wijsheid in de politiek eruit zien? Wij hebben het hier eerder over gehad, maar sommigen dienen dit nogmaals te horen. Er zal een dag komen waarop een kandidaat als hij anderen bekritiseert op een onethische manier, jullie hem zullen laten vallen. Jullie zullen dit doen om jezelf te laten zien wie jullie werkelijk zijn. Als een kandidaat slecht spreekt over zijn tegenstander en hem uitscheldt, zullen jullie hem laten vallen. Onvriendelijkheid is een zeer transparant venster waardoor jullie een goede kijk op hun persoonlijkheid krijgen en het publiek zal zich hiervan afwenden. De kiezers zullen integriteit verwachten, eerlijkheid, compassie en vriendelijkheid, zelfs als er verhitte debatten zijn.

Opeens zal er een ontwikkeling zijn in het politieke proces en de ene kant zal de andere niet meer willen afslachten om begrepen te worden of te winnen. Winnen door verkeerde informatie zal als oneerlijk en onacceptabel worden gezien.

Dit gaat de manier van politieke campagnes veranderen, lieve mensen, en het komt eraan! Jullie zullen merken dat het niet vriendelijk genoeg kan zijn. Als het publiek gaat veranderen zullen vele politici hierop reageren en proberen te voldoen aan de verwachtingen om gekozen te kunnen worden. Maar als dit nep is zullen jullie dit ook doorzien.

Op een publiek toneel kan een mens niet doen alsof hij aardig en compassievol is als zij niet echt zo zijn. De realiteit zal snel duidelijk zijn.

De eerste keer als jullie een strijd hebben tussen twee kandidaten en zij hebben compassie en menen dit ook, dan zal dat voor jullie een verademing zijn. Jullie zullen feitelijk gaan luisteren naar tegenovergestelde ideeën en concentreren je niet op het negatieve. Jullie zullen het verschil zien en je realiseren dat het echt verandert. Het gaat veranderen wie er wordt gekozen omdat degene die is gekozen door zal gaan met integriteit te verwachten van degenen die onder hem of haar staan. Het gaat alles veranderen omdat het niet uit het hart komt maar uit een DNA dat zich ontwikkelt. Compassie zal de nieuwe gouden standaard worden.

Jullie Verbazingwekkende Verschillen zijn jullie Kracht

Kijk eens om je heen in deze zaal. Sommigen kunnen vragen: “Waar zijn jullie allemaal doorheen gegaan?” Het antwoord is: Alles. Kijk naar de geslachten in deze zaal en realiseer je dit: Jullie hebben hen wisselend gehad. Elke man is een vrouw geweest. Elke vrouw is een man geweest…..vaak! Elk van jullie heeft volledige menselijke ervaringen.

Ieder van jullie heeft de vreugde en de horror van het leven ervaren en dit schept een wijsheid die nooit opgebracht kan worden door het intellect van de menselijke hersenen of door alleen de gedachten. Lieve mensen, jullie komen dichter bij de Creatieve Bron en de originele leringen die de Pleiadiers jullie brachten. Jullie beginnen de “eenheid met alles” te zien op de planeet en dit verandert jullie manier van denken.

Op dit moment kan de meest wijze op de planeet een boomknuffelaar zijn. Deze persoon is verbonden met Gaia en heeft de wijsheid der eeuwen gevoeld door de wortels die direct de Aarde in gaan. De emotie die jullie voelen is de natuur, jullie partner en het is de meest wijze partner die jullie ooit kunnen hebben.

Gaia is liefde. Als jullie die aan de hele mensheid zouden kunnen geven zou dit alles veranderen. Velen zullen huilen als zij zich realiseren dat dit onmogelijk is. Toch, stukje bij beetje, zal een flink deel van de mensheid dit op zijn eigen manier zien en naar buiten gaan staren naar de pracht van de natuur en gaan begrijpen dat die feitelijk “weet” kan hebben van de mensheid.

De Inheemsen leerden dit. De natuur (Gaia) kent de mensheid en deze prachtige energie kan benaderd worden, is toegankelijk! De inheemsen van de planeet hadden een veel grotere wijsheid dan jullie vandaag hebben en alleen maar omdat zij de verbinding met alle dingen begrepen. Dit is dus de volgende stap.

Wij hebben het over jullie DNA. Wij hebben het over de Akasha (jullie wijsheid uit vorige levens) die er is om jullie te helpen om compassie en de liefde voor andere mensen te ontwikkelen. Wij zeggen dat jullie voorouders deel uitmaken van jullie – precies zoals de Oude Inheemsen dit al wisten.

Verbinding

De laatste is een diepgaande verbinding met de Aarde. Enkelen van de meest wijzen op de planeet zijn door de eeuwen heen degenen geweest die sjamanen waren en verbonden waren met de planeet op een dusdanige manier dat het moeilijk is om het verschil tussen hen en de natuur te ontdekken. Zij begrepen de “Eenheid” van de dingen en konden allerlei schijnbaar onmogelijke dingen doen. Dit is de manier waarop het werkt want Gaia is een levende partner. Door de eeuwen heen is veel hiervan vergeten. Toch, als jullie de energie van de rasters gaan begrijpen en hoe zij feitelijk samenkomen om jullie te leiden en te helpen, gaan jullie de realiteit van dit alles begrijpen.

Een ander aspect van wijsheid is het realiseren van de manier waarop jullie zijn verbonden met dat wat wij “het Veld” noemen. Is het mogelijk dat gewoon op Aarde rondlopen jullie op een bepaalde manier met ALLE DINGEN  verbindt? Kan er een verbinding zijn tussen jullie, jullie bewustzijn en ALLES WAT IS?

Voelen jullie, terwijl jullie van A naar B gaan, dat er een andere aanwezigheid bij jullie is?

Je zou kunnen zeggen: “Wel, dat is de God in mij!” Misschien is dit niet zo. Misschien is het Gods-deel van jullie verbonden met alles wat is op de planeet en voor jullie samenwerkt op een speciale manier en samenstelling.

Het Veld is iets dat er altijd is geweest, lieve mensen, maar alleen in deze nieuwe energie wordt het gezien, gemeten en geanalyseerd. Dit is een deel van de evolutie van jullie bewustzijn als een “speler” in de natuurkunde van wat jullie huidige “dimensionale realiteit” schept. (hoe jullie jezelf zien).

Het Meesterschap van Stilte

De meesters van de planeet kijken jullie in de ogen en zeggen heel weinig. De natuur doet hetzelfde en de elementen zijn hetzelfde. Al deze energieën zeggen hetzelfde. Jullie kunnen liefde, compassie en ongelooflijke wijsheid uitstralen door gewoon te lopen waar jullie altijd hebben gelopen in de wetenschap wie jullie zijn. Alles smelt ineen.

Het is bijna alsof jullie wijsheid en het licht dat vanuit jullie Merkabah komt zicht uitspreidt waar jullie ook lopen en de anderen op een esoterische manier zachtjes aanraakt. Anderen zullen hierdoor worden geraakt en kunnen misschien vragen: “Hoe hebben jullie vrede met deze dingen? Ik ben in dezelfde omstandigheden als jij en ik zie dat jij vrede hebt en ik niet!”

Dit is een uitnodiging voor compassie. Jullie kunnen tegen hen gaan praten over hoe een groter perspectief van wie zij zijn een wijsheid van vrede op de planeet schept. Jullie kunnen hen vriendelijk laten weten wat jullie hebben ontdekt – dat jullie geen slachtoffers zijn van de wereld en dat de mensen individueel de controle hebben over wie zij zijn en wat zij wel of niet kunnen doen en niet wat hen door anderen wordt verteld. Dit zou jullie wijsheid zijn die komt vanuit jullie ervaring in het lopen van A naar B vanwege wie jullie zijn – prachtige, mooie mensen op de planeet.

Dit Merkabah van jullie gaat in de toekomst van jullie samenleving een grotere rol spelen. Dat is het ontwerp. Daarvoor is het er. Denk aan je Merkabah als een multidimensionaal, biologisch deel van jullie dat altijd bij jullie is geweest en dat sommigen vanaf het begin hebben gevoeld. Zelfs zonder de instrumenten om het te zien hebben velen het bestudeerd en erover onderwezen. Toch hebben jullie nog steeds geen idee wat dat werkelijk is. “Beperkte Wijsheid” is het vermogen om te begrijpen dat jullie niet alles weten maar er klaar voor zijn om over een versperring van geloof heen te kijken die momenteel dingen voor jullie verbergt. “Beperkte Wijsheid” is een wijsheid die rustig wil zitten en gewoon wil nadenken over de schoonheid van alles wat is en daarmee tevreden wil zijn totdat grotere kennis wordt onthuld.

Het meest opwindende voor een goeroe is een jaar lang stil te zijn. Dat is interne wijsheid, onbeperkt, niet zelf-feliciterend en open voor wat het nog niet weet. Degenen die rustig is en al het andere absorbeert dat rustig is, heeft “beperkte wijsheid.” Nogmaals, een voorbeeld van een gesloten menselijk bewustzijn is dit: “Een gek weet niet dat hij gek is!” Maar beperkte wijsheid is als een mens weet dat hij “omhoog kan kijken” naar een hogere dimensie van denken en zeker gek kan zijn, maar hij weet ook dat er meer is dan hij weet en dat dit – in zijn tijd – feitelijk bereikbaar is.

De gereedschappen van wijsheid zijn in jullie allen, allemaal. Collectief is de samenwerking die jullie met een groep tot stand kunnen brengen en dit helemaal voor elkaar krijgen, enorm. Wat jullie collectief voor de planeet kunnen doen is verbazingwekkend. Het herbenoemt wijsheid zoals jullie die kennen en vervangt het door een praktische energie in plaats van een aardig concept.

Niets in deze zaal is toevallig. Al deze dingen, lieve mensen, worden in dit tijdperk en deze tijd onthuld. Hoe wijs zijn jullie? Kunnen jullie zelfs beginnen in contact te komen met wat wij jullie cellulaire structuur hebben genoemd? Wisten jullie dat die een intelligentie heeft die maar weinig af staat van jullie bewustzijn? Hebben jullie van je innerlijk aangeborene gehoord? Al deze dingen maken deel uit van een nieuwe, wijzere mens die zegt: “Ik begrijp de details van deze dingen niet, maar ik ben volledig in lijn met hen en ik ben er klaar voor om welk deel van deze esoterische dingen dan ook te gebruiken omdat zij mij, en degenen om mij heen, helpen.” Sommige van deze dingen werden jullie nooit op school, en ook nergens anders, geleerd. Zelfs in spirituele systemen hoorden jullie niets hierover. Zijn zij hierdoor niet correct, lieve mensen, of gaat er misschien een belletje rinkelen dat jullie vertelt dat er hier nieuwe dingen gebeuren?

Samenvatting

Kunnen jullie de dingen die jullie hier horen echt geloven, of dat er een persoonlijke energie om je heen is waarin jullie “rijden” die jullie Merkabah heet? Kunnen jullie geloven dat de menselijke natuur zichzelf kan ontwikkelen? Sommige van deze dingen zijn moeilijk te begrijpen voor degenen die nu en later lezen en luisteren.

Ik weet dit en ik wil jullie vertellen dat dit hetzelfde is als bij elk geavanceerd onderwijs. Er zal een dag komen waarop er een “aha” is als deze ideeën op hun plek vallen en jullie zullen hen KENNEN. Momenteel leren jullie wijs te worden. Later zal er een tijd komen waarop jullie zeggen: “Ik ben inderdaad wijs om dat ik nu weet wat ik eerder niet wist!”

Dit is waar de mensheid uiteindelijk naartoe gaat, met welke snelheid het ook wenst te gaan. Dit is de vrije keuze van hoe het is om twee stappen vooruit en een achteruit te gaan. De veldslag tussen donker en licht en de dualiteit die nu voor jullie ligt, is nieuw en jullie zijn deze veldslag langzaam aan het winnen. Wees niet bang als dingen anders lijken te zijn, lieve mensen, omdat dit niet zo is.

Wees niet bang voor verandering want er zal veel veranderen. Claim in plaats daarvan de wijsheid die zegt: ”Ik verwacht het onverwachte. Ik verwacht een welwillende uitkomst omdat dit is wie ik ben.” Wees vredig bij de volgende stap, zelfs als die onbekend is.

Wij spreken vandaag vanuit de Universiteit van Delhi, uit de Tempel van Wijsheid, nogmaals ter ere van degenen die hem schiepen en het overleg dat zij hierbij hadden. Zij hadden geen idee dat zij hem bouwden voor een toekomst waarvan niemand wist dat die zou komen en dat dit nu de plaats zou zijn waar deze onbekende toekomst nu aan jullie wordt onderwezen..

En zo is het.

KRYON

The information is free and available for you to print out, copy and distribute as you wish. Its Copyright, however, prohibits its sale in any form except by the publisher.

Lee Carroll

Gepost door Martien op 09:30