Categorie archief: vegetarisme

Krantenkoppen bieden steeds vaker een spirituele bespiegelingsmogelijkheid voor zelfevaluatie (mensheid)

Leven vegetariërs langer dan vleeseters? (Marco Visser, Gezondheid & Zorg, Katern de Verdieping/Trouw, 7-2-20)

Stelling:

  1. Puur spiritueel gesproken is het – zonder onderzoeksgegevens die dat kunnen bevestigen omdat hierover geen onderzoek bestaat – een kwestie van kosmische wetten kennen om te weten dat iedere geboorte van een mens op aarde betekent dat dit geboortemoment vast ligt (omdat alles te maken heeft met planeet- en sterrenstanden) evenals het moment waarop je je stofkleed kunt afleggen (‘sterven’ of ‘overgang’) omdat je levenstaak dan als afgerond kan worden beschouwd. Dus liggen die momenten geheel vast. Dat betekent ook dat het geen toeval bestaat in het leven, maar dat weet natuurlijk bijna geen mens (omdat hierover niet wordt nagedacht) omdat onze mechanische maatschappij blind is voor alles wat zich achter de ‘muren van de materie’ afspeelt. ‘Als afgerond te beschouwen’ kan alleen worden uitgesproken als ieder mens zou erkennen dat het stoffelijke leven eindig is, maar na dit leven je weer terugkeert in het oneindige leven en dat is nu eenmaal eeuwig, want zo zijn we geschapen. Dit is het eerste argument dat de krantkop van Trouw in vraagvorm ‘Leven vegetariërs langer dan vleeseters’ een generalisatie is omdat deze stelling zichzelf nooit kan bewijzen. Het is immers geen wet van Meden en Perzen dat een vegetariër langer leeft dan een vleeseter, want dat hangt niet van voedsel of, maar staat gewoon vast;  afwisselend leef kortere en langere levens op aarde om je alle ruimte te beden om de levenslessen die daarin besloten liggen te leren kennen en mee te maken. Feit is wel dat de na dit leven in 3D je in 5D (als tussenstation naar vervolgens weer een 3D-planeet) komt te leven waarin door mensen geen vlees wordt gegeten omdat je daar geen lichaam hebt. De bedoeling van de aardse evolutie is dus dat je alleen hier op aarde tot het besef of bewustzijn kunt/zal komen dat het geen pas geeft om dieren te doden om dat vlees op te eten. Dat is kosmisch gezien barbarisme.
  2. Het hangt dus alleen van je levensopdracht of levensmissie af hoelang je de tijd krijgt om op aarde je taken te kunnen afronden. En omdat die opdracht in je ziel besloten ligt, die je – als het goed is – kunt leren te vinden door meditatie, kom je daar als jonge aardse ziel minder snel achter dan als oude aardse ziel. Maar anderzijds is ieder menselijk zielenplan uniek voor wat taakstelling en het waarom daarvan – dat moet aansluiten op voorgaande levens omdat zonder die aansluiting geen consistentie of samenhang mogelijk is – en alleen zo een evenwichtig en leerzaam leven mogelijk wordt. Maar dat behoort tot de uitzonderingen omdat het in de praktijk betekent dat verlichting alleen mogelijk is door dat evenwicht en leren van die kosmische wetten die ieder tot zijn eigen innerlijke ziel voert.
  3. Dat betekent ook dat ‘valse profeten’ in de vorm van vegetariërs die alleen om de maatschappelijke trends vegetariër zijn geworden naar het voorbeeld van anderen, alleen de verlichting bereiken als ze die drang helemaal verinnerlijkt hebben. Zo gezien blijft het heel goed mogelijk dat verstokte rokers en drinken heel oud worden en dus ook ouder dan vegetariërs.
  4. Een echte vegetariër straalt wijsheid uit en is voor iedereen een voorbeeld. Echte vleeseters ‘stralen’ iets anders uit en dat is alleen zijn ego-bewustzijn en leeft zich daarom uit in de materie, want is verknocht aan de aardse 3D-omgeving. Hij is nog lang niet toe aan 5D. voor mij is het trouwens nog de vraag of, als alle bewoners van dit moment op aarde, allemaal vegetarisch zouden leven, ook op de grens of drempel van de verlichting zouden leven. Alleen als ‘zien’ van een vegetariër ook een ‘herkenning’ biedt van die uitstraling, dan weet je dat het een innerlijk erg zuivere ziel is, die met een aparte missie hier rondloopt.

Mensen die geen vlees eten leven gezonder. Is dat ook een recept om ouder te worden? Marco Visser

MARCO VISSER

Nu zelfs de corpulente rocker Meat Loaf vorige maand bekend maakte dat hij vegetariër is geworden, moet de vraag maar eens op tafel komen. Leven vegetariërs langer dan overtuigde carnivoren? Het Consult trok langs de wetenschappelijke onderzoeken voor een antwoord en klopte aan bij het Voedingscentrum.

Eerst de onderzoeken. De meest geciteerde studie als het over leefstijl en levensverwachting gaat, is die naar de eet- en leefgewoonten van de zevendedagsadventisten in de Verenigde Staten. Deze groep eet weinig vlees – varkens- en paardenvlees laten ze al helemaal staan -, drinkt geen alcohol en rookt ook al niet. Het onderzoek naar de gezondheid van deze groep begon in 1976, gevolgd door een tweede onderzoek waarvan de resultaten eind vorig jaar bekend zijn gemaakt. De conclusie was dat de zevendedagsadventisten een lagere kans hebben op vroegtijdig overlijden dan hun landgenoten. Ook het percentage mensen met kanker lag lager.

Er zijn meer studies die concluderen dat vegetariërs en veganisten gezonder zijn en vaak langer leven. Maar daaruit is niet de conclusie te trekken dat een vleesloos dieet tot een langer leven leidt. “Vegetariërs hebben in de regel een gezondere leefstijl dan vleeseters”, zegt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum. Zij leven bewuster, roken en drinken minder en bewegen meer. Allemaal factoren die belangrijk zijn voor een langer leven. “Hierdoor kan het verband tussen een vegetarische voeding en een lager risico op ziekte worden overschat.”

Om onomstotelijk vast te stellen dat vegetariërs langer leven dan vleeseters, zouden wetenschappers tweelingen hun leven lang moeten volgen waarbij de een vlees zou moeten eten en de ander niet. Er bestaan onderzoeken die in de buurt komen. In Denemarken zijn diverse onderzoeken gedaan naar tweelingen die zijn geboren tussen 1870 en 1920. Maar destijds had de kruidenier geen vegaburger achter de toonbank liggen en was vegetarisme in deze streken onbekend. Wat de onderzoekers wel zagen was dat een ongezonde leefstijl die tot overgewicht leidde de kans op een vroegtijdige dood vergrootte.

Vegetariërs en veganisten weten dat ze moeten letten op hun eiwitten. Onderzoekers van het Massachusetts General Hospital concludeerden dat de kans op overlijden aan ziektes fors afneemt naarmate mensen meer plantaardige eiwitten consumeren.

Ze moeten er wel voldoende van binnenkrijgen, zegt De Vries van het Voedingscentrum. De kwaliteit van plantaardige eiwitten is lager dan die van dierlijke, dus moeten vegetariërs en veganisten meer van deze proteïnen eten. “De aanbevolen hoeveelheid eiwit is in principe 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht, maar voor vegetariërs en veganisten is die hoeveelheid respectievelijk 20 en 30 procent hoger.”

De traditionele vegetariër is de lacto-ovo-vegetariër (wel melk en eieren). Zijn neefjes zijn de pescotariër die wel vis eet en de af-en-toe-vegetariër, de flexitariër. Vis verlaagt volgens het Voedingscentrum het risico op hart- en vaatziekten en zuivel zorgt voor een lager risico op diabetes en darmkanker. Of de bewandelaars van de middenweg langer leven dan de fervente vleeseters of veganisten, is niet bekend. Net zoals er ondanks alle onderzoeken geen uitspraak is te doen over de vraag of Meat Loaf een langer leven in het vooruitzicht zou hebben als hij zich wat eerder tot het vegetarisme had bekeerd. Wel is met zekerheid te stellen dat vegetarische diëten de kans op bepaalde ziekten als kanker, een hoge bloeddruk en diabetes 2 verminderen.

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Ook een gezondheidsvraag? Stuur een mailtje naar gezondheid@trouw.nl.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/862/articles/1081942/37/1