Jezus: Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op

25 Januari, 2018 door John Smallman

Posted: 30 Jan 2018 05:44 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 31-1-18]

Jezus:
Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op.

25 Januari, 2018 door John Smallman

Over de hele Planeet Aarde bewegen de energievelden van de mensen naar elkaar toe en smelten samen, vermengen zich en integreren in steeds meer harmonieuze samenwerking terwijl de Tsunami van Liefde doorgaat te versterken en te intensiveren. Jawel, er ontstaan nog steeds conflicten, bij de zwakkeren wordt nog steeds lijden teweeg gebracht zoals jullie diverse nieuwsagentschappen blijven rapporteren, maar terwijl dit gebeurt vindt er wereldwijd een massief loslaten plaats van oude begraven haatgevoelens en verontwaardiging. De intensiteit van beminnelijke houdingen en gedrag dat overal ontstaat, leidt tot de onthulling van veel beschamend gedrag dat hele tijdperken lang, maar verborgen, doorgaand heeft plaatsgevonden. Het is niet langer mogelijk om gedragingen, die zwakken en onschuldigen uitzuigen, te verbergen. Ze worden onthuld en beëindigd terwijl de daders voor het gerecht gebracht worden.

Liefde is het oneindige veld van goddelijke Kracht waarbinnen alles dat bestaat in eeuwige vreugde wordt omvat. Zoals ik eerder gezegd heb is alles, wat niet in perfecte en volledige uitlijning is met Liefde, onwerkelijk en voorbijgaand en kwijnt in de Aanwezigheid van Liefde gewoon in nietigheid weg. Dat is wat er nu op Aarde gebeurt.

En dat is reden om te V I E R E N ! Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op. Haar tijd is voorbij. Alles wat jullie nu nog zien en horen is slechts haar definitieve en lawaaierige ineenstorting.

Terwijl het onwerkelijke, de illusie, rondom jullie heen helemaal ineenstort, zullen jullie vele verbazingwekkende veranderingen in jullie aardse bestaan opmerken, van jullie menselijke vormen tot de fysieke omgeving waarin jullie stevig lijken te zijn genesteld. Jullie hebben de kracht om je percepties en overtuigingen te veranderen en om jezelf te openen voor een veel groter gebied van mogelijkheden en kansen terwijl jullie je menselijke vormen blijven behouden. Er is geen voornemen om jullie uit je lichamen, die jullie tot in het oneindige goed kunnen dienen, te verwijderen. Door de volheid van Liefde door jullie harten te laten instromen, zal genezing op ieder niveau optreden en ieder aspect van jullie menselijke natuur nieuwe kracht geven – jullie beminnelijke aard die goddelijk en eeuwig is.

Zoals jullie heel goed weten zijn jullie eeuwige spirituele wezens die een tijdelijke ervaring hebben als mensen in een vorm. Tot op heden leek het alsof jullie geen controle hadden over je menselijke vormen, want ze leken met de tijd te verouderen en af te takelen, ongeacht hoe goed jullie er voor probeerden te zorgen. Nu hebben jullie collectief het besluit genomen om jezelf te laten kiezen hoeveel tijd jullie als een mens wensen te besteden alvorens terug te keren naar jullie Werkelijke Thuis in de spirituele rijken.

Het Leven is een onomkeerbaar geschenk van God. Het heeft geen “kwaliteitsdatum” of “uiterste verkoopdatum”, want het is eeuwig, altijddurend en onsterfelijk. God speelt geen spelletjes met jullie. Hij oordeelt niet en Hij straft jullie niet. Zijn Wil voor jullie is eeuwige vreugde en zijn Wil wordt altijd bereikt. Jullie echter hebben de vrijheid die Hij in jullie investeerde om op ontelbare manieren creatief en vindingrijk te zijn. De onwerkelijke materiële omgeving werd door jullie collectieve keuze in het bestaan gebracht en, door de tijdperken heen, is er veel in veranderd. Nu gaan jullie terug naar een staat van volledig bewust besef dat jullie in staat zal stellen om liefdevol veranderingen te initiëren ten voordele en ten goede van alle gevoelhebbende levensvormen.

Dit is een enorme verantwoordelijkheid. Het is ook een enorme kans voor jullie om in ieder moment Liefde in actie te demonstreren en uit te stralen in het resultaat dat die demonstratie voortbrengt. Voorheen waren jullie acteurs in een drama waarin het leek dat jullie geen inbreng hadden en waar de regisseurs en producers voor jullie bewuste besef onbekend en verborgen waren. Nu is dat echter niet meer het geval. Iedereen heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om bewust zijn rol in het zich ontvouwende drama, dat het leven als een mens op Planeet Aarde is, te spelen. Jullie zijn, in snel toenemende aantallen, wakker aan het worden voor de verantwoordelijkheden als rentmeesters van je omgeving waar jullie zijn en er voor kiezen om te dienen in plaats van gediend te willen worden.

Te dienen en te willen dienen is goddelijk, terwijl bediend te willen worden egoïstisch is en tot ongelijkheid leidt. Vanzelfsprekend, door te dienen worden jullie bediend, want dienstbaarheid is van nature eindeloos geven en ontvangen, delen en uitbreiden; het is Liefde in actie. De mensheid keert terug van een gevoel van afscheiding, verwarring en verlatenheid naar haar natuurlijke staat die het volledige besef is van haar onveranderlijke goddelijke aard.

Jullie, ieder mens zonder uitzondering, zijn allemaal goddelijke wezens omdat God jullie schiep en wat Hij schept, schept Hij als Zichzelf. Onthoud dit, er bestaan geen uitzonderingen! God is oneindige perfectie en alles wat Hij schept evenzo. De chaos, conflicten, verwarring en competitie waarin jullie lijken te zijn verwikkeld, terwijl velen proberen om door zelfbedrog en vervalsing hun overleving te verzekeren, komt tot z’n einde. Het dient op geen enkele manier een heilzame dienst. De enige dienstbaarheid is Liefde en Liefde dient en omarmt alles.

Ga dagelijks naar binnen, in je heilige innerlijke tabernakel – jullie kunnen hier altijd tijd voor vinden – en laat jullie ware aard, Liefde die daar verblijft, in je hart stromen en jullie nieuwe kracht geven, inspireren en optillen, zodat jullie je doorlopende intentie om, wat er zich ook voordoet, liefdevol te zijn, vast kunnen houden. Dan gaat de Liefde door om door jullie heen te stromen en van jullie uit om zich te vermengen en samen te smelten met die energievelden van iedereen met jullie door de dag heen in contact komen, hun geest verheffend en hen aansporend om hetzelfde te doen.

Jullie hebben er werkelijk geen idee van welke krachtige wezens jullie zijn, of hoe effectief jullie aanwezigheid is wanneer jullie je bereidwillig en liefdevol met anderen verbinden. Hoe dan ook, wanneer jullie dit doen, voelen jullie je goed van binnen en dat is de terugkoppeling en de bevestiging die jullie nodig hebben om door te gaan met het doen wat jullie het beste doen – allen beminnen en accepteren, zonder oordeel of angst.

Echt waar, als goddelijke wezens zijn jullie onkwetsbaar. Weet dat, ben je daarvan bewust en laat jullie dag zich ontvouwen zoals die dat zal doen, want dan zullen jullie op de meest geschikte manier omgaan met iedere kwestie die zich voordoet, terwijl jullie onzekerheden in het aangezicht van de positieve resultaten die jullie ervaren, oplossen. Zelfs wanneer wat jullie verwachten zich niet voordoet, zullen jullie weten dat wat zich voordoet goddelijk bedoeld was. Jullie zijn allemaal instrumenten in het goddelijke plan en als zodanig, worden jullie in ieder ogenblik volledig ondersteund, op die manier zeker stellend dat het zich altijd ontvouwt zoals goddelijk bedoeld. Hiervoor worden jullie geweldig geëerd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaald: Sjra

https://johnsmallman2.wordpress.com/

De Broederschap – we moeten werken om haar te verwezenlijken

Dagtekst van Dinsdag 30 Januari 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Posted: 31 Jan 2018 12:30 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 31-1-18]

Dagtekst van Dinsdag 30 Januari 2018

door Omraam Mikhael Aivanhov

de Broederschap – we moeten werken om haar te verwezenlijken

“De tijd is voorbij, dat het aanbeveling verdiende in eenzaamheid te leven om je spiritueel te ontwikkelen en je heil te vinden. Wij betreden nu het tijdperk van de broederschap. De mensen mogen zich niet langer van elkaar afzonderen, maar moeten samen, zij aan zij, vooruitgaan om hier op aarde een universele broederschap te realiseren, één grote familie te vormen. Op dat moment zullen de grenzen verdwijnen en in plaats van zoveel nutteloze uitgaven te doen om zich tegen elkaar te beschermen, zullen de volkeren in overvloed en vrede leven.

Het onderricht van de Universele Witte Broederschap wordt door deze ideeën geïnspireerd. Daarom bestaat ons ideaal erin om ons te vervolmaken, niet alleen voor onszelf, maar voor het welzijn van allen. Het is ons ideaal om samen op te trekken, verbonden door de liefde die God tussen alle mensen heeft gewild. Het is ons ideaal om in harmonie te leven, want alleen de harmonie brengt alle zegeningen.”

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/

Een interessant nieuw startpunt over New Age of een na-ijlende gesprek?

Het is om jullie geest te helpen te bevrijden / Wes Annac / 25 Januari 2018.

Posted: 30 Jan 2018 02:15 AM PST [via wakkermensen.blogspot.nl, 30-1-18]

Het is om jullie geest te helpen te bevrijden

Intuïtieve berichten door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog

Wes Annac / 25 Januari 2018.

5 Valkuilen van New Age denken die jullie werkelijk kunnen helpen

De New Age beweging heeft veel interessante ideeën voortgebracht, veel daarvan zijn bekritiseerd voor het zijn van absurd of buitensporig. Maar voorbij aan de potsenmakerij, bestaat er enige waarheid in de filosofie van de New Age die ons kan helpen wanneer we ervoor kiezen om het te zien.

Hoe we deze ideeën benaderen zal bepalen wat we eruit kunnen halen en hier zullen we vijf algemene New Age ideeën bekijken vanuit een ander perspectief.

1.) Vrede is meer belangrijk dan vechten voor gerechtigheid.

Betrokken zijn bij activisme of het bestrijden van de krachten, dat zal jullie minder spiritueel maken.

De voor de hand liggende zwakke plek hier is dat de elite vertrouwt op een passief “gewoon volk” die niets doet aan onrecht, onrechtvaardigheid.

In deze betekenis, is al jullie tijd spenderen aan mediteren ergens in de bergen net zo nuttig voor hen als het zitten op de bank en heel de dag TV te kijken.
Meditatie is geheel anders dan televisie kijken, zoals het inzicht brengt en spirituele groei terwijl het laatste jullie weer in slaap sust. Maar in een wereld waarin jullie moeten worstelen om iets belangrijks te bereiken, het enkel focussen op jullie spirituele beoefening kan verwant zijn aan TV kijken op de bank. In beide gevallen zijn jullie TE veel bezig om op te komen voor wat juist is, wat onrecht toelaat om door te gaan.

Persoonlijk zou ik jullie toch aanraden om veel tijd te besteden aan jullie spirituele praktijk. Maar als jullie geven om de richting waarin deze planeet zich begeeft, kunnen jullie deze praktijk combineren met sociale actie.

Ondanks de zwakke punten in het idee dat vrede recht overtroeft, is vrede belangrijk. Hoewel revolutie noodzakelijk is, heeft de geschiedenis laten zien dat een revolutie uit de hand kan lopen. De meeste mensen willen dat niet.

Wanneer we de revolutie op een nieuwe manier kunnen benaderen – één van vrede en de weigering om onze woede gevaarlijk territorium te laten bereiken – kunnen we ervoor blijven zorgen dat we onmenselijke daden begaan in naam van onze rebellie [?]. Het zou zeker moeilijker zijn, maar uiteindelijk zouden we onnodig geweld voorkomen.

Ik geloof in vrede en het focussen op persoonlijke ontwikkeling tot op zekere hoogte en ik ben het ermee eens dat we niet naar het niveau van onze “leiders” moeten afdalen. Maar nu zou genoeg, genoeg moeten zijn. We zullen uiteindelijk geen andere keuze hebben dan stelling te nemen en we kunnen kiezen hoe we dit willen doen.

2.) Jullie zouden jullie mening niet openlijk moeten delen met mensen. [?]

Dit veroorzaakt alleen maar argumenten, dus kunnen jullie het beste rustig blijven.

Dit is als het eerste idee en de boodschap in beiden gevallen is dat passiviteit spirituele groei mogelijk maakt. Nogmaals, het zwakke punt hier is dat we eigenlijk dingen moeten bespreken die belangrijk voor ons zijn.

We zouden onze standpunten duidelijk moeten maken, vooral als we gepassioneerd ervoor zijn, maar we moeten ook geduldig zijn met degenen die er niet zo bezorgd over zijn. Zelfs als jullie aardig proberen te zijn in een debat, geven sommige mensen gewoon niet om beleefdheid. In deze situaties is geduld een deugd.

Het omgekeerde van dit idee is dat het ons aan het nadenken zet of we baat hebben bij argumentaties met mensen. Ik denk dat in plaats van te weigeren om te spreken over religie, politiek, complotten of wat dan ook, wij een emotionele volwassen manier moeten vinden om onze meningen en inzichten te uiten. Door dit te doen, zouden we moeten horen wat de andere persoon te zeggen heeft en uitleggen waarom wij vinden dat ze het onjuist hebben zonder hen te beledigen of te betuttelen.

Iemand een gehersenspoeld schaap te noemen omdat ze het met jou, jullie oneens zijn over dat de overheid niets zou bereiken (b.v.); behalve het creëren van een divisie waar er geen nodig was om te bestaan.

Globaal, dit New Age idee is bijna juist maar mist het doel om ons te ontmoedigen om iets uit te spreken. Ik ben het er niet mee eens dat passief zijn spirituele groei zal brengen, omdat passiviteit tot apathie leidt en de bereidheid om weg te kijken van onrechtvaardigheden die jullie zouden schokken als ze jullie zouden overkomen of iemand waar jullie om geven. Dit is het tegenovergestelde van compassie, wat de sleutel is tot spirituele groei.

3.) Engelen, buitenaardsen en andere hogere dimensionale wezens zullen ons redden en een nieuwe eeuw brengen naar de Aarde, dus is er geen reden om ons te verbeteren of onze wereld.

Dit punt is een ietwat extreem. De New Age beweging is gekend door zijn idealen over engelen, verlichte buitenaardsen en andere hogere dimensionale wezens. Van deze wezens wordt aangenomen om de spirituele zoeker te begeleiden met zijn of haar reis en afhankelijk van wat jullie geloven, zal een van hen ons redden of wachtende zijn op ons om onszelf te redden.

In praktische zin, het zwakke punt van dit idee is dat alles met betrekking tot engelen, spirituele ET’s of hogere niveaus van bewustzijn wordt beschouwd als pseudo wetenschap. Reguliere wetenschap moet de oude kennis nog inhalen en als resultaat is het meeste wetenschappelijke intellect, denkvermogen, sceptisch over alles wat spiritueel is; vooral als jullie beginnen te praten over buitenaardse wezens.

Alhoewel sommige het misschien niet met me eens zijn, denk ik dat dit scepticisme begrijpelijk is.

Op een spirituele manier is het zwakke punt hier, jullie moeten op iets anders vertrouwen voor een beter leven dan jullie zelf.

En weer moedigt het ons aan om passief te zijn en in wezen het niet geven om de wereld te helpen. Buiten dat, wil ik graag denken dat deze overtuigingen over het communiceren met engelen en ET’s jullie kunnen herenigen met een authentieke bron van innerlijke leiding.

Ik zal niet gaan bespreken of deze wezens echt zijn, maar elke reden om in aanraking te komen met jullie intuïtie is een goede. Los ervan waarom jullie je ermee willen verbinden, zal jullie intuïtie jullie voorzien van oneindige wijsheid en begeleiding. Jullie zullen er geen spijt van krijgen. Zolang jullie de verbinding maken, maakt het niet uit of jullie geloven of het van God komt, jullie Hogere Zelf, een engelwezen of jullie onderbewustzijn etc.

Ongeachte waarin en hoe jullie geloven, jullie moeten het werk verzetten om de hogere staten van bewustzijn te bereiken. Als het idee van het begeleid zijn door een engel(en) of zelfs van een ET helpt voor jullie om dat te bereiken, dan meer macht voor jullie.

Maar probeer te begrijpen waarom het moeilijk voor sommige mensen kan zijn om de dingen te zien zoals jullie. Wanneer zij een volledige ander beeld van de wereld hebben (beleven), één niet zo open voor deze onderwerpen, dan zou het beleefd zijn om in gedachten te houden voordat jullie ze overweldigen met jullie ideeën of ruw of lomp te reageren wanneer zijn anders denkend zijn. Het idee is om de overtuigingen te combineren met actie en waardering voor de verschillende perspectieven.

4.) Jullie zouden geen interactie moeten hebben met “negatieve” mensen omdat zij jullie naar beneden halen.

Dit zal moeilijk zijn om uit te leggen, dus laten we beginnen met de positieve ideeën van dit aspect. Veel te veel mensen zitten “vast” in een negatieve of verkeerde relatie. Ieder artikel dat ik lees over dit onderwerp, moedigt “slachtoffers” aan om eruit te geraken en zichzelf vrij te maken, wat een waardevol advies is. Soms moet er afstand worden genomen.

Zelfs wanneer een relatie niet verkeerd is maar jullie gevoel van welzijn vermindert, kan het de moeite waard zijn om wat tijd te nemen weg bij die persoon. Sommige mensen zijn werkelijk energie vampieren (link onderstaand) en zullen de negativiteit voeden door jullie te provoceren en mentaal te gebruiken of over het algemeen afschuwelijk tegen jullie doen. Ik zou ver weg blijven van dat, van hen.

Het probleem is dat, zoals alles, de spirituele interpretatie van dit idee te ver kan gaan. In een extreem geval zou je iemand het label kunnen geven van een “negatief” persoon als zij jullie mening of overtuigingen niet delen.

De minder extreme aspecten van dit idee kunnen nog steeds het doel missen.

Het idee dat de meeste mensen hopeloos negatief zijn ter zake dit punt dat jullie ze zouden moeten vermijden, is een beetje veroordelend en te eenvoudig voor te stellen. Iedereen neemt op een gegeven moment zijn toevlucht tot negativiteit en terwijl sommigen dat meer doen dan anderen, betekent dit niet dat wij hen in de steek moeten laten.

Wanneer zij niet zo afschuwelijk zijn, kunnen wij hun misschien helpen.

5.) Alles – de New Age overtuigingen in het algemeen

Als wij eerlijk zijn over New Age overtuigingen, kunnen ze fanatiek zijn en losstaan van werkelijkheid. Maar er is een andere kant van deze overtuigingen en degenen die ze hebben die je van buiten niet ziet naar binnen kijkend.

Ik heb ontmoet, wat jullie noemen mensen van de New Age en zij zijn enige van de vriendelijkste, meest bedachtzame, creatieve en meedogende mensen die ik ooit heb gekend. De gemeenschap van de New Age heeft genoeg dromers, maar ik denk dat het geen slecht iets is.

Ik hou ervan dat de New Age verbeelding stimuleert, introspectie, spirituele groei en een andere perspectief op de werkelijkheid. Het kan echt het leven van veel mensen verbeteren. Het heeft hen geholpen om meer vrediger, zorgzamer, empatisch en bereidwilliger te worden in plaats van enkel aan zichzelf te denken.

Jullie zouden ze kunnen noemen, eigenaardige personen, maar ik noem ze mijn vrienden. Mijn leven zou niet zo interessant of vervullend zijn zonder hen.

Tot slot, wij zouden nooit moeten aannemen dat wij het volledige beeld kennen (weten) wanneer het gaat om de overtuigingen van iemand. Wij kunnen de filosofie van New Age benaderen vanuit meerdere invalshoeken, ontdekken wat ons helpt en de rest weggooien, Maar houd in gedachten dat een idee waarvan jullie denken dat het afval is, iemand aanzienlijk kan helpen.

Empathie: kort filmpje

http://cheezburger.com/56915969

van http://www.bewustworden.be

Bovenstaande is een artikel dat is verschenen in de “Weekly Awareness Guide”, (nieuwsbrief) voor de 273ste uitgave.

https://www.drbrucegoldberg.com/EnergyVampires.htm

https://wesannac.wordpress.com/2017/12/11/5-tips-uninspired-spiritual-seeker/#more-4741

Wes Annac

Follow me on Facebook

(Wes Annac, https://www.facebook.com/openheartedrebel

and Twitter (Wes Annac,https://twitter.com/love_rebellion
Bron: https://wakeup-world.com
Vertaald voor wakkeremensen door Anja

Meditatie: Maansverduistering / Volle Maan en Beëindiging van Contracten op woensdag 31 januari 2018, NL-tijd 14.11 uur

by eventnl

Er zijn inmiddels meerdere meditaties verschenen: de meditatie zoals beschreven in het bericht op eventnl van 28 januari “Belangrijke meditaties”, en twee meditaties op “we love mass meditation” (WLMM).

Om 14.11 uur beginnen wij met de meditatie van WLMM, deze richt zich op het doordrenken van alle levende wezens en Gaia zelf met Licht en Genezing, voorgestelde tijdsduur 15 minuten

gevolgd door het uitspreken van de proclamatie “Galactische Codex”

daarna de proclamatie “Contractbeëindiging”

en vervolgens om 14.29 uur de meditatie van Sword (zoals beschreven in de eventnl post van 28-1), deze richt zich op een meer specifiek doel om de Lichtkrachten te helpen om de ondermaanse ruimte te schonen.

Hieronder heb ik al deze meditaties/proclamaties in deze volgorde samengevoegd.

Veronica

Deze meditatie is op 31 januari, een zeer significante dag. De dag waarop de maansverduistering en Super Maan (Blauwe Maan) op dezelfde dag plaats hebben. Het is de dag waarop onze kracht is geïntensiveerd.

1. We Love Mass Meditation: Super Volle Blauwe Maan en Volledige Maansverduistering Meditatie

Dit manifesteert zich voor de eerste keer in 150 jaar. Wij kunnen deze enorme krachtige kosmische energieën inbedden om te assisteren bij onze persoonlijke paden, evenals om te helpen bij de planetaire bevrijding.

De kosmische frequenties van deze ongelooflijke gebeurtenis zullen synchroniseren om onze vaardigheden binnenin te activeren om verandering te creëren. Zij kunnen helpen om schaduwaspecten van onszelf te schonen die niet langer resoneren met ons hoogste goed.

Deze krachtige driedubbele combinatie van Super Volle Maan, Blauwe Maan, en volledige Maansverduistering zal het ons mogelijk maken om een heldere inzichtelijke verbinding diep vanbinnen te creëren om te identificeren wat moet worden losgelaten voor de evolutie van onze spirituele paden. Deze energieën zullen zich binnenin ons manifesteren, werken als reinigers om te zuiveren en onze trillingen te verhogen, en een helderder, meer potente verbinding met onze Hogere Zelven en Bron te creëren.

Het is een pad om pure voertuigen te worden van Kosmisch Licht.

Het zal dan mogelijk zijn om de hogere frequenties te verankeren die wij in het planetaire raster uitstralen om de Lichtkrachten verder te ondersteunen bij het schonen van de ondermaanse ruimte voor de implementatie van de Galactische Codex.

http://2012portal.blogspot.co.uk/2012/04/galactic-codex-normal-0.html – op eventnl: The Galactic Codex: een video met de volledige inhoud van deze codex en hier de tekst van deze codex

Terwijl wij onze trillingsreinheid verhogen binnen onze energievelden en bewustzijn, zullen de unieke golven van hemelse energieën die doorgaand onze galaxy binnenkomen onze vaardigheden aanjagen op specifieke manieren. Wij zullen opmerken: een verhoging van inzicht, intuïtie, creativiteit, telepathische vaardigheden, levendige dromen, wakende visies, en meer compassie in ons dagelijkse levens door het handelen via onze harten.

Het zal veel gemakkelijker zijn om negatieve emoties los te laten zoals boosheid, haat en pijn . Dit toegenomen niveau van reinheid zal helpen om het planetaire raster te activeren met een meer puur en verenigd menselijk bewustzijnsveld, wat een meer krachtig Mandala van Licht creëert dat wij collectief representeren.

De Lichtkrachten kunnen dit hogere bewustzijnsenergieveld gebruiken om te helpen bij het schonen van de plasma laag en de fysieke laag. Het is vooral effectief om deze lagen te schonen tijdens onze massa meditaties.

Deze komende weken zijn een excellente tijd voor diepe introspectie en meditatie om een duidelijke koers uit te tekenen op onze ascentiepaden. Wees eerlijk met jezelf over wat werk nodig heeft of loslaten.

De waarheid houdt een trilling die oprecht een meer pure, heldere trilling binnenin jou kan activeren. Dit is wat bekend is als zijnde iemands authentieke zelf (ontkenning blokkeert dit). Wij doen dit door uiteen te breken de waargenomen illusies van de 3D zelf, en handelen vanuit ons hogere hart of Hogere Zelven in onze dagelijkse levens. Het is geen tijd voor angst of twijfel, maar een tijd voor zelfvergeving, zelfacceptatie, en eigenliefde – aangezien wij allen hevig zijn beïnvloed door de cabal.

Wij kunnen deze tijd nemen om van binnen te helen. Wees vriendelijk voor jezelf, andere wezens, en de Aarde. Zoek steun, zoek waarheid, zoek authentieke liefde van jezelf en van anderen. Zorg ervoor dat je veel rust krijgt, houdt je beschermende schilden actief, grondt jezelf frequent in het hart van Moeder Aarde, en voedt je Ziel met alles dat je vrede en troost brengt en – boven alles – geniet van de komende Super Blauwe Volle Maan!

Wij zullen deze zeer speciale meditatie doen tijdens de totale maansverduistering op 31 januari om 1:11 PM UTC –

Nederland 14.11 uur

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Super+full+blue+moon+and+total+lunar+eclipse+meditation&iso=20180131T1311&p1=1440

De geleide audio voor deze meditatie in het Nederlands vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=k-caD3znusI&index=6&list=PLVOwQLKLBlsNgjDo-XL5wqv1nCHMACDYF

en in het Engels: https://www.youtube.com/watch?v=2hLeBcoI9-I

Andere talen vind je in de lijst die door Smaly7 is gemaakt: https://goo.gl/Ybok6w

En hier is een Facebook event voor deze meditatie: https://www.facebook.com/events/194297324648593

Instructies WLMM meditatie (voorgestelde periode voor deze meditatie is 15 minuten):

1. Gebruik jouw eigen techniek om jezelf in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2. Richt jouw intentie erop om de huidige meditatie – tijdens deze Volle Maan – te gebruiken als een krachtig Lichtportaal dat de Pure Goddelijke Vrouwelijke energie aan de planeet verankert.

3. Visualiseer een kolom van Licht die komt van de Galactische Centrale Zon, door alle punten van Licht gaat in onze galaxy en ons zonnestelsel, en dan door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde. Visualiseer dan een andere kolom van Licht die oprijst uit de kern van de planeet en gaat door jou en dan door alle wezens van Licht in onze galaxy terug naar de Galactische Centrale Zon. Je bent nu verankerd in twee kolommen van Licht, de energie stroomt tegelijkertijd naar beneden en naar boven.

4. Visualiseer nu deze energie als een zachte roze straal van Licht die vloeit door jouw lichaam en dan door jouw opgeheven handen in de vorm van een spiraal die zich uitbreidt door de hele planeet, alle wezens en al het leven op Gaia omvat en de planeet zelf. Visualiseer dat dit zachte roze Licht alle wezens, dieren en planten geneest, de hoofden en harten van elke man, vrouw en kind geneest.

5. Zie dat alle wezens op de planeet pure Godinnenenergie ervaren. Zie hem vrij van de greep van de duistere krachten, zie ze allen genezen, met alle lasten weggenomen. Visualiseer dat alle mensen in Vrede, Harmonie, Liefde en Begrip met elkaar leven. Zie hen dit vieren en gelukkig deelnemen aan de creatie van de Nieuwe Gemeenschap op de planeet in Overvloed, Welvaart, en Eenheid. En zie dan dat is tegemoet gekomen aan de noden van iedereen en dat iedereen op de planeet leeft zoals zij dat wensen.

6. Zie de Bloem van Leven Planetaire Lichtraster gevuld met liefdevol roze Godinnenlicht van Onvoorwaardelijke Liefde. Visualiseer dat alle godinnen maalstromen samen worden geactiveerd met alle goddelijke mannelijke maalstromen en het Planetaire Raster voltooid en volledig geactiveerd. En zo is het!

2. Galactische Codex Verklaring

Wij willen ook voorstellen dat iedereen aan het eind van de meditatie de volgende Galactische Codex verklaring luidop uitspreekt of in je hoofd, als een manier om steun te geven aan Operatie Mjolnir door de Lichtkrachten, wat een speciale operatie is om de implementatie van de Galactische Codex binnen de quarantaine Aarde af te dwingen.

http://2012portal.blogspot.co.uk/2018/01/operation-mjolnir.html – klik hier voor de Nederlandse vertaling

Galactische Codex verklaring:

“In de naam van mijn IK BEN aanwezigheid verklaar ik mijn onvervreemdbaar recht dat de Galactische Codex volledig is geïmplementeerd op planeet Aarde. Zo zal het zijn en zo is het.”

3. WLMM Contractbeëindiging Convocatie

Eclipsen zijn het perfecte moment om jouw beslissingen uit te dragen en ze sterker en krachtiger te maken, om ze naar een nieuw niveau te tillen. Cobra heeft dit een paar keer verteld; dat eclipsen gaan over onze besluiten. Dat is waarom wij de contractbeëindiging zullen doen op het exacte tijdstip van de totale maansverduistering op woensdag 31 januari 2018, 13:29 UTC – in Nederland 14.29 uur

Wij zullen een krachtige ondersteuning hebben van de Lichtkrachten precies op dat moment.

Wij zullen de volgende verklaring uitspreken:

“In de naam van IK BEN dat IK BEN, in de naam van goddelijke zielsaanwezigheid dat ik ben, in de naam van alle opgestegen wezens van Licht, in de naam van de Galactische Confederatie, in de naam van het Galactische Centrum, verklaar ik en gebied ik om te annuleren en nietig te verklaren – al mijn contracten en overeenkomsten in het verleden, heden en toekomst gemaakt tussen enig deel van mijn wezen en de duistere krachten. Al deze contracten en overeenkomsten en al hun consequenties zijn nu volledig verwijderd uit mijn realiteit. Ik ben nu vrij, al het karma van mijn gehele wezen is nu ook verwijderd.

Ik ben een vrij soeverein wezen van Licht, van nu tot in oneindigheid.

Zo zal het zijn en zo is het. In Licht,

– Je naam – ”

Laten wij dit doen en ons een stap verder brengen naar onze bevrijding en ascentieproces op de oppervlakte van deze planeet!

Hier is het volledige artikel van Untwine waarin hij het belang uitlegt van het herroepen van contracten met duistere krachten:

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/ending-contract-system.html – klik hier voor de Nederlandse vertaling

En hier nog een opmerking van Therese Zumi Sumner over het nietig verklaren van contracten:

“Cobra en de Resistance Movement hebben ons jaren geleden herinnerd aan het belang van het annuleren van alle contracten die wij als Lichtwerkers zouden kunnen hebben met de duistere krachten. Wij zouden deze contracten kunnen hebben en ons er toch volledig van onbewust zijn. Het zouden contracten kunnen zijn waarbij wij ons gedwongen voelden om ermee in te stemmen, om te overleven in enige eerdere incarnatie, of mogelijk mee ingestemd tussen levens in, waar archons en hun handlangers ons ook hebben gecontroleerd en gemanipuleerd. zich voordoend als lichtwezens.

Dus, wat dan ook – wanneer dan ook deze contracten zouden kunnen zijn gemaakt, wij willen ze nu niet! Wij herroepen ze nu op alle tijdlijnen, alle dimensies, verleden, heden en toekomst. Dus, ALS jij dit leest en niet hardop hebt verklaard (schrijf het op als dat krachtiger voelt) dat jij alle negatieve contracten wilt eindigen om het vrije soevereine wezen te zijn dat je bent, dan moedig ik je sterk aan om dat nu te doen. Verspreid deze informatie alsjeblieft naar iedereen die je kent die dit nodig zou kunnen hebben.”

4. Swords Eclips Meditatie

WLMM: Er is ook een andere Volle Maan meditatie voorgesteld door mijn broeder Sword, die zal worden gehouden op het moment van de maximum eclips, om (NL-tijd) 14.29 uur, na onze meditatie van (NL-tijd) 14.11 uur. Het heeft een meer specifiek doel om de Lichtkrachten te helpen om de ondermaanse ruimte te schonen.

Je kunt ook de techniek van Driehoek Groepen van Licht met je zielsbroeders en -zusters op de fysieke lagen gebruiken wanneer je deze meditaties doet:

http://recreatingbalance1.blogspot.co.uk/2018/01/triangle-groups-of-light.html

Swords Meditatie Protocol, 15 minuten:

Breng jezelf in een ontspannen staat

Richt je intentie erop om deze meditatie te gebruiken als een middel om de verwijdering te versnellen van negatieve wezens in ondergrondse bases van IBC (‘Illuminatie Breakaway Complex’), bevrijding en genezing van slaven daarbinnen, en om reptillians terug naar het Licht te brengen waarmee een einde komt aan het mensen-reptillian conflict.

Visualiseer een kolom van elektrisch blauw Licht die komt van de Galactische Centrale Zon, door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel gaat, en dan door de Maan naar jouw lichaam en verder naar het centrum van de Aarde. Visualiseer een andere kolom van Licht die oprijst uit het centrum van de Aarde, dan omhoog door jouw lichaam en verder omhoog de lucht in, door de Maan naar alle wezens van Licht in ons Zonnestelsel en onze galaxy, uiteindelijk verbindend met het Galactische Centrum en de Bron.Je zit nu in twee kolommen van Licht, het Licht dat tegelijkertijd zowel omhoog stroomt als naar beneden. Houdt deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

Visualiseer een regenboog draaikolk Godinnenenergie essentie en aanwezigheid, van de Maan uitbreidend van al deze Lichtkolommen van over de hele Aarde omhoog en naar beneden naar het Centrum van de Aarde.

Visualiseer de Resistance kracht en de Lichtkrachten die alle slaven uit ondergrondse bases bevrijden, hen meenemen van de Aarde naar een positieve planeet en ze genezen.

Visualiseer de verwijdering van negatieve ondergrondse bases, arrestaties en vervoer naar het Galactische Centrum van alle negatieve wezens.

Visualiseer een regenboog die neerdaalt over alle reptillian wezens op de planeet en ondergronds, hen doordringt, hen geneest en bevrijdt van negatieve invloed, nanites en implantaten. Ze terugbrengend naar het Licht. Ze terugbrengend in positieve wezens die samen met de mensheid kunnen bestaan en de Galactische Codex kunnen naleven.

Visualiseer de versnelling van Operatie Mjolnir in de ondermaanse ruimte, verwijdering van alle negatieve wezens in de ruimte.

Visualiseer dat de doorbraak plaatsvindt die massa arrestaties manifesteert, volledige disclosure, overvloed voor iedereen en ascentie voor Gaia en haar bewoners.

Overwinning van het Licht!

Author: Sword

WLMM: Hier is een hele mooie poster die door Gaia Magdalen is gemaakt en die je kunt delen op de sociale media om mensen hierop attent te maken:

Overwinning van het Licht!

eventnl | 30 January 2018 at 18:19 | Tags: blauwe maan, Cobra, maansverduistering, meditatie | Categories: Cobra, Geen categorie, Meditatie | URL: https://wp.me/p6gVD9-x8

De Yogi

De Yogi

Gepubliceerd 25 januari 2018 | Door Ans Hoornweg

Posted: 29 Jan 2018 01:35 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 29-1-18)

Voor mijn geestesoog zag ik twee ‘zondaars’ voor een zeer verlichte Yogi staan. Beide mannen wisten niet waarom, maar ze biechtten hun zonden op aan de wijze Yogi. Het leek erop dat de Yogi in een diepe trance was, want hij bewoog of reageerde totaal niet op de twee mannen die voor hem stonden.

De mannen keken elkaar enigszins nerveus aan en zeiden dat als de Yogi toch helemaal niets terug zegt of reageert op hun biecht, dat ze dan maar beter weer huiswaarts konden gaan. Maar op het moment dat ze wilden vertrekken ‘hoorden’ ze allebei in hun hoofd:

‘Ga huiswaarts, want jullie berouw alleen al is voldoende om jullie zonden kwijt te schelden, maar maak het thuis wel goed met degenen die jullie benadeeld hebben.’

Beide mannen waren verward, want de Yogi had zojuist tot hen ‘gesproken’ zonder zijn mond en stem te gebruiken?! Zoiets hadden ze nog nooit eerder ervaren; dit was een wonder! Eenmaal thuis deden de mannen wat de Yogi hen had opgedragen.

Ze maakten hun fouten uit het verleden weer goed en daardoor viel er een last van hun schouders met als gevolg dat ze zich een stuk ‘lichter’ voelden.

Veel liefs, Ans
https://www.anshoornweg.nl

‘Groter dan dat. Het is goed om je verleden nu op te geven’

Op deze dag van je leven, geloof ik dat God wil dat je weet…

… dat je niet jouw ‘verhaal bent’. Wie Je Bent, is zoveel

Groter dan dat. Het is goed om je verleden nu op te geven.

De meesten van ons hebben een verhaal over hoe we moeten zijn zoals we zijn, over hoe het is om ‘ons’ te zijn, en over waarom het soms zo moeilijk is om door het leven te gaan.

Dit alles zijn dingen die niets te maken hebben met wie we nu zijn.

Hoe vaak kom jij van jouw ‘verhaal’ wanneer je het leven ervaart.

Ben je klaar om dat nu los te laten?

Wat als je ‘jou’ zou kunnen creëren op de manier zoals je wilt zijn, in plaats van op de manier dat jij denkt te zijn?

Zou dat niet geweldig zijn? Nou, dat kan je.

Het enige dat je hoeft te doen is om je verhaal los te laten.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
23 mei 2017 / Neal Donald Walsch, wakkeremensen.blogspot.nl, 23-5-2017

Een goede geestelijke visie op het leven van de aarde door Maria Magdalena

26 januari 2018 / Pamela kribbe

Posted: 28 Jan 2018 01:30 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 28-1-18]

Maria Magdalena over de liefde

26 januari 2018 / Pamela kribbe

Ik ben Maria Magdalena. Ik groet jullie allen. Met eerbied ben ik vervuld. Ik zie jullie dapperheid en moed. Het kost volledige inzet, durf en vertrouwen om je weg op aarde te gaan, om te blijven geloven in de liefde en de goedheid van het universum. Dagelijks kom je zoveel negatieve energieën tegen, gedragen door angst, ongeduld en wantrouwen. In de wereld om je heen, een jachtige wereld, is er veel aandacht voor uiterlijk succes, voor prestatie en voor hoe iets eruitziet, maar de binnenkant wordt verwaarloosd.

Veel mensen ervaren hun binnenwereld als een gevangenis. Hen wordt niet geleerd hoe zich thuis te voelen bij de eigen emoties, bij zware gevoelens, bij strijd met jezelf. Er gaat zo’n druk uit van de buitenwereld dat het verslavend wordt en het niet meer gewoon is om je op een intieme manier met jezelf te verhouden. Om met zachtheid en erbarmen naar jezelf te kijken en je pijnlijkste ervaringen en gevoelens met liefde te bezien. Jullie zijn hard voor jezelf en dat is je zo aangeleerd in een wereld die lang is aangedreven door angst en de noodzaak om te overleven.

Ik nodig jullie uit opnieuw liefde te ervaren. Liefde is zo ongewoon geworden. Wanneer je jezelf vergelijkt met anderen of met een ideaalbeeld dat je voor ogen staat – dat kan een maatschappelijk beeld zijn, maar ook een spiritueel beeld waaraan je denkt te moeten voldoen -, als je steeds bezig bent jezelf daarmee te vergelijken, jezelf te beoordelen en te bekritiseren, word je eenzaam en raak je vervreemd van de liefde. Liefde is eenvoudig. Het is de meest natuurlijke stroom in het universum.

Stel je voor dat je ontspant, dat je even niks hoeft, dat er niets te presteren valt, dat alles aan jou goed is, werkelijk goed. Je bent als een schilderij dat vele kleuren, richtingen en vormen bevat. Sommige donker en grillig, andere helder en verfijnd, maar alle kleuren en vormen zijn mooi en betekenisvol, spelen een rol in het geheel. Zie jezelf op deze manier. Probeer jezelf niet te veranderen. Stel je voor dat je niets hoeft te veranderen aan jezelf of aan je leven en dat je jezelf helemaal laat zijn. Dan kun je contact maken met liefde. Dat is ook de liefde die jouw gidsen voor jou voelen. Ze houden van je zoals je bent. En dat is de liefde waar iedereen naar verlangt.

Ooit, toen je als kind begon aan dit leven, kende je die liefde nog. Je kwam rechtstreeks uit de hemel en was bekend met de energie van onvoorwaardelijke liefde. Toen je op aarde kwam, zocht je die energie weer op vanuit een diepe levensnood. Vanuit de geïncarneerde ziel is liefde ervaren belangrijker dan zuurstof of voedsel. De verbondenheid voelen met het geheel waar je uit voortkomt, je omgeven voelen door geborgenheid, bescherming, is een oerverlangen van elk kind.

Maar het is ook de tragiek van elk kind op aarde dat het die energie slechts onvolledig weerspiegeld ziet in de ouders. Want de ouders dragen een oude erfenis met zich mee, zijn deel van het aards krachtenspel en zijn de liefde vaak ten dele of bijna geheel kwijtgeraakt. Hun zelfbewustzijn is vertroebeld. Ze willen het kind wellicht alles geven, maar weten niet meer hoe. Kennen zelf de energie van liefde niet meer. Ze werken hard, doen erg hun best, maar een basale voeding blijft uit voor het kind. En dat gebrek neemt het mee doorheen haar of zijn jeugd. Er ontstaat een soort leegte, een gat in het kind.

Als een kind op de tienerleeftijd in de puberteit komt, gaat het zich seksueel ontwikkelen en kunnen er krachtige gevoelens van verliefdheid, aantrekking en hartstocht ontstaan. De hoop vlamt op. Het diepe zoeken naar liefde, totale geborgenheid, herkenning krijgt dan een seksuele lading. En in het spel tussen geliefden, tussen mannen en vrouwen, ontstaat een grote emotionele lading: de hoop op verlossing en terugkeer naar de oorspronkelijke liefde waar je ooit uit voortkwam. Maar wat er dan vaak gebeurt, is dat gewonde mannen en vrouwen zich aan elkaar vastklemmen, in een soort houtgreep, om terug te vinden wat ze verloren zijn. En dit gaat niet, want de wonden die zijn geslagen, kunnen niet door een ander worden geheeld.

De weg naar binnen is essentieel. De weg waarop je uiterlijke standaarden loslaat, waarop je alle valse ideeën over succes, prestatie, vergelijkingen met anderen loslaat: dat is de weg naar binnen. En de grote uitdaging aan jullie allen is die weg in te slaan en daarbij helemaal voor jezelf te gaan staan. Pas als je op de bodem bent aanbeland van je eigen binnenwereld, je pijn, je verlangens en angsten, maar ook je talenten en je oorspronkelijkheid, je gaven en creativiteit…. pas als je thuiskomt in jezelf, kan de liefde echt opbloeien in jou en tussen jou en een ander. Kom thuis in jezelf.

Stel je voor dat je met je bewustzijn nu afdaalt in het gebied van je hart. Voel de ruimte in je hart. Word heel stil van binnen. Alles is daar aanwezig. De sleutel tot liefde ligt in je eigen hart. Ook als het in je hart leeg en eenzaam voelt, blijf aanwezig. Vertrouw jezelf. En zak dan nog dieper in je lichaam: in het gebied van je buik. In je buik bevindt zich je basis, je fundament, je verbinding met de aarde en met je lichaam. Strijk met je aandacht door je buik heen. Heet jezelf welkom: je bent goed zoals je bent. Er is niets vreemds, anders of slecht aan jou. Dat is allemaal opgedrongen van buitenaf. Alles in jou is goed en natuurlijk, zoekt zijn weg naar evenwicht. En jij helpt daarbij door in liefde aanwezig te zijn, zonder te duwen en trekken aan jezelf; door jezelf volledig te aanvaarden.

Nu wil ik iets zeggen over de relatie tussen mannen en vrouwen. Relaties kunnen een belangrijke rol spelen als het gaat om thuiskomen bij jezelf. Als je een ander ontmoet die jou diep raakt en je voelt je aangetrokken tot die ander – er is sprake van verliefdheid -, zie je doorgaans jezelf in een ander licht. Door de ogen en de uitstraling van de ander word jij opeens anders. Je voelt je lichter dan voorheen, je gaat stralen. Iemand kijkt in jouw hart en je voelt dat je de moeite waard bent. Aspecten van jou die in verdrukking zijn geraakt, komen tot leven, mogen er zijn. De energie van de ander maakt dit mogelijk. Op een bijna magische manier doe je een stap uit je eigen gevangenis van zelfveroordeling. En dat effect heb je ook op de ander als het wederzijds is. De ander raakt betoverd door jouw aanwezigheid, door jouw specifieke manier van kijken en zijn. Er gaat een poort open in beide mensen.

Nu kun je twee kanten op. Als de ander jou zo in verrukking brengt, wil je steeds bij hem of haar zijn. Je kunt je dan aan haar of hem gaan vastklampen. Hij is de man, of zij is de vrouw, van jouw dromen die jou heel maakt. Maar dan gebeurt er iets pijnlijks. Als twee mensen zich aan elkaar vastklampen, bevestigen ze eigenlijk dat ze gewond zijn en het niet alleen kunnen. Ze worden afhankelijk. Ze willen de ander gaan bezitten. De schaduwkanten die ook leven in beide personen, komen dan naar de oppervlakte, worden actief. Er ontstaat een onmogelijke dans. Er kan bezitsdrang ontstaan, jaloezie of juist weerstand en zich terugtrekken uit de relatie. Alle pijnlijke patronen die tussen mannen en vrouwen optreden, worden zo geactiveerd. Mannen die zich niet kunnen verbinden, vrouwen die teveel willen verbinden en emotioneel afhankelijk worden… Jullie kennen deze dans. En sommigen van jullie zijn zo gedesillusioneerd geraakt dat je de hoop hebt opgegeven op ware liefde.

Maar er is nog een andere manier om te reageren op het spel van aantrekking en verliefdheid. Als je zelfbewustzijn groot genoeg is, kun je zien dat, terwijl je je in het spel van aantrekking bevindt, de ander een poort opent voor jou naar diepere lagen van jezelf. Ten diepste nodigt verliefdheid je uit deze diepere lagen of verscholen aspecten zélf te ontvangen en tot ontplooiing brengen. De ander wijst je de weg maar jij bewandelt ‘m. Seksualiteit en liefdesrelaties openen jou voor je eigen innerlijke rijkdom op een diepe manier, die alle niveaus van je leven raakt. Daarbij is het ontzettend belangrijk dat je de functie van de liefde begrijpt. Je wordt aangeraakt door de zoete geur van een roos die verlokt. Maar de roos wijst naar binnen, bevindt zich in je eigen hart en je eigen buik. Je mag genieten van alles wat de liefde te bieden heeft, maar het gaat om de heling van jouw innerlijke wonden.

Bij vrouwen uit de innerlijke wond zich vaak in het feit dat zij zichzelf klein maken, onvoldoende zelfstandigheid en onafhankelijkheid aan de dag leggen en steun zoeken bij een mannelijke energie die beschermt en omvat. Dit kan hen in een positie van afhankelijkheid brengen en hen verzwakken.
Bij mannen is het zo dat ze vaak een leegte ervaren in hun hart en in een vrouw de droom vertegenwoordigd zien van ultieme liefde en zachtheid. Ze verlangen in wezen naar de moederliefde die hoort bij de stroom van het leven zelf. Te mogen ontspannen, geliefd te zijn, niet te hoeven presteren, maar gewoon te mogen zijn: dat is de hoop in het mannelijk hart. Het is belangrijk voor vrouwen te zien hoe deze wond in het mannelijk hart werkzaam is. Vaak begrijpen vrouwen niet waarom mannen emotioneel afwezig zijn. Ze verwijten hen dat ze niet beschikbaar zijn, hen onvoldoende steunen of begrijpen en niet genoeg met hen communiceren. Er is wel degelijk een diep verlangen in het mannelijk hart om de verbinding te maken. Maar tevens is er eeuwenlang een ontmoediging geweest en hebben ook vrouwen dingen van mannen geëist die hen in een eenzijdige rol dwongen. Vergeef mannen. Dat is een boodschap die ik wil brengen.

Ik besef heel goed hoe diep de wonden in de vrouwelijke energie zijn: de pijn van misbruik, agressie, minachting van het vrouwelijke. Het vrouwelijke is nu aan het opstaan. Er is een golf van vernieuwing gaande op aarde en het vrouwelijk bewustzijn wint aan terrein. Er is meer oog en oor voor het hart, de intuïtie, het verbinden van mensen. Maar er is nog onvoldoende besef van de wond in het mannelijk hart. Vaak is er in mannen niet zozeer sprake van een onwil om te verbinden en te communiceren, maar eerder een onvermogen, een leegte, een niet thuis zijn bij het eigen gevoel en zich daarin eenzaam of verlaten voelen. Probeer in een man altijd het innerlijk kind waar te nemen waarin de onschuld nog leeft. In de jongen zijn niet de sluiers van traditie, hardvochtigheid en ontkenning werkzaam zijn. Ik vraag jullie allen dit te doen. Niet alleen voor een ander maar ook voor jezelf: om tot een dieper begrip te komen van welke wonden jullie allen meedragen. Wonden die in de intiemste relaties vaak het sterkst tot uiting komen.

Vrouwen kunnen boos zijn op mannen omdat zij in hun ogen emotioneel tekortschieten, hen onvoldoende begrijpen. En soms is het goed om boos te worden, omdat in boosheid een stuk zelfbewustzijn en kracht vrijkomt wat vrouwen nodig hebben om zich te manifesteren. Maar voel naast de boosheid ook compassie. Voel de leegte en de eenzaamheid die in de mannelijke energie werkzaam is. Het verlangen naar contact en tegelijk het onvermogen. Het daaruit verstoten zijn geweest. Als vrouwen dit doen, gaan ze milder worden ten aanzien van mannen en gaan ze hun eigen mannelijke energie makkelijker toelaten. Ze zullen mannelijkheid steeds minder associëren met agressie en kilheid, maar de oorspronkelijke mannelijke energie, de hogere trilling daarin, werkelijk verstaan en toelaten. Dit is van enorm belang in de huidige ontwikkeling op aarde. Mannelijk en vrouwelijk zijn als yin en yang: onlosmakelijk verbonden. Eén in de schepping. Ze kunnen niet zonder elkaar. Mannen en vrouwen kunnen niet zonder elkaar. Het is tijd om vrede te sluiten. De tijd van oorlog en strijd is voorbij. Een Nieuwe Aarde kan alleen ontstaan als mannen en vrouwen elkaar de hand weer reiken.

Ik ben hier om te vertellen dat dit mogelijk is. Dat deze belofte waar kan worden. En het begint bij jezelf. Je hoeft niet groot te denken. Kijk in je eigen hart, kijk naar je relaties, je partnerrelatie, de relatie met je ouders en je kinderen, je vrienden. Omarm jezelf. Je bent gewond, maar daarin ook volledig. Je hoeft niet te veranderen. Alleen jezelf te accepteren en met dezelfde mildheid naar een ander te kijken. Dat brengt zoveel warmte en heling op gang dat alles makkelijker wordt. Ik groet jullie allen en dank je voor je aanwezigheid op aarde in deze tijd en de moed die je daarbij laat zien.

© Pamela Kribbe

http://www.pamela-kribbe.nl

Wat de herijking – ‘recalibration’ – precies betekent: de creatieve bron (God voor christenen) is geen vader maar familie; het vader-begrip vertegenwoordigt de oude energie en de eenheid van de familie, zonder ouder-kind-basis, de nieuw energie

https://www.youtube.com/watch?v=nb9YuBwTAtA&feature=push-u-sub&attr_tag=qyjqcKqxQ-bl98uy-6 Kryon – Vicious Circle | 2018 January | (The Power Of The Brain, Gepubliceerd op 27 jan. 2018)

Ascensie-journaal

Leo Molensky, VRIJDAG 26 JANUARI 2018

EEN EXTREME MEGASTIJGING!!!

“Gisteren was de stijging al enorm hoog, maar vandaag stijgt hij nog eens met een getal van meer dan 21 nullen tov. gisteren= een trilliarden stijging! Het vraag voortdurend om ons aan te passen want ons fysiek lichaam heeft het zwaar om deze frequentiestijgingen te integreren.

Zelf merk ik dat ik aanvallen heb van heftig trillen en rillen, beven en schokken. Dit is de Psoas-spier die heel veel trauma’s vasthoudt ook wel de zwarte Madonna genoemd.

De Psoas behoort tot het ortho-sympatische zenuwstelsel en gaat buiten het bewustzijn om, het regelt ons evenwicht en balans. Door de hoge en zeer intense drukgolven wordt de Psoas spier losgemaakt en losgeschud van al haar vastgehouden pijn en trauma,s van het gewonde kindje in haar die ze wilde beschermen.

Geeft spierpijnklachten/verkrampingen van mn vd linker Psoas-spier en maakt veel stress los uit de cellen. Deze spier heeft zijn aanhechting aan de borstkas en heupen tot aan de binnenkant van je bovenbenen waar nu veel zwelling kan zitten van die opgeblazen bovenbenen Je kan nu dus veel spanning en verkramping ervaren.

We zijn verslaafd geraakt aan onze beschermjas van het Ego die hele innerlijke dialogen met je voert en allen gebaseerd op angst, schuld, schaamte, tekorten,onzekerheden, pijn, wonden ,lijden, klein en nietigheid. En nu ervaren we ont-wenningsverschijnselen als we stoppen te luisteren naar al die stemmen van het Ego. Rillen, schokken, beven, steenkoud zijn, moe, uitgeput, hongerig en vooral een knagend gevoel ervaren omdat het ego altijd honger heeft naar van alles en nog wat; hebzucht, aandacht, uiterlijke zekerheden etc etc Maar nu gaat het van binnen knagen nu hij uitgehongerd wordt ahw van zijn dagelijkse opvulling hiermee. Langer luisteren voedt ons niet meer en maakt ons moe, angstig en uitgeput tot depressief aan toe.

Het is de dood van het ego die ons zo lang heeft gediend om te overleven in de 3D wereld van macht en onmacht. De onderste 3 chakra”s worden nu gezuiverd en opgeschoond en dat is een hele klus voor ons lichaam die overuren maakt.

De lijdzame zwarte Madonna [gewend aan onderwerping, pijn en lijden] roert zich nu, schudt en beeft, ze wil zich niet langer onderwerpen aan de macht van het dominante Ego en zijn angsten! Ze wil gehoord worden net als moeder aarde! Het Ego laat een lege ruimte achter die nu gevuld wordt met liefde=warmte=bloedcirculatie=beweging=orthosympaticus=psoas en met licht=vloeibaar licht=liquor=sc-ritme=zonlicht=kernenergie.

We gaan door ontwennings-verschijnselen heen! Moeder aarde schudt en beeft en trilt en rilt al het oude op angst gebaseerde overtuigingen los en wij gaan doorleven dit via ons fysiek lichaam van vele levens en generaties om letterlijk een nieuwe aarde onder onze voeten op te bouwen!”

Brontekst ©Marjolein Ingrid Soulpursang ✨🙏🏻✨

Afbeeldingen van de stijgingen en metingen via de duitse website;

http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterber…

Meer info over de Psoas;

https://www.maxtack.nl/de-psoas-een-essentiele-spier/
https://www.facebook.com/groups/581804098528429/?multi_permalinks=1851351321573694&notif_id=1516974351932487&notif_t=group_activity&ref=notif