Categorie archief: andere mensensoorten

‘Afzonderlijke ontwerpen’ in de evolutie, vastgelegd door Helena Blavatsky in de Geheime Leer

[I] p.140: Nu wordt het duidelijk dat er in de Natuur een drievoudig evolutieplan bestaat voor de vormen van de drie periodieke Oepâdhi’s of veeleer de drie afzonderlijke ontwerpen van evolutie, die overal in ons stelsel onontwarbaar zijn samengeweven en verbonden. Het zijn de Monadische (of geestelijke), verstandelijke [?] en de stoffelijke Evolutie. Deze zijn op het gebied van de Cosmische Begoocheling de drie eindige aangezichten, weerkaatsingen van Atma, het zevende, de Ene Werkelijkheid.

1. De Monadische heeft, zoals de naam al aanduidt, te maken met de groei en de ontwikkeling van de Monade naar de hogere toestand van werkzaamheid en gaat samen met:

2. De Verstandelijke, vertegenwoordigd door Manasa-Dhyani’s (de Zonnedeva’s, de Agnishwatta Pitri’s), die de mens “met verstand en bewustzijn begiftigen”) en: –

3. De Stoffelijke, vertegenwoordigd door de Chhaya’s der maan-Pitri’s waaromheen de Natuur het huidige stoffelijke lichaam heeft verdicht. Dit lichaam dient als voertuig voor de “groei” (om een woord te gebruiken, dat niet geheel juist is) en voor de veranderingen door middel van Manas en – als gevolg van de op[ver]zameling van ondervindingen – van het eindige in het ONEINDIGE, van het vergankelijke in het Eeuwige en Absolute.

Elk der drie stelsels [ordeningen?] heeft zijn eigen wetten en wordt bestierd en geleid door verschillende groepen der hoogste Dhyani’s of Logoi”. Elk is in de samenstelling van de mens, de Microcosmos van de grote Macrocosmos vertegenwoordigd, en het is de vereniging in hem van deze drie stromingen die hem maakt tot het samengestelde wezen, dat hij nu is.

De “Natuur”, de fysische evolutie-Kracht, zou zonder geholpen te zijn nooit verstandelijkheid hebben kunnen evolueren [betekent dus ‘ontwikkelen’]; zij kan slechts “zinneloze vormen” scheppen, zoals wij in onze “Antropogenesis”[i] zullen zien.

Hieruit maak ik op dat er een formeel verschil bestaat tussen ‘verstand[elijkheid] dat zinneloosheid is of daarop neerkomt, én ‘bewustzijn’ dat ‘zinvolheid’ betekent. Daarom volgens mij het ‘geheim’ van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad (Genesis 2: 8-10).   


[i] Hier wordt zichtbaar dat het woord ‘antropo-genesis’ een samenvoeging is van de antroposofie als antroposofische menskunde – https://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofische_menskunde – of Antropologie (menskunde of mensleer) is een wetenschap die de mens in al zijn aspecten, zowel fysiek als cultureel, bestudeert. Antropologie wordt tot de gedragswetenschap en de sociale wetenschappen gerekend. Doordat antropologie zo’n breed veld bestrijkt werd vanaf midden 20e eeuw een opdeling gemaakt in verschillende specialistische studiegebieden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie – en Genesis als eerste bijbelboek, hetgeen letterlijk betekent ‘creatie’ of ‘ontstaan’:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Genesis.

VRAGEN EN ANTWOORDEN AAN DE RAAD VAN DE PLEJADIËRS, SIRIANEN en ARCTURIANEN

Via Suzanne Lie en Shawnna Donop / 15 februari 2017 [via wakkeremensen.blogspot.nl, 21-2-17]

ZEGENINGEN AAN ALLEN,

WIJ ZIJN de RAAD van de PLEIADIANEN, SIRIANEN EN ARCTURIANEN

Via ons kanaal, zullen wij enige van de prachtige vragen beantwoorden die jullie aan ons hebben gevraagd.

Alstublieft herinner dat IEDER ÉÉN van jullie altijd om hulp kan vragen.

Wanneer jullie kunnen geloven dat jullie ons antwoord kunnen ontvangen, zullen jullie in staat zijn ons antwoord te ontdekken op welke manier het JULLIE het beste past.

Alstublieft kijk, luister ook naar de opname, zie link onderaan, van Suzanne en Shawnna’s eerste ontmoeting waarin wij de Raad van de Pleiadianen, Sirianen en Arcturianen, via hen hebben gesproken om persoonlijk vele van jullie intrigerende vragen te beantwoorden.

Wij zullen spoedig terugkomen met meer antwoorden.

Jullie Galactische Vrienden en Familie.

Shawnna: Laten we beginnen met een vraag over het verbinden met het Hogere Zelf en het worden begeleid. Een lezer zegt, “ik denk niet dat het bij toeval is dat ik word aangetrokken tot jullie berichten en dergelijk materiaal. Maar afgezien van blogs, websites en boeken etc., heb ik geen directe manier van communiceren met wezens uit hogere dimensies. In de huidige situatie wil ik iemand hebben die mij van dichtbij begeleidt, wanneer ik dat vraag.”

Maar ik ben maar een gewoon mens met gewone mogelijkheden. Ik weet niet eens hoe te beginnen om meditatie te begrijpen tot nu.

Hoe kunnen mensen zoals ik hun Hoger Zelf leren kennen en ontmoeten en worden begeleid?

Sue: Okay, dat is een belangrijke vraag.

Iedereen die nu praat en channelt met hogere wezens zijn normale mensen en zij begonnen zoals mensen zoals jij. En ik ben begonnen als een normaal persoon zoals jou. Het mediteren is een vorm van een deel ervan maar je hoeft het niet ‘officieel’ mediteren te noemen.

Wat dat eigenlijk betekent is dat je terzijde plaats (als een soort reservering) – nu zijn de Arcturianen mij aan het vertellen om de vraag te beantwoorden. Dit is hoe ik, als een normaal persoon begon.

Wat ik deed was een bepaalde tijd te reserveren dat ik wilde proberen het te doen, op zoveel dagen als ik het kon. Ik keek naar mijn werkschema, bracht er zoveel mogelijk dagen in als ik kon en ik ging in een kamer want mijn dochter was naar school, dus eindelijk had ik wat tijd.

En ik ging daarheen op dezelfde tijd, dezelfde plek. Ik verzamelde spirituele informatie en ik las iets spiritueels gedurende 15 of 20 minuten. Dan sloot ik mijn ogen en ontspande me. Als ik mij ontspande en mijn ogen sloot stond ik gewoon andere gedachten toe en ervaringen om binnen te komen in mijn spirituele zijn.

Het eerste wezen, wezens waar ik mee sprak waren eigenlijk de Antarianen. De Arcturianen waren niet de eerste. En ik sprak gewoon met deze. Ik wist niet wie de Antarianen waren. Maar wezens waren met mij aan het praten. Toen kwamen ook de Pleiadianen erbij/erin en begon ik te praten met de Pleiadianen. En toen lieten de Pleiadianen mij dit ‘ding’ zien, waar ik naar deze plaats toe ging en ik deed mijn hand op dat ‘ding’.

Oh daar is deze SK7 waar ik al eerder tegen sprak. Ik deed mijn hand op deze plaats en een portaal opende en de Arcturianen kwamen erin.

Dus het was een proces. Ik mediteerde voor best een hele lange tijd vooraf, of hoe je het ook wil noemen, want het was op geen enkele manier een soort van officieel. Tot op dat moment had ik nog geen meditatieles gehad. Later wel, toen heb ik er meer gevolgd.

En ik zou aan jullie allemaal willen voorstellen om zoveel mogelijk meditatielessen te nemen als mogelijk. Want, behalve dat het echt leuk is, helpt het werkelijk om de beste manier te vinden om echt helemaal binnenin jullie zelf te gaan.

Dus Shawnna, denk je dat ik dit beantwoord heb. Zijn er delen die nog niet beantwoord zijn?

Shawnna: Nee, ik denk dat het goed is en ik denk dat het een goede vraag is omdat er veel mensen deze aantrekking voelen om te verbinden met hun hogere begeleiding. En de beste manier om te beginnen is om jullie geest en emoties en gedachten vormen te verfijnen en dat is beslist een inherent deel van meditatie. Ieder persoon is uniek dus zijn hun gaven verschillend; de manier waarop ze verbinden is verschillend.

Ze zullen er gewoon achterkomen wat voor hen werkt zoals zij voorwaarts gaan.
Sue: Ja en ik nam waarschijnlijk 3 meditatielessen voordat ik gereed was om op mijzelf te mediteren. Dus voel je niet minder wanneer je zegt, “oh, wat is dit met meditatie?” Neem les. Er zijn altijd lessen, cursussen, workshops etc. Heb jij ooit les genomen Shawnna?

Shawnna: Nee, ik denk – hoe ben ik het tegengekomen – eigenlijk ben ik begonnen met visualisatie meditaties. Ik denk dat Oprah het heeft aanbevolen. Ik dacht, “ik ga dat proberen.” Ik heb mij bedacht dat het een goede manier zou zijn om mij te laten beginnen. En nu, heb ik mijn eigen methoden voor een snelle verbinding, zoals gewoon velen van ons de versterkte frequentie voelen, aanvoelen. Dus het is meer makkelijk dan ooit om deze staat van bewustzijn te bereiken.

Sue: Het is beslist eenvoudiger dan ooit. Maar tegelijkertijd, – de donkerste nacht is net voor de dageraad. Dus, het is makkelijker dan ooit om tot de verbinding te komen, maar tegelijkertijd is er meer verwarring.

Dus, alles is nu helderder, sterker, luider en in technicolor.
Shawnna: Dat is juist.

Sue: Okay, volgende vraag.

Shawnna: Een lezer vraagt: Ik zou graag willen weten of ik openlijk en publiekelijk over ET’s kan praten en het beste kan doen om dit initiatief te helpen, terwijl tegelijkertijd wetende dat ik mogelijk kan worden geschaad of een doel kan zijn voor minder goede bedoelingen.

Wat voor suggesties heb je voor persoonlijke onthulling?

Sue: Dat is een goede vraag. Er zijn drie componenten misschien kan ik het verdelen. Wat is het eerste component – het eerste ding wat zij zei?

Shawnna: Vraag deel 1 – het openlijk en publiekelijk spreken over Galactische familie.

Sue: Okay. Nee. Nee, denk je dat ik in de supermarkt ben en dat ik met mensen over Galactische familie praat? Nee. En, kan ik hierover spreken met een lid van mijn familie? Volstrekt, nooit, nooit, nooit. Okay, hoeveel vrienden heb ik waar ik daarover mee kan praten? Ik kan ze op een hand tellen. Mijn echtgenoot, hij kan een beetje informatie hebben, maar niet heel veel, zoals “okay, goed – dat is nu genoeg.”

Je moet hier heel gevoelig voor zijn, want het kan beangstigend voor mensen zijn. Dus je gaat niet naar iemand in de supermarkt en zegt, “hey, heb je het laatste nieuws over ET’s al gehoord?” Ze zouden zich afvragen: “wow zij is vreemd of gek?” Dit is nog de werkelijkheid waarin wij leven.

Dus je moet op een manier voorzichtig zijn.

Nu, een van de dingen die ik altijd tegen mensen heb gezegd is dat het feit dat jij informatie krijgt betekent dat jouw derde oog en hoger horen meer open is dan jij denkt dat zij zijn. Dus kan je dat gebruiken om eigenlijk fysiek te voelen, of fysiek te kijken door jouw derde oog – zoals je het wilt noemen voor iemand.

Dan kan je hun aura zien. Je kan wel of niet zien – alsof er een kleine onderbreking is tussen het bovenste van hun hoofd en hun aura, of zij geheel gereed zijn of niet voor dat soort informatie. Dus je hebt werkelijk nodig om met jouw derde oog te kijken en met jouw hogere hart te voelen om te bepalen of deze mensen wel of niet gereed zijn voor deze informatie. En, wanneer zij het niet zijn, vertel hen het niet.

En je kan altijd beginnen met, “oh, wat denk jij of hoe denk jij over de info over ET’s die aan de gang is ? Wat vind jij van Buitenaardsen? (Galactische) Okay, wanneer ze niets zeggen dan kan je zeggen, “ik denk dat het het gekste ding ooit is, of van wow dat is werkelijk uitstekend.”
Shawnna, wil je nog iets toevoegen hieraan?

Shawnna: Ja, het is een interessante bespreking en eigenlijk is dit naar voren gebracht in onze Groep. Wij hebben dit besproken en wij probeerden er achter te komen wat zinvol is om te delen met onze familieleden. En soms ontvangen we begeleiding dat wij er zijn om het onze familie te vertellen. En hoe wij beslissen dat te doen, dat is misschien wel aan ons. En zoals jij zei, misschien is het een interessant nieuwtje van de waarheid of een zaadje dat kan worden geplant om een uitbreidend bewustzijn te scheppen als de tijd ervoor is. En misschien gaat er een lichtje branden in hun hoofd van, “oh, misschien moet ik dat eens onderzoeken.”

Ieder mens is anders. Je moet onder ogen zien wat zinvol is om te delen met elk mens. Het is uniek.

Sue: Ja en wat de Arcturian en vele keren hebben gezegd is dat wij zijn als ‘Johnny Appleseed’. En wij gaan de wereld rond en laten kleine zaadjes vallen. Soms zijn het zaadjes en soms is er een gelijkenis volgens de Bijbel.

Soms kan het zaad op een harde rots vallen en wordt het verbrand en kan het niet groeien.

Soms valt het zaad in het water en is het teveel water en verdrinkt het en kan het niet groeien.

Maar soms valt het zaad op de perfecte grond met de perfecte hoeveelheid water en dan zal het zaad gaan groeien.

Dus je kan gewoon jouw zaadjes laten vallen en je zal erachter komen wat voor zaadjes dat zijn. Maar denk er ook aan en ik kan dit al eerder gezegd hebben, maar herinner ook dat je jouw derde oog kan gebruiken om naar iemand te kijken en kijk naar het bovenste van zijn/haar hoofd.

Wanneer er een kleine onderbreking is tussen het energieveld boven het hoofd en het eigenlijke hoofd, zijn zij nog niet gereed.

Maar dat is okay. Het is niet jouw/jullie taak, om hen voor te bereiden.

Alstublieft probeer hen/hem/haar niet voor te bereiden want het is werkelijk informatie van ‘daarginds’ voor veel mensen.

Zo het beste voor jullie is om te wachten totdat zij dat eerste deel krijgen van henzelf en dan kan er worden gedeeld met hen.

Wat vind jij hiervan Shawnna?

Shawnna: Ieder mens, wanneer ze er klaar voor zijn en het willen, zullen open zijn wanneer de tijd passend is, geschikt is. Iedereen heeft zijn eigen ontwakingsschema en wanneer het hun tijd niet is, uiteindelijk zal het gebeuren, maar het is niet aan ons om deze informatie aan anderen op te leggen. Heb gewoon dat gevoel dat zij gereed zijn om dat kleine duwtje met informatie te ontvangen en dat is waar wij kunnen helpen.

Sue: Soms, ik kan me herinneren, ik was eens op een kade in een haven in Noord Californië, het leek een behoorlijke lompe plek en er was daar een persoon die uitriep over de haven iets spiritueels over ruimteschepen.

Ik draaide me om en dacht , ‘wow’. Ik zou nooit van mijn leven hebben gedacht dat zo iemand dit zou doen – maar, hij was een visser.

Hij was een visser en hij is buiten in de natuur, heel de dag. Het hangt er van af, je kunt het nooit zeggen. Soms word je verrast door mensen dat ze werkelijk hierin zijn geïnteresseerd.

Shawnna: Ja en het is interessant als wij ons voorstellen dat iedere persoon op de planeet en ik weet zeker dat ieder zijn persoonlijke verhaal heeft, maar we hebben een soort angst binnenin ons om deze zaken te bespreken. Dat is een soort van programmering, het is op een manier ingebouwd onderweg, zo te zeggen, en ik ben er zeker van om ons ervan te weerhouden om het openlijk te delen.

En dat brengt ons bij het volgende deel van de vraag.

Vraag, deel 2:

Zouden wij angst moeten vasthouden voor enige minder aangename gevolgen voor het delen van waarheden als deze.

Arcturianen: Nu de vraag over, zouden we angst moeten vasthouden?

Het antwoord daarop nu is nee. Jullie moeten dit werkelijk voornemen om te doen. Houd angst niet vast.

Nu, dat betekent niet, zouden jullie angst moeten hebben? Omdat angst een waarschuwing is. Angst is geen slecht ding. Angst is een waarschuwing. Het is als een ding, ding, ding. Maar wanneer je hele leven ding, ding, ding, zei hoe kan je dan weten dat, die angst een waarschuwing is, omdat je altijd die angst in je leven hebt.

Dus is het nodig om al de angst te verwijderen, zodat wanneer er een waarschuwing is je in staat bent om te ontvangen. Angst is geen slecht ding. Angst is gewoon een waarschuwing. Angst zegt, “kijk uit, wees voorzichtig, oeps doe dat niet, ga naar rechts en niet naar links.”

En dan zijn er een zekere soort van waarschuwingen dat je zoiets kan krijgen als ‘ga naar rechts’ en dan ontdek je dat er een ongeluk was.

Wanneer je linksaf had geslagen was je betrokken geweest bij een ongeluk. Maar je hoorde om rechtsaf te slaan en je sloeg rechtsaf.

Verder naar de volgende vraag:

Sue: Okay, volgende vraag.

Shawnna: Geachte Raad, ik ben verward en bewogen wanneer er wordt gezegd dat we gekomen zijn om te helpen met de Ascentie van Gaia.

Zijn we er tegelijkertijd om onze Ascentie te helpen of niet?

Ten slotte in de eenheid van energie, zijn Gaia en al de mensen Één.
Sue/Arcturianen: Ik hou werkelijk van het deel over waar Gaia en mensen allen Één zijn. De Arcturianen spreken nu via mij maar het is niet helemaal hen.

Mensen zeggen, “ik wil ascenderen, ik wil weg van hier, eruit.”

Ik wil hier uit, dit is niet wat de Ascentie creëert. Ascentie betekent dat iemand zijn/haar geheel heeft opgegeven voor een groter goed.

Kijk naar geascendeerde wezens. Kijk naar wat gebeurde met Boeddha, kijk naar wat er gebeurde met Jezus en kijk naar wat er gebeurde met Mohammed. Al deze Geascendeerde wezens zijn door een proces gegaan.

Geascendeerd zijn, is geen wandeling in een park. Geascendeerd zijn is dat jij werkelijk goed naar jezelf hebt gekeken en dat je denkt aan iets dat groter is en meer belangrijk dan jou zelf.

Ik denk dat ik het spoor van de vraag kwijt ben geraakt.

Shawnna: Het gaat over de Ascentie van Gaia en hoe het tegelijkertijd ons persoonlijke Ascentie beïnvloedt.

Sue/Arcturianen: Dus, zodra het is als – zoals persoonlijke Ascentie vaak is, “Ik wil hier van weg, ik heb er genoeg van.” Dan ascendeer je niet omdat je er genoeg van hebt. Je ascendeert omdat je aan jouw planeet hebt gegeven, aan jouw werkelijkheid, aan jouw cultuur, aan jouw mensen, het aller, aller beste van jou. En, dat je degene die je hebben bijgestaan zo geliefd hebt, toen je zo van jezelf hebt gegeven toen je moe was, toen je hongerig was, toen je ziek was.

Ascentie is niet eenvoudig. Planetaire Ascentie is zelfs nog moeilijker, want niet slechts één persoon is hun ene persoon aan het verheffen, alle mensen die in staat zijn het concept te omarmen van Ascentie en genoeg durven te geloven in henzelf en geloven in hun innerlijke leiding – als ze zich allemaal samen verenigen en ze verenigen zich met Gaia – nu dat is wat een Ascentieveld creëert.

Shawnna: En het thema van de volgende vraag vervolgt dat. Ik denk dat het leidt in deze bespreking naar over hoe sommige van de berichten op het blog die jij hebt gehad over Gaia die in nood is en hoe onze geAarden nodig zijn op Haar te helpen ascenderen. Maar de Nieuwe Aarde bestaat al buiten de tijd in de 5D en verder. Zij zijn verward hoe Gaia in gevaar kon zijn indien Haar 5D expressie altijd heeft bestaan.

Kunnen jullie alstublieft verduidelijken?

Arcturianen: Gaia is een multidimensionale planeet net zoals haar mensen, multidimensionale mensen zijn. En er is een niet vergelijkbare reis waardoor mensen denken dat Ascentie een soort van weggaan of verlaten is. Ascentie gaat niet over verlaten. Ascentie gaat over het versnellen van de frequentie van wie jij bent, van wie jullie zijn.

Nu, net zoals mensen een hoger zelf hebben dat een expressie van hen is, heeft Gaia een hoger planetair zelf dat een hogere expressie van Haar is.

Alles van de werkelijkheid is multidimensionaal.

Dat lijkt dat dit een deel van de vraag beantwoord, maar niet alles.
Wat denk jij Shawnna?

Shawnna? Ja ik denk dat het behulpzaam is over waar de uitdrukking over gaat en hoe wij interpreteren wat wij Ascentie noemen. Het was een goede uitleg over de hogere frequentie en over hoe, veronderstel ik, Zij een hogere dimensionale planetaire expressie heeft, dus dat deze expressie is wat altijd bestond en altijd zal blijven. Maar, is dit de planeet zelf met het bereiken om een nieuwe verhoogde frequentie te worden?

Sue/Arcturianen: Wel, het is een terugkeer. Ascentie is werkelijk een terugkeer. Net zoals mensen al deze verschillende hebben – zij hebben hun derde- dimensionale zelf, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende. En de planeet, Gaia koos om haar frequentie te verlagen naar een snelheid waar het een 3D frequentie zou zijn.

Dit is een frequentie waar er scheiding is tussen goed en slecht.

En dit is een frequentie waar er tijd is. En dit is een frequentie waar er oorzaak en gevolg is. Dat is Haar driedimensionale zelf.

Dus net zoals mensen besluiten om naar beneden te gaan in lagere dimensies en om de lagere frequenties te ervaren want de hogere frequenties hebben wij altijd gekend.

Nu Gaia – het is niet dat er allemaal verschillende planeten zijn. Er is enkel één planeet zoals er slecht enkel één van ieder van ons is.

Maar die ene – eigenlijke planeet met mensen is een klein beetje anders omdat we verschillende incarnaties hebben. Maar het is nog steeds ons.

We hebben één Ziel gekregen. En Gaia heeft de Éne Ziel.

En Gaia als een intelligent wezen wilde ervaren om een 3D wezen te zijn en nu heeft ze deze ervaring voltooid en dus is ze aan het teruggaan omhoog naar het wezen wat ze altijd is geweest. En het is niet dat het verschillende zijn want ze zijn allemaal verbonden, maar je kan ze niet waarnemen tenzij je de bewustzijnstaat hebt om in staat te zijn om ze waar te nemen.

Met jullie 3D bewustzijn kunnen jullie de 3D waarnemen, met 4D bewustzijn, dat zijn jullie dromen en jullie hogere creativiteit. Dan kan je dat waarnemen. Met jullie 5D bewustzijn dan kunnen jullie het Lichtlichaam waarnemen, kunnen jullie het Lichtlichaam van Gaia waarnemen. Gaia heeft een lichaam gemaakt van Licht, zoals wij lichamen hebben die gemaakt zijn van Licht.

Wij zijn een onderdeel van de planeet. En Gaia is ons. En zoals wij meer en meer bewegen naar de 5D, laten wij dat oude 3D programma vrij van afscheiding en beperking en bewegen we naar dat 5D programma van communicatie, eenheid en één worden.

En als we steeds meer één worden dan kunnen we hoger en hoger gaan in frequenties want – wanneer je één bal hebt – één grote bal, kan je deze ene grote bal gooien of werpen en het gaat allemaal naar één plaats.

Maar wanneer je vijftig ballen hebt en het zijn allemaal afgescheiden ballen en je gooit ze, gaan ze allemaal naar verschillende plaatsen.
Maar wanneer je al de vijftig ballen neemt en ze bij elkaar doet in één grote bal, gaan ze allemaal naar dezelfde plaats.

Wat denk je daarvan ? Dat is een soort van unieke analogie.
Shawnna: Ja, wanneer ik eraan denk dat het een belangrijk punt is over de microkosmos en de macrokosmos. En het diepere niveau van deze vraag is dat wij allemaal verbonden zijn. Uit nieuwsgierigheid, wat als wij, allen als een collectief, zelfs wat wij lichtwerkers noemen die aan het werken zijn voor de voortgang en de evolutie van de mensheid – wat als we zouden zeggen, “nee, dank je wel, wij willen het spel niet spelen.”

Wat als we dat allemaal zouden zeggen? Zou daar werkelijk een gevaar zijn om niet terug te kunnen keren naar de hogere staat van bewustzijn?
Sue: Nou zeker degenen die zeiden dat, de werkelijkheid is, dat wij de scheppers zijn.

Onze hogere zelven – wij kunnen onze hogere zelven niet beschadigen.
Ons hogere zelf is als een kleine baby, een zuigeling in een klein, zeg maar, rijtuigje. En die kleine baby in het rijtuigje kan niemand pijn of kwaad doen. Het is een kleine baby binnenin een soort rijtuigje. Dus wij zijn als kleine baby’s binnenin dit Aardse rijtuig van vervoer.

Nu wanneer je drie of vier kleine baby’s zou hebben in het Aardse voertuig dan zouden ze elkaar kunnen bezeren.

En dat heeft veel te maken met dat waar in deze dichte populatie vaak meer geweld is omdat er meer mensen tegen elkaar opgepropt zitten en met minder ruimte waar ze op zichzelf kunnen zijn en adem kunnen halen en met de natuur kunnen zijn en zeggen, “oef, ik ben echt van streek en ik heb het nodig om rustig te worden en mijn centrum te vinden”.

Maar het is moeilijk om je centrum te vinden wanneer er overal mensen wemelen. En er zijn beschavingen zoals dat, waar iedere straat gevuld is met heel veel mensen.

Maar heel veel van die steden, zoals bijvoorbeeld in India, hebben Goeroes en iedereen heeft een spiritueel leven. En zij hebben dat geleerd om te leven in zulk een soort van dichtheid, dat zij een spiritueel leven moeten hebbenomdat dat is hoe ze die eenheid vinden, dat gevoel van zichzelf dat hun ZELF is.
Sue: Hebben we alles van die vraag beantwoord?

Shawnna: Ja ik denk van wel en ik denk dat het gaat, zoals je zei, over de terugkeer naar de hogere staten van bewustzijn en het gaat over een soort van uitlijning als schaalverdeling met dat hogere bewustzijn.

Sue: Ja, met andere woorden, het is als het inrichten van de vereiste instellingen met het bewustzijn – de frequentie.

Het is als je de TV aanzet op zender 2, dan zie je enkel de programma’s op zender 2. Wanneer je wilt weten over de programma’s op kanaal 13, dan moet je de knop indrukken voor die zender.

Dus als je enkel wilt weten over de 3D, druk op de kleine knop en jouw bewustzijn zegt – derde dimensie. Dat is dan al wat je ziet. Maar, hier is het dat het anders gaat als bij een TV want wanneer je op het kleine knopje drukt van de 4D kan je de 4D zien en de 3D. Wanneer je op het knopje drukt voor de 5D, kan je de 5D, 4D en 3D zien.

Nu wanneer je verder gaat dan naar de 6D en verder – eigenlijk begint het in de 5D, omdat de 5D is waar afscheiding en tijd beginnen met verlaten. Dus het is een proces van geen volgorde hebben. En, wanneer er geen ‘wat volgt op een ander ‘ is, heb je geen tijd omdat tijd volgorde is of ‘wat volgt op een ander’, 1 minuut, twee minuten, drie minuten enzovoort. Dus wanneer je volgorde niet hebt is alles binnen het Nu van de Ene. Dat is een compleet verschillende werkelijkheid.

En wij waren in de 5D en wij zeggen, “hee, laat ons de 3D en 4D proberen.” En dat deden we en we zeiden, “okay, het is nu tijd om terug te gaan.”
Okay iedereen bedankt. Geweldig om met jullie te praten en we zullen dit een beetje doen. Dit is bijna een half uur en dat is lang genoeg. We zullen door veel goede vragen gaan die jullie ons hebben gegeven. We zullen dit doen voor een langere tijd, maar we zullen dit zo nu en dan doen.

Shawnna: Dank aan iedereen die heeft bijgedragen en wat jullie ook gevraagdhebben, anderen hebben dezelfde vragen, zo voel jullie vrij om te ontdekken, uit te vinden wat behulpzaam kan zijn op jullie reis en wij zijn heel blij om op deze manier te assisteren. En ik hoop dat jullie met mij willen toetreden in het afstemmen op/in/naar dat 5D kanaal.

Sue: Ja. 5D kanaal rocks! Okay iedereen bedankt.

http://suzanneliephd.blogspot.nl/2017/02/written-version-of-q-with-council-of.html

http://suzanneliephd.blogspot.nl/2017/02/answers-to-your-questions-on-ascension.html

Vertaling: Anja voor wakkeremensen.blogspot.nl

Andere menselijke levensvormen buiten de aarde, maar de ziel komt natuurlijk uit dezelfde Bron voort

[Jaap Hiddinga, De verwarde mens, pp 30-31]

‘Ik ontwaarde nu ook andere levensvormen. (…) Ik was in staat om door hen heen te kijken, dat wil zeggen dat ik ook hun ziel en geesteslichaam kon zien en hun organen. Ik zag hoe de ziel hetzelfde was als die bij het menselijk lichaam en dat natuurlijk ook logisch, aangezien zielen in het gehele universum uit dezelfde bron komen. Ook het geesteslichaam zag er bekend uit. Het had zich gevormd naar het model van deze levensvorm om de vertaalfunctie tussen ziel en lichaam te kunnen volbrengen. Maar het meest wonderbaarlijkste waren hun hersenen, het orgaan dat zij als besturingsfunctie gebruikten. Het was een kleine bol die net in hun kleine hoofd paste. Deze bol leek verschrikkelijk compact te zijn en was glad in voorkomen en niet zo ‘gerimpeld’ als dat bij menselijke hersenen het geval is. Maar wat bovenal opviel, was dat het orgaan door de bolvorm verschrikkelijke efficiënt was, want de signalen hoefden maar een heel korte weg af te leggen. Het leek alsof de signalen kriskras door elkaar liepen. Ik stond verbaasd te kijken hoeveel deze kleine vorm kon verwerken. De engel sprak nu weer en zei: ‘Dit is een heel andere vorm van informatie verwerken, en het orgaan dat je hier ziet heeft een heel andere evolutie doorlopen dan de menselijke hersenen. Maar veel belangrijker is het feit dat deze wezens in hun evolutie anders met het denken en ervaren omgaan. Door de andere opbouw en structuur van hun hersenen kunnen zij bepaalde stappen overslaan en het denken beter integreren in hun ziel. Dit is een belangrijke stap op weg naar een wezen dat het denken niet langer nodig heeft. Jullie hersenen zullen ook veranderen en veel efficiënter worden. Je krijgt nu de toekomst van de menselijke levensvorm te zien.’