Categorie archief: Liefde & Licht

Licht en Liefde

Blossom Goodchild via De Federatie van het Licht –

19 augustus 2019

Blossom: Hallo, mijn vrienden. Uw refrein van ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM’, weerklinkt Oprecht in mijn lichaam – meerdere keren per dag – en dit neemt beslist alle negatieve gedachten weg, zodra ik mijn aandacht die kant op stuur. Dank u, ik geloof dat veel mensen er baat bij hebben.

Federatie van het Licht: Wij zijn blij dit te horen, nu wij u vandaag weer verwelkomen. Wij willen hieraan toevoegen dat dit gebruikt kan worden als DE SLEUTEL tot uw Wel-Zijn, dezer dagen. Om het toe te passen. Om het uit te spreken. Om het te voelen … op gelijk welk ogenblik, ongeacht hoe u zich voelt … gelukkig of verdrietig … of wanhopig en verward.

Wanneer u gelukkig bent, en u spreekt deze woorden … dan zullen zij uw Geluk vergroten tot een veel Hoger, Lichter niveau.

Wanneer u verdrietig bent … zal het uw humeur verbeteren en uw vertrouwen herstellen.

Wanneer u wanhopig bent … zal het u uit de duisternis weghalen.

Wanneer u verward bent … zal het u Gemoedsrust schenken.

‘Zing’ deze Zegen in ALLE omstandigheden, lieve Zielen en voel dan ook het Koor van Lichtzielen, die hun krachten op datzelfde ogenblik bundelen met de uwe. Naarmate de Energie van deze woorden toeneemt … zal ook de KRACHT erachter/erin toenemen.

Zoals we in ons vorige gesprek al hebben vastgesteld … u ‘daar beneden’ bent nu in staat om zoveel méér te VOELEN van de Hogere Energieën die binnenkomen.

Hierdoor kunt u zich verbinden met diegenen die van een LICHTERE herkomst zijn, en zo kracht verzamelen in uzelf en uw Planeet.

U WINT AAN LICHTKRACHT EN U BOUWT DEZE OOK OP.

U HEEFT NU DE CONTROLE OVER DEZE LICHTKRACHT, DIE U BENT … WAAR U UIT VOORTKOMT.

Zovelen van u zijn nu volledig ontwaakt en in staat om uw gedachten te richten naar het Hoger niveau, dat vereist is om de Energieën te verzamelen in grote blokken … Grote containers, zo u wilt.

Blossom: Blijf even aan de lijn! Dit doet me denken aan vele manen geleden, toen u sprak over grote containers van ENERGIE LICHT (spreekwoordelijk) die werden opgeslagen, ik geloof dat het op schepen was, of in elk geval is dat hoe u het toen beschreef … en die zou worden verdeeld op het juiste ogenblik (of iets in die richting).

Federatie van het Licht: Dat klopt. Wij merken met vreugde op, dat uw geheugen nog goed is.

Blossom: Inderdaad. Hoewel ik me soms niet eens kan herinneren, waarvoor ik ook alweer naar de andere kamer liep!

Federatie van het Licht: Deze containers met Lichtenergie zijn nu geopend.

Wij kiezen onze woorden zo eenvoudig mogelijk, we willen proberen het uit te leggen.

Stel u heel veel containers voor met deze Lichtenergie … misschien kunnen we ze aanduiden als dozen, met niveau 1, 2 en 3.

Gedurende de voorbije jaren … zijn de dozen van niveau 3 onthuld en vrijgegeven in uw atmosfeer. Heel veel van deze dozen … over uw gehele Planeet.

Vervolgens konden de dozen van niveau 2 worden verspreid … begrijp hierbij echter wel, dat niet ALLE plaatsen op uw Planeet er klaar voor waren om de dozen van niveau 2 aan te kunnen, omdat ze nog bezig waren met het opnemen van – en aanpassen aan – de Energieën van niveau 3.

Plaatsen met een Hogere Energie, die wel de dozen van niveau 2 konden opnemen hebben dat ook gedaan, en daardoor werden zij Verlicht … konden ze hun krachten ermee bundelen.

Wij hebben het nu niet ‘noodzakelijk’ over specifieke landen … niet als dusdanig … want het kan zijn dat er in één land veel conflicten zijn, terwijl zij toch ‘leven’ naast de meest glorieuze Energie van de bergen.

De bergen zouden dan de Energie van deze dozen kunnen opnemen en deze Energie doorgeven op een meer geschikte/beter ‘opneembare’ … manier.

Terwijl … andere landen méér en grotere gebieden hebben, waar de Energie rechtstreeks kan worden ‘ingegoten’.

Dit alles zeggen wij uiteraard zonder enige bijbedoeling, vooroordeel of oordeel. Wij hebben het enkel over het noodzakelijke ‘filteren’, opdat de Energieën hun weg zouden kunnen vinden op de juiste manier, en met een omvang die zo weinig mogelijk verstoring brengt.

Blossom: Maar waarom is het dan zo … dat wij toch schijnbaar behoorlijk geraakt worden door ENERGIEËN? Het is bijna ‘een gevleugelde uitdrukking’ geworden, als we het niet meer weten … ‘O, het zijn die Energieën die zoveel (in) beroering brengen?’

Maar als dit dan toch Liefdevolle, Hogere Energieën zijn, dan zouden wij toch moeten rondhuppelen terwijl we sabbelen op regenbooglolly’s!

Federatie van het Licht: Lieve Zielen, wij hebben in het verleden gesproken over deze tijden die zouden komen … tijden die nu zijn aangebroken maar die, met respect, zich nu pas beginnen te ontvouwen.

Het is niet door de Hogere, Lichtere Energieën die binnenkomen dat er beroering ontstaat in uw Wezen.

Het is het proces van hen in evenwicht te brengen IN UW WEZEN, dat voor ongemak zorgt.

Bent u het ermee eens, dat u goede en minder goede dagen heeft?

Blossom: O ja, absoluut!

Federatie van het Licht: Bent u het ermee eens, dat u emoties ervaart van beide uiteinden van het spectrum?

Blossom: Alweer een volmondig ‘ja’! Maar, die doorstaan we met de ‘I AM’ bevestiging!

Federatie van het Licht: Wat u ervaart is het loslaten van het oude … het hele oude … niet enkel uit de ervaringen van dit leven … maar de ervaringen van AL uw levens.

STEL U DAT EENS VOOR! Dat is een hele onderneming!

En daarbij … doet u dat niet alleen maar voor uzelf. U doet het voor al die mensen die nog niet tot het bewustzijn zijn gekomen om te WETEN … DAT ZIJ óók dit werk moeten doen.

Maar toch, voor de bevrijding van uw Planeet en allen die met haar meereizen … naar haar NIEUWE positie … moet alles wat niet nuttig/dienstbaar is aan het LICHT, worden getransformeerd/getransmuteerd/verdreven.

U HEEFT ERMEE INGESTEMD OM DEZE REINIGING UIT TE VOEREN.

ZOVELEN VAN U HEBBEN ZICH VRIJWILLIG AANGEMELD.

U MAAKT ZICH NUTTIG.

Wanneer u dus het gevoel heeft dat het genoeg is geweest … als u gefrustreerd raakt omdat u niet de verandering ziet plaatsvinden zoals u dat graag wilt … WEET DAN GEWOON DAT HET PLAN ECHT VOLLEDIG OP KOERS LIGT.

Wanneer u merkt dat uw ZieleKRACHT afneemt, herhaal dan telkens weer …

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

I AM.

VOEL HET … WÉÉT HET … en uw kracht zal U weer volledig op koers brengen.

Wanneer iets … WAT DAN OOK … door elkaar wordt geschud … dan geeft dat verstoring.

Stel het u voor, alsof uw gehele Planeet door elkaar wordt geschud, als in de trommel van een wasmachine. Eerst draait ze de ene kant op, dan de andere. Soms wordt ze besproeid met water (Liefde) … Soms wordt het water eruit weggepompt … en vervolgens wordt ze rondgezwierd aan een tempo/snelheid, waarbij u het gevoel krijgt dat u geen enkele controle meer heeft.

Blossom: Dat is niet zo moeilijk om voor te stellen … want zo voelt het af en toe echt wel!

Federatie van het Licht: Maar, Geliefden … wat gebeurt er na dat ‘wasprogramma’? De trommel STOPT en alles wat erin zat wordt Vredig in de zon gehangen, om te drogen nadat het gewassen is … terwijl de zachte bries hen heen en weer beweegt … opgefrist … hernieuwd. KLAAR!

Blossom: Mooie vergelijking. Maar even terug naar die containers, als ik mag? Wanneer komen de dozen met niveau 1 aan?

Federatie van het Licht: Nog niet! Zij bevatten een véél sterkere Energie …

Blossom: Geweldig! Ik pikte net op wat u ging zeggen … ik ben benieuwd hoeveel van de lezers het ook al hadden begrepen?

Federatie van het Licht: Ja, dat heeft u goed opgepikt, Blossom.

De dozen met niveau 1 komen met ‘HET GEBEUREN’.

Of eigenlijk, om het nauwkeuriger te stellen … zouden we willen zeggen dat ze zullen komen voorafgaand aan, tijdens en erna.

Er is geen enkele twijfel mogelijk: wanneer de ENERGIE UIT/VAN deze dozen met niveau 1 wordt geopend … dan kunt/zult u … niet anders kunnen dan het verschil merken op uw Planeet … ten aanzien van HOE GOED U ZICH ZULT VOELEN.

Blossom: Ik ga proberen dit een beetje begrijpelijk te maken. White Cloud heeft verteld dat DE GEBEURTENIS/HET GEBEUREN, hoe de mensen het ook willen noemen … zou plaatsvinden op een moment waarom wij voelden dat we écht niet meer verder kunnen.

Dus neem ik aan dat de zaken en de wereld tegen die tijd echt hélemaal op hun kop zullen staan? En als de Energieën van niveau 1 dan beginnen door te komen … gaat onze wasmachine dan niet ontploffen?

Federatie van het Licht: Voor sommigen! Lieve Zielen … Deze Energieën hebben op ieder van u een andere invloed, in overeenstemming met uw eigen, individuele Trilling.

Wanneer die tijd aanbreekt … en dat zal hij … dan zal er veel … opruiming/reiniging/uitzuivering/ontgifting op alle niveaus hebben plaatsgevonden/zijn doorgevoerd. Daardoor zijn veel Zielen MÉÉR DAN BEREID EN KLAAR.

Er is een reden waarom deze dozen zijn genummerd … op/volgens … niveau.

Ja, uw wereld gaat enorme verstoringen/beroering meemaken. Dat is nodig … om ALLES naar boven te brengen, WAT MOET WORDEN VERWIJDERD OF GEREINIGD.

Maar, wint u niet aan kracht? Een weten, diep vanbinnen, als nooit voorheen? En naarmate uw dagen voorbijgaan … zal dit WETEN … deze KRACHT zich blijven versterken. Want hoe méér u dit begrijpt en aanvaardt … des te méér zult u er deel van gaan uitmaken.

Daarom, aan diegenen die er klaar voor zijn … aan diegenen die erop gewacht hebben … aan diegenen die op hun plek zijn … u zult heel bewust en doelgericht in staat zijn om de Energieën van niveau 1 te ontvangen, in al hun volheid.

Blossom: Maar … dat geldt dus niet voor iedereen?

Federatie van het Licht: Neen. Afhankelijk van hun ‘bewustzijnsniveau’, diep in hun Zielewezen.

Nogmaals … mogen wij benadrukken … dit heeft niets te maken met oordeel of oneerlijkheid … dit heeft te maken met uw zelf-verkozen positie.

Zovele mensen zullen de hulp nodig hebben van hen, die de voortrekkers zijn.

Zovelen onder u zullen merken dat zij in een ‘leidinggevende’ positie beland zijn. Er zullen veel, héél veel leiders nodig zijn.

Sommigen zullen kleine groepjes leiden, anderen grote groepen … maar zoveel Zielen zullen hulp nodig hebben bij het begrijpen van wat er gaande is, en wat zij aan moeten met al dit nieuwe, binnenin henzelf.

Blossom: Dus, wanneer wij voelen dat deze Hogere Energieën (niveau 1) doorkomen … zullen wij dan weten dat ‘HET’ onderweg is? Maar, naar welke verschillen moeten we dan zoeken … zullen de dingen heel anders aanvoelen dan NU in deze dagen?

Federatie van het Licht: HET NIVEAU AAN LIEFDE DAT U ERVAART … zelfs temidden van al die beroering.

HET NIVEAU AAN VREUGDE DAT U ERVAART … zelfs temidden van al die beroering.

HET NIVEAU AAN BESEF DAT U ERVAART … zelfs temidden van al die beroering.

U ZULT HET WETEN, GELIEFDEN.

Nu reeds kunt u voelen dat de Energieën sterker/Hoger worden.

Daardoor WEET u dat er zoveel gaande is, op niveaus waarvan wij u op dit kruispunt nog niet ‘op de hoogte’ mogen brengen.

Toch vragen wij u om te blijven VERTROUWEN … OP UZELF.

VERTROUW HET GEVOEL VAN GODDELIJKHEID, BINNENIN U.

WANNEER U DIE GODDELIJKHEID VOELT … BESEFT U WAT U WÉÉT.

ER IS GEEN ANDERE MANIER OM DIT UIT TE LEGGEN.

UW GODDELIJKE WAARHEID MAAKT ZICH AAN U KENBAAR … DOOR UW GEVOEL, TERWIJL U … GLIMLACHT … DIEP ADEMHAALT …

TERWIJL U … HET UITZINGT, VANUIT UW HART …

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

I AM.

Blossom: Goed getimed. Precies op het uur. Hoe doet u dat, als u geen tijd kent?

Federatie van het Licht: Wij volgen gewoon uw tijd.

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY!

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

Vertaling: Veerle – Spiritueel Lezen

Live Kryon Channeling: Kryon in Buffalo, New York.

4 / 8 juni 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 16 september 2019

Live Kryon Channeling:

Kryon in Buffalo, New York. 4

8 juni 2019/Lee Carroll

Geplaatst: 16 september 2019

Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Openen van de Deur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een eenvoudige boodschap. Ik zit hier voor mensen die mediteren en luisteren en wij hebben vandaag over vele aspecten gesproken. De training van vandaag was: Jij met Jij. Hoe dingen als samenhang te zien en vast te houden…. hoe jullie in een positie kunnen komen die meer in balans is door een vredige houding….hoe jullie naar een plaats kunnen gaan waar jullie misschien wel de sluier kunnen zien en misschien nog wel verder. Al deze dingen die worden bestudeerd in deze dagen en in andere dagen, en zelfs alleen in dozen, in research…. de mens gaat door met zoeken om hetgeen te vinden dat onzichtbaar is. Je zou bijna zeggen dat de mens zegt: “Ik weet dat er meer is.” Ik zeg jullie dat er meer is. Dat is intuïtief, nietwaar? Dat is iets dat jullie innerlijk aangeborene jullie vertelt. Daarom zoeken en zoeken jullie. Daarom stellen sommigen van jullie de vragen: “Doe ik het goed of doe ik het fout?” omdat jullie denken dat er dingen kunnen zijn die deze vragen kunnen stoppen. Jullie weten dat ik het jullie heb verteld…. die zijn er! Ik heb jullie verteld dat angst de meeste dingen tegenhoudt en dat liefde en compassie de versnellers zijn. Al deze dingen brengen jullie bij jezelf…een voor een…. als jullie je eigen leven onderzoeken.

Weet je, er is een reden voor dat in bepaalde geloofssystemen de priesters “Vader” worden genoemd. Er is een kennis die misschien intuïtief is dat de Centrale Creatieve Bron van alle dingen als de prachtige liefde van een ouder is…. een ouder in balans….en meer! Jullie hebben gelijk…. niet een slechte ouder, niet een disfunctionele ouder zoals jullie die onder de mensen wel vinden, maar in plaats daarvan een multidimensionale Creatieve Bron-ouder die geen grenzen kent als het gaat om liefde en compassie….en schoonheid. Kunnen jullie je zoiets voorstellen dat de Schepper/ Vader/ Moeder/God al deze dingen is waaraan jullie kunnen denken en dit is ook beschikbaar aan de andere kant van de sluier. Jullie zouden gelijk hebben als jullie dit denken en je zou dit zelfs de “Geest van God” kunnen noemen.

Jullie zouden kunnen vragen: “Waaraan denkt God zoal?” Allereerst is God geen mens en is er geen denken. “Kryon, jij weet wat ik bedoel. Wat doet God? Wat is de zienswijze van God richting de mensen en alle dingen?” Ik zou dit willen zeggen: De zienswijze van waar God aan denkt – als jullie het zo willen zeggen – zijn JULLIE! Leven dat werd geschapen door de Schepper! Het is als zonen en dochters die jullie hebben geschapen door jullie lichamen en de liefde en het opvoeden dat jullie doen als ouders. Deze relatie van wat jullie als ouders hebben en wat de Creatieve Bron heeft, Is correct. Als jullie willen weten of er een symbiose is of een vergelijking tussen de Schepper en jullie is het antwoord: zo dichtbij als mogelijk is en jullie kunnen ontvangen! Zo dichtbij als mogelijk is. Daarom zij alle dingen waarnaar jullie streven al te beantwoorden. Als jullie deze symbiotische relatie die jullie hebben toepassen op je ouders zowel als op God…. hebben jullie elkaar nodig!

“Heeft God ons nodig?” Het antwoord is: God heeft liefde nodig. Ik wil niet zeggen: nodig hebben, of aanvaarden, want dit zijn menselijke dingen die niet bij de Schepper horen. Het beste wat jullie kunnen doen is weten dat er een symbiose is, een nodig hebben, een willen, een verlangen om te communiceren en lief te hebben en dat jullie feitelijk de deur openen en zeggen: “Oh, daar ben jij!” Als jullie kinderen zouden hebben die jullie zijn kwijtgeraakt, of die achter de sluier zijn, en er uiteindelijk een doorbraak is en jullie elkaar weerzien…. hoe zouden jullie je voelen? Jullie kunnen hen al jaren kwijt zijn en nu is er een doorbraak…. zij zien jullie en jullie zien hen….hoe voelen jullie je? Jullie huilen allen. Wat een doorbraak! Dat is God!!! Willen jullie het weten? Die Geest van God wacht op jullie voor nog een doorbraak. Ik gaf jullie een channeling die “Verbinding” heette en ik wil dat dit communicatie wordt. Het is een ding om verbonden te zijn maar het is iets anders om te communiceren. Eonenlang hadden mensen geen verbinding…. niet echt. Zij dachten dat zij dit hadden tijdens meditaties. Je kunt zeggen dat dit jullie bij de muur bracht en die sluier die jullie dan zien doet jullie realiseren dat jullie daar nog niet doorheen zijn. Zelfs de grootste mediteerders van de planeet kwamen voor de muur/sluier en dan hield het op, zij gingen er niet doorheen en zij bleven daar omdat het goed voelt. Mensen, jullie waren daar bijna, maar de doorbraak is er als jullie verbonden zijn en communiceren. Dit is anders dan mediteren. Bij mediteren zitten jullie en nemen alles in je op een zijn één met alles. Dit schept een paradigma dat prachtig is voor jullie want jullie zijn één met alles. Maar als jullie kunnen communiceren hoeven jullie helemaal niet te zitten en te mediteren; jullie kunnen opstaan en …. doen! Dat is het verschil! Er zijn momenteel vele mensen die beginnen te ontdekken dat het plan er is zodat jullie het kunnen ontdekken wat er aan de andere kant van de sluier is. DAT IS HET PLAN!!! Als je zou moeten zeggen wat het Plan voor de mensheid is, is dit de ontdekking van God. Dat is het plan!

Als jullie zeggen: “Ik kwam hier met een contract. Wat is mijn contract?” Dit was om hier te zitten en geliefd te worden door God. Dat is het contract! Jullie zeggen: “Nee, nee, wij bedoelen die andere dingen, om dit of dat te doen!” Het antwoord is: Vergeet dat. Jullie contract gaat over het openen van de deur want als jullie communicatie hebben zijn alle vragen beantwoord. Zie je? Er is vandaag iemand die zei: “Ik heb alles geprobeerd, echt geprobeerd!” Dat heeft zij ook gedaan. God zegene haar, dat heeft zij gedaan! Maar wat zij niet heeft gedaan was het wegpoetsen van alle dingen, te gaan zitten en van zich te laten houden. (Kryon lacht)  Gewoon zitten en van je laten houden en dit is een van de moeilijkste dingen die jij kan doen, lieverd: Gewoon zitten en de liefde van God over de heen laten stromen die zo enorm is dat jij je realiseert dat alles wat jij hebt gedaan een hele hoop werk was en dat alles wat jij hoefde te doen is God van je laten houden! Stop met het hebben van schilden om je heen…. stop hiermee want deze schilden zijn overleven. Wij hebben dit eerder gezegd. Het is een hele lijst die jullie samen met andere mensen die angst hebben kunnen samenstellen, bijvoorbeeld het gebrek aan zelfwaarde; doe ik het goed of doe ik het fout, terwijl jullie niet begrijpen dat dit schilden zijn tegen de liefde van God. Kan het zo makkelijk zijn? Ik zeg jullie dat zelfs in de hoogste wetenschappelijke kringen van chemie, wiskunde, er een axioma is dat zegt dat in de tijd zal blijken dat de simpele dingen de oplossingen zijn. Het hoeft niet complex te zijn. Jullie hoeven niet door hoepels te springen, jullie hoeven niet door processen en procedures heen te gaan en trappen te beklimmen om de liefde van God waardig te zijn. Alles wat jullie hoeven te doen is om dit te weten. Misschien is het tijd voor de luisteraars en lezers om te zitten en vol vrede te zijn en samenhang te voelen; één te zijn met alle dingen en misschien wel hardop te zeggen: “Ik ben er klaar voor dat er van mij gehouden wordt!” (Kryon lacht)

Bijna dertig jaar geleden, zat mijn partner, de technicus, in de stoel als een totale ongelovige. Hij was TE slim om te kijken. Zo was hij! Maar door een aantal omstandigheden kwam hij in de stoel te zitten en moest hij de vraag stellen: “Spirit, is dit echt of niet? Laat het mij zien!” Ik zeg jullie dat dit een moment van jubel zal zijn. Hij gaf gewoon toestemming dat hij dit kon gaan zien. Hij gaf daar toestemming voor! Maar hij zat in de stoel en zei: “Kryon, als jij daar bent laat het mij dan zien!” Wat er verder met hem gebeurde is geschiedenis. Wat hij altijd vertelt is dat hij begon te huilen en niet wist waarom…. hij werd overweldigd door liefde en hij wist niet waarom….hij herkende zelfs niet eens wat het was en stapte boos uit de stoel omdat hij er niet klaar voor was om te huilen. Zoals de meeste mannen was hij er niet klaar voor om te huilen…. maar hij ging weer zitten omdat hij wilde weten of dit een oorzaak en gevolg-effect was zoals dit bij wetenschap het geval is, en hij zat in de stoel en het gebeurde weer….en weer! Er was geen communicatie, er was geen “IK BEN Kryon” omdat hij daar nog niet klaar voor was. Hij was er gewoon klaar voor dat er van hem werd gehouden en Oh boy, wat maakte dat een verschil…. van toen naar nu. Elke keer als hij in de stoel zit verwacht hij wat hij kreeg en hij krijgt dit ook omdat hij toestemming gaf zodat het hem getoond kon worden. Zonder vragen als: “Hoe hoog moet de stoel zijn? Hoe lang moet ik zitten? Wat is de temperatuur in de zaal? Dit zou prachtig zijn voor dit experiment! Zo werkt het niet! Liefde krijgt je te pakken en te pakken en jullie weten dit…. zelfs als jullie er nog niet klaar voor zijn!

Dit is de basis voor het gaan naar de sluier. Dit is de basis voor het vinden van de liefde die daar gevonden kan worden en dan zullen alle dingen aan jullie toegevoegd worden en dit betekent dat de dingen waarom jullie hebben gevraagd zullen komen….een voor een en dat jullie je ook niet druk hoeven te maken hoe snel dit zal zijn en vraag er maar niet om want opeens zullen jullie in deze magie zijn….deze wereld van multidimensionaliteit waar synchroniciteit in de rij staat. Dit vereist timing omdat anderen hun dingen doen net zoals jullie je dingen doen en op de juiste tijd op de juiste plaats zijn, en BAM…. daar is het!!! Juist als jullie het niet gepland hebben is het er!

Hoe leg je dit uit? Er zullen mensen zijn die zeggen: “Jullie hebben zoveel mazzel dat al deze dingen gebeuren!” (Kryon lacht) En jullie glimlachen dan en zeggen: “Ik schep mijn eigen mazzel.” En dat is het moment waarop zij jullie op de bol tikken en weglopen! TE slim om te kijken!

Dit zijn de dingen die jullie in het bovennatuurlijke leren. Er is meer dan het oog kan zien in absoluut elk aspect van het leven zelf. Jullie staan op het punt om sommige dingen te ontdekken die jullie altijd al hebben gewild en een daarvan is vrede. Persoonlijke, complete en totale vrede zullen een zeer lang blijvende mens scheppen die weerstand heeft tegen ziekte. Dit is het geheim voor een lang leven en dit is het geheim voor goede gezondheid! Dit is vreedzaam zijn tot op een punt waarop jullie in eenheid allemaal samenwerken met de Creatieve Bron. Lieve mensen, als jullie dit zijn, of maar gedeeltelijk zijn, vertel ik jullie dat jullie regelmatig door de sluier heengaan. Er is geen muur die liefde tegen kan houden… behalve de muur van ongeloof.

Dit is de boodschap van Kryon en die zal het altijd zijn en ik vertel jullie deze dingen al heel lang omdat er lichtwerkers luisteren die het zullen begrijpen, in zich opnemen en meer willen horen. Als zij licht en eenheid scheppen met het gebruiken van de dingen die ik vertel steken zij de lucifer aan in de donkere kamer die ik Aarde noem en gaan anderen ook beter zien omdat zij het licht hebben aangestoken. Als anderen om hen heen beter kunnen zien hebben zij minder angst voor degenen die om hen heen zijn. Ik zeg het steeds en steeds weer: Dit is het principe van licht! Als jullie elkaar allemaal duidelijk kunnen zien, zien jullie dat jullie allemaal hetzelfde zijn. Jullie willen dezelfde dingen voor je kinderen en jullie willen dezelfde dingen voor jezelf. Jullie willen vrede en jullie willen vaker glimlachen en jullie willen een beetje lachen; jullie willen je prettig voelen met je eigen leven. Ik heb jullie zojuist de attributen gegeven voor bijna alle mensen op deze Aarde.

Als dit uiteindelijk is ontdekt door de massamedia die jullie hebben dit ook ontdekken en zien wie jullie zijn, zal er overeenstemming komen en zal dit regeringen veranderen, het zakenleven veranderen en de politiek veranderen. Dit is de verandering die eraan komt en die is op het niveau van JULLIE en LIEFDE!!! Jullie zullen het zien! Er zijn mensen die zeggen dat dit veel te goed klinkt om waar te zijn. “Wanneer Kryon? Wanneer, wanneer? Ik heb heel lang gewacht. Wanneer?”

Hoe lang is het geleden sinds 2012? Wees geduldig. In een paar jaar willen jullie alles, nietwaar? Het antwoord is: Ja, dat willen jullie, en de reden hiervan is… willen jullie het weten? Omdat jullie innerlijk aangeborene weet dat ik gelijk heb. Jullie innerlijk aangeboren kan het ruiken. Vrede op Aarde… jullie weten dat ik gelijk heb. Jullie willen het nu omdat jullie het kunnen voelen, ruiken en het is alsof de sluier is neergelaten en jullie kunnen er nauwelijks op wachten. Het zal gebeuren dat jullie hier kunnen zijn als het daarvoor de juiste tijd is….oh, lieve oude zielen.

 Ga hier veranderd vandaan.

En zo is het.

Kryon

Gepost door Martien op 08:30

Liefde wordt alleen van binnenin gevonden door de droomwereld – werkelijkheid van alle dag – los te laten

Jezus: JULLIE ZIJN ALLEMAAL PERFECTE MANIFESTATIES VAN DE GODDELIJKE

12 September 2019 / door John Smallman

Het belangrijkste onderwerp waarmee mensen moeten omgaan is Liefde – die haar ware en enige staat van zijn is – of het kennelijke gebrek aan Liefde die ze beleven wanneer ze in een vorm als mens verkeren. Maar er bestaat natuurlijk geen gebrek aan Liefde, want er is alleen Liefde, die het oneindige veld van goddelijke energie is waarin alle bewuste leven liefdevol en eeuwig wordt vastgehouden en omarmd. Liefde wordt binnenin gevonden! Ze kan nergens anders gevonden worden, want er is geen ergens anders, er is geen buiten, buiten is onwerkelijk, is nergens, is de onwerkelijke droomwereld van de vorm die slechts net zo lang duurt als het bewuste collectief dat vorm is, ervaart en verkiest eraan vast te houden.

In eerste instantie, toen vorm voor het eerst werd gevestigd, was de stroom van bewustzijn zo zwak, dat het praktisch helemaal geen aanwezigheid had. Naarmate de vorm evolueerde werd bewustzijn langzaam meer manifest en liet de vorm zogenaamd werkelijk worden. Er ontwikkelden zich zintuigen die hun omgeving via deze vormen voelden, zagen, proefden, roken en hoorden, met als resultaat van deze gewaarwordingen dat bewustzijn zich begon te identificeren met de vorm waarin het zichzelf terugzag. In vorm leek het afgescheiden te zijn van andere vormen en begon een gevoel van vervreemding, van verlatenheid te ervaren, een gevoel van verloren zijn of het nergens bijhoren en vanuit dit van streek makende gevoel ontstond angst. Er heeft eerder nooit angst bestaan want binnen Werkelijkheid, binnen het Liefdesveld, is er niets te vrezen want alles is Eén en leeft in perfecte vrede en harmonie in een staat van eeuwige vreugde met Zichzelf!    

Angst is de belangrijkste beperking die door de vorm ervaren wordt en van daaruit ontstaan alle andere beperkingen; je zou kunnen zeggen dat de woorden beperking en angst synoniem zijn aan elkaar. Wanneer mensen boven hun angsten uitstijgen, of er doorheen en eraan voorbijgaan, vallen de beperkingen gewoon weg. Jullie hebben een gezegde: “Voel de angst maar doe het toch!” en er zijn er die voor anderen geen angst lijken te hebben. Die hebben ze wel, natuurlijk, ze laten zich gewoon niet door hun angst beheersen. In het Evangelie van H. Johannes staat een verklaring: “PERFECTE LIEFDE WERPT ANGST VAN ZICH AF” en wanneer je jezelf overgeeft aan Liefde en handelt vanuit Liefde merk je dat je de kracht hebt om je angst te overwinnen, om ze van je af te werpen!

Oordeel, schuld, verbittering, haat en verontwaardiging zijn beperkende gewoontes die mensen vasthouden in overtuigingen van goed en kwaad – overtuigingen die geregeld ongeldig zijn – die het hen bijna onmogelijk maken om op een zinvolle manier te discussiëren om kwesties op te lossen die hen verdelen. Liefde is het onvoorwaardelijk accepteren van alles en zal naar iedereen, zonder oordeel, luisteren. Wanneer liefde bedoeld en gedemonstreerd wordt, kunnen alle kwesties op een bevredigende manier worden opgelost, zonder schuld, schaamte of straf en wanneer de oplossing is bereikt, zal iedereen zich geëerd en gerespecteerd voelen.

Het is het ego dat doorlopend iemands aandacht vraagt en eist dat haar mening als waarheid geëerd wordt. Maar het perspectief of de perceptie van het ego wordt altijd vanuit angst gedreven. Wanneer je jezelf emotioneel of psychisch ontdaan of ongemakkelijk voelt, zit je ego achter het stuur – vooral merkbaar wanneer bij het werkelijke rijden irritaties ontstaan, schijnbaar als gevolg van onredelijk of gevaarlijk gedrag van andere bestuurders. Wanneer jullie accepteren en omgaan met wat er zich in jullie levens voordoet, zonder te oordelen en zonder enige behoefte om te oordelen, lossen deze gevoelens op.

Liefde eert en respecteert altijd iedereen waar ze mee te maken krijgt – alle bewuste leven. Het is niet nodig om wezens te beoordelen of af te zonderen op basis van kleur, ras, cultuur, sociale status of gezindte, want deze schijnbare verschillen zijn alleen maar vormverschillen, een aspect van de droom of denkbeeldige wereld, die de enige staat is waarin het mogelijk is om vorm en al haar beperkingen te ervaren.      

Jullie zijn allemaal perfecte manifestaties van de Goddelijke, Moeder/Vader/God, Bron die Zichzelf ervaart op de enige manier die Hij/Zij kan – in een enorm aantal reflecties van Zichzelf die Zichzelf laat kennen in ieder aspect van Zijn/Haar oneindige en veelsoortige creatieve mogelijkheden. Jullie zijn Eén met Bron en jullie zijn dat vanaf het moment van je schepping, in vreugde met de Ene, de oneindige verscheidenheid van pracht, schoonheid en verbazingwekkende creatieve expressies die Hij/Zij op ieder moment koos te zijn. 

Tegelijkertijd, of op hetzelfde eeuwige moment, ervaren jullie, terwijl jullie in de menselijke vorm verkeren, het onwerkelijke, een staat van beperking en angst waarin conflict altijd aanwezig is en die schijnbaar jullie fysieke bestaan bedreigt, jullie leven, altijd. En, tot het moment dat jullie je herinneren dat jullie eeuwige spirituele wezens zijn, die een tijdelijke en onwerkelijke ervaring van het leven in een vorm hebben, zal angst en de conflicten die daaruit voortkomen, schijnbaar jullie gedrag leiden en regeren. Jullie levens, want jullie gedrag is je leven, is wie jullie zijn …. totdat jullie je herinneren.

Het komt jullie voor alsof het leven een eenmalige gebeurtenis is en dat wanneer het eindigt jullie ophouden te bestaan. Een angstwekkende gedachte. Velen proberen een overvloed aan materieel bezit te vergaren of te incasseren, wat veel langer kenbaar is dan een mensenleven, om zo via deze voorwerpen door de groep of samenleving herinnerd te worden aan wie ze toebehoorden. En jullie begraafplaatsen lopen over van gedenkstenen en ornamenten aan hen die al lang naar de niet fysieke gebieden zijn teruggekeerd. Mensen zijn doodsbenauwd om niet gezien te worden of om vergeten te worden. Hoewel, als eeuwige goddelijke wezens worden jullie altijd gezien, jullie staan doorlopend in het zicht van God en jullie kunnen nooit vergeten worden.

Wanneer Liefde jullie harten vult, wanneer jullie je beginnen te herinneren dat jullie inderdaad spirituele wezens zijn die een tijdelijke ervaring in een vorm hebben, valt angst weg en daarmee ook de behoefte om spullen te vergaren! Velen van jullie kennen mensen die, in de vorm van materieel bezit, heel weinig hebben en die uiterst tevreden en gelukkig zijn. En, in dit tijdperk van ontwaking kiezen steeds meer van jullie om je af te keren van materialistische wensen, naarmate het dagende besef of bewustzijn van jullie ware aard sterk gevoeld gaat worden. Liefde stroomt door jullie heen, precies zoals jullie en Bron dat altijd bedoeld hebben.

Dit besef begint de egoïstische angsten en behoefte, die hele tijdperken lang zijn aangemoedigd en die tot oorlog leidden, op te lossen. In de plaats daarvan zal het begrijpen dat allen Eén zijn en dat wat ieder persoon zegt, denkt of doet een effect heeft op alles, ieder mens zichzelf nu te kennen als ofwel door het erkennen van de Eenheid, ofwel terechtkomen in een blinde en egoïstische poging de onwerkelijke staat van afscheiding vast te houden. Omdat dit besef steeds meer bewust aanwezig raakt, wordt dienstbaarheid aan anderen de motivatie voor handelen en vervangt persoonlijke vrede en tevredenheid het voorafgaande en bijna constante gevoel van behoefte dat haar pad door het leven gemotiveerd en geleid heeft.

Leven is het gebied van goddelijke energie waar alles in verbondenheid met elkaar bestaat. Het is Liefde waarvan niemand losstaat, zelfs niet voor één moment en wanneer dat erkend wordt is het onmogelijk om niet te handelen op een manier zoals dat bedoeld is voor het voordeel van iedereen en dit is intens bevredigend. Eenheid wordt verwezenlijkt, gekend en geleefd en die brengt op gepaste wijze blijvend geluk, op het moment, met alles wat er gebeurt en moet uitgewerkt worden door wezens in vorm. Dit is alles waar het ontwakingsproces om draait en het gaat allemaal snel vooruit.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com

vertaald door Sjra

Leven met het Licht aan

Wat als je leeft met het licht aan? Is dan opeens alles geweldig met aan de lopende band eenheidservaringen? Dans je dan als een engeltje op de sterren? Nee, hoe meer jij jouw ware Wezen ervaart, hoe duidelijker je bent afgestemd op wat je wél en niet wilt. Dat betekent dat je waar nodig grenzen stelt, afscheid neemt van ongezonde relaties, en in staat bent om jezelf in eigendom te nemen.

Lilian vertelt over haar leven met Paul. Hij is een van de nieuwe healers die de mens begeleidt op het pad van zelfgenezing. Na een bijna dood ervaring heeft Paul contact met andere dimensies en nodigt hij Lichtwezens uit om zich met ons te verbinden. Spirituele groei biedt echter geen gemakkelijke uitweg uit pijnlijke situaties. Het kan juist de sleutel van de kelder aanreiken waar jij je licht mag laten schijnen. Je neemt steeds meer afstand van versleten patronen en de pijn waar je zolang in gevangen zat. Genezen is niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk. Wie één is met de Bron, wordt zijn eigen bron van vervulling. Je geeft wat je te geven hebt, maar laat niets afdwingen of manipuleren.

Lilian herstelt de schade van het New-Age denken waar we menen de ander te moeten redden of licht te moeten sturen. Openhartig beschrijft ze over het einde van haar zoektocht. Wie leeft met het licht aan, leeft in waarheid. Dit boek is het touw zodat je niet verdrinkt in het moeras van drama’s en het brengt je rechtstreeks tot het inzicht dat alle liefde bij jezelf begint. Als de wonde is genezen is het leven een groot wonder!

Leven met het Licht aan is het zesde boek van Lilian Ferru. Behalve auteur is zij ook beheerder van degoednieuwskrant.nl, filmmaker, en organisator van de healings van Paul: jijbenteenwonder.nl

http://www.piramidions.nl/node/146

Titel: Leven met het Licht aan

ISBN: 9789492247698

Auteur: Lilian Ferru