De weg naar een totale dictatuur: Amerika’s “Schaduw Regering” en hun stille Coup, en parallel daaraan de Europese

Geplaatst door: Redactie – 29 oktober 2016 [via wakkeremensen.blogspot.nl, 30 oktober)

Posted: 30 Oct 2016 02:25 AM PDT

De weg naar een totale dictatuur: Amerika’s “Schaduw Regering” en hun stille Coup

Geplaatst door: Redactie – 29 oktober 2016

deep-state-shadow-govt

Wie mocht denken dat de Big Brother samenleving die in ‘1984’ van George Orwell werd geschetst, een fantasieverhaal is, kan deze mening herzien na het lezen van dit artikel van John W. Whitehead. Whitehead schrijft over de greep naar de macht door de Schaduwregering (Deep State). Verborgen achter een hybride entiteit van publieke en private instituten beheerst de Schaduwregering het militaire apparaat, WallStreet en Silicon Valley en houdt het de Amerikaanse burgers vrijwel volledig onder controle. De situatie in Europa lijkt anders dan in de V.S. , maar dat is slechts schijn. Dit artikel gaat echter over de situatie in de Verenigde Staten.

Spiritueel of geestelijk is dit heel goed mogelijk wat hier staat geschreven. Waarom is dat zo? Laat ik hier het bijvoeglijk naamwoord ‘geestelijk’ van de geestelijke wereld als uitgangspunt voor de uitleg geven. Wij leven in een geestelijk leven, geestelijk geschapen wereld en geestelijk gecreëerd en vormgegeven, geleid leven. Dat wij op aarde als mensen in een (grofstoffelijk) leven inhoud proberen te geven aan ‘leven, werken en lerend’ leven in een stoffelijke omgeving heeft met niets anders  te maken dan met ons leerproces op aarde, dat een ‘leeromgeving’ is. Leeromgeving voor ons geestelijk bewustzijn, want afgedaald naar de 3e-dimensionale aarde wordt de weg weer naar ons oorspronkelijk geestelijk en Goddelijk bewustzijn omhoog gegaan om tijdens dat groeipad omhoog een individueel ‘bewust contact’ met dat Hoogste Goddelijke Bewustzijn te maken en op te bouwen, na de afdaling met een ‘collectief’ – ons mensenras als afzonderlijk scheppingsproduct – – volkomen onbewust Bewustzijn. En om het begrip ‘onderbewust’ ook nog te benoemen: onze ervaringswereld opgedaan in alle levens door alle dimensies en universa/multiversa heen.

Kortom: in deze grofstoffelijke wereld lag en ligt het in het Scheppingsplan besloten dat we hier op deze unieke aarde een groeiproces meemaken, mee zullen maken, waarin letterlijk alles mogelijk is, dat ons qua bewustzijn, scheppend leervermogen en leerervaring opgedaan kan worden, dat ons voor het doel dient om ons te rijpen in de energieën die ons doen laten rijpen om ons volledige Meesterschap te laten bereiden. Dat is namelijk onze toekomst binnen de hoogste Geestelijke Sferen, waarin geen onvolkomenheden bestaan. Waar alles Goed, Rechtvaardig, Harmonieus en Volkomen Vredelievend is.

Vandaag de dag kan de weg naar een totale dictatuur worden geopend met puur legale juridische middelen, ongezien en ongehoord door het Congres, de President of het volk.  https://en.wikipedia.org/wiki/William_E._Jenner.Naar buiten toe hebben we een Constitutionele regering. Binnen onze regering en ons politieke systeem is er een zeer goed georganiseerde politieke actiegroep actief in dit land, vastbesloten om onze Grondwet te vernietigen en een één-partij staat te vestigen…

Willen wij als toekomstige Meesters al het Duister en alle Kwaad in de lagere dimensies – die ook alleen daar kunnen ‘regeren’ en ‘heersen’, dan is het nodig om hier op aarde met zo’n geheime regering in aanraking te komen – als een vorm van ‘anti-materie’ – en onszelf aan te leren hoe wij die ‘kwade’ machten zullen kunnen tegenwerken en -streven. Alleen daarom bestaan deze geheime regeringen op aarde.

Wat belangrijk is om te onthouden over deze groep is niet hun ideologie, maar hun organisatie… Deze opereert in het geheim, in stilte, en is continu bezig om onze regering te transformeren… Deze groep is geen verantwoording schuldig, noch aan de President, het Congres, noch aan de rechtbanken. Deze groep is praktisch gezien niet te verwijderen.”- Senator William Jenner, toespraak 1954.

Veertig jaar geleden werden de media in de V.S. gedomineerd door 50 tot 60 ondernemingen. Nu zijn het er nog slechts zes. Er is sprake van een enorme concentratie binnen de media bedrijvensector. Deze zes mediabedrijven hebben er geen belang bij om het publiek lange en ingewikkelde verhalen op te dissen over onderwerpen zoals: ‘Waar gaat het geld van de belastingbetaler naar toe?’ Het publiek krijgt mensen zoals Kim Kardashian. Volgens mij komt dit niet omdat het Amerikaanse volk te dom is om het te begrijpen, maar omdat ze in de afgelopen decennia zijn onderworpen aan een diep ingrijpend mindcontrol programma.

Lofgren, auteur van ‘The Deep State’

1984-1

Niet te beïnvloeden door verkiezingen. Niet te veranderen door populistische bewegingen. Ze vallen buiten de wet.

Zeg maar ‘hallo’ tegen de schaduwregering van Amerika.

Een gecorporatiseerde, gemilitariseerde, diepgewortelde bureaucratie die volledig operationeel is en wordt aangestuurd door niet gekozen officials die in essentie het land besturen. Deze schaduwregering vertegenwoordigt het verborgen gezicht van een regering die geen respect heeft voor de vrijheid van hun bevolking.

Het maakt niet uit welke kandidaat deze presidentiële verkiezingen wint, de schaduwregering zal hier blijven. Inderdaad, zoals recente documenten van de FBI onthullen, deze schaduwregering –ook wel ‘The 7th Floor Group’ genoemd- heeft waarschijnlijk ook een aandeel gehad in ‘wie dit jaar het Witte Huis gaat winnen’.

Om preciezer te zijn, hoe dan ook zal de toekomstige president feitelijk niet één, maar twee schaduwregeringen erven.

De eerste schaduwregering, genaamd COG of Continuity of Government, is opgebouwd uit onverkozen individuen die zijn aangewezen om de regering aan te sturen als er een catastrofe plaatsvindt. COG is een spookdreiging die wacht op de juiste omstandigheden –een terroristische aanval, een natuurramp, een economisch instorting– om dit naar buiten te brengen, waar het zelfs nu al opereert. Wanneer en of COG het overneemt, de politiestaat zal doorgaan tot aan de staat van beleg.

foto-3

Op dit moment is het de tweede schaduwregering –ook wel de Deep State genoemd- die een grotere bedreiging vormt voor de vrijheid. Deze is samengesteld uit niet gekozen regeringsbureaucraten, corporaties, contractanten, pennenlikkers, en knoppendrukkers die werkelijk de lakens uitdelen achter de schermen, deze regering binnen een regering is de echte reden dat ‘wij, de mensen’ niet echt de controle hebben over onze regering.

De Deep State, die “geheel vaart op zijn eigen kompas en aanstuurt, ongeacht wie er formeel aan de macht is,” drijft de spot met verkiezingen en het algehele concept van een representatieve regering.

Dus wie of wat is de Deep State?

Het is de gemilitariseerde politie, die de krachten met de Staat en de federale wethandhaving-instanties heeft gebundeld om zichzelf te vestigen als een staand leger. Het is de samensmelting van diverse centra en spionage agentschappen die een bewakingsstaat hebben gecreëerd en ons allemaal tot verdachten hebben gemaakt. Het zijn de rechtbanken en de gevangenissen die hebben toegestaan dat bedrijfswinsten boven een eerlijk proces en rechtvaardigheid gaan.

Het is het militaire imperium met hun private ondernemers en de defensie-industrie die de natie failliet laten gaan. Het is de private sector met hun 854.000 gecontracteerde personeelsleden met hun topgeheime opdrachten “een aantal dat groter is dan die van de topgeheim verklaarde burgerlijke werknemers van de regering.” Het  is waar voormalig staflid van het Congres Mike Lofgren aan refereert als ‘een hybride van nationale veiligheid en wethandhaving-instanties: het departement van Defensie, het Staats Departement, Homeland Security, de CIA, Departement van Justitie, Financiën,  the Department of Defense, the State Department, Homeland Security, the CIA, the Justice Department, the Treasury, the Executive Office van de President via de Nationale Veiligheidsraad, Foreign Intelligence Surveillance Court, een aantal essentiële rechtbanken, en leden van defensie en de inlichtingendiensten.

Het gaat om elk onderdeel van een regering dat zich niet voor vrijheid inzet, maar overuren maakt om de Grondwet met de grond gelijk te maken en het volk machteloos om zodoende ruimte te maken voor een machtsgreep met behulp van corruptie en misbruiktactieken.

Dit zijn de hoofdrolspelers die de schaduwregering aansturen.

Dit is het verborgen gezicht van de Amerikaanse politiestaat die ver voorbij de verkiezingsdag door zal gaan.

Denk maar eens aan een van de hierna genoemde programma’s en het beleid dat voor elk van deze programma’s is geregisseerd door de schaduwregering en die worden voortgezet, ongeacht wie straks het Oval Office gaat bezetten.

Binnenlandse bewaking. Ongeacht wie de presidentiële populariteitswedstrijd wint, de NSA met hun jaarlijkse $10.8 miljard black-ops budget, zal doorgaan met het bespioneren van iedere persoon in de VS die een computer of een telefoon gebruikt. Dus op ongeacht welke dag dan ook, of je nu in een winkel loopt, in je auto rijdt, je email checkt, of met vrienden praat en familie aan de telefoon, je kunt er zeker van zijn dat een of andere overheidsinstantie, of het nu de NSA is of een andere entiteit, meeluistert en je gedragingen volgt. De lokale politie is uitgedost met een reeks aan beveiligingsmateriaal, van kenteken-readers en mobiele telefoon-opsporingsapparaten tot biometrische data recorders. De hedendaagse technologie maakt het mogelijk voor de politie om passanten te scannen om de inhoud van hun zakken te kunnen controleren, portemonnees, koffers, etc. Volledige body-scanners, die virtuele onderzoeken uitvoeren bij de Amerikanen die per vliegtuig reizen en die nu mobiel zijn, rondrijdende politiebusjes die voertuigen doorlichten en gebouwen en zelfs huizen. Dat gekoppeld aan het groeiende netwerk van het land met real-time beveiligingscamera’s en gezichtsherkenning-software, zal er spoedig nergens meer een plek zijn waar je heen kunt gaan en je kunt verbergen.

foto-2Wereldwijde spionage. Het uitgebreide beveiligingsnetwerk van de  NSA, waaraan de Washington Post refereert als het 500 miljard dollar “spionage imperium,” zal doorgaan om de wereld en iedere persoon op de planeet tot doelwit te maken die een telefoon of een computer gebruikt. Het Echelon programma van de NSA analyseert gewiekst elk telefoongesprek, elke fax en email waar die ook ter wereld wordt verzonden. Naast het uitvoeren van burgerlijke bewaking bij politieke vredesbewegingen, zoals Amnesty International, Greenpeace en diverse religieuze groepen, heeft Echelon ook een sleutelpositie in de pogingen van de regering tot politieke en corporate spionage.

Willekeurige TSA-searchers: De Amerikaanse belastingbetaler zal steeds verder worden uitgekleed door de overheidsinstanties onder de dubieuze term van ‘Nationale Veiligheid’. Een van de grootste  boosdoeners als het gaat om het oplichten van de belastingbetalers is de twijfelachtige inzet van, en het complete mismanagement van miljoenen dollars, waarmee  ze de X-ray-scanners van luchthavens betalen, strafmaatregelen door TSA-agenten en diefstal van waardevolle eigendommen van de reizigers. Dat zou essentieel zijn voor de nationale veiligheid, en deze programma’s zullen worden voortgezet op vliegvelden en bij transportcentra in het hele land.

foto-1

Amerikaanse Patriot Act, NDAA.  De zogeheten Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme die ze onuitputtelijk voeren sinds 9/11 zal doorgaan om onze vrijheden af te nemen, onze Grondwet te ontmantelen en onze natie te transformeren in een oorlogsgebied, grotendeels dankzij deze subversieve wetgeving zoals de USA Patriot Act en de National Defense Authorization Act. Deze omzeilen volledig de wetten van de rechtsstaat en de rechten van de Amerikaanse burgers. Op deze manier zijn ze bezig zich te heroriënteren op ons juridische landschap op een dusdanige wijze dat de staat van beleg wordt gewaarborgd, in plaats van de  Amerikaanse Grondwet, en dat is de koers die we varen in de Verenigde Staten. Ze zullen doorgaan met het ons opleggen van deze wetten, ongeacht wie er wordt verkozen.

De gemilitariseerde politiestaat. Dankzij de federale subsidieprogramma’s, waardoor het Pentagon ‘overtollig’ legermateriaal en wapens naar lokale eenheden van de politiemacht kan sturen, zonder dat hiervoor betaald hoeft te worden, kan de politie worden omgebouwd van rust en vredehandhavers naar zwaar bewapende verlengstukken van de militaire macht. Compleet met helmen, schilden, laarzen, stokken, stenguns, geweren, miniatuurtanks en bewapende drones.

De Amerikaanse wetshandhavers zijn niet langer dienstbaar aan de bevolking, maar controleren, beperken en behandelen het volk als vijanden en verdachten in plaats van burgers, met toestemming van de rechter.

SWAT team raids. Er worden door meer dan 80.000 SWAT teams jaarlijks acties uitgevoerd op nietsvermoedende Amerikanen door de lokale politie om routine politiezaken uit te voeren en de federale macht legt voor deze acties een dwingende claim op de politiecapaciteit. Het aantal slachtoffers als gevolg van deze botte acties neemt jaar na jaar toe. De overkill die SWAT teams plegen bij triviale politiezaken zoals burenruzies, lastige honden en een beetje marihuana bezit zal een toenemende bron van ellende vormen.

Binnenlands gebruik van drones. Het binnenlands gebruik van drones zal hand over hand toenemen. Met toestemming van het Congres doorkruisen in 2010 30.000 drones het Amerikaanse luchtruim. Het bedrijfsleven verdient er $ 30 miljard aan per jaar. De machines, die worden uitgerust met wapens, zullen alle bewegingen met behulp van videocamera’s, hittesensoren en radar van de Amerikanen monitoren. Het Ministerie van Justitie heeft nu al $ 4 miljoen uitgegeven aan binnenlandse drones, hoofdzakelijk voor gebruik door de FBI en er is subsidie voor nog eens $ 1,26 miljoen voor nog meer drones die door regionale politie eenheden worden aangeschaft. Dit werd onthuld in een rapport van de Inspecteur Generaal van het Departement van Justitie.

De pijplijn van school naar gevangenis Een strikte gehoorzaamheid aan de staat zal door het stellen van voorbeelden worden opgelegd aan de schooljeugd. Scholen zullen onaangekondigd worden bezocht door drugshonden en er is een zero tolerantiebeleid naar zelfs de meest geringe ‘overtreding van de regels’. Jongeren die de regels overtreden worden van school verwijderd, gearresteerd door de politie en voor de jeugdrechtbank geleid.

Over-criminalisering De overheidsbureaucratie zal wetten, regels en gedragscodes blijven uitvaardigen om de macht van overheid en de grote ondernemingen te consolideren. Zonder het in de gaten te hebben, overtreden burgers gemiddeld drie keer per dag de ‘wet’. In principe kan vrijwel elk gedrag als onwettig worden bestempeld. Bijvoorbeeld, kleine boeren die ongepasteuriseerde geitenkaas maken en dat met leden van hun gemeenschap delen, zijn strafbaar en lopen het risico van een politie inval.

Geprivatiseerde gevangenissen Amerikaanse burgers in de gevangenis zetten, betekent een melkkoe voor grote ondernemingen die zich toeleggen op de bouw en op de winstgevende exploitatie van private gevangenissen. Deze bedrijven zijn slechts bereid om in gevangenissen te investeren als ze van de plaatselijke overheid een garantie krijgen dat de bezettingsgraad gedurende twintig jaar minimaal 90% is.

Eeuwige oorlogvoering De voortdurend expanderende Amerikaanse militaire wereldmacht heeft het financieel doodbloeden van het land tot gevolg. Er wordt per maand $ 15 miljard aan het militaire apparaat uitgegeven. Het Pentagon geeft meer uit aan oorlogen dan alle 50 staten tezamen aan gezondheid, educatie, welzijn en veiligheid. Toch zijn er weinig Amerikanen die in de gaten hebben dat deze doorgaande oorlogen weinig tot niets te maken hebben met de beveiliging van hun land, maar wel alles met de verrijking van het militair insdustrieel complex op kosten van de belastingbetaler.

Vat je de boodschap inmiddels?

De volgende president zal evenals zijn of haar voorgangers niets meer dan een marionet zijn om het volk rustig te houden en de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat.

Zoals Lofgren onthult is de staat in de staat ‘verborgen achter de zichtbare’ een “hybride entiteit van publieke en private instituten die het land in de greep houden volgens consistente patronen.”

De Deep State houdt niet slechts het kapitaal van het land in zijn greep, het controleert ook Wall Street en Silicon Valley.

Dit is een verborgen soort FASCISME, waarbij publieke instellingen en private ondernemingen het vuile werk in opdracht van de machthebbers uitvoeren.

“De Deep State (schaduwregering) is zo diep ingegraven, zo goed beschermd door controlemechanismen, militaire macht, geld en de middelen die het heeft om elke tegenstand de kop in te drukken dat het haast onmogelijk is om een verandering te bewerkstelligen. Als er iets is wat de schaduwregering wil, dan is het dat de cashflow ononderbroken en de status quo gehandhaafd zal blijven. Binnen dit kader wordt een zekere mate van patstelling getolereerd. Gehakketak over culturele onderwerpen zijn een goede afleiding van waar het hen werkelijk om gaat.”, aldus Lofgren

Deze ontwikkelingen passen binnen de transitieperiode die we nu als aarde doormaken. Onze overgang van 3- naar 5D maakt dat we geestelijk niet alleen zullen groeien door middel van de hoger frequente zonnestraling die nu op de aarde valt, maar dat het menselijk fysiologisch mechanisme hierdoor ook beïnvloed wordt en wordt gestimuleerd zich hieraan aan te passen.

hillary-donald

Anders gezegd, zoals ik heb uitgelegd in mijn boek Battlefield America: ‘The War on the American People’: “Zolang de overheidsfunctionarissen gekozen en niet gekozen, de ruimte hebben om zich niet aan de grondwet en de rechter te hoeven houden en zich kunnen onttrekken aan het oordeel van de burger, dan blijft deze dreiging van het afnemen van onze vrijheid – door de schaduwregering- onaangetast.”

Dus als je straks opnieuw wanhopig bent over de presidentskandidaten, houd je dan vast aan het feit dat het niets meer is dan een marionettenspel, bedoeld om de aandacht af te leiden van de stille machtsgreep door de schaduwregering.

De auteur John W. Whitehead, consititutioneel advocaat, is grondlegger en voorzitter van The Rutherford Insitute.  Zijn nieuwe boek Battlefield America: The War on the American People (SelectBooks, 2015) is te koop via http://www.amazon.com. Whitehead’s mailadres is: johnw@rutherford.org.

Oorspronkelijke bron: The Rutherford Institute

Copyright © John W. Whitehead, The Rutherford Institute, 2016Een Schrijven van de Schepper 29 Oktober 2016 / door Jennifer Farley,

Posted: 30 Oct 2016 02:03 AM PDT

Conclusie en slotwoord: pas als de dictatuur op haar hoogtepunt is gekomen, zal de transitie plaatsvinden, want dan pas kan er een totaal nieuwe aarde ontstaan, gezuiverd van alle negatieve en duistere energieën. In de 5D-wereld bestaat geen negatieve energie en zijn alle menselijke zintuigen ook geestelijk te gebruiken omdat ze door de dan bestaande hoogfrequente energieën geactiveerd zijn. Iedereen is dan helderziend, -voelend, -horend, -ruikend en hoogbewust of -wetend, zodat er geen firma List&Bedrog (List & Bedrog mag ook!) meer bestaat of kan ontstaan of zelfs kan plaatsvinden; omdat iedereen elkaars aura kan zien en daarmee iedere vorm van leugen en negatieve gedachte zichtbaar wordt. In die wereld bestaan dus vanzelfsprekend geen schaduwregeringen. Zo zal het zijn!

http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/10/de-weg-naar-een-totale-dictatuur-amerikas-schaduw-regering-en-hun-stille-coup/

Apple’s new wireless headset emits radiation into your brain

Ingevoerd: 26-10-2016

Geplaatst door: Redactie Earth Matters

Bron: Alternative News Project

Gekoppelde categorieen

(Verborgen) nieuws, Technologie, Straling-Electrosmog, Gezondheid

With the latest announcement from Apple comes the revelation that the iPhone 7 will not be stocked with headset jacks. Instead, Apple is utilizing a strictly wireless headset to be included with your iPhone 7 purchase. These new headsets, in which have been dubbed “AirPods,” boast water-resistance and the first steps towards a wireless future, Apple’s CEO Tim Cook claims.

However, experts are also claiming that these AirPods release dangerous cancer-causing radiations directly into the brain of the respective user.

Naturally, almost like everything else Apple uses for connectivity, these AirPods will connect directly to your phone via Bluetooth. However, the connection of the Bluetooth to the headset only goes to the right side. From there the right headset will be sending another Bluetooth connection straight to the left headset. It is from this, the radiation transmits directly through your brain.

As reported by Apple, any and all Bluetooth devices do provide some level of RFR (Radiofrequency Radiation). However, they claim this RFR remains within the guidelines set forth by the FCC (Federal Communications Commission). Yet, Joel Moskowitz from the UC Berkeley School of Public Health, with over 200 scientists, have been studying the different types of effects of the electromagnetic fields upon the human body, and has reportedly criticized those guidelines provided by the FCC as being far too lenient.

“We are playing with fire here’ during a conversation with a reporter ‘You are putting a microwave-emitting device next to your brain,” Moskowitz says.

Alongside Moskowitz, several other scientists are stating that Apple’s new wireless setup for the iPhone 7, can provide several health implications for those intending on using this setup on a large scale, saying it can be extremely “daunting.”

In the past, our scientists have claimed that RFR simply does not carry enough energy in order to provide any cellular, or even DNA, damage. However, this is also sharply contrasted when comparing those RFR signals against more high-energy devices, such as those from X-Ray machines.

“This has been observed over several decades,” as stated by Moskowitz “It’s like we keep rediscovering that Bluetooth is harmful and trying to forget it because we don’t know how to handle it from a policy standpoint.”

RFR has been demonstrated to show the degrading of the blood-brain barrier. This degradation allows more harmful toxins to easily pass through the brain; naturally posing a large concern when attempting to place RFR transmitting devices close to your brain.

“Although we don’t know the long-term risks from using Bluetooth devices, why would anyone insert a microwave-emitting devices in their ears near their brain when there are safer ways to use a cell phone?” Moskowitz says. He continues, saying “essentially I recommend using corded headsets or hands-free use of cell phones, not wireless ear buds.”

However, looking deeper into this issue, the cellphone already utilizes a type of RFR signal; several smart meters also operate on RFR signals, as does your typical Wi-Fi Internet connections. In which then we pose the question: does it really matter if we have a direct brain-to-RFR connection? Walking down the street of a major city, say New York City, one could potentially get RFR radiation damage from all of the surrounding technology being emitted.

A 2015 research study, published study in the Electromagnetic Biology & Medicine journal says there are other devices that allow the RFR to provide serious health issues, including cancer. The researchers involved, found a variety of previous studies demonstrating RFRs emitting a type of oxidative stress. This, in turn, allows the body’s antioxidant defenses to become overwhelmed, and essentially allowing the free radicals to run about.

These free radicals are small molecules that can damage cells and DNA structure. These are also considered to play a major cause in different types of cancer, heart disease, and a variety of other health issues.

With all these studies and concerns pertaining to the health issues – applying to cell phone radiation, Bluetooth devices, and now the new Apple AirPods – iPhone 7 buyers may also be concerned with these 2010 findings.

Another industry-funded “interphone” study also proved to show a dramatic increase in the risk of several acoustic nerve tumors, brain tumors, and even parotid gland tumors among those individuals using cell phone technology for 10 years, or longer. There are even higher risks of those individuals who utilized cell phone technology before the age of 20.

Near the beginning of 2016, several scientists and doctors from across the United States had gathered at a pediatric conference in Baltimore. This conference was held, declaring that cell phone use is linked to brain cancer.

Dr Devras Davis, the president of the Environmental Health Trust, stated “The weight of evidence is clear: cell phones do cause brain cancer.”

Sources:

  • EMF News
  • Smart Meter News
  • Superfood Natural News
  • Natural News.

By IT Ninja

Source: naturalblaze.com

http://www.earth-matters.nl/11/12972/verborgen-nieuws/apples-new-wireless-headset-emits-radiation-into-your-brain

Openbaring van Maria over de spirituele aspecten van orgaandonatie

Posted: 12 Oct 2016 02:15 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 13-19-16]

Openbaring van Maria over de spirituele aspecten van orgaandonatie 

11 oktober 2016 

Maria legt uit dat de structuur van de natuur en het menselijke leven in het bijzonder vanuit hogere dimensies wordt vastgesteld. Materiële en spirituele niveaus vormen in feite een eenheid. De menselijke organen zijn niet alleen fysiologische eenheden, maar vormen ook bewustzijnseenheden waarin alle menselijke levensprocessen een uitwerking vinden. 

Maria: “Lieve mensen, jullie zijn druk bezig met het onderzoeken van de randvoorwaarden van leven en dood, de natuurlijke ‘wetten’ van de fysieke wereld en het verleggen van de grenzen van de spelregels op Aarde. Onderwerpen als ‘orgaandonatie’ en ‘genetische modificatie’ horen hier ook bij. Maar in hoeverre zijn jullie in staat om vanuit jullie bewustzijn veranderingen aan te brengen in de manier waarop de natuur functioneert?” 

Een holistische visie ontbreekt veelal 

Maria: “Bovenstaande vraag is belangrijk en houdt de mensheid nu bezig. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Sommigen hebben de wens om in de structuur van de materie scheppend bezig te zijn, bijvoorbeeld bij ‘genetische modificatie’. Het menselijke bewustzijn is echter vooral op rationeel gebied sterk ontwikkeld, maar vooralsnog minder op een holistische kijk gebaseerd. Dat maakt dat men de mechanische structuur van de materie kan ontcijferen, maar dat tegelijkertijd een meer holistische visie op de structuur van de natuur en de schepping ontbreekt. De mens mist nog het totaaloverzicht. Dat is een gemis dat niet alleen aan de wetenschap kleeft, maar dat te maken heeft met hoe jullie in het algemeen met de vorming van het collectieve bewustzijn omgaan via politiek, cultuur, onderwijs en media.” 

De structuur van de natuur wordt vanuit hogere dimensies vastgesteld. 

Maria: “Om ‘het hele plaatje’ te kunnen bevatten, zijn er meer intuïtieve en spirituele inzichten nodig. 

Het groeien in bewustzijn is essentieel opdat jullie een juiste plaats kunnen geven aan de kennis die jullie op rationele wijze hebben verkregen. De structuur van de natuur en van het menselijke leven in het bijzonder wordt namelijk vanuit hogere dimensies vastgesteld. Daar wordt de blauwdruk gemaakt voor wat later een fysieke vorm zal krijgen. De natuurwetten die een rol spelen bij het creëren van deze blauwdruk kunnen alleen begrepen worden vanuit deze hogere dimensies. Om bijvoorbeeld succesvol de natuur te kunnen modificeren, kunnen jullie je verbinden met het niveau van waaruit de natuur gevormd wordt. Dat is de enige manier om veilige, efficiënte en succesvolle modificaties tot stand te brengen, die de harmonie binnen de totale schepping in stand houden.” 

Materiële en spirituele niveaus vormen in feite een eenheid 

Maria: “Om jullie te openen voor een wezenlijke verandering in jullie aanpak is het noodzakelijk dat jullie waardering hebben voor en vertrouwen hebben in de spirituele dimensie van het leven en de natuur. En ook om te begrijpen dat de materiële en spirituele niveaus in feite een eenheid vormen. Naarmate deze geïntegreerde holistische visie meer gemeengoed wordt in politiek, cultuur, onderwijs en media, zal ook de wetenschap zich meer in die richting ontwikkelen, waardoor op den duur nieuwe generaties wetenschappers vanuit een meer holistische visie wensen te werken. De perspectieven die deze ontwikkeling de mensheid kunnen geven, zijn nog niet geheel door jullie te bevatten. Deze ontwikkeling zal echter in overeenstemming zijn met het proces waar de mensheid zich nu in bevindt, met name wat betreft het openen van het hart en het ontwaken van het Christusbewustzijn op individueel en collectief niveau.” 

Het menselijk bewustzijn in organen

Maria: “In het geval van orgaandonatie beschouwen wetenschappers organen veelal als fysieke objecten die zomaar aan iemand anders kunnen worden overgedragen. Net zoals onderdelen die vanuit de ene in de andere machine worden gemonteerd. Er is dan sprake van een te mechanische visie van de mens op het menselijk lichaam. Er wordt in wetenschappelijke kringen nog niet helemaal begrepen hoe het lichaam en de menselijke organen werkelijk gevormd worden. De organen en het menselijk lichaam worden namelijk vanuit het bewustzijn gevormd en zijn een creatieve uiting van zowel de ziel als de persoonlijkheid van de mens. Ik heb eerder duidelijk gemaakt dat ieder mens zelf de Schepper, de Geschapene en de scheppingskracht als drie-eenheid in zich draagt. Een mens herschept zichzelf voortdurend. En zijn of haar fysieke lichaam is een materiële manifestatie van zijn of haar eigen bewustzijn in de loop van het leven. Dit geldt niet alleen voor dit leven, maar ook voor vorige levens. 

Tijdens het stervensproces trekt men zich van zijn of haar lichaam en organen terug. Tijdens het loslaten van het lichaam en van de organen neemt de ziel alle inzichten en bewustzijnsprocessen die in de organen opgeslagen zijn met zich mee. De organen zijn niet alleen fysiologische eenheden, maar vormen ook bewustzijnseenheden waar al de menselijke processen tijdens het leven een uitwerking vinden. Dit is wel bekend binnen de oosterse geneeswijzen. Maar deze kennis is niet overgenomen door westerse medici en wetenschappers. Dit is de reden waarom het onderwerp orgaantransplantatie en orgaandonatie nog vaak op een mechanische manier wordt behandeld.” 

Invloed van orgaandonatie op stervensproces, nieuwe incarnatie en familie 

Maria: “De ziel die het lichaam achterlaat, neemt een blauwdruk mee van alle bewustzijnsprocessen die zich tijdens het leven in het lichaam hebben afgespeeld. In de spirituele dimensie verwerkt de ziel zijn of haar Aardse bewustzijnsprocessen. In een volgend leven zal het resultaat van de verwerking van deze blauwdruk een bepalende rol spelen in de vorming van het nieuwe lichaam en het uitkiezen van de genetische lijn van de familie bij wie de ziel wil incarneren. Op deze manier bepaalt de ziel hoe zijn of haar volgende manifestatie op Aarde gaat worden. Deze nieuwe manifestatie dient op perfecte wijze de groeibehoeften van de ziel. 

Wanneer wij organen van het ene naar het andere lichaam overbrengen, zonder rekening te houden met bovengenoemde spirituele aspecten, dan kunnen storingen ontstaan in het overdragen van bewustzijn tussen de fysieke en spirituele dimensies, zowel bij de donor, als bij de ontvanger en de betrokken familieleden en dierbaren. Naast deze aspecten bestaat er echter ook een liefdevolle intentie vanuit de donor om de ontvanger verder te helpen in het verlengen van de ervaringsmogelijkheden op Aarde en in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit heeft ook invloed op het verbeteren van het sociale leven van de ontvanger en zijn of haar familieleven in het bijzonder. 

Vanuit het perspectief van de donor ontstaat tussen de donor en zijn of haar familieleden en dierbaren een verstoring in zijn of haar stervensproces en bij het nemen van afscheid. Het goed verlopen van een stervensproces is essentieel voor het verwerken en afronden van de ervaringen in het leven van de donor. Voor de nabestaanden is het goed afscheid nemen van de dierbare belangrijk voor het verder kunnen gaan met het eigen leven en voor het verwerken van het gemis.” 

  Spirituele voorbereidingen van orgaandonatie is nodig

Maria: “Om vanuit het spirituele perspectief een oplossing te kunnen bieden in bovenstaand dilemma dient het spirituele aspect meegenomen te worden in het donatieproces. De essentie hiervan is dat de donor aan het einde van zijn leven door middel van een speciaal ritueel in staat gesteld wordt om de bewustzijnsoverdracht vanuit het fysieke naar het spirituele niveau te realiseren. Op die manier kan hij of zij zelf het bewustzijn van de organen meenemen ten behoeve van zijn verwerkingsproces in de spirituele dimensie. 

De donor dient allereerst aan het orgaan te vragen of het bereid is om deel uit te maken van het lichaam en het bewustzijn van een ander persoon. Als het orgaan akkoord gaat, kan het orgaan door middel van het ritueel ‘leeggemaakt’ worden. 

Het orgaan dat op deze manier ‘leeggemaakt’ wordt, zal zich in het lichaam van de ontvanger gaan verzadigen met het bewustzijn van deze nieuwe ‘eigenaar’. Deze moet er dus ook rekening mee houden dat hij of zij niet voor niets de functie van zijn of haar eigen orgaan heeft verloren. In veel gevallen zal deze persoon eerst een genezing van de psycho-emotionele, energetische en fysiologische bewustzijnsaspecten dienen te ondergaan, die een rol hebben gespeeld in het ziek worden van dit orgaan. Als dit niet plaatsvindt, is de kans groot dat het orgaan wordt afgestoten of later ook ziek wordt. 

Ook de familie en dierbaren van de donor hebben een spirituele voorbereiding nodig om hun verbinding met het nog te transplanteren orgaan te kunnen loslaten en het beschikbaar te kunnen stellen voor iemand anders. De familie van de ontvanger kan zich geestelijk voorbereiden om aan de ontvanger alle ruimte te geven voor een succesvolle ontvangst van het nieuwe orgaan en de ‘healing’ die er aan voorafgaand heeft moeten plaatsvinden.” 

Orgaandonatie in geval van een dodelijk ongeluk 

Maria: “In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop wordt het proces van de donor en de familie sterk versneld. De informatieoverdracht vindt bij de donor vanuit zijn fysieke naar zijn geestelijke niveaus dan sneller plaats. Dan kan deze persoon, als dat zijn bewuste wens in het leven was, kort na zijn dood zijn organen doneren. De bewustzijnsoverdracht kan door iemand anders gedaan worden in het geval dat de donor daar op bewustzijnsniveau toestemming voor geeft. 

Het spirituele proces van de ontvanger en zijn familie gaat in dit geval op dezelfde manier zoals hierboven omschreven. Het is aan te raden door de ontvanger en zijn familie om ruim van tevoren zich hierop voor te bereiden met inachtneming van de bovengenoemde benadering.  

Wij, dat wil zeggen – ik Maria, maar ook Maria Magdalena en Jezus en de overige meesters en meesteressen van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, zijn bereid om alle partijen in het donatie- en acceptatieproces te assisteren, indien dit hun wens is.” 

Maria geeft vijf rituelen om een orgaandonatie op spirituele wijze voor te bereiden en te begeleiden: 

Oefening 1 – Voor de orgaandonor 

Oefening 2 – Voor de familie en dierbaren van de orgaandonor die zich bij het proces van donatie betrokken voelen           

Oefening 3 – Voor een vertrouwd persoon als vervanger van de orgaandonor in het geval van een dodelijk ongeval van de orgaandonor           

Oefening 4 – Voor de ontvanger van het orgaan 

Oefening 5 – Voor de familie en dierbaren van de ontvanger die zich betrokken voelen bij het ontvangen van het nieuwe orgaan 

Deze rituelen kunnen door belangstellenden worden opgevraagd via info@followyourheart.nl 

http://www.openbaringen.com/ 

Spirituele uitleg of antwoord op het voornemen van het kabinet dat hulp bij zelfdoding na voltooid leven toe te staan

13 oktober 2016

kabinet-wil-hulp-bij-zelfdoding-na-voltooid-leven-toestaan-optimist

Wanneer is iemands leven voltooid? Dat kon wel eens de belangrijkste vraag worden in het maatschappelijk debat rondom het voorstel dat het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. De minister Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) schrijven daarin dat mensen die vinden dat hun leven voltooid is onder strikte voorwaarden hulp moeten kunnen krijgen bij levensbeëindiging. Je leven is overigens niet voltooid als je depressief of eenzaam bent. Ook moeten er meerdere gesprekken plaatsvinden, waaronder een een-op-een gesprek, zonder druk van de omgeving. Naast de coalitiepartijen VVD en PvdA steunt ook D66 het voorstel. Met name de christelijke partijen zijn faliekant tegen.

[bron: http://theoptimist.nl/kabinet-wil-hulp-zelfdoding-voltooid-leven-toestaan/?utm_source=The+Optimist+Daily&utm_campaign=b5cc614b46-The+Optimist+Daily+-+2016-10-13&utm_medium=email&utm_term=0_4b66a4deba-b5cc614b46-98298705]

De vraag wanneer iemands leven voltooid is, is voor de gemiddelde mens erg moeilijk, zo niet onmogelijk te beantwoorden, aangezien daarvoor contact met de ziel noodzakelijk is. En dat contact met de ziel is maar voor een heel klein deel van de mensheid weggelegd.

Een mens met contact met zijn/haar ziel weet immers dat de ziel precies het stervensmoment zal plaatsvinden, namelijk op het moment dat de aardse leven geen nieuwe leerstof voor deze ziel kan bieden. Het doel van het leven voor de mens is immers om ervaring in de grofstoffelijke ervaring op te doen en daarmee zijn zielenbewustzijn te verhogen.

Maar dit inzicht bestaat op aarde bij de gemiddelde mens niet. Maar nu we in het Aquariustijdperk leven, mag de mens ook zelfstandig of eigenstandig zijn besluit nemen om het leven als beëindigd te verklaren. Het feit dat dit kan gebeuren en nu mogelijk is, houdt namelijk in dat die betrokken mens spiritueel nog te weinig inzicht heeft en niet in staat is gebleken om zijn zingeving tijdens dit aardeleven te vinden. Dat moment breekt dus pas aan na vertrek van deze aarde. Deze mens leeft nog geheel in de derde dimensie (3D). Mensen in 5D (spiritueel gevorderden) hebben dit inzicht wel en weten dat gaan onverdroten voort met hun taken hier op aarde te vervullen, zelfs op hoge leeftijd. Zij leven tijdloos.

Dat de politiek nu toch voor een ruimere vrijheid kiest is een evolutionaire aangelegenheid en dus is daar niets mis mee voor een nationale bevolking die hoger is opgeleid en meer verantwoordelijkheid kan ‘hebben’. Dit in tegenstelling tot de middeleeuwse en vroegmoderne mens.

Dat de christelijke partijen faliekant tegen dit wetsvoorstel zijn, is kenmerkend voor deze 3D-partijen, terwijl over de seculiere partijen zoals VVD, PvdA, D66 en GroenLinks in economisch, en dus niet ethisch opzicht, 3D zijn. Deze verruiming van de eigen verantwoordelijkheid behoort dus tot het geestelijk leerproces op aarde.

Esmee deed universitaire studie na hersendood en Tinne verloor dochter door orgaandonatie

Ingevoerd: 12-10-2016

Geplaatst door: Redactie Earth Matters

Bron: Earth Matters

Esmee Feenstra werd in 2005 hersendood verklaard. Terwijl de medici al stond te trappelen om haar organen eruit te halen kwam ze weer bij en na anderhalf jaar revalideren heeft ze inmiddels een universitaire studie afgerond. Zij zat bij Arjan Bos aan tafel samen met Tinne Kroone die haar dochter verloor aan orgaandonatie. Er is haar in korte tijd wel 20 keer gevraagd of ze de organen van haar bijna wijlen dochter wilde doneren. Na akkoord is haar dochter, zonder dat de situatie was veranderd, er nog een hartslag en een normale temperatuur was, hersendood verklaard. Dit speelde zich allemaal binnen 24 uur naar het ongeluk af. De donorwagen stond al klaar, de stekkers zijn er uit getrokken en zelfs voor afscheid nemen was geen tijd.

Ja, het is mooi als er levens gered worden met orgaandonaties, maar er is ook een andere kant van het verhaal. Dat vertellen deze dames uit eigen ervaring. Ze nemen je mee in de bijzondere wereld rond doodgaan, hoe de familieleden door manipulatie en uiterst gebrekkige informatie onder druk gezet worden en waar de medici het niet zo nauw nemen met protocollen.

Dit is de donorweek en je kunt je keus het best maken met volledige informatie over het onderwerp. Daar horen deze verhalen zeker tussen.

Hier kun je aangeven of je wel of geen orgaandonor wilt zijn: donorregister.nl

Bron: Earth Matters

http://www.earth-matters.nl/192/12952/earth-matters-tv/esmee-deed-universitaire-studie-na-hersendood-en-tinne-verloor-dochter-door-orgaandonatie

Dimensionale status van Pleiadiërs en reptilianen

Richard – Cobra, je gaf eerder aan dat het Centrale Ras in een hogere dichtheid is dan wij. Zijn zij in dezelfde dichtheid als Pleiadians of reptillians?

COBRA – Nee, het Centrale Ras is 7e en hogere dimensie zoals ik het zou zeggen, en de Pleiadians zijn 5e en 6e dimensies, en de reptillians zijn 4e dimensie.

[bron: Interview met Cobra, 29-09-2016 / door Prepare For Change / 09 oktober 2016, Posted: 10 Oct 2016 07:01 AM PDT, via wakkeremensen.blogspot.nl, 10-10-16]

Heer Melchizedek: De Wonderen van Je Veelzijdige Zelf

7 Oktober 2016 / Natalie Glasson

Posted: 08 Oct 2016 04:28 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 9 oktober)

De Wonderen van Je Veelzijdige Zelf

7 Oktober 2016 / Natalie Glasson

Binnenin ieder aspect van je wezen en lichaam, zoals je op de Aarde bestaat, is een energie welke aldus ongelooflijk is. Een energie welke intelligent, wijs, diep liefdevol, creatief en voortdurend aan het ontwikkelen is voorbij alles dat je gewaar kunt worden in ieder gegeven moment. Deze energie kan voorbij je wildste dromen creëren en manifesteren, alsook met opzet in/naar alles transformeren dat het aldus wenst. De mensheid zal altijd proberen om de energie binnenin hun wezens en lichamen te begrijpen en te bevatten, en terwijl het begrijpen mogelijk is, dwingt de natuur van de energie ons bijna te beseffen dat het niet begrepen kan worden. Het is vaak wanneer wij terugstappen en eenvoudig onszelf accepteren als een schitterend lichaam en wezen van energie, dat het begrip waarlijk begint te dagen. Alleen met acceptatie kan je ontwaken met ogen schoon van illusie om de wonderen te beseffen van je veelzijdige zelf en de innerlijke energie.

Schoonheid is je natuur, de energie binnenin jou is tegelijkertijd zowel ingewikkeld als eenvoudig. Dit moedigt ons aan om de vraag te stellen of alles dat zich op de Aarde manifesteert of de innerlijke vlakken twee vormen van expressies van energie zijn. Kan een manifestatie eenvoudig en ingewikkeld zijn, prachtig en onplezierig, gelukkig en droevig of diep spiritueel en hoogst intellectueel? Wanneer wij beginnen te beseffen dat de Schepper of de energie binnenin ons niet lineair zoals de tijd is, noch dat het enkelvoudig is, betekenend dat het slechts één expressie, emotie, gedachte of vibratie tegelijkertijd kan zijn, en beginnen wij voorbij de illusie te gaan in/naar grotere staten van waarheid.

Alles om jou heen, binnenin jou en alle vormen van creaties of manifestaties, zijn samengesteld van talrijke energieën en mogelijkheden met het potentieel om alles te worden. Dit betekent dat wij een ding of een persoon niet op één manier kunnen identificeren, dat aldus te doen is de veelzijdige natuur van de gehele Schepping te negeren. Wanneer je de veelzijdige natuur van alles negeert, inclusief jezelf, zie je betekenis en erken je alles als het hebben van een specifieke rol, plaats of doel, alles, inclusief jezelf, wordt in onzichtbare kaders ingedamd die je begrip, uitbreiding en ware natuur beperken. De veelzijdige natuur van jezelf en alle vormen van manifestaties erkennen, betekent dat je de talrijke mogelijkheden, energieën en creaties beseft die mogelijk zijn binnenin een aspect van de Schepper. Verder begrip van de Schepper is binnenin alles. Dit concept zou ogenschijnlijk betekenen dat je nooit wat dan ook zou kunnen definiëren, beschrijven of labelen, dat aldus te doen zou zijn om je onder te dompelen in de illusie dat alles enkelvoudig is in plaats van veelzijdig. Wanneer wij geloven in alle aspecten en creaties van de Schepper zijnde enkelvoudig, openen wij onszelf niet voor de kracht, de waarheid en de goddelijke intelligentie van de Schepper en in waarheid ons eigen wezen. In plaats daarvan, raken wij tevreden met hetzelfde te blijven om slechts de Schepper vanuit één perspectief te zien, dit perspectief inprentend op alles dat wij ervaren.

Het kan gemakkelijk zijn te herkennen dat je ziel, de essentie welke binnenin je wezen en lichaam bestaat, samengesteld is van talrijke aspecten van de Schepper. Je mag ook in staat zijn om te herkennen dat verschillende energiefrequenties, kwaliteiten, bekwaamheden en expressies de expressie van je ziel creëren waar jij je momenteel bewust van bent. Niettemin, is je ziel een manifestatie van ieder aspect en facet van de Schepper, wat een miljoen, miljard andere energie vibraties zouden kunnen zijn welke een geheel creëren in plaats van een enkelvoudige manifestatie.

Stel je gedurende een moment voor de eindeloze mogelijkheden van manifestatie, expressie en ervaring beschikbaar voor jou als je op de Aarde als een veelzijdig wezen bestaat. Je mag je realiseren dat jij jezelf aan een op zichzelf staande identiteit vasthoudt, vaak met een gevoel van onwilligheid om te veranderen of te voelen dat er geen ander deel van jezelf is om je mee te identificeren. Dit kan zich manifesteren als een gevoel van verbijstering, een besef van een afgrond die voor jou onbekend is, een gevoel dat je onbekend en ondefinieerbaar bent. Het is belangrijk om dan recht in/naar de onbekende en ondefinieerbare energieën van jezelf en de Schepper binnenin jou te duiken, jezelf toestaand vanuit een ruimte van diep-gezetelde Liefde binnenin jou waar te nemen.

Met jouw Liefde welke jou ondersteunt met je observatie van je veelzijdige zelf, zal je beginnen om glimpen op te vangen van energieën, vibraties, kwaliteiten, manifestaties, mogelijkheden, in waarheid alle aspecten van jezelf en de Schepper. Iedere glimp zal geen op zichzelf staande identiteit zijn of worden, eerder een aspect die jou leidt naar een verdere verbinding met de Schepper en jezelf op een nieuwe manier met een nieuw perspectief van heelheid, compleetheid en uitbreiding voorbij je voorstellingsvermogen. Een glimp is eenvoudig een besef, een puzzelstukje of een aspect van een kaart dat erop wacht om ontdekt te worden, aldus je de schoonheid van je wezen en de Schepper kunt her/erkennen.

Het begrip of het inzicht dat je momenteel over jezelf, de werkelijkheid en de Schepper bezit, wordt gecreëerd en ook beperkt door jouw niveau van bereidheid om jezelf en de Schepper te her/erkennen, als veelzijdig, grenzeloos en uitgebreid met talrijke mogelijkheden van creatie en ervaring. Hoe meer je deze waarheid afwijst en negeert, hoe meer je afscheiding, enkelvoudige energieën met enkelvoudige mogelijkheden en beperkingen ziet. Niettemin is het vaak met dit perspectief dat men begint te geloven dat zij alles begrijpen en toegang tot verlichting krijgen wanneer dit niet het geval is. Het is alleen wanneer je de afgrond van het onbekende binnenin betreedt met Liefde in je hart, dat je de waarheid van de Schepper her/erkent. Je begint te beseffen dat verlichting niet is om alles te weten, te begrijpen en te bevatten. In plaats daarvan is het om gefocust te zijn op het waarnemen van je veelzijdige zelf binnenin jou, toekijkend als de glinsteringen van de Waarheid zich ontvouwen.

Waarheid is iets dat geboren wordt vanuit de Schepper, met de bekwaamheid om uitbreidend, grenzeloos, creatief te zijn, talrijke mogelijkheden te promoten, te inspireren en jou aan te trekken om dieper in het onbekende binnenin jou te duiken, ondertussen Liefde, vertrouwen en vrede promotend.

Ik, Heer Melchizedek, deel deze informatie met jullie omdat de periode van ascentie die wij aan het binnengaan zijn, gekend zou kunnen worden als “De Tijd van de Ziel”. Met de verdere integratie en het downloaden van jullie ziel in jullie wezen, verankerend in jullie fysieke lichaam, persoonlijkheid en werkelijkheid, zullen jullie grote verschuivingen binnenin jullie wezen en de manier waarop jullie jezelf, alsook anderen waarnemen opmerken. Jullie waarneming zal verschuiven om uitgelijnd te zijn met de waarnemingen van jullie ziel. De waarnemingen van jullie ziel zijn veel meer uitgebreid dan de ideeën en concepten van jullie geest, ego en emoties. Als een menselijk wezen, hebben jullie voornamelijk jullie heden en toekomst waargenomen vanuit de zetel van jullie vroegere ervaringen; dit zal niet langer meer het geval zijn. Stel je gedurende een moment voor wat het gezichtspunt van jullie ziel zou kunnen zijn. Om een voorbeeld mee te delen, jullie ziel zou anderen als zielen waarnemen alsook, als spirituele wezens bestaande binnenin menselijke lichamen. Jullie ziel zou jullie als grenzeloos waarnemen, in staat om alles te bereiken dat jullie wensen met de hulpbronnen die jullie nodig zijn en beschikbaar voor jullie zijn. Jullie ziel zou handelen vanuit een plaats van Liefde, vrede en de wens voor harmonie en eenheid. De grotere aanwezigheid van jullie ziel mag niet betekenen dat jullie meer spiritueel worden, hoewel jullie je grotere capaciteit voor Liefde zullen opmerken, om mededogend te zijn, om vrede te creëren en misschien zelfs wonderen te manifesteren vanuit de gelukzalige vibraties binnenin jullie die uitgelijnd zijn met jullie intenties. Jullie zullen het meest de aanwezigheid van jullie ziel opmerken, op de manier waarop jullie vanuit een zetel van Liefde waarnemen, dat jullie relaties met jullie zelf en anderen zoveel meer liefdevol worden en jullie je ondersteund voelen bij wat het ook maar is dat er zich binnenin en rondom jullie heen voordoet. Zo een eenvoudige overgang en toch diep invloedrijk en met impact op jullie wezen, werkelijkheid en ervaringen.

Je ziel zal je ondersteunen bij het her/erkennen en beseffen van de veelzijdige natuur van je wezen en alles om jou heen. Zich verbindend met de talrijke andere aspecten van een bron, persoon, creatie, ervaring, of zelfs een object zal betekenen dat jij jezelf toestaat om met een grotere waarheid, diepte, intensiteit en uitgebreidheid waar te nemen, een diepere eenheid en eenheid met alles creërend. Ik, Heer Melchizedek, ben aanwezig om mijn energie, Liefde en wijsheid met jullie te delen. Doe alsjeblieft een beroep op mij om de integratie van je ziel met je fysieke wezen en persoonlijkheid te ondersteunen, alsook je perspectief uit te breiden, aldus je de veelzijdige natuur van alles mag herkennen.

“Heer Melchizek, Ik roep uw kracht, Liefde, wijsheid en Licht voort om voor mij van dienstverlening te zijn. Ondersteun alsjeblieft de doorgaande synthese van mijn ziel met mijn fysieke lichaam, persoonlijkheid en perspectief. Ondersteun mij met het accepteren van mijn ziel als een grotere belichaming binnenin mijn wezen, mijn volledige wezen uitlijnend, specifiek mijn geest voor de pure en waarheidgetrouwe perspectieven van mijn ziel. Ik geef me nu over aan de grotere aspecten van mijn ziel, wensend om hen binnenin mij te aarden en te manifesteren. Heer Melchizedek help mij nu met het herkennen van de veelzijdige natuur van mijn eigen wezen, de Schepper, diegenen om mij heen en alle manifestaties. Ik ben gereed om mijn waarheid gewaar te worden. Ik ben gereed om als mijn ziel te ontwaken. Ik ben gereed om in de essentie van mijn wezen te duiken, mezelf verenigend met alles dat de Schepper is. Dank u wel.”

Met eeuwige Liefde,

Heer Melchizedek

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Religie – haar grondslag: God dienen in onszelf

Dagtekst van Vrijdag 7 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Posted: 07 Oct 2016 01:04 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 7-10-16]

Dagtekst van Vrijdag 7 Oktober 2016 door  Omraam Mikhael Aivanhov

“Wat betekent het om dienaar van God te zijn? Deze uitdrukking zal niet goed worden begrepen zolang de mensen God beschouwen als een wezen buiten zichzelf. Degene die moet dienen, weet dat hij afstand doet van zijn vrijheid en het is normaal dat de gedachte om zich in dienst te stellen van een macht waarvan je niet weet waar die zich bevindt,… en die wellicht zelfs niet bestaat, is totaal onaanvaardbaar voor sommigen. In werkelijkheid dient zo iemand geen wezen buiten zichzelf. Daarom is het onmogelijk dat hij zijn vrijheid verliest, integendeel, die verovert hij juist. Dat is de grondslag van de religie.

God dienen… Deze idee zal alleen juist begrepen en aanvaard worden als de mens beseft dat de Godheid, die hij geacht wordt te dienen, in zijn ziel woont. Hoe meer hij zich aan haar wijdt, hoe dichter hij haar nadert en met haar in contact treedt. Dankzij dit werk slaagt hij erin zich te ontdoen van de rommel die hij heeft opgehoopt in zijn lagere gedachten, gevoelens en verlangens. Zo ontdekt hij langzamerhand de essentie van zijn wezen, die de essentie is van God Zelf.”

Omraam Mikhael Aivanhov

http://www.prosveta.com/

Bij het lezen hiervan kwam ik tot de bewustwording – en niet ontdekking, want ik weet van het leven na dit leven en dat de mens een eeuwig, oneindig en evoluerend wezen – dat de mens na zijn overgang – of sterven zoals de onbewuste mens zegt – dat het leven doorgaat na zijn vertrek op aarde maar dan zonder fysiek lichaam en dat is dan al direct de confrontatie met het ‘echte’ leven, namelijk dat hij nog bestaat en nog steeds leeft, maar dan ik een totaal onbekende wereld of omgeving/sfeer.

Waarom die confrontatie? Omdat de mens volledig onbewust op aarde wordt geboren en alles zelf moet ontdekken over het leven op aarde en dus bewust moet of zal gaan zoeken naar de zingeving van dit leven. Vragen die op latere leeftijd – vanaf de adolescentie – naar boven komen zijn: wie ben ik, waarom leef ik op deze aarde, wat is het doel van dit leven voor mij en wat wil ik bereiken met dit leven dat nu op mij af is gekomen – of om een minder neutrale formulering te gebruiken: het leven dat mij is geschonken door mijn ouders of door een scheppende kracht.

Die confrontatie vanuit het onbewuste van het kind ‘dwingt’ de opgegroeide kind en mens actief te gaan zoeken en zelf antwoorden te vinden. De extra complicatie van vrijwel de hele mensheid – zeker in de opgroeiende fase – is dat bijna iedereen wordt opgevoed in een georganiseerde religieuze sfeer, zoals in het westen het christendom, in het oosten jodendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, ect. Dat betekent dat je bijna automatisch in die ‘leren’ wordt opgevoed, zonder er zelf actief over na te denken en voelen of die traditie bij je past. Allemaal instrumenten dus om tot zelfontdekkingen te komen en uiteindelijk je eigen innerlijke waarheid te ontdekken, of niet natuurlijk, want dat ontdekken vereist wel een actieve houding en niet iedereen voelt zich daartoe geroepen.

Wat betekent het Aquariustijdperk voor de mens van nu??

Ontvangen door Berry Vincenta, woensdag, 25 mei 2016 14:09 

In het Aquarius-tijdperk zal de persoonlijke machtsstructuur op uw wereld zijn top gaan bereiken. De machtsstructuur in uw wereld van alle multinationals, van alle waarvan u vindt dat zij regeren – dat zij de macht hebben – dat zij over u de macht hebben, dit zal uiteindelijk een enorme top gaan bereiken.

Laat de mens van nu zich eerst  realiseren wat het Vissen-tijdperk voor hem heeft betekent. Wanneer u terugkijkt op het Vissen-tijdperk, in al die eeuwen die achter u liggen, dan loopt daar een draad van bewustwording vanuit de overlevingsdrang in de mens. De mens heeft in al die eeuwen op verschillende niveaus leren te overleven en naast leren te overleven ook leren te communiceren. Wanneer u kijkt naar de mens uit vroege tijden, stootte deze mens slechts klanken uit. Toen leerde de mens woorden te vormen, leerde de mens contact te maken, te communiceren, leerde de mens zich te verbinden aan anderen.

Door al die eeuwen heen is dit proces steeds dieper in de mens verankerd geraakt. Daarnaast is een andere ontwikkeling op gang gekomen. De communicatie en de verbinding van de mens uit lang vervlogen tijden heeft de mens een sterk individu gemaakt. Maar juist de weg naar het sterke individu droeg tevens in zich, dat de mens zo zeer op zichzelf gericht was, en vaak nog is in uw tijd van nu, dat de verbinding die de mens vanuit zijn prilste beginstadium altijd heeft gehad en altijd  zal hebben, is vergeten.

De mens is in zijn drang om zijn ego te bevestigen, zichzelf op een diep niveau aan het vereenzelvigen met zichzelf als middelpunt. Zie dit niet als iets wat in uw ogen of wereld een negatief aspect van een groei zou zijn. Het is een pure noodzaak voor de mens om zijn eigen individu, zijn eigen kern, zijn eigen volk in zichzelf te manifesteren via het ego.

Want het ego is voor de mens dat deel van waaruit hij zich kan manifesteren in een stoffelijk lichaam en in een stoffelijk leven, zoals de mens op uw  aarde deze leeft. De verbindingen die op dit moment juist in het Aquarius-tijdperk in dit nieuwe stadium van groei zo duidelijk via communicatielijnen zichtbaar worden, draagt tevens in zich dat  juist datgene wat de mens in zichzelf heeft ontwikkeld in het Vissen-tijdperk (het sterke individu-zijn, het ego dusdanig sterk maken dat de mens  ik leerde zeggen), dat juist in dit prille stadium van het Aquarius-tijdperk dit proces enorm uitvergroot zal zijn.

Waarom?

Het Aquarius-tijdperk is een tijdperk van licht

Het Aquarius-tijdperk is een tijdperk van licht en waar licht schijnt zal datgene wat ís zeer zichtbaar zijn, zichtbaar worden. Aquarius staat tevens voor water. Water doordringt alles. Water stroomt en dat wat stroomt zal zich niet tegen laten houden. Vooral Aquariuswater zal daar stromen waar het heen moet stromen.

Waar dient Aquarius heen te stromen? 

De stroom zal de stroom zijn vanuit de verbinding die de mens opnieuw vanuit zijn eigen diepste zijn dient te leren maken met het groepsbewustzijn. Alleen  zal dit in deze tijd, op dit punt van evolutie,  deze verbinding een hele andere betekenen . De mens heeft in het Vissen-tijdperk zichzelf reeds aangeleerd zich te verbinden aan de groep. Eerst was daar het individu , daar ontstond de groep. De groep had een andere verbinding, had een emotionele verbinding, had een overlevingsverbinding.

En al deze verschillende lagen van bewustzijn moesten in de mens ontwikkeld worden om uiteindelijk weer terug te keren in het sterke individu-zijn , in het leren Ik te zeggen. Maar in dit Aquarius-tijdperk zal juist dit ik-bewustzijn vanuit het kleine ego overgenomen gaan worden door een zielebewustijn, het Ik-bewustzijn met wat u noemt een hoofdletter. Vanuit dit hogere Ik-bewustzijn zal de mens zich opnieuw gaan verbinden aan de groep. En daar waar de mens op dit moment in uw ogen nog zo, zoals u dat noemt onverschillig lijkt, zie dit als een enorme angst. Het is de angst om weer afscheid te moeten nemen van juist datgene wat in de mens is opgebouwd en wat als veilig en controleerbaar wordt ervaren.

Energieprikkel.

Het is deze energieprikkel die de mens in uw ogen onverschillig doet zijn, zich steeds op zichzelf gericht lijkt te zijn. En toch is dit voor veel mensen in de tijd in uw wereld de enige manier om een steeds dieper contact met zichzelf te krijgen. En daar waar de mens in dit Aquarius-tijdperk zal blijven weigeren zichzelf aan de groep te verbinden, daar zal de mens gedwongen worden. Niet vanuit straf, niet vanuit negativiteit, maar vanuit een pure kosmische noodzaak, omdat de mens vanuit dit hogere Ik-bewustzijn verbonden aan het groepsbewustzijn, het Aquarius-tijdperk werkelijk dat energieveld zal kunnen bieden waardoor het Aquariustijdperk gestalte kan krijgen zoals het kosmisch bedoeld  is in uw wereld.

Het Aquarius-tijdperk, wordt door velen weleens gezegd, is een duizendjarig-rijk. Laat ik u zeggen dat dit een tijdelijk begrip is. Aquarius is een onderdeel van evolutie. Het aantal jaren in uw tijdspanne is iets wat de mens als handvat gebruikt. Maar zie het Aquarius-tijdperk zichzelf, in uzelf voltrekken. Het kan alleen maar zichzelf voltrekken in u wanneer u werkelijk begrijpt wie u bent, waar uw essentie is en wat u vanuit het Vissen-tijdperk nog steeds met u meedraagt. Maar waar u, als u daar met heldere/eerlijke/liefdevolle en respectvolle ogen naar kijkt, afscheid van zou kunnen nemen om a.h.w. in het diepe te durven stappen. In het diepe te durven stappen, daarmee bedoel ik: datgene wat voor u als mens niet meer allemaal controleerbaar is, maar waarin u durft te staan in de stroom die Aquarius u biedt. En daar waar de stroom u inspireert om in te stappen, voel uw moed en voel de kracht vanuit de essentie om de controle die u al eeuwen in handen heeft gehad over uw eigen leven, los te durven laten.

Communicatie 

Ik heb u net iets gezegd over communicatie. De communicatie in dit beginstadium van Aquarius draagt tevens een verbinding in zich, maar ook een aspect van het zich opnieuw weer zichzelf in zichzelf terugtrekken. Want daar waar de mens steeds ontvankelijk en bereikbaar is voor communicatie van buitenaf, op de plaats waar die mens zich op dat moment bevindt, is de mens wanneer hij communiceert met iets buiten die plaats, niet meer aanwezig op de plaats waar hij zich op dat moment bevindt. Dit draagt een groot gevaar in zich, omdat de aanwezigheid op de plaats van de mens een belangrijke aanwezigheid is: -omdat het uw plaats is; -omdat die plaats uw energie op dat moment absorbeert; – omdat  die plaats uw energie absorbeert in de aarde. U laat daar iets achter van uzelf en steeds opnieuw zal de mens waakzaam moeten zijn zich niet af te laten leiden van zijn plaats. 

Neem de plaats in uw leven en daar waar u bent, vol aandacht in.  

Neem de plaats in uw leven en daar waar u bent, vol aandacht in. Realiseert u steeds opnieuw dat u het bent die op die plaats is en dat die plaats steeds opnieuw gevuld zal worden. Want energieën zijn draden van licht, zijn draden die zich steeds opnieuw met elkaar verbinden. Alles aan communicatie draagt de trilling van verbinding in zichzelf. En de verbindingen die op dit moment over uw wereld gaan zijn hele grote verbindingen.

Alleen….vele mensen vergeten de enorme impact die het heeft, wanneer de mens wereldwijd communiceert. Want alles draagt energie zoals ik u reeds zei. Woorden dragen energie en alles wat wordt uitgesproken, wat er wordt gedacht en wat er wordt verstuurd in communicatieve verbindingsmogelijkheden in uw wereld, laten hun sporen na. Zo wees u bewust, bewuste mens zoals u hier zit, dat wat communiceert, want daarmee drukt u een stempel op het collectief onderbewustzijnsveld.

En  dit veld is een heel gevoelig veld in het Aquarius-tijdperk en juist dit veld  vraagt om de grootste, de grootste behoedzaamheid om daar vanuit de essentie in uzelf zich steeds helder mee te verbinden en u te realiseren wat u daarin,  in deze tijd van evolutie, achterlaat.

Wees u ook steeds bewust van de verbinding die u maakt vanuit uw essentie met de ander. Zie de ander zoals u zichzelf zou kunnen zien. Blijf steeds opnieuw kijken naar de verbindingsdraden die u juist in die leven houden. Niet alleen de horizontale, maar ook de verticale verbindingen waarin u steeds wordt aangespoord uw voeding te zoeken vanuit verticale,  maar ook horizontale verbinding.

Laat zien wat u in uzelf transformeert. 

Maar kijk ook naar waar toe u zichzelf wel of niet in staat acht om aan bij te dragen aan de voeding voor dit enorme nieuwe collectieve veld van het onderbewustzijn, wat zich wil openen. Wanneer het geopend is zullen daar enorme veranderingen aan ten grondslag liggen. En daar waar de mens niet bereid is zich vanuit zijn individualiteit te verbinden aan de groep zal kosmisch worden ingegrepen, omdat juist al in deze tijd zichtbaar wordt, dat grote groepen mensen zich aan elkaar moeten verbinden vanuit allerlei redenen.

U ziet het in deze tijd reeds gebeuren. En de mens die zich bewust is van wat daar aan de hand is kan bijdragen aan een enorme positieve omkering, juist vanuit dit veld van angst en juist vanuit dit veld het teruggeworpen voelen in een oude tijd die niet meer past in een nieuwe tijd. En toch wordt de mens daartoe gedwongen, zolang daar niet naar de verbinding op een ander niveau in de groep wordt gekeken.

De persoonlijke machtsstructuur

Er is nog iets dat ik u wil zeggen. In het Aquarius-tijdperk zal de persoonlijke machtsstructuur op uw wereld zijn top gaan bereiken. De machtsstructuur in uw wereld van alle multinationals, van alle waarvan u vindt dat zij regeren – dat zij de macht hebben – dat zij over u de macht hebben, dit zal uiteindelijk een enorme top gaan bereiken. Ik wil u aanreiken: kijk hierin naar wat werkelijkheid is en wat manipulatie in zich draagt. Wanneer er gemanipuleerd wordt met persoonlijke machten en wanneer gemanipuleerd wordt met de afhankelijkheid van bijvoorbeeld geld, kijk daarnaar in u zelf wat dit met uzelf zou kunnen doen en hoe u als bewuste mens hier zelf een verandering in zou kunnen aanbrengen. Wanneer u kunt zien dat de mens, het grootste deel van de mensheid, zich laat overschaduwen door de enorme machtsprikkel die juist regeringen en ook geld in zich dragen, die de mens klein willen houden. Zie daarin hoe uw eigen rol daarin zou kunnen veranderen, kijk daarin of u daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Ik zou u haast willen vragen, spring daarvoor in de bres.

Kijk daar met eerlijke ogen naar, maar zie ook wat daar aan verschuivingen in de wereld door kan plaatsvinden. Denk niet ik kan dit niet alleen, want wanneer u vanuit uw eigen kracht uw essentie heeft gezien, dan weet u waar uw kracht ligt en dan weet u wat u te doen staat. Wanneer de mens kan zien dat hij niet meer de bereidheid heeft zijn leven te laten kleuren of manipuleren door mensen die over hem/haar heersen, dan is daar voor u op dat moment de reden om daar een verandering in aan te brengen.

Wanneer het Licht in de mens ontwaakt…

Wees niet bang dat u daar helemaal niets in kunt doen, want  de verbinding vanuit het collectief onderbewustzijn die velen met u op deze manier ervaren, zullen  die grote verandering kunnen volbrengen. Kijk naar uw eigen levenshouding en kijk hoe uzelf daar misschien mee omgaat. Wanneer de mens al deze factoren in het Aquarius-tijdperk anders gestalte kan geven dan zal het Licht en de Liefde  die Aquarius in zich draagt, de mens aanraken. De mens zal uiteindelijk niet meer vanuit angst in de groep staan. De mens zal zijn angst om te leven werkelijk achter zich kunnen laten, omdat  de mens/de Aquariusmens zal zien dat angst datgene in de mens teweegbrengt, wat duisternis in zich draagt en angst steeds opnieuw die duisternis zal voeden. Maar wanneer het Licht in de mens totaal zal gaan ontwaken in het Aquarius-tijdperk, dan zal dit Licht een enorme verspreiding in de hele kosmos in zich dragen.

Maar eerst zal de mens al het voorgaande wat ik u heb gezegd onder ogen moeten zien om de verandering tot stand te gaan brengen. Want Aquarius wordt tevens gemaakt door u wanneer u de werkelijke Aquariusmens in u zelf doet opstaan. Weet waar uw essentie is – weet wie u bent – laat niet meer toe te zijn die u niet bent, maar durf te zijn die u bent: dat prachtige wezen van Licht en ook dat wezen dat zoveel liefde in zich draagt om te verbinden daar waar moet worden verbonden vanuit de aanwezigheid vanuit uw essentie – vanuit aandacht voor uzelf – vanuit aandacht voor het collectief – vanuit aandacht voor dat wat Aquarius gestalte wil geven.

Mijn zegen.

http://berryvincenta.com/kosmische-teksten/onderwerpen/lezingen/item/658-wat-betekent-het-aquariustijdperk-voor-de-mens-van-nu.html