Categorie archief: spirituele-lessen-uit-COVID19

‘Vooral kennis maakt weerbaar in crisistijd’ en argwaan ten aanzien van wetenschappers RIVM is te gemakkelijk, terwijl omgekeerd de virologen van deze wereld tekortschieten met hun tekort aan psychologisch inzicht @trouw #covid19 (deel 2)

Peter Hagoort, opinie/Trouw, 4-7-20)

Wetenschap | Investeren in onderwijs en onderzoek is nodig om een pandemie of een andere crisis aan te kunnen, schrijft Peter Hagoort.

(…)

‘De tweede reden is de wetenschap zelf. In wetenschap gaat het om de kennis van morgen. Die moet worden verworven op basis van de kennis van vandaag. Maar er is geen receptenboek dat ons vertelt hoe je met de kennis van vandaag nieuwe doorbraken in ons weten bereikt. Degene die over zo’n receptenboek zou beschikken doet er goed aan te investeren in een appartement in Stockholm. Zij zou de ene Nobelprijs na de andere kunnen ophalen. Wetenschap bestaat uit het rondstruinen op onverkend terrein. Er is daarbij geen garantie of, en zo ja welke ontdekkingen worden gedaan. Nieuwe doorbraken komen vaak uit een onverwachte hoek in het wetenschapslandschap. De beste garantie op wetenschappelijke doorbraken is het vrij baan bieden aan ongebonden onderzoek, gedreven door de interne kennisdynamiek van de wetenschap zelf.

‘Het antwoord van de Duitse regering op de financiële crisis van 2008 was in wetenschap te investeren en budgetten voor onderzoek en onderwijs te verhogen. De Nederlandse overheid koos voor bezuinigingen. Met onze handelsgeest zijn wij geneigd te denken dat je kennis ook in het buitenland kunt kopen, zoals de staatssecretaris voor wetenschapsbeleid in het kabinet Balkenende ooit opmerkte.

‘Datzelfde werd nu gezegd over mondkapjes en belangrijke medicijnen, met alle gevolgen van dien. Wie zelf geen vitale kennis kan produceren, staat achteraan in de rij als het erop aan komt, en is bovendien niet bij machte te bepalen wat voor kennis dan precies moet worden ingekocht. Hopelijk is de wijze les die onze regering uit de huidige crisis trekt, dat het afwentelen van de economische gevolgen van de coronacrisis op investeringen in onderwijs en onderzoek het omgekeerde bereikt van wat moet worden beoogd: dat is het weerbaar maken van onze samenleving door het kennisimmuunsysteem te versterken in plaats van te verzwakken.

*Ons land kan van het nuttige voorbeeld van onze oosterburen leren door veel serieuzer aandacht aan de wetenschap te geven, maar de wetenschappers zelf moeten ‘omgekeerd’ leren om uit hun ‘tunnelvisie’ te stappen – van hun eenzijdige fixatie op materiële wetenschapsbeoefening – en geen heerschappij hebben op of over levenswijsheid. De grootste blunder is de ‘1,5m maatschappij’ geweest, dat nóóit de nieuwe vorm had kunnen worden, want het gaat om de weerbaarheid van de bevolking als geheel, en om niets anders. Maar de huidige politieke denkstructuur is gebaseerd om ‘risicoloos politiek’ te bedrijven om géén stemmenverlies van de coalitiepartijen te veroorzaken, maar dat is 3D-denken vanuit eigen politiek belang. Op weg naar 5D gaat het maar over één thema, namelijk dat de mensheid haar éigen lichamelijke weerbaarheid zelf moet gaan leren opbouwen, omdat geen techneut daar verstand van heeft. Allemaal 3D-paradigma’s dus die alleen door een enorme denkrevolutie geblokkeerd kunnen worden. En dus zijn de medisch-technische wetenschappen met hun eigen eenzijdigheid van dogma’s een grote hinderfactor geworden en dat is pas afgelopen als de huidige jeugd als jongste generatie de universiteiten gaat bestormen, en het universele eenheidsdenken kunnen introduceren.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/986/articles/1165741/24/1

Waarom de overgang van 3- naar 5D zo immens moeilijk zal worden en dat niet alleen rationeel bezien, maar vooral ook gevoelsmatig blijkt uit eerste terugblikken op #Covid19 @trouw

 ‘Sociologen zullen genieten van deze tijd’ (Luuk Blijboom, sport/Trouw, 4-7-20)

TOKIO – INTERVIEW – Rekstokspecialist Epke Zonderland ziet de wereld ten tijde van corona in rap tempo veranderen. Ondertussen houdt de Fries zichzelf voor de gek en droomt hij stiekem van een krankzinnig slotstuk van zijn carrière.

(…)

‘De coronacrisis zette hem sowieso aan het denken. Hij keek met verwondering toe hoe de wereld om hem heen langzaam maar zeker veranderde.

“Ik denk dat sociologen genieten van deze tijd. Aan het begin van de lockdown zag je een prettig soort saamhorigheidsgevoel. De hele situatie was nieuw, er ontstond iets van onderlinge verbondenheid. Dat vond ik echt heel mooi. Inmiddels is daar weinig van over. Iedereen heeft plots tijd om over van alles en nog wat na te denken. Men tikt elkaar voortdurend op de vingers. Met als gevolg dat de samenleving echt is verhard. Alles wordt onder een vergrootglas gelegd. Partijen met verschillende opvattingen staan ineens lijnrecht tegenover elkaar. Dat is nou precies wat we in deze tijden níet moeten hebben.”

Zonderland maakte zich in zijn hoedanigheid als arts al langer zorgen over de wereld waarin zijn zoon straks moet opgroeien. “Al die mensen met hun chronische welvaartziektes en depressies. Zit daar misschien iets achter dat wij niet zien? Komt dit doordat ons leven steeds individualistischer wordt en sociale media de dagelijkse gang van zaken steeds meer lijken te bepalen? Alles is zo anders dan in de tijd waarin ik opgroeide. De vraag die me bezighoudt, is of we dit probleem nog kunnen tackelen.”

Zoals door Zonderland aangegeven:

  1. ‘ Aan het begin van de lockdown zag je een prettig soort saamhorigheidsgevoel. De hele situatie was nieuw, er ontstond iets van onderlinge verbondenheid. Dat vond ik echt heel mooi. Inmiddels is daar weinig van over.’: Deze mensheid ‘wereldwijd’ want generalistisch gezien, leeft volledig in 3D.
  • ‘(..) als arts al langer zorgen over de wereld waarin zijn zoon straks moet opgroeien. “Al die mensen met hun chronische welvaartziektes en depressies. Zit daar misschien iets achter dat wij niet zien? Komt dit doordat ons leven steeds individualistischer wordt en sociale media de dagelijkse gang van zaken steeds meer lijken te bepalen? Alles is zo anders dan in de tijd waarin ik opgroeide’

Ik stel vast dat de vraag van Zonderland of wij ‘iets niet zien’, door spiritueel bewuste mensen bevestigend wordt beantwoord, namelijk dat deze beschaving zo materialistisch leeft en de focus zo op consumptie heeft gericht dat we de band met de natuur totaal, maar dan ook totaal verloren zijn.. als collectief geheel is deze ‘beschaving’ volmaakt machteloos geworden. Daarom wordt de transformatie naar 5D op dit moment een volkomen onhaalbare aangelegenheid omdat de ‘gemiddelde burger’ geen flauw idee heeft wat dat ‘5D’ betekent en dat niemand op aarde – m.u.v. van de spiritueel bewuste mensen – iets ziet zitten in eenheidsdenken als kenmerk van 5D ‘want die polarisatie maakt het leven in deze tijd zo ongemeen spannend’.   

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/986/articles/1165741/20/1

Van Angst tot Liefde komen

Omni-dimensional Beings door Kathy Wilson

‘We zijn verheugd dat we ons met jullie kunnen verbinden en enig prachtig nieuws kunnen delen. Het gaat over de resultaten van de huidige wereldwijde virusepidemie die over jullie planeet raast. Dit virus werd eonen geleden geschapen met de intentie dat het, alleen wanneer absoluut noodzakelijk, gebruikt zou worden om de mensen op jullie planeet te helpen om naar de volgende stap te evolueren.

Jullie zijn evolutionair in een bepaalde manier van doen vastgelopen zogezegd, en dit was één van vele methoden om te helpen jullie er weer uit los te trekken. Er werden in het verleden al andere gebruikt om jullie een duwtje voorwaarts te geven, wanneer jullie gestopt waren in je evolutionaire groei. Kijk eens naar je vroegere historische markeringen, zoals andere plagen en aarde gebeurtenissen zoals vulkanische uitbarstingen en overstromingen, die allemaal als rampen zijn betiteld.

In werkelijkheid waren het duwtjes, of ‘jump-starts’, om jullie weer op het juiste pad te krijgen. Sommige gebeurtenissen waren bedoeld om jullie weer de juiste richting op te krijgen en andere om jullie simpelweg weer in beweging te krijgen te zetten, omdat je je evolutie had vertraagd of helemaal stopgezet.

We zijn blij te zien hoie jullie reageren op deze huidige gebeurtenis, die jullie een virus-pandemie noemen. Het is in werkelijkheid lang niet zo catastrofaal als jullie media en jullie regeringen je wilt doen geloven. Maar hun reacties en jullie reacties op hún reacties, zijn beter dan we hadden kunnen hopen, of konden inplannen.

Om te beginnen doken de meesten van jullie blind in de angst, wat een perfecte reactie was, omdat jullie de mogelijkheid gaf om de ‘immens-heid’ van de energie van angst te voelen en de macht die het over jullie heeft. Maar het duurde niet lang voordat enkelen onder jullie wakker werden over het feit hoe angst je op zovele niveaus gevangen zet. En verder begonnen jullie je te realiseren dat het een gevangenis van eigen makelij was. Jullie zijn je eigen cipier en als zodanig heb je de sleutel om de deur in je cel te ontsluiten en jezelf te bevrijden. Dit is het opwindende resultaat, dat je je al begint te realiseren.

In overeenstemming met de verschuivingen in energie – dankzij de precessie van de equinox – ban mannelijke naar vrouwelijke energie, beginnen jullie je te realiseren hoeveel van je leven geregeerd wordt door angst. Er was dit wereldwijde virus voor nodig om dat duidelijk te maken. Dit betekent dat jullie onderweg zijn te verschuiven van een op angst gebaseerde realiteit naar een realiteit die gebaseerd is op liefde. Het is de eerste keer sinds jullie devolutie tot mensen op deze planeet in deze dimensie, dat jullie je leven, je realiteit, zullen gaan creëren vanuit keuzes die gebaseerd zijn op liefde en niet op angst.

Kies voor liefde

Tot u toe zijn de meeste, zo niet alle, van jullie keuzes gebaseerd geweest op angst. Je kiest ‘dit’ boen ‘dat’, omdat wanneer je ‘dat’ kiest er iets ergs met je zou kunnen gebeuren. Dit is de prioriteit van je gedachten, terwijl je al creërend door het leven gaat; keuze na keuze. Nu kunnen jullie zien wat je hebt gecreëerd met jullie op angst-gebaseerde keuzes. We hoeven ze niet op te noemen, jullie weten al wat deze uitkomsten zijn, je hoeft alleen maar te kijken wat jullie samenleving en je regeringen, voor ontelbare voorbeelden.

Dit virus van angst wordt jullie aangeboden als voorbeeld van wat jullie aan het scheppen zijn met je op angst-gebaseerde keuzes. Overal om je heen zijn de signalen van angst zichtbaar. Mensen worden uit elkaar gehaald en vrijwillig opgesloten in hun huizen als gevolg van angst [in politieke kringen, jw]. Mensen worden uit elkaar gehaald en ‘vrijwillig’ opgesloten in hun huizen als gevolg van angst. Zaken sluiten hun deuren, waarvan vele niet meer open zullen gaan. De economie worstelt, terwijl mensen niet langer banen hebben. Dit, en vele meer, zijn de resultaten van te leven op angst-gebaseerde keuzes.

Temidden van dit alles, zien we velen van jullie je hoofd oprichten en eens goed rondkijken. Jullie zien wat je angst heeft geschapen en jullie zijn ontzet. En dus kiezen velen ervoor om de angst achter je te laten en te gaan scheppen vanuit op liefde-gebaseerde keuzes. Dit is in uitlijning met de nieuwe energie van liefde waar jullie planeet zich naar aan het bewegen is, als resultaat van de precessie van de equinox.

Dit is de gehoopte verschuiving waar allen in jullie universum op hebben gewacht. Zoals we al eerder hebben gezegd over wat er op jullie planeet en in jullie dimensie gebeurt, beïnvloedt alles en allen in jullie universum. Wanneer jullie er allemaal voor kiezen om liefde te voelen van de realiteit voor allen op je planeet, in je dimensie en in jullie universum [maar helaas is de meerderheid van de wereldbevolking nog te materialistisch ingesteld, jw].

We zien jullie heel bewust je focus verschuiven van tekenen van angst naar tekenen van liefde. Jullie zijn er voor aan het kiezen om tekenen van schoonheid te zien, in plaats van ellendigheid, samenleving in plaats van zelf, compassie in plaats van afkeer, hoop in plaats van wanhoop en dankbaarheid om plaats van hebzucht. Dat is wat ons vreugde en hoop geeft voor een grotelijks verbeterde toekomst waarin jullie leven in liefde om plaats van angst.

We kijken uit naar jullie nabije toekomst, terwijl jullie doorgaan te ontwaken uit het virus van angst, waarin jullie al zovele eonen lang geleefd hebben en tot het besef komen van de helende power van liefde. Dit is waarlijk wat jullie “ascentie” noemen, want angst is van de laagste frequentie van energie en liefde is de hoogste frequentie-energie van allemaal.

[Bron: Jill van Maasdijk, ‘Shield of the Command’ <news>, juli – augustus 2020]

Wat is vastgelegd in de coronawet, voorbeelden van boetes en straffen – 16 juni 2020

De eerste opzet van de nieuwe noodwet is schokkend. Lees hier het hele artikel

*Waarom is dit schokkend als het medisch verantwoord kan worden geacht?

Hieronder de samenvatting van de maatregelen die in deze wet geregeld zijn. (gevangenisstraf 1 tot 6 maanden en geldboetes en strafblad):

Huisvredebreuk opheffen. Het huis en erf als besloten plaats. Iedereen die niet de bewoner is kan opgepakt en weggestuurd worden. Ook omstandigheden in het huis kunnen aanleiding zijn tot optreden.

Uitbreiding en vastlegging bijzondere opsporingsbevoegdheid ambtenaren in de wet geregeld.

De risico-inschatting welke nu al tot willekeur en discriminatie leidt, te beginnen met leeftijd met later toevoegingen van andere kenmerken van “gevaar”.

*Onjuist dat hier over “willekeur” wordt gesproken omdat alle voornemens door deskundigen in hun collectiviteit worden bepaald en je dan in dat geval eventueel wél kan spreken van “tunnelvisie” omdat die deskundigen vaak niet meer buiten hun vakgebied kunnen denken en zeker niet wensen rekening te houden met strijdige deskundigheden uit aanverwante vakgebieden. En dus komt “willekeur“ niet voor; wél dat deskundigen een eenzijdige blik kunnen hebben ontwikkeld. Willekeur kortom is onbewijsbaar. En nét als “vaststelling van bijzondere opsporingsbevoegdheid” in de wet te regelen alleen maar ter bescherming van de burgers is, maar niet omgekeerd. De bovenstaande opmerking van de “uitbreiding en vastlegging van die bijzondere bevoegdheden” kan immers verkeerd worden uitgelegd, zoals mijn intuïtie zegt dat bovenstaande zin zo ook moet worden gelezen. Maar als dat klopt dan is dus sprake van een misinterpretatie van de wetgeving.    

Groepsbijeenkomsten waarvan ingeschat [?] wordt dat de “sociale norm” niet gehandhaafd kan worden. [Wat houdt die inschatting in?]  

Mate en tijdsduur van contact tussen burgers, handen schudden verboden [tijdens pandemie-omstandigheden].

Reisverbod middels personenvervoer, wellicht uit te breiden met gebruik eigen auto?

Bezoekverbod zieken en behoeftigen. [waarschijnlijk alleen affectief in de eerste maand van een pandemie-uitbraak]

Eisen aan beschermende middelen en hygiëne, uit te breiden naar (verplichte) quarantaine, behandelingen en vaccinatie. [medisch gesproken logisch]

Vanuit deze wet wordt de burger onder andere voor de volgende zaken beboet:

1 maand / geldboete categorie 1

1,5 meter verbod

Groepsvorming

Publieke plaatsen betreden die niet geopend zijn

Deelname aan verboden evenementen.

2 maanden / geldboete categorie 2

Overtreding organisatoren in publieke plaatsen

Overtreding houders van evenementen

Hygiëne/beschermingsovertredingen

Overtreding op aanvullende beperkende regels die gesteld worden

Overtredingen achter de voordeur indien vrees voor besmetting

Overtreding van niet-bewoners en uithuiszetting

Overtreding woonzorg bezoek

Overtreding toegang kinderopvang

Overtreding scholensluiting

Specifieke bedrijfssluitingen

Diverse overtredingen van bedrijven die zich niet aan de regels houden.

3 maanden / geldboete categorie 3

Het (onder druk) verplichten van apps die tracen en tracken buiten de GGD om.

https://eventnl.wordpress.com/2020/06/16/wat-is-vastgelegd-in-de-coronawet-voorbeelden-van-boetes-en-straffen-16-juni-2020/

Tussendoor 2

‘Op dit moment is het grotere Schild, dat wij samen aan het scheppen zijn, bijna overbelast met het transformeren van de angst, die als een moerasgas opstijgt uit de bevolking. Massa-gebeurtenissen worden door het “massa-bewustzijn” gecreëerd en niet door een enkeling; mar je kunt je bewustzijn wel persoonlijk weghouden uit de negatieve massa! Dus ik zou op dit moment zeker niet alle informatie die via YouTube etc verspreid wordt geloven, en persoonlijk zou ik ze zelfs niet eens tot me willen nemen – de enige manier om dit persoonlijk zo goed mogelijk door te komen is door een hoge trilling vast te houden en dat kun je zeker niet als je constant bezig bent negatieve ‘schijn-info over complottheorieën tot je te nemen.

Er moet vóór 2026 en 2038 nog erg veel veranderen op Aarde en aangezien mensen nogal hardleers zijn, hebben we blijkbaar voor een harde les gekozen. Vergeet ook niet dat niemand tegen de zin van z’n eigen hoger zelf zal overgaan…. Je bent altijd op de juiste plaats op de juiste tijd voor wat er dan ook gebeurt.

Mediteer en bid voor het snelste en makkelijkste leerproces voor iedereen, ga diep naar binnen en reflecteer op je eigen leerproces tot nu toe – ben jij al klaar voor de grote stap voorwaarts?

Bij Jinek zag ik een viroloog van het MC Groningen, die onderzoek naar Corona doet op basis van de IC-patiënten die zij daar in de laatste weken/maanden hebben binnen gehad. Naast allerlei andere informatie, was er één uitspraak die voor mij omhoog sprong n.l.: “Het is waarschijnlijk – zoals het er nu uitziet – dat er mensen zijn met “receptoren” die niet bevattelijk zijn vóór- , oftewel niet “compatible” zijn mét – het Corona-virus”. Dit vond hij ongewoon en het druist blijkbaar tegen alle bekende geneeskundige wetten in, maar ik had hier diep in m’n hart al op zitten wachten – dit moeten mensen zijn met een hoog en constant ‘licht-gehalte’, die al de innerlijke transformatie hebben doorgemaakt die nodig is voor de komende tijden ná 2026 en 2038; net als de nieuwe kinderen/jong volwassenen van nu. Dus houd goede moed en je licht hoog en constant! We komen er beter uit dan we erin gingen. Namasté, Jill.’

[Bron: Shield of the Command <news> nr.4 van juni/juli 2020; [alleen papierenabonnementen want niet te verkrijgen in boekhandels; niet digitaal beschikbaar]

Matthew Ward: Covid-19, inoculatie, voorgeprogrammeerde microchip

4-5 Mei 2020 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, hier is Matthew. Het doel van onze berichten is altijd geweest om spirituele begeleiding, opheldering en aanmoediging te bieden tijdens dit unieke tijdperk in het universum. Jullie worden overspoeld met verontrustende informatie over het coronavirus, dus laten we eerst kijken naar de hoopgevende aspecten van deze situatie.

Jullie zien en maken de beste eigenschappen van de mensheid aanschouwelijk: liefde, mededogen, empathie, samenwerking, vriendelijkheid, bedachtzaamheid, behulpzaamheid, moed en het doorzettingsvermogen om obstakels te overwinnen.

Jullie zien en nemen deel aan de vloedgolf van dankbaarheid jegens allen die voor de zieken zorgen en anderen in nood helpen.

Jullie gebruiken het vertraagde levenstempo voor introspectie, om je te verbinden met je god-zelf, je hogere bewustzijn, en jullie waarderen de overvloed aan goedheid en schoonheid in je wereld.

Jullie zoeken nieuwe manieren om te werken, kinderen les te geven, thuis studietrainingen en universiteitscursussen te volgen; en jullie onderhouden via telefoon en computer nauwer contact met familie en vrienden.

De zich in eenheid verenigde geest van de mensen over de hele wereld overbrugt de kloof van verdeeldheid en maakt het belang duidelijk van het beëindigen van algemeen geldende vooroordelen en de wond te genezen die dit heeft veroorzaakt.

Deze collectieve gevoelens en acties genereren een enorme hoeveelheid licht, hetgeen een verhoogd bewustzijn genereert, tezamen met het verlangen naar antwoorden op aspecten van het coronavirus die niet worden vermeld in ‘het nieuws’.

De grotere gemeenschapszin zorgt ervoor dat mensen die zich al afvroegen hoe dit virus plotseling in China kon opduiken, zich met elkaar verenigen. Waarom veranderde de speculatie dat het afkomstig was van een vleermuis (en hoe liep deze vleermuis dit eigenlijk op?) in dat van een ongeluk in een laboratorium in de provincie Wuhan?

Waarom komt een virus dat een dermate besmettelijke ziekte kan veroorzaken in de eerste plaats in een laboratorium terecht?

De bevolking werd geprogrammeerd om te geloven dat informatie met het label “samenzweringstheorie” waardeloos is, en dat dit alleen maar ideeën zijn die in onbenullige breinen zijn ontstaan. Maar deze vraag is legitiem: waarom werd de mogelijkheid dat het coronavirus in een laboratorium in de Verenigde Staten werd gemaakt en naar China gebracht, simpelweg afgedaan als een samenzweringstheorie in plaats van te worden onderzocht?

De maatschappij vraagt​​ zich af waarom “experts” beweren dat de meeste mensen COVID-19 niet krijgen en dat de meeste mensen die het wel krijgen herstellen, waarbij de meeste patiënten die zijn gestorven reeds bestaande gezondheidsproblemen hadden, en symptomen van de ziekte kunnen dermate mild zijn dat veel mensen zich er niet van bewustzijn dat ze de ziekte hebben of hebben gehad; toch beweren diezelfde experts dat de gehele bevolking van de Aarde moet worden ingeënt.

Dit leidt tot de volgende vraag: waarom is er niet dezelfde interesse in het beëindigen van vermijdbare sterfgevallen als gevolg van ondervoeding, ziekte veroorzaakt door ondermaatse levensomstandigheden, verslaving aan verdovende middelen en zelfmoord, wanneer het aantal van de net genoemde dodelijke slachtoffers het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 aanzienlijk overschrijdt??

De mensen die vraagtekens durven te plaatsen gaan op onderzoek uit en “volgen de geldstroom”. Wie heeft er financieel baat bij als miljoenen mensen over de hele wereld worden behandeld voor een ziekte waarvoor het kopen van tests, geneesmiddelen, ziekenhuisapparatuur en beschermende middelen voor medisch personeel nodig is?

De omvang van dit kritisch vragen stellen is precies het tegenovergestelde van wat de duistere zielen hadden beoogd, zielen die AIDS, SARS en alle andere virussen hebben ontworpen en gepatenteerd in een laboratorium in de Verenigde Staten en die enkele maanden geleden in China een virus met de naam Corona hebben logelaten. En de gevolgen zijn ook niet wat het duister had bedoeld. Ze wilden een ware wereldwijde pandemie met miljarden doden. Ze hebben de energie nodig van het verdriet en de angst van overlevenden, evenals een wereld in totale chaos, om de lage trillingen te produceren die ze nodig hebben om te kunnen bestaan.

Het falen ten aanzien van het bereiken van dit doel heeft tot Plan B geleid. Daarom hebben “experts” al gesproken over de waarschijnlijkheid dat er na de eerste Covid-19-golf een tweede zal komen, en dit soort achtbaan zou tot drie jaar kunnen duren of totdat iedereen ter wereld is getest op antilichamen en is ingeënt.

Naast het verrijken van de bedrijven die de tests uitvoeren en het vaccin ontwikkelen, is het doel – opnieuw – een vaccin dat dodelijk zal zijn voor het grootste deel van de wereldbevolking. Maar ook zal door inoculatie een voorgeprogrammeerde microchip worden ingebracht die zal interageren met 5G-emissies om fysiek en emotioneel trauma te veroorzaken, hersencellen te beschadigen en om het volgen van individuen die erin slagen te overleven mogelijk te maken.

De samenleving heeft groot gelijk als ze zich afvraagt wat er aan deze ‘wereldwijde pandemie’ ten grondslag ligt!

We zien verplichte vaccinaties niet tot materialisatie komen, maar mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wetenschappers van buitenaardse speciale eenheden de kracht van het vaccin reduceren en de programmering van de chips wissen. En naarmate de trillingen op de planeet verder toenemen, verliezen alle virussen omgekeerd evenredig hun levensvatbaarheid. Protesteer desalniettemin alsjeblieft luidkeels tegen vaccins totdat ze zijn vernietigd en protesteer ook tegen het 5G-netwerk totdat apparatuur zodanig is aangepast dat hun frequentie compatibel is met de elektrische systemen van de diverse levensvormen.

Nu dan, de economische nasleep van COVID-19 zal wat hobbelig zijn, maar verre, verre van wat de duistere zielen hebben beoogd: een volledig ingestorte wereldeconomie, ongebreidelde armoede, honger en wanhoop. Vervolgens was hun plan om alle onderdelen van hun controle samen te brengen en hun uiteindelijke doel van wereldheerschappij te bereiken.

Dat gaat niet gebeuren. Hun langdurige heerschappij is voorbij.

Welwillendheid, samenwerking, vrijgevigheid en ruilhandel – goederen ruilen voor diensten en vice versa – zullen jullie goed van pas komen totdat een eerlijk mondiaal economisch systeem de corruptie en hebzucht vervangen die de miljardairs hebben gecreëerd, de miljardairs die alles op Aarde controleren en vernielen. Lieve mensen, wees niet bang voor wat er in het verschiet ligt – wanneer de tijdelijke verwarring en problemen eenmaal voorbij zijn, zal de beschaving goed op weg zijn naar rechtvaardigheid en welvaart voor alle mensen.

Er is ons gevraagd commentaar te geven op de schat aan informatie die op het internet beschikbaar is, waarin onderzoekers, medische professionals en andere wetenschappers getuigenverklaringen geven omtrent situaties die door jullie werden omschreven als ‘schokkend’, ‘gewetenloos’, ‘duivels’ of ‘afschuwelijk’. Die omschrijvingen zijn inderdaad van toepassing op de activiteiten van het geheime genootschap dat bekend staat als de Illuminati, de cabal, de “One World Order”, de schaduwregering of, meer recentelijk, de Deep State.

De plaag van het coronavirus is hun Waterloo. Een sterke lichtkracht achter de schermen legt hen “misdaden tegen de menselijkheid” ten laste. De wezens die blijven proberen miljarden van jullie om te brengen, voeren satanische rituelen uit, controleren de reguliere media en beïnvloeden op een nadelige manier alle andere aspecten van het leven op Aarde, bestaan onder meer uit beroemdheden en bewonderde individuen. Hun arrestaties zullen voor het grootste deel van de bevolking een enorme schok zijn.

Degenen aan de top van de macht van het duister bedenken gruwelijke plannen, anderen zijn maar al te graag medeplichtig, en de meesten zijn handlangers die meedoen vanwege steekpenningen, chantage of dreigementen richting hun familie. In sommige gevallen zijn de aanklachten gebaseerd op verzonnen informatie en bewerkte foto’s en video’s, maar de waarheid omtrent elk aangeklaagde persoon zal te zijner tijd aan het licht komen.

Lieve familie, wat betreft spirituele begeleiding bedanken we de lezer wiens vraag was: “Wat kunnen lichtwerkers, om alle duisternis op aarde te helpen beëindigen anders doen dan “het licht te ZIJN”?”

Blijf positief, kalm, evenwichtig en optimistisch. Meditatie geeft de gemoedsrust en de rust in het hart waardoor je energie soepel blijft stromen en de hoge trilling wordt uitgestraald waardoor de positieve verandering zich manifesteert.

Visualisatie is een krachtig middel. Zie voor je hoe de Aarde draait in goud-wit licht. Zie voor je hoe mensen van alle leeftijden, huidskleuren en culturen glimlachen, lachen, knuffelen en dansen te midden van dieren, inclusief de dieren die jullie als wild betitelen. Het visualiseren van dat waar je blij van wordt of dat waardoor je je geliefd voelt, zal de hoge trilling uitzenden die jullie wereld letterlijk doet oplichten.

Deze vraag heeft betrekking op NESARA/GESARA. “Hoe kunnen we de hemelse krachten om hulp vragen als er geen benoembare structuur is om te installeren ter vervanging van wat we nu hebben?”

Voor lezers die deze acroniemen niet kennen; NESARA is een VS wetgeving  genaamd National Economic Security and Reformation Act. GESARA is hetzelfde, maar dan op Mondiaal niveau (Global etc) in plaats van National, dus deze wet is wereldwijd van toepassing.

Vanaf het begin is er de “hulp van hemelse eenheden” geweest. Het concept van NESARA is afkomstig van de planners van het Hoogste Universele Bestuur van het Gouden Tijdperk van de Aarde, en St. Germain is één van de opdrachtgevers geweest die de akte heeft opgesteld, de akte die ongeveer 20 jaar geleden tot wet werd ondertekend. 

Het is een juridisch document, dus de bepalingen ervan kunnen alleen politiek en economisch van aard zijn, maar het doel ervan is niets minder dan wereldtransformatie. Als een indicatie van het belang van de wet, hebben de Illuminati de geplande aankondiging op 12 september 2001 weten te voorkomen door een terroristische aanval op poten te zetten die jullie kennen als “9/11”.

Omdat latere pogingen om NESARA aan te kondigen eveneens vergeefs waren, zijn de onderdelen ervan stapsgewijs geïmplementeerd dankzij het doorzettingsvermogen van lichtwerker-vrijwilligers, afkomstig uit andere beschavingen. 

Kortom, de structuur om de kwaadwillende controle over jullie wereld te vervangen, is vanaf het begin aanwezig geweest en zielen met spirituele en morele integriteit zullen dit goddelijke plan ten uitvoer brengen. [Veel berichten die op http://www.matthewbooks.com zijn gearchiveerd, bevatten uitgebreide informatie over de wet. Als je het woord NESARA intypt in de zoekbalk van het menu, krijg je toegang tot deze berichten.]    

Geliefde broeders en zusters, we eren jullie standvastigheid in het helpen van de beschaving van de Aarde om het Gouden Tijdperk te manifesteren en we ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

                                ______________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

https://mattthewmessages.blogspot.com/

vertaling: Marja en Rob

5-5-20

Kenmerkende leegheid van Amerikaans evangelisme

Oklahoma roept God in om de olieboeren te redden (Casper Thomas, BUITENLAND/fd, 29-4-20)

Stelling: Nog steeds wordt niet begrepen dat fossiele brandstoffen duivels werk is.

De lage olieprijs is fnuikend voor sommige Amerikaanse staten. Is corona niet aan te merken als daad van de Allerhoogste, vroeg Oklahoma’s gouverneur aan Trump. Want pas dán is stilleggen van de productie zonder contractbreuk mogelijk.

In het kort:

  • De lage olieprijs brengt de economie van oliestaten als Oklahoma, Wyoming, Alaska en New Mexico in gevaar.
  • De oliebedrijven zitten vast aan productieafspraken met de grondeigenaren.
  • Texas blijkt redelijk beschermd tegen de olieschok, omdat de staat zich heeft gediversifieerd.
  • Deskundigen adviseren de olieproductie aan banden te leggen en langzaam afscheid te nemen van deze industrie.

https://fd.nl/achtergrond/1342842/oklahoma-roept-god-in-om-olieboeren-te-redden

Verschil tussen ‘AI’ dat niet tot leven kan worden gewekt, maar virussen (Covid-19?) wel via een visioen Hiddinga

[Bron: Hiddinga, Transformatie naar nieuw leven; 28/29]

“We zweefden een korte tijd door een vreemd landschap dat er toch erg bekend uitzag. Het landschap had twee ‘gezichten’: het ene maakte de indruk mooi te zijn en het andere erg lelijk. Na verloop van tijd hielden we stil en keken nu uit op dat vreemde landschap dat alle delen van de aarde voorstelde. In één oogopslag kon ik alle werelddelen, eilanden en volkeren en hun doen en laten waarnemen, niet alleen in het groot maar ook in het kleinste detail. Ik zag alles wat mensen deden en opeens werd mijn aandacht getrokken door een aantal plaatsen in deze wereld. Ik zag dat mensen vreselijke ziekten kregen, ontstellende zweren en andere misvormingen. Veel mensen stierven en er was veel leed.

Op dat moment zag ik tegelijkertijd een ander beeld (in dit visioen leek het alsof het een tweede beeld was op een ander niveau waarmee de werkelijkheid van het eerste beeld werd geopenbaard) en ik zag dat de mensen deze  ziekten kregen omdat zij tegen geestelijke en lichamelijke wetten in leefden en werkten. De ziekten waren het gevolg van onwetendheid over verkeerd eten, verkeerde seks, verkeerd omgaan met materialen die zij niet kenden zoals giftige stoffen en radioactiviteit, maar er waren ook ziekten die met opzet door de ene mens werd veroorzaakt om de andere mens uit te roeien. Tonnen gifgas stonden opgeslagen en klaar om gebruikt te worden. Ook experimenten van groepen die werden uitgevoerd op een andere onwetende groep veroorzaakten deze problemen. Alle problemen werden in werkelijkheid door de onwetende mens zelf verergerd, maar deze ziekten manifesteerden zich slechts binnen kleine groepen op aarde, terwijl andere groepen er geen last van hadden.

Ik keek lang naar dit beeld, maar plotseling zag ik dat er nog een veel gevaarlijker bedreiging wachtte. Ik zag een vreemd beeld in de vorm van een ‘monster’ (geen echt monster, maar dit leek zo) dat langzaam veranderde en steeds sterker werd totdat het volmaakt was, en het monster viel de mensheid aan met een verbetenheid dier ongelooflijk was. Het was een gemuteerd virus en vrijwel alle mensen leden onder dit monster.

De engel sprak: ‘Zoals je ziet, is de mens verantwoordelijk voor veel problemen en ontstaat er veel leed doordat men veel dingen niet begrijpt en ook tegen goddelijke wetten ingaat. Men denkt het beter te weten [zoals ook in Atlantis! jw] en dat is hoogmoed van de mens op aarde. Alle problemen met kwalen, ziekten en de daaropvolgende pijnlijke dood die je op dit moment kent, hoeven niet te bestaan, maar zijn toch in het leven geroepen door de mensheid zelf. Het monster dat je ziet is echt en is een virus dat op dit moment bezig is met een mutatie totdat zijn uiteindelijke vorm gereed is. Dit virus brengt de grootste plaag die de mensheid zal zien, en zal veel stoffelijk leed brengen. Het monster is nog bezig te groeien en het zal nog even duren voordat je dit zult zien, maar komen zal het. Bedenk tevens dat de mensheid de groei ervan zelf bespoedigt door andere ziekten en virussen toe te laten, en door het medische geknoei van deze tijd zal de mutatie versneld worden.’ (…)

We weten dus nu wat ons te wachten staat…

Nu een analyse die ik nooit op een gevestigd medium – zoals een krant – geplaatst krijg over Covid19; ‘Alles verloopt zoals bedoeld in het kosmisch scheppingsplan’

Daarom hier mijn analyse waarom voor Covid19 nooit een sluitend antwoord en oplossing gevonden zal worden met als subthema’s: Wet van Oorzaak & Gevolg en machtsfactoren die strijd stimuleren tussen gevestigde elite/geld/materie/illusie enerzijds en kosmische wetmatigheden als onbekende factor bij die elites anderzijds.

Dat veroorzaakt de fundamentele breuk die altijd tussen machtshebbers en de massa’s van de bevolking bestaan heeft. Aanleiding voor deze onderstaande (schematische) samenvatting is het debat op RTL-podcast onder de rubriek Boekestijn & De Wijk als geopolitiek & -strategisch debat.

Centrale vraag: Waarom bestaan complottheorieën?

Mijn theorie is dat het in essentie gaat om strijd om de ‘macht’ tussen wetenschappelijke experts (RIVM) en ‘politiek’ bestuurders die zich vereenzelvigd hebben met het kapitalistische bestel in het algemeen enerzijds, en ‘massa’s die zich niet gehoord en gezien voelen anderzijds. Dat levert – zie multinationals – een enorme scheeftrekking op in financiële geopolitiek verhoudingen en dus ook wat betreft rechtvaardigheidsgevoelens wereldwijd. Dit als punt één.

Omdat het deze bedrijfsmatige conglomeraten van multinationals alléén maar te doen is om economische winst- en omzetverhoging  – met het gevolg: politieke – machtsverbetering waarmee alle regeringen ter wereld mee worden omgekocht, wordt de ‘gewone’ massa van de lagere inkomens steeds verder verzwakt, maar dat is niet geen schande op zichzelf vanwege onze tijdlijn. Wij leven namelijk in Maya-termen in het ‘Bronstijdperk en de IJzertijd’ (Marciniak 1996;23] en dus in het diepste 3D-bewustzijn dat maar mogelijk is, zodat we niet om die strijd heen kunnen, want de poort tot geestelijke verlichting. En dat wordt door spiritueel ingevoerde mensen altijd vergeten en daarom ontstaat weer een woedereactie vanuit die hoek omdat dit alles ‘zo onrechtvaardig’ is. Neen, dat is niet onrechtvaardig, maar geheel volgens de kosmische wetten van Oorzaak & Gevolg, dus van Karma. Hoezo?

Zonder de evolutie van mens die het mogelijk maakt dat hij alléén het hoogste kosmische bewustzijn kan bereiken doordat hij door de diepste diepten van deze lage dimensionale werelden heeft verkend en die levens heeft meegemaakt in de stof (ook uit eigen keuze en wilsbesluit), moet hij dus met deze ‘materiële’ oorlogen leren ómgaan – om zichzelf te leren beheersen én zich niet in deze ‘matrixconstructies’ te laten meesleuren; alléén daarom bestaan die symbolische ‘matrixborden’ ook, zowel op de snelwegen als in de ‘beroemde’ film The Matrix. Maar beiden zijn dus een complete illusie, omdat ze alleen bestaan in de diepste-materiële werelden zoals de onze, waar ze de mens tot leerstof dienen. Ze zijn dus niet te bestrijden want een kwestie van ‘geestelijke rijpheid’. De matrixborden op de snelwegen dienen om het verkeer beter te laten doorstromen, en de matrixbedrijven als onze Shell en alle grote conglomeraten in deze wereld van multinationals evenzeer: leef met de valse belofte van Adam Smith ‘hoe meer rijkdom zij genereren, hoe meer de armen daarvan eveneens profiteren. Dat is dus een giga denkfout want hat kapitaal accumuleert alleen om de miljardairs nog rijker te maken. Zij – de Gates’, Zuckerbergs etc. – zullen dát ook pas ná dit leven op aarde ontdekken zij (te laat) merken welk een dramatisch negatief karma dit voor hen persoonlijk heeft opgeleverd; dat moet allemaal wéér worden goedgemaakt. Tenzij… tenzij dan blijkt ook hiervoor de reserve geldt of opgaat: stel dat Bill Gates en Marc Zuckerberg lichtwezens zijn die juist de afspraak hadden gemaakt om dit leven met deze missie binnen te stappen, zoals nu ook is ook is gebleken dat Judas niét de verrader was van Jezus, maar zijn beste vriend (Gabriela en Reint Gaastra; ‘Jij bent God’; 2009), én door Jezus is verzocht om hem te verraden omdat dat kosmisch noodzakelijk was. Dan blijft dus als énige conclusie over, dat niemand ten tijde van dát gebeuren – of van welk gebeuren dan ook – niemand wist wat de (echte) ‘Realiteit’ (was)/is. En da geldt dus ook voor Covid19. We leven in een gemaximeerde stoffelijke wereld, die binnenkort gaat transmuteren naar 5D en dan zijn al deze ‘onrechten’ en ‘onrechtvaardigheden’ voorbij. En allen die in 3D blijven hangen, blijven doorleven op een andere planeet omdat Moeder Aarde als onze planeet eerst geheel gezuiverd moet worden om een 5D-mensheid te kunnen ‘voeden’ maar dan zonder een bio-industrie. Tot zover.            

Volg dus geen complottheorie! Allemaal zinloos totdat je het doorkrijgt wat er gebeurt! (parafrase van Johan Cruyff)!