Categorie archief: chaos

De wereld in reset, de verandering is al voelbaar

17 maart 2020 / Door Martha Krul

Die dolle, gekke, doorgedraaide wereld komt tot “rust”.

Wij hebben er jaren in gezeten.

Een dolgedraaide wereld.

Het kon niet hoger.

Het kon niet beter.

Het kon niet sneller…..

Iedereen vroeg zich af hoe lang kan dit doorgaan?

Nu valt er ineens een stilte.

Het leven verandert van richting.

Dit geeft verwarring in de samenleving.

Dit geeft verwarring in onszelf.

Wij mensen die leefden in een hele kleine wereld,

Een wereld waarin iedereen zijn best deed te overleven.

Wij vroegen ons in stilte af, hoe lang nog…….?

Nu valt er ineens een stilte in die gekke, dolgedraaide wereld.

Dit proces is niet zo gemakkelijk als je zou denken.

Kijk maar eens naar een vakantie.

Rennen en nog eens rennen en dan ben je op de bestemming en mag je loslaten.

Onze biologische klok heeft daar 10 dagen voor nodig.

Tegen die tijd begin je al weer aan je terugreis te denken.

Velen hebben het gevoel, oh die paar weken komen wij wel door.

Dit wordt een reset die veel meer impact heeft dat je nu zal verwachten.

Het wordt niet meer zoals het was.

De wending is ingezet.

De wereld van gekte en veel te hoge snelheid komt in een heel andere flow terecht.

Wanneer je daar nu in alle rust over nadenkt, dan snap je hoe ver de gevolgen gaan van deze reset.

Het is een hele bijzondere tijd.

Leer van deze stilte positief gebruik te maken.

Gebruik je social media voor je contacten.

Ga sociaal even bij elkaar buurten.

Je bent misschien fysiek erg geïsoleerd, maar ons internet is nu een uitkomst.

Over de gehele wereld kunnen wij even contact met elkaar maken.

Laat de liefde en de warmte naar elkaar stromen.

Werk met licht en liefde.

De nieuwe riviertjes zijn al aan het ontstaan.

Deel met elkaar die positieve berichten.

Houd je eigen vuur brandend.

En steek elkaar aan met het licht.

Er is zoveel moois dat onze kant op komt.

Hier hadden wij niet van kunnen dromen.

Het licht breekt door.

Jij was wakker en wist wat er gebeurde.

Niet meer rennen, hollen, vliegen maar juist aandacht voor elkaar.

Het is even wennen.

Het is niet meer hoe het was.

Het komt ook nooit meer terug.

Lichtwerker de tijd is NU.

Namasté

Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/

Oorspronkelijke stof ofwel Chaos genaamd

‘Blavatsky stelt dat de Foeniciërs al denkbeelden hadden over het ideële zonlicht als de geestelijke invloed die van de hoogste God, die zij Iao noemden, uitvloeit. Wijsheid werd hier als het mannelijke deel ervaren, terwijl de oorspronkelijke stof, of Chaos, het vrouwelijke deel voorstelde, geest en stof vormden de samen-eeuwige.’

Nu begrijp ik dat de oorspronkelijke stof chaos wordt genoemd vanwege het ongeordende karakter ervan, dat ook de dagelijkse betekenis is van ons begrip chaos. En dus logisch dat het de oorspronkelijke stof was, want de stof die wordt gebruikt om leven of een voorwerp te scheppen, wordt vanaf dat moment ook gestructureerd volgens een bepaalde, zeg maar kosmische blauwdruk(ken).

Een tweede opmerking over ‘geest en stof vormden de samen-eeuwige’: dat is inderdaad de samen-eeuwige aangezien de geest in de vorm van de ‘potentiële afscheidingsziel’ – dat is volgens Hiddinga de goddelijke ziel die er voor kiest om in geïncarneerde vorm – dus kiest voor een afdaling in de lagere (levens)dimensies – van de lagere trillingsgetallen – om daar te kunnen gaan leven om zodoende te leren ervaren wat het leven aldaar betekent en dat leven te leren beheersen. Vandaar dat die zielen die oneindig en eeuwig levend zijn, daar bewustzijn kunnen opbouwen, omdat je dat alleen in de leerschool van de laagste lichtfrequenties – vanwege de traagheid van dat leven daar – kunt opgroeien naar het stapsgewijs ophogen van je eigen lichtfrequenties, op weg naar verlichting (afscheid van het dualisme op stoffelijke planeten) en hogere dimensies tot uiteindelijk het opgaan in de volmaakte kosmische Levensbron ofwel de Albron.

‘De oude wijsbegeerte leerde dat door de openbaring van de Wil, door Plato de Goddelijke Idee genoemd, al het zichtbare en onzichtbare tot ontstaan kwam. Zoals God schept, kan ook de mens scheppen.’

Omdat de mens een godskiem is en dus als ziel altijd heeft bestaan om bewust het goddelijke leven in goddelijk bewustzijn te leren manifesteren. Mens is dus een potentiële Godmens, maar moet daarvoor een loodzware leerweg doorlopen. Maar ieder – op welke planeet dan ook – mens bezit dat DNA om die in welke vorm dan ook te ontwikkelen. Daarbij moet dan wel onderscheid worden gemaakt tussen de mens op aarde en welke andere planeet dan ook, omdat er subtiele verschillen bestaan tussen alle mensengolven of -stromen (in de termen van Hiddinga), dus een vorm van ‘mensenrassen’, zonder in de rassentheorieën van het duistere deel der mensheid te vervallen. Maar dit laatste behoort ook tot de aardse leerschool.

‘Door scherpe concentratie van de wil wordt de vorm concreet en zichtbaar in al haar objectiviteit. De mens is tot magiër geworden omdat hij het geheim der geheimen heeft geleerd.’

Magie heeft bij Blavatsky een positievere klank dan in het hedendaagse taalgebruik, hoewel ook zij zwarte van witte magie onderscheidt.’

[Bron: Jacob Slavenburg, H.P. Blavatsky. 1991; 34-35]

De ‘noodzakelijke’ chaos wordt zichtbaar; vervolg op vorige ‘mislukte’ blog

ROB DE WIJK

De Venezolaanse president Maduro laat zich niet zomaar door parlementsvoorzitter, oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Guaidó aan de kant schuiven. Logisch. Hij ziet zichzelf als legitiem leider. Maduro boekte vorig jaar immers een overweldigende verkiezingsoverwinning en beschouwt Guaidó’s actie daarom als een ordinaire staatsgreep.

Afgezien van de vraag of hij zijn leven nog zeker is na een aftreden, heeft hij een paar machtige anti-westerse bondgenoten die niet wakker liggen van het feit dat zijn verkiezingsoverwinning frauduleus is en dat hij zijn bevolking terroriseert. China, Rusland en Cuba, volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton de ‘trojka van de tirannie’, staan pal achter hem. En ondanks enkele deserties houdt Maduro ook nog steeds de steun van het leger en die van een belangrijk deel van de bevolking.

Omdat China, Rusland en Cuba tegenover een westers blok van Amerika, het Europees Parlement, afzonderlijke EU-lidstaten – waaronder Nederland – en een aantal Zuid-Amerikaanse landen staan, is de strijd tussen Maduro en Guaidó nu meer dan een binnenlands conflictje. De inzet is hoog.

Venezuela is gezegend met de grootste olievoorraden van de wereld. Amerika importeert uit dat land de meeste olie. Trump wil met sancties Maduro pootje lichten, zo de export naar Cuba stopzetten en de omvangrijke afspraken over olie-voor-leningen tussen Venezuela, China en Rusland frustreren. Daardoor wordt na een machtsovername alleen al China met een niet te incasseren schuld van bijna 70 miljard dollar opgezadeld. Het conflict heeft hierdoor een explosieve geopolitieke dimensie gekregen.

De situatie wordt letterlijk explosief als Trump doet wat hij in augustus suggereerde: een militaire interventie om Maduro te verdrijven. Deze suggestie werd door een aantal landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied terecht als een gevaarlijk en onbezonnen plan van tafel geveegd. Luchtaanvallen zouden totale chaos creëren en voor een grondoffensief zijn volgens analisten 200.000 militairen nodig.

Maar ondanks de mogelijk rampzalige gevolgen groeit de steun voor zo’n interventie onder het enorme aantal uitgeweken Venezolanen. Nu al ontwrichten ongeveer 2,5 miljoen vluchtelingen en migranten de regio, en heeft nog eens een half miljoen zich buiten de regio gevestigd. Onze laatste resten tropisch Nederland, zoals schrijver W.F. Hermans ‘onze’ Caribische eilanden omschreef, kunnen er van meepraten. Alleen al op Curaçao zitten er tegen de 10.000 op een bevolking van 160.000. Nederland is op grond van het Koninkrijksstatuut verantwoordelijk voor de veiligheid van deze gebieden.

Een Amerikaanse interventie of een burgeroorlog waarvoor Maduro zelf waarschuwde, kan de situatie onhanteerbaar maken. Door de actie van Guaidó en de steun die hij uit het buitenland krijgt, is een gevaarlijke nieuwe dynamiek ontstaan.

Of de door jarenlange bezuinigingen aangetaste Nederlandse krijgsmacht effectief massale stromen vluchtelingen kan tegenhouden, evacueren of opvangen is de vraag. Dat geldt zeker als de Bolivaarse Marine van Venezuela wordt ingezet. Dit is niet ondenkbaar. Het Nederlandse besluit om op verzoek van Amerika en Guaidó van Curaçao een distributiepunt voor humanitaire hulp aan Venezuela te maken, zal Maduro met argwaan bekijken. Voor hem is buurland Nederland daardoor partij in het conflict geworden. Hopelijk heeft Nederland goede afspraken over militaire steun met de Amerikanen gemaakt.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/562/articles/855972/23/2