Categorie archief: PortaalvanalleMogelijkheden

Aartsengel Metatron: “Jullie Zijn de Meesters van Deze Nieuwe Tijd”

15 September 2016 / Shanta Gabriel

Posted: 16 Sep 2016 05:32 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 17-9-16]

Aartsengel Metatron

“Jullie Zijn de Meesters van Deze Nieuwe Tijd”

15 September 2016 / Shanta Gabriel

Verlichting is mijn, uitbreiding is dijn. Door deze leringen, wordt jullie Aarde vlak verlicht met de pure Bronenergie.

De gebieden van de Transcendente Gedachte zijn een werkelijkheid die nieuwe niveaus van Harmonie en Vreugde in jullie leven kunnen brengen. Als je toegang verkrijgt tot nieuwe gebieden van hoge-frequentie verbinding, neemt je evolutie als Bronenergie Altijd Uitbreidend in/naar de Nieuwe Dimensies van de Aarde toe.

Door je persoonlijke werk met het uitlijnen van de chakra’s, groeide je meer diep verbonden naar de spirituele kern van je wezen. Dit dan stond jou toe om deze focus te gebruiken op de Chakra’s als een meditatie gereedschap om meer uitlijning te brengen in/naar ieder gebied van je leven.

Wanneer jij jezelf opent voor de stromingen van het Goddelijke Licht van Bronenergie door je Kroonchakra in meditatie, bereid jij je lichaam voor op het ontvangen van grotere frequenties zonder schade of opschudding aan je zenuwstelsel. In feite, is meditatie met Licht één van de meest geruststellende algemene elixers die je kunt gebruiken voor een overgestimuleerd zenuwstelsel, hetgeen aldus velen van jullie energetische gevoelige zielen ervaren.

De geschenken die je ontvangt van deze oude en engelachtige vorm van meditatie zijn veel groter dan zij in het moment schijnen te zijn. Je tapt in op niveaus van Goddelijke Goedgunstigheid die je nog nooit eerder ervaren hebt.

Veel meer transcendent besef komt beschikbaar wanneer jij jezelf tijd toestaat om in de prachtige gebieden van het Gouden Licht te zitten. Het is het rijk van de Engelen dat in je leven werkzaam is, om Goddelijkheid in je dagelijkse uitoefening te brengen en je leven op alle niveaus te verheffen.

Dit dagelijks onderdompelen in het Licht via je meditatie zal nieuwe dimensies van Goedgunstigheid in/naar je leven brengen. Het is belangrijk om je te herinneren om Goddelijke Goedgunstigheid in/naar je wereld voort te roepen, aldus je te allen tijde in een gebied van Goedgunstigheid en Gemak kunt leven.

Weet dat de Rivier van Alle Creatie door jou heen stroomt in machtige stromingen en alle energie verstrekt die je nodig hebt. Met dit besef kan je toegang verkrijgen tot de grotere niveaus van Liefde en Intelligentie door de kracht van Goddelijk Licht als het je energiesysteem binnenstroomt, en aanzienlijk je leven verbetert. Dit is niet alleen bekrachtigend voor jou, maar door deze activiteit word je een zegen voor de wereld.

Hoewel jullie het Verlichte Bewustzijn van de Bron nastreven, willen wij jullie ook terug naar jullie wortelen brengen. Wij bedoelen dit letterlijk, omdat het toegang verkrijgen tot de Oneindige Intelligentie een Aardend Systeem nodig heeft dat jullie toestaat om het in/naar het bewuste besef te brengen. De grootsheid van het Verheven Bewustzijn is te uitgebreid om een permanente armatuur te worden in jullie aardse leven zonder het momentum en het anker van een wortelsysteem dat jullie helpt om deze verheven staten terug naar het menselijke besef te brengen.

Jullie kunnen in heelheid leven wanneer jullie een wortelsysteem van verbinding voor de Aarde vasthouden, hetgeen jullie toestaat duidelijk te blijven en in grotere Harmonie te leven met alle aspecten van jezelf. De voorzieningen die jullie gemaakt hebben om de kanalen via jullie chakrasysteem te openen, ontsteken de noodzakelijke frequenties om geïnspireerde actie in jullie leven aan te vonken.

De creatie van nieuw leven vereist toegang te verkrijgen tot jullie Goddelijke Potentieel en Uitbreidende Inzicht. Het gebruiken van de zuivere afdalende stroom van bewustzijn doorheen jullie fysieke vorm verankert deze hogere frequenties op de Aarde. Deze afdalende stroom is wat jullie Lichtlichaam toestaat zich te ontwikkelen. Via jullie bewuste besef van het Goddelijke Licht, creëren jullie de kracht van Goddelijke Ontwikkeling. Toegang hebben tot de wijsheid van Oneindig Bewustzijn is een doel die velen buiten zichzelf zoeken, wanneer in waarheid deze afstemming slechts mogelijk is binnenin de verfijnde stroom van jullie wezen.

De versmelting van het Goddelijke Bewustzijn met het menselijke besef is een werk binnenin. De druk die jullie voelen om deze staten te bereiken is slechts de Oneindige Aanwezigheid die binnenin jullie werkzaam is, jullie aansporend naar grotere hoogtes van begrip, aldus jullie alledaagse manieren van leven kunnen creëren die op alle niveaus aangevonkt worden met Goddelijkheid. Wij zeggen alledaags omdat dat is hoe jullie denken, maar vanuit ons perspectief, is er niets alledaags aangaande het menselijke leven op de Aarde. Jullie leven is een buitengewoon avontuur. Het zou jullie helpen als jullie alleen maar zouden willen geloven dat dit waar is, omdat het dat vanuit ons perspectief is.

Sta Goddelijkheid toe om door jou heen te gutsten vanuit de hoogste Bronenergie, Goddelijk Licht brengend doorheen ieder aspect van je leven. Wanneer het ook maar is dat twee of meer bijeengekomen zijn, neemt, zoals gezegd wordt, een kans om de gehele mensheid en de Aarde te zegenen met de hoogste frequenties van Creatieve Oplossingen en overkoepelende grootsheid voorrang. Wij gaan partnerschappen met jullie aan om al het leven te zegenen.

Gebruik deze kans om de wereld te veranderen en de Hemel naar de Aarde te brengen. Verspreid Hemelse Goedgunstigheid en Goddelijke Liefde doorheen de gehele mensheid. Verhef de frequenties van jullie leven aldus de gehele mensheid mag weten dat zij ook de gaven hebben die zij nodig hebben om op grotere manieren tot bloei te komen dan zij zich voorstelden mogelijk te zijn. Gebruik de kracht van jullie zegen om een nieuwe golf van bewustzijn te stimuleren, dat alles dat nodig is voor Harmonie binnenin alle wezens en doorheen al het leven voort kan brengen. Liefdevolle zorg voor de Aarde is slechts een zegen verwijderd.

Jullie bekwaamheid om toegang te verkrijgen tot hogere staten van bewustzijn creëert de verantwoordelijkheid om hen naar de Aarde te brengen, aldus allen tot bloei mogen komen in de ontwaking van een nieuwe meer bewuste manier van leven.

Wij hebben gezegd dat de gehele mensheid nu een kans heeft om op manieren te ontwaken die slechts mogelijk waren voor een paar in andere generaties. Wanneer het ook maar is dat nieuw leven nodig is op de Aarde, doen nieuwe openingen zich voor in de toegangspoorten van de Hemel. Dit is die tijd.

Verkrijg toegang tot het Portaal van Alle Mogelijkheden door jullie focus van besef, en zegen de Aarde met een verheven Ademhaling van het Leven. Jullie zijn de meesters van deze nieuwe tijd, en het is door jullie zegeningen dat het Nieuwe Gouden Tijdperk op Aarde geboren wordt. Het is het waarom jullie kozen om nu hier te zijn – om een nieuw tijdperk vanuit de rijken van chaos binnen te brengen. Jullie zijn hier om een fundering te vestigen welke de spreekwoordelijke Feniks bekrachtigt om uit de as van het oude paradigma op te stijgen en Lichtgebieden te creëren die toestaan voor Harmonie, Welzijn en Vrede om op de Aarde te zegevieren.

En bovenal, zijn jullie hier om de Goddelijke Liefde te verankeren die jullie zijn op een Aarde die schraal is, en behoefte heeft om gevoed en gekoesterd te worden door wat alleen jullie Liefde kan geven. Nieuw leven wacht op jullie zegen. Geef het vrijelijk en jullie zullen op manieren ontvangen die jullie nooit gekend hebben.

Denk er boven alles aan dat alles goed is en zo zij het.

Shanta Gabriel voor Aartsengel Metatron

September 15, 2016

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©2016 – Permission is given for this post to be shared as long as it is used in its entirety and credit is given to the author(s) with the website posted. www.TheGabrielMessages.com