Categorie archief: 5D

De fasen van ontwaken – die ik ergens tegenkwam – tussen 3D en 5D zoals het ervaren kan worden, want iedereen ervaart het anders want ik heb er een eigen tekst van gemaakt

Fase 1:

‘Je leeft in een 3D werkelijkheid, in een matrix en ziet niet de condities en patronen die in jouw DNA verankerd zitten.

*Niet iedereen die in een 3D-werkelijkheid leeft, zit in een matrix. Dat is geen wet van meden en persen. Je leeft alleen in een matrix als je een onbewust leven leidt en geen mogelijkheden hebt gecreëerd om je leven zelf en eigenstandig vorm te geven. Je hoeft niet bij een multinational te gaan werken als je hoog opgeleid bent en veel verantwoordelijkheid kunt dragen. Inderdaad hebben alle bedrijven hun eigen vaste of minder vaste – half chaotische – regels, maar als het je ergens niet bevalt zorg je dat je een andere baan krijgt. Iedereen die bang is dat het je lot is om onvermijdelijk in dienst moet treden met een strak georganiseerde hiërarchie en vastomlijnde bedrijfsregels, heeft zich bang laten maken door de beruchte film The Matrix. Maar laat ik hen geruststellen: een fictief verhaal waarin de auteurs en regisseurs zich hebben laten leiden door hun eigen fantasieën zodat een spannend decor kon worden opgebouwd en daarmee een gegarandeerd filmsucces werd gegenereerd. Pure fictie. En niets anders. Een zelfde serie onzinnigheden staan hieronder vermeld:

‘Je leeft naar de maatstaven van de maatschappij en stelt geen of weinig vragen of het allemaal wel klopt.

Je beleeft jouw wereld vanuit een ik-perspectief’

*Die jou vanuit eenzelfde frame van de matrix wordt aangepraat.

Fase twee [‘het proces die je worden aangepraat vanuit de media of andere ‘influencers’]:

‘Je wordt door iets of iemand intens diep tot in jouw kern geraakt.

Je voelt zoveel emoties door jouw lichaam gieren en je voelt dat er binnenin jouzelf dingen aan het veranderen zijn, zonder dat je snapt wat er gaande is.’

Er begint een bewustwordingsproces bij jou op gang te komen, waarbij je alleen met persoonlijke doorzittingskracht schijnbaar onbeweeglijke zaken in beweging kunt brengen die leiden tot jouw persoonlijke veranderingsproces:

‘Je merkt dat oude overtuigingen niet meer passend zijn en dat jij wel eens héél anders kan zijn dan je dacht te zijn.

‘Je begint vragen te stellen en je denkt af en toe dat je van je padje af bent, maar ergens breekt er iets met enorme kracht in jou open.

‘Maar ook al is de beweging in gang gezet, jouw ego is nog steeds aan het roer en laat jou twijfelen aan alles wat in jou aan het verschuiven is.

‘Je wuift jouw intuïtie nog weg, al komt deze steeds sterker door.

‘Je houdt nog steeds vast aan oude patronen en gedachtegangen en ziet nog niet dat jouw ziel steeds meer ruimte maakt om in te dalen, want er zit nog veel troep dat opgeruimd moet worden.

‘Je probeert te leven zoals jij altijd al deed, maar het klopt niet meer voor jouw gevoel.

Fase drie:

‘Je zit tussen twee werelden in, de 3D wereld en de spirituele wereld (je zielsverlangen)

‘Je bent op zoek naar informatie om te weten te komen wat de roots zijn van jouw pijn en verdriet etc. dat naar de oppervlakte is gekomen.

‘Je voelt dat je erdoorheen moet en dat er zoveel in jou geopend is dat er geen weg meer terug is.

‘Jouw oude leventje werkt niet meer en klopt niet meer.

‘Er is een leven vóór en een leven ná….want dat blijkt te kunnen als je veranderingen in gang hebt gezet.

‘Je zet je af tegen de mensen in de buitenwereld; je wil de diepte in en kan niet zo veel met oppervlakkige gesprekken.

‘Op allerlei gebieden word jij losgekoppeld van vriendschappen, werk, omdat het niet meer bij jou past.

‘Je gaat aan de slag met jouw triggers en trauma’s, jouw innerlijke kind stukken en jouw schaduwkanten.

‘Jij gaat leren wat gezonde grenzen voor jouw betekenen, maar soms laat je jezelf nog uit jouw energie trekken.

‘Deze fase is hardnekkig en kan lang duren, omdat je steeds weer een laagje dieper gaat en je blijft opruimen en blijft werken aan jezelf.

‘Je verlangt naar rust en hebt het gevoel in kringetjes rond te draaien.

‘Het is een periode van eenzaamheid en je alleen voelen.

‘Het liefst draag je al het karma af, het moet maar eens klaar zijn!

‘Toch blijf je vertrouwen houden in jouw proces en durf je steeds meer in overgave te gaan en in het moment te leven.

Face 4: Eigen denkvermogens veranderen en gaan je leven leiden!

‘Je herinnert je steeds meer wie jij werkelijk bent en jouw gaven die in stadium 2 en 3 weer naar de oppervlakte komen, worden steeds sterker. 

‘Je ervaart synchroniciteit door de vele tekens op je pad.

‘Mensen lijken als vanzelf op jouw pad te komen om jou precies dát te geven wat nodig is voor jouw groei.

‘Je voelt de kracht van samen en eenheid met elk levend wezen.

‘Je brengt de balans terug tussen jouw mannelijke én jouw vrouwelijke kanten die jij belichaamt.

‘Je merkt dat jouw denken steeds minder ego gestuurd wordt en jouw emoties door jou heen stromen zonder je ermee te identificeren.

Je hoeft niemand meer te fixen, je hebt geen behoefte meer aan vinger wijzen, want je snapt dat iedereen precies daar is waar hij of zij zijn moet.

Fase 5: Op weg naar geestelijke volwassenheid

‘Je kan jouw ego eigenlijk niet meer vinden, het is opgelost.

‘Je voelt je enorm krachtig en liefdevol te voelen en begint eindelijk compassie voor alles en iedereen te voelen.

‘Je hoeft niets meer van anderen, je voelt je verbonden zonder gebonden te zijn.

 ‘Je begint jouw eigen heelheid te voelen en waar dat nog niet compleet is werk je eraan. Zo groeit het vermogen dat jij weet dat jou niets kan overkomen, en dat er hulp van hogerhand voor jou klaarstaat als je erom vraagt. Want je moet er wel om vragen.

‘Je weet ook dat de dood alleen een overgangsfase is van het een in het andere leven.

‘Je bent als mens zo enorm gegroeid dat jij jouw eigen creator bent geworden al gaat dat stapsgewijs en dat je zelf steeds meer verantwoordelijk bent voor alles in jouw leven gebeurt.

‘Je hoeft maatschappelijk nergens naar toe en je hoeft niets na te streven.

Je bent enkel aanwezig in het NU, je bent thuis in het NU in 3D-omgeving maar tegelijkertijd ál in 5D of érheen op weg, want voor mij geldt dat je pas volwaardig in 5D leeft als je een eigen lichtlichaam hebt en volkomen in evenwicht en balans bent. Er leven mensen op aarde die in een 3D-lichaam hier wonen, maar energetisch volledig in 5D kunnen manoeuvreren.

Een nuttig ‘weetje’ op weg naar 5D

‘Volgens de ‘Hermes Trismegistos’ waren er drie ‘graden’ in de Egyptische Thot-mysteriën:

 • Stervelingen: zij die wel onderricht hadden genoten, maar nog geen innerlijke visie hadden ontwikkeld.
 • Intelligenties: zij wier visie hen in staat stelde zich af te stemmen op andere levensvormen in het universum.
 • Lichtwezens: zij die één waren geworden met het [goddelijke] licht.*

[Bron: Murry Hope, De Sirius connective. Onthullende feiten over het oude Egypte. 1997;225]

Over de lemniscaat van weten en niet weten

*Deze zin las ik bij Chris den Daas en zette me aan tot dit schrijven. “Als twee mensen niet weten dat ze niet weten, zal hun discussie eindeloos doorgaan.” Daarbij plaatste hij een afbeelding van een Lemniscaat. Het eerste beeld wat ik hier bij kreeg door de herkenning was als een van de twee de andere kant op stroomt, dan ontstaat er een botsing of vermenging van de stroom of als een van de twee stilstaat, kan de ander wellicht afremmen.

De Lemniscaat is het symbool van harmonie en transformatie, van de oneindige stroom van leven, die van de ene lus zichzelf doorkruist in het midden en daar een nulpunt maakt om vervolgens op te gaan in de andere lus. In het midden is het punt van creatie, van begrip, van leegte en stilte. In de lussen stromen de onder en bovenstromen. Als je het symbool 3d zou bekijken en rond zou maken krijg je een donut, waarin de stroom door het gat in het midden, het nulpunt, weer opnieuw boven komt in de lus, om vervolgens weer over te stromen het gat in. Dit is hoe het leven stroomt als een eeuwige ademhaling. In en uit.

 • Waarom stroomt ons leven niet op dit moment en wat raakt mij zo hierin? Ik voel dat het angst is. Sorry, ik zou mij er bijna voor verontschuldigen. Ik ben bang voor de slapende mens en dan vooral voor de herhaling, van zoals geschiedenis bijvoorbeeld dicht bij liet zien in een andere verhaalsetting, met daarin de beroemde zin: We hebben het niet geweten. Ik weet zeker dat er mensen waren die zich uitspraken. Die waarschuwden. Die voor gek versleten werden. Die zelfs de aandacht kregen van de propagandamachine, zoals de NOS vandaag de dag deed met de mensen die in ons land en wereldwijd vragen stellen, die kritisch zijn, welke de NOS feilloos suggestief wegzet als een minderheid van extreem links en rechts en lager opgeleid, want daar is men schijnbaar erg gevoelig voor in ons kijk eens hoe trots we zijn op onze nuchterheid en calvinistische doe nou maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Doe er dan nog een leuke studentikoze vetharige jongeman bij, die dit lichtelijk cynisch uit de doeken doet in een summier niet onderbouwd verhaaltje, met een obesitas hoofd virologie en een verslaggever die vooral ook de minder wel bespraakte in beeld laat komen en de rest van de geïnterviewde weg zet als, ja als wat eigenlijk? Dat was mij nou ook niet helemaal duidelijk. De nadruk lag niet op goed onderbouwde journalistiek. Verder zag ik vooral mensen die zich uitspraken vanuit hun hart. Daar is geen opleiding voor nodig en stoort mij de arrogantie van hoe zoals gewoonlijk het nieuws gebracht wordt en ik mezelf vervolgens een cabaret zie beschrijven. Dit is waarom ik tien jaar geleden de tv de deur uitdeed. Met de krant een vuurtje aanmaak. Wat mij wellicht zo raakt is mijn rol als moeder en de wereld die ik achter laat voor mijn kinderen. Ik keer iedere keer weer terug het slagveld in om te strijden voor waarheid, tegen beter weten in en oh zo menselijk begrijpelijk.

Lieve Nicole, omdat wij hetzelfde vuur kennen dat we voor waarheid en gerechtigheid ‘gaan’ en dit proberen uit te dragen, kan ik me voorstellen dat we elkaar kunnen ondersteunen. Want jij houdt me een spiegel voor en ik hoop dat omgekeerd ook het geval zal zijn. Ik hoop dus dat ik jou op mijn beurt kan helpen om je te verlossen van jouw dilemma’s, die overeenkomen met de mijne.  

In dat verband heb ik de afgelopen vijf jaar bij allerlei spirituele bijeenkomsten klachten tegen het materialisme en businessmodellen aangehoord en terecht natuurlijk, maar ik werd er op zichzelf al ziek van omdat ik de machteloosheid die daarin doorklonk, zo voelde. En daarvan heb ik geleerd: Dát is op een bepaalde manier zinloos in een 3D-omgeving, waarin het materialisme nu eenmaal hoogtij en dat valt met een toverstokje niet te veranderen, en daarom wat mij betreft een kwestie van *geduldig afwachten* tot de omstandigheden ‘beter te controleren of beïnvloeden zijn’ (geworden) zodat aan te voelen is wanneer het wél tijd wordt om effectief in te grijpen. Dat is nu nog niet mogelijk. Dus iedere poging om dat soort verschijnselen aan te pakken moet éérst zorgvuldig worden opgebouwd, wetend dat er energetische krachten meespelen en een onzichtbare achtergrond vormen. En niet alleen ‘vormen’, maar ook ‘meespelen’, maar dan helaas wel onzichtbaar hun rol meespelen.

Daarom heb ik mij sinds die geluiden die ik aanhoorde, ook stilletjes teruggetrokken om al mijn ideeën en antwoorden zelf op te bouwen, om die op het moment X te lanceren en de tegenactie in te zetten. En ik voel dat we elkaar in dat proces kunnen aanvullen, door over en weer elkaars ideeën, indrukken en wanhoop ook met elkaar uit te wisselen en te bespreken. Mijn model is inmiddels als volgt te omschrijven. Eerst zoeken naar de verklarende en begrijpelijke processtructuren, die spelen en omdat ik weet dat je die sterke maatschappelijke krachten moeilijk effectief kunt bestrijden en ontmantelen. Je zult eerst een complete analyse moet ontwikkelen hoe die strijd kán en móet worden aangepakt. En wat mij betreft geldt er dan een ‘evolutieproces’ of evolutiemodel bestaat van een ontwikkeling die uitgewerkt kan worden: die machthebbers zullen namelijk uiteindelijk tóch verliezen vanwege alle roofbouw die zij op moeder aarde plegen, en dat onhoudbaar wordt.

 • Ik moedig aan met vragen. Hopelijk zaadjes plantend. Waar stroomt het niet? Wat is de angst van een NOS. Wat is de angst van een overheid? Wat is de angst van de multinationals? Wat is de reden dat een overheid al lang niet meer zijn volk dient, maar wel een kleine lobby in dienst van grote multinationals? Zouden ze niet durven? Zou het iets van doen hebben met handelsverdragen? Zou het komen, dat alleen de Europese raad soeverein is in het beslissen en de rest van de wereld ook in deze verdragen-greep word gehouden? Waren al die mensen die destijds hier tegen protesteerde gek? Zouden er geen weldenkende mensen bij onze overheid werken? Zouden er daar geen kritische vragen meer gesteld worden? Als ik de NOS kijkende, krant lezende mens mag geloven delen we liever een item over mondkapjes, die een op een, voor de zorg wellicht beschermen, als die zelf een zwakke weerstand hebben, maar waarover ook hele zinnige vragen worden gesteld door wetenschappers die biochemie van ons lichaam bestuderen, dat dit juist averechts werkt. Dat dit ons juist verzwakt en het virus versterkt.

‘Angst’ is alléén kenmerkend in 3D-werelden, waar we nu middenin zitten, maar dan wel in de laatste fase ervan. Daarom hebben we nu ook te maken met onze transformatie naar 5D – met 4D als overgangsfase – . Daarom hebben we nu te worstelen met het feit dat die macht van multinationals langzaam maar zeker wordt afgebroken; omdat zij oud-denken vertegenwoordigen. Daar hoef je geen twijfels over te hebben. De enige oplossing is dus: daarmee rekening houden.

 • De mens word sowieso gemedicaliseerd. Vrouwen kunnen niet meer baren zonder ziekenhuis en ruggenprik. We piesen ons drinkwater vol met medicatie en hormoonpreparaten, los van alle glysofaten, die nu bijna iedere wereldburger uitpiest en verder opslaat, zonder erg te hebben in de effecten hiervan. Hoe komt het dat het er alle schijn van heeft dat we geregeerd worden door lobby? Ik vraag alleen maar iets. Ik zou niet willen dat iemand mij voor gek, voor complottheoreticus, voor links of rechts of nog erger laag opgeleid zou verklaren. Vrije mening is een groot goed in ons land. Ik denk aan de Theo van Goghs en de Wilders die van alles mochten uitkramen. Maar als een longarts oprechte vragen stelt, doet hij er diezelfde dag nog een rectificatie uitgaan, die de boel afzwakt. Je zou dan jezelf kunnen gaan afvragen of hij wellicht ook gebeld is door de inspectie van volksgezondheid of het rivm. Maar dat is nou net iets wat vandaag de dag niet mag en als je wel doet voor de camera, word je filmpje gecensureerd, zoals menig huisarts en wetenschapper al ondervond. Helaas werkt dit censureren niet en worden de filmpjes via wegen er om heen nog steeds vertoond, wat het tot een vermakelijk kat en muis spelletje maakt. Dus dan maar er een reportage aan laten wijden door de staatsomroep. Grappig is ook, dat voor de uitbraak er al sprake was van overdreven aandacht van nepnieuws. Het kan toch niet zo zijn dat alleen links, rechts en lager opgeleid zo opmerkzaam zijn en hoger opgeleid Nederland braaf knikkend slaapt? Was er geen spraken van recent dat we met elkaar consent waren niet meer in deze termen te spreken? Maar te spreken over praktijk opgeleid en boek opgeleid, zoiets was het toch? Zou het dan wellicht iets te maken kunnen hebben, met wie de eigenaars van de media bedrijven zijn, die ons nieuws maken? Hoe onafhankelijk zijn zij? Bestaat objectief en eerlijk nieuws wel? Wie betaald het salaris? Wie bepaald wat wel en wat niet gepubliceerd word? Gaat dat niet overal zo? Wie bepaalt wat?

Antwoorden die op vragen in deze alinea gesteld worden zijn al best te beantwoorden. Hoe kan ‘hoger opgeleid Nederland braaf knikkend blijven slapen?’ is zo’n vraag, en het antwoord luidt dat hoger opgeleiden juist tot die machtselite behoren en daarom met dat machtsspel moeten meewerken, want stel je voor dat je eigen machtsbasis wordt ondergraven? Dan valt je in een heel diep gat!  

 • Wat gebeurt er allemaal op onze aarde, terwijl de discussie doorgaat, omdat mensen niet weten, dat ze het niet weten? Ik zou dit wel willen weten…. Maar eigenlijk weet ik het wel.

Ik ben benieuwd!

 • De Lemniscaat is vandaag de dag symbool van de dualiteit. Van het donker en het licht. Van het voor en het tegen. Van het slapen en wakker zijn, maar met dezelfde ongewijzigde kern, waarin alle dualiteit samen komt. Hoe erg het ook lijkt. Het valt altijd door het gat, door de mand en de waarheid komt altijd aan het licht.

Mag ik aanvullende opmerkingen plaatsen? De lemniscaat is oorspronkelijk een symbool van oneindigheid en dat is dus een lastig probleem, dat ikzelf zou willen onderverdelen tussen de betekenis in de geestelijke 5D-wereld en anderzijds hoe deze lemniscaat in ons denken geïnterpreteerd kan worden. Zoals een symbool van dualiteit omdat de mens de opdracht heeft om zich te evolueren en transformeren van 3- naar 5D. En je weet natuurlijk dat in 5D geen donker bestaat, want dat is afwezigheid van Licht. Maar wel kan er verwarring ontstaan dat in 5D ook groepen bestaan die bijna eeuwig in lagere cocons blijven bestaan omdat zij wat geestkracht in de startfase van 5D leven, maar eigenlijk 5.0.0 zijn. Geen echte 5D-levens leiden, maar toch machtig genoeg zijn omdat zij ook niet noodzakelijk een stoffelijk levenscircuit zoals het rad van wedergeboorte zoals de aardse mens die kent, doorlopen.

Alleen de mensen die als ziel op aarde worden geïncarneerd, leren het onderheid tussen (de Boom van) goed en kwaad bewust te ontwikkelen, wat bij onbewuste wezens kon niet kan gebeuren, omdat zij dat bewustzijn niet in hun DNA nog nier hebben geactiveerd. Je hebt dus gelijk als je schrijft dat ‘het valt altijd door het gat, door de mand en de waarheid komt altijd aan het licht’, want dat moet ieder individueel mens altijd eerst zelf ontdekken. Zoals iedereen omgeven wordt door mensen, vrienden of collega’s die zich hiervan niet bewust zijn. Dus hebben ze daar geen weet van. En die gaan gewoon door in hun levens die uit automatismen bestaan. En daarom een karakteristieke uitspraak: alleen als je de verlichting hebt bereikt, dat ontstaat alleen licht en dus komt de waarheid alleen dán aan het licht, en dit als conclusie van die laatste zin in deze alinea.

 • Het niet weten wat er exact speelt achter de schermen, is niet hetzelfde als het innerlijk weten….
 • Het oeverloze tijdverdrijf is een afleiding voor onszelf. Het leven vraagt om even stil te staan. De stroom te doorbreken en langs ons heen te laten stromen, zoals de rivier om het rotsblok stroomt door de minste weerstand.
 • Ja ik voel soms even angst. Angst als ik de Lemniscaat oneigenlijk gebruikt zie worden, daar waar zij in essentie een hoge zuivere Elohim frequentie bevat en als zodanig gehoed wordt. Ingezet voor transformatie naar harmonie. Geduld is niet mijn sterkste eigenschap en de harmonie is ver te zoeken.

Dit laatste is ook een vanzelfsprekende eigenschap op aarde, omdat je ziel zich daaraan nog niet ontworsteld heeft; anders had je dit leven op aarde niet gekregen, want dat zou onnodig zijn. Het gaat namelijk om alle voorgaande levenservaringen uit al die levens bijelkaar. En was je dan ook al permanent in 5D woonachtig en werkzaam.

 • Wat heb ik nodig om weer terug te keren naar mijn plaats, die voorbij de dualiteit is? Wat mag ik mijzelf geven in deze tijd? Ik voel behoefte aan troost. Ik voel verdriet over wat ik zie. Het raakt mij hoe het ontwaken verdeeldheid toont en ik weet dat het nodig is. Ik voel dat ik wellicht hierin gedaan heb wat ik kon doen en dat ik nu ik voel dat het water komt, de berg op ga, niet blijf staan kijken als de rivier uit zijn oevers treedt om zo meegesleurd te worden. Dit voelt niet meer uit angst of onverschilligheid, maar uit common sense. Omdat ik anders niet kan doen wat ik kom doen. Ik voel dat ik van daaruit kan steunen. Kan uitreiken [aanreiken?]. Kan troosten. Praktisch er kan zijn, vanuit mijn uniekheid en authenticiteit. Het menselijke in mij voelt zich er bijna schuldig over en ik laat het er allemaal zijn, zonder enige vorm van zelfcensuur.

Deze behoefte aan ‘Praktisch er kan zijn, vanuit mijn uniekheid en authenticiteit’ wordt pas verwezenlijkt als je het rad van wedergeboorte aan het overstijgen bent, of al recentelijk ‘overstegen’ bent en dus in feite een verlichte persoonlijkheid bent geworden. Want wie hier rondloopt heeft dat nog niet bereikt. Maar tijdens dit leven gaan we dat bereiken. Hou dus moed!

 • Hiervoor mag ik eerst weer even mijn stilte in. In afzondering, voor zover dit gaat met een gezin en thuis scholing geven.
 • “Neem je plek in en vertrouw,” spreekt mijn moeder van de ander parabel. Ik, de mens, de vrouw, die ik ben, heb het te doen met een ieder die nu heen en weer geslingerd wordt, inclusief mijzelf, wat ik voel, door in dit veld te stappen. Ook al kozen we er allemaal bewust of onbewust voor om hier te zijn in deze tijd, om deze ervaringen met elkaar aan te gaan. Ik kan de onrust in mij, door mij heen voelen gaan en het is geen gezonde plek om lang te blijven. Het is slechts een stap opzij, naar het midden, naar het nulpunt, in de leegte, van de stilte, in de oorsprong van al het leven, welke diep gaande liefde is.

Even hier vanuit mijn eigen ‘weten en bewustzijn’ een mogelijk misverstand wegwerken: we zijn  ‘allemaal bewust of onbewust om hier te zijn in deze tijd’: wij als spiritueel levende personen zijn ons bewust van onze aanwezigheid als geestelijke ziel en proberen onze levensmissie hier te vervullen, zoals het vooraf uitgezocht en bepaald werd, want iedere ziel heeft een levensplan meegekregen. Mensen die dit bewust zijn kunnen deze opdracht ook gemakkelijker uitvoeren dan diegenen die zich hiervan niet bewust zijn, want die zijn hier om dit alles te ontdekken. En ik heb het geluk gehad om dit op jonge leeftijd te ontdekken omdat ik als bewust geboren ziel op aarde wist dat ik geleid werd.

 • Het is in het midden van de Lemniscaat, waar de leegte de sluier op lift. Waar een andere werkelijkheid zich onthult. Een werkelijkheid voorbij tijd en ruimte. Daar waar gedachten veel sneller manifesteren, wat zuiverheid van ons vraagt. Wat vraagt om de innerlijke strijd in onszelf te over winnen. Omdat de vrede in ons zelf. De liefde in en voor ons zelf. De liefde is voor het leven in en om ons heen.

Wat je hier omschrijft, is exact de overgang van 3- naar 5D, waarbij dit laatste dus staat voor volledige balans en harmonie in je eigen psyche. En dan ervaar je die problemen ook niet meer zo heftig als die anderen om je heen en juist onbewuste mensen die dit nog moeten doormaken, omdat de een nu eenmaal meer levens hier in afgelopen tijdperken heeft meegemaakt dan de ander. Jij en ik hebben dat al in voorgaande levens op deze aarde ontdekt en kunnen nu van die ervaringen profiteren. Want opgeslagen in ons geestelijk DNA.

 • Ik trek mij terug in mijzelf, omhult in de gouden raten van het witte licht veld van zuiverheid. Niet omdat ik slaap of me verheven voel. Niet uit onverschilligheid. Niet omdat ik t allemaal zo goed weet. Maar omdat ik luister naar wat ik innerlijk weet. Ik weet en herken dat ik weer heb onderzocht wat ik al weet, als een bevestiging aan mijzelf. Als een ervaring lerende ziel. Soms als een ongelovige Thomas. Soms als een krijger voor waarheid en licht. Soms als hoeder van de aarde. Soms als tijgerinmama. Voor nu is het even genoeg. Ik voel behoefte aan rust, indalen en verdieping, om het Al van leven te dienen, in mij en in al dat is.

Dit is mooi omschreven! Daarin zijn wij elkaars gelijke!

Ik hoop dat je iets aan deze woorden en reactie hebt, omdat ik voel dat we meer zullen kunnen gaan uitwisselen. Dat voel ik als nuttig voor onze taken in deze wereld.

Hartegroet, Jan Willem

[Bron:

Waarom er in 5- tot 7D geen leiderschap nodig is

* Teveel willen jullie nog oude wijn in nieuwe zakken gieten. Zo wordt al gesproken over nieuwe leiders, maar leven in een 5e of 7e dimensionale werkelijkheid vraagt en behoeft geen leiders. Wel gemeenschapszin, zelfbesturende gemeenschappen, welke deel uitmaken van en opgaan in een natuurlijke omgeving.* [Bron: – Yvonne]

Terugkerend naar de titel van deze blog: Waarom is er in de nondualiteit geen leiderschap nodig? Omdat ieder, daar levend lichtwezen, zelf een innerlijk leiderschap kent en vandaar uit leeft en juist dat maakt dus dat er alleen coördinerende sturing nodig als de omstandigheden daartoe vragen. Maar ieder 5- tot 7D-wzen is een autonoom en zelfstandig levende persoonlijkheid die zelf hun leven in persoonlijke als collectieve zin kunnen bepalen. In die nonduale werelden bestaat geen dualiteit en dat is het enige argument waarom op aarde wel partijpolitieke bestellen bestaan omdat er steeds tegenstellingen overwonnen moeten worden, die op voorhand binnen 5D en hoger niet bestaan. Op dat niveau bestaat alleen innerlijk leiderschap die bij ieder daar levend menselijk zielenwezens in dezelfde richting uitwijzen. Daarom zijn daar geen parlementen nodig.

* Vervolgens ontstaat er een beeld waarin groepen mensen in de natuur bij elkaar komen. Als een soort denktank, waarin creativiteit tot wasdom kan komen. Ik voel echt dat we geroepen worden om fysiek bij elkaar te gaan komen. “Juli?”*

Indien er overlegd moet worden – om welke redenen dan ook – dan zijn cirkelbijeenkomsten of cirkeloverleg zoals  voor een denktank de aangewezen methode omdat de deelnemers zich tot ‘moeder aarde’ kunnen richten en daar in het hart van de aarde vragen kunnen neerleggen. Door het contact dat er dan ontstaat komen de antwoorden naar boven komen in het hart van de deelnemers. En zo komt iedereen op hetzelfde besluit uit, hetgeen blijkt uit de rondegang door de cirkel. Mooie tekst van Yvonne, waarvoor mijn en onze dank.

Yvonne: https://www.facebook.com/groups/312979689112583/?multi_permalinks=858666541210559&notif_id=1588916309312213&notif_t=group_highlights&ref=notif

https://www.facebook.com/groups/565850570690235

‘Het universum heeft de leiding overgenomen’

3 Mei 2020 / Door Martha Krul

Posted: 04 May 2020 01:30 AM PDT

Het universum heeft de leiding overgenomen

5-5 een energieportaal, 7-5 een sterke volle maan

Wij zitten in een hele bijzondere tijd.

Een tijd van heel hard werken aan ons zelf.

Dat waren wij al behoorlijk gewend.

Nu wordt er nog een tandje bijgezet.

Het oude ligt achter ons.

Niet alleen in de maatschappij, maar ook in onszelf.

Ook wij staan op de drempel van wat was en waar naar toe.

Het is een prachtig, universeel plan.

Wij dachten als mensen dat wij de richting konden bepalen…..

Dat was ook heel lang wel het geval.

Maar NU is dat veranderd.

Wanneer de mens het oude weer “opbouwen” en verder wil gaan op het oude spoor,

zal dat door het universum niet worden toegelaten.

De vrije wil van de mens is in een ander daglicht komen te staan.

Het tijdperk van Aquarius laat zich meteen sterk gelden.

Nu is het universum aan zet.

De zielen die hier op aarde zijn hebben laten zien dat zij “ongewisse” tijden aan konden.

Dat zij creatief met nieuwe en veranderde omstandigheden konden omgaan.

Daarom zijn WIJ nu op aarde.

Wij voelen de energie versterken.

5-5 voelen wij aankomen.

Een bijzonder portaal dat onmiddellijk door de krachtige volle maan wordt versterkt.

De volle maan in Schorpioen die innerlijke conflicten ondersteunt.

Je zal heel duidelijk voelen dat je op een tweesprong staat.

Het oude achter je te laten en het nieuwe te beginnen.

Neem de tijd om goed te voelen waar altijd je hart al naar uit ging.

Denk niet in onmogelijkheden, denk in mogelijkheden.

Wij zijn de pioniers en bouwers van de nieuwe wereld.

Een wereld waar verbinding in liefde is.

Waar voor ieder een plek is.

Waar liefde en zorg voor elkaar zal zijn.

Die wereld is al te zien.

De dieren laten merken dat ze door het dolle heen zijn.

Zij weten als geen ander dat zij een periode van licht zijn binnengegaan.

Dit is niet meer aan de mens om een nieuwe wereld te creëren.

Het is nu aan het universum.

De mens krijgt de mogelijkheid zich in die geboden kansen, gelukkig te gaan voelen.

De mens die die nieuwe wereld niet zal begrijpen omdat hij/zij nog niet ontwaakt is,

zal een periode van grote frustratie binnen gaan.

Doordat de ontwaakte mens in een volledig andere sfeer leeft, zal dat de niet ontwaakte mens triggeren en wakker maken.

De lichtwerkers voelen zich sterk verbonden met het licht vanuit het universum.

Het is NU aan het universum om ons de weg te wijzen.

Voel nogmaals waarheen je hart je de weg wijst.

Dat is je opdracht om te gaan doen.

Dat is het stukje dat JIJ op aarde in dit leven kwam doen.

Je hebt een hele intensieve opleiding gehad.

Je bent van alle markten thuis.

Je bent gelouterd.

Het is aan jou dat te erkennen en te herkennen.

Dan zal je licht stralen.

Het universum leidt ons.

De mens is het instrument op aarde.

Het universum heeft de leiding overgenomen.

Namasté

Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/

Kinderen: van de oude tijd naar de nieuwe tijd

22 April 2020 / Door Gerrit Gielen

In de Bijbel zegt Christus: “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” (Marcus 10: 13-31). Wat betekent deze uitspraak eigenlijk? Voor mijn gevoel maakt Jeshua daarmee twee dingen duidelijk. In de eerste plaats dat kinderen van nature een hele mooie spirituele energie met zich mee dragen. In de tweede plaats dat de mens zelf in wezen goed is.

Na zijn dood veranderde deze visie op de mens snel. De leer van Christus werd een leer over Christus. Toen wij Jeshua eens vroegen of zijn dood een bepaalde betekenis had zei hij: “Nee, het zegt alleen iets over hoe mensen reageren op nieuwe ideeën.” Met agressie dus. Zijn volgelingen begonnen echter aan zijn dood een bijzondere betekenis te geven: die van een daad van opoffering. De kerk werkte dat in latere tijden verder uit: Christus was gestorven voor onze zonden, de mens was immers slecht en van nature zondig.

Ik kan me herinneren dat toen ik als kind op school zat, er een leraar voor het bord stond die zei: “Stel je eens voor dat op dit bord al jullie zonden staan. En nu komt Christus. Hij doopt zijn kwast in een emmer van zijn eigen bloed en wist daarmee jullie zonden uit. Maar er komen steeds meer zonden bij! Zijn bloed raakt een keer op!” De man hield van drama. En dat was nog in mijn jeugd. Daarvoor was het nog veel erger.

Onlangs las ik een boek over het kloosterleven van vroeger. Versterving, het op alle mogelijke manieren pijnigen van jezelf, was toen normaal.

De mens was immers slecht en zondig en het natuurlijke verlangen om te genieten van het leven was helemaal slecht, en dus werd alles wat fijn was verboden – met name seks. God was heel boos op de mens omdat die zo zondig was. En door jezelf te laten lijden kwam je de boze God enigszins tegemoet – en dat was dus goed. De monnik die zich het meeste pijnigde was de heiligste. Als het eten een keer goed smaakte, moest dat zo snel mogelijk opgegeten worden, want je mocht er niet van genieten.

Maar welke mensen zijn nu het meest geneigd om te genieten van het leven en de dingen niet al te serieus te nemen? Precies: kinderen. Die moesten dus heel hard aangepakt en gedisciplineerd worden. Voorkomen moest worden dat ze het idee kregen dat het leven er was om van te genieten en leuke dingen te doen.

Wat dus in de oorspronkelijke christelijke spiritualiteit werd gezien als het mooiste en zuiverste deel van de mens, werd onder invloed van de kerk beschouwd als het verdorven deel van de mens. Het spontane en kinderlijke was een onaangepast, zondig deel dat onderdrukt, gedisciplineerd en het liefst vernietigd moest worden. De aangepaste, hardwerkende en onderdanige volwassene die al zijn natuurlijk impulsen onderdrukt had was goed, het kind slecht.

Kinderen van de oude tijd

De kinderen van de oude tijd pasten zich aan dit model aan. Ze gingen de incarnatie aan in de wetenschap dat er nauwelijks ruimte zou zijn voor de manifestatie van hun Goddelijke oorsprong. Bij die kinderen trekt de ziel zich na de geboorte bewust terug, zodat het bewustzijn helemaal op kan gaan in de ideeën en normen van die tijd zonder veel weerstand te bieden. Voor de ziel is deze periode een leerfase. Het door ervaring leren kennen van de structuren, de machtsverhoudingen en de angsten die bij het leven op aarde horen. Begrip voor datgene wat je wilt veranderen is nodig voordat je het kunt veranderen.

Natuurlijk waren er uitzonderingen, dappere mensen die de confrontatie met de vooroordelen en angsten van hun tijd aangingen en de mensheid wat van hun licht schonken. Vaak werden ze daar op afgerekend. Toch zijn zij degenen geweest die voor de vooruitgang en evolutie van de mensheid zorgen. Het is een tijd waarin er nauwelijks aandacht voor kinderen bestaat. Er worden bijvoorbeeld geen boeken geschreven voor kinderen. Het gaat er om kinderen zo snel mogelijk volwassen te maken en mee te laten draaien in de volwassen wereld. Tot het zover is worden ze als een last beschouwd.

Kinderen van de tussentijd

Zelf ben ik een kind van de tussentijd. Kinderen van de tussentijd zijn kinderen die in twee werelden leven: de oude wereld en de nieuwe wereld. Als ze jong zijn staat de school voor de oude wereld en de innerlijke wereld van de fantasie voor de nieuwe wereld. Als ze volwassen zijn staat de wereld van het werken voor de oude wereld en de vrije tijd voor de nieuwe wereld.

Kinderen van de tussentijd, zoals ik, hebben sterk de neiging de oude wereld als een noodzakelijk kwaad te zien. Ik aanvaardde het naar school gaan, de verschrikkelijk saaie lessen, het opgesloten zijn in een lokaal terwijl ik liever buiten speelde waar de zon scheen. Op school verloor ik me vaak in mijn fantasieën. Ik had het idee dat ik later zou moeten werken om geld te verdienen, en dat ik in mijn vrije tijd leuke dingen zou kunnen doen. Maar als kind van de tussen tijd voelde ik wel heel duidelijk mijn eigen innerlijke wereld. Ik wist dat ik van binnen heel anders was dan de mensen om me heen. Ik was als kind ook bang om op te groeien, ik dacht dat ik dan mezelf zou verliezen. Net zo zou worden als de volwassenen om me heen. Dat leek me een heel eng idee.

Het leven in de tussentijd wordt opgedeeld in twee delen. Eén deel wordt nog beheerst door de oude angsten en structuren. Dit deel noemen we werken. Het is een deel dat we vaak vervelend vinden maar het levert geld op. Een ander deel is vrije tijd, en daarin mogen we onszelf zijn, creatief zijn en genieten van het leven. Maar we worden dan wel geacht ons geld uit te geven. Als ik oude kranten en boeken lees over de toenemende vrije tijd van de mens, dan is de toon altijd negatief. Men ging er gewoon van uit dat de gemiddelde mens deze toenemende vrije tijd slecht zou gaan gebruiken. Waarom? Omdat men er nu eenmaal heilig van overtuigd was dat de mens in wezen slecht was, en dus automatisch slechte dingen zou gaan doen met zijn tijd.

Mensen die in de tussentijd leven, leven in twee werelden. De oude wereld is gebaseerd op angst en op het idee dat de mens slecht is. We kunnen die oude wereld nog het meest voelen in grote oude fabrieken waarin de mens beschouwd wordt als een radertje in een machine, of in de oude klaslokalen waarin leerlingen gedrild werden. Ook in de oude godsdienstige ideeën herkennen we die oude energie. Maar ook op veel andere plaatsen is deze nog steeds aanwezig, overal waar een hiërarchische machtsstructuur aanwezig is, wordt de energie van de nieuwe tijd ontkend. In de nieuwe tijd is de mens één, in de oude tijd is hij opgedeeld in hokjes: landen, geloven, rassen, klassen en nog duizend andere hokjes.

Mensen die in de tussentijd geboren worden, weten dat ze in twee werelden leven en hebben de neiging dat te accepteren. Hun ziel heeft zich lang niet in die mate teruggetrokken als bij de mensen in de oude tijd het geval was. Maar ze passen zich aan en houden bewust een deel van zichzelf achter. Ze worden nog sterk beïnvloed door de ideeën van de oude tijd waarin het uiten van je eigen oorspronkelijke energie werd gezien als verkeerd. Ze zijn dan ook bang hun ware aard te laten zien omdat ze geloven daarmee weerstand en agressie op te roepen. Omdat ze zich niet gezien voelden als kind hebben ze vaak ook last van minderwaardigheidsgevoelens. Ze probeerden goedkeuring te krijgen door zich aan te passen. Maar door dat te doen onderdrukken ze een deel van zichzelf, wat allerlei psychische en lichamelijke klachten tot gevolg heeft. Gelukkig voor hen is de wereld aan het veranderen: er komt meer ruimte voor de ziel. Een nieuwe tijd breekt aan. Steeds meer kinderen van de tussentijd beginnen als volwassenen te ontdekken dat ze niet alleen staan en dat de tijd is aangebroken dat ze zichzelf kunnen laten zien en kunnen leven vanuit het hart. De oude tijd was de tijd van angst, van jezelf verbergen; de nieuwe tijd is de tijd van liefde, van jezelf laten stralen.

Kinderen van de nieuwe tijd

Kinderen van de nieuwe tijd leven niet in twee werelden. Als deze kinderen incarneren willen ze zichzelf zijn; ze houden goed contact met hun zielenenergie en willen deze energie tot uitdrukking brengen. Hoe gevoelig ze ook zijn, ze geloven in zichzelf en zijn niet geneigd om concessies te doen aan de structuren en ideeën van de oude wereld. Ze kunnen alleen maar ‘zijn op hun eigen manier’. Het vermogen van mensen van de tussentijd – om zich aan te passen bij de structuren van de oude tijd – ontbreekt bij hen: de ziel wil zich niet langer aanpassen maar manifesteren. Ze ervaren de tweedeling van onze wereld instinctmatig als zeer onnatuurlijk – en terecht.

Laat ik het verschil illustreren met een voorbeeld uit het onderwijs. Mijn moeder, die in 1924 geboren is, was vroeger onderwijzeres. In haar jeugd stond ze voor een klas van 48 kinderen. Ik vroeg haar of ze wel eens problemen had met het houden van orde. Nee, vrijwel nooit. Vroeger waren kinderen gehoorzaam en stil. ADHD, autisme en alle andere mogelijke ‘rugzakjes’ bestonden nog niet. Dat is dus heel snel heel erg veranderd. Wat is er eigenlijk veranderd?

Om te beginnen, kinderen van de nieuwe tijd kennen minder angst. De grote angst om jezelf te laten zien ontbreekt bij hen. Het is natuurlijk vervelend als een kind brutaal tegen je is. Maar besef wel dat het erger is als een kind bang voor je is; angst is iets heel anders dan respect. Kinderen van de nieuwe tijd zijn gericht op het innerlijk, pas als jij van binnenuit laat zien dat je iets te geven hebt krijg je respect van hen. In die zin zijn ze onze opvoeders. Ze laten zich niet van de wijs brengen door macht en autoriteit, ze dwingen ons om werkelijk terug te gaan naar onszelf. Te gaan handelen vanuit onze ziele energie – dat respecteren ze.

Een ander gevolg van het ontbreken van die angst is dat kinderen van de nieuwe tijd frontaal botsen met de oude structuren die in wezen gericht zijn op het onderdrukken en disciplineren van de zielenenergie die deze kinderen zo sterk in zich voelen. Kinderen van de nieuwe tijd hebben, naast hun afzonderlijke zielenplannen, ook een gemeenschappelijk zielendoel. Namelijk om de mensheid te helpen om alle structuren die gebaseerd zijn op energieën van de oude tijd, op angst en macht, helemaal los te laten.

Hoe gaan we nu het beste met deze kinderen om?

* Heb vertrouwen. Kinderen van de nieuwe tijd hebben een goed contact met hun ziel en zijn vast van plan dat zielenplan tot uitvoering te brengen. Maar omdat wij nog vaak denken vanuit de oude tijd begrijpen we die plannen vaak slecht. Wij verlangen goede schoolprestaties, een baan met zekerheid en een goed pensioen voor onze kinderen. Het zielenplan van ons kind kan echter zijn om als zwerver de wereld over te trekken. Kortom we moeten leren onze angsten los te laten en vertrouwen te hebben in het kind. Als het kind luistert naar zijn of haar innerlijk gaat het niet mis, als het luistert naar onze angsten wel.

* Handel vanuit je hart. Iedereen die met kinderen van de nieuwe tijd te maken heeft merkt dat hij onmiddellijk respect krijgt zodra hij handelt en praat vanuit het hart. Kinderen van de nieuwe tijd prikken heel snel door de schijn heen. Ze zijn heel sterk geneigd iemand die vanuit zijn hoofd praat of een beroep doet op zijn autoriteit om wat voor reden dan ook te negeren.

* Besef dat ze ons proberen te helpen en in zekere zin onze leraren zijn. Met hun gedrag brengen kinderen van de nieuwe tijd ons in contact met onze ziel. Ze helpen ons om onze angsten te overwinnen en oude structuren los te laten. Dat kan soms heel confronterend zijn. Als we dat echt beseffen wordt de omgang met hen een stuk makkelijker.

Toen mijn vrouw een ernstige psychische crisis kreeg (beschreven in het boek “Nacht van de ziel”, Pamela Kribbe), bleef ons toen achtjarige dochtertje opvallend rustig en stabiel. Ze ging heel kalm haar eigen gang en straalde totaal geen angst of zorgen uit. Haar onderwijzeres die op de hoogte was van de situatie, was diep onder de indruk. Ze zei tegen mij: “dat kind sleept jullie er doorheen.” Terwijl ik zelf zo nu en dan hevig in de angst schoot en dacht dat het nooit meer goed zou komen, bleef mijn kleine dochter een vanzelfsprekend vertrouwen uitstralen. Ze kreeg gelijk.

Gerrit Gielen

http://www.gerrit-gielen.nl

https://www.lichtwerkersnederland.nl/

Nieuwe maan, het lichtfeest is begonnen

23 april 2020 / Door Martha Krul

Het is echt een heel bijzondere tijd.

Een tijd met heel veel tegenstellingen.

Veel emoties, verdriet en angsten.

Maar ook voelt het als een feest van het licht.

De dieren zijn ons voorgegaan.

Zij hebben de diverse transformaties al doorstaan.

Zij hadden geen keuze.

Er werd gehandeld………

Zij laten ons zien wat het hun heeft gebracht.

Zij laten hun blijheid zien.

De natuur heeft hetzelfde.

De natuur laat zien wat veerkracht is.

De kopjes komen weer boven de grond.

Staan ons glanzend en glimmend aan te kijken.

Zij stralen.

Zij weten dat wij ook gaan stralen.

Het feest van het licht is aan de gang.

De grote omwenteling is ingezet.

De oude mens van de lagere dimensies is in grote getale getransformeerd.

Die mens is nu verbonden met Moeder Aarde en het universum.

Die mens is verbonden met het huidige leven en met de levens die geleefd zijn.

Alle cirkels worden gesloten.

Wij gaan terug naar de oerkennis die in ons hart ligt.

Eens waren wij allemaal zielen die rond het vuur de heiligheid van Moeder Aarde vierden.

Wij leefden met maanstanden.

Wij leefden met de seizoenen.

Wij leefden van zaaien en oogsten.

Wij voelen dat tot in het diepste van onze ziel.

Nu wordt die cirkel gesloten.

Het feest van het licht is begonnen.

Deuren staan wijd open.

Jij bent uitgenodigd om daar binnen te gaan.

Die vrijheid te voelen.

Maak contact met je Hogere Zelf.

Die zal je nog veel meer over jouzelf kunnen vertellen.

In je meditaties.

In je dromen.

Soms begrijp je het NU nog niet.

Wanneer je het niet begrijpt, laat het los.

Alles wat je los laat komt naar je toe.

Vlieg van moment naar moment.

Vraag je niets af.

Zie wat je getoond wordt.

Het leven is zo veel gemakkelijker geworden.

Maak het leven niet weer zwaar.

Dan past je energie zich onmiddellijk aan.

Voel de vrijheid van de vlinder die uit zijn pop is gekropen.

Je vleugels zijn gedroogd.

Vlieg en geniet van je verworven vrijheid.

Jij bent een kind van het licht.

Het lichtfeest is begonnen…….

Namasté

Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/

De energie update van vandaag 24/04/2020

De dijken zijn gebarsten, alles staat open en de prachtige en krachtige golven van kristallijne energie stromen binnen.

Aan de ene kant de stilte, aan de andere kant het “geweld” en de snelheid van de energie die over ons heen komt.

De snelheid om de ontwaakte mens door te laten vliegen naar nog hogere dimensies is volop in gang.

Het lijkt echt op een doorbraak in de dijk.

Het water (lichtenergie) zoekt zijn weg en vindt het heel gemakkelijk. Nieuwe creaties ontstaan in hoog tempo.

Er mag nog veel meer licht op uw pad schijnen

Aartsengel Gabriel – via Martha Krul

Wat is er veel gebeurd op aarde.

Wat is er veel ten goede gekeerd.

De mens gaat steeds meer zien.

De mens voelt en ziet de veranderingen.

Nooit meer terug naar het “oude”.

Dit horen wij de mens op aarde zeggen.

Vertrouwen in het grote plan.

Toch mag er nog heel veel losgelaten worden.

U weet dat wij intens van u houden.

Meestal meer dan dat u van u zelf houdt.

Wanneer wij dit tegen u zeggen, zegt u onmiddellijk

“Ja” dat weten wij.

Wij willen u vragen daar eens goed naar te kijken.

Wilt u zich volledig overgeven aan het grote plan dat zich aan het ontvouwen is?

Wilt u alles achter u laten om naar het licht van de nieuwe tijd te gaan?

WIJ kennen u en uw omstandigheden.

Wij brengen u nooit naar mogelijkheden die niet bij u passen.

Maar toch…….?

Bent u bereid met ons mee te gaan?

Wij willen u vragen eens met die vraag en dat onderwerp in uw meditatie aan de gang te gaan.

Wat merkt u dat u niet kan loslaten?

Wat merkt u dat u zelf wil invullen?

Wat merkt u dat u als voorwaarde wil stellen?

Wanneer u eerlijk bent zullen er dingen naar voren komen die u vasthouden aan het “oude”.

Dan kan het licht niet volledig voor u gaan schijnen.

Dan maakt u randvoorwaarden aan het universele plan.

Het plan is afkomstig vanuit de goddelijke Bron, net als u.

Laat uw aardse voorwaarden gaan en u zal bereiken wat u kwam zoeken.

Wij ondersteunen u en houden van u.

In liefde Gabriel

Bericht aan lichtwerkers

Bericht aan lichtwerkers dl1

Waarom onderstaande boodschap zo belangrijk is voor ons allemaal. Lichtwerker of niet, dat maakt niets uit omdat wij als mensheid in dit moment in de geschiedenis op een keerpunt staan, dat bepalend is voor onze afsluiting van de Derde Periode van ‘ons’ evolutiepad – en dat terwijl er vele ‘evolutiepaden binnen ons stroom bestaan zoals beschreven in de tekst over de neutrale zone – in de stoffelijke werelden.

Om te beginnen wisten de spiritueel actieve mensen onder ons in mondiaal verband dat er een ‘shift’ ofwel bewustzijnsverandering nu in deze jaren zou gaan komen, maar over de details en het hoe daarvan tastte iedereen in het duister. Daarover is al veel geschreven, en wat mij betreft voldoende geschreven om daaruit een aantal ‘waarschijnlijkheden’ te kunnen ontlenen. De laatste fase zal naar mijn intuïtieve én logische denken dan ook bestaan uit de ‘periode van drie dagen en nachten volledige duisternis’, om daaruit te ontwaken – alsof we in coma waren gebracht – in de ‘nieuwe’ 5e dimensie die ons dagbewustzijn nog niet kende vanwege ons 3D-denken. Maar 5D is compleet anders omdat daar geen dualiteit bestaat en dus ook geen negativiteit dat zo kenmerkend is voor ons huidige 3D-omgeving, maar alleen harmonie en vrede.

Dit laatste heeft bepaalde consequenties. In de eerste plaats de kosmische uitnodiging aan ons allen om ons voor te bereiden op deze overgang, maar waarvan maar heel weinigen daarvan een concreet idee over kunnen vormen. En dat kan ik het beste omschrijven als het contrast tussen het oude-traditionele denken in logica en rationaliteit dat tegenover intuïtief ‘hartsbewustzijn’: intuïtief voelen waarbij ons denkapparaat alleen als geestelijk ‘kompas’ dienst doet. En dat houdt in dat iedere vorm van materieel denken in de vorm van ons dualistische of duale denken is uitgeschakeld of nog zal  worden. Waarom is dat noodzakelijk? Omdat we wakker worden in 5D en dat het ‘aanschijn’ van de aarde heel anders is en de huidige aarde zelf ook getransformeerd of getransmuteerd is. Ziet er dus compleet anders uit alsof je op een nieuwe planeet binnen komt stappen.

En voor alle duidelijkheid, omdat ik dit zo kan opschrijven is dit ook het beeld dat ik me daarbij voor ogen zie. Maar daarin kan niemand mij volgen. Wat ik ook gelezen heb – en mij eigen heb gemaakt – is dat we op het moment van die ‘3 dagen’ ons herinneren dat we dat al hebben meegemaakt (omdat dit te maken heeft met ‘precessies’ die om de 26.000 jaar op de aarde én in ons universum voorkomen. En als die herkenning zich toont weten we gelijktijdig dat we dat toen ‘overleefd’ hebben en nu ook zullen doen, omdat het een soort (spiritueel) zwart gat is dat in ieder universum bestaat en – heel anders dan de wetenschap denkt wat het is – een transformatietunnel betekent: je gaat er doorheen en je mind en spirit wordt gezuiverd van alle dualiteit waar je op aarde al eeuwen mee bent geconfronteerd. Je gaat er ‘vuil’ binnen en je komt er aan de andere kant ‘brandschoon’ weer uit maar wel in de volgende dimensie.

Tot zover dat eerste deel van mijn overwegingen, wordt dus vervolgd.   

https://www.facebook.com/groups/465647514193118/permalink/718973345527199/

Bericht aan lichtwerkers dl2

Leef des te meer in het huidige moment

‘Leef des te meer in het huidige moment’ omdat teruggrijpen op je eigen verleden geen zin maar heeft want wat toen nuttig was, is vandaag ‘nostalgie’, waarnaar vaak terugverlangd wordt, zonder te beseffen dat het leven véél meer is dan dit ene leven waarin je nu leeft. Het leven is voor ieders persoonlijke ziel een ‘eeuwig’-durend leven en waar we nu in de fase van het rad van wedergeboorte leven, is dat zo geregeld om uiteindelijk een goddelijke schepper te kunnen worden, maar dan wél met alle kennis en inzichten die we tijdens ieder leven op aarde die we geleefd hebben en nu nog loopt, veel aan bewustzijnsverruiming hebben opgedaan.

Nu is het dus tijd geworden voor een nieuw leven gedreven door onze intuïtie en dat is eigenlijk weinig anders dan ons hartsbewustzijn, beide op een verschillende dimensie en frequentie werkzaam. Dat is ónze nieuwe opdracht. En we gaan merken dat er een wereld aan verschillen met het oude duale leven zal ontstaan, zal worden geopenbaard. Voor de mensen die gehecht zijn aan dat oude leven wordt het een levensgroot probleem, omdat ze daar niet klaar voor zijn en er zelfs nooit rekening mee gehouden hebben. Het leven is of ‘was toch éénmalig?’ en daar hoef je ook niet dieper over na te denken. Na vertrek hier op aarde zullen ze zich bewust worden dat dat een verkeerde aanname was, en dus dat daarvan geleerd kan en mag worden.

Deze transitie is dus de gelegenheid om het eigen opgebouwde denken vanuit je eigen welvaartsgevoel en de daarmee verbonden verslaving eens onder de loep te nemen of dat alleen door je eigen egoïsme was ontstaan, want waarom jij wél en de ander niet? Hoort dus bij de persoonlijke vorming in 3D. Die denkbeelden bestaan in 5D niet meer. Het wordt dus voor die mensen tijd om nu over te schakelen op ‘eenheidsdenken’, in plaats van het oude ‘dualiteits- of afgescheidenheid-van-de-oerbron-denken’. Dat is de kern van deze shift ofwel bewustzijnstransitie. De aarde is zelf al in 3D, al hoewel we dat met ónze 3D-ogen niet kunnen zien; helderzienden zien dat met hun derde oog wél.

De lichtwerkers hebben dus in de komende tijd de belangrijke opdracht om deze ‘gang van zaken’ – die kosmisch vastligt en dat dus niet ontlopen kan worden – om deze ontwikkelingen goed te volgen, maar dan niet vanuit je oude-denken, maar vanuit dat nieuwe eenheidsdenken en jezelf te onderzoeken hoe je dat moet gaan toepassen en realiseren in je dagelijkse leven. Want je zult ontdekken dat je alleen maar op basis van vastgelegde routines leeft, je hebt overal een mening over – nuttig als dat maar stevig gefundeerd is maar ook rekening houdt met de belangen van je naaste – praatprogramma’s op tv: binnen het oude denken het vaste ritueel, maar binnen het nieuwe denken verspilling van tijd vanwege de noodzakelijke vraag wat daarvan nu echt blijft hangen? Je bent de volgende dag al iedere opmerking die door de één of de ander werd uitgesproken vergeten en dus geen uitspraken die de moeite waard waren. Zo ga je dus verder alles onderzoeken: voegt het iets aan je geluksgevoel toe of is het alleen maar bla-bla-bla. Daar komt het natuurlijk op neer. Wordt vervolgd   

De begeleiding van deze week van de Ascended Masters, Galactics, Earth Elementals, Fae Elders, Angelic legions en Archangels die bekend staan ​​als het Collective:

 Bericht aan lichtwerkers (slot)

 • Zovelen bevinden zich deze week nog steeds in het midden van een wereldwijde situatie die op dit punt aanhoudt te duren, zonder veel onderbreking van de gevolgen van zo veel ziek worden en zoveel anderen die leven in beperkte en soms ernstig achtergestelde omstandigheden.
 • In deze tijden is het gemakkelijk om een ​​van de volgende dingen te doen: wanhopen terwijl je wegzakt in de verschijningen van de getallen die ziek zijn geworden of zijn overgegaan, en de gedachte van degenen die lijden in hun isolement – of proberen die beelden te verdoezelen met afleiding, ontkenning en een innerlijke wereld van obsessief privé-denken.

De gebruikelijke 3D-vorm van interpreteren van wat er allemaal gebeurt.

Dat is begrijpelijk.

 • Jullie hadden allemaal al te maken met verschillende uitdagingen, of het nu om gezondheid of thuis ging, of om werk of financiën, of een aantal daarvan, en nu zul je een grotere bedreiging onder ogen moeten zien voor de ijverige zaak van vrede in een menselijk lichaam.

Dat vormt dus het nieuwe perspectief, waar relatief weinigen zich mee bezig hielden, en waarvan de milieu-, klimaat- en dierenactivisten ‘gek’ werden. Maar helaas maakten zij dezelfde fout van dat van hun tegenstanders of opponenten: dezelfde wijze van ééndimensionale denken als dat van de materialisten, namelijk dat ze even ‘fanatiek’ waren en dus niet vanuit ‘beheerste’ kosmische liefde konden reageren. Allemaal vormen van ééndimensionaal denken dat we moeten proberen los te laten. Daaróm valt dat grotere perspectief van andere bedreigingen helemaal weg uit het gezichtsveld.

(…)

 • Om rustig te ademen in het wonder van je eigen wezen, terwijl je een beroep doet op die gidsen, engelenwezens en je eigen hogere zelf waarvan je weet dat ze altijd om je heen zijn.

En dit is voor de mensen die onbekend zijn met de wereld van ‘die gidsen, engelenwezens en je eigen hogere zelf’, een onbegonnen zaak. Het enige ‘ervaringsfenomeen’ dat dit negeren blijkt te kunnen transformeren zijn de bekend geworden ‘BDE’-verschijnselen, en dus afkomstig van patiënten die in coma raakten en daarbij een ‘bijna-dood-ervaring’ kregen en daarmee ontdekten dat de dood bestaat omdat ze ‘gedwongen’ werden terug te keren naar hun lichaam omdat hun opdracht op aarde nog niet was afgerond. Ze waren op aarde dus nog nodig, maar ze hadden op die wijze wel een inkijkje gekregen in die wereld ‘achter de sluiers’ en wisten op dat moment ook dat er geen dood bestaat. Een schitterende uitvinding dus van de oerbron.

 • Vereis [vraag!] hun hulp om niet alleen kalm te blijven, maar om te accepteren dat uw wereld zich in een zeer grote verandering bevindt.

En deze verandering probeer ik hierbij te verwoorden en duidelijk te maken.

 • En dat wat voelt als een soort aardbeving of tsunami, kan in plaats daarvan de opening zijn van een grote deur, een geweldige poort waar je al lang naar op zoek was.’

Een geweldige poort van transformatie van het eigen denken dat nu mogelijk wordt als 5D serieus wordt genomen.

 • We zeggen dit niet om licht op te vatten wat zoveel mensen nu ervaren, in de onzekerheid van je huidige tijd.

Dit kan niet licht worden opgevat omdat de ontstane onzekerheid te ernstig is en bijna je hele denkmechanisme blokkeert. Probeer dus als je moeite hebt om dat oude denken los te laten, alleen maar aan dat paradijs te denken waarin alleen maar vrede bestaat, maar toen je daar écht leefde (‘koninkrijk der hemelen’) als eeuwige ziel, toen wilde je ‘toch iets anders’… en maakte je de keuze om af te dalen naar lagere bewustzijnsgebieden.

 • Het biedt een sterke mix – de kwetsbaarheid van de menselijke conditie, geworteld zoals het nog steeds is in veel van de vormen, gedachten en systemen van de derde dimensie – met de kracht van je ziel en je ware zelf.

Hoe moeilijk dit laatste ook is, als je je daarmee nog nooit bezig bent geweest. Het wordt dus nu tijd om daarmee te beginnen. En je wordt door lichtwerkers geholpen. Pak die hulp dus aan!

‘Je krijgt een geweldige kans om in die fasen van begrip, Wijsheid en neutraliteit te stappen die je in het verleden zouden zijn ontgaan, maar die in deze tijden van hoger Licht en op je huidige tijdlijn nu aan je worden gepresenteerd.

Zo is het maar net!

 • Dit is in feite een portaal naar een van de grote geheimen en de grote mysteries van spirituele ontdekking in het menselijk leven.

(…)

 • Hier is echt spiritueel onderzoek, ware visiezoektocht op het meest ongemakkelijke, minst gezochte, minst gewenste moment.

Ook dit is kosmische wijsheid!

(…)

 • Tegen het einde van het gedicht eist de dichter een vrijlating van alle maskers, alle culturele of sociale façades, behuizingen en zelfbescherming.

Op weg naar 5D! Succes daarbij toegewenst!

(…)

update: Mediterend over – in alfabetische volgorde – algoritmes, Covid-19 en 5G

Mediteren over deze begrippen? Hoe kom ik erbij? Dat vragen ongetwijfeld veel mensen zich af. Vandaar dat ik deze bewust-gekozen stelling zo heb geformuleerd in de kop van deze blog om over deze thema’s te mediteren én bespreekbaar te maken. Met meditatie als noodzakelijke tussenschakel zoals uit mijn betoog zal blijken.

Ik ga mijzelf dus verantwoorden.

In de eerste plaats heb ik mijn manuscript met de werktitel ‘Spirituele levenswetten om in je eigen bronkracht te komen’ afgerond (met de omvang van ruim 300 blz), maar ik werd tijdens de afsluitende controlewerkzaamheden geconfronteerd met het ‘nieuwe thema van Covid-19’ dat ik wilde invoegen én meenemen omdat deze crisis naar mijn eigen persoonlijke inzicht past binnen het kader van mijn spirituele visie en ‘kosmogonie’ zoals ik die reeks hier heb genoemd.

Mijn nieuwe stelling dat het begrip ‘digitale ontwikkeling van algoritmes’ past binnen mijn spirituele benadering. Ik heb dat ook aan mijn meelezers voorgelegd en tot mijn vreugde heeft niemand in de tekst denkfouten kunnen aanwijzen. Ik ben dus in staat bij onderhandelingen bij uitgevers mijn begripsomschrijving van het algoritme te verdedigen en daarmee zal ik ook proberen om die potentiele uitgever te bewegen tot publicatie te besluiten, want dat is vanzelfsprekend de bedoeling, inclusief compleet nieuwe thema’s als deze beide begrippen.

Ook voel ik dat die publicatie een potentieel grote marktwaarde zal hebben vanwege dat raadsel ‘algoritme’; niet dat het mij daarom te doen is, want centraal staat mijn uitwerking van die levenswetten die ons na d shift daadwerkelijk een nieuwe aquariusmaatschappij met vrede en harmonie zal en gaat opleveren. Omdat het juist precies past binnen het Aquariustijdperk.

Goed, dan nu eerst de uitleg over algoritmes, een ‘fijne’ nieuwe ontwikkeling voor de ‘nerds’ onder ons, maar een grote angst voor anderen én een breed draagvlak onder de bevolking, die vreest dat onze privacy verder wordt uitgehold. Dat is in ‘beginsel’ een kwestie van zorgvuldige analyse, die ik hier onbesproken laat want een bijzaak als het om die drie trefwoorden gaat.

Mijn conclusie over algoritmes komt in de kern op het volgende neer: omdat de mens met zijn technische vaardigheden tot de ontwikkeling van dat hoogwaardige digitale uitwerking dat dat algoritme is gekomen, maar vanwege de ‘geheimhouderij’ van die megatech bedrijven als Apple, Google en Microsoft veel mensen vrees aanjaagt. Maar dat betekent niet gelijktijdig dat ‘deze ontdekkingen’ van nieuwe apparatuur ook levensgevaarlijk is of zullen worden voor de ‘mensheid’. Waarom niet?

Het is ons éigen verstand en technische creativiteit geweest dat deze algoritmen ontdekt en ontwikkeld hebben en daarmee blijven ze een onderdeel van de digitale techniek met slimme patroonzoekers en zoeksystemen. Computers die gebouwd zijn om die algoritmen te kunnen laten werken en met sensoren vooral commerciële zoekfuncties hebben meegekregen, blijven namelijk simpelweg ‘apparaten’, die alléén ‘gevaarlijk’ kunnen worden als ze op een gevaarlijke manier geprogrammeerd zullen worden namelijk met geheime en verborgen codes om mensen van hun geld te beroven, te ontnemen en af te troggelen. De fout van deze private industrie was namelijk dat ze hun ontwikkelde vermogen om ‘huisvredebreuk’ te laten plegen op persoonlijke computers bij burgers in huis. Hacking dus en smartphones die in staat zijn om alle bewegingen van burgers te volgen.

Dat programmeerproces is overeenkomstig de nu ook in ontwikkeling zijnde robotsoldaten en robotkillers die uitdrukkelijk met die opdracht zijn gebouwd. De robotkiller kent dus het voordeel boven een menselijke soldaat van vlees en bloed, dat de mens als soldaat zelf zijn vijand probeert te vinden en dan ombrengt door hem neer te schieten. Deze reëel levende soldaat blijft als mens in soldatenuniform een ‘bezield’ levend mens die op aarde geboren is, maar die robotkiller is ‘alleen’ maar een apparaat, die als een instrument wordt gestuurd door de controlekamer waar alle bestande data van de vijand verzameld en geanalyseerd worden van achter het scherm. De robotkiller wordt dus aangestuurd terwijl een echte soldaat wordt getraind om gevechtshandelingen zo gedisciplineerd uit te voeren zodat hij zijn successen kan en zal boeken.

Mijn conclusie is dus dat een robotkiller nóóit een zelfstandig leven kan gaan leiden en dus nooit een levend en bezield ‘mens’ kan worden. De echte mens die als soldaat zijn killerrobot gaat inzetten kan zelf niet in de problemen komen omdat – OMDAT – de robot geen zelfstandig denkend en handelend ‘wezen’ is, maar een dom apparaat dat door de programmeur bestuurbaar is gemaakt. De beroemde film https://nl.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey uit 2001 is een film met wél een computer op de proppen komt die zelfstandig het commando van de bemanning weet over te nemen en dat één bemanningslid dat in een éénmanscapsule op onderzoek uitgaat maar niet meer kan terugkeren hetgeen zijn dood tot gevolg heeft. Dat is dus vanuit de praktijk gesproken een fictie want een niet bestaande werkelijkheid; een filmische fictie.

De duivel schuilt dus in die programmeur of zijn opdrachtgever, en niemand anders. En daarom hebben wij er niets te vrezen, mits …. MITS we de ontwikkeling van die nieuwe wapens scherp blijven volgen aangezien ze in deze – nog steeds aardse dualistische 3D-samenleving – niet meer uit te bannen zijn. Alleen de politici en militaire leidinggevenden moeten scherp in de gaten worden gehouden. Met andere woorden, we worden massaal door de industriële productie van Hollywood-films om de tuin geleid en angstsyndromen aan gepraat, ómdat er juist film worden gemaakt waarin de zelfstandig besluitende computers hun eigen gang kunnen gaan. Een volstrekte onmogelijkheid dus. Hoe kan ik daar zo zeker van zijn?

Dat komt vanwege het geheim van de/mijn meditatie. Tijdens mijn dagelijkse meditatie ben ik een jaar geleden tot het inzicht gekomen – of heb ik de boodschap doorgekregen – dat de mensheid een collectieve denkfout maakt vanwege dat onderscheid tussen ‘bezielde’ wezens en ‘onbezielde’ apparaten niet te maken; de bezielde mens heeft vanwege zijn geboorte als mens een zelfstandige denkkracht, maar een robotcomputer heeft die eigen denkkracht die ook intelligentie en creatieve, nieuwe verbanden kan leggen, niet. Een computer denkt in vaste patronen, de mens kan nieuwe boeken schrijven waarin een innerlijke logica aanwezig is en een computer die de opdracht krijgt om een boek te schrijven kan dat alleen met ‘knip en plakwerk’ uit bestaande opgeslagen tekstfragmenten en dan ontstaat automatisch een onsamenhangende en dus chaotische tekst.

Iemand die geen praktische ervaring met meditatie heeft, kan dat ook niet snel zelf opbouwen maar heeft daarom geen vermogen zijn eigen Hoger Zelf of zijn ziel/intuïtie te laten spreken. Als iemand ook geen ervaring heeft met spiritualiteit en dergelijke boeken nooit gelezen heeft, dan is het onmogelijk om de conclusies te trekken die ik wél kan ontwikkelen; creatief en scheppend denken heet dat. Daarmee heb ik dus een troefkaart in handen gekregen: niemand weet zich raad met deze ‘spirituele logica’. Want dit denken is nog niet doorgedrongen tot brede maatschappelijke geledingen, want allemaal traditioneel en driedimensionaal denkende mensen. Daarmee heb ik dus een fundamentele voorsprong omdat niemand is opgewassen tegen dit soort redeneringen.

Daarnaast speelt een tweede spirituele factor een rol, namelijk dat ik de kosmische levenswetten ken (vanwege mijn leerschool en inwijding daarin) en dus ook weet dat er geen buitenaardse ingrepen mogelijk zijn, ondanks alweer die producties van Hollywoodfilms die doen voorkomen alsof dat wel mogelijk is. Waarin de aarde ook wordt gekoloniseerd door buitenaardsen – in het verre verleden én in de fictie-vorm van het heden. In het verre verleden is dat inderdaad gebeurd maar toen verkeerde de Aarde ook in een andere tijdlijn dan nu. Die is nu anders en met de lopende shift wordt die nog meer anders, maar gegarandeerd positief want we zijn op weg naar het Aquariustijdperk. Dat betekent dat wij ons nu aan het voorbereiden zijn op onze Aarde in 5D en daarom wordt van ons ook gevraagd om persoonlijk te transcenderen, omdat er bestaat de noodzaak tot wisselwerking bestaat van die nieuwe energieën tussen aarde en mens. Daarmee lijkt mij het thema algoritme afdoende uitgelegd.

Dan Covid-19. Daarover zijn heel wisselende boodschappen via internet tot ons gekomen en die beoordeel ik bewust intuïtief omdat je er met rationele verklaringen toch niet uitkomt. Medici verklaren namelijk dat bij sommige infectieziekten nog nooit effectieve vaccins zijn uitgevonden zoals bij HIV (en andere die ik vergeten ben omdat ik ze niet genoteerd heb).

Dat betekent dat ik op basis van mijn intuïtie en ‘hartsbewustzijn’ tot mijn persoonlijke voorlopige beoordeling kom dat met Covid-19 (op basis onder meer de video-opname met David Icke, die ik met zijn onderzoek niet overtuigend vond) dat er samenhang bestaat tussen deze complexe virus en de nieuwe lichtfrequenties die door onze zon, maar óók door de Centrale Zon van ons galaxy op aarde komen en waarmee ons lichaam moeite heeft want wij leven op een ander trillingsgetal. Het is dus de bedoeling van de kosmos dat wij óók overstappen op dat hogere trillingsgetal, zodat we een hoger bewustzijn gaan ontwikkelen/krijgen. Maar daarbij komt ook nog een ander probleem en dat is dat daarvoor een geactiveerd hoger geestelijk bewustzijn nodig is die al in de afgelopen periode moet zijn opgebouwd; er is in feite trainingservaring nodig die al geïntegreerd in je bewustzijn bestaat, zoals het ook gemakkelijk is als je als een ruime hoeveelheid spirituele boeken hebt gelesen en bestudeerd zodat je die stof echt begrijpt en ermee kunt werken én toepassen zoals lichtwerkers ermee omgaan. En daar is de mensheid in brede zin gesproken nog helemaal niet op voorbereid. Maar daartoe zijn er na de WO2 lichtwerkers op aarde geboren (van die generatie ben ik zelf ook) om de mensheid hierin te kunnen gaan begeleiden en die training kan ik ook geven.

Een aantal factoren zullen dus samengaan in dit proces en alleen daarom is covid-19 anders en eindeloos complexer dan alle voorgaande griepepidemieën bij elkaar. Niet alleen een ‘gewoon’ medisch virusprobleem, maar inclusief nieuwe lichtfrequenties vanuit de zon (daarom genoemd naar de zonne-corona) en zelfs de Centrale Zon vanuit ons Galaxy om daarmee de mensheid nu naar een hoger trillingsfrequentie te brengen om in 5D te komen. En mogelijk ook nog een virus uit een geheim biogenetisch experiment in een fabriek in Wuhan in China, waarmee dus nog helemaal gegevens over bekend zijn. Maar daarmee zou er een dramatisch ongeluk zijn gebeurd zodat die virus is ontsnapt wat niet de bedoeling was. Binnen westerse democratieën kunnen die ontwikkelingen min of meer parlementair gecontroleerd worden, maar in communistische landen als China en Rusland geenszins. Maar daar geldt hetzelfde voor als hierboven opgemerkt: kosmische wetten houden alles in de gaten en staan niet toe dat de aarde op die manier vernietigd zal worden. En daar vertrouw ik blindelings op.       

En over 5G ben ik in een van mijn eerste reacties op deze groep al duidelijk genoeg geweest. Ik ben dus wars van alle mogelijke complottheorieën en ik vind de opdracht aan de mens(heid) om zich hiertegen (gevaarlijke stralingen) spiritueel te wapenen belangrijker dan te blijven protesteren, want ze komen er toch. En dát moet politiek-bestuurlijk gemonitord en oppositioneel goed gecontroleerd en gevolgd worden.

Er is een verschil tussen algoritme als digitaal instrument enerzijds en het viruswezen die wel een organisch dus microbiologisch wezen is. Maar wel één die geen onderheid van landsgrenzen kent, maar een gericht doel, te weten zeer kwetsbare mensen vanwege hun zwakke longen en hartkwalen. Maar vanwege het collectieve en globale karakter, zal en kan hier worden samengewerkt omdat de problemen gelijk zijn. Samenwerking is vereist en in belang van iedereen. Een andere gelijksoortigheid: levensstijl die kwetsbaar blijkt te zijn, maar allebei problemen vanwege de gezondheidsstaat van de wereldburger – arm & rijk en overmatige transportnetwerken en -faciliteiten – met een verkeerd gerichte landbouwtechniek met alle aanwezige giftige stoffen en kunstmest. Daar wordt al vele jaren voor gewaarschuwd maar de gevestigde orde had er geen oren naar. Wellicht dat ze nu wel wakker geschud zijn. Als dat zo is kunnen daarbij wél behulpzaam zijn!

Één groot contrast bestaat wel: algoritmes per definitie ongevaarlijk, want een maakbaar product. Maar nu covid blijkt te kunnen ‘spelen met de mens’ vanwege de ingebouwde genialiteit van deze virus (in Trouw heeft daarover een helder artikel gestaan, die ik hier ook zal toevoegen) wordt dat een heel ander verhaal. Als het tegenzit dan wordt er binnen beperkte – 1 jaar – tijd zeker geen vaccin gevonden omdat de medische- en virologische wereld voor raadselen zich voor blijvende raadsels gesteld ziet staan. Dat gaat in het ernstigste geval dus vele jaren vergen voordat een oplossing is gevonden, zeker in het geval als blijkt dat de kwetsbare factor van zonnestralen onontdekt blijft en dan ‘zonder oplossingen’ blijft. Dan zal op termijn alleen een andere levensinstelling een oplossing kunnen bieden waarbij alle klassieke – fossiele – industriële infrastructuur wordt verboden. Met andere woorden, deze nieuwste virus blijkt mogelijk veel complexer van aard dan alle voorgaande vanwege met mogelijk bewijsbare effect van nieuwe genoemde omstandigheden zoals ook veranderde zonnestraling en het elektromagnetische veld dat ook cyclisch verandert. Een grotere uitdaging heeft de mensheid in haar geschiedenis nooit meegemaakt.

Kortom, de ‘natuur blijkt slimmer dan de mens’ en daarmee is nooit rekening mee gehouden. De natuur heeft de menselijke beschaving ‘klem gezet’ en dat is een ‘prestatie’ van uitzonderlijk formaat in deze nieuwe technologische tijd (en dus anders dan in de Middeleeuwen zonder moderne medische technieken), dat alleen met samenwerking en in eenheid en solidariteit aangepakt kan worden.

Tot slot: die transformatie en overgang naar 5D betekent ook dat wij ons wat ‘denken’ betreft ook moeten aanpassen aan en overstappen van rationeel en verstandelijk denken in ‘afgescheidenheid’ en dualiteiten op/naar intuïtief-‘hartsdenken’, dat neerkomt op éénheidsdenken. Daarmee dient ook afstand te worden genomen van het duale denken ofwel in dualiteiten. Dit bestaat namelijk niet in 5D, omdat ‘goed en kwaad’ daar niet bestaan; alleen polariteit/polen tussen Yin en Yang, wat voor ons leven een geheel nieuwe wereld zal betekenen. Tot zover.