Categorie archief: DNA

Marshmallow Boodschap De Twaalf Lagen van het DNA

Uit Kryon Boek 12 “De Twaalf Lagen van het DNA”

geplaatst: 28 april 2020

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vind Schepper-energie

Ik zeg nogmaals: Gezegend is de mens die overal schepper-energie vindt….OVERAL!!! Er is geen oordeel over de manier waarop zij dit doen….met welke doctrine of met welk systeem ook. Het is misschien niet degene die jullie hebben gevonden maar het past bij degenen die het nodig hebben om de troost en de liefde van God op hun eigen manier te vinden….en dit is zeer gepast! Meer dan gepast, want het is de eerste stap op een reis om op welke manier dan ook het eigen Hoger Zelf te vinden met welke woorden zij daarvoor ook willen gebruiken.

Heling komt in alle systemen voor. Wisten jullie dit?

Openbaringen en veranderde levens zijn daar ook! Laat nooit je enkelvoudig vooroordeel in de weg zitten om te denken dat er maar een enkele weg naar God is.

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal sinds 1989

update: Wat de DNA-code ‘Dag des Oordeels’ uit alle heilige werken op aarde betekent wordt nu duidelijk via corona

De update houdt concreet de volgende conclusie in van onderstaande redenering: De ‘Dag des Oordeels’ gaat over de beslissing of de mens op aarde klaar is om het tijdelijke verblijf op aarde met de lichamelijke dood als gevolg vanwege 3D te verlaten, en kan worden omgezet in eeuwig en eindeloos leven van 5D, ‘zonder begin en zonder einde’ in alle eeuwigheid zonder dat nog de terugkeer naar de aarde of een andere 3D-planeet noodzakelijk is vanwege de leerschool van de duale werelden zoals het Rad van Wedergeboorte dat nog niet afgerond is.

Er wordt dus door de Oerbron geoordeeld of je tot het geestelijke ‘Leger van het Licht en Liefde’ wordt toegelaten. Heb je nog geen innerlijke balans bereikt, dan ben je voor dat oordeelsexamen gezakt. Heb je je innerlijke balans wel bereikt, dat stroom je 5D binnen.

Iedereen ter wereld door alle tijden heen heeft altijd geworsteld met de betekenis ‘Dag des Oordeels’ in welke taal dan ook geschreven, want deze symbolische uitdrukking staat – zo blijkt nu pas – met de coronavirus waarvoor geen medische oplossing gevonden zal worden. Omdat de mens nu op zichzelf móet worden teruggeworpen vanwege en dus mét de vraag: ‘Hebt Gij Begrepen waartoe het Leven Dient?’

Daarop is het antwoord, zo blijkt uit de algemene paniek die afgelopen maanden wereldwijs is ontstaan: ‘Nee, we hebben er niets van begrepen’, aangezien de grote massa van de mensheid geen idee heeft van deze mondiale virusaanval en dus geen antwoord kan geven op deze vraag of hij het ‘Begrijpen’ met een hoofdletter B begrepen heeft. Met dit woordenspel ‘Begrijpen = Begrepen’? ofwel  ‘Begrijpen ?=? Begrepen’ wordt het ook duidelijk dat het procesmatige karakter van deze goddelijke formule het antwoord geeft op de levensvraag: ‘Waartoe dient het Leven?’ Zo kwam het bij mij binnen toen ik aan deze blog begon te schrijven.

Het enige mogelijke antwoord op deze vraag is dat wij ons als mensheid zo gevangen wisten in ons doorgeschoten kapitalistisch-economistische systeem met de ijzeren wet van het economisme, dat we het besef van de Oerbron volledig uit ons bewustzijn zijn kwijtgeraakt. En dus compleet verloren zijn. Wie heeft er werkelijk contact met zijn eigen Ziel ofwel het Hoger Bewustzijn?

Alleen maar enkelingen, zo luidt het antwoord, en dat betekent het complete falen van deze beschaving, die nu compleet door de mand is gevallen, zodat nu definitief is bewezen dat een mensheid op de materialistische en technocratische toer ‘en masse’ nooit het paradijs kan halen, want consequent werden de verkeerde zaken in de opvoeding generaties lang aan ons meegegeven.

Maar het ‘paradoxale’ was dan ook dat het zo in de Kosmische Plannen óók voorzien was, want anders waren de mensen niet en zelfs nóóit in staat geweest om het gestelde Doel – volmaakt bewustzijn en dus Geestelijke Verlichting  – van de menselijke evolutie inderdaad te bereiken. Voor allen die het in dit tijdsgewricht niet gelukt is om de kern-Ziel van het Leven te ontdekken, geldt dat zij hier van deze aarde zullen vertrekken om elders weer in 3D opnieuw geboren te worden om met een ander opvoedkundig geestelijk bewustzijn op te groeien en daarmee alsnog de dualiteit te zullen en kunnen overwinnen ofwel het Rad van Wedergeboorte achter zich te kunnen laten.

Dan volgen zij alsnog de route die de blijvers op aarde nu binnen zullen gaan – in 5D – om de gezondheid van Moeder Aarde te ‘helen’ en op orde te brengen. Het leefklimaat is immers doodziek geraakt en dient hier ook weer gezond te worden gemaakt, maar dan zonder alle economische wetmatigheden vanuit het verleden. Maar dat helingsproces wordt een langdurige klus want de Aarde zelf ligt in coma. De roofbouw die eeuwenlang op de aarde is losgelaten en dus heeft plaatsgevonden maakt dat de onze Aardeziel is uitgeput en wijzelf de schade zullen moeten herstellen. Want wij zijn zelf de oorzaak van deze huidige ellende. Laat nu ieder mens op aarde zijn eigen ziel gaan ontdekken want alleen zo komen wij in het paradijs van 5D.

©jwjongejans

Zuiver goddelijk DNA

The order of the Rose 15 Januari 2020 Door Mieke Vulink

 / Yeshua en Maria Magdalena

Posted: 16 Jan 2020 01:55 AM PST

The order of the Rose

15 Januari 2020 / Door Mieke Vulink

Yeshua en Maria Magdalena

Het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke

 Veel mensen reageren vanuit een diepe, misschien deels nog onbewuste laag op rozen. Dat is ook geen wonder als je je verdiept in waar de roos voor staat. Afkomstig van Venus is zij als prachtige liefdesbloem niet voor niets het symbool van eeuwenoude Ordes geworden die geleid werd door hoog Ingewijde Priesteressen. De vrouwelijke Ordes werden lang beschermd door mannelijke Ordes zoals de Tempeliers.

De kennis die men binnen de Ordes deelde moest steeds meer in het geheim doorgegeven worden, omdat het steeds gevaarlijker werd om vanuit een innerlijke wijsheid in het openbaar te spreken. Rome was op de hoogte van de nabestaanden van Yeshua en zijn familie, beseften dat velen geraakt waren door zijn leringen en gingen letterlijk over lijken om hun eigen macht niet te verliezen.

Velen die dit lezen herinneren zich dit ook nog. Indien je verbonden bent geweest met welke zuivere geestelijke orde dan ook, ben je gedurende meerdere levens bedreigd, verjaagd, gemarteld en/of vermoord.

Een rem op jezelf-zijn hebben zitten

Innerlijk heeft dit zijn sporen achtergelaten. Onze vrouwelijke kant heeft er nog moeite mee om haar intuïtie, sensitiviteit en sensualiteit serieus te nemen en deze te mogen uiten. Veel vrouwen vinden het eng om, vanuit hun kwetsbaarheid en gevoeligheid, volledig zichtbaar te zijn.

Onze mannelijke kant vindt het vaak nog lastig om volledig te gaan staan voor zijn innerlijke dromen, zijn door God gedreven manifestatiedrang en zijn geestelijke vermogens, waarvan hij weet dat ze toch echt op Aarde geleefd willen worden.

Deze twee kanten ondersteunen elkaar ook niet altijd; innerlijk botsen ze soms nog, vanwege oude ladingen die innerlijk de rem zetten op wat weer in de stroom wil komen. We zitten nu echter wel in de fase waarin we onze hogere waarheid en vermogens weer willen toelaten, en er ook uiting aan willen geven. Daarom zijn velen op zoek naar wat er in vorige levens geblokkeerd is geraakt, om dit innerlijk weer vrij te kunnen maken.

The order of the Rose

The Order of the Rose is een van oorsprong zuivere Orde, die zich ten dienste had gesteld om de heilige esoterische kennis via liefde en gelijkheid tussen man en vrouw in de wereld te brengen. Ze bestaat al duizenden jaren, maar ze is vooral bekend gebleven door de Heilige Graal-bloedlijnen en geheime nazaten van Maria en Jozef, Yeshua, Maria Magdalena en Jozef van Arimathea.

Deze lijn gaat over het doorgeven van het zuiver Goddelijke DNA. Hierin zijn de oeroude verbindingen actief tussen de Goddelijke Moeder en Vader, Goddelijke Man en Vrouw, Goddelijke Geliefden en hun Zonen en Dochters. Deze lijnen voeren ons nog verder terug naar Isis (met haar Tweelingstraal Osiris en hun Zoon Horus) en Sheba (met haar Tweelingstraal Salomo en hun Zoon Menelik).

De Roos spiegelt de hogere liefde en de innerlijke volmaaktheid van een doorleefd en doorvoeld bewustzijn vanuit de vrouwelijke kant. De vrouwelijke pool omvat vooral het verinnerlijken en doorvoelen van alle menselijke ervaringen, om tot een hoger bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde te kunnen komen.

Het weten in de vrouw

Achter onze vastgeslagen en bevroren gevoelens zit een oud weten. Juist door liefde toe te laten in die verdichte gevoelsvelden kan het vrouwelijke, moederlijke en compassie-volle deel in ons weer aangeraakt en geopend worden. Tijdens dat proces kunnen we de goddelijke levensstroom gewaar worden. Zouden we ons daar volledig aan over kunnen geven, dan opent zich de toegang naar de geheimen van onze onsterfelijkheid.

The Order of the Rose brengt ons via de vrouwelijke lijn in verbinding met de Godin. Veel vrouwen zijn al jarenlang bezig met het helen van de gewonde vrouw. Door deze helingsprocessen zijn zij de waarheid gaan zien rondom hun dader-en slachtofferervaringen. Hierdoor konden oordelen die zij op het mannelijke naar buiten projecteerden oplossen en verdwijnen. Maar hoe zit het met de liefde voor onze gewonde mannelijke kant?

De terugkomst van de man

Langzamerhand begint de focus te verschuiven van de (gewonde) vrouw naar de (gewonde) man. Eindelijk kan HIJ volledig tevoorschijn komen, omdat het veilig is om zich bloot te geven in de aanwezigheid van de compassie-volle Godin in ons. Ook de man is ontkracht en ontheiligd. In de periode voordat de balans doorsloeg naar het vervormde en verharde mannelijke, waarin het vrouwelijke met name door de invloed van de kerk in de ban is gezet, is er een lange periode geweest waarin vrouwen het mannelijke domineerden, ontkrachtten, misbruikten en minderwaardig verklaarden.

Nog steeds hoor je, in kringen die het ‘goddelijke vrouwelijke’ vereren, allerlei misvattingen over ‘de man die achter blijft’. Dit is in mijn beeld een onterecht oordeel, dat voortkomt uit het nog niet kunnen doorzien van dat de mannelijke weg terug naar zijn Goddelijkheid uiterlijk gezien niet identiek is aan de vrouwelijke weg.

De doornenkrans van Yeshua

Een tijd geleden, tijdens een afstemming voor de Order of the Rose, kwam het bewustzijnsveld van Maria Magdalena heel duidelijk door. Zij toonde zich als een zuivere, roomwitte, bijna vloeibare vrouwelijke gedaante. Mijn ogen werden naar haar hart getrokken: dat was diep-rood, met daar bovenop de drievoudige vlam. Deze drie vlammen staan voor het ‘Meesterschap’ dat verworven is over zowel het aardse mannelijke als vrouwelijke, waardoor het Goddelijke fysiek belichaamd kan worden. Maria Magdalena wees me vervolgens op het Heilige Huwelijk.

Als een mens de gewonde en vervormde delen van zijn persoonlijkheid geheeld heeft, kunnen de mannelijke en vrouwelijke archetypes in zichzelf weer tot eenheid komen. Een geheelde persoonlijkheid zal alle goddelijke aspecten in zichzelf erkennen, en deze ook willen leven. Daardoor wordt de afscheiding tussen het mannelijke en vrouwelijke opgeheven en ontstaat er, vanuit hun samengevoegde energievelden, een totale overgave aan het hogere Zelf.

Wanneer de afscheidingspijn en het gebroken vertrouwen van de persoonlijkheid is geheeld kan de mens dus weer leven vanuit het Christus Bewustzijn.

Vanuit het hart van Maria Magdalena werd ik naar haar hoofd geleid. Om haar golvende lange haren lag een rozenkrans vol doornen: de doornenkrans van Yeshua….

Met enorm veel zachtheid in haar blik bleef ze in beeld, terwijl Yeshua meer als een soort schim naast haar was. Het was alsof hij nu niet zijn Goddelijkheid toonde, maar juist zijn gewondheid, waarmee hij zich wat terug hield. Door mijn blik te trekken naar zijn doornenkrans op haar hoofd, maakte ook Maria Magdalena me attent op ‘de gewonde man in hem’.

Ik schoot vol van dit beeld van de allergrootste liefde en de allerdiepste verbinding die er tussen twee mensen mogelijk is. Al voelende begreep ik wat ze me hiermee toonde. In de compassie van de Godin kon het gewonde mannelijke zich tonen, wetende dat zijn pijn ontvangen werd. Vanuit hun beider Bronverbinding kon iedere wond geheeld worden.

Maria Magdalena en Yeshua in ons

Het lijden van de mensheid, van haar Geliefde, en het verdragen van alle onveiligheid die de dragers en hoeders van het esoterische Christus Bewustzijn mee hebben gemaakt is door Maria Magdalena verinnerlijkt, doorvoeld, getransformeerd en geheeld. Als een volledig Ingewijde Priesteres was zij in staat om met haar licht door het diepste lijden heen te reizen zonder er in gevangen te raken. En dat tijdens een incarnatie die om volledig vertrouwen en toewijding aan het Goddelijke plan vroeg, waarbij het licht ook de diepste duisternis zou oproepen …

Yeshua richtte zich vooral op het Christus Bewustzijn dat hij in zijn eigen hart droeg en in de harten van anderen activeerde. Hij bracht het Liefdesbewustzijn terug op Aarde. Hij doorzag de oude mannelijke leringen waarin liefde ontbrak. In hem kwamen veel oudere wijsheden samen, waarmee hij de mens zich weer bewust maakte van zijn eigen geestelijke krachten. Waar mogelijk was hij op de allerhoogste dimensies afgestemd.

Maria Magdalena was zijn ankerpunt voor persoonlijke, menselijke liefde. In hun overgave aan het Goddelijke kon deze zich verheffen tot de hoogst mogelijke Liefdefrequenties die een mens ooit op aarde zal kunnen dragen. Zij heeft Yeshua ingewijd in de Isis-Mysteriën en hem geholpen om de Christus-energie te belichamen, waardoor deze in de Aarde verankerd kon worden.

Dit is een prachtig uitvergroot, archetypisch beeld, dat ook over jou gaat. Ook jij kunt jouw mannelijke en vrouwelijke kant weer ‘verzoenen’, en tot een goddelijke eenheid laten komen. Het enige ware doel van dit heilige paar in jou is de verwezenlijking van jouw eigen Goddelijke Plan, dat op iedere manier ieder ander levend wezen ten goede zal komen.

Jouw innerlijke man is een vrij mens! Hij zal precies op het goede moment, hand in hand met zijn innerlijke vrouw, in zijn eigen Licht gaan staan met een Liefdeskracht die door niets aards meer te dimmen is. Hij zal zich niet langer door persoonlijke velden en projecties laten raken. Achter de aardse illusies zal hij zijn eigen koers blijven zien.

De vrouw in jou blijft zowel hem als haar eigen gevoel trouw. Ze luistert en deelt over wat haar intuïtie haar aanreikt. Diep in haar lichaam voelt ze de verbinding met de concepten voor een nieuwe goddelijke schepping. Als ze samen hun Bronverbinding op de eerste plaats blijven zetten zullen ze vanuit hogere dimensies volledig geleid en vervuld worden.

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl

https://www.lichtwerkersnederland.nl/

5D betekent dat onze oorspronkelijke 100% DNA-capaciteit voor een leven op aarde moest worden teruggebracht tot 30% en zo kwamen we op 3D

Kryon 2020 January – New Galaxy https://www.youtube.com/watch?v=tMhMUIfDozw : Het multidimensionale Zelf, dat 5D is, betekent dus dat dit onze volledige DNA-capaciteit die tot 100% geactiveerd is. Maar dat we nu op Aarde, waar een 3D-realiteit bestaat, de noodzaak bestond om hier geboren te worden met een kwart van ons oorspronkelijke DNA, dus ca 30% of 33%.

Daarom is ons DNA aangepast: in plaats van 5D teruggeschroefd naar 3D en dat betekent maar 33% van onze volledige DNA-capaciteit van 5D omdat 5D onwerkbaar is op Aarde.

Omdat we andere deze leerschool in de grofstoffelijkheid niet konden doorlopen. Want de trillingsfrequentie is hier te laag voor 5D. Die 3D-frequentie kan niet aansluiten op het leven op Aarde opdat onze ziel gevoed wordt met de gehele diversiteit aan bestaande trillingsgetallen van alle lagere sferen het alle heelallen.

De onbevlekte ontvangenis en #het-onbevlekte-goddelijke-DNA

De beroemde maar ‘onbekende’ (in de betekenis van onverklaarbare en daarom mysterieuze) onbevlekte ontvangenis die Jezus ter wereld bracht ofwel geboren liet worden en waar ik ooit een blog over schreef vanuit De Meesters van het Verre Oosten (B.T. Spalding), en nu de net geplaatste blog van Mieke Vulink hieraan voorafgaande, ontdekte ik pas na plaatsing op deze site.

Het is voor het eerst dat ik deze schakel – heilige verbinding – nu tegenkom vanuit verschillende bronnen.

Wat betekent dat?

De onbevlekte ontvangenis – zo schreef ik in de blog van jaren geleden en die ik moet proberen op te zoeken – betekende de letterlijke beschrijving van de onbevlekte geboorte vanwege de tempelconceptie die plaatsvond tussen Josef en Maria om hun vrucht in alle veiligheid en niet beïnvloed door negatieve energieën geboren te kunnen laten worden. Die tempelconceptie in de synagoge – zo hoorde ik tijdens een lezing van Hans Stolp, de theoloog en radiopastor en veelvoudig publicist, waarvan ik van iemand anders en teven ingewijde hoorde dat hij tot de oud(st)en van deze aarde hoort, is via een visioen bekend geraakt met deze geheime synagogeprocedure vanwege het gegeven dat er anders geen hoge ingewijden geboren kunnen worden op aarde die hun missie kunnen vervullen.

Nu ik anderzijds via Vulink lees over deze onbevlekte goddelijke ontvangenis lees, heb ik de verbinding kunnen leggen. Via Kryon is immers bekend dat de mensheid – in het algemeen – maar kan beschikken over 33 procent van het gehele DNA en dus dat 67 procent niet geactiveerd is. Laat dat nu komen vanwege de noodzaak dat de mens in de stof ervaring moet opdoen en dat kan niet met dat gedeelte van 67 procent die multidimensionaal is en daarmee geen ervaring in de grofstoffelijke sfeer kan opdoen. Daarom is dat grote gedeelte van 67 procent bewust uitgeschakeld en op ‘non-actief’ gesteld vanwege de garantie dat de mens op aarde ook met dat fysieke – nadruk op fysieke deel DNA in tegenstelling én contrast met het kosmische energetische DNA – leert te werken om er ervaring mee op te doen.

De nadruk die ik leg op het contrast tussen het fysieke en het energetische omdat vanochtend een lichtje bij mij ging branden om de term ‘fysiek’. Het fysieke is het stoffelijke, aarde en (wetenschappelijk) meetbare en past dus niet in de multidimensionale werelden of velden. Daar heb ik nooit eerder aan gedacht en daarom schreef ik altijd over ‘multidimensionale fysieke werkelijkheid’, maar dat bestaat dus nu bij nader inzien helemaal niet.

Buiten de aarde, waar we na ons vertrek hier terechtkomen, is per definitie multidimensionaal en al het stoffelijke is dan onbestaanbaar geworden, zoals wij dan geen stoffelijk, maar een energetisch lichaam hebben en van kosmische energie (prana=adem=Adam als de Mens) kunnen leven in plaats van stoffelijke klaargemaakte maaltijden. Alles wat gegeten wordt is geestelijk en energetisch. Je hoeft geen gewassen meer te verbouwen want alles wat je in gedachten afroept (‘beveelt’) is direct aanwezig.

Vandaar dat ik deze kosmische dag van de 3 (1+4+4+2+1+9=21), de ingeving heb mogen ontvangen van het oeroude geheim van de onbevlekte ontvangenis en dito DNA.

Amen. fffffff

Over nieuwetijdskinderen gesproken… ‘Als tiener had Keoni Gandall al een geavanceerd onderzoekslaboratorium in zijn slaapkamer in het Californische Huntington Beach’

Emily Baumgaertner, BIOTECHNOLOGIE, fd, 6-10-18

DNA manipuleren aan de keukentafel

In de Verenigde Staten zijn steeds meer ‘biohackers’ actief, mensen die op eigen houtje aan DNA sleutelen. Vaak leidt dit tot amateuristische miskleunen, maar wat als zo’n doe-het-zelver de technologie aanwendt om een biowapen te maken? ‘Ooit komen hier brokken van.’

Als tiener had Keoni Gandall al een geavanceerd onderzoekslaboratorium in zijn slaapkamer in het Californische Huntington Beach. Terwijl zijn schoolvriendjes videogames kochten, schafte hij allerlei apparatuur aan – een transilluminator, een centrifuge, twee thermocyclers – voor een hobby die ooit het exclusieve domein was van wetenschappers met witte stofjassen in officiële laboratoria. ‘Ik wilde gewoon DNA klonen met mijn eigen labrobot en thuis complete genomen kunnen maken’, zegt hij. En Gandall was lang niet de enige. De laatste jaren zijn overal in het land biohackers aan de slag gegaan met DNA-manipulatie. Nu de apparatuur goedkoper wordt en de kennis over methoden voor genetische modificatie (met name Crispr-Cas9) steeds wijder verspreid raakt, beginnen zogenaamde ‘burgerwetenschappers’ op verrassende manieren met DNA te werken.

Onderzoekers van de universiteit van Alberta zijn erin geslaagd om op eigen houtje paardenpokken te maken

Tot nu toe heeft dat vooral amateuristische miskleunen opgeleverd. Een jaar geleden haalde een biohacker de publiciteit toen hij zich op een conferentie injecteerde met gemodificeerd DNA dat hem gespierder moest maken. (Wat niet lukte.) Begin dit jaar injecteerde de eigenaar van een biotechbedrijf zich met een zelfgemaakt geneesmiddel tegen herpes. (Uitslag: helaas…) Diens bedrijf had ook al een filmpje gelivestreamd waarin iemand zich injecteert met een zelfgemaakt middel tegen hiv. (De hoeveelheid hiv in zijn bloed nam toe.) Gandall, inmiddels achttien en onderzoeksassistent aan Stanford University, zei in een interview onlangs dat hij enkel gentechnologie voor iedereen toegankelijk wil maken. Hij denkt dat toekomstige ontdekkingen op dat gebied uit onverwachte hoek zullen komen. Maar hij geeft onmiddellijk toe dat de doe-het-zelf-revolutie in genetica op een dag ook rampzalig kan uitpakken. ‘Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat de regelgeving voor DNA-synthese gewoon niet toereikend is’, zegt Gandall. ‘De regels werken niet meer als alles gedecentraliseerd is – als iedereen straks synthetisch DNA kan maken met zijn smartphone.’

Biowapen

De grootste angst is dat iemand de steeds populairdere technologie aanwendt om een biowapen te maken. Een onderzoeksteam aan de universiteit van Alberta is erin geslaagd op eigen houtje paardenpokken te maken, een uitgestorven variant van het pokkenvirus. In zes maanden tijd, op basis van via internet gekochte DNA-fragmenten, en zonder enige klacht van de autoriteiten. Ze kochten overlappende DNA-fragmenten van een commercieel bedrijf en stelden met wat knip- en plakwerk het volledige genoom samen. Toen ze dat hadden ingebracht in cellen die met een ander type pokkenvirus waren geïnfecteerd, begonnen de cellen besmettelijke deeltjes te produceren.

Volgens sommige deskundigen komt hiermee meteen een einde aan de al tientallen jaren woedende discussie over het bewaren van de laatste twee resterende stalen van het pokkenvirus, in de Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta en in een onderzoekscentrum in Rusland. Nu staat immers vast dat wetenschappers die daar experimenten mee willen doen, het virus ook gewoon zelf kunnen maken. Het artikel over dit onderzoek in het tijdschrift PLOS One bevatte niet alleen een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methoden, maar wat Gregory D. Koblentz, hoofd van de vakgroep Biodefensie aan de George Mason University, vooral zorgen baarde: ook een reeks nieuwe tips en trucs om hindernissen te omzeilen. ‘We wisten natuurlijk altijd al dat dit ooit mogelijk zou zijn,’ zegt Koblentz. ‘We wisten ook dat Noord-Korea ooit een kernwapen zou bouwen, maar toch slaat de schrik ons om het lijf als ze het echt doen.’

Experts riepen het blad op om de publicatie in te trekken, het werd ‘onverstandig, onnodig en gevaarlijk’ genoemd. En al voor de publicatie werd in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie gesteld dat het beschreven procedé ‘geen uitzonderlijke biochemische kennis of vaardigheden en geen grote investeringen in tijd of geld vereist’. Maar het hoofd van het onderzoeksteam, de viroloog David Evans van de universiteit van Alberta, zei dat hij verschillende Canadese instanties van zijn experiment met het pokkenvirus op de hoogte had gesteld en nergens op bezwaren was gestuit.

Veel experts zijn het er wel over eens dat amateurbiologen grote moeite zullen hebben om op eigen houtje een dodelijk virus te maken. Maar naarmate er meer hackers komen die liever DNA-codes dan computercodes kraken, en ze steeds meer bedreven raken in DNA-synthese, kan het risico op misbruik volgens deskundigen wel toenemen. ‘Er kan eigenlijk ieder moment iets dodelijks worden gelanceerd – nu al’, zegt George Church, een vooraanstaand synthetisch bioloog aan Harvard. ‘Praktisch ingestelde types zouden simpelweg een tegen medicijnen resistente variant van miltvuur of een extreem besmettelijk griepvirus ontwerpen. Daarvoor staan al recepten online.’

‘Als ze bereid zijn zichzelf met hormonen te injecteren om gespierder te worden, kun je je voorstellen dat ze ook wel tot sterkere staaltjes in staat zijn’, zegt hij bovendien. ‘Iedereen die synthetische biologie bedrijft zou onder toezicht moeten staan, en alle onbevoegde beoefenaren zouden als verdacht moeten worden beschouwd.’

Achterhaalde regelgeving

De Amerikaanse autoriteiten aarzelen om stappen te ondernemen die een rem kunnen zetten op innovatie of raken aan het intellectueel eigendomsrecht. De wetten inzake biotechnologie zijn al decennia oud, waardoor toezichthouders werken met achterhaalde regelgeving. Bovendien is het toezicht een onoverzichtelijke lappendeken van allerlei verschillende instanties voor uiteenlopende soorten onderzoek: het is een net waarvan de mazen steeds groter zullen worden naarmate de technologie voortschrijdt. Zo gelden er strikte regels voor universitaire onderzoekers die federaal overheidsgeld aanvragen voor zogenaamd dual use research of concern, de term voor experimenten die in theorie ook voor kwalijke doeleinden kunnen worden aangewend. Maar meer dan de helft van het wetenschappelijk onderzoek in Amerika wordt uit andere middelen gefinancierd. Voor de ontwikkeling van een lichtgevende plant met behulp van genetische manipulatie werd via de crowdfundsite Kickstarter in 2013 meer dan een half miljoen dollar opgehaald. ‘Er vindt niet echt nationaal toezicht plaats op onderzoek dat niet door de overheid wordt gefinancierd’, zegt William So, een FBI-deskundige op het gebied van biologische dreigingen. In plaats daarvan vertrouwt de FBI erop dat biohackers zelf aan de bel trekken als ze verdacht gedrag bespeuren. ‘Ik denk wel dat de FBI zijn best doet met de middelen die ze hebben’, zegt Thomas V. Inglesby, hoofd van het Johns Hopkins Center for Health Security in Baltimore. ‘Maar als je hier echt iets mee wilt uithalen, is er weinig wat je tegenhoudt.’

De FBI onderhoudt goede banden met een groot aantal bona fide biohackinglabs, zoals Genspace in Sunset Park in Brooklyn. Achter een onopvallende stalen deur in een groezelig straatje vol graffiti komen biohackers in opleiding (muzikanten, ingenieurs, gepensioneerden) daar regelmatig bijeen voor een stoomcursus genetische manipulatie. Deelnemers aan het Biohacker Boot Camp doen de technische basisvaardigheden op die je nodig hebt om thuis met DNA te gaan klussen, bijvoorbeeld om lichtgevende algen te fabriceren. ‘De dubbele helix is hét iconische beeld van de twintigste eeuw, misschien samen met de padddenstoelwolk’, zegt cursusleider Michael Flanagan tegen zijn klasje.

Bij binnenkomst waan je je in een studentenhuis, compleet met doorgezakte divan, magnetron en minikoelkast. Maar het lab zelf is heel ruim opgezet: twee verdiepingen met metalen werkbanken vol memo’s, en rekken vol glaswerk en chemische oplossingen langs de witte bakstenen wanden. Het is een hele stap vooruit voor Genspace. In het begin zat mede-oprichter Daniel Grushkin nog met bacteriën te knutselen in zijn woonkamer, pizza en een biertje binnen handbereik. Later huurden ze ruimte in een broedplaats voor innovatie (tussen robotbouwers, ontwerpers van duurzame kleding en minicupcake-bakkers), waar ze zelf een provisorisch lab bouwden van afgedankte serredeuren. Tot Grushkin aanklopte bij de FBI. ‘Misschien dat je bezorgde telefoontjes krijgt omdat wij als niet-wetenschappers experimenten uitvoeren in een oud vervallen gebouw’, zei hij toen. ‘Maar het is geen drugslab en we zijn geen bioterroristen.’

Grushkin is inmiddels een pionier op het gebied van risicobeheer bij biohacking, deels omdat hij beseft dat het stoeien met organismen van al die nieuwelingen ‘meer weg heeft van een dierenwinkel dan van een “hackerspace”’. Hij heeft richtlijnen opgesteld, besmettelijke stoffen in het lab verboden en een beurs van bijna een half miljoen dollar ontvangen om een veiligheidsprotocol te ontwikkelen voor een kleine vijftig labs in het hele land. De meeste van die labs zeggen nooit ook maar enig contact met de FBI te hebben gehad. Het overtreden van de veiligheidsrichtlijnen betekent meestal alleen dat het lidmaatschap wordt ingetrokken. Dan moet de dader in zijn eentje verder, maar kan hij altijd nog terecht bij de duizenden enthousiastelingen op Facebook, Reddit en mailinglijsten.

Lichtend voorbeeld voor veel van die mensen is Josiah Zayner, een voormalig NASA-onderzoeker die met een GoPro-camera op zijn hoofd experimenten livestreamt vanuit zijn garage. Zayner, eigenaar van biohack-start-up The Odin, is de man die zijn spieren sterker wilde maken. ‘Dit is doodgewoon plakband’, zei Zayner op een zomeravond tot zijn YouTube-publiek, waarna hij binnensmonds vloekend een laag huidcellen van zijn onderarm trok. ‘Dit is dag 1 van mijn experiment om mezelf genetisch te manipuleren.’

In een interview heeft hij toegegeven dat hij een ongelukje (maar geen opzettelijke misdaad) bij zijn fans niet uitsluit. ‘Ik snap denk ik wel waarom ze niet willen dat zomaar iedereen ebola in handen kan krijgen’, zei hij. ‘Als iemand met ebola bezig is en zijn huis brandt af, bestaat het gevaar dat het ebolavirus vrijkomt.’ Zelfs Zayner maakt zich nu zorgen over de beweging die hij mede heeft aangewakkerd. In de doe-het-zelf-kit die The Odin verkoopt wil hij levende kikkers stoppen, om zijn klanten aan te moedigen liever te experimenteren op dieren dan op zichzelf – of andere mensen. ‘Ik twijfel er niet aan dat er brokken van komen’, zegt hij. ‘Mensen proberen elkaar naar de kroon te steken en het gaat allemaal veel sneller dan we voor mogelijk hadden gehouden. Het is bijna niet in de hand te houden. Dat is eng.’

Kwaadwillende biohackers die een biologisch wapen willen maken – een dodelijke ziekte die van de ene op de andere drager overspringt en miljoenen mensen kan besmetten, zonder limiet in ruimte of tijd – beginnen waarschijnlijk met wat shoppen op internet. Op de site Science Exchange bijvoorbeeld, een soort Marktplaats voor DNA: een commercieel platform waar praktisch iedereen gekloond DNA kan bestellen bij daarin gespecialiseerde bedrijven. Gandall, de onderzoeksassistent van Stanford, koopt daar vaak stukjes DNA. Onschuldig DNA. Maar voor iemand met kwade bedoelingen is het wellicht niet zo moeilijk om aan iets minder onschuldigs te komen. En binnenkort zijn deze bedrijven niet eens meer nodig, als er een handzame all-in-one genoomprinter voor de desktop beschikbaar komt. Een soort inkjetprinter die niet de basiskleuren CMYK uitprint, maar de genetische basenparen AGTC. Voor universitaire laboratoria bestaat zo’n apparaat al: de BioXp 3200, die zo’n 65.000 dollar kost. Tot die tijd kunnen thuisklussers alvast aan de slag met DNA Playground van Amino Labs, een doe-het-zelf-kit die nog minder kost dan een iPad, of met de CRISPR-kit (159 dollar) van The Odin.

De auteur

 

Emily Baumgaertner is journalist bij The New York Times. In het verleden werkte ze bij het Pulitzer Center en hield ze zich bezig met mondiale gezondheidszorg.

Veelbelovende carrière

In de verkeerde handen kunnen dat soort toolkits misschien gevaarlijk zijn, maar voor Keoni Gandall vormden ze de opmaat naar een veelbelovende carrière. Op zijn elfde kocht hij op de rommelmarkt een leerboek over virologie. Voordat hij oud genoeg was om op een brommer te rijden, liet hij zich door zijn moeder al naar zijn baantje aan de University of California brengen. Hij draagt alleen nog maar rode poloshirts, om geen tijd te hoeven verspillen aan het kiezen van zijn kleren. Hij verveelde zich dood op school, waar hij de biologieleraren veelvuldig moest corrigeren, en werd uit een science fair gegooid omdat hij roekeloze DNA-experimenten zou doen. Hij zegt zijn schooldiploma ternauwernood te hebben gehaald en door bijna elke universiteit te zijn afgewezen – maar werkt nu toch als onderzoeksassistent aan Stanford University. ‘Best wel ironisch, nadat ze me als student niet hebben toegelaten’, zegt hij. Hij is verhuisd naar Palo Alto, waar hij – met zijn voorraadje van veertien poloshirts –een huis deelt met drie niet-biologen, die niet echt beseffen dat er in een hoekje van zijn slaapkamer DNA wordt gekloond.

Op Stanford wijdt hij zich aan de opbouw van een verzameling genetisch materiaal voor openbaar gebruik. Een nobel streven in de ogen van biohackers. Maar in de ogen van veiligheidsdeskundigen een manier om kwaadwilligen aan gratis munitie te helpen. ‘Er zijn eigenlijk maar twee manieren waarop je dertig miljoen mensen van de aardbodem kunt vagen: met een kernwapen of met een biologisch wapen’, zegt Lawrence O. Gostin, die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert over de voorbereiding op grieppandemieën. ‘Om de een of andere reden is de Amerikaanse overheid erg bang voor het eerste, en daarop ook grondig voorbereid, maar op het tweede bij lange na niet. Daar begrijp ik niets van.’

Bron: The New York Times/360

https://fd.nl/futures/1272370/dna-manipuleren-aan-de-keukentafel

 

GENETISCHE MANIPULATIE en SPIRITUALITEIT 2

30 juli 2018 / Elias

Posted: 31 Jul 2018 03:18 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 1-8-18]

GENETISCHE MANIPULATIE en SPIRITUALITEIT – 2

30 juli 2018 / Elias

Het komt voor dat de Bron zelf zich mengt in de discussies die ik met de Geestelijke Wereld, ondermeer met Jezus mag voeren. Lees hieronder hoe de Bron het leven beschrijft.

Na mijn vorig artikel over genetische manipulatie op medisch vlak:

https://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/artikelen/123-genetische-manipulatie-en-spiritualiteit

rezen toch wat nieuwe, maar ook nog enkele oude vragen bij mij. Het is duidelijk dat onder meer CRISP/Cas 9, mits op een positieve manier aangewend, voor therapeutische doeleinden nu al voor spectaculaire resultaten kan zorgen.

De schok, die bijvoorbeeld kanker bij mensen teweeg brengt helpt ook heel vaak om hun hele leven eens onder de loep te nemen wat dan weer kan resulteren in het onder ogen zien en afwerken van de innerlijke processen. Dan zien we echte genezing plaats vinden omdat de oorzaak van de ziekte hierdoor ook is opgeruimd. Tot zover de medische kant.

Het genetisch manipuleren van voedingsgewassen is echter een heel ander verhaal. En daar hadden de Lichtwezens al eerder over gesproken en destijds aangegeven welke gewassen zij aan-, en welke zij afraden om te nuttigen.

Juist wegens de genetische manipulatie waarschuwen ze om de volgende gewassen te gebruiken omdat deze al teveel verontreinigd zijn: tarwe, spelt, maïs en soja, bijvoorbeeld.

Rogge, haver, boekweit, gerst zijn (nog) O.K. en brood  steeds met zuurdesem eten omdat gist ook al weinig natuurlijks meer bevat. Daarentegen zijn sojaproducten met melkzuurfermentatie, zoals miso en tamari niet problematisch (Tijdens het celwerkseminar duiken we dieper in deze materie).

Daarom was mijn eerste vraag of de huidige ontwikkelingen, waarbij de agro-industrie door hun invloed in Brussel steeds meer grip op ons voedsel schijnt te krijgen, niet tot een catastrofe kan leiden. Uiteraard zie ik dat persoonlijk niet gebeuren maar veel mensen is de schrik om het hart geslagen. Gelukkig heeft inmiddels het Europese Hof in hun recente uitspraak het ongebreidelde knoeien met het DNA van de gewassen voor consumptie bedoeld, aan banden gelegd.

“Het  betekent heel veel voor ons dat deze thema‘s steeds weer op tafel komen want dit geeft ons de gelegenheid om een en ander eens heel duidelijk te stellen.

Als met het DNA wordt gewerkt, dan begeeft men zich in een gebied dat hoogste Goddelijke Waarheid en diepste zekerheid betekent.“

Op dit punt spreekt plots de Bron: “Wie hier met zijn wil werkt, werkt tegen mijn plan, wie zonder intentie werkt, omdat zijn intuïtie hem in deze richting heeft gebracht, die werkt met mij. En dat maakt een heel groot verschil.

Bij degene die absoluut iets wil bereiken staat de wil op de eerste plaats. Zij die buigen voor de Goddelijke Wil en eenvoudigweg hun hart openen, een opdracht voelen en eerst dan in die richting gaan, die werken samen met God. Begrijp je dat verschil?”

Elias: “Ik begrijp dat verschil heel goed. Maar in feite zou nu al ieder thuis met zijn eigen genen kunnen gaan prutsen. Gaat dat niet uit de hand lopen? Als het bestaat, dan moet het toch ook op de een of andere manier het Goddelijk Plan dienen. Ik neem aan dat de schepper de touwtjes toch steeds strak in handen houdt?”

De Bron: “Stel je voor, de mensen die onbewust met deze dingen omgaan, die missen het bewustzijn om het Goddelijk Plan te dienen. Deze mensen ontvangen een zekere bescherming.

Maar vanaf het ogenblik als de mens wel degelijk beseft waar hij mee bezig is en ingrijpt in het Goddelijke Principe, deze mens schept op het zelfde moment een zeker karma als hij vanuit zijn wil werkt.

Het is belangrijk om dat verschil goed te begrijpen. Het bewustzijn van de mens is maatstaf. Hoe bewuster de mens, hoe meer hij vanuit zijn hart en vanuit zijn bewustzijn moet handelen.”

Elias: “Het lijkt me dat er maar weinig wetenschappers zijn die op dit niveau van bewustzijn werken, de meesten schijnen sowieso nog voor de wapenindustrie bezig te zijn.”

De Bron: “Er bestaan zoveel verschillende meningen, uitspraken en waarheden. Geloof je dat God iets accepteert wat niet past in zijn plan voor het leven? Alles is waardevol, alles is zinvol.

Jullie moeten deze dingen zonder oordelen tegemoet treden. Bekijk de dingen zoals ze zijn en geef ze geen stempel van goed of kwaad. Begrijp dat het simpelweg de stappen zijn die de mensen nu moeten zetten om in verdere en diepe processen te kunnen geraken. Laat jullie waardeoordeel los, oordelen helpt hier niet, maar weet dat het leven een heel eigen opdracht heeft.

En het leven wil beetje bij beetje begrepen en ontrafeld worden. Ook de wetenschap is Goddelijk en mensen die onbewust en zelfs met hun wil zich met die dingen gaan bezighouden zullen steeds dat oogsten wat ze gezaaid hebben. Ieder ontvangt de spiegels die hij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Vertrouw het leven want het is goed.”

Elias: “Hoe ziet U Crisp in de voeding?“

De Bron: ”Het is belangrijk dat jij je met deze dingen bezig houdt. Het betekent natuurlijk ook veel om heel kritisch deze dingen te benaderen. En het is absoluut niet in de geest van het Goddelijk Principe om planten en andere levende wezens op die manier in veranderingsprocessen te brengen.

En toch is dat wat hier gebeurt belangrijk en waardevol, want in feite wordt daardoor het Goddelijke Principe steeds beter begrepen.

Uiteindelijk werkt de wetenschap naar me toe, want de wetenschap bewijst God. De wetenschap zal eens het Goddelijke Principe volledig kunnen openen en de genialiteit van die waarden begrijpen. Heb geen angst, laat hier gerust los.

Voor de mensen is het nu vooral belangrijk om zich steeds sterker met het eigen bewustzijn bezig te houden. Hier moet nu het zwaartepunt worden gezet. Mensen moeten leren om vanuit hun hart beslissingen te nemen. En als dit is gebeurd, dan zullen ze hun ontdekkingen ook op een waardevolle manier kunnen inzetten.

Heb geduld. Zeg aan de mensen dat het belangrijk is dat de wetenschap zo verder gaat. Zeg, dat het desondanks belangrijk is om deze zaken kritisch maar open te benaderen. Stel dingen in vraag maar weiger ze niet meteen, ga ermee aan de slag, zoek dingen uit en ik bedoel dit in het algemeen.

De wetenschap moet steeds weer achter de scène kijken. Vroeger zou ik dat niet hebben toegelaten, vroeger zou dat niet in mijn zin zijn geweest, maar nu ben ik bereid dat de wetenschap achter de scène kijkt en mijn existentie mag bewijzen.

De mensen trekken het bestaan van hun eigen innerlijk nog steeds in twijfel  en ik zou willen dat zij genoeg redenen hebben om met eerbied naar de schepping te kijken en er de wijsheid en diepte van kunnen erkennen.

Zeg de mensen dat ze aandachtig waarnemen. Ze moeten waarnemen wat gebeurt en met het gebeuren aan de slag gaan en dat niet alleen vanuit een negatief perspectief, maar zo neutraal als maar mogelijk is. En ze zouden over het leven moeten nadenken en daarbij hun eigen waarden scheppen en voor die waarden ook moeten opkomen. Er moet nu beweging in het spel komen. Hoe meer beweging er ontstaat hoe meer bewustzijn er kan groeien.”

Elias: “Ik zou in feite, om de mensen gerust te kunnen stellen, willen schrijven dat het belangrijkste om te begrijpen het feit is dat er helemaal niets kan bestaan wat niet naar de zin van God is.”

De Bron: “Dat is een belangrijk punt, een vaststelling die steeds heel duidelijk naar voren zou moeten komen, maar ook dat de mensen de dingen steeds met een open hart zouden moeten benaderen. En vooral dat ze steeds weer mediteren zodat ze hun eigen waarheid kunnen vinden en hun volgende stap kunnen ontdekken.”

Elias: “Het lijkt me ook belangrijk dat de mensen hun eigen toekomst visualiseren om het gewenste dan weer volledig los te laten door die beelden in Gods Hand te leggen: niet mijn wil maar uw wil geschiede.”

De Bron: “Je hebt gelijk. Het is heel belangrijk dat de mensen zich steeds opnieuw met hun eigen waarheden confronteren en ermee in de diepte gaan.

Stel je voor, waar het om gaat is, dat de mens zijn hoogste potentieel leeft, dat hij werkelijk tot in zijn diepste diepte geraakt. Kijken wij naar de mensen dan zien we dat ze van hun potentieel niet meer dan tien tot twintig percent leven, terwijl tachtig tot negenting percent mogelijk is.

Wat we ook zien is, dat als de mens werkelijk begint met in zijn potentieel te komen, dat anderen angst krijgen waardoor men meestal reageert door af te remmen.

Daarom zou het waardevol zijn om de mensen nog eens te laten weten dat spirituele ontwikkeling veel moed vraagt omdat de buitenwereld vaak negatief reageert en dit proces zelfs zal trachten tegen te houden. Dit uit angst om niet meer voldoende aandacht te krijgen, angst dat de ander hun boven het hoofd groeit. Er is dus veel moed en kracht nodig. Maar het is mogelijk dat de mensen in hun absolute potentieel kunnen gaan. In dit proces zullen wij graag heel veel energie ter ondersteuning sturen.”

Voor mij zijn deze woorden niet voor tweeërlei uitleg vatbaar! Sterker nog, genetische manipulatie is volledig vergelijkbaar met het thema kernenergie, dat ook nog niet in mensenhanden had mogen ‘vallen’ of worden gegeven, omdat het om dezelfde kernproducten van de schepping gaat waar de mens nog geen enkele kennis over heeft, en die daarom in mensenhanden alleen misbruik kunnen opleveren. Blijf er dus vanaf! Dat is een goddelijke opdracht.

Stuur me een mailtje voor het regelmatig ontvangen van mijn nieuwsbrief ‘NIEUWE TIJDs en u leest steeds als eerste mijn artikelen: mail@elias-medium.info

Elias – Introductie:

https://www.elias-medium.info/NL/component/content/article/8-algemeen/53-introductie

Ook zin om u steeds meer met uw eigen bewustzijn bezig te houden en vanuit uw hart beslissingen te nemen?

Celwerkseminar met Elias:

https://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

https://www.elias-medium.info

Wij zijn nog steeds het slachtoffer van de ‘Barbaric Ages’ die minstens 2000 jaar geduurd heeft en ons in de derdedimensie gevangen heeft gehouden en m.n. de 3D-natuurwetenschap

https://www.youtube.com/watch?v=IKHlUwbrU1M  Kryon Science – Black Hole, DNA Pairs, Newtonian (Short but dense channeling. More information from Mount Shasta, the energy vortex. Are you ready to stretch your mind? Grand Information About Black Hole, 12 DNA Pairs, our galaxy, etc..)

https://youtu.be/IKHlUwbrU1M

Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn (4) DNA-geheim

14 januari 2018 /Lee Carroll Geplaatst: 3 maart 2018

Posted: 03 Mar 2018 06:24 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 4-3-18]

Live Kryon Channeling 187:

Wie Jullie Zijn. 4

Deze live channeling werd gehouden in Longmont, Colorado

14 januari 2018 /Lee Carroll

Geplaatst: 3 maart 2018

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

DNA – Het ontbrekende 24e paar Chromosomen

Terug naar jullie DNA – jullie hebben in de gaten dat jullie 23 paar chromosomen hebben en jullie beginnen verbazingwekkende, grote, biologische veranderingen uit het verleden te zien – het samengaan van een deel van jullie DNA en de voordelen die daaruit voortkwamen.

Wel, jullie misten iets. Het is obscuur, maar er is nog iets anders.

De wetenschap onthulde enkele jaren geleden een potentieel. Experimenten lieten zien dat jullie DNA feitelijk een beetje multidimensionaal zou kunnen zijn. Wat zij rapporteren is dat de aanwezigheid in een kwantumveld de draaiing van elektronen in dat veld verandert.

Als het DNA wordt verwijderd blijven de veranderingen door het DNA, onveranderd. Als de aanwezigheid van DNA de atoomstructuur in een multidimensionaal veld verandert, zou het ook een multidimensionale component kunnen hebben.

Laat mij jullie iets introduceren dat wij eerder hebben gezegd: Jullie hebben nog steeds 24 paar chromosomen. Zij werden verplaatst, gecombineerd, en het nieuwe 24e paar is multidimensionaal. Dit onzichtbare paar (onzichtbaar in 3D) is al 10 beschavingen lang niet gebruikt en het ontwaakt nu door de opwaardering.

Het wordt ook beïnvloed door de straling die nieuw is in jullie magnetisch veld, die langzaamaan wordt geschapen door een nieuw gebied in de ruimte waar jullie zonnestelsel doorheen begint te gaan.

Begrijpen jullie deze stelling? Jullie hebben 24 paar, maar een ervan kan niet gezien worden, net zoals zwaartekracht onzichtbaar is, of het magnetisch veld zelf. Dit zeer speciale 24e paar is volledig multidimensionaal en dit is de reden dat jullie DNA feitelijk de draaiing van een elektron in een kwantumveld kan beïnvloeden.

Wat betekent dit dus voor jullie? Het betekent dat jullie de mogelijkheid hebben om jezelf uit het lineaire denken te trekken, uit hetgeen jullie altijd rechtuit naar oorlog en disfunctioneren heeft geleid.

Begrijpen jullie dit? Jullie waren nooit wijs genoeg om echt te begrijpen wie jullie waren. Dit gaat nu veranderen.

Degenen die zich dit realiseren en beginnen te ontwaken voor dit nieuwe idee, zijn de oude zielen die hier al duizenden levens zijn geweest en die de horror en verschrikkingen van de oorlog hebben ervaren en die juist op dit moment hebben gewacht.

Dit zijn degenen die van de samenstroming van synchroniciteit begrijpen dat dit geen toeval is. Het is gepland. Zij leren ook dat het samenvloeien van een positiever menselijk bewustzijn zich wereldwijd steeds meer gaat voordoen. Het is de samenvloeiing van een verbinding met de andere kant van de sluier.
Het is een verbinding die jullie niet hebben verwacht en die uiteindelijk alles zal beïnvloeden dat deel uitmaakt van jullie realiteit, van jullie politici tot jullie multinationals. Het is een samenhang die moeilijkheden zal veroorzaken omdat er velen zijn die de oude energie willen laten zoals hij was.

Lieve mensen, zo vreemd en ogenrollend als dit allemaal klinkt…. jullie zullen het allemaal feitelijk zien gebeuren. Terwijl dit 24e paar zich begint te verlichten is het zelfs wel mogelijk dat jullie degenen ontmoeten die het daar geplaatst hebben.

Ik vraag jullie nogmaals: Is het gewoonweg te bizar voor jullie geest om je voor te stellen dat er anderen in jullie uitgestrekte melkwegstelsel zijn die veel ouder en veel meer toegerust zijn dan jullie en dat die de schoonheid van God hebben gevonden? Denk daar eens over na!

Dit is het liefdesverhaal.

De Aarde is geen simulatie zoals sommige denkers haar hebben genoemd, maar het kan er wel op lijken door hetgeen erop gebeurd is, kunstmatig, onnatuurlijk. Met andere woorden: het leven werd geschapen en ontwikkelde zich veel te snel op Aarde om toeval te zijn. Dit was een ontwerp. De mens die hier 200.000 jaar geleden werd veranderd…. het was een ontwerp. Er was geen toevalligheid in de ontwikkeling van dit prachtige, ontworpen systeem waar jullie in leven, Gaia genaamd.

Jullie zitten in een diepgaande test van licht en donker zoals wij jullie dit al heel lang vertellen.

Dit is het einde van de channeling maar het is het begin van iets opmerkelijks. Terwijl de informatie die ik heb gegeven zich gaat manifesteren zal de mensheid zich gaan realiseren dat zij de controle heeft over wat er nu gaat gebeuren.

Er zal nieuwe hoop zijn voor deze planeet die gebaseerd is op enkele dingen die de wetenschap nog maar nauwelijks begint te zien – zij geven het nog niet toe – maar zij beginnen het te zien.

Jullie bevinden je in een tijd waarin nieuwe informatie in seconden rondom de planeet kan vliegen. De nieuwe en onverwachte dingen die door nieuwe ontdekkingen worden gezien zullen nooit verborgen gehouden kunnen worden in deze nieuwe tijd, in dit nieuwe paradigma.

Luister: wat de paradigma’s of protocollen ook waren, jullie kunnen geen dingen zien die “Hallo, hier ben ik” zeggen en hen presenteren aan tientallen miljoenen mensen en dan een kleine groep leiders of onderwijzenden hebben die jullie vertelt dat het niet gebeurde. Begrijpen jullie deze metafoor?

Het Licht kan niet meer ontkend of verborgen worden. Er kijken teveel mensen naar!!!

Dit zal de frustratie zijn die eraan komt op vele gebieden. Er zullen grote conflicten zijn tussen hetgeen jullie zien en wat jullie is verteld. Oude zielen, jullie allemaal in deze zaal en die dit lezen, dit is de vrije keuze van deze tijd. Wees er klaar voor.

Zeker, de leraar Gregg heeft gelijk (wetenschapper Gregg Braden, die ook onderwees op het seminar) – dit zal uiteindelijk bepalen wie jullie zijn en wat jullie plaats is in het Universum en met name in jullie melkwegstelsel.

Ik weet wie jullie zijn, lieve engelwezens met God binnenin je. Ik weet wie jullie zijn.

Het wordt tijd dat jullie dit ook gaan zien.

En zo is het.

KRYON
Gepost door Martien op 15:02