Categorie archief: Egyptische_mythen

Egyptologische mythen in spirituele termen vertaald

Hierbij volgt mijn interpretatie van het OVT-programma (NPO-radio1) over vondsten bij opgravingen van Egyptologen die vandaag gevonden zijn. Het gaat om (half)goden die in de nacht overlijden en hun reizen door het ‘hiernamaals’ maken.

Het mooie is dat ik – na mijn afgerond manuscript – nu veel beter begrijp wat de Egyptische mythen bedoelden en hoe ze begrepen kunnen of moeten worden.

Die ‘goden’ die in mijn visie altijd (mensen)zielen zijn die vanuit hogere dimensies (zoals de Pleiaden) naar de aarde zijn afgedaald en hier een tijdje te leven en hun volk te leiden naar hoger leven, in de nachtelijke uren, als iedereen slaapt, zelf – zoals bij ieder mens ook gebeurt – vanuit hun ziel uit het lichaam vertrekken om in multidimensionale gebieden contacten te leggen met de daar levende bekenden. Zo kunnen die Egyptische goden hun feedback krijgen op hun vragen hoe ze met de menselijke problemen vanuit hun eigen volk, kunnen en moeten omgaan.

Als je de goden kunt opvatten als verder gevorderde menselijke zielen die meerdere leven in de lagere sferen hebben meegemaakt, dan weet je ook dat zij al veel meer wijsheid en ‘harts- en intuïtiefdenken’ tot hun beschikking hadden en vandaar uit hun volk leiding kon den geven. Het waren verder gevorderde zielen dan de gemiddelde mens die toen én nu op aarde leven. Daarmee kunnen alle Egyptische én Griekse of Romeinse mythen begrepen en verklaard worden. Daar is dus niets geheimzinnigs aan als de symboliek van die verhalen op de hier uitgelegde manier maar kunt begrijpen. Zelf zal ik nog een keer de podcast proberen te vinden om nog wat meer citaten uit de tekst te halen.