Categorie archief: oerdeeltje

Oerdeeltje

Ik keek nu weer naar het beeld en in de helder verlichte ruimte zag ik het ‘oerdeelje’ als een gepolijste antracietkleurige bol. Ik had geen idee hoe groot die zou kunnen zijn. Hij zou microscopisch klein kunnen zijn en ook zo groot als een gigantische planeet. Er was geen enkele referentie met andere objecten  en het was er gewoon in een stabiele vorm.

Plotseling begon het heel zacht te vibreren en te trillen en tot mijn verbazing zag ik dat de trilling een enorme energie vrijmaakte die identiek was aan de energietrilling die ik gezien had tijdens de conceptie van het menselijk lichaam in een andere ervaring. De energietrilling straalde uit naar alle kanten. Het was een fantastisch gezicht.

Plotseling barstte de bol open en een fel wit licht straalde door de openingen naar buiten. Ik begreep dat ik getuige was van een explosie, die echter op een heel langzame wijze zichtbaar was gemaakt. Het proces begon nu steeds sneller te verlopen en met een enorm geweld leek de bol uit elkaar te spatten. De explosie was gigantisch en uit de resten zag ik nieuwe bolletjes ontstaan die zich allemaal ook weer verder opdeelden in materie en energie. Ik zag hoe het levende materiaal gevormd werd uit dat allereerste begin en elk deel van de nieuwe materie ‘leefde’, omdat het bezield werd door de oorspronkelijke goddelijke energie.

107 De engel zette het beeld weer even stil en legde uit: ‘Levensprocessen zitten anders in elkaar dan je denkt en ook dit heb je kunnen waarnemen toen je een vraag over had [Visioenen en uittredingen, visioen 10]. In het menselijk denken is iets “levend” als daar herkenbare, biologische levensprocessen in voorkomen, maar in de goddelijke schepping is elke substantie levend, dus ook datgene wat in jullie ogen dood lijkt te zijn. Een metaal bijvoorbeeld is “levende” materie gezien vanuit het geestelijke, want elke vorm van materie en energie heeft altijd de goddelijke scheppingsenergie in zich. Indien dit niet zo zou zijn, zou het ook niet bestaan. Dit betekent dat alles dus “leven” in zich heft, ook al wordt het niet op die manier door jullie herkend.’

105 De engel sprak nu en zei: ‘Dit is het eerste deeltje, het oerdeeltje, het eerste stukje materie. Het is geen atoom of een onderdeel van een atoom en ook geen molecuul. Het is niet iets wat men in natuur en scheikunde zou kunnen herkennen. Dit bolletje dat uit vaste materie bestaat, dat wil zeggen dat er geen atomaire ruimtes in aanwezig zijn, zoals bij een atoom, is gematerialiseerde energie van God zelf.

Zoals je op een eerdere reis hebt mogen zien, is God niet wat men zich op aarde daarbij voorstelt. God is een volledige manifestatie van energie en bewustzijn en ook materie [zie Engelen en visioenen, visioen 3] en kan niet door jullie voorstellingsvermogen worden begrepen. Het deeltje dat je zojuist zag is jullie universum. Zoals je weet zijn er meerdere universums in het levenssysteem dat je gezien hebt als de neutrale zone (Zie Visioenen en uittredingen, visioen 1,2 en 3.) Het deeltje dat alle materie en energie die nodig is om de levenssystemen binnen een universum te creëren. Dit is niet hetzelfde als de zogenaamde ‘oerknal’ die sommigen van jullie geleerden menen te begrijpen, want het heelal dat jullie kennen is pulserend van opbouw, maar het principe lijkt er wel een beetje op. Het deeltje heeft het potentieel om een universum te creëren, maar zal na verloop van tijd ook weer tot dit deeltje terugkeren en weer worden opgenomen in de manifestatie van God. Het deeltje is bezield met een energie die goddelijk is en heeft dus alle mogelijkheden in zich die je je maar kunt [voor]stellen. Dat wil zeggen dat het alles is en alles kan worden [in tegenstelling tot een stamcel dus?]. Je zult nu eerst een stukje verder in dit beeld mogen zien voordat ik je meer vertel.’

[Jaap Hiddinga, Conceptie, geboorte en leven, 2006, 106] ion:this.prop