Categorie archief: Kosmische sleutels

Broncodes en kosmische sleutels

Broncodes en kosmische sleutels

Gelukkig hebben we de codes nog (Voorblad Futures/fd, 4-1-20)

Hier worden de broncodes bewaard tot het einde der tijden (Ashlee Vance, katern Futures/fd, 4-1-20)

Het bedrijf GitHub heeft in een grot op de Noordpool de besturingssystemen van Linux, Android en 6000 andere opensourceprogramma’s opgeslagen. ‘Deze codes zijn vergelijkbaar met de meesterstukken uit de literatuur en kunst.’

https://fd.nl/futures/1327156/hier-worden-de-broncodes-bewaard-voor-het-einde-der-tijden

0-0

Uit: Hurtak, J.J. Het boek van Kennis: De Sleutels van Enoch℗. Delen 1,2 en 3. De Academie voor Toekomstige Wetenschappen, 2010 / ISBN 978-3-9520031-5-2 ; www.sleutelsvanenoch.nl

(…)

‘Dit zijn de 64 Sleutels die mij door Enoch en Metatron getoond werden om de volkeren te verenigen voor de komst van de Broederschap van Melchizedek en de laatste voorbereidingen te treffen voor de terugkeer van de 144.000 Opgestegen Meesters, die de zachtmoedigen en rechtvaardigen van de aarde zullen verlossen voor de nieuwe levensstations van universele intelligentie in de hogere Rijken van de Vader.

‘In aanwezigheid van Metatron, de Eenheid der Dagen en JHWH, de Oude der Dagen, werd mij verteld hoe de schriftrol va Enoch in drie delen moest worden verdeeld, die de drie belangrijkste onderdelen behandelen van de universa – Vaderuniversa, Zoonuniversa en Shekinauniversa.

‘De Sleutels tot Vaderuniversa zullen verklaren hoe de Woningwerelden van de Vader zijn verbonden met de Goddelijke Scheppers die door kosmische piramides van Licht nieuwe universa scheppen.

‘De Sleutels tot Zoonuniversa verklaren hoe de biologische coderingen van het Christusras zich zullen ontwikkelen in het beeld dat is bepaald door de Vader, middels de Zonen van het Paradijs en niet door de lagere Lichtkrachten.

‘De Sleutels tot de Shekinauniversa verklaren hoe de spirituele gaven van de Heilige Geest aan het Christusras zullen worden gegeven, zodat de spirituele Mens rechtstreeks met “Volkomen Lichtwezens” kan werken – de engelachtige boodschappers van de rechtvaardigen van de aarde zullen voorbereiden op de Raad van het Licht, die ten tijde van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde op aarde zal worden gevestigd.’

Waarom zijn de Sleutels in deze tijd gegeven?

‘Enoch en Metatron hebben deze Openbaring laten verschijnen om de mensheid voor te bereiden op de kwantumverandering die ieder niveau van intelligentie op deze planeet zal beroeren. We hebben nu de gelegenheid collectief een ander scheppingssysteem binnen te gaan. Deze leer werd daarom in de vorm van Sleutels gegeven, om vierenzestig unieke gebieden van wetenschappelijke kennis te helpen coördineren, die tegelijkertijd vooruit gebracht moeten worden. De Sleutels zijn gegeven om alle wetenschappelijke basisdisciplines te helpen een kwantumsprong in het nieuwe bewustzijn van Licht te maken.’

Dit betekent dat de wetenschappelijk sector die bij uitstek driedimensionaal is aangelegd vanwege de paradigmatische normen en maatstaven – naast het bedrijfsleven als zodanig – bijna aan een mission impossible gaat beginnen en voor een fundamentele drempel staat om deze over te steken. De kwantumsprong is immers een transmutatie en dus inhoudelijke aanpassing en verandering van alle bestaande wetenschappelijke theorieën.’

Broncodes zijn kortom de aardse, stoffelijke manifestatie van wat kosmisch sleutels heten.