Categorie archief: Akasha

Ether en akasha

‘Het water is identiek aan de chaos, datgene waar Paracelsus zijn ‘homunculus’ uit trachtte te fabriceren n de chaos is niets anders dam de ether. Ether wordt door Blavatsky ‘de hemelse maagd die door bevruchting door de Heilige Geest stof en leven, kracht en beweging doet ontstaan’, genoemd. Verderop in haar lijvige boekwerk stelt ze het begrip ‘ether’ gelijk aan het astrale licht.[i]

Door het kennen nu van. En een volledige beheersing te hebben over, de stof (van het lichaam) kan de geest bevrijd worden en wonderen teweeg brengen. Dat was bij de Indische fakirs het geval, als hun wil een scheppende kracht werd. Ze beheersten dan de akasha.

Akasha is een begrip dat vooral in de latere werken van Blavatsky veel voorkomt en nog later zien we dat dit begrip bij Rudolf Steiner ook van zeer grote betekenis is. Blavatsky legt het als volgt uit:

Akasha is een Sanskriet-woord voor uitspansel; het duidt echter ook het onweegbare en ontastbare levensbeginsel – het astrale en het hemelse licht samen verenigd – aan, die samen de wereldziel vormen en de ziel en de geest van de mens uitmaken; het hemelse licht bouwt zijn nous, pneuma of Goddelijke Geest, en het andere zijn psyche, ziel of astrale geest. [In ‘Spirituele levenswetten’ wordt onderscheid gemaakt tussen psyche als menselijk denkvermogen en ziel als goddelijke vonk of kernbeginsel in de mens]. De grovere delen van de laatste dienen tot het maken van zijn uiterlijke vorm – het lichaam. De akasha is het geheimzinnige fluïdum dat door de schoolse wetenschap de al-dordringende ether’ wordt genoemd: het komt in alle magische verrichtingen in de natuur te pas en veroorzaakt de mesmerische, magnetische en geestelijke verschijnselen. Het is het goddelijk licht waardoor de ziel ongehinderd door de stof, dingen uit het verleden, heden en toekomst ziet, alsof hun stralen worden geconcentreerd in een spiegel.

[Zie vorige blog, p.39]


[i] Isis ontsluierd I, 156.

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens”

geplaatst: 10 oktober 2018

Posted: 11 Oct 2018 12:40 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 11-10-18]

Marshmallow Boodschap

Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens”

geplaatst: 10 oktober 2018

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Zijn jullie je eigen voorouders?

Wat is jullie relatie met je eigen Akasha? Hebben jullie wel een relatie? De Nieuwe Mens zeker wel! De Nieuwe Mens zal een herinnering hebben van de energie van het verleden. Dit is een herinnering waarvoor jullie op hulp kunnen rekenen, in plaats van dat dit een blokkade is of een moeilijke karmische energie. Het is een relatie die persoonlijk is. Ik heb jullie verteld dat jullie je eigen voorouders zijn.

Denk daar eens over na: als jullie steeds weer op dezelfde plaats zijn gereïncarneerd zijn de kansen heel groot dat jullie deel uitmaken van je eigen familiestamboom. Daardoor zijn jullie je eigen voorouders. Als ik jullie dus vraag wat jullie relatie met je eigen voorouders is, vraag ik jullie in werkelijkheid hoe jullie over je eigen ziel denken die deelneemt aan jullie eigen verleden.

En wat als je niet steeds op dezelfde plaats bent gereïncarneerd? Je hebt altijd je eigen voorouders, maar dat kunnen in kwantiteit een legioen zijn als je steeds in andere gezinnen bent geboren. Dat ligt karmisch vast en is dus geen probleem. Het is zoals het is.

Hoe lang zijn jullie in deze omgeving geïncarneerd? Wat als jullie een paar van je eigen voorouders zijn? Wat is vandaag jullie relatie met je eigen Akasha die hen alle drie bevat? Wat als er meer dan drie waren? Wat als jullie (in jullie vorige levens) een ander geslacht hadden?

Dat behoort tot de vaste kosmische wetmatigheden en mag geen verrassing zijn.

Er zijn hier intellectuelen die zullen proberen om dit kritisch te analyseren en in hun lineariteit willen trekken, zij zullen biologie met Akasha verwisselen. Wij hebben het niet over de directe biologische voorouders  maar eerder over de Akasha-familie.

Her worden intellectuelen bedoeld die in 3D gebeiteld leven en dus op een aardse manier kritisch analyseren en dus nog niet hebben geleerd om met hun hart te luisteren.

Jullie Akasha staat los van jullie biologische voorouders, maar in sommige gevallen overlappen zij elkaar. In sommige gevallen kunnen jullie zelfs je eigen overgrootvader zijn.

Dit klopt!

Zijn jullie al in verwarring?

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal

Gepost door Martien op 19:00