Categorie archief: alternatieve energie

Wat er allemaal aan huidige energievoorzieningen moet veranderen – niet vanwege de ‘global warming’ die namelijk niet bestaat ‘als veroorzaakt door de mens’ – maar vanwege achterhaalde lineaire technologie die moet worden omgezet in aansluiting op nieuwe kosmische energie, gerelateerd aan kwantumdenken dat niet lineair is

https://youtu.be/Tf9sv46Ixhg ‘Kryon 2018 March – They Are Coming’

Moderne energiebronnen bestaan in de eerste plaats uit geothermie, dat vanaf 5 km diepte aanwezig is, maar op 2 km veilig kan worden aangeboord omdat er dan geen water de grond ingespoten hoeft te worden met allerlei ongewenste bijeffecten zoals aardsbevingen, en pas in de tweede plaats oceaanwater, dat gedesaliniseerd – ontzilting – moet worden met moderne technieken. Dat vanwege de grote hoeveelheden seriefabricage die in de toekomst noodzakelijk zijn vanwege een kleine ijstijd die in aantocht is vanwege klimaat- en polaire wijzigingen.

Daarna zonne-energie, wind- en waterkracht buiten de oceaanwateren om.

Genoeg werk aan de winkel dus en een compleet nieuwe energievoorziening, ook vanwege nanotechnologie..

Een merkwaardige verbazing van een regressietherapeut

[bron: Pieter Barten, Atlantis en wereldkarma. Regressie naar vorige levens van de geest in trance. Strengholt, 1995, p.339]

‘Het wordt hier duidelijk dat de fijnstoffelijke geest onaangetast blijft bij een kernexplosie. Het fijnstoffelijke lichaam gaat normaal over. Dat lijkt een hele geruststelling.’

Omdat dit boek gaat over de ondergang van Atlantis en wel veroorzaakt door geëxperimenteer met kernenergie, blijkt regressietherapeut als auteur niet te weten of bekend te zijn met de kosmische Wet dat de menselijke ziel eeuwig is en dus oneindig leeft en dus nooit ten onder kan gaan, door welke oorzaak dan ook. Niet vernietigbaar is. Zo goed als alle joodse slachtoffers in de nazi-concentratiekampen van WO2 doorleven, zo zullen ook slachtoffers van een grootschalige kernramp of –oorlog na hun vertrek van deze aarde verder in de geestelijke of multidimensionale werelden blijven doorleven. Het is alleen een geruststelling voor die mensen die nog gewend zijn aan het traditionele 3-dimensionale bewustzijn van de aarde, maar voor hoger bewuste mensen mag dat als bekend verondersteld worden. Maar Barten wordt hier betrapt op een wonderbaarlijke denkfout. Of is hij geen gekwalificeerd spiritueel specialist? Blijkbaar niet.