Categorie archief: ErkenningVanNegatieveAspectenInJdPrrsoonlijkheid

Openbaring over het aanvaarden van je kwade en ongewenste kanten

september 2016 / Gabriela Gaastra-Levin

Posted: 15 Sep 2016 02:11 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 15-9-16]

Openbaring over het aanvaarden van je kwade en ongewenste kanten

september 2016 / Gabriela Gaastra-Levin

Maria Magdalena en Jezus: “Hoewel het proces van het openen van het hart al gaande is vanaf het moment dat jullie voor het eerst op Aarde geïncarneerd zijn, bevinden jullie je nu in een versnellingsfase van jullie ontwikkeling. Het openen van het hart op collectief en op individueel niveau heeft een punt bereikt waarop de mensen er steeds meer aan toe zijn om in contact met een diepere laag van hun hart te komen. Er is nu een nieuwe laag van het hart beschikbaar voor alle mensen die zich er klaar voor voelen. Dit nieuwe niveau heeft te maken met onvoorwaardelijke liefde.”

Jullie hebben je eigen bewustzijn gemanipuleerd

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie staan op het punt om wat wij, Maria Magdalena en Jezus, tijdens de kruisiging van Jezus op Aarde hebben in beweging hebben gezet concreet te maken. Jezus heeft tijdens zijn kruisiging het niveau van mededogen in zijn eigen hart en in het hart van de mensheid geactiveerd. Dit niveau van mededogen is verbonden met het accepteren van het bestaan van ‘goed’ en ‘kwaad’ in je hart.

Jullie zijn lang bezig geweest met het bestrijden en negeren van het ‘kwade’ en het idealiseren van het ‘goede’. In veel gevallen hebben jullie op deze basis je eigen bewustzijn gemanipuleerd, zowel op individueel als op collectief niveau. Deze manipulatie komt naar voren wanneer jullie bepaalde overtuigingen over wat jullie als ‘goed’ beschouwen gebruiken om een selectieve interpretatie van de werkelijkheid te maken. Dit mechanisme is echter nodig geweest voor de psychische stabiliteit van vele generaties.

Nu zijn jullie zover dat jullie een bredere kijk op de realiteit in jullie dagelijks bewustzijn toe kunnen laten. Deze visie houdt in dat jullie nu ook bereid zijn om wat jullie gewend zijn als ‘kwaad’ te beoordelen onder ogen te zien. Door jullie hart te openen om neutraal en zonder oordeel naar het ‘kwade’ te kijken, kunnen jullie je ook bewust worden van de vele mechanismen die een essentiële rol spelen bij het vorm geven aan jullie individuele en collectieve leven.

Het gedrag om systematisch het zogenaamde ‘kwaad’ te vermijden maakte dat jullie vele aspecten van jullie eigen bewustzijn en functioneren ontkend hebben. Meerdere aspecten van jullie eigen bewustzijn mochten er van jullie niet zijn. Deze overtuiging belemmerde jullie ook bij het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor jullie gedrag, gedachten, houdingen en beslissingen.”

Het aanvaarden van het kwade en ongewenste

Maria Magdalena en Jezus: “Het aanvaarden van het ‘kwade’ begint bij jezelf, bij het onder ogen willen zien van alle kenmerken van jezelf die je als kwalijk of niet wenselijk beschouwt of zaken die jij van jezelf afkeurt. Alle menselijke creaties, ook de meest vreemde, zijn er in wezen opgericht om je hart te openen en om je bewuster te worden van je eigen Goddelijkheid. Jullie kunnen pas echt met deze intentie in contact komen wanneer jullie het oordeel over het ‘kwade’ in jezelf loslaten. Alle zogenaamde kwalijke gedachten en ongewenste handelingen zijn namelijk in wezen niets anders dan een zoektocht naar je eigen Goddelijke essentie en dat is liefde.

Dat sluit overigens niet uit dat in de relatie met het ‘kwade’ het stellen van grenzen nodig kan zijn. Jullie kunnen deze grenzen vanuit je hart stellen en vervolgens zonder oordeel naar het ontstaan van het zogenaamde ‘kwade’ kijken. Na contact te hebben gemaakt met de ware redenen van het ontstaan van dit ‘kwade’ en onwenselijke kunnen jullie daar mogelijk verantwoordelijkheid voor nemen.

De achtergronden van de oorzaak van het ‘kwade’ kunnen pas onthuld worden wanneer jullie daar zonder enige veroordeling aandacht aan geven. Om dit te kunnen doen, hebben jullie vertrouwen en overgave nodig. Vertrouwen en overgave bevorderen het verder openen van je hart waardoor je in een positieve spiraal omhoog terecht komt, een ontwikkeling die jullie bewustzijnsgroei op een dieper niveau ondersteunt.

Vanuit vertrouwen en overgave kunnen jullie ook voor het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor het verder openen van je hart kiezen door jullie ongewenste en ‘kwalijke’ kanten te omarmen. Om dat te doen dienen jullie gebruik te maken van je scheppingskracht. Deze kracht kun je via je woorden tot uiting brengen.

En daarvoor geven we jullie de volgende proclamatie:

Liefdesverklaring aan mijn ongewenste kanten

Lieve afgewezen delen van mijzelf. Oude ‘ikken’ waar ik me voor schaam.

Subpersoonlijkheden van mij die ik tot nu toe als fout heb beschouwd

Kom te voorschijn!

Ik houd van jullie!

Ik erken de waarde van jullie bijdrage aan mijn leven

Ik erken jullie behoeften en verlangens

Ik erken jullie bestaansrecht en jullie Goddelijkheid

Ik open mijzelf om jullie in mijn hart te omarmen en onvoorwaardelijke lief te hebben

Ik word me ervan bewust dat jullie mij ondersteunen en dienen. Daar ben ik jullie dankbaar voor

Ik realiseer me dat jullie mij helpen om me bewust te worden van mijn Goddelijke bron. Daar ben ik jullie dankbaar voor

Vanaf nu gaan we samen door het leven, in liefde en harmonie

Samen zijn we ÉÉN!

Samen zijn we God!”

http://www.openbaringen.com/