Doordenkertje op deze zondagochtend over energie en materie

‘Vroeger had men twee afzonderlijke wetten: de wet van behoud van energie en de wet van behoud van materie, maar sinds men weet dat materie gestolde energie is, volstaat men meestal met één wet. In wezen komt dit dus neer op het feit, dat de thee in de theepot vermindert als ik een kopje volschenk. Hoe ligt dat nu bij de informatie? Als ik dit schrijf, draag ik informatie over op mijn lezers. Mijn eigen informatie wordt er echter niet minder door. Hieruit volgt, dat de informatie de materie wel gebruikt als instrument van de overdracht, maar er niet zelf aan gebonden is. U heeft deze Nieuwsbrief nodig om informatie over reïncarnatie te krijgen, maar die informatie verlaat de auteur niet en blijft bestaan als de Nieuwsbrief wordt vernietigd.’

[Bron: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/71-nieuwsbrief-november-2009]

‘Vooral kennis maakt weerbaar in crisistijd’ en argwaan ten aanzien van wetenschappers RIVM is te gemakkelijk, terwijl omgekeerd de virologen van deze wereld tekortschieten met hun tekort aan psychologisch inzicht @trouw #covid19 (deel 2)

Peter Hagoort, opinie/Trouw, 4-7-20)

Wetenschap | Investeren in onderwijs en onderzoek is nodig om een pandemie of een andere crisis aan te kunnen, schrijft Peter Hagoort.

(…)

‘De tweede reden is de wetenschap zelf. In wetenschap gaat het om de kennis van morgen. Die moet worden verworven op basis van de kennis van vandaag. Maar er is geen receptenboek dat ons vertelt hoe je met de kennis van vandaag nieuwe doorbraken in ons weten bereikt. Degene die over zo’n receptenboek zou beschikken doet er goed aan te investeren in een appartement in Stockholm. Zij zou de ene Nobelprijs na de andere kunnen ophalen. Wetenschap bestaat uit het rondstruinen op onverkend terrein. Er is daarbij geen garantie of, en zo ja welke ontdekkingen worden gedaan. Nieuwe doorbraken komen vaak uit een onverwachte hoek in het wetenschapslandschap. De beste garantie op wetenschappelijke doorbraken is het vrij baan bieden aan ongebonden onderzoek, gedreven door de interne kennisdynamiek van de wetenschap zelf.

‘Het antwoord van de Duitse regering op de financiële crisis van 2008 was in wetenschap te investeren en budgetten voor onderzoek en onderwijs te verhogen. De Nederlandse overheid koos voor bezuinigingen. Met onze handelsgeest zijn wij geneigd te denken dat je kennis ook in het buitenland kunt kopen, zoals de staatssecretaris voor wetenschapsbeleid in het kabinet Balkenende ooit opmerkte.

‘Datzelfde werd nu gezegd over mondkapjes en belangrijke medicijnen, met alle gevolgen van dien. Wie zelf geen vitale kennis kan produceren, staat achteraan in de rij als het erop aan komt, en is bovendien niet bij machte te bepalen wat voor kennis dan precies moet worden ingekocht. Hopelijk is de wijze les die onze regering uit de huidige crisis trekt, dat het afwentelen van de economische gevolgen van de coronacrisis op investeringen in onderwijs en onderzoek het omgekeerde bereikt van wat moet worden beoogd: dat is het weerbaar maken van onze samenleving door het kennisimmuunsysteem te versterken in plaats van te verzwakken.

*Ons land kan van het nuttige voorbeeld van onze oosterburen leren door veel serieuzer aandacht aan de wetenschap te geven, maar de wetenschappers zelf moeten ‘omgekeerd’ leren om uit hun ‘tunnelvisie’ te stappen – van hun eenzijdige fixatie op materiële wetenschapsbeoefening – en geen heerschappij hebben op of over levenswijsheid. De grootste blunder is de ‘1,5m maatschappij’ geweest, dat nóóit de nieuwe vorm had kunnen worden, want het gaat om de weerbaarheid van de bevolking als geheel, en om niets anders. Maar de huidige politieke denkstructuur is gebaseerd om ‘risicoloos politiek’ te bedrijven om géén stemmenverlies van de coalitiepartijen te veroorzaken, maar dat is 3D-denken vanuit eigen politiek belang. Op weg naar 5D gaat het maar over één thema, namelijk dat de mensheid haar éigen lichamelijke weerbaarheid zelf moet gaan leren opbouwen, omdat geen techneut daar verstand van heeft. Allemaal 3D-paradigma’s dus die alleen door een enorme denkrevolutie geblokkeerd kunnen worden. En dus zijn de medisch-technische wetenschappen met hun eigen eenzijdigheid van dogma’s een grote hinderfactor geworden en dat is pas afgelopen als de huidige jeugd als jongste generatie de universiteiten gaat bestormen, en het universele eenheidsdenken kunnen introduceren.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/986/articles/1165741/24/1

Waarom de overgang van 3- naar 5D zo immens moeilijk zal worden en dat niet alleen rationeel bezien, maar vooral ook gevoelsmatig blijkt uit eerste terugblikken op #Covid19 @trouw

 ‘Sociologen zullen genieten van deze tijd’ (Luuk Blijboom, sport/Trouw, 4-7-20)

TOKIO – INTERVIEW – Rekstokspecialist Epke Zonderland ziet de wereld ten tijde van corona in rap tempo veranderen. Ondertussen houdt de Fries zichzelf voor de gek en droomt hij stiekem van een krankzinnig slotstuk van zijn carrière.

(…)

‘De coronacrisis zette hem sowieso aan het denken. Hij keek met verwondering toe hoe de wereld om hem heen langzaam maar zeker veranderde.

“Ik denk dat sociologen genieten van deze tijd. Aan het begin van de lockdown zag je een prettig soort saamhorigheidsgevoel. De hele situatie was nieuw, er ontstond iets van onderlinge verbondenheid. Dat vond ik echt heel mooi. Inmiddels is daar weinig van over. Iedereen heeft plots tijd om over van alles en nog wat na te denken. Men tikt elkaar voortdurend op de vingers. Met als gevolg dat de samenleving echt is verhard. Alles wordt onder een vergrootglas gelegd. Partijen met verschillende opvattingen staan ineens lijnrecht tegenover elkaar. Dat is nou precies wat we in deze tijden níet moeten hebben.”

Zonderland maakte zich in zijn hoedanigheid als arts al langer zorgen over de wereld waarin zijn zoon straks moet opgroeien. “Al die mensen met hun chronische welvaartziektes en depressies. Zit daar misschien iets achter dat wij niet zien? Komt dit doordat ons leven steeds individualistischer wordt en sociale media de dagelijkse gang van zaken steeds meer lijken te bepalen? Alles is zo anders dan in de tijd waarin ik opgroeide. De vraag die me bezighoudt, is of we dit probleem nog kunnen tackelen.”

Zoals door Zonderland aangegeven:

  1. ‘ Aan het begin van de lockdown zag je een prettig soort saamhorigheidsgevoel. De hele situatie was nieuw, er ontstond iets van onderlinge verbondenheid. Dat vond ik echt heel mooi. Inmiddels is daar weinig van over.’: Deze mensheid ‘wereldwijd’ want generalistisch gezien, leeft volledig in 3D.
  • ‘(..) als arts al langer zorgen over de wereld waarin zijn zoon straks moet opgroeien. “Al die mensen met hun chronische welvaartziektes en depressies. Zit daar misschien iets achter dat wij niet zien? Komt dit doordat ons leven steeds individualistischer wordt en sociale media de dagelijkse gang van zaken steeds meer lijken te bepalen? Alles is zo anders dan in de tijd waarin ik opgroeide’

Ik stel vast dat de vraag van Zonderland of wij ‘iets niet zien’, door spiritueel bewuste mensen bevestigend wordt beantwoord, namelijk dat deze beschaving zo materialistisch leeft en de focus zo op consumptie heeft gericht dat we de band met de natuur totaal, maar dan ook totaal verloren zijn.. als collectief geheel is deze ‘beschaving’ volmaakt machteloos geworden. Daarom wordt de transformatie naar 5D op dit moment een volkomen onhaalbare aangelegenheid omdat de ‘gemiddelde burger’ geen flauw idee heeft wat dat ‘5D’ betekent en dat niemand op aarde – m.u.v. van de spiritueel bewuste mensen – iets ziet zitten in eenheidsdenken als kenmerk van 5D ‘want die polarisatie maakt het leven in deze tijd zo ongemeen spannend’.   

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/986/articles/1165741/20/1

Aartsengel Chamuël [6.4]

De vijfde wet: de wet van ritme

‘Alles is voortdurend in beweging. Alles wat stilstaat, breekt! Aan alles ligt een natuurlijk ritme ten grondslag: inademen, leidt tot uitademen en omgekeerd, actie roept reactie op, activiteit en passiviteit wisselen elkaar af, op de dag volgt de nacht, op geven volgt ontvangen enzovoort. Het permanente ritme van deze afwisseling veroorzaakt ontwikkeling. Uit het zijn ontwikkelt zich het worden, om vervolgens weer te zijn.…

Alles is constant in beweging, niets staat stil, den het is onze taak om mee te gaan met dit ritme en ons mee te laten voeren met de stroom van het leven. Wij hebben de opdracht om ons steeds verder te ontwikkelen volgens ons zielenplan en volmaakt te worden. Het enige wat constant is in ons leven, is verandering.

Alles verandert voortdurend, en iedereen die meegaat met de verandering brengt iets tot stand. Iedereen die ergens aan vasthoudt, creëert blokkades, die hem uiteindelijk wanhopig maken. Het is ons doel om te aanvaarden wat niet kan worden veranderd. Door het te accepteren kun je het loslaten en maak je de weg vrij voor verdere ontwikkeling. Ons leven is een voortdurende afwisseling van geven en ontvangen, maar wie ervan uitgaat dat hij zal ontvangen, zal worden teleurgesteld. Wie vanuit zijn hart geeft, verwacht niets!

Het leven ontwikkelt zich steeds verder en als we denken aan onze huidige situatie in onze maatschappij, zien we dat er met alle geweld aan de oude systemen wordt vastgehouden en dat de stagnatie in de ontwikkeling al zo groot is geworden, dat iedereen na een het twijfelen is en geen uitweg meer ziet uit de ellende van onze verdwijnende wereld. Het wordt tijd dat de mensen afscheid nemen van de door het ego gedomineerde wereld en naar eenheid streven. Dan is er maar weinig meer nodig van wat nu ons huidige leven nog bepaalt. De druk is al zo groot dat alles binnenkort instort. Onze ontwikkeling loopt ver achter, en omdat de mens zich lange tijd heel weinig heeft ontwikkeld, is er nu een kwantumsprong nodig. Deze sprong, die ons uit de oude wereld zal bevrijden, is de opstijging baar de dimensie van liefde.

*Hier doet zich voor mij een geschikte gelegenheid voor om op basis van deze passage iets aan de orde te stellen waarover ik al vele jaren mijn twijfels heb hoever de huidige mensheid spiritueel is ontwikkeld en om nog concreter te worden: klaar en rijp zijn om 5D binnen te stappen. Mijn gevoel en intuïtie zegt zonder meer: onjuiste gedachte. Laat staan dat de gehele mensheid klaar is. Want naar mijn waarneming via spirituele cursussen en workshops heb ik in pauzes wel eens aangekaart wat mijn mededeelnemers van spiritualiteit dachten, maar op die vraag kwam amper antwoord. En zoals hierboven staat zijn er nog velen die ‘met alle geweld aan de oude systemen wordt vastgehouden en dat de stagnatie in de ontwikkeling al zo groot is geworden’.

Ik ben van mening dat dit voor de meerderheid van de mensheid, en zeker op ons continent, het geval is. En onze samenleving is nog steeds zo ego-gedomineerd dat de mensen die zich intensief en gemotiveerd met spirituele ontwikkeling bezig houden, maar een kleine minderheidsgroep vormen en dat het dus nog een immense klus voor lichtdragers wordt de verhoogde trillingsfrequenties die op aarde neerdalen via zonlicht en anderszins, alleen maar chaos zullen resulteren bij mensen die nog nooit hebben gehoord over de verhoogde frequenties omdat de materialisten van deze wereld niets van dat ‘zweverige gedoe’ moeten hebben. Mensen die verkiezen hun oude bekende levens/leefpatronen voort te zetten. Dat is de grote meerderheid van de mensen wereldwijd. En dit is ook de reden dat ik nu al mijn verzamende spirituele boeken in mijn boekenkast nu op deze groep – en uit mijn inmiddels 10 tot 20 jaar uitgegroeide verzameling bronnen die ik in het verleden al op internet – via inmiddels verdwenen websites – heb geplaatst om mensen voorlichting te geven op dit terrein.    

Er wordt van ons concentratie en uithoudingsvermogen verwacht. Concentratie op ons visioen van een wereld in eenheid onder het dak van God, en uithoudingsvermogen om ons niet van dit visioen te distantiëren en om een bijdrage te leveren aan de snelle verwezenlijking van dit visioen.

Onze angsten maken dat wij niet los kunnen laten! Om ons van die angsten te bevrijden os het belangrijk om ons ervan bewust te worden. Een goede manier hiervoor is om alle angsten die in ons opkomen op een stuk papier te schrijven. Daardoor kan er heel veel positiefs gebeuren, want de angsten worden daardoor binnen de grenzen van het papier opgesloten en we kunnen ze een voor een nader bekijken en helen. Bewust onderzoek naar wat de angst ons heeft te vertellen, heeft heelwording tot gevolg. Door onze angsten met dankbaarheid te accepteren en door de kracht van het licht in ons hart kunnen ze snel worden geheeld.

Wat jullie nu aantreffen is één grote chaos waarin de grote verandering van de wereld kan plaatshebben. Want het nieuwe kan alleen ontstaan wanneer alles eerst tot chaos wordt. Neem de kans waar om gebruik te maken van die chaos, zodat de liefde de weg naar het hart van alle mensen kan vinden. Wat jullie chaos noemen, is niets anders dan het tot stilstand komen van een mechanisme dat altijd het tegendeel heeft beoogd van wat jullie je als doel voor dit leven hadden voorgenomen. Zie dit als teken dat de tijd voor liefde is aangebroken, en wanneer de liefde dan haar intreden heeft gedaan, zie je de chaos niet meer als rampspoed, want die chaos zal alles zuiveren wat niet vanuit liefde gebeurt.  

Wordt vervolgd

Nieuw thema: ‘Werken vanuit de akasha’

Wetenswaardigheden over de akasha [Appendix I]

De akasha wordt bijeengehouden door het wezen van de Schepper (de schepping). Daarom kan het begrip akasha als volgt worden gedefinieerd:

De akasha is de ‘oer’, het fundament waarop het wezen van de Schepper is gefundeerd; de akasha is het fundament waarop het leven rust.

De opbouw van de akasha

In de akasha worden drie delen onderscheiden met elk een eigen taak. Daarin kan de drie-eenheid van het leven – de opsplitsing in geest, ziel en persoonlijkheid – herkend worden. Deze drie delen zijn:

  1. Het universele geheugen van het leven (geest)

In dit deel van de akasha – het oergeheugen – liggen de oorspronkelijke blauwdrukken van alles wat leeft, zoals die ten tijde van de Creatie [van ons universum, jw] zijn neergelegd. Hierin rusten de diverse plannen van de Schepper (de goddelijke wil). Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het Plan van de Schepping, het Plan van Leven, het Plan van de Mens, het Plan van de Aarde, enzovoorts. Al deze plannen samen vormen de goddelijke bibliotheek, die oom wel de Akasha-kroniek wordt genoemd.

In de Akasha-kroniek kan de oorspronkelijke bedoeling van de schepping – de goddelijke wil met het leven of met een levensvorm – worden gelezen. Het universele geheugen rust in de Bron van het Leven, in de Eenheid, het is dan ook volledig stil (absoluut). Het is het behoudende, bewalkende deel van de akasha. Hierin bevindt zich eveneens het hoogste gedeelte van het Rad van Wedergeboorte: de goddelijke aansturing van dit Rad.

  • Het zielengeheugen van het leven (ziel)

In dit deel van de akasha – de oerregistratie van het leven – worden de bewegingen die in de dualiteit plaatsvinden over de grenzen van leven en dood heen geregistreerd. Tot op heden konden in dit deel van akasha slechts de karmische trillingen worden geregistreerd. Daarom werd een deel van dit zielengeheugen ook wel het ‘karmisch veld’ genoemd.

In net zielengeheugen bevindt zich het ‘Wiel van Karma’, een lager gedeelte van het Rad van Wedergeboorte. Het Wiel van Karma heeft onder andere ervoor gezorgd dan de mens karmisch incarneren kon. Een andere belangrijke taak van het zielengeheugen is dat het ervoor heeft gezorgd dat het karma op een eerlijke wijze werd teruggespiegeld naar de oorsprong.

Nu in het aquariustijdperk karma een steeds minder[i] belangrijke rol begint te spelen, is in dit deel van de akasha eveneens het ‘Wiel van Liefde en Eenheid’ gevormd. Dit Wiel is de mens behulpzaam bij het overstijgen van zijn karma en helpt hem om te gaan leven volgens de wetten van Liefde en Eenheid. Het speelt ook een belangrijke rol bij de realisatie van de Bron van Leven (de Eenheid) in hem.

Over twee- tot driehonderd jaar zal het Wiel van Karma zich uit het zielengeheugen hebben teruggetrokken en zal het Wiel van Liefde en Eenheid de mens direct op de weg van de realisatie van de Bron in hem zetten. Hij zal dan onder leiding van de wetten van Liefde en Eenheid de dualiteit (de beweging) mogen overstijgen [dat wordt dus de overgang van 3- naar 5D, jw]. Als de mensheid de Bron eenmaal massaal gerealiseerd heeft, zal dit deel van akasha een andere functie krijgen.

  • Het werkgeheugen van het leven (persoonlijkheid)

In de akasha bevindt zich nog een derde deel: het werkgeheugen. In het werkgeheugen worden de trillingen die gebonden zijn aan de persoonlijkheid, het lagere zelf, geregistreerd. Aangezien de persoonlijkheid slechts voor één leven gevormd is, vindt hierin slechts de registratie van de trillingen van het huidige leven plaats.

Het werkgeheugen zorgt ervoor dat de trillingen die de persoonlijkheid veroorzaakt, opgeslagen kunnen worden. Daardoor kan de mens deze uitselecteren, erover nadenken en kan hij dus groeien! Bij het overgaan naar hoger leven (de sferen) worden de nog onverwerkte persoonlijke trillingen die zich in het werkgeheugen bevinden naar het zielengeheugen getransporteerd, zodat de informatie van dit leven in de zielenakasha van het leven bewaard blijft. Bij het begin van het overgaan naar de sferen ziet een mens zijn leven dan ook in een flits aan zich voorbijgaan, want dan voltrekt zich dit proces!

Bij de incarnatie in een volgend leven drukt het zielengeheugen waarin de gegevens van de mens zijn opgeslagen zich af in het nieuwe werkgeheugen van de nieuwe persoonlijkheid van de mens.[ii] Deze afdruk wordt het karakter van de mens genoemd. In de karakterstructuur bevindt zich daarom het resultaat van alle voorgaande levens.

Wordt vervolgd

[Bron: Sonia (mystica), Werken vanuit de akasha. (Uitgeverij De Gouden Kroon/Voorschoten, 2001; 49-52]


[i] Wat in deze alinea indirect wordt uitgelegd is de reden waarom karma een minder belangrijke rol krijgt. De reden is dat de Vierde Grote Cyclus na afloop van het vissentijdperk beëindigd is en als gevolg daarvan is overgegaan op een nieuwe, Vijfde Grote Cyclus, maar dan in een aarde en dito mensheid in 5D, waarin de dualiteit niet meer bestaat en iedereen in harmonie en vrede kan leven, want indien niet het geval, dan was geen toegang tot 5D mogelijk omdat eerst het Pad van Wedergeboorte dienst te worden afgesloten.  

[ii] Noot in het boek: “Meer informatie over het mechanisme van incarnatie kunt u lezen in: Sonia, Het Rad van Wedergeboorte. (Voorjaar 2002; dezelfde uitgever0

Van Angst tot Liefde komen

Omni-dimensional Beings door Kathy Wilson

‘We zijn verheugd dat we ons met jullie kunnen verbinden en enig prachtig nieuws kunnen delen. Het gaat over de resultaten van de huidige wereldwijde virusepidemie die over jullie planeet raast. Dit virus werd eonen geleden geschapen met de intentie dat het, alleen wanneer absoluut noodzakelijk, gebruikt zou worden om de mensen op jullie planeet te helpen om naar de volgende stap te evolueren.

Jullie zijn evolutionair in een bepaalde manier van doen vastgelopen zogezegd, en dit was één van vele methoden om te helpen jullie er weer uit los te trekken. Er werden in het verleden al andere gebruikt om jullie een duwtje voorwaarts te geven, wanneer jullie gestopt waren in je evolutionaire groei. Kijk eens naar je vroegere historische markeringen, zoals andere plagen en aarde gebeurtenissen zoals vulkanische uitbarstingen en overstromingen, die allemaal als rampen zijn betiteld.

In werkelijkheid waren het duwtjes, of ‘jump-starts’, om jullie weer op het juiste pad te krijgen. Sommige gebeurtenissen waren bedoeld om jullie weer de juiste richting op te krijgen en andere om jullie simpelweg weer in beweging te krijgen te zetten, omdat je je evolutie had vertraagd of helemaal stopgezet.

We zijn blij te zien hoie jullie reageren op deze huidige gebeurtenis, die jullie een virus-pandemie noemen. Het is in werkelijkheid lang niet zo catastrofaal als jullie media en jullie regeringen je wilt doen geloven. Maar hun reacties en jullie reacties op hún reacties, zijn beter dan we hadden kunnen hopen, of konden inplannen.

Om te beginnen doken de meesten van jullie blind in de angst, wat een perfecte reactie was, omdat jullie de mogelijkheid gaf om de ‘immens-heid’ van de energie van angst te voelen en de macht die het over jullie heeft. Maar het duurde niet lang voordat enkelen onder jullie wakker werden over het feit hoe angst je op zovele niveaus gevangen zet. En verder begonnen jullie je te realiseren dat het een gevangenis van eigen makelij was. Jullie zijn je eigen cipier en als zodanig heb je de sleutel om de deur in je cel te ontsluiten en jezelf te bevrijden. Dit is het opwindende resultaat, dat je je al begint te realiseren.

In overeenstemming met de verschuivingen in energie – dankzij de precessie van de equinox – ban mannelijke naar vrouwelijke energie, beginnen jullie je te realiseren hoeveel van je leven geregeerd wordt door angst. Er was dit wereldwijde virus voor nodig om dat duidelijk te maken. Dit betekent dat jullie onderweg zijn te verschuiven van een op angst gebaseerde realiteit naar een realiteit die gebaseerd is op liefde. Het is de eerste keer sinds jullie devolutie tot mensen op deze planeet in deze dimensie, dat jullie je leven, je realiteit, zullen gaan creëren vanuit keuzes die gebaseerd zijn op liefde en niet op angst.

Kies voor liefde

Tot u toe zijn de meeste, zo niet alle, van jullie keuzes gebaseerd geweest op angst. Je kiest ‘dit’ boen ‘dat’, omdat wanneer je ‘dat’ kiest er iets ergs met je zou kunnen gebeuren. Dit is de prioriteit van je gedachten, terwijl je al creërend door het leven gaat; keuze na keuze. Nu kunnen jullie zien wat je hebt gecreëerd met jullie op angst-gebaseerde keuzes. We hoeven ze niet op te noemen, jullie weten al wat deze uitkomsten zijn, je hoeft alleen maar te kijken wat jullie samenleving en je regeringen, voor ontelbare voorbeelden.

Dit virus van angst wordt jullie aangeboden als voorbeeld van wat jullie aan het scheppen zijn met je op angst-gebaseerde keuzes. Overal om je heen zijn de signalen van angst zichtbaar. Mensen worden uit elkaar gehaald en vrijwillig opgesloten in hun huizen als gevolg van angst [in politieke kringen, jw]. Mensen worden uit elkaar gehaald en ‘vrijwillig’ opgesloten in hun huizen als gevolg van angst. Zaken sluiten hun deuren, waarvan vele niet meer open zullen gaan. De economie worstelt, terwijl mensen niet langer banen hebben. Dit, en vele meer, zijn de resultaten van te leven op angst-gebaseerde keuzes.

Temidden van dit alles, zien we velen van jullie je hoofd oprichten en eens goed rondkijken. Jullie zien wat je angst heeft geschapen en jullie zijn ontzet. En dus kiezen velen ervoor om de angst achter je te laten en te gaan scheppen vanuit op liefde-gebaseerde keuzes. Dit is in uitlijning met de nieuwe energie van liefde waar jullie planeet zich naar aan het bewegen is, als resultaat van de precessie van de equinox.

Dit is de gehoopte verschuiving waar allen in jullie universum op hebben gewacht. Zoals we al eerder hebben gezegd over wat er op jullie planeet en in jullie dimensie gebeurt, beïnvloedt alles en allen in jullie universum. Wanneer jullie er allemaal voor kiezen om liefde te voelen van de realiteit voor allen op je planeet, in je dimensie en in jullie universum [maar helaas is de meerderheid van de wereldbevolking nog te materialistisch ingesteld, jw].

We zien jullie heel bewust je focus verschuiven van tekenen van angst naar tekenen van liefde. Jullie zijn er voor aan het kiezen om tekenen van schoonheid te zien, in plaats van ellendigheid, samenleving in plaats van zelf, compassie in plaats van afkeer, hoop in plaats van wanhoop en dankbaarheid om plaats van hebzucht. Dat is wat ons vreugde en hoop geeft voor een grotelijks verbeterde toekomst waarin jullie leven in liefde om plaats van angst.

We kijken uit naar jullie nabije toekomst, terwijl jullie doorgaan te ontwaken uit het virus van angst, waarin jullie al zovele eonen lang geleefd hebben en tot het besef komen van de helende power van liefde. Dit is waarlijk wat jullie “ascentie” noemen, want angst is van de laagste frequentie van energie en liefde is de hoogste frequentie-energie van allemaal.

[Bron: Jill van Maasdijk, ‘Shield of the Command’ <news>, juli – augustus 2020]

Aartsengel Chamuël [6.3]

De vierde wet: de wet van polariteit

‘We kennen allemaal de uitdrukking: elke medaille heeft een keerzijde. Wij leven in een dualistische wereld, waarin van alles een tegenovergestelde bestaat. Zo kennen we boven en beneden, links en rechts, binnen en buiten, dag en macht, licht en schaduw enzovoort. 

*Dit betekent ook dat 5D het ‘omgekeerde’ is van 3D: een sfeer of veld zonder ‘boven en beneden, links en rechts, binnen en buiten, dat en nacht, licht en schaduw’, aangezien die dualistische tegenstellingen niet meer bestaan in 5D: geen boven en beneden want alles is energie, geen links en rechts, maar polaire energieën, geen binnen en buiten, want ‘HET IS’, geen dag en nacht, want alleen ‘potentieel’ of ‘potentiële’ mogelijkheden die te realiseren zijn. Geen licht en schaduw, want licht kent geen schaduw, ofwel Licht is alom aanwezig en duisternis bestaat alleen bij de gratie van afwezigheid van licht; en duisteren energieën zijn zich nog niet bewust van het bestaan van dat Licht.

‘Om je volledig bewust te zijn van iets, moet je weten wat het tegenovergestelde is. Hieruit volgt dat er daders en slachtoffers zijn, die tegengestelde ervaringen hebben. Als je dit principe niet doorziet, val je voortdurend van het ene uiterste in het andere.

Dit kun je goed zien bij langdurige gewapende conflicten zoals tussen Israël en de Palestijnen, maar ook in ons dagelijks leven hebben wij voortdurend met deze wet te maken. De twee polen zijn dus slechts de twee tegenovergestelde vormen van een en dezelfde zaak. Het heeft echter weinig zin om steeds opnieuw dezelfde ervaring mee te maken. De oplossing ligt in het midden.

*Hierbij voel ik ook de behoefte om een parallel te trekken met de film The Matrix, die om hetzelfde thema draait, maar alleen binnen de context van twee verschillende pillen waartussen de mens in deze complexe en bureaucratisch-manipulatieve maatschappij te maken krijgt. In de film heet het dan in een ‘droomwereld’ verblijven dan wel wakker te worden voor de realiteit. Wat mijn persoonlijke visie op deze film betreft waar het ook nog om buitenaardsen draait, vind ik dit laatste op voorhand al onzinnig, maar ook de maatschappelijke structuren wordt een angstcomplex opgebouwd op basis waarvan de burger nooit in staat zal zijn om zich te onttrekken aan alle maatschappelijke manipulatietechnieken. Op basis van de uitleg van de Aartsengel Chamuël zie ik een bevestiging van mijn stelling dat de geprogrammeerde filmopzet van de Matrix in onze maatschappij pure fictie is. En geen werkelijkheid, want alléén in buitengebieden als Noord-Korea. Dus een uitzondering op een werkelijkheid op aarde die in de film als politiestaat en gruwelijk wordt geschetst.  

Elke vorm ontstaat vanuit het midden en heeft twee polen. Je kunt hier alleen uitstappen als je in het midden bent – de stap naar de volgende ontwikkelingsfase wordt vanuit het midden gezet. Hoe hoger het ontwikkelingsniveau is, hoe minder sterk de pendel uitslaat [? jw]. Het is interessant om eens naar het hiervoor genoemde voorbeeld in het Midden-Oosten te kijken. Je kunt de vraag wie nu de goeden zijn en wie de slechteriken, niet zomaar beantwoorden omdat de pendel soms in de ene en dan weer in de andere richting uitslaat. Zodoende kan er zich noch aan de ene, noch aan de andere kant liefde ontwikkelen.

Zoals we al eerder hebben vastgesteld, is liefde het meest fundamentele gevoel dat in alle schepselen aanwezig is. Dit gevoel ontstaat in het midden, tussen beide polen in, op het punt waar de polen elkaar opheffen. Als we naar dit neutrale midden gaan en daar naar liefde zoeken, kunnen we elk conflict binnen de kortste tijd bijleggen, maar dan moeten we ons deze wet eerst eigen maken.

Liefde verbindt de beide polen en heft ze op. Liefde verlangt niets, liefde verwacht niets, liefde is! Het wordt tijd dat wij de verantwoordelijkheid voor ons handelen en voor alles in ons leven op ons nemen! Kennis van deze wetten zal het ons een stuk gemakkelijker maken.

Als je het over liefde hebt, moet er ook verteld worden dat er mensen zijn die eigenlijk het tegenovergestelde daarvan willen. Alles wat deze mensen doen, is uiteindelijk precies het tegenovergestelde van waar jij het hier over hebt. Dit maken jullie in je huidige wereld doorlopend mee. Jullie zijn de scheppers van alles wat er nu op de aarde gebeurt. Jullie zijn degenen die dit hebben veroorzaakt, omdat jullie deze wet totaal hebben veronachtzaamd. Jullie hebben beloofd dat jullie in deze incarnatie alles zouden zuiveren wat niet gebaseerd is op liefde. Dat hebben jullie je tot doel gesteld, en nu herinneren wij jullie eraan dat jullie alles omdraaien wat niet op liefde is gebaseerd [het begrip liefde is een ‘onbekend’ begrip geworden, jw].

Neem deze uitspraak serieus, want het is de opdracht die jullie aan jezelf hebben gegeven. Wat er nu op het programma staat heeft daar nu juist mee te maken. Het gaat er nu om liefde en daarmee het opheffen van de polariteit te bewerkstelligen door je niet meer op de uitslag van de pendel te concentreren [wat een atypische – want wie werkt er in deze tijd nog met pendel? –  uitspraak! jw]. Hef alles op wat daarmee te maken heeft, houd op met oordelen en ga op zoek naar wat jullie eigenlijk willen vinden.

Wordt vervolgd

Aartsengel Chamuël [6.2]

De derde wet: de wet van trilling

‘Alles bestaat uit trilling. Elke gedachte is trilling, en trillingen beïnvloeden ons gevoel of onze emoties. Tonen, kleuren, geuren, symbolen, vormen, bewegingen – het zijn allemaal trillingen. Elk voorwerp heft zijn eigen trilling en neemt de trilling van zijn schepper en van zijn eigenaar aan. Dat betekent dat een voorwerp waar een harmonische vorm voor is uitgekozen en dat gemaakt is met veel liefde voor detail en met de intentie dat de toekomstige bezitter er zo veel mogelijk plezier aan beleeft, een dienovereenkomstige trilling heeft.

In de huidige geautomatiseerde wereld is alles gericht op massaproductie. Wij vervaardigen producten die uitsluitend een bepaald doel dienen en die liefst ook nog veel geld opleveren. Wij zijn dagelijks omringd door duizenden van dit soort nagenoeg levenloze en liefdeloze producten en zijn verbaasd dat onze directe omgeving zo weinig harmonie uitstraalt. Alles moet doelmatig zijn, waarbij het doel vaak helemaal niet het eigenlijke nut van het product is, maar heel andere, economische belangen. Er wordt meestal geen aandacht besteed aan de voor ons welzijn noodzakelijke trilling.

Hoe hoger de trilling van onze omgeving is, hoe harmonischer en liefdevoller wij leven en hoe dichter wij de uitdrukking van onze goddelijkheid benaderen. Muziek is bijvoorbeeld van grote betekenis. Hoe meer wij door harmonische klanken worden omringd, hoe beter wij ons voelen. Maar er zijn ook moderne muzieksoorten die ons trillingsniveau verlagen en onze ontwikkeling belemmeren!

In deze laatste tijd wordt ons trillingsniveau bewust laag gehouden om onze ontwikkeling te belemmeren; deze manipulatie is in alle levensgebieden aanwezig. Een daarvan is ons voedsel. Vooral de voedingsindustrie en het eten van vlees dragen bij aan de verlaging van ons trillingsniveau. Dr. Masaru Emoto heeft in zijn experimenten met water laten zien dat de waterkristallen van vorm kunnen veranderen, afhankelijk van de trilling waaraan zij zijn blootgesteld. Verreweg de mooiste kristallen ontstaan onder invloed van de trilling van liefde en dankbaarheid. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 70 procent uit water. Je kunt je voorstellen hoeveel beter wij ons voelen wanneer onze gedachten liefdevol zijn en ons werk gericht is op het optimale welzijn van iedereen.

*Op basis van het feit dat deze tekst oorspronkelijk gepubliceerd werd in 2012, kan nu met de wijsheid van de covid19-crisis achteraf worden vastgesteld dat hier eigenlijk sprake was van een hypothese met een vooruitziende blik: deze virusaanval – in het verlengde van voorgaande sars-virussen kan worden verklaard uit de conditie die al langer gaande was van een bedenkelijk voedselniveau, waarin steeds meer chemicaliën en toegevoegde bijproducten zoals smaakstoffen, die tot gevolg hebben dat het menselijke weerstandsvermogen en immuniteit steeds verder afnamen, vanwege deze ontwikkelingen. Dat geeft sterk te denken en dwingt bij de gehele voedselketen te herzien, omdat met deze slechtere kwaliteit de mensheid de gelegenheid wordt ontnomen om de transitie naar het hogere bewustzijn te verwezenlijken.

De wet van trilling doet ons ook inzien dat alles leeft – er is overal leven in de vorm van trilling, ook al kunnen we de meeste frequenties niet met onze ogen waarnemen. Alles leeft, en we moeten respectvol en liefdevol met alles omgaan. Trilling is leven. Alles leeft, zelfs de hardste steen draagt leven in zich. Elke plant, elk dier en ieder mens heeft zijn eigen individuele trilling. Liefde heeft de hoogste frequentie en is de enige energievorm die door alles heen dringt. Liefde leidt tot begrip en liefde geneest alles! Liefde is het meest fundamentele gevoel dat in alle schepsels aanwezig is. Hoe mooier en liefdevoller je omgeving ingericht is, hoe hoger de trilling is. Hoe liefdevoller iemand met zichzelf omgaat en hoe liefdevoller iemands gedachten ten opzichte van zijn omgeving en de hele schepping zijn, hoe hoger zijn persoonlijke trilling is en hoe liefdevoller zijn hele omgeving zal zijn, en daardoor zal hij een gelukkiger leven leiden. Als je net zoveel van alles wat bestaat houdt als van jezelf, zul je alleen maar liefde ontmoeten [door de combinatie met de wet van aantrekking].

Wordt vervolgd

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 26 Juni 2020: ‘Niets gebeurt bij toeval’

‘Vergeet niet dat niets toevallig gebeurt en dat terwijl jouw ervaringen zo lijken te zijn, er vaak veel andere zielen bij betrokken zijn, sommigen vanwege karma en anderen die zich gewoon bij hen aansluiten. De Pandemie heeft veel mensen ruimschoots de tijd gegeven om na te denken over hun leven tot nu toe en te beslissen waar ze vanaf dit moment naartoe gaan. Het is een kans om na te denken over jouw leven tot nu toe en of het voldoet aan jouw ambities, want in veel opzichten raakt de tijd op en zal er een nieuw tijdperk aanbreken. De oude manieren hebben hun doel zeer goed gediend, maar een nieuwe weg vooruit is wenkend voor degenen die hun zinnen op Ascensie hebben gezet.

Alles wat op dit moment gebeurt is berekend om ervoor te zorgen dat de vooruitgang wordt gehandhaafd die elke inmenging van de duisteren die een onnodige vertraging van jullie vooruitgang zou kunnen veroorzaken, zal voorkomen. Wanhoop niet, ongeacht wat er in de huidige omstandigheden gebeurt, want het is een tijd van opheldering van alles wat in de toekomst geen plaats heeft. Tegelijkertijd moedigen wij de zielen die hun ogen op de Ascensie hebben gericht aan om zoveel mogelijk te proberen de chaos die om hen heen kan ontstaan te negeren. Dit wordt deels veroorzaakt door de negatieve groepen die nog steeds geloven dat ze macht kunnen verkrijgen door hun rivalen te doden. Ze begrijpen niet dat de toekomst al geschreven is en geen enkele sterveling de macht zal hebben om de uitkomst te veranderen.

Het feit dat er grote veranderingen plaatsvinden, kan nauwelijks worden genegeerd, vooral wanneer er wereldwijd weersveranderingen ontstaan die een aantal extreme omstandigheden aan het licht hebben gebracht. De zeespiegel stijgt en een aantal gebieden in het binnenland zullen verdwijnen, maar er wordt meestal ruimschoots voor gewaarschuwd om mensen de tijd te geven zich te verplaatsen naar veilige plaatsen. Alles is in beweging om klaar te zijn voor de laatste verandering die de beloften van een nieuwe Aarde in vervulling zal doen gaan. Misschien wel de belangrijkste veranderingen voor jullie zullen de vele zijn die ertoe zullen leiden dat jullie meer vrijheid hebben van jullie huidige dagelijkse taken. Het is misschien nog ver weg, maar uiteindelijk zul je alles wat je nodig hebt binnen handbereik hebben en veel meer tijd om jullie persoonlijke ambities te vervullen.

Denk groots en weet dat wat we jullie vaak gevraagd hebben te doen, en concentreer je op wat jullie voor jezelf voor ogen hebben, want jullie wensen zullen worden vervuld, maar zoals altijd kunnen jullie advies en hulp krijgen van jullie Gidsen, die er zijn om te helpen. Zij doen veel meer voor je dan je je kunt voorstellen en zijn altijd dicht bij je en bij de hand wanneer dat nodig is. Ze doen bijvoorbeeld hun best om ervoor te zorgen dat je je aan je levensplan houdt, omdat het betrekking heeft op ervaringen die je nodig hebt om verder te komen. Het hele doel van jullie incarnaties is om jullie te helpen ervaringen op te doen op een manier die jullie evolutie vooruit helpt. Wees er zeker van dat je niet alleen bent wanneer je de uitdagingen aangaat waarmee je geconfronteerd wordt en zeg maar – jouw in de juiste richting  wijzen.

We weten dat het moeilijk voor je is om jouw wereld waarin je gelooft te begrijpen omdat je het in gedachten tot bestaan hebt gebracht, en omdat het zijn doel heeft gediend, zal het snel “verdwijnen” als de mensheid verder gaat en zich voorbereidt op nieuwe ervaringen. Jullie hebben het succes verdiend dat ervoor zal zorgen dat jullie de derde dimensie achter je laten omdat deze zijn doel heeft gediend. Moeder Aarde zal blij zijn om zich te verheffen in de hogere vibraties en een mooie Aarde voor jullie zal creëren, één die vrij is van alle huidige negativiteit die er bestaat.

Buiten jullie zonnestelsel zijn er zoveel geavanceerde beschavingen die heel erg op jullie soort lijken met kleine verschillen en sommige die wel eens zouden kunnen doorgaan voor mensen met zeer gelijksoortige eigenschappen als jullie zelf. Inderdaad, er zijn er zoveel die op jullie lijken dat we er zeker van zijn dat jullie het leuk zouden vinden om ze te ontmoeten. Ze hebben jullie veel te bieden en er staat jullie allemaal een zeer spannende tijd te wachten.  Er is niets om bang voor te zijn en de negatieve Reptielachtigen zullen niet worden toegestaan om jullie vooruitgang te belemmeren, zoals ze dat in het verleden hebben gedaan.

Zoals gewoonlijk houden jullie regeringen het echte nieuws voor zichzelf terwijl ze jullie nog in een voorbije tijd laten leven. Sommige geheimen worden te groot om nog veel langer te verbergen, en het is waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst enkele openbaringen zullen zijn, maar dan wel op een moment dat het veilig is om dat te doen. Jullie zien vreemde vaartuigen in jullie luchten, maar toch niet zo vreemd omdat ze deel uitmaken van jullie Ruimtevloot. Ze zijn lang geleden ontwikkeld, voornamelijk door de back engineering van neergestorte vaartuigen, die al heel lang geleden zijn neergestort. Daarmee kwam er een grote sprong in jullie technologie, hoewel jullie in werkelijkheid ver achter de beschavingen staan die al duizenden jaren bestaan en die interstellaire vaartuigen hebben.

Er is ook de vraag over de intenties van de Mens, want tot nu toe is er geen suggestie dat hun ruimtereizen bedoeld zijn om vreedzame relaties te creëren, hoewel jullie met veel beschavingen handel drijven. Sommige verbeteringen zijn in jullie kennisgebied gekropen en daarom zijn jullie in relatief korte tijd zo snel gevorderd. Echter, jullie hebben niet het voordeel van hen allemaal gekregen anders zouden jullie bijvoorbeeld al vrije energie gebruiken. Het zal komen, maar niet voordat de duistere krachten zijn verwijderd en niet langer een bedreiging voor jullie vormen.

Jullie leven in ongekende tijden, waarin weinig eenvoudig lijkt, en er niet echt richting of doel lijkt te zijn als het om wereldgebeurtenissen gaat. Jullie worden geconfronteerd met jaren van opoffering, terwijl regeringen worstelen met de problemen die ze voor zich zien. Niets had hen kunnen voorbereiden op wat er is gebeurd en het toont de zwakte van uw monetaire systemen die hebben geworsteld met de eisen die aan hen worden gesteld. Er is altijd een uitweg uit de problemen, maar het resultaat van de pandemie heeft jullie monetaire systeem ernstig verstoord. We erkennen jullie benarde situatie en zullen ons best doen om jullie te helpen, maar het is aan jullie om de eerste stappen te zetten om jullie samenleving te herstellen. Meer kunnen we niet zeggen, want er zijn veel factoren waarvan zelfs wij nog niet kunnen zien welke kant jullie opgaan.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en de weg naar de voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hoger Zelf, mijn God Zelf en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Martien

https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/06/mike-quinsey-channeling-van-zijn-hogere_26.html?

Een klasse WordPress.com site