Standpunten in Bits, Bytes & Bewustzijn door Yfke Laanstra als auteur ingenomen (dl 2)

(207) Artificial Super Intelligence (ASI)

Dit is de overtreffende trap van AGL, dit overstijgt onze menselijke capaciteit op elk niveau [behalve op zielsniveau! jw]. Dit varieert van ASI die slechts ietwat slimmer zijn dan de mens tot ASI die een miljoen keer slimmer zijn. Met slimmer bedoel ik dan niet slechts de mogelijkheid tot een kortere tijd meer data verwerken dan een menselijk brein maar het daadwerkelijk overstijgen van het menselijk brein door complexe neutrale functies zoals onnoemelijk complex denken en verwerken van onnoemelijk complexe algoritmes. In de context van deze vorm van kunstmatige intelligentie wordt er enerzijds gespeculeerd over de technische singulariteit en het ‘einde van de mensheid’. Anderzijds over de redding van de mensheid, vanuit de hoop of verwachting dat ASI in staat zal zijn de oplossing te vinden voor onze wereldproblematieken als honger, armoede, ziektes en klimaatbeheersing. ASI zal naar verwachting rond 2030, volgens de optimisten, haar intrede doen.

De vraag is hier wat er moet worden verstaan onder ‘technische singulariteit’ en het ‘einde van de mensheid’. Is technische singulariteit identiek met singulariteit – samensmelting van mens en computer? – of niet? En waarom wordt het ‘einde van de mensheid’ erbij gehaald? Alsof er een atoombom valt en de gehele aarde vernietigt en wel in combinatie met een schokgolf in de aardbodem die een algehele aardschollenverschuiving veroorzaakt en zo al het leven vernietigt. Maar als onder het ‘einde van de mensheid’ wordt verstaan dat de mens wordt opgetuigd als robot en de wereld slechts gaat bestaan uit een ‘singulariteitsmens’, dan wordt hier een grote denkfout gemaakt. De mens laat zich niet omzetten in een ‘ander’, technologisch of technocratisch wezen mens, want dat blijft altijd een eigen keuzevrijheid van de scheppende mens. En dat de mens scheppingskracht bezit, wordt alleen gezien en herkend in technologische zin, maar niet in geestelijk. Wij mensen bepalen zelf hoe we leven en zullen nooit door robots of ASI geleefd of gedomineerd kunnen worden. Die veronderstellingen alleen al bewijzen de afstand tussen mens en zijn Bron. In die zin geldt nog steeds Nietzsches ‘God is dood’-acclamatie. De grote Nietzsche dacht dat de mens een superwezen was en dat is hij ook, maar wel omdat de menselijke genen die potentiële ‘kiemkracht’ hebben en dus zo bepaald door de Bron. Niet omgekeerd.

En nog een opmerking over ASI in verband met alle zwakheden die de aarde nog teisteren of hier nog bestaan, zoals honger, armoede, ziektes en klimaatbeheersing. Laten we nuchter blijven en constateren dat dit allemaal politieke beleidsprocessen zijn en die we niet compleet onder controle hebben omdat er gevestigde economische en financiële belangen bestaan die een oplossing tegengaan of -werken. Wat dat betreft zullen eerst de ‘multinationals’ en het flitskapitalisme uit de wereld verwijderd moeten worden om dat de algehele wereldvrede tot stand te kunnen brengen. Zolang die onzichtbare machten bestaan, en die blijven bestaan onder het huidige dualistische bestel op aarde – rijk versus arm – en bijbehorende belangen, is het vechten tegen de windmolens. Dat is dus geen problemenveld dat door ASI opgelost kan worden. Zo simpel is dat. Overigens kan al worden opgemerkt dat die multinationals binnen 20 jaar verdwenen zijn omdat dan de 5e dimensionale wereld zijn intreden heeft gemaakt en dat zal ik apart onder de kop ‘basisinkomen’ gaan bespreken. Het basisinkomen in een geldloze maatschappij wel te verstaan, dat automatisch ontstaat als het huidige financiële complex of bestel geïmplodeerd is. Ik vervolg met de tekst.

‘De singulariteit zo’n 15 jaar later, rond 2045. Een van de grote promotoren van dit gedachtegoed is Singularity University in Silicon Valley, onder andere opgericht door Ray Kurzweil. Hun missie is de wereld te verbeteren en de grote wereldproblematieken uit de wereld te helpen door de inzet van exponentiële technologieën als kunstmatige intelligentie, digitale biologie [whatever that me be, jw], nanotechnologie en robotica. De eerste satellietvestiging hiervan is in 2016 geopend in Eindhoven.

Hierbij geld dezelfde kanttekening als bij de vorige passage, dat eerst de economische belangen moeten gaan ‘sporen’, hetgeen nu niet het geval is.

(208) AI Tool: Machine learning

Een wezenlijke ontwikkeling binnen de kunstmatige intelligentie betreft Machine Learning, oftewel Machine Leren. Dit betreft de capaciteit voor computers om te leren zonder dat ze specifiek geprogrammeerd zijn.[1] Veelal associëren we een machine met een vorm van hardware die software leest en verwerkt en daardoor bepaalde handelingen vertoont. Software die stap voor stap vertelt wat een machine, een computer moet doen. Machine Learning voedt de machine echter met ontelbaar veel mogelijkheden en maakt het daardoor mogelijk dat de machine zelf verbanden legt, scenario’s creëert en hierdoor leert.[2] Door het onthouden van alle algoritmes en het onophoudelijk verwerken van de vele data die de machine registreert. Hierdoor leert de machine eigenhandig [technische! jw] conclusies te trekken, voorspellingen te doen en beslissingen te nemen, learning by doing.[3] Een hogere mate van abstractie hierin wordt ook wel Deep Learning genoemd.[4] Door de hoge verwerkingssnelheid, kunstmatige intelligentie en opslagcapaciteit leert een machine exponentieel sneller dan een mens.[5] Stel je dit voor in combinatie met de capaciteit van de kwantumcomputer en je kunt je voorstellen dat dit een revolutie is die haar weerga niet kent.[6]

Een voorbeeld van Machine Learning is een zelfrijdende auto, een revolutionaire uitvinding. Door het opsplitsen van alle kleine handelingen in geavanceerde algoritmes met een megahoeveelheid voorbeelden in combinatie met het zelflerende vermogen wordt het mogelijk een auto te besturen door een onafhankelijke, intelligente computer.[7] (…) Wie is er dan aansprakelijk?

 

[1] Gezien de kanttekeningen die ik in deze bespreking geplaatst heb, zal dit een technische onmogelijkheid blijken te zijn aangezien hier grenzen overschreden worden van menselijk kunnen.

[2] Het frappante van deze opmerking is dat dit in de buurt komt van multidimensionaal denken en dat is met de huidige stand van 3D-denken op aarde (en dus in de techniek) niet mogelijk. Hierbij komen ‘levenscodes’ om de hoek kijken, waarvan de wetenschap en techniek nog geen idee hebben. Deze ontwikkeling wacht dus tot het moment dat wetenschappelijke en technologische paradigma’s veranderd zijn. Het paradigma van de dualiteit moet eerst verdwijnen om andere werkelijkheden te leren ‘zien’.

[3] Wederom een bewijs van 3D-denken: machines ontberen het menselijk vermogen tot intuïtief en inspiratie (door ingevingen)  verbanden te leggen, die de mensheid wel tot zijn (vaak grote) ontdekkingen heeft gebracht. Dit is in één enkele samengevat wat de techniek en de wetenschappelijke technici die aan dit soort projecten werken en bezig zijn, nog niet hebben kunnen ontdekken omdat er nog geen paradigmaverschuiving heeft plaatsgevonden.

[4] Het is dus geen kwestie van een hogere kwestie van abstractie!

[5] Alsof er geen verschil bestaat tussen menselijk en machinaal denken. Alsof het menselijk denken teruggebracht kan worden louter tot instrumenteel denken, zonder gevoels- en intuïtieve impulsen, zoals eerder opgemerkt. Hier valt de techniek (inclusief aanpalende technische wetenschappen) genadeloos door de mand. Hier is sprake van een fundamentele denkfout. De mens denkt vanuit een creatief scheppingsproces en daartoe zal de computer of techniek nooit in staat zijn.

[6] Zucht, wat zullen de wetenschappers en technici teleurgesteld zijn als blijkt dat deze redenering een illusie blijkt te zijn (en daarmee zijn we weer terug op het aardse dualisme: illusie! En geen geestelijke werkelijkheid).

[7] Het valt wel mee met die slimheid van zelfbesturende voertuigen, als men bedenkt dat dergelijk snelheidsregulerende technieken heel gemakkelijk waren in te voeren met verschillende rijstroken waar verschillende snelheden worden toegelaten, zoals in de VS het geval is. Daardoor ontstaan er veel minder files en onregelmatigheden die tot verkeersstoringen en –ongelukken leiden. Maar het berooft de automobilist van een zekere vorm van bewegingsvrijheid en autonomie in rijgedrag, zodat zulke technische oplossingen politiek niet mogelijk waren om in te voeren. Maar vrachtwagens die allemaal op dezelfde snelheid zijn afgesteld rijden keurig achter elkaar alsof het een georganiseerde en verplichte gebruik van een treinbeweging was. De ontwikkeling van de zelfrijdende auto is dus weer een commerciële uitvinding, zoals altijd en overal het geval is. Er zijn ondernemers die hierin een optie tot financieel belang in zien.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s